Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 007142 20494357 na godz. na dobę w sumie
Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości - ebook/pdf
Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408196 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracodawcy nie mają obowiązku zapewniania pracownikom dowozu do i z miejsca pracy. Mimo tego część z nich decyduje się na organizowanie dla swoich pracowników takiego dowozu. Zazwyczaj ma to na celu pozyskanie pracowników z odległych miejscowości. W opracowaniu wyjaśniamy jak rozliczyć koszty związane z organizacją dowozu pracowników do i z miejsca pracy, czy po stronie pracowników korzystających z dowozu należy rozpoznać przychód ze stosunku pracy oraz czy tego rodzaju świadczenia są opodatkowane VAT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DOWÓZ PRACOWNIKÓW DO PRACY – W PODATKACH I RACHUNKOWOŚĆITOMASZ KRYWAN, PAWEŁ MUŻisbn 978-83-7440-819-6stan prawny 5 lipca 2016 r. 2DOWÓZ PRACOWNIKÓW DO PRACYlipiec 2016 r.IFK 1. Dowóz pracowników do pracy – w podatkach i rachunkowości Podatki dochodowe 1. Czy u pracowników bezpłatnie dowożonych do pracy powstają opodatkowane przychody ze stosunku pracy? ................................... 3 2. Czy pracownik, który współfinansuje koszt dowozu organizowanego przez pracodawcę do i z miejsca pracy, osiąga przychód ze stosunku pracy? . 6 3. Czy koszty nieodpłatnego dowozu pracowników do i z miejsca pracy stanowią koszty uzyskania przychodów? ................................... 6 VAT 4. Czy bezpłatny dowóz pracowników do i z miejsca pracy podlega opodatkowaniu VAT? .......................................... 7 5. Jak ustalić podstawę opodatkowania usług przewozu pracowników częściowo odpłatnych? ........................................ 9 6. Czy usługi przewozu pracowników do pracy muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej? ................................... 10 7. Czy można w całości odliczać VAT z faktur za dowóz pracowników do i z miejsca pracy?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ewidencja w księgach rachunkowych 8. Jak ująć w księgach rachunkowych koszty dowozu pracowników do i z miejsca pracy? ............................................ 12 3DOWÓZ PRACOWNIKÓW DO PRACYlipiec 2016 r.IFKRAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO koszty uzyskania przychodu, przychody, pracownik, dowóz1. Dowóz pracowników do pracy – w podatkach i rachunkowościPracodawcy nie mają obowiązku zapewniania pracownikom dowozu do i z miejsca pracy. Mimo to część z nich decyduje się na organizowanie dla swoich pracowników takiego dowozu. Zazwyczaj ma to na celu pozyskanie pracowników z odległych miejscowości. W opracowaniu wyjaśniamy, jak roz-liczyć koszty związane z organizacją dowozu pracowników do i z miejsca pra-cy, czy po stronie pracowników korzystających z dowozu należy rozpoznać przychód ze stosunku pracy oraz czy tego rodzaju świadczenia są opodatko-wane VAT. Nieodpłatne dowożenie pracowników do i z miejsca pracy może skutkować powstaniem po ich stronie przychodów ze stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że w takich przypad-kach pracodawcy muszą zawsze pobierać od tych świadczeń zaliczkę na podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział bowiem w tym zakresie zwolnienie podatkowe. Jest ono regulowane w art. 21 ust. 1 pkt 14a updof. Z przepisu tego wynika, że zwolniona z pdof jest wartość świadcze-nia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracow-ników autobusem.Dla pracodawców koszty dowozu pracowników do i z miejsca pracy stanowią koszty uzyska-nia przychodów. Są to bowiem koszty pracownicze ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, które nie zostały wymienione wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 updop oraz art. 22 ust. 1 updof).Dowożenie przez pracodawców pracowników do i z miejsca pracy w zależności od okolicz-ności stanowi z punktu widzenia ustawy o VAT odpłatne lub nieodpłatne świadczenie usług. O ile odpłatne świadczenie dla pracowników usług dowozu podlega zawsze opodatkowaniu VAT, o tyle w przypadku nieodpłatnego dowozu pracowników do i z miejsca pracy do opodat-kowania VAT dochodzi jedynie niekiedy. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zgło-szone przez Czytelników w sprawie opodatkowania dowozu pracowników do i z miejsca pracy podatkiem dochodowym, VAT oraz sposobu ewidencji tego rodzaju świadczenia w księgach rachunkowych. Podatki dochodowe1. Czy u pracowników bezpłatnie dowożonych do pracy powstają opodatkowane przychody ze stosunku pracy?PROblEM Spółka podjęła decyzję o organizowaniu, niezależnie od publicznego transpor-tu, dowozu i odwożenia pracowników do i z pracy. Z umówionych miejsc położonych na trasach przewozu pomiędzy miejscowościami X, Y i Z do miejscowości położenia zakła-du pracy autobusy przewoźników zapewniają dowóz pracowników spółki. Do korzysta-nia z bezpłatnego dojazdu uprawnieni są wszyscy pracownicy spółki. W praktyce korzysta Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dowóz pracowników do pracy - w podatkach i rachunkowości
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: