Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00437 007779 20250841 na godz. na dobę w sumie
Dokumentacja w transporcie drogowym. Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary - ebook/pdf
Dokumentacja w transporcie drogowym. Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3141-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> prawo drogowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Podczas wykonywania przewozów drogowych kierowca pojazdu musi mieć przy sobie komplet dokumentów. Dotyczą one zarówno samego kierowcy, firmy dla której realizuje przewozy, jak i ładunku, który jest przewożony. Brak któregokolwiek z nich skutkuje karą nałożoną podczas kontroli na drodze. Aby jej uniknąć, warto dowiedzieć się w jakie dokumenty trzeba wyposażyć kierowcę przed każdym wyjazdem w trasę. Z pewnością pomoże w tym publikacja „Dokumentacja w transporcie drogowym”.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kierowca, wyruszając w trasę, musi zabrać ze sobą komplet dokumentów. Konsekwencją braku któregoś z nich są oczywiście kary pieniężne, ale nie tylko. Może to powodować opóźnienia w wykonywaniu przewozów, odmowę wjazdu na teren innego kraju lub nawet areszt pojazdu na parkingu strzeżonym. Lepiej więc zadbać o wyposażenie kierowcy w kompletną dokumentację przed każdym wyjazdem w trasę. W książce „Dokumentacja w transporcie drogowym” znajdą Państwo spis oraz charakterystykę dokumentów, o których okazanie z pewnością poproszą organy kontrolne, a także wyszczególnienie kar, które grożą za brak uprawnień, zezwoleń i zaświadczeń. Podpowiadamy również jak i kiedy wystawiać poszczególne dokumenty. Dzięki tej wiedzy łatwiej będzie przygotować się do każdej kontroli drogowej i celnej. Polecamy także inne książki z serii Biblioteka Przewoźnika: „Wakacje w szkole. Przeglądy bhp – remonty – opieka – kolonie” to publikacja, która każdemu dyrektorowi pomoże zorganizować bezpieczną pracę szkoły w czasie wakacji i przygotować się do nowego roku szkolnego. Dzięki wskazówkom ekspertów praktyków czynności te przebiegną sprawnie i zgodnie z prawem. Aby tak się stało, konieczne jest zaplanowanie kolejnych prac związanych z: • przeglądem obiektów należących do szkoły, • przeprowadzeniem remontów, napraw i modernizacji, • zakupem mebli szkolnych, zgodnych z wymogami bhp, • organizacją letniego wypoczynku w szkole. Katarzyna Giruć, specjalista z zakresu bezpieczeństwa w szkole Polecamy także nasze pozostałe publikacje z serii: Zarządzanie szkołą od czerwca do września Zarządzanie szkołą czerwiec – wrzesień 2013 Zarządzanie szkołą czerwiec – wrzesień 2013 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Zarządzanie szkołą czerwiec – wrzesień 2013 Zarządzanie szkołą czerwiec – wrzesień 2013 Zamknięcie roku szkolnego Zadania i obowiązki dyrektora Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac ISBN 978-83-269-2318-0 UOO11 j l l W a k a c e w s z k o e . P r z e g ą d y b h p • r e m o n t y • o p e k a • k o o n e l i i Biblioteka Przewoźnika Biblioteka Przewoźnika Większość odwołań od kar jest rozpatrywana przez ITD negatywnie. Dlaczego? Ponieważ mało który z przewoźników czy zarządzających transportem umie napisać dobre, mocne odwołanie, poparte przepisami prawa. Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać z rad doświadczonych ekspertów, którzy zetknęli się w swojej pracy z tysiącami odwołań i doskonale wiedzą, co działa, a co nie. Ich porady znajdą Państwo w tej książce. Dzięki dobremu odwołaniu można uzyskać dużo mniejszą karę niż w pierwotnej decyzji inspektora ITD albo nawet całkowite jej umorzenie. Warto więc walczyć o swoje. Polecamy także pozostałe publikacje z serii Biblioteka Przewoźnika: Biblioteka Przewoźnika Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów • porady ekspertów • przykłady rozliczeń wzory dokumentów • porady ekspertów • przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów • praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów • praktyczne porady UOZ03 O d w o ł a n i a o d k a r I n s p e k c j i T r a n s p o r t u D r o g o w e g o (cid:122) P o r a d n i k d l a w ł a ś c i c i e l i fi r m t r a n s p o r t o w y c h i o s ó b z a r z ą d z a j ą c y c h t r a n s p o r t e m Biblioteka Przewoźnika Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Poradnik dla właścicieli firm transportowych i osób zarządzających transportem Książki dostępne pod adresem: http://wip.pl/transport Telefon: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl Biblioteka Przewoźnika Dokumentacja w transporcie drogowym j D o k u m e n t a c a w t r a n s p o r c e d r o g o w y m i i • J a k u n k n ą ć b ę d ó w ł i i i n e n a r a z ć s ę n a k a r y i Cena: 52,40 zł brutto Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary UOZ04 UOZ 04 okladka.indd 1 14-05-12 10:28 Dokumentacja w transporcie drogowym Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary UOZ04.indd 1 14-05-12 12:54 Autorzy: Ewa Matejczyk prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych Beata Naróg specjalista z zakresu prawa pracy Michał Petranik prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transportem, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie dr Joanna Wegner-Kowalska adwokat Łukasz Wilczkowski specjalista z zakresu transportu drogowego, doradca ds. przewozów ADR Redakcja: Anna Kolasa Redaktor naczelna grupy wydawniczej: Aldona Kapica Menedżer produktu: Patrycja Wądołowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-3141-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł Publikacja „Dokumentacja w transporcie drogowym” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staran- ności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz re- dakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Dokumentacja w transporcie drogowym” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOZ04.indd 2 14-05-12 12:54 Spistreści Spis treści Wstęp ........................................................................................................................ 7 Rozdział 1. Rodzaje dokumentów wymaganych podczas przewozu ..................... 9 1.1. Cztery grupy dokumentów .......................................................................... 9 1.1.1. Dokumenty kierowcy ....................................................................... 9 1.1.2. Dokumenty pojazdu ........................................................................ 10 1.1.3. Dokumenty potwierdzające dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego ................................................................. 10 1.1.4. Dokumenty ładunku ....................................................................... 11 1.2. Przewozy szczególne .................................................................................. 11 1.3. Przewozy nienormatywne .......................................................................... 12 1.4. Dokumenty nieobowiązkowe, ale w praktyce niezbędne .......................... 12 1.5. Przewozy międzynarodowe ........................................................................ 13 Rozdział 2. Dokumenty kierowcy .......................................................................... 15 2.1. Prawo jazdy ................................................................................................ 15 2.1.1. Badania lekarskie kierowców .......................................................... 17 2.1.2. Badania psychologiczne .................................................................. 24 2.1.3. Zgubione prawo jazdy ..................................................................... 26 2.1.4. Jakie kary grożą za brak prawa jazdy .............................................. 26 2.2. Zaświadczenia o zatrudnieniu i spełnianiu warunków określonych cyfrowego ....................................................................................... 35 w ustawie ................................................................................................... 27 2.2.1. Zaświadczenie a forma zatrudnienia .............................................. 28 2.2.2. Jak poprawnie wystawić zaświadczenie ......................................... 29 2.2.3. Kara za niewyposażenie kierowcy w zaświadczenie ....................... 31 2.3. Wykresówki i dane cyfrowe ....................................................................... 31 2.3.1. Co wpisać na wykresówce przed rozpoczęciem jazdy .................... 32 2.3.2. Wpisy na wykresówce po zakończeniu jazdy .................................. 33 2.3.3. Wpisywanie danych kierowcy manualnie do tachografu 2.3.4. Oznaczanie aktywności kierowcy na wykresówkach lub wydrukach ................................................................................ 36 2.3.5. Jak dokonywać wpisów manualnych do tachografu cyfrowego ..... 38 2.3.6. Wyjątkowe odstępstwa od norm czasu pracy kierowców .............. 39 2.3.7. Jakie kary grożą za brak wykresówek lub danych cyfrowych .......... 40 2.4. Zaświadczenie o działalności ..................................................................... 42 2.4.1. Za jakie okresy wystawia się zaświadczenie ................................... 44 2.4.2. Jak wystawić zaświadczenie ............................................................ 45 2.4.3. Zaświadczenie za odpoczynek w miejscu zamieszkania kierowcy .... 47 2.4.4. Zaświadczenie dla kierowcy, który pracuje dla 2 przewoźników .... 48 UOZ04.indd 3 3 14-05-12 12:54 Dokumentacjawtransporciedrogowym 2.4.5. Zaświadczenie dla kierowcy wyruszającego w trasę po raz pierwszy .... 49 2.4.6. Zaświadczenie dla właściciela firmy ............................................... 50 2.4.7. Samozatrudnieni ............................................................................ 50 2.4.8. Przewozy regularne ........................................................................ 50 2.4.9. Zaświadczenie za czas urlopu i innej pracy ..................................... 51 2.4.10. Zaświadczenie wypisane z wyprzedzeniem .................................... 51 2.4.11. Okres przechowywania zaświadczeń .............................................. 52 2.4.12. Co grozi za brak zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu ............ 52 2.5. Świadectwo kierowcy ................................................................................ 53 2.5.1. Ile kosztuje świadectwo ................................................................. 54 2.5.2. Gdzie złożyć wniosek ...................................................................... 54 2.5.3. Kto odpowiada za brak świadectwa kierowcy ................................ 55 Rozdział 3. Dokumenty pojazdu ............................................................................ 57 3.1. Dowód rejestracyjny .................................................................................. 57 3.1.1. Kara za brak dowodu rejestracyjnego ............................................ 57 3.2. Dowód zawarcia ubezpieczenia OC ............................................................ 58 3.2.1. Ile wynoszą kary za brak OC ........................................................... 58 3.3. Upoważnienie do korzystania z pojazdu .................................................... 59 3.4. Opłaty drogowe ......................................................................................... 60 3.4.1. Co grozi za brak opłaty ................................................................... 60 Rozdział 4. Dokumenty potwierdzające dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego ........................................................................................ 61 4.1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencja na krajowy transport drogowy ................................................................... 61 4.1.1. Jak i gdzie ubiegać się o zezwolenie ............................................... 62 4.1.2. Oryginał czy kopia .......................................................................... 69 4.1.3. Co grozi za brak wypisu z licencji lub zezwolenia ............................ 70 4.2. Licencja wspólnotowa ................................................................................ 71 4.3. Zezwolenia na przewóz osób ...................................................................... 72 4.3.1. Kto wydaje zezwolenie ................................................................... 72 4.3.2. Ile kosztuje zezwolenie ................................................................... 75 4.3.3. Nowe wzory zezwoleń .................................................................... 76 4.3.4. Jakie kary grożą za brak zezwolenia na przewóz osób .................... 78 Rozdział 5. Dokumenty ładunku ............................................................................ 79 5.1. Kary za brak listu przewozowego ................................................................ 80 Rozdział 6. Przewozy szczególne ........................................................................... 81 6.1. Dokumenty niezbędne przy przewozie ADR ............................................... 81 6.1.1. Dokument przewozowy .................................................................. 82 6.1.2. Świadectwo przeszkolenia kierowcy .............................................. 83 4 UOZ04.indd 4 14-05-12 12:54 Spistreści 6.1.3. Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozów towarów niebezpiecznych .............................................................................. 85 6.1.4. Kary za przewóz ADR bez wymaganych dokumentów ................... 86 6.2. Dokumenty do przewozu towarów szybko psujących się (ATP) .................. 86 6.3. Przewóz żywności ....................................................................................... 87 6.3.1. Książeczka zdrowia ......................................................................... 87 6.3.2. Dokumentacja sanitarna wozu ....................................................... 88 6.4. Przewóz zwierząt ........................................................................................ 89 6.5. Przewóz odpadów ...................................................................................... 90 6.6. Przewozy nienormatywne ......................................................................... 91 6.6.1. Rodzaje zezwoleń ........................................................................... 91 6.6.2. Gdzie uzyskać zezwolenie ............................................................... 94 6.6.3. Kontrole i kary ................................................................................ 98 Rozdział 7. Przewozy międzynarodowe ................................................................. 99 7.1. Zezwolenia na międzynarodowy przewóz rzeczy ....................................... 99 7.2. Zielona karta ............................................................................................ 100 7.3. Opłaty drogowe i winiety ......................................................................... 101 7.3.1. Winiety w Szwajcarii .................................................................... 102 7.3.2. Opłaty drogowe w Niemczech ...................................................... 102 7.3.3. Elektroniczny system poboru opłat w Austrii ............................... 103 7.3.4. Opłaty w Czechach i na Słowacji ................................................... 103 7.3.5. Opłaty drogowe we Włoszech ...................................................... 104 7.3.6. Opłaty drogowe w Bułgarii ........................................................... 104 7.4. Dokument CMR ........................................................................................ 105 7.5. Dowód ubezpieczenia NW ....................................................................... 106 7.6. Karnet TIR ................................................................................................. 107 7.6.1. Skąd wziąć karnet ......................................................................... 108 7.7. Karnety ATA .............................................................................................. 108 7.7.1. Przewozy z użyciem karnetów ATA ............................................... 109 7.7.2. Kto wydaje karnety ATA ................................................................ 110 7.8. Certyfikat EURO ........................................................................................ 111 7.8.1. Rodzaje certyfikatów .................................................................... 112 7.8.2. Jak uzyskać certyfikat .................................................................... 112 7.8.3. Kary za brak certyfikatu ................................................................ 113 Rozdział 8. Jak przebiega kontrola drogowa ....................................................... 115 Rozdział 9. Jakie dokumenty trzeba przechowywać w firmie ............................ 117 9.1. Dokumenty przedsiębiorstwa ................................................................... 117 9.1.1. Za brak których dokumentów grozi utrata licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ...................... 118 9.2. Dokumenty kierowcy ................................................................................ 119 UOZ04.indd 5 5 14-05-12 12:54 Rozdział 10. Wzory dokumentów ........................................................................ 125 10.1. Zaświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy ........................................ 125 10.2. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu ............................................... 126 Rozdział 11. Taryfikator kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego za brak dokumentacji ....................................................................... 129 o transporcie ............................................................................................ 129 w załączniku nr 2 ustawy o transporcie .................................................... 133 11.1. Kary dla kierowców wyszczególnione w załączniku nr 1 ustawy 11.2. Kary dla zarządzających transportem wyszczególnione 11.3. Kary dla firm wykonujących przewozy drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3 ustawy o transporcie .................................................... 135 6 UOZ04.indd 6 14-05-12 12:54 Dokumentacja w transporcie drogowym WStęp Kierowca, wyruszając w trasę, musi zabrać ze sobą komplet doku- mentów. Oprócz tych potwierdzających jego uprawnienia, musi posiadać również dokumenty związane z działalnością transportową przedsiębior- stwa. Brak któregokolwiek z nich jest najczęstszą przyczyną nakładania kar przez Inspekcję Transportu Drogowego podczas kontroli na drodze. Jednak odpowiedzialność za brak wymaganych dokumentów spoczywa nie tylko na kierowcy. Ukarany może zostać również zarządzający trans- portem i przedsiębiorca. Dlatego nie można lekceważyć spraw związanych z dokumentacją i liczyć na to, że kierowca będzie pamiętał o zabraniu niezbędnych zaświadczeń i licencji. Przed każdym wyjazdem w trasę na- leży upewnić się, czy w pojeździe znajduje się kompletna dokumentacja niezbędna do wykonywania danego przewozu. Ponadto warto, aby kierowca zabierał ze sobą także dokumenty do- datkowe – które nie są wymagane przez przepisy, ale często się przydają. Mogą bowiem nie tylko ułatwić pracę, ale również uchronić firmę przed konsekwencjami finansowymi. Informacje o tym, w jakie dokumenty wyposażyć kierowcę, komu i jaka kara grozi za niewypełnienie tego obowiązku oraz wiele praktycz- nych porad na temat wystawiania i przechowywania dokumentacji znajdą Państwo w naszej książce. UOZ04.indd 7 7 14-05-12 12:54 UOZ04.indd 8 14-05-12 12:54 RozDział 1. RoDzaJe DokumentóW Wymaganych poDczaS pRzeWozu 1.1. cztery grupy dokumentów Każdy kierowca, wyjeżdżając w trasę, musi mieć przy sobie cztery rodzaje dokumentów: 1) odnoszące się do kierowcy wykonującego transport, 2) związane z pojazdem, którym się porusza, 3) potwierdzające dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego oraz 4) odnoszące się do ładunku, który jest przewożony. 1.1.1. Dokumenty kierowcy Do pierwszej grupy dokumentów należą przede wszystkim osobiste dokumenty kierowcy, które potwierdzają jego uprawnienia do kierowania pojazdem, do wykonywania zawodu kierowcy oraz dokumenty ewiden- cjonujące czas pracy kierowcy. Należą do nich: z prawo jazdy, z zaświadczenie o spełnianiu wymogów ustawy lub wpis do prawa jazdy potwierdzający posiadanie ważnych badań lekarskich i psychologicz- nych oraz kwalifikacji, UOZ04.indd 9 9 14-05-12 12:54 z tarcze tachografu, czyli wykresówki i/lub dane cyfrowe, z zaświadczenia o działalności, czyli o nieprowadzeniu pojazdu bądź prowadzeniu pojazdu wyłączonego z przepisów, z świadectwo kierowcy. 1.1.2. Dokumenty pojazdu W skład drugiej grupy dokumentów wymaganych podczas kontroli drogowej wchodzą dokumenty związane z pojazdem wykorzystywanym do przewozu, a więc: z dowód rejestracyjny pojazdu, z ubezpieczenie OC, z upoważnienie do korzystania z pojazdu, z w przypadku poruszania się płatnymi odcinkami dróg krajowych kie- rowca musi też zadbać, aby w pojeździe znajdowała się sprawna jed- nostka pokładowa viaBOX, oraz nadzorować, czy za jej pośrednictwem pobierane są opłaty drogowe (viaBOX sygnalizuje to dźwiękowo), z w przypadku wykonywania transportu drogowego z przekroczeniem granic UE, w wymaganych przypadkach – certyfikat EURO jako załącznik do zezwolenia międzynarodowego. 1.1.3. Dokumenty potwierdzające dostęp przedsiębiorstwa do rynku przewozowego Przedsiębiorca, który prowadzi działalność transportową, musi dys- ponować dokumentami potwierdzającymi jego uprawnienia oraz zezwo- leniami na wykonywanie określonych przewozów. Kierowca musi więc obowiązkowo posiadać w pojeździe takie dokumenty, jak: z wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy, z wypis z licencji wspólnotowej, z zezwolenie na przewóz osób. 10 UOZ04.indd 10 14-05-12 12:54 Dokumentacja w transporcie drogowym
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dokumentacja w transporcie drogowym. Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: