Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 003264 22435006 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja III RP: Objawy Mafii - ebook/pdf
Dokumentacja III RP: Objawy Mafii - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 263
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-925811-0-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Historia wiodących polskich gangów lat 90-tych XX wieku - Pruszkowa i Wołomina, grup Krakowiaka, Nikosia oraz świadków koronnych. Rozmach działania tzw. Mafii Paliwowej, wpływ hazardowego lobby na proces ustawodawczy, a także okoliczności zabójstwa gen. Marka Papały i zaangażowanie w tą sprawę licznych oficerów służb specjalnych. Ledwie o krok od międzynarodowych szlaków narkotykowych i wielomiliardowych defraudacji stoją najbardziej szanowani dziś politycy...

Formuła książki oparta została na założeniu przedstawienia z różnych perspektyw pozornie tylko odległych i niezależnych zdarzeń. Prawidłowa ocena najnowszej historii Rzeczypospolitej możliwa staje się tylko i wyłącznie przy uwzględnieniu pełnego tła społeczno-politycznego oraz prawideł rządzących współczesną polską gospodarką oraz współczesnym przestępczym podziemiem. Dlatego też nazbyt wyraźnie przeplatają się wątki sensu stricte polityczne z klasyczną kroniką kryminalną. Wbrew pozorom, w przesiąkniętym korupcją państwie czarne nie zawsze jest czarne, białe niespotykanie rzadko bywa białym.

Opracowanie oparto na materiałach Policji, Prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Archiwum Sejmu RP, stenogramach sejmowych komisji śledczych, doniesieniach prasowych oraz informacjach własnych.

Brak elementów fikcji literackiej.

 

Książka stanowiła literaturę podstawową przedmiotu: Specyfika działania w grupie przestępczej / Przestępczość zorganizowana / Typologia przestępców Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

   ∀; = ≅   # #; #! ∀4 8 ∀ #;∀! !−Η − #Η , −Η 8,  − ,; 4 #! # ∀∀ ∀!!. #!/Γ#: ∀ΦΛ ! #; ∀ ∀; −: ! #;! ! ∀Γ#  :  ∀ ∀4 .∀  , !!Η ! .#; Η −∀! , 4 !! #; . −  ,;ΦΛ: #!. !.Η ,ΦΓ∀ #!/ Γ# ∀ Η ,# ΓΙ Φ //!ΦΗ / / Ι Φ Η ∀ # , ΦΗ ∀∀! !: # # ,−Γ !. , !Γ#   −# ,8,Φ −;! ; ∀ ∀Η  ∀#8 , #;∀!: Π,∀ − ∀ ≅ ∋ #;Η  ∀ ∀ Η  Φ /#  !. # 4 ,,Γ# ,#!.: ≅ ∀ − 8 4 ,! ∀! ,8,# , !!. −∀ !. # Γ ∋  ≅∀ / 9 , ! , 4  #;∀8 # # . 2?34232: ≅ Ι ∀ #;∀ ≅ Η ∀,#4 ∀  . , .  8 ∀ − 4 : ∀,#∀ , ! − ,∀ −;Φ Η ,∀ −,∀! ,#∀#! # # ,!  Η ; ,# ;# ## ,! ,Γ# ∀Φ !# Η :: # # 260 :Η !/Ι # − ∀ 2)( : # Π  ∀ 2)0 : ,∀/ #  ;! 8  ## , !Α ∀ Ρ ∀!Α ∀ #Φ#Η Γ !  ΣΗ 8, Ρ ∀!Α  Η ! Η Γ !Η .  Ε− 1, Σ: 00    !!Η Ι 8∀ −Γ . !. −4 ,∀8 , ## : 22( # Η ∀ 4 ,8Λ !8! Γ#Η #!∀;! ∀: # ,4 8,Φ −,∀: .  ,#; Ι∀ − ! : #  8 ,, #!4 8 ∀ 8 # /! −  ! : 4 ∀/! Η ; ΙΗ ,; # Γ# 5: #; , 8Η ,!! ∀#!.Η ,;!. , !!.Η ! , ! # !: ≅ −,∀Η #  # !# Η #!4 ; !/ ,!#!8 , ## #;Φ #4 /∀8 ,!#!. ,∀8/#: # − Ι #; , ,/!.Η #Φ − #4 !. #Γ#Η Ι #/∀! ,,;!# Γ/:  ; ,#Φ ; Η #! #∀4 #!∀;Γ# ΕΗ # ! ! , −8;! / ,! ∀ ∀ −Ι: 1∀Φ#∀ ∀;4 #Φ ,! ,  #;∀8 ;∀ Η Ι /!  ,##Λ #!! ; ΦΛ −;!. ∀;Γ#  ∀ / ∀#! #−Η # − , #: ,! ,#; ∀ /, # ,#.4 − / ##8 : #; ,# /4 ∀ !/ #!! ∀ # / ∀#! # 4 ,Γ# #!. ,8,!.Η , ; 8 4 ∀Φ Η /8 ∀# − 8∀ ,/ !/4 5 ; Ι/ , # Ρ Σ 9 ,∀ − ! # ,# #84 !. #,#! # 8 /!# − /, #Η 4 # ! # , ∀; ∀Η ! ; Ι/! , 4 Ε: ;; 8 , , ! . #;∀ 4 ,, # ∀! ,! Φ; −: ∀,#4 ∀; #− 8 ,; # , −   , − −4 Η / ∀#8 − ! # ∀∀ Ι  ,Η ,#Η ! /Γ#  , !!: Β  ∀# ,#4 ∀ Ι ∀; ΦΛ ,8, # ,!# ∀Γ/ !. 0)    / !: − ∀.∀Γ# ,.∀ !. / !. ,8,# 8; Ι∀4 !. ∀Φ ,#; ,! #!!# : ,Φ∀ − # /!; ∀!! # 4 Φ#! Φ#! ,,;!. , 22( #!8,Γ#Η  /∀:  ; 8 −Γ , , / ∀4 !. ,8∀!: Ε−! ∀ ;! !# #; ! 8 # ∀; 8∀!∀#!. − Γ# ,8,4 !.: /# ∀ ,. ,Γ#Η # #;4 ∀ !−#;! ##− # ! Φ#∀ −Η , !− , #−Η  Φ∀Γ# ∀ !. , / ∀!. ,8∀! ∀4 ∀8: /;Ι #ΦΛ !## ,; ,/ ϑ − !. # ΦΛ !−Γ# ∀4 !. ,# ; Ι/ ∀ #!.Η #− 8∀ Φ#Ι / ∀Φ#∀ #;∀! #   : Φ ,Γ/ Φ ΛΗ ! /!; # #∀Η ! Ι # ∀;: ≅ ∀ ∀ # ∀ 4 − Ι #Φ − − / Η ,! Ι #  Φ− # ,, !. ,4 8,# ! !.: ≅ ! 0 ) 232 #,#∀ # ,# ∀##Η −  /! ∀!. .∀ /! # :  !Η ∀;∀ −∀4 ∀# ∀ #Η 8  #8 / #4 # #− Π#! 4  ∀# Ε## 9 /!;  #  ,! # Γ#− #,  ;!?Η ? . 2024232 ,#; !! #!#∀# ##− −4  − !#∀ ,!− 9  !   # 4 . ≅ ∀ / Ε −  −Η / ϑ ∀ 03    Ι − ; Ι/ #!#∀#!.: / ∀; ,! 4 Ι ∀ ≅ Η 8, #,Γ;,#   #:  # : Π . Γ# 4 .∀. ,Φ. −!. #; # ,#!. . ∀ / ,,Γ# , ;− ,!−− / ∀# ∀ 8; 8 ∀ ! :  ,∀8#8 /!;/! Ι # / #Φ!. ,Γ# #  ,4 ! #!Ι!. 8∀Γ# , ##!.: ∀ , Η , ! #!! # / ∀# # ; Ι/! Ι; :  − ,; ! Ε# −8;!Η #∀; − , ,∀ ∀Η / ;!. /4 : Γ#Η  #! / ,;Φ # , #. ; Ι/. , !. /!; Ι #Ι! 4 /−− : ≅! ,# 232 Ι #;! /!4 ! , Γ# Γ# ,! :  !! ∀ : Β: #− #,#∀; , /;#! ## ∀  . ,− ,!#! Ι!4 :  −!. # ,! ,Γ/ ∀ #!#Λ: / # # ,!−#4 / # − !−∀ −∀  /! ,; #:  . #Η !# Ι Ν .,−Ο:  # ,!,∀ ,# ∀##−Η Ι ,# ! #∀ ∀ #;! #!,;  !!: # . −8 ,!;! #   ∀ #,4 #∀ ,#: ≅ ,! / # .∀ 4 ,. − . ,! ; ∀ , . #Η  /!. # +# . ##!. !. , # / #.∀−: Ε ,! #!#∀ ,!− , ,!#4  # , , /!;! ∀  , # 4 .∀. ,,∀  # Π;∀ #− , −  # #! !;. #−: . 2)( 2)5 4 ; ∀/!; ,∀ ;!#! ,  ## #!#∀#4 Η , ! #; !Φ  ;. Β ∀: 02    −∀  − #∀  Ι # #Γ∀8 ,4 # ∀ / : ∀  ∀#; ,8Λ ∀ ∀4 8 Γ# , . #−: ≅! ,8−#; ∀ 4  /!  : Ι∀#! , ; ∀8! Ι ##− ,; : ! / # − ! ; #!;!  Γ# 4 #!. ;!.Η #∀; − Γ!. Γ# 8−8;! 4 ∀Γ#: Ε∀! ,! # ,Γ# /Ι! ; − #Η 8 # # ;Η , ,! /4 ;Ι /∀ #! ;: ! ! ∀8 ϑΓ∀; ∀.∀Γ# ,  : 1∀ ∀Η Ι∀− ∀ #Ι∀Ι;! ∀  − ! ,; / ∀−4 − ,;! : ≅∀/! #Φ , ∀ Ι #;! 4 ,# Γ#Η / ∀#8 , !. ∀ , Η # Γ4 !. # . ∀ /  −8 ∀4 /Γ# #− ,∀ : ∀! ,/Γ# ,;!4  Γ# / /∀ ; 8 # #;!. ,Γ#Η ∀! , /Γ#Η −∀ ∀Φ − # !:  ,Γ/ /− 8 :: /! # Η , #! −−!Η ,Γϑ Ι − ,!Η 4  ∀ Φ −− +−: / / #  . Η #8 , 4 ∀ ,!; # !. . 8∀!∀#! .∀ /4 :  # ! −# −;Γ# ∀ ,#  #!#∀ ##!Η #8! Φ #,;!4 # Φ##! ! /#! !; 8 4 ∀ − : Ε;Γ#! ! /! ;! 8 !Η  .Γ∀Η #Γ Ι ;!: Θ #− / / #!,Ι #4 #! ,∀ ; 8 #8! , . ∀− ,  ∀4 #8Λ∀ !.Η ,∀ ,#∀# ,Γ; : !.4 #Η ,  Ι . ;∀. , !!. !,.Η ; /Ι ,∀/ ; # !# ∀! ! #! Φ #− ,84 : ! ! − ;# − ∀ Ε # )(    ∀/  / ,# ! Φ# ,4 !  ; Ι/ , !.: ∀ #4 !. ∀; −; ;∀!. ,∀8/Γ# ! # Η Γ#! .! 86Η ,Γϑ4 ! ##! ,;  ∀  .! 4 ∀ #Φ#−: 8 /, # /Ι! /#; ,4  ,,#∀ − ∀ − : /!;! #!#∀ Η , , # 4 ; −;Γ#! , ∀:  ∀##!. # 4 # ΒΓ#: ∀,#∀; −;Γ# ,#! 4 Γ#Η ! −!  Γ!. ∀; −Γ# −4 !.: ,ϑ∀ 232 ,! ; ,8 ∀∀! ,Γ;  8 :: 8∀!∀#! .∀ / : ∀ Φ − #; −!. #,;!#Γ#  # #,Γ  ! ; Ι/ ,4 !: 8∀! ∀;: ,#! #!!:  /!; ,#! ,!#! ,∀Η Γ4 ! !; #   .∀ / : ! − ∀!∀ !  ,! Η ,#;! #,;!#! ,Γ; # ∀ ! ,!∀ −Ι 4 Η Γ! ΦΛ ;  ,∀Ι 5( !: /4 Γ# : − ∀/ / ; Λ 8 4 :  #;∀ #;! −# ,;! ,8 ##− − − # −!. 4 # /! 1∀#Η # ! ∋(( ;−Γ#Η 0) Γ# Ε4∋ 5 8Γ# ∀#!.: ,Γ; ,Φ∀!; Ι # , , 8 #−Η − #!4 ,ΙΗ :: !. !Γ# #!!#Η 4 Γ# #!. !Γ# #!!. ∀ 4 Γ#  Γ#: Π; − . ∀− # /!; Γ#Ι , Η #; , ≅ 7#8 /Η 6 :: ∀,#∀;   ∀!8 ,  ∀84 !8! Μ!∀Γ# ≅ ∀ : Φ ,∀; , !  #  /, #: )    ,8 !!!− .∀Γ#: ,#∀ ,Γ/Η # , , Γ#   ∀,!.: Γ  ,8; ∀; − /! # Ζ/8∀.Η # ∀/8  #; # ##. / . 4 0: ,Γ;, /8; Ι Φ∀ ,∀ !Η Ι #; ∀ Η Η #!# ΓΙ− ∀ / . # ,∀Ι ∀ !: !  ; 8 , : 8 − , ,4 ,#∀; Ι ∀Η ,#  Π8∀ .! 4 #Η ,Γ; 1 :  ,Γ; #;   ∀#! , ∀ , : 1 #; 4 ! ,8Η ,# ,∀#! , ,∀! ,# 4  ! ; Ι/ , !: ∀ #! , Η , 4 Π8∀ .! # , !Η ∀ 4 ∀ Ε ,!# / . ∀− Η  −4  Ε # ; ! − : ∀ 4 #!!  # /#!. ∀,#∀ ∀ / #8− , − ,∀8/# ,#4 !.  : ! /#  ;! ,84 , ,∀! ,#  ,  ! ; Ι/4 , !: ! ∀!  . , ,∀ #! ∀; Φ ,Γ; .∀ # + ,∀ −;!. ,∀Γ#: 1 ,  ∀#8Λ∀ 4 !. ,∀;! #!; ΦΛ , ;. . +, Η Ι # !.Η ∀# ∀!4 #!. #Γ#: Γ ∀; Φ −,∀Η 4  −Ι 8 # , !8: !# #, :: ,4 0 #  .∀ −− ,!; /#−Η , 4  8 :: # , / ,: . 4 ,!# #4 Ι #Φ ,#∀ / −,∀− ,∀ −4 ! # # . #! !.: ,∀8/# − ,∀ −; −Γ ∀# # ; Ι/! #8 Ρ Σ !. ; Ι/ , !.: )∋    !∀ ,8 #!/ . ;8!Η  ∀4 #∀8!; 8 # ,Γϑ , , : !;! Ι ,!∀Η ,;; ,, ∀#∀; /Φ ≅4 −;8/ 7 4 /#Η # # ; ∀; # !4 Φ # − + Θ∀ #− +: , ;8!Η / !# #,; 4 # ,8 #!/  ,;Γ#  . : , ! 8 !. 4 ##; ∋ ! ;: 22) ,! ,∀8/! ∀ ,;  !/ ∀ΦΛ:  − /! ∀;Γ#Η  4  ∀ ,#∀ ! ,Φ∀# ,Γ;: ,#Γ# + #∀; ΙΗ Ι  4 #Η ,Γϑ! #,Η !; . # : ! #!, 8 ∀ Ι!;ΦΗ ;  ,∀Ι ≅;∀Γ# !; ;− : +.Λ ,∀8/# #! ,# ∋ 4 Γ# ;Η + /!;  ,;#8 !:   ,; Ι # ∀/ ,∀ Ι ! #Φ ∀ 14 Η Γ− − , .∀#!.:  4 ,#∀; ∀.∀ # ,# !. ,∀Γ# Ι!4 #!. , +8: +8ΦΛ . ; ,/ 4 ! Γ#Η !#Φ #!#; ,8, ϑΓ∀; . ,.∀: 8,# : ∃# 8 #Γ ,∀8/# ,#Λ ; #,Γ;4 ,  Ε#: ! ,; ∀;! ,∀4  ; .  #Φ: 8 4 #; ,Ι! ∀ , , #. −−Γ#Η .− 8: ∀/ #! /!Η  4 Η ; Ι!Λ ;  , 8 / ∀!. ,8∀!: 220   ∀ ; ; /Ι: ,  .# 8 #;! ,! , −4 ! ! #!,;  Η ,− / # Π/: Ε∀! !  ,# 8; /# !#ΛΗ #−! # ;∀ #.;! ∀ : )5    ≅ , !Η ; ,#Γ; ∀ ,∀ #!4 − , : − ,∀8#8  8 /4 ∀ Η ∀ Μ− ! #!#∀ ;∀ ;−#: 7 ∀# # ,# #8 # 22) : ≅! #Γ# ∀− #!!. ,∀8/Γ#Η  ∀ # 8 , ;: !ϑ /#! ,; Φ ∀ Η Ι #Γ / # : 8 Ι ;:  , Φ; Η ,4 ∀−∀#: ∀ !/ # Ι 8∀4 Γ# #!. #!Φ /Ι#− , : 7 ∀# : ∀/ #! ,! .∀ 8∀!∀#! ∀;! 8 # # ,;Φ: 226 #4 8 !! , / .! 8# 4 , ∀ Θ ! +8.#: # Λ  .Γ∀Η ∀ # ; ,,#! ∀  : 1 ΓΙ! Η ,8∀! /#  ∀ , / ! #!Η  /; ∋(( !: ;: 1 ,Γ/ #ΛΗ  ,∀/!. ,!,∀Γ# ; −∀! #!.: 93 Ν8 # ,999 ) #  # ! 2 4 #  0 ) ! 3  !5 # 4 2 3   ! #  # #  4    #  # ) :; 0 4 !  0) ) 3  ! # ! #!5 ! # ) ! 3 3    #!  ,999 )  #  ∀#   ! ) = !  ! !  4 ∗  ! !# 5 ) :;  !  4  ∗  ! 5 # #! 32 #∗ ! ! #  ∋ ) ∃ #  )?    ! !   !5 ! #  !! # 0 ) # ( 35 4   ∗ 0    !  #∗) :; 0   3 2 5 3! ! # 0:Ο 9 ; Φ#∀ 4 ! ;# ;#: ϑ∀ ∋(( : 1  ∀ ,∀ #!−4 Φ8 ∀ , −Η  Η !4  ,, ∀!, !−Η , Φ; !  : . ,/!#  Ι #∀! / ,;Η − / !: ≅! Ι Ε#:  # 4 Φ ∀#Η ,∀8/! ,# # ; , ; Ν≅ ∀ Ο − ,! , #: Π!Λ  # ,∀ #!; ∀ − 8 # ,4 ∀ =  #. ∀!#!.: / /! Ι ∀; Ι4 ;!. −−Γ#: !;! ,; !#; 8 , ,# # +..Η ∀ ,Γ/#; / ∀ 4 : ≅! #! Η −∀ − Η , 4 + −  7 ∀−: ! ∋((∋ :  ; !! ;#Η ∀ ; ∀ 4 #− : # ! ∀# ,Η ∀ ; /!;− , !8 2 #8  ; −!#4 !: Ι! ; ! #! #!; ∀ ; ?( Γ# ; ∀!Γ#  Ι− # ,∀ : Γ# /!;− / Ι; Ι #! 5  3 8! ,/# # Φ 0 !: ; −!#!Η ,!#; Γ# ∀;  Ι !. ∀ ,Γ; : 1 ,  ∀#8Λ∀ !. ∀ Ε#4 ; Γ , − ,∀ Η −∀! − ∀;#!Η − ;# − ∀ Ε #Η /− ∀ : 8 #∀! Φ ∀# #!; ,!4 #;  #Φ 3(( !: ;: ! 8 Ι Ι #; ∀  Ε#4 : Ε∀! ∀ ∀/−; Η ,∀# !: )6    ! #!Η 3 ,/# # Φ )6 !: ; −!#!Η #!!; ∀ # ; /.Η #!; ∀Η # #  !! , ,,Γ#Η Ι− # ,∀ = # #!Φ ,# ( Γ# ;  ,# Γ#: ∀ , !! /Ι!; 8 ∀ 6 #8 ∀Φ ,#∀; #8 /4  ;Ι # − , ,8, :  ∀ 4 − ,#! #! # ,# /!;− : 1 Η ∋5 ∋((( Η  ; ; !  #;− # # : ! ! ,;4 # Ρ ∀ Φ ∀ ,#Γ∀ ,#!Η # ΦΛ ,; Η #! /Σ ∀,#∀;! ∀ ,# Φ 4 !: 1  , ∀! ,  ,Ι− !Η # ! . /Γ!:  ! / ! ∀Ψ ,! # #Η −∀ ∀ ; Η #∀ ∀ − # ∀#Γ. −−Γ# Ι !. ∀ ;Γ# , #− ,Γ;Φ# 9 8 − !: ; ; Ι! ,Φ#8; ∀; Φ , !4 : # ,;;  :: #,Η ,4 Ε;Γ#− Π8∀ +; ,; ! : ;; # ≅  .#Η −∀ ∀; Ι!; 8 #!Ι− , Θ  ∀#:  !; #. # / # , ∀:  /∀ −;− ; Η # Γ!. !; ,∀4 # ! ∀# # , ∀: −,∀ , ! ,;Η ; −Ι#; 8 # .∀ 8∀!∀4 #!: #∀  8 !Η :: , Η Η −Η ! / # . , , / ∀! /−!. Γ#: /8 #;∀! , # 225 Η , ! ; #! , ΕΠ+: # ,8 4 .∀. − ∀/!; # Ε#Η # − 4 ! : /  # , ! Ν ΓΟ ,! 4 )0    . : ,! ,! ;! /!Λ ##Ι ∀  Η ∀ Γ , #−! ;!/! #!,∀ 4 # , ! Ε#: Π!# , ;/!Η ,∀/   #Φ ; 4  ,!−! Η ,; , 8 ! . #−: ≅Γ# − −Η  ,! : ≅!  ,∀ − ,8, Ι∀− 8−;!/! # ∀Γ# #!. ;!.: ≅Γ# !. ∀; 8 #Λ: ,∀ 220 .!  , 4 /!;− Ι , ΕΠ+:  #! 8; Ι4  ∀; ∀8 Ε;Γ#− Π8∀ +; ,Γ; 4 ,,Η Γ ; /!; ∀;# ,: ,#! ∀ Ι ∀ !Λ ,#! :  Ι;! 8: ∀/ # −∀!. ;. ,#;! 8 #Η ∀; ΦΛ 4 ;! Ι #; /− ∀#! ,!! #!4 : ≅! , , 8 ;# −− #;!4 #!Η #: !Η # ∀ Η ∀ ∀ 4 −Γ;! Γ# ;!:  #ΦΗ ;∀ ΦΛ  ∀ Ι ! ∀ ;# , ∀: 4 : −  ∀ ϑ ∀ 8 ,#4 ∀ #! Φ ,Γ;  ,;# ∀ #∀! !. ∀; −Γ#: ΦΓ∀ . ∀#;! 8 Γ#Ι ;! / Ι  ;8Η ,#  #! 8∀  ∀ Γ#: 1 ,  ∀#8Λ∀ !. #4 Η Ι , ! !/ #8 ∀ ,;  ,#. 5∋ Γ# #∀#!. # ,Ι# #4 #  ΓΙ:  Ι; #Φ ∀ , +!4 #Η ∀# ,Γϑ ; ,∀! 4 − ;## −#  : 18,Η ∀# # ;# Η #,Γ;,# ∀ #4 −: ≅Γ# −  .− /! / 4 ! ;!: #∀,∀/ #  ΓΙ ,4 ))
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja III RP: Objawy Mafii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: