Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01070 016170 23563336 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja medyczna w praktyce - 15 najczęstszych problemów - ebook/pdf
Dokumentacja medyczna w praktyce - 15 najczęstszych problemów - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 58
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3269-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dobrze prowadzona dokumentacja medyczna,  przy założeniu, że terapia odbywała się zgodnie ze wskazaniami wiedzy i zgodnie ze sztuką medyczną, daje obrońcy silny oręż do obrony lekarza, pielęgniarki czy całego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Doświadczenie praktyków wskazuje, że wpisy nie są podważane. Stąd określenie dokumentacji medycznej jako „niemego świadka” zyskuje na walorze i dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na jakość i zawartość znajdujących się w niej wpisów. W e-booku można znaleźć 15 rozwiązań najczęstszych problemów związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej, m.in. jakie sankcje grożą placówce medycznej za zagubienie dokumentacji medycznej, kto w placówce może mieć dostęp do dokumentacji medycznej oraz w jaki sposób utylizować dokumentację medyczną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ochrona zdrowia Dokumentacja medyczna w praktyce 15 najczęstszych problemów Dokumentacja medyczna w praktyce AUTORZY: Piotr Glen - administrator bezpieczeństwa informacji Dorota Kaczmarczyk - aplikantka radcowska Agnieszka Sieńko - radca prawny Łukasz Siudak - dr n. prawnych Krzysztof Nyczaj - ekspert z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia Anna Zubkowska-Rojszczak - adwokat REDAKCJA: Anna Rubinkowska NR PRODUKTOWY: 1BV15 ISBN: 978-83-269-3269-4 ZDJĘCIE NA OKŁADCE: fotolia.pl CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl E-book „Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów” jest chroniony prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszym e-booku bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. E-book „Dokumentacja medyczna w praktyce. 15 najczęstszych problemów”” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w e-booku wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w e-booku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. stanowisko organów i urzędów państwowych, w związku z tym traktowane jako oficjalne Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: serwiszoz@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 2 Dokumentacja medyczna w praktyce Spis treści Spis treści ............................................................................................ 3 Wprowadzenie .................................................................................... 4 1. Jakie sankcje grożą placówce medycznej za zagubienie dokumentacji medycznej .................................................................... 5 2. Czy można bezpośrednio przekazać pacjentowi wyniki badań ..... 7 3. Czy można odmówić wydania dokumentacji zmarłego pacjenta .. 9 4. Jak właściwie numerować strony w dokumentacji medycznej .... 11 5. Kto w placówce może mieć dostęp do dokumentacji medycznej 12 6. Czy ubezpieczyciel może domagać się dokumentacji zmarłego pacjenta ............................................................................................. 19 7. Kto może mieć dostęp do dokumentacji nieprzytomnego pacjenta .......................................................................................................... 24 8. Czy od ZUS można żądać opłaty za kopię dokumentacji medycznej ......................................................................................... 26 9. Gdzie przechowywać dokumentację w przypadku zmian organizacyjnych ................................................................................ 28 10. Jaki jest zakres odpowiedzialności za dokumentację medyczną .......................................................................................................... 32 11. Czy można przekazać dokumentację, jeśli pacjent zmienił lekarza ............................................................................................... 39 12. Kiedy pacjent może żądać sprostowania wypisu ze szpitala ..... 41 13. Czy placówka medyczna musi potwierdzać kserokopie za zgodność z oryginałem ..................................................................... 45 14. W jaki sposób utylizować dokumentację medyczną .................. 49 15. Czy trzeba pieczętować elektroniczną dokumentację medyczną .......................................................................................................... 53 Podstawa prawna .............................................................................. 55 3 Dokumentacja medyczna w praktyce Wprowadzenie Dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów wytwarzanych, prowadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, potwierdzających: • charakter udzielanych pacjentowi świadczeń w kontekście przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym; • uprawnienia pacjenta do korzystania ze świadczeń w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; • treść oświadczeń pacjenta w zakresie upoważnienia osoby i dokumentów trzeciej do dostępu do informacji wytwarzanych, prowadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą dotyczących pacjenta; • treść oświadczeń pacjenta lub innych upoważnionych podmiotów w zakresie zgody lub odmowy zgody na podjęcie działań medycznych albo wskazanie okoliczności podjęcia działań medycznych bez zgody pacjenta; • przebieg wszystkich działań medycznych lub opiekuńczych, jakim poddany był pacjent w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych sporządzonych w każdej formie i na każdym nośniku informacji. Rzetelne opisywanie wszelkich czynności terapeutycznych przynosi efekty podczas ewentualnych sporów, roszczeń czy nawet wstępnych wątpliwości pacjenta. W takiej sytuacji dokumentację 4 Dokumentacja medyczna w praktyce medyczną można porównać z polisą ubezpieczeniową. Dlatego dobrze prowadzona dokumentacja medyczna, przy założeniu, że terapia odbywała się zgodnie ze wskazaniami wiedzy i zgodnie ze sztuką medyczną, daje obrońcy silny oręż do obrony lekarza, pielęgniarki czy całego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Doświadczenie wskazuje, że nawet wpisy relacjonujące odbycie konsultacji z innym medykiem „na odległość” nie są podważane. Stąd określenie dokumentacji medycznej jako „niemego świadka” zyskuje na walorze i dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na jakość i zawartość znajdujących się w niej wpisów. W e- booku prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z poprawnym prowadzeniem dokumentacji medycznej. 1. Jakie sankcje grożą placówce medycznej za zagubienie dokumentacji medycznej Jeżeli w placówce medycznej dojdzie do zagubienia dokumentacji medycznej, nie trzeba o tym informować jakichkolwiek instytucji. W obecnym stanie prawnym określono jedynie obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną oraz regulacje o odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad. Zawierają je ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 5 Dokumentacja medyczna w praktyce Pacjenta oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie zakresów i rodzaju dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Według tych przepisów podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych jest placówka ochrony zdrowia, w której ta dokumentacja powstała lub została dołączona do już istniejącej. Jednak w praktyce osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prawidłowe prowadzenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych jest administrator tych danych, czyli kierownik jednostki. W przypadku zagubienia dokumentacji medycznej (nawet nieumyślnego) osoba odpowiedzialna (czyli kierownik placówki) podlega odpowiedzialności karnej z art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa ta przewiduje sankcję w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Zgodnie z przepisami ogólnymi Kodeksu karnego, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Natomiast kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy. Placówka naraża się natomiast na karę nakładaną przez NFZ. Fundusz wymierza kary w trybie i na zasadach określonych w załączniku w § 29 i 30 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja medyczna w praktyce - 15 najczęstszych problemów
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: