Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003169 21323703 na godz. na dobę w sumie
Dreamweaver MX 2004 - książka
Dreamweaver MX 2004 - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-442-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> dreamweaver
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dreamweaver MX 2004 to najnowsza wersja doskonałego narzędzia do tworzenia serwisów WWW i aplikacji internetowych. Jego możliwości sprawiają, że mogą z niego korzystać zarówno początkujący twórcy stron internetowych, jak i zaawansowani programiści. Pierwsi docenią rozbudowany edytor wizualny pozwalający na tworzenie dokumentów HTML bez znajomości kodu, a drugich zafascynują możliwości ręcznego modyfikowania kodu, edycji stylów CSS, wykorzystywania gotowych skryptów JavaScript i tworzenia aplikacji internetowych w technologiach PHP, ASP.NET i JSP.

Książka 'Dreamweaver MX 2004' jest przeznaczona dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę z Dreamweaverem MX 2004 i poznać jego podstawowe możliwości. Początkujący użytkownicy znajdą w niej informacje o interfejsie użytkownika, zasadach definiowania struktur witryn WWW i tworzenia dokumentów HTML z wykorzystaniem edytora wizualnego.

Przekonaj się, jak proste może być stworzenie serwisu WWW, jeśli tylko wykorzysta się do tego odpowiednie narzędzie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Dreamweaver MX 2004 Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-442-7 Format: B5, stron: 352 Dreamweaver MX 2004 to najnowsza wersja doskona³ego narzêdzia do tworzenia serwisów WWW i aplikacji internetowych. Jego mo¿liwoġci sprawiaj¹, ¿e mog¹ z niego korzystaæ zarówno pocz¹tkuj¹cy twórcy stron internetowych, jak i zaawansowani programiġci. Pierwsi doceni¹ rozbudowany edytor wizualny pozwalaj¹cy na tworzenie dokumentów HTML bez znajomoġci kodu, a drugich zafascynuj¹ mo¿liwoġci rêcznego modyfikowania kodu, edycji stylów CSS, wykorzystywania gotowych skryptów JavaScript i tworzenia aplikacji internetowych w technologiach PHP, ASP.NET i JSP. Ksi¹¿ka „Dreamweaver MX 2004” jest przeznaczona dla tych, którzy chc¹ rozpocz¹æ pracê z Dreamweaverem MX 2004 i poznaæ jego podstawowe mo¿liwoġci. Pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy znajd¹ w niej informacje o interfejsie u¿ytkownika, zasadach definiowania struktur witryn WWW i tworzenia dokumentów HTML z wykorzystaniem edytora wizualnego. • Zasady projektowania serwisów WWW • Interfejs u¿ytkownika Dreamweavera MX 2004 • Operacje na plikach • Serwis lokalny i zdalny • Definiowanie uk³adu strony WWW • Szablony i paleta Assets • Kaskadowe arkusze stylów • Elementy stron WWW — obrazki, listy, tabele i elementy nawigacyjne • £¹cza i adresy URL • Zarz¹dzanie serwisem WWW • Podstawowe wiadomoġci o jêzyku PHP Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z.......11 Rozdział 1. Informacje podstawowe...................................................z................ 15 Internet i sieć WWW...................................................W...................................................W...... ............ 15 HTML ...................................................W...................................................W..................... ..................... 15 Strona WWW i serwis internetowy...................................................W.............................................16 ..................... 18 Znaczniki...................................................W...................................................W................ Elementy dokumentu HTML ...................................................W...................................................W.. 19 Rozdział 2. Projektujemy serwis internetowy...................................................z.. 21 Planowanie serwisu internetowego...................................................W............................................. 21 Projektowanie serwisu ...................................................W...................................................W.... ...........22 Projektowanie systemu nawigacji ...................................................W...............................................23 Zasoby...................................................W...................................................W................... .......................23 Rady dla projektantów serwisu internetowego ...................................................W.........................23 Praktyka ...................................................W...................................................W................. ......................25 Rozdział 3. Środowisko programu Dreamweaver MX 2004 i użyteczne narzędzia ... 29 ......29 Uruchamianie programu...................................................W...................................................W.... Środowisko pracy ...................................................W...................................................W......... ..............30 Wybór środowiska i trybu pracy ...................................................W................................................. 33 ........... 35 Okno dokumentu ...................................................W...................................................W........... Przełączanie się między widokami ...................................................W....................................... 35 Wyświetlanie kodu źródłowego dokumentu w samodzielnym oknie ...............................36 Wyświetlanie dokumentu w oknie przeglądarki ...................................................W................37 Rozbudowa listy przeglądarek ...................................................W..............................................37 Pasek narzędzi Insert ...................................................W...................................................W.... .............40 Narzędzia paska Insert ...................................................W...................................................W... .....40 Ukrywanie i wyświetlanie paska Insert ...................................................W................................43 Wyświetlanie zakładek paska Insert w postaci menu...................................................W.........43 Wstawianie obiektu z poziomu paska Insert ...................................................W......................44 Dostosowywanie zakładki Favorites paska Insert ...................................................W..............45 Umieszczanie własnego obiektu na zakładce Favorites...................................................W.....47 4 Dreamweaver MX 2004 ..........49 Pasek narzędzi Standard...................................................W...................................................W.. Definiowanie ustawień palet ...................................................W....................................................... 51 Pasek stanu ...................................................W...................................................W.............. .................... 51 Narzędzia pracy z kodem źródłowym...................................................W........................................54 Dostosowywanie widoku Code View ...................................................W...................................54 Opcja wspomagania tworzenia kodu...................................................W...................................58 Narzędzie Tag Chooser...................................................W...................................................W.... ...59 Narzędzie Quick Tag Editor ...................................................W................................................. 61 Narzędzia kontroli poprawności kodu ...................................................W...............................62 Odświeżanie widoku Design View ...................................................W.......................................65 Edycja kodu za pomocą narzędzia Tag Inspector...................................................W..............66 Narzędzia kontroli kompatybilności przeglądarki ...................................................W.................68 Narzędzie czyszczenia kodu HTML...................................................W...........................................73 Rozdział 4. Operacje na plikach...................................................z....................... 75 .......75 Okno New Document...................................................W...................................................W........ Zapisywanie dokumentów...................................................W...................................................W... .....77 Przywracanie ostatniej zapisanej wersji dokumentu...................................................W................78 Otwieranie istniejących dokumentów ...................................................W.......................................79 Edycja pliku HTML utworzonego w edytorze Microsoft Word ........................................ 81 Importowanie dokumentów edytora Word...................................................W........................83 Macromedia Exchange...................................................W...................................................W...... Rozdział 5. Rozszerzanie możliwości programu Dreamweaver MX 2004.............. 85 ........85 Pobieranie rozszerzeń programu Dreamweaver MX 2004 ..................................................85 Instalowanie rozszerzenia...................................................W...................................................W...89 Rozdział 6. Tworzenie serwisu internetowego...................................................z.93 Definiowanie lokalnej kopii serwisu...................................................W..........................................93 Paleta Files ...................................................W...................................................W............. ......................98 Okno Files jako przeglądarka plików ...................................................W..................................99 Widoki Local view i Remote view...................................................W.......................................100 ......102 Tworzenie folderu...................................................W...................................................W........ .......102 Tworzenie pliku ...................................................W...................................................W.......... .........104 Strona główna serwisu ...................................................W...................................................W.... Mapa serwisu...................................................W...................................................W............. ................ 106 Definiowanie tytułu strony ...................................................W.......................................................108 .......109 Ustawienia kodowania ...................................................W...................................................W..... Rozdział 7. Definiowanie układu strony WWW .................................................. 111 .................111 Układ strony ...................................................W...................................................W............. Podgląd układu strony w przeglądarce ...................................................W...............................111 Definiowanie układu strony przy użyciu tabeli ...................................................W..................... 112 Rysowanie komórek tabeli układu strony...................................................W..........................113 Zagnieżdżanie tabel układu strony ...................................................W.....................................116 Spis treści 5 Wstawianie zawartości w komórkach tabeli układu strony............................................... 117 Definiowanie szerokości kolumn...................................................W.......................................120 Dopasowywanie wysokości komórki do zawartości...................................................W........122 Definiowanie układu strony przy użyciu warstw ...................................................W...................124 .....124 Tworzenie warstwy...................................................W...................................................W........ Paleta Layers...................................................W...................................................W............ ............ 126 Definiowanie nazw warstw ...................................................W..................................................127 Zagnieżdżanie warstw...................................................W...................................................W..... ...127 Przesuwanie warstw i zmiana ich rozmiarów ...................................................W................... 130 Zapobieganie nakładaniu się warstw...................................................W.................................. 130 Wstawianie obrazu na warstwę...................................................W............................................ 132 Umieszczanie na warstwie tekstu...................................................W........................................ 133 Definiowanie tła warstwy...................................................W...................................................W. . 133 Definiowanie warstw przezroczystych...................................................W............................... 134 Pozycjonowanie i zmiana rozmiarów warstw...................................................W................... 135 Konwersja warstw na tabele ...................................................W....................................................... 138 Konwersja tabel na warstwy ...................................................W.......................................................140 Tło strony ...................................................W...................................................W............... ................... 141 Definiowanie układu strony przy użyciu predefiniowanych fragmentów kodu .................144 Rozdział 8. Szablony...................................................z................................... 149 ........149 Do czego służą szablony...................................................W...................................................W.. Zapisywanie dokumentu jako szablonu...................................................W............................149 Tworzenie szablonu przy użyciu narzędzi palety Assets...................................................W. 150 Modyfikacja szablonu...................................................W...................................................W..... ...151 Usuwanie obszaru edytowalnego...................................................W........................................ 153 Tworzenie nowego dokumentu na bazie szablonu...................................................W.......... 154 Stosowanie szablonu do istniejącego dokumentu ...................................................W........... 156 Odłączanie szablonu ...................................................W...................................................W...... ... 157 Aktualizacja stron opartych na szablonach ...................................................W...................... 158 Tworzenie dokumentu HTML na bazie projektu programu Dreamweaver MX 2004........ 160 Rozdział 9. Biblioteki...................................................z................................... 163 .................... 163 Biblioteki...................................................W...................................................W............... Tworzenie i stosowanie elementów bibliotecznych...................................................W......... 163 Edycja elementów bibliotecznych ...................................................W...................................... 165 Odłączanie i usuwanie elementów bibliotecznych...................................................W.......... 166 Elementy biblioteczne korzystające ze skryptów JavaScript.............................................. 167 Rozdział 10. Praca z obrazami...................................................z......................171 .........172 Właściwości obrazów...................................................W...................................................W...... Nadawanie obrazom nazw ...................................................W..................................................174 Definiowanie rozmiarów obrazów...................................................W.....................................174 Dodawanie tekstu alternatywnego ...................................................W..................................... 175 6 Dreamweaver MX 2004 Dodawanie obramowania do obrazu...................................................W................................. 176 Dodawanie wolnej przestrzeni wokół obrazu...................................................W................... 176 Wyrównanie obrazu ...................................................W...................................................W........ ..177 Przekształcanie obrazów w połączenia...................................................W.....................................179 Obrazy aktywne...................................................W...................................................W........... Behawiory...................................................W...................................................W................ Paleta Assets i obrazy ...................................................W...................................................W... ............. 181 ............ 183 ............ 186 Wstawianie obrazów z poziomu palety Assets ...................................................W.................187 Ulubione obrazy ...................................................W...................................................W.......... ......187 Definiowanie układu strony na podstawie obrazu ...................................................W................188 Internetowy album fotograficzny...................................................W.............................................189 Uwagi przed umieszczeniem obrazów na serwerze...................................................W................192 Rozdział 11. Formatowanie tekstu i style CSS...................................................z. 195 Wstępne formatowanie tekstu...................................................W................................................... 195 Formatowanie stylu akapitu...................................................W...................................................... 196 Formatowanie czcionki...................................................W...................................................W.... .......197 Definiowanie wyrównania i wcięć ...................................................W............................................198 Kaskadowe arkusze stylów (CSS) ...................................................W..............................................200 Nowości wersji MX 2004...................................................W...................................................W... 200 Podstawy...................................................W...................................................W................. .............201 ....202 Grupowanie stylów...................................................W...................................................W........ ......202 Dziedziczenie stylu...................................................W...................................................W...... .........202 Kaskadowość..........................................W...................................................W....................... Atrybuty stylu...................................................W...................................................W........... ..........203 ........204 CSS a HTML...................................................W...................................................W............... .................205 Klasy...................................................W...................................................W.................... Paleta CSS Styles...................................................W...................................................W........ .........206 Okno Page Properties, style CSS i style HTML ...................................................W................206 Proces definiowania stylu CSS...................................................W............................................207 Eksportowanie arkusza CSS ...................................................W................................................ 216 Korzystanie z zewnętrznych arkuszy CSS ...................................................W.........................217 Edycja arkusza CSS...................................................W...................................................W....... Tworzenie arkusza CSS na bazie istniejącego ...................................................W...................220 Zmiana definicji znacznika HTML za pomocą arkusza CSS ...........................................221 Przypisywanie klasy lub selektora ID określonym elementWom .....219 przy wykorzystaniu menu kontekstowego ...................................................W....................222 Stosowanie osadzonych arkuszy stylów...................................................W.............................223 Styl połączeń...................................................W...................................................W............ ...........225 Strona WWW utworzona za pomocą arkuszy CSS...................................................W................225 Kontrola poprawności ortograficznej tekstu...................................................W....................242 Spis treści 7 Listy ...................................................W...................................................W.................... Rozdział 12. Dodatkowe elementy stron WWW................................................243 ........................243 Przekształcanie tekstu w listę...................................................W...............................................243 Wstawianie nowej listy ...................................................W...................................................W... ...245 Tworzenie listy zagnieżdżonej ...................................................W............................................245 Tabele ...................................................W...................................................W................... ......................245 Wstawianie tabeli w widoku Standard ...................................................W...............................246 Zaznaczanie tabeli lub jej elementów...................................................W.................................248 Wprowadzanie danych do tabeli ...................................................W........................................249 Wyrównanie danych w tabeli ...................................................W..............................................250 Wyrównywanie tabel i definiowanie obramowań...................................................W............250 Obramowanie tabeli...................................................W...................................................W....... ... 251 Rozpinanie komórek tabeli na wierszach i kolumnach...................................................W.. 251 Wstawianie wierszy i kolumn...................................................W..............................................253 Usuwanie wierszy i kolumn...................................................W.................................................255 Zmiana rozmiarów tabeli ...................................................W...................................................W.255 Zmiana wymiarów kolumn i wierszy...................................................W.................................256 Podział obrazu na wycinki a tabele ...................................................W....................................257 Menu rozwijane...................................................W...................................................W........... .............259 Rozbudowa menu rozwijanego ...................................................W..........................................260 Pasek nawigacji ...................................................W...................................................W.......... ......... 261 Rozdział 13. Połączenia na stronach WWW ...................................................z..265 Umiejscowienie dokumentu a ścieżka dostępu ...................................................W......................265 .....266 Adres bezwzględny...................................................W...................................................W........ Adresy względne definiowane względem dokumentu ...................................................W....266 Adresy względne definiowane względem folderu nadrzędnego .......................................267 Uwagi na temat połączeń ...................................................W...................................................W.. ......267 Konwersja tekstu na połączenie ...................................................W................................................268 System nawigacji w obrębie strony ...................................................W...........................................270 Tworzenie połączenia tekstowego...................................................W.............................................272 .........273 Mapy odnośników ...................................................W...................................................W.......... Połączenia e-mail...................................................W...................................................W........ ..............275 Zarządzanie połączeniami...................................................W...................................................W. .....276 Przekierowanie połączeń do innego pliku ...................................................W..............................277 Analiza połączeń między dokumentami...................................................W.................................278 Naprawa połączeń...................................................W...................................................W......... Dodatkowe opcje połączeń...................................................W...................................................W. Testowanie połączeń...................................................W...................................................W...... ...........281 ....281 ..........282 Rozdział 14. Zarządzanie serwisem internetowym............................................283 Przeglądanie struktury serwisu internetowego ...................................................W.......................283 Wyświetlanie i ukrywanie elementów mapy serwisu ...................................................W.......285 Przesuwanie pliku między folderami...................................................W.......................................286 Zarządzanie połączeniami z poziomu okna Files ...................................................W..................287 8 Dreamweaver MX 2004 Usuwanie pliku lub folderu...................................................W.......................................................289 Usuwanie serwisu internetowego z listy...................................................W...................................290 Konfigurowanie połączenia z serwerem sieciowym...................................................W...............290 Testowanie lokalnej kopii serwisu internetowego przed umieszczeniem na serwerze sieciowym...................................................W......................292 Umieszczanie plików serwisu internetowego na serwerze sieciowym....................................292 Synchronizacja plików lokalnej i sieciowej kopii serwisu internetowego .............................293 Rozdział 15. Strony WWW wykorzystujące ramki ...........................................297 Korzystanie z predefiniowanych układów ramek ...................................................W..................298 Modyfikacja ramek ...................................................W...................................................W........ Podział ramki ...................................................W...................................................W............ Usuwanie ramek i układu ramek ...................................................W........................................300 Zaznaczanie ramek i układów ramek...................................................W....................................... 301 Paleta Frames ...................................................W...................................................W............ ................302 Wyświetlanie palety Frames...................................................W.................................................302 Zaznaczanie ramek i układu ramek z poziomu palety Frames .........................................303 ..........300 .........300 Zapisywanie ramek i układów ramek...................................................W.......................................303 Właściwości ramek i układów ramek ...................................................W.......................................304 Właściwości ramki ...................................................W...................................................W........ .....304 Właściwości układu ramek ...................................................W..................................................305 ...........306 ...................307 Element noframes ...................................................W...................................................W......... Tło ramki...................................................W...................................................W................ Kontrolowanie zawartości ramki za pomocą połączeń...................................................W.........308 Kilka słów o PHP...................................................W...................................................W......... Testowanie serwera PHP...................................................W...................................................W... Krótki kurs PHP...................................................W...................................................W.......... Rozdział 16. Strony PHP...................................................z..............................311 ..............311 ....... 312 ............. 313 ....... 316 Zmienne PHP ...................................................W...................................................W.............. ................ 319 Tablice...................................................W...................................................W.................. Wyrażenie warunkowe if...................................................W...................................................W... 321 Pętla for ...................................................W...................................................W................ ...............322 Pętla while i generowanie tabel HTML...................................................W..............................323 Funkcje — budowanie stron WWW ...................................................W..................................324 Dodatek A Wybrane skróty klawiaturowe programu Dreamweaver MX 2004 .....329 ..........329 Zarządzanie plikami...................................................W...................................................W...... ......................329 Edycja...................................................W...................................................W................... Przełączanie się między widokami........................W...................................................W.................... 330 Wyświetlanie elementów pomocniczych...................................................W................................. 331 Edycja kodu...................................................W...................................................W.............. Edycja tekstu ...................................................W...................................................W............ Formatowanie tekstu ...................................................W...................................................W...... Tabele ...................................................W...................................................W................... ................. 331 .................332 .........332 ......................332 Spis treści 9 .................... 333 Obrazy ...................................................W...................................................W................... ..................... 333 Ramki...................................................W...................................................W.................... ...................334 Warstwy ...................................................W...................................................W.................. ....................334 Pomoc ...................................................W...................................................W.................... .........334 Wstawianie obiektów...................................................W...................................................W...... Połączenia...................................................W...................................................W............... ................... 335 Wyświetlanie w przeglądarce ...................................................W..................................................... 335 ......... 335 Zarządzanie serwisem...................................................W...................................................W..... Mapa serwisu...................................................W...................................................W............. ................ 336 Otwieranie i zamykanie paneli...................................................W.................................................. 336 Skorowidz ...................................................z.................................................339 Rozdział 15. Strony WWW wykorzystujące ramki Ramka to wydzielony obszar okna przeglądarki, w którym można wyświetlić inny dokument HTML niż w pozostałej części okna. Sama rlamka nie jest plikiem. Układ ramek to plik HTML, który definiuje układ i właściwości ramek wcho- dzących w skład układu, w tym ich liczbę, rozmiar i ulokowanie oraz adresy URL stron wyświetlanych w poszczególnych ramkach. W pliku układu ramek nie ma zawartości dokumentów w nich prezentowanych. Wyjątkiem jest sekcja noframes dokumentu — określa ona zawartość strony dla przeglądarek nieob- sługujących ramek. Najczęściej ramki wykorzystywane są do wspomagania nawigacji — jedna ramka może zawierać pasek nawigacji, a w drugiej wyświetlana jest zawartość dokumentu wybranego za pomocą paska nawigacji. Ramki mają swoich przeciwników zarówno wśród projektantów stron WWW, jak i wśród użytkowników. Zazwyczaj niechęć do nich wynika z błędów twór- ców stron — irytację budzi na przykład nieustanne przeładowywanie zawarto- ści ramki nawigacyjnej przy każdym kliknięciu przycisku nawigacji. Zrażają do stosowania ramek także inne przyczyny: ich ograniczona obsługa w niektórych przeglądarkach oraz znacznie trudniejsze niż na stronach tworzonych za po- mocą tabel zapanowanie nad układem elementów graficznych. Jeśli więc decy- dujesz się na zastosowanie ramek, zawsze na wszelki wypadek umieszczaj w ko- dzie źródłowym sekcję noframes. Ramki mają też swoje zalety. Zawartość ramek nawigacyjnych nie musi być wie- lokrotnie ładowana przy kolejnych połączeniach, a ramki zawartości mogą być przewijane niezależnie. Należy jednak pamiętać, że wszystko to, co umożliwiają ramki, da się uzyskać także innymi metodami. 298 Dreamweaver MX 2004 Korzystanie z predefiniowanych układów ramek Predefiniowane układy ramek programu Dreamweaver MX 2004 pozwalają szybko zdefiniować odpowiedni układ ramek. Istnieją dwie podstawowe metody definiowania układu ramek: przy użyciu narzędzi Frames paska Insert lub za pomocą predefiniowanych układów dostępnych w oknie New Document. Aby zdefiniować układ ramek w istniejącym dokumencie: 1. Umieść punkt wstawiania w dokumencie. 2. Kliknij zakładkę Layout paska narzędzi Insert, kliknij przycisk Frames i wybierz jeden z proponowanych tu układów ramek lub wybierz prledefiniowany układ ramek w menu podrzędnym Frames menu Insert (zob. rysunek 15.1). Rysunek 15.1. Aby zdefiniować układ ramek, możesz skorzystać z paska Insert lub menu Insert Rozdział 15.  Strony WWW wykorzystujące ramki 299 3. Okno dokumentu zostanie podzielone na ramki zgodniel z dokonanym wyborem (zob. rysunek 15.2). Rysunek 15.2. Ramki w dokumencie Aby zdefiniować nowy dokument korzystający z ramek: 1. Wybierz w menu File pozycję New i zaznacz w oknie New Document kategorię Framesets — na liście Framesets znajdziesz wiele układów ramek. 2. Wybierz układ ramek z listy Framesets i kliknij przycisk Create (zob. rysunek 15.3). Rysunek 15.3. Wybierz w menu File pozycję New, a w oknie New Document kliknij kategorię Framesets — na liście Framesets znajdziesz predefiniowane układy ramek. W oknie podglądu możesz zapoznać się z proponowanym układem, a w polu Description znajdziesz opis tekstowy 300 Dreamweaver MX 2004 Aby możliwa była praca z ramkami, ich obramowania mwuszą być widoczne — jeśli tak nie jest, wybierz w menu View pozycję Visual Aids, a następnie pozycję Frame Borders w menu podrzędnym. W istniejącym dokumencie ramki można definiować, korwzystając z menu podrzędnego Frameset menu Modify. Modyfikacja ramek Podział ramki Aby podzielić ramkę, skorzystaj z jednej z metod: ♦ Umieść punkt wstawiania w dzielonej ramce i wybierz slposób podziału w menu podrzędnym Frameset menu Modify (zob. rysunek 15.4). Rysunek 15.4. Wybierz sposób podziału ramki ♦ Umieść wskaźnik myszy nad górną lub boczną krawędzią lukładu ramek (wskaźnik przyjmie postać dwukierunkowej strzałki) i plrzeciągnij krawędź w kierunku środka okna (zob. rysunek 15.5). ♦ Przeciągnij krawędź, która nie jest krawędzią układu ramlek, wcisnąwszy klawisz Alt. Usuwanie ramek i układu ramek Aby usunąć ramkę: ♦ Przeciągnij obramowanie ramki poza stronę lub do obramlowania ramki nadrzędnej. Jeśli w usuwanej ramce znajduje się jakaś zawalrtość, zostaniesz poproszony o zapisanie dokumentu. Rozdział 15.  Strony WWW wykorzystujące ramki 301 Rysunek 15.5. Przeciągnij krawędź układu ramek do środka Aby usunąć układ ramek: ♦ Zamknij okno dokumentu, w którym wyświetlany jest ukłlad ramek, i usuń jego plik, korzystając z okna Files. Zaznaczanie ramek i układów ramek Aby wprowadzać zmiany w ramce lub w układzie ramek, musisz najpierw za- znaczyć odpowiedni element. Aby zaznaczyć ramkę lub układ ramek w oknie dokumentul: ♦ Wciśnij klawisz Alt i kliknij wewnątrz ramki. Zaznaczona ramka zostanie obwiedziona obramowaniem (zob. rysunek 15.6). Rysunek 15.6. Wciśnij klawisz Alt i kliknij wewnątrz ramki, którą chcesz zaznaczyć — wokół niej pojawi się kropkowane obramowanie Aby przenieść zaznaczenie do innej ramki: ♦ Wciśnij klawisz Alt i naciśnij klawisz ze strzałką w lewo lub w prawo — zaznaczona zostanie następna z ramek. 302 Dreamweaver MX 2004 ♦ Wciśnij klawisz Alt i naciśnij klawisz ze strzałką w górę — zaznaczony zostanie nadrzędny układ ramek. ♦ Wciśnij klawisz Alt i naciśnij klawisz ze strzałką w dół — zaznaczona zostanie ramka podrzędna zaznaczonego wcześniej układul ramek. Aby zaznaczyć układ ramek: ♦ W oknie dokumentu kliknij obramowanie układu ramek. Paleta Frames Paleta Frames na bieżąco informuje, jak wygląda podział dokumentu na ramki i jaka jest hierarchia ramek. Umożliwia także zaznaczanie poszczególnych ramek oraz ich układu. Wyświetlanie palety Frames Aby wyświetlić paletę Frames: ♦ Wybierz pozycję Frames w menu Window lub zastosuj skrót klawiszowy Shift+F2 (zob. rysunek 15.7). Rysunek 15.7. Otwieranie okna palety Frames Rozdział 15.  Strony WWW wykorzystujące ramki 303 Zaznaczanie ramek i układu ramek z poziomu palety Frames Aby zaznaczyć ramkę z poziomu palety Frames: ♦ W palecie Frames kliknij obszar ramki, którą chcesz zaznaczyć. Ramka zostanie zaznaczona także w oknie dokumentu. Aby zaznaczyć układ ramek z poziomu palety Frames: ♦ W palecie Frames kliknij obramowanie układu ramek. W oknie dokumentu zaznaczony zostanie układ ramek. Zapisywanie ramek i układów ramek Plik układu ramek i stowarzyszone z nim pliki zawartości ramek muszą zostać zapisane, aby możliwe stało się wyświetlenie stronyl z ramkami w przeglądarce. Aby zapisać układ ramek: ♦ Zaznacz układ ramek w oknie palety Frames lub w oknie dokumentu i wybierz w menu File pozycję Save Frameset lub Save Frameset As, jeśli chcesz zapisać układ pod nową nazwą (zob. rysunek 15.8). W okniel Save As podaj nazwę układu ramek i miejsce zapisania. Rysunek 15.8. Zaznacz układ ramek klikając jego obramowanie w oknie palety Frames, a następnie wybierz w menu File pozycję Save Frameset Aby zapisać dokument wyświetlany w ramce: ♦ Kliknij ramkę zawierającą dokument i wybierz w menu File pozycję Save Frame lub Save Frame As. Nadaj plikowi swoją nazwę, która zastąpi nazwę domyśllną. 304 Dreamweaver MX 2004 Aby zapisać wszystkie pliki stowarzyszone z układem ramek: ♦ Wybierz w menu File pozycję Save All. Zapisane zostaną wszystkie otwarte dokumenty, w tym dokumenty ramek i układu rlamek. Abyś nie pogubił się w czasie zapisywania kolejnych dokumentów,l Dreamweaver wyświetla obramowania wokół aktualnie zapisywanych (zlob. rysunek 15.9). Zdefiniuj własne nazwy i kliknij przycisk zapisywania. lWyświetlone zostanie kolejne okienko Save As dla następnego pliku ramki. Rysunek 15.9. Aktualnie zapisywana ramka obwiedziona jest w oknie dokumentu szerokim obramowaniem; bez trudu zorientujesz się więc, jaki plik zapisujesz. Podaj jego nazwę i kliknij Zapisz. Pojawi się kolejne okienko Save As dla następnego pliku Właściwości ramek i układów ramek Zarówno ramki, jak i ich układ mają swoje właściwości. Definiowanie tych wła- ściwości odbywa się podobnie jak dla innych elementów sltrony czy samej strony. Właściwości ramki Zdefiniuj właściwości ramek. Aby zdefiniować właściwości ramki: 1. Zaznacz ramkę, której właściwości chcesz skonfigurować. 2. W oknie Properties zdefiniuj w polu Frame name nazwę ramki (zob. rysunek 15.10). Nazwa ramki musi być pojedynczym wyrazem, zaczynająwcym się od litery. Znaki podkreślenia (_) są dozwolone, natomiast myślniki, kropki i spacjew — nie są. Wielkość znaków jest w nazwach ramek istotna. Nie wolno także wstosować wyrażeń języka JavaScript (np. top lub navigator). Rozdział 15.  Strony WWW wykorzystujące ramki 305 Rysunek 15.10. Definiowanie właściwości ramki w oknie Properties Możesz wskazać w polu Src plik źródłowy, który ma być ładowany do ramki. 1. Zdefiniuj w polach Margin Width i Height szerokości marginesów w pikselach. Określają one odległość między obramowanielm ramki a zawartością. 2. Jeśli chcesz, zmień ustawienia przewijania (lista rozwijalna Scroll) i ustawienia dotyczące wyświetlania obramowań (lista rlozwijana Borders). 3. Możesz także zaznaczyć pole wyboru No Resize, aby uniemożliwić użytkownikowi zmianę rozmiaru ramki. 4. Zdefiniuj kolor obramowania ramki (pole i przycisk Border color). Ustawienia zdefiniowane dla ramki dominują nad ustawwieniami układu ramek. Jeśli więc zdefiniujesz inny kolor obramowania ramki, a inny dla układu ramek, to kolor obramowania ramki nie zostanie zmieniony. Definiując właściwości,w pamiętaj o tej zależności. Właściwości układu ramek W ramkach wstępnie zdefiniowanych układów ramek nie ma obramowań, pasków przewijania, a opcja zmiany rozmiarów w oknie przeglądarki jest wyłą- czona. Zmiana tych ustawień jest możliwa w oknie Properties. 306 Dreamweaver MX 2004 Aby skonfigurować właściwości układu ramek: ♦ Zaznacz układ ramek i zdefiniuj żądane właściwości w oklnie Properties (zob. rysunek 15.11). Okno właściwości układu ramek umożliwila zmianę rozmiarów ramek (pola Value i Units) oraz zdefiniowanie koloru i szerokości obramowania oddzielającego ramki (pola Borders, Border width i Border color). Rysunek 15.11. Okno Properties dla układu ramek W polach Value i Units okienka właściwości układu ramek definiujesz sposób przydzielania ramkom powierzchni przy zmianie rozmiarów okna przewglądarki. Wartość w pikselach (pozycja Pixels) określa rozmiar kolumny lub wiersza w sposób bezwzględny — w takim przypadku rozmiar ten zawsze wbędzie taki sam. Jest to więc odpowiednie rozwiązanie, gdy w ramce umieszczasz stwały element, na przykład pasek nawigacji. Jeśli pozostałym ramkom przyporządkujesz rwozmiary w innych jednostkach, przestrzeń zostanie im przydzielona dopiero po zapewwnieniu powierzchni dla ramki, której rozmiar wskazałeś w pikselach. Jest to więc uswtawienie dominujące. Pozycja Percent oznacza, że ramka ma zajmować określony w procentawch obszar układu ramek. Zostanie jej on przydzielony po spełnieniu wymagań ramki, której rozmiar wskazałeś w pikselach. Ustawienie to jest dominujące tylko względem ustawienia Relative. Wybranie pozycji Relative określa, że bieżącej ramce zostanie przydzielony owbszar proporcjonalnie względem innych ramek. Ustawienie wskazane na liście Borders okienka właściwości układu ramek określa sposób wyświetlania obramowań ramek. Pozycja Yes jest równoważna wyświetleniu obramowań trójwymiarowych. W przypadku wybrania pozycji No obramowania będą płaskie i szare, a wskazanie pozycji Default pozostawi kwestię wyboru wyglądu obramowań przeglądarce. Element noframes Jeśli decydujesz się na korzystanie z ramek, powinieneś przygotować także do- kument alternatywny, który zostanie wyświetlony w przeglądarce nieobsługują- cej ramek. Zawartość ta umieszczana jest w elemencie noframes. Nie ograniczaj Rozdział 15.  Strony WWW wykorzystujące ramki 307 się jedynie do wpisania w tym elemencie, że przeglądarka użytkownika nie ob- sługuje ramek i należy pomyśleć o zainstalowaniu nowszej wersji. Szacunek dla czytelnika Twoich stron WWW nakazuje umieścić tu pełną wersję dokumentu, równoważną tej „ramkowej”. Aby zdefiniować zawartość elementu noframes: 1. Wybierz w menu Modify pozycję Frameset, a następnie pozycję Edit NoFrames Content. Dreamweaver wyczyści okno dokumentu i wyświetli nagłlówek NoFrames Content u góry okna dokumentu. 2. Zdefiniuj w widoku Design View dokument zastępczy w taki sam sposób jak zwykły dokument. Możesz wpisać zawartość elementu noframes bezpośrednio w kodzie. Naciśnij F10, aby otworzyć okno Code Inspector, ulokuj punkt wstawiania między znacznikami body /body umieszczonymi w obrębie elementu noframes i wpisz ręcznie kod HTML (zob. rysunek 15.12). Rysunek 15.12. Wpisz kod HTML zawartości zastępczej, która zostanie wykorzystana w przeglądarkach nieobsługujących ramek 3. Wybierz ponownie pozycję Edit NoFrames Content w menu podrzędnym Frameset menu Modify, aby powrócić do układu ramek. Tło ramki Zdefiniujmy w wybranej ramce kolor tła. Aby skonfigurować kolor tła ramki: 1. Kliknij pole ramki. 2. Kliknij w oknie Properties przycisk Page Properties lub wybierz w menu Modify pozycję Page Properties. 308 Dreamweaver MX 2004 3. W oknie Page Properties wybierz kolor tła (zob. rysunek 15.13). Rysunek 15.13. Definiowanie właściwości ramek jest tak proste, jak zwykłych dokumentów HTML 4. Ustaw inne właściwości i kliknij przycisk Apply, aby sprawdzić, jak prezentuje się ramka. Jeśli zadowala Cię jej wygląd, zamknij okno Page Properties. Kontrolowanie zawartości ramki za pomocą połączeń W przypadku stosowania ramek na stronach WWW, najczęściej stosowanym schematem jest układ dwóch ramek, z których jedna jest ramką nawigacyjną, a druga prezentuje zawartość wskazaną w ramce nawigacyjnej. Aby taki system funkcjonował poprawnie, musisz zidentyfikować ramki, nadając im nazwy, zdefiniować połączenia i wskazać ich cel — ramkę główną. Aby zdefiniować w ramce nawigacyjnej połączenie wyświetlające zawartość w ramce głównej: 1. Zdefiniuj układ ramek składający się z ramki nawigacyjnejl i ramki głównej. 2. Zapisz układ, nadając ramkom nazwy. 3. W widoku Design zaznacz w ramce nawigacyjnej tekst lub obiekt, który chcesz przekształcić w połączenie. Rozdział 15.  Strony WWW wykorzystujące ramki 309 4. W polu Link okna Properties kliknij ikonę folderu i wskaż plik, który ma zostać wyświetlony w ramce głównej. 5. Rozwiń listę Target i wybierz z niej nazwę ramki głównej (zob. rysunek 15.14). Rysunek 15.14. Definiujemy połączenie, którego kliknięcie wyświetli w ramce głównej wskazaną zawartość Nazwy ramek pojawiają się na liście Target okna Properties tylko przy edycji dokumentu w układzie ramek. Jeśli ten sam dokument otworzysz ww jego własnym oknie dokumentu, na liście Target nie będzie nazw ramek. W takim przypadku możesz samw wpisać nazwę ramki w polu tekstowym Target. Jeśli w ramce nawigacyjnej chcesz umieszczać połączewnia prowadzące do stron spoza Twojego serwisu, wybierz z listy Target pozycję _top lub _blank, aby nie było wątpliwości, że strony te są „obce”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dreamweaver MX 2004
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: