Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 002606 22736562 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i przedszkola. Plan nadzoru, arkusze obserwacji i kontroli - ebook/pdf
Dokumentacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i przedszkola. Plan nadzoru, arkusze obserwacji i kontroli - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7353-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uwzględnienie najnowszych przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego w szkole i przedszkolu to podstawowe zadanie każdego dyrektora placówki. Przedstawiamy publikację, która zawiera najważniejsze dokumenty i wskazówki do prawidłowego prowadzenia nadzoru z zastosowaniem najnowszych przepisów, w tym dotyczących monitorowania pracy placówki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DOKUMENTACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zofia Rudzińska DYREKTORA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Plan nadzoru, arkusze obserwacji i kontroli Autor: Zofia Rudzińska Wydawca: Paulina Stanek Redaktor: Monika Fidler Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: 978-83-269-7353-6 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. Rozdział 4. Materiały do wykorzystania 4.3. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr …… w ……………. Podstawy prawne: z ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658), z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611). Rada Pedagogiczna w dniu ………… podjęła uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Plan nadzoru jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzo- ru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzed- nim roku szkolnym, uzupełniony o ważne dla szkoły zagadnienia, uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa (§ 23 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego). 1. Ewaluacja wewnętrzna przedmiot ewaluacji termin ewaluacji uwagi Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zajęcia pozalekcyjne są atrakcyjne dla uczniów Uczniowie wpływają na sposób organizacji zajęć edukacyjnych luty – czerwiec październik – styczeń wrzesień – październik 3 65 Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2. Tematyka i terminy przeprowadzenia kontroli tematyka termin uwagi Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno- -pedagogicznej Bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek szkolnych Sposób przekazywania uczniom infor- macji zwrotnej o postępach w nauce 3. Zakres wspomagania nauczycieli październik – listopad maj styczeń Cel wspomagania: 1. Diagnoza pracy szkoły. 2. Planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego. 3. Prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad. Zakres wspomagania: 1) Interpretacja zapisów zawartych w opiniach i orzeczeniach, sposób realizacji zaleceń. 2) Sposoby pracy z dzieckiem z autyzmem. 3) Innowacyjne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych. 4) Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie diagnozowania pracy szkoły 4. Plan obserwacji zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuń­ czych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły – załącznik nr 4 66 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i przedszkola. Plan nadzoru, arkusze obserwacji i kontroli
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: