Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 017936 23379346 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo - ebook/pdf
Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-625-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> medyczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej.

W pracy omówiono problematykę dotyczącą m.in.:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewa Mazur-Pawłowska Dokumentacja gabinetu stomatologicznego Wzory pism, komentarz i orzecznictwo Warszawa 2017 Stan prawny na 1 marca 2017 r. Wydawca Izabella Małecka Wydawca Redaktor prowadzący Joanna Maź Redaktor prowadzący Opracowanie redakcyjne i łamanie Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie Projekt gra czny okładki i stron tytułowych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl PLK IB ��K © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2013 ISBN: © Copyright by Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA, 2017 Wolters Kluwer SA ISBN: 978-83-8107-299-1 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 Dział Praw Autorskich e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 www.wolterskluwer.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Mojemu mężowi Piotrowi… … dziękuję, że jesteś Spis treści SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 21 DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI STOMATOLOGICZNEJ I 1. Uwagi wprowadzające 2. Jaką formę działalności wybrać? 3. Rejestracja działalności gospodarczej 4. Wniosek o rejestrację – OIL 5. Jak uzyskać bezpieczny profil ePUAP? 6. Rejestracja w RPWDL 7. Załączniki wymagane przy rejestracji w OIL 8. Umowa najmu gabinetu stomatologicznego 9. Umowa o współpracy z podmiotem leczniczym Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego? 10. Co zawiera pieczątka? 11. Co zrobić, gdy doszło do utraty pieczątki? 12. Obowiązki właściciela działalności stomatologicznej 13. Regulamin organizacyjny 14. Odpady medyczne 15. Sprawozdania statystyczne 16. Dokumentacja medyczna 17. Dokumentacja zbiorcza 17.1. Księga przyjęć 17.2. Księga pracowni diagnostycznej 17.3. Księga zabiegów 18. Wystawianie recept dla celów prywatnych 19. Kontrole wewnętrzne 25 25 25 28 30 30 30 31 32 33 33 34 34 35 37 37 38 38 38 39 39 40 41 7 Spis treści 20. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy 21. Kasa fiskalna 22. Zgłoszenie prowadzącego gabinet dentystyczny do ubezpieczenia 23. Konto firmowe dla gabinetu dentystycznego 24. Jakie warunki lokalowe musi spełniać gabinet dentystyczny? 25. Różnice pomiędzy praktyką a podmiotem leczniczym 26. Prawa pacjenta 27. Informacja dotycząca monitoringu 28. Informacja dotycząca zakazu palenia 29. Zestaw do udzielania pierwszej pomocy 30. Rejestracja podmiotu leczniczego 31. Cennik Wzory do rozdziału I 1. Wniosek do CEIDG 2. Wniosek o nadanie uprawnień 3. Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC (praktyka) 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków prowadzenia działalności leczniczej (praktyka) 5. Oświadczenie o prawdziwości danych (praktyka) 6. Umowa wynajęcia gabinetu stomatologicznego 7. Umowa z podmiotem leczniczym 8. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów niemających kontraktu z NFZ) 9. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów mających kontrakt z NFZ) 10. MZ-11 11. MZ-88 12. MZ-89 13. ZD-3 14. Księga przyjęć 15. Księga diagnostyczna 16. Księga zabiegów 17. Wykaz recept do celów prywatnych 18. Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej 19. Protokół kontroli wewnętrznej 20. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy 21. Oświadczenie do urzędu skarbowego w sprawie kasy fiskalnej 22. Wybrane prawa pacjenta 23. Oświadczenie podmiotu leczniczego o zgodności z prawdą danych objętych wnioskiem 24. Oświadczenie podmiotu leczniczego o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej 41 42 43 43 43 46 48 48 49 49 50 51 53 54 56 57 58 59 60 63 67 71 76 82 84 93 96 97 98 99 100 102 105 107 108 111 112 8 Spis treści Rozdział II. Procedury sanitarne i sterylizacyjne 1. Zagadnienia wstępne 2. Procedury sanitarne 3. Czy można prać ubrania robocze w domu? 4. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami 5. Procedury sterylizacyjne 5.1. Zasady pakowania pakietów Wzory do rozdziału II 25. Plan higieny 26. Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku 27. Procedura dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych 28. Procedura dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych 29. Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni 30. Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem 113 113 114 115 115 116 116 117 118 122 124 126 128 organicznym 130 132 31. Procedura higienicznego mycia i pielęgnacji rąk 134 32. Procedura higienicznej dezynfekcji rąk 136 33. Procedura mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych 138 34. Środki używane do dezynfekcji 139 35. Procedura używania narzędzi sprzątających 140 36. Procedura prania brudnej bielizny 142 37. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sanitarnymi 38. Procedura otwierania opakowań sterylnych 143 39. Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo -foliowe 145 40. Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji 147 148 41. Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji 152 42. Procedura transportu narzędzi do sterylizacji 43. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sterylizacyjnymi 153 Rozdział III. Procedury dotyczące odpadów medycznych 1. Uwagi wprowadzające 2. Odpady niebezpieczne 3. Właściwości powodujące, że odpady są niebezpieczne 4. Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi 5. Zbieranie – magazynowanie 6. Umowa z podmiotem odbierającym odpady medyczne 7. Wspólny lokal, kilku wytwórców odpadów 8. Świadczenie usług na rzecz podmiotu leczniczego 9. Odpowiedzialność wytwórcy 154 154 154 155 155 155 156 156 157 157 9 Spis treści 10. Karta przekazania odpadów 11. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów 12. Wniosek o potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów 13. Termin doręczenia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 14. Przechowywanie i udostępnianie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 15. Konsekwencje braku dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 16. Ewidencja odpadów 17. Zbiorcze zestawienie o odpadach 18. Postępowanie z odpadami medycznymi 19. Podział odpadów i sposób segregacji 20. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach 21. Czas przechowywania odpadów medycznych 22. Oznakowanie worka i pojemników 23. Miejsce magazynowania: temperatury i czas przechowywania 24. Procedury dotyczące odpadów medycznych 24.1. Procedura postępowania z odpadami medycznymi 24.2. Procedura mycia i dezynfekcji lodówki 24.3. Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych 24.4. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym Wzory do rozdziału III 44. Karta przekazania odpadów 45. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów 46. Wniosek o wydanie potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów 47. Ewidencja odpadów 48. Zbiorcze zestawienie o odpadach 49. Biologiczne czynniki chorobotwórcze 50. Przepisy dotyczące pomieszczeń według projektu 51. Procedura postępowania z odpadami medycznymi 52. Procedura mycia i dezynfekcji lodówki 53. Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych 54. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym 55. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami w zakresie odpadów medycznych Rozdział IV. Zranienie w gabinecie 1. Procedury zranień 2. Na kim ciąży obowiązek sporządzenia procedur zranień? 3. Zakres procedur 4. Forma sporządzenia procedur 5. Aktualizacja procedur 158 158 159 159 159 160 160 161 161 162 163 164 164 164 166 166 166 166 166 167 168 171 174 175 178 181 183 185 188 191 194 196 197 197 198 199 200 200 10 Spis treści 6. O czym pracodawca ma informować pracowników? 7. Procedury zapobiegania zakażeniom 7.1. Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami 7.2. Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej 7.3. Procedura poekspozycyjna 7.4. Indywidualna karta ekspozycji 8. Kiedy dochodzi do ekspozycji? 9. Znane źródło potencjalnego zakażenia 10. Nieznane źródło potencjalnego zakażenia 11. Rejestr zranień 12. Procedura używania środków chemicznych 13. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami 14. Raport zranień Wzory do rozdziału IV 56. Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami 57. Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej 58. Procedura poekspozycyjna 59. Indywidualna karta ekspozycji 60. Rejestr zranień 61. Procedura używania środków chemicznych 62. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami 63. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy 64. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami zranień 65. ZLK-1 66. Instrukcja postępowania w przypadku zranienia 67. Instrukcja postępowania po ekspozycji błon śluzowych 68. Instrukcja postępowania po ekspozycji oka Rozdział V. Szkodliwe czynniki biologiczne 1. Uwagi wprowadzające 1.1. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych 1.2. Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne 1.3. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 1.4. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 2. Kto ma dostęp do rejestrów? 11 201 201 201 202 202 203 204 204 205 205 205 206 207 209 210 214 218 221 226 227 230 233 235 236 238 239 240 241 241 241 242 242 243 243 Spis treści 3. Co należy zrobić, gdy u pracownika rozpoznano chorobę, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego? Wzory do rozdziału V 69. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych 70. Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne 71. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 72. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 73. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami dotyczącymi zagrożeń biologicznych Rozdział VI. Postępowanie dotyczące wypadku przy pracy 1. Uwagi wprowadzające 2. Nagłe zdarzenie 3. Przyczyna zewnętrzna 4. Uraz 5. Związek przyczynowy 6. Obowiązki pracodawcy a wypadek przy pracy 6.1. Zespół powypadkowy 6.2. Karta statystyczna wypadku Wzory do rozdziału VI 74. Protokół powypadkowy 75. Protokół przesłuchania świadka/poszkodowanego 76. Statystyczna karta wypadku Rozdział VII. Kontrola sanepidu 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Kontrola planowa 1.2. Termin przeprowadzenia kontroli 1.3. Kontrola doraźna 1.4. Dokumenty uprawniające do kontroli 1.5. Kontrola epidemiologiczna 1.6. Uprawnienia inspektora 1.7. Prawa i obowiązki kontrolowanego 2. Jak przygotować się na kontrolę Sanepidu? 2.1. Wizja lokalna 2.2. Pakiety 2.3. Przechowywanie odpadów medycznych 12 244 245 246 249 252 253 255 256 256 256 257 257 257 258 258 259 261 262 266 268 278 278 278 279 279 279 280 280 281 282 282 282 282 Spis treści 2.4. Higiena i dezynfekcja 2.5. Sterylizacja 2.6. Brudownik 2.7. Pomieszczenia techniczne 2.8. Pomieszczenia socjalne 2.9. Dokumentacja firmy 2.10. Dokumentacja procedur sanitarnych 3. Konsekwencje naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych 4. Kontrola radiologiczna Wzory do rozdziału VII 77. Lista przed kontrolą SANEPIDU Rozdział VIII. Kontrola urzędu rejestrowego Wzory do rozdziału VIII 78. Lista przed kontrolą urzędu rejestrowego DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM II Rozdział I. Zatrudniamy pracownika 1. Uwagi wprowadzające 2. Problemy z umowami zlecenia 2.1. Rejestr przepracowanego czasu 2.2. Kary za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej 3. Umowa o pracę 3.1. Rodzaje umów o pracę 3.2. Elementy umowy o pracę 4. Czas pracy w medycynie 5. Szkolenia BHP w stomatologii 5.1. Jakiego typu szkolenia muszą być przeprowadzone dla pracowników zatrudnianych w działalności stomatologicznej? 5.2. Szkolenie wstępne 5.3. Szkolenia okresowe 5.4. Kiedy pracodawca płaci za szkolenia? 6. Rozwiązanie umowy o pracę 6.1. Przyczyny wypowiedzenia uzasadniające jego skuteczność 6.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 6.3. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę 6.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 13 282 283 283 283 283 284 284 284 285 287 288 292 293 294 301 301 302 304 304 305 306 307 308 309 309 310 310 311 312 312 313 313 314 Spis treści Wzory do rozdziału I 79. Umowa zlecenia 80. Rachunek do umowy zlecenia 81. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika 82. Umowa o pracę 83. Informacja o warunkach zatrudnienia 84. Informacja do umowy o pracę 85. Oświadczenie o ryzyku zawodowym 86. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności 87. Informacja na temat równego traktowania 88. Informacja o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niewypłacaniu świadczenia urlopowego 89. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami BHP Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika 1. Uwagi wprowadzające 1.1. Obowiązki pracownika 1.2. Zakaz konkurencji 1.3. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy 1.4. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 2. Obowiązki pracodawcy Wzory do rozdziału II 90. Umowa o zakazie konkurencji 91. Odzież robocza i obuwie 92. Informacja w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego 93. Roczna ewidencja czasu pracy 94. Miesięczna ewidencja czasu pracy Rozdział III. Ocena ryzyka zawodowego 10. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka 1. Uwagi wstępne 2. Przedmiot oceny ryzyka 3. Zakres osób i stanowisk do oceny ryzyka 4. Określenie urządzeń, narzędzi, które ma do dyspozycji pracownik 5. Na jakie zagrożenia wskazują instrukcje obsługi? 6. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe 7. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 8. Wyniki pomiarów czynników szkodliwych 9. Oszacowanie ryzyka 315 316 318 319 320 321 322 324 325 326 329 330 331 331 331 331 332 332 333 335 336 338 339 340 341 342 342 343 345 346 346 346 346 347 347 349 14 Spis treści 11. Terminy sporządzenia oceny ryzyka 12. Obowiązki pracodawcy Wzory do rozdziału III 95. Ocena ryzyka: asystentka/higienistka 96. Ocena ryzyka: lekarz 97. Ocena ryzyka: rejestratorka 98. Ocena ryzyka: sprzątaczka 99. Ocena ryzyka: sterylizacja 100. Ocena ryzyka: pomoc stomatologiczna III DOKUMENTACJA PACJENTA Rozdział I. Dokumentacja pacjenta 1. Uwagi wstępne 2. Dokumentacja indywidualna i zbiorcza 2.1. Podział dokumentacji indywidualnej 2.2. Kiedy dokonujemy wpisów w dokumentacji wewnętrznej? 2.3. Co wpisujemy w dokumentacji wewnętrznej? 3. Wpisy związane z założeniem indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta i udzieleniem świadczenia zdrowotnego 3.1. Oznaczenie podmiotu 3.2. Oznaczenie pacjenta 3.3. Oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych 3.4. 3.5. oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie Informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego i leczniczego Informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów 3.6. Wpisy lub kopie dokumentów związane z dokumentacją przedstawioną przez pacjenta 3.7. Wpisy lub kopie dotyczące dokumentacji zewnętrznej, skierowanie na badania, konsultacje 3.8. Oświadczenia pacjenta 3.9. Ankieta zdrowia Wzory do rozdziału I 101. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych 15 349 350 351 352 362 372 380 387 396 409 409 410 410 410 412 412 412 413 413 413 414 414 414 415 415 417 418 Spis treści 102. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji 419 103. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 420 104. Oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego 421 105. Oświadczenia dotyczące wykorzystania zdjęć 422 423 106. Oświadczenia – o zapłacie 424 107. Oświadczenia – ankiety o stanie zdrowia (osoba nieletnia) 108. Oświadczenia – ankiety o stanie zdrowia (osoba dorosła) 426 Rozdział II. Zgody na leczenie 1. Uwagi wstępne 2. Zgoda ustna, dorozumiana, czy pisemna 3. Nagrywać czy nie nagrywać? 4. Rodzaje zgód 4.1. Zgoda własna 4.2. Zgoda zastępcza 4.3. Zgoda równoległa 4.4. Brak zgody 5. Przesłanki prawidłowej zgody 5.1. Zgoda blankietowa 5.2. W jakich sytuacjach nie jest potrzebna zgoda? 5.3. Zgody a orzecznictwo 5.4. Ochrona OC na wypadek roszczeń pacjenta Wzory do rozdziału II 109. Uprawnieni do wyrażenia zgody 110. Zgoda na leczenie zachowawcze 111. Zgoda na leczenie endodontyczne 112. Zgoda na leczenie chirurgiczne – ekstrakcja 113. Zgoda na leczenie protetyczne 114. Zgoda na leczenie implantologiczne 115. Zgoda na leczenie chirurgiczne – resekcja 116. Zgoda na licówki Rozdział III. Udostępnianie dokumentacji medycznej 1. Uwagi wprowadzające 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta 3. Sposoby udostępniania dokumentacji 4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji 5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji 6. Komu jeszcze musicie udostępnić dokumentację? 7. Czy lekarz, który już nie pracuje w gabinecie, może żądać wydania dokumentacji pacjentów, których leczył? 16 429 429 430 431 432 432 432 433 433 434 434 434 435 435 439 440 444 446 451 455 463 470 475 480 480 480 481 482 483 483 484 Spis treści 8. Jaki jest termin na udostępnienie dokumentacji? 9. Odmowa udostępnienia dokumentacji 10. Czy tylko kierownik podmiotu leczniczego może wydać dokumentację medyczną? Wzory do rozdziału III 117. Wniosek o udostępnienie dokumentacji po śmierci pacjenta osoby bliskiej nieupoważnionej przez pacjenta 118. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej 119. Informacja dla pacjentów w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej Rozdział IV. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji 1. Uwagi wprowadzające 2. Dane wrażliwe 3. ADO, czyli administrator danych osobowych 4. Konsekwencje i odpowiedzialność 5. Odpowiedzialność karna i cywilna 6. Polityka bezpieczeństwa informacji 7. Mechanizmy ochrony informacji 8. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 9. Dokumenty spełniające wymagania ustawy Rozdział V. Ochrona danych osobowych 10. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych 11. Wymóg zgody na przetwarzanie danych 12. Celowość przetwarzania danych 13. Adekwatność przetwarzania danych 14. Zasada ograniczenia czasowego 15. Prawo do informacji i korekty danych Wzory do rozdziału V 120. Polityka bezpieczeństwa informacji (dla dokumentacji elektronicznej i papierowej) 121. Polityka bezpieczeństwa informacji (dla dokumentacji w wersji elektronicznej) 122. IZIS (dla dokumentacji elektronicznej) 123. Oświadczenie o przetwarzaniu danych 124. Oświadczenie o zachowaniu poufności 125. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych 126. Wykaz pomieszczeń 127. Wykaz zbiorów danych 128. Wniosek o wydanie upoważnienia 17 484 485 485 487 488 489 490 491 493 493 493 494 494 495 495 496 496 497 497 497 497 497 498 498 500 501 515 537 558 559 560 561 562 563 Spis treści 129. Upoważnienie do przetwarzania danych 130. Raport z naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych 131. Rejestr kopii zapasowych 132. Powołanie ADO 133. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami ochrony danych osobowych Rozdział VI. Sytuacje wątpliwe w gabinecie. Pytania i wątpliwości 1. Czy muszę udostępnić dokumentację pacjentowi od ręki? 2. Czy pacjent może sam wpisać w dokumentacji swoje uwagi? 3. Co zrobić, gdy pacjent żąda wydania dokumentacji natychmiast i grozi, że wezwie policję? 4. Co zrobić, gdy pacjent uciekł z dokumentacją medyczną? 5. Zwrócił się do mnie adwokat w imieniu mojej pacjentki o przesłanie dokumentacji medycznej – co mam zrobić? 6. Co zrobić, gdy pacjent zniszczył dokumentację, np. podarł ją? 7. Co zrobić, gdy pacjent nie chce podać danych? 8. Co zrobić, gdy przychodzi matka małoletniego i żąda zaprzestania leczenia, bo zgodę na nie podpisał ojciec, który ma ograniczone prawa rodzicielskie? 9. Czy zgoda na leczenie małoletniego musi być podpisana 564 565 566 567 568 569 569 569 569 570 570 571 571 571 przez obojga rodziców? 572 10. Kiedy nie wymaga się zgody na udzielenie świadczenia leczniczego? 572 11. Dlaczego jest potrzebna zgoda na wykonanie zdjęć RTG? 573 12. Co zrobić, gdy każdy z rodziców żąda wydania dokumentacji? 573 13. Jeden z rodziców twierdzi, że drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną w stosunku do nieletniego 14. Czy stomatolog to funkcjonariusz publiczny? 15. Tajemnica zawodowa – wątpliwości z codziennego życia 16. Zachowanie tajemnicy zawodowej a postępowania karne, cywilne, dyscyplinarne 16.1. Postępowanie karne 16.2. Postępowanie dyscyplinarne 16.3. Postępowanie cywilne: strona czy świadek Wzory do rozdziału VI 134. Informacja dla pacjenta na podstawie jakich przepisów musicie 574 574 576 577 577 577 577 579 uzyskać dane osobowe 580 135. Informacja o wykonaniu zdjęcia nieletniemu 581 136. Dlaczego potrzebna jest pisemna zgoda na wykonanie zdjęcia RTG? 582 137. Postępowanie w przypadku żądania każdego z rodziców wydania dokumentacji 583 18 Spis treści 138. Jeden z rodziców twierdzi, iż drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ją ograniczoną w stosunku do nieletniego 139. Każdy z rodziców żąda wydania dokumentacji po każdej wizycie nieletniego 584 585 19 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. k.k. k.p.c.  k.p.k.  k.p.w.  projekt  r.b.h.p.  r.d.p.u.o.  r.p.k.d.  r.s.c.b.  r.s.s.p.o.  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 z późn. zm.) –  projekt z dnia 7 września 2016 r. rozporządzenia Ministra Zdro- wia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami  medycznymi (legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12268605) –  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w spra- wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwią- zanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używa- nymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696) –  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r.  w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie za- kaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów wetery- naryjnych (Dz. U. poz. 107) –  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w spra- wie  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  (PKD)  (Dz. U. Nr  251,  poz. 1885 z późn. zm.) –  rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  22 kwietnia  2005 r.  w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia  w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodo- wo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) –  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie  szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi  (Dz. U. Nr 139, poz. 940) – akt nieobowiązujący 21 Wykaz skrótów r.s.w.p.  r.w.d.m.  r.u.o.p.w.  u.d.l.  u.i.l.  u.o. u.o.d.o.  u.p.p.  u.s.p.  u.z.l.l.d. –  rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26 czerwca  2012 r.  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność  leczniczą (Dz. U. poz. 739) –  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w spra- wie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz  sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) –  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w spra- wie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  (Dz. U. Nr 105, poz. 870) –  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst  jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn.:  Dz. U. z 2016 r. poz. 522 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) –  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst  jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den- tysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 125) Inne Biul. NRL  –  Biuletyn Naczelnej Rady Lekarskiej CEIDG  EDG  GIODO  NIL  OIL  OSNC-ZD  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodat- –  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej –  Ewidencja Działalności Gospodarczej –  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych –  Naczelna Izba Lekarska –  Okręgowa Izba Lekarska kowy OSNKW  PIP  RPWDL  SA  SN  –  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa –  Państwowa Inspekcja Pracy –  Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą –  sąd apelacyjny –  Sąd Najwyższy 22 I DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI STOMATOLOGICZNEJ Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego? Rozdział I JAK WYGLĄDA PROCES ZAKŁADANIA GABINETU STOMATOLOGICZNEGO? 1. Uwagi wprowadzające Samo otwarcie gabinetu jest zwieńczeniem marzeń o własnym miejscu. Zanim  jednak zaczniemy pracować w swoim prywatnym gabinecie czy klinice, musimy  przejść drogę od pomysłu do realizacji. Wszystko zaczyna się od wizji, marzeń i wielkich chęci realizacji swoich celów.  Wybór miejsca na gabinet czy koloru ścian, wystroju, sprzętu jest tą przyjemną  częścią realizacji takiego projektu. Niestety, ale dokumentacja, projekty, formal- ności już mniej cieszą i często budzą sprzeciw. Niniejsza publikacja postawiła sobie za cel przeprowadzić lekarza dentystę przez  zawiłości przepisów, wymogów i obowiązków, które musi spełnić jako przed- siębiorca, a nie jako lekarz. W sposób prosty, łatwy do zrozumienia oraz przejrzysty przedstawiona zostanie  krok po kroku droga od pomysłu założenia gabinetu do skompletowania pełnej  i kompleksowej dokumentacji, by spokojnie pracować. 2. Jaką formę działalności wybrać? Lekarz dentysta ma kilka możliwości wyboru, w jaki sposób wykonywać swój  zawód w ramach działalności leczniczej. Zgodnie z art. 5 u.d.l. wykonywanie  zawodu lekarza dentysty w ramach działalności leczniczej może odbywać się  w formie:  1)  jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka le- karska; 2) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej; 25 I. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności stomatologicznej  3)  indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod- stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;  4)  indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie  leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym  ten zakład;  5)  spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa prak- tyka lekarska. Wszystkie wyżej przedstawione modele prowadzenia charakteryzują się tym, że  są prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Oczywiście można wybrać  również od razu formę bardziej rozbudowaną, jaką jest podmiot leczniczy. Czym  się one różnią – o tym będzie w dalszej części. Warunki prowadzenia działal- ności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza dentystę zależą od  tego, jaką formę jej prowadzenia wybierze. Lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę  lekarską jest zobowiązany spełniać następujące warunki:  1)  musi posiadać prawo wykonywania zawodu (nie może być zawieszony w tym  prawie ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycz- nych na podstawie przepisów u.z.l.l.d. lub u.i.l., nie może być ukarany karą  zawieszenia prawa wykonywania zawodu ani pozbawiony możliwości wy- konywania zawodu lub zawieszony w wykonywaniu zawodu prawomocnym  orzeczeniem środka karnego lub zastosowanym środkiem zapobiegawczym);  2)  musi dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia  zdrowotne;  3)  pomieszczenie to musi być wyposażone w produkty lecznicze, wyroby me- dyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzie- lanych świadczeń zdrowotnych;  4)  musi posiadać opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warun- ków wymaganych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;  5)  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;  6)  musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;  7)  musi podpisać umowę dotyczącą odbioru i utylizacji odpadów medycznych. Dodatkowo, rejestrując specjalistyczną praktykę, lekarz dentysta, np. w zakresie  chirurgii szczękowej, ma obowiązek posiadać specjalizację w dziedzinie medy- cyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdro- wotnych. Rodzaj procesu rejestracji praktyki lekarza dentysty uzależniony jest od wyboru,  jaką praktykę chcecie prowadzić. Poniżej znajdują się trzy diagramy z przedsta- wieniem procesu rejestracyjnego dla:  1)  rejestracji indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarza dentysty (dia- gram 1);  2)  rejestracji indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarza dentysty wy- łącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (diagram 2);  3)  rejestracji grupowej praktyki lekarskiej (diagram 3). 26 Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego? Diagram 1. Rejestracja indywidualnej praktyki lub specjalistycznej indywidu- alnej praktyki lekarza dentysty Zamówienie pieczątki Prawo do lokalu (umowa najmu,  umowa podnajmu,  umowa użyczenia,  akt własności) Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG (Urząd Miasta lub  Gminy lub przez  stronę WWW) Złożenie formularza wniosku wraz z wymaganymi  dokumentami  do biura OIL  i dokonanie opłaty  rejestracyjnej Zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Podpisanie umowy na utylizację  odpadów medycznych Uzyskanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Diagram 2. Rejestracja indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarza dentysty wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Dysponowanie umową z podmiotem leczniczym na świadczenie  usług medycznych Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG (Urząd Miasta lub  Gminy lub przez  stronę WWW) Zamówienie pieczątki 27 Zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Złożenie formularza wniosku wraz z wymaganymi  dokumentami  do biura OIL  i dokonanie opłaty  rejestracyjnej I. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności stomatologicznej Diagram 3. Rejestracja grupowej praktyki lekarskiej Spisanie umowy spółki (spółki cywilnej,  spółki jawnej, spółki  partnerskiej) Uzyskanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Złożenie formularza wniosku wraz z wymaganymi  dokumentami  do biura OIL  i dokonanie opłaty  rejestracyjnej Prawo do lokalu (umowa najmu,  umowa podnajmu,  umowa użyczenia,  akt własności) Podpisanie umowy na utylizację  odpadów medycznych Zamówienie pieczątki Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG (Urząd Miasta lub  Gminy lub przez stronę  www) oraz uzyskanie wpisu do KRS Zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 3. Rejestracja działalności gospodarczej Rejestracja działalności gospodarczej jest stosunkowo prosta i odbywa się  najczęściej przez system elektroniczny. Oczywiście jest możliwość złożenia  wniosku pisemnie bezpośrednio w urzędzie, jednak taką informację uzyska- cie wyłącznie w konkretnym urzędzie. Wniosek taki jest bezpłatny. Istotną  informacją jest wskazanie we wniosku, jaki rodzaj działalności gospodar- czej będziecie prowadzić. Numery rodzaju działalności znajdziecie w r.p.k.d.  W działalności stomatologicznej będziecie najczęściej wybierać: 86.23.Z Prak- tyka lekarska dentystyczna. Podklasa ta obejmuje praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specja- listycznym, np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne. 28 Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego? Dla przykładu podaję również inne możliwe rodzaje działalności związane z me- dycyną:  1)  86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna. Podklasa ta obejmuje porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez leka- rzy specjalistów, włączając chirurgów. Podklasa ta nie obejmuje praktyki le- karskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z;  2)  86.21.Z Praktyka lekarska ogólna. Podklasa ta nie obejmuje:   –  praktyki lekarskiej specjalistycznej, sklasyfikowanej w 86.22.Z,   –  praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,   –  działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D;  3)  86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej  niesklasyfikowana. Podklasa ta obejmuje:   –  pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek  i asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz  co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,   –  działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia  prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów  higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,   –  działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria  medyczne,   –  działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów  oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,   –  działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,   –  działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psycho- logów i psychoterapeutów. Oczywiście jeżeli chcecie, by prowadzona działalność miała również inny za- kres, np. prowadzenie szkoleń, sprzedaż wyrobów medycznych, wynajem ga- binetów, to wówczas musicie odszukać w r.p.k.d. symbol klasyfikujący ten ro- dzaj działalności. Jeżeli podstawowym i przeważającym rodzajem działalności będzie udzielanie  świadczeń leczniczych stomatologicznych, wówczas podstawowym kodem bę- dzie 86.23 Z, natomiast inne będą miały charakter uzupełniający.  Wzór 1. Wniosek do CEIDG (s. 54) Cały wniosek jest dostępny w załącznikach do niniejszej publikacji. Wniosek ma  dziewięć stron i dostępny jest również na stronie CEIDG. Najczęściej wypełnia- my go w systemie elektronicznym, dlatego publikujemy tylko pierwszą stronę,  aby zasygnalizować, czego szukać. 29 I. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności stomatologicznej 4. Wniosek o rejestrację – OIL Zgodnie z u.d.l. od dnia 1 kwietnia 2013 r. lekarz dentysta nie może zarejestrować  praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istnieją- cej czy wykreślić praktyki z rejestru, składając dokumentację w postaci papiero- wej. Wszystko odbywa się w formie elektronicznej i wiążą się z tym konieczne  działania, które musicie podjąć. Wszelkie czynności rejestracyjne dokonują się poprzez stronę Rejestru Podmio- tów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl). Zanim złożycie wniosek, musicie posiadać podpis elektroniczny lub profil za- ufany w ePUAP. Będzie to w przyszłości potrzebne również do składania spra- wozdań, więc warto go mieć. Należy pamiętać, że wniosek złożony, ale niepodpisany przez lekarza dentystę  podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym nie będzie rozpatrzony, co  powoduje, iż nie możecie rozpocząć prowadzenia działalności. Podpis ten jest  konieczny, by właściwa Izba Lekarska mogła zweryfikować złożony wniosek. 5. Jak uzyskać bezpieczny profil ePUAP? 1. Zakładamy konto w systemie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ ZakladanieKonta. 2. Składamy wniosek o profil zaufany. 3. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym  lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna  jest na stronie: www.epuap.gov.pl. Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli chcecie posiadać podpis elektroniczny, wówczas bliższe informacje znaj- dziecie na stronie Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl. 6. Rejestracja w RPWDL 1. Wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecz- niczą: www.rpwdl.csioz.gov.pl. 2. Wybieramy ZALOGUJ. 30 Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego? 3. Wchodzimy w „Rejestr Praktyk Zawodowych”. 4. Wybieramy „nowy wniosek praktyka lekarska”. 5. Wybieramy „wniosek o wpis do rejestru indywidualnych lub grupowych prak- tyk lekarskich”. 6. Aby można było pracować, musicie uzyskać uprawnienia do ksiąg, które na- dają Izby Lekarskie. Wniosek o nadanie uprawnień należy wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście,  listownie, e-mailem lub faksem do właściwej Izby Lekarskiej, która weryfikuje  wniosek i nadaje uprawnienia – o czym poinformuje Was, wysyłając na adres  e-mail stosowną wiadomość.  Wzór 2. Wniosek o nadanie uprawnień (s. 56) Dopiero teraz możecie zarejestrować praktykę lekarską i dokonywać tam zmian  i wszelkich czynności administracyjnych. Organ prowadzący rejestr dokonuje  wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru  wraz z oświadczeniem (art. 104 u.d.l.). Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu  w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego orga- nu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim  zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy  to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku  o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej  sytuacji termin biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 7. Załączniki wymagane przy rejestracji w OIL 1. Dokumenty niezbędne do rejestracji gabinetu lekarskiego / lekarsko-denty- stycznego:   –  prawo wykonywania zawodu,   –  wpis do EDG,   –  oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC,   –  oświadczenie o spełnieniu warunków prowadzenia działalności leczniczej,   –  umowa spółki,   –  dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej. 2. Dokumenty niezbędne do rejestracji grupowej praktyki lekarskiej / lekarsko- -dentystycznej:   –  prawo wykonywania zawodu,   –  wpis do EDG,   –  oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC,   –  oświadczenie o spełnieniu warunków prowadzenia działalności leczniczej, 31 I. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności stomatologicznej   –  umowa spółki,   –  dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej. W tym przypadku oświadczenia składa przedstawiciel spółki, wspólnik lub part- ner spółki, wskazując nazwę grupowej praktyki lekarskiej i adres zamieszkania  wnioskodawcy. 3. Dokumenty niezbędne do rejestracji praktyki lekarskiej wyłącznie w podmio- cie leczniczym:   –  prawo wykonywania zawodu,   –  wpis do EDG,   –  oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC,   –  zaświadczenie, umowa lub promesa umowy z przedsiębiorstwem podmiotu  leczniczego,   –  dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.  Wzór 3. Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC (praktyka) (s. 57)  Wzór 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków prowadzenia działalności leczniczej (praktyka) (s. 58)  Wzór 5. Oświadczenie o prawdziwości danych (praktyka) (s. 59) Wnioski o wpis dostępne są na stronach Okręgowych Izb Lekarskich. 8. Umowa najmu gabinetu stomatologicznego W sytuacji gdy chcecie otworzyć własną praktykę w wynajętym gabinecie sto- matologicznym, musicie zawrzeć umowę w formie pisemnej. Umowa taka może  mieć różne postanowienia. Przykładowo niżej zamieszczam wzór, który może  być modyfikowany w zależności od potrzeb. Co jest ważne w takiej umowie dla najemcy, czyli tej osoby, która będzie korzy- stać i prowadzić działalność w wynajętym gabinecie stomatologicznym:  1)  sprawdźcie, czy gabinet jest odebrany przez służby sanitarne;  2)  poproście o protokół z ostatniej kontroli służby sanitarnej;  3)  sprawdźcie, czy sprzęt jest sprawny, bowiem z reguły wszelkie naprawy zwią- zane z używaniem tego sprzętu i jego niesprawnością obciążą Was;  4)  poproście wynajmującego o gwarancje na sprzęt, a jeżeli już jest po gwaran- cji – o paszporty techniczne sprzętu, pamiętajmy: co rok sprzęt powinien być  serwisowany, o czym świadczy wpis w paszporcie. Nadto w paszporcie po- winny być wpisane wszystkie naprawy sprzętu;  5)  w umowie najlepiej przenieść odpowiedzialność za odbiór odpadów medycz- nych na wynajmującego, w związku z tym poproście o umowę dotyczącą  odbioru odpadów medycznych; 32 Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego?  6)  umowę możecie zawrzeć zarówno na czas nieokreślony, jak i określony, wów- czas wpisujecie okres, na jaki wynajmujecie gabinet;  7)  zwróćcie uwagę na okresy wypowiedzenia takiej umowy, bowiem będzie  to miało istotne znaczenie dla czasu, jaki będziecie mieli na zlikwidowanie  swojej działalności;  8)  poproście o protokół odbioru gabinetu, w którym będzie wyszczególniony:  a)  jego stan techniczny i estetyczny,  b)  spis wszystkich urządzeń,   c)  usterki (np. uszkodzona szyba, niedomykające się szuflady, pęknięta płyt- ka podłogowa),  d)  najlepiej, gdy taki protokół zawiera zdjęcia. Jest to szczególnie ważne, gdy w umowie macie wpisane, że po zakończonym  najmie przywrócicie stan gabinetu z momentu objęcia go w swoje posiadanie.  Nieraz okazuje się, że przymknęliście oko na początku na pękniętą szybę czy  popękane płytki, na koniec jednak wynajmujący chce Was obciążyć kosztami  tych napraw. Równie ważne jest, by w umowie był zapis, że nie odpowiadacie za normalne  zużycie sprzętu i pomieszczenia w trakcie trwania umowy.  Wzór 6. Umowa wynajęcia gabinetu stomatologicznego (s. 60) 9. Umowa o współpracy z podmiotem leczniczym Jeżeli będziecie prowadzić działalność jako indywidualna lub specjalistyczna  praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, wówczas umo- wa będzie regulować wzajemne obowiązki stron. Należy pamiętać, że wybiera- jąc taki rodzaj działalności, nie musicie wykonywać wielu obowiązków, którymi  obarczeni są inni przedsiębiorcy. Dla przykładu taka forma prowadzenia dzia- łalności leczniczej zwalnia od opracowywania procedur sanitarnych, zranień,  ochrony danych osobowych, zajmowania się odpadami medycznymi, serwiso- wania sprzętu, dbania o sprawność urządzeń i całego sprzętu. W ramach umo- wy z podmiotem leczniczym świadczycie na jego rzecz usługę stomatologiczną  w jego przedsiębiorstwie, na jego sprzęcie, jego materiałami.  Wzór 7. Umowa z podmiotem leczniczym (s. 63) 10. Co zawiera pieczątka? Treść pieczątki lekarskiej określa uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekar- skiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej (Biul. NRL  2005, nr 6). 33 I. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności stomatologicznej Na podstawie wskazanej powyżej uchwały pieczątka lekarska obligatoryjnie  musi zawierać następujące dane:  1)  imię i nazwisko;  2)  tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”);  3)  numer prawa wykonywania zawodu;  4)  posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub  zaświadczeniu potwierdzającym ich uzyskanie. Można na pieczątce umieścić:  1)  tytuł i stopień naukowy;  2)  umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania okreś- lonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na  podstawie art. 17 ust. 2 u.z.l.l.d., zgodnie z brzmieniem określonym w świa- dectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności;  3)  numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza  do wystawiania recept;  4)  numer telefonu; 5) adres. 11. Co zrobić, gdy doszło do utraty pieczątki? W sytuacji utraty pieczątki wskutek kradzieży albo jej zagubienia powinniście  powiadomić ZUS, a w przypadku lekarza, który wystąpił do ZUS-u z wnioskiem  o nadanie uprawnień do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do  pracy i takie uprawnienia otrzymał – o fakcie zagubienia niezwłocznie musi on  pisemnie zawiadomić ZUS, informując o okolicznościach jej utraty, jeżeli jest to  możliwe – należy załączyć wzór starej/utraconej pieczątki. Tak samo postępujemy w przypadku stwierdzenia sfałszowania pieczątki:  1)  powiadomić NFZ, a w przypadku zagubienia pieczątki lekarskiej należy  przesłać pismo informujące o okolicznościach utraty pieczątki, umieszcza- jąc, jeżeli to możliwe, wzór starej pieczątki;  2)  powiadomić OIL;  3)  powiadomić policję, a w przypadku kradzieży pieczątki lub podejrzenia kra- dzieży należy również zgłosić to policji. Aby zapobiec możliwości posłużenia się przez osobę nieuprawnioną pieczątką  i wykorzystania jej do popełnienia przestępstwa, ważne jest, aby po stwierdze- niu utraty pieczątki dokonać czynności opisanych powyżej. Pozwoli to uniknąć  późniejszych ewentualnych kłopotów związanych z wyjaśnianiem okoliczności  posłużenia się pieczątką przez osoby trzecie. 12. Obowiązki właściciela działalności stomatologicznej Pamiętajmy o obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności w formie  praktyki czy podmiotu leczniczego: 34 Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego? 1) zmiany w praktyce – każdą zmianę w praktyce zawodowej należy zgłosić  w ciągu 14 dni od jej nastąpienia (art. 107 u.d.l.); 2) polisa OC – w ciągu 14 dni należy zgłosić do rejestru podmiotów leczni- czych zmianę wynikającą z zawarcia (również prolongowania) polisy OC  (art. 107 u.d.l.). Należy wyjaśnić, że w związku z wykreśleniem art. 25  ust. 3 u.d.l. przez jakiś czas panowało przekonanie, iż obowiązek zgłasza- nia aktualnej polisy OC wygasł w stosunku do praktyk. Niestety zgodnie  z art. 107 u.d.l. każda zmiana musi zostać zgłoszona w ciągu 14 dni od jej  nastąpienia, a dane dotyczące polisy są ujawniane w rejestrze podmiotów  prowadzących działalność leczniczą. W związku z powyższym obowiązek  zgłaszania aktualizacji polisy OC nadal istnieje, jedynie zmieniła się podsta- wa prawna tego obowiązku. Podmioty lecznicze niezmiennie posiadają obowiązek zgłoszenia polisy OC i jej  aktualizacji w terminie 14 dni od jej zawarcia czy przedłużenia. W zakresie polisy OC należy wyjaśnić jeszcze jedną kwestię nie do końca zwią- zaną z rejestracją jednostki, ale ściśle związaną z ochroną jednostki przed kon- sekwencjami finansowymi wynikającymi z udzielanych świadczeń leczniczych. Czy polisa OC chroni od wszelkich roszczeń pacjenta? Nie wszyscy zdają sobie sprawę z zakresu ubezpieczenia OC, myśląc, że jest to  ochrona przed wszystkim, co spotka pacjenta w gabinecie podczas leczenia. Nie- stety tak nie jest! Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna  ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udziela- nia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udziela- nia świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczone- go działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki albo  innego zawodu medycznego. Ubezpieczyciel odpowiada jedynie za ewentualny błąd medyczny lub następ- stwa złego leczenia lub zaniechania leczenia, ale nie odpowiada za naruszenie  praw pacjenta. Polisa OC nie obejmuje roszczeń opartych na braku dokumenta- cji, zgód na leczenie, oświadczeń pacjenta itp. 13. Regulamin organizacyjny Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą mieć regulamin  organizacyjny (art. 24 u.d.l.). Zwolniony z tego obowiązku jest jedynie lekarz  dentysta, który wykonuje indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie  podmiotu leczniczego. Wszystkie inne formy prowadzenia działalności polega- jącej na udzielaniu świadczeń leczniczych w formie indywidualnych czy grupo- wych praktyk, również specjalistycznych, muszą mieć taki regulamin. 35 I. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności stomatologicznej Treść takiego regulaminu musi zawierać:  a)  firmę,  b)  cele i zadania,   c)  rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowot- nych,  d)  miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,  e)  wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spo- sób określony w art. 28 ust. 4 u.p.p.,   f)  organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku po- bierania opłat,  g)  wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z prze- pisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo cał- kowitą odpłatnością. Aktualne informacje o rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udziela- nych świadczeń zdrowotnych oraz o wysokości opłat podaje się do wiadomości  pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania  świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność  leczniczą. Podmioty lecznicze muszą również posiadać regulamin organizacyjny, w któ- rym muszą posiadać zapisy dotyczące:  a)  firmy albo nazwy podmiotu;  b)  celów i zadań podmiotu;   c)  struktury organizacyjnej zakładu leczniczego;  d)  rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdro- wotnych;  e)  miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku udzielania świad- czeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub sy- stemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania  osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń;   f)  przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem  właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komór- kach organizacyjnych zakładu leczniczego;  g)  organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych  zakładu leczniczego oraz warunków współdziałania tych jednostek lub ko- mórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmio- tu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyj- nym i administracyjno-gospodarczym;  h)  warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność  leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pie- lęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania  świadczeń zdrowotnych;   i)  wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spo- sób określony w art. 28 ust. 4 u.p.p.;   j)  organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobie- rania opłat; 36 Rozdział I. Jak wygląda proces zakładania gabinetu stomatologicznego?  k)  wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z prze- pisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo cał- kowitą odpłatnością;   l)  sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu  leczniczego.  Wzór 8. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów niemających kontraktu z NFZ) (s. 67)  Wzór 9. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów mających kontrakt z NFZ) (s. 71) 14. Odpady medyczne Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporzą- dzić na formularzu roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości  odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządze- niach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze ze- stawienie danych przekazuje się marszałkowi województwa do końca pierw- szego kwartału każdego roku (wzory i omówienie zob. w rozdziale „Odpady  medyczne”). 15. Sprawozdania statystyczne Obowiązek  przekazywania  danych  statystycznych  wynika  z  art.  30  ust.  1  pkt 3 u.s.p. Formularze statystyczne oraz instrukcje wypełniania druków do- stępne są na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony  Zdrowia (www.csioz.gov.pl), zakładka: „Statystyka publiczna”. Wykaz sprawozdań obowiązkowych do Ministerstwa Zdrowia:   –  MZ-11 Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece  zdrowotnej,  Wzór 10. MZ-11 (s. 76)   –  MZ-88 Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność  leczniczą,  Wzór 11. MZ-88 (s. 82)   –  MZ-89 Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonują- cych działalność leczniczą.  Wzór 12. MZ-89 (s. 84) 37 I. Dokumentacja związana z prowadzeniem działalności stomatologicznej Wykaz sprawozdań do GUS-u:   –  ZD 3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  Wzór 13. ZD-3 (s. 93) 16. Dokumentacja medyczna Lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową jest obowiązany prowadzić  dokumentację medyczną. Dokumentację prowadzi się w formie pisemnej lub  elektronicznej. Obecnie termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia doku- mentacji w formie elektronicznej jest przewidywany na 1 stycznia 2018 r. W każ- dej jednostce prowadzić należy dokumentację medyczną, którą dzielimy na  dokumentację indywidualną i zbiorczą. Szczegółowe omówienie dokumenta- cji indywidualnej znajduje się w części III dotyczącej dokumentacji medycznej  pacjenta. 17. Dokumentacja zbiorcza Podmioty udzielające świadczeń leczniczych oprócz dokumentacji indywidual- nej pacjenta prowadzą również dokumentację zbiorczą w zakresie odpowiada- jącym charakterowi udzielanych świadczeń. Dokumentację taką w odniesieniu  do stomatologii prowadzi się w formie:  a)  księgi przyjęć (wył
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: