Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 003487 21551205 na godz. na dobę w sumie
Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu - książka
Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5509-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

K2 - bezimienna góra, która cieszy się ponurą sławą. Wznoszący się na 8611 metrów n.p.m. szczyt budzi wśród ludzi gór szczególną fascynację. To największe możliwe wyzwanie. Trzeba pokonać niezwykle strome zbocza, ekstremalną wysokość, odosobnienie oraz nieprzewidywalną pogodę. Na szczyt K2 dotarli nieliczni, wielu straciło życie podczas wspinaczki. Nowoczesne technologie sprawiły, że jest ona odrobinę bezpieczniejsza, ale Góra Gór wciąż zbiera tragiczne żniwo. I wciąż przyciąga nowych śmiałków, którzy chcą zmierzyć się z obsesją na punkcie zdobycia tego szczytu.

Ta książka w wyjątkowo realistyczny i sugestywny sposób opowiada historię pierwszych prób wejścia na K2. Jest niezwykłym dokumentem, który powstał dzięki nieustępliwości i wytrwałości autora. Niepublikowane wywiady z żyjącymi członkami zespołów oraz ich rodzinami, fragmenty pamiętników i listów znajdujących się w archiwach rozsianych po całym świecie pozwoliły na odmalowanie atmosfery na Górze Mordercy, która wciąż pozostaje marzeniem wielu wspinaczy. Znajdziesz tu historię przesiąkniętą widmem śmierci, szaloną ambicją, tragedią i heroiczną odwagą. Karty tej znakomitej, rzetelnie napisanej, a przy tym trzymającej w napięciu książki wypełniają bohaterzy i marzyciele - to arcydzieło literatury górskiej.

K2. Góra, która nie ma imienia. Góra, która nie zna litości.

 

Wyróżnienie w konkursie na Książkę Górską 2019 w kategorii Literatura górsko-podróżnicza 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Ghosts of K2: The Epic Saga of the First Ascent Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski ISBN: 978-83-283-5509-5 Copyright © 2015, Mick Conefrey All rights reserved. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Alinari Archives / Getty Images Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: redakcja@bezdroza.pl WWW: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/duchyk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Góra, która nie ma nazwy ..............................................................................................7 1. Bestia i książę ...............................................................................................................15 2. Chłopcy z Harvardu .......................................................................................................47 3. Grupa wspinaczy .......................................................................................................... 89 4. Wygórowane ambicje ................................................................................................. 121 5. Waśnie ..........................................................................................................................137 6. Niedokończona sprawa ..............................................................................................167 7. Praca zespołowa .........................................................................................................185 8. Człowiek potrzebujący pomocy ............................................................................... 203 9. Stara droga ................................................................................................................. 225 10. Włoskie kwiaty ............................................................................................................251 11. Łupy zwycięzców ........................................................................................................ 283 12. Zasadnicze kłamstwo? ..............................................................................................299 13. Góra, która zasługuje na swoje miano? ................................................................. 329 Podziękowania .............................................................................................................351 Bibliografia .................................................................................................................. 353 Publikacje prasowe .....................................................................................................357 Pamiętniki ...................................................................................................................359 Przypisy końcowe .......................................................................................................361 Poleć książkęKup książkę 120 Poleć książkęKup książkę Wygórowane ambicje ROZDZIA(cid:146) 4 Wygórowane ambicje Rok 1929 — ten sam, w którym Fritz Wiessner przyby(cid:175) do Nowego Jorku — by(cid:175) dat(cid:167) rozpocz(cid:171)cia wy(cid:321)cigu zwi(cid:167)zanego ze wznoszeniem najwy(cid:352)szego budynku w Ameryce. Po zako(cid:302)czeniu pierwszej wojny (cid:321)wiatowej byki przej(cid:171)(cid:175)y panowanie nad ameryka(cid:302)skim rynkiem gie(cid:175)do- wym i nic nie wskazywa(cid:175)o na to, by wkrótce co(cid:321) mia(cid:175)o je zap(cid:171)dzi(cid:250) z po- wrotem do zagród. Pierwszym pretendentem w wy(cid:321)cigu by(cid:175) nosz(cid:167)cy bardzo trafn(cid:167) nazw(cid:171) budynek 40 Wall Street, po(cid:175)o(cid:352)ony w samym sercu ameryka(cid:302)skiego centrum finansowego. Pocz(cid:167)tkowo mia(cid:175) mie(cid:250) wyso- ko(cid:321)(cid:250) 256 metrów, ale gdy w(cid:175)a(cid:321)ciciele us(cid:175)yszeli, (cid:352)e kilka kilometrów na pó(cid:175)noc powstaje konkurencyjna budowla, która zosta(cid:175)a zamówiona przez potentata motoryzacyjnego, Waltera Chryslera, i ma by(cid:250) o 25 me- trów wy(cid:352)sza, poprosili architektów o dodanie trzech kolejnych pi(cid:171)ter. 30 maja 1930 r. wie(cid:352)owiec 40 Wall Street zosta(cid:175) oficjalnie otwarty, zdobywaj(cid:167)c miano najwy(cid:352)szego budynku na Manhattanie, a co za tym idzie, tak(cid:352)e na (cid:321)wiecie. Szybko utraci(cid:175) jednak ten tytu(cid:175), gdy zaledwie kilka tygodni pó(cid:350)niej przy Lexington Avenue otworzy(cid:175) si(cid:171) jego rywal, Chrysler Building. Je(cid:321)li wzi(cid:167)(cid:250) pod uwag(cid:171) wysoko(cid:321)(cid:250) mierzon(cid:167) do da- chu, nowy wie(cid:352)owiec by(cid:175) o pó(cid:175) metra ni(cid:352)szy ni(cid:352) 40 Wall Street, ale tu(cid:352) przed otwarciem na szczycie budynku w najwi(cid:171)kszym sekrecie umiesz- czono niemal 40-metrow(cid:167) stalow(cid:167) iglic(cid:171), dzi(cid:171)ki której konstrukcja osi(cid:167)- gn(cid:171)(cid:175)a wysoko(cid:321)(cid:250) prawie 319 metrów. Chrysler Building zachowa(cid:175) tytu(cid:175) najwy(cid:352)szego budynku nieco d(cid:175)u- (cid:352)ej ni(cid:352) wie(cid:352)owiec, który wcze(cid:321)niej szczyci(cid:175) si(cid:171) tym okre(cid:321)leniem, lecz on te(cid:352) nie utrzyma(cid:175) si(cid:171) zbyt d(cid:175)ugo na czele stawki. 1 maja 1931 r. dosz(cid:175)o 121 Poleć książkęKup książkę Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu do oficjalnego otwarcia Empire State Building; ten niezwykle nowo- czesny budynek mia(cid:175) by(cid:250) punktem dokowania sterowców, a maszt cu- mowniczy umieszczony na 103. pi(cid:171)trze u(cid:175)atwi(cid:175) mu osi(cid:167)gni(cid:171)cie wyso- ko(cid:321)ci 443 metrów, dzi(cid:171)ki czemu bez trudu zdeklasowa(cid:175) rywali na na- st(cid:171)pnych 39 lat. Oczywi(cid:321)cie najwi(cid:171)ksz(cid:167) ironi(cid:167) by(cid:175)o to, (cid:352)e gdy wy(cid:321)cig mi(cid:171)- dzy wie(cid:352)owcami wszed(cid:175) w decyduj(cid:167)c(cid:167) faz(cid:171), Stany Zjednoczone bory- ka(cid:175)y si(cid:171) z wielkim kryzysem. Przez wiele lat ca(cid:175)e pi(cid:171)tra Empire State Building nie by(cid:175)y w ogóle wykorzystywane, co bardzo sugestywnie od- dawa(cid:175)o pych(cid:171) kapitalizmu. Gdy Fritz Wiessner po raz pierwszy przyjecha(cid:175) do Ameryki w inte- resach, nie planowa(cid:175) osiedlania si(cid:171) tam na sta(cid:175)e. Chcia(cid:175) tylko zawrze(cid:250) kilka transakcji, zarobi(cid:250) w krainie okazji troch(cid:171) pieni(cid:171)dzy, a nast(cid:171)pnie wróci(cid:250) do rodzinnych Niemiec. Ze wzgl(cid:171)du na setki tysi(cid:171)cy bezrobot- nych nie by(cid:175) to najlepszy moment na przeprowadzk(cid:171), ale Fritz szybko uleg(cid:175) urokowi tego, co okre(cid:321)la(cid:175) mianem „swobody zachowania” typowej dla mieszka(cid:302)ców Stanów Zjednoczonych. W po(cid:175)owie lat 30. postanowi(cid:175) przyj(cid:167)(cid:250) ameryka(cid:302)skie obywatelstwo, nie zwa(cid:352)aj(cid:167)c na opór ze strony swojej rodziny. Rozkr(cid:171)cenie firmy produkuj(cid:167)cej wosk do nart poch(cid:175)o- n(cid:171)(cid:175)o wi(cid:171)cej czasu, ni(cid:352) pocz(cid:167)tkowo zak(cid:175)ada(cid:175), lecz w ci(cid:167)gu wcze(cid:321)niejszej dekady regularnie rozwija(cid:175) siatk(cid:171) kontaktów, a poniewa(cid:352) narciarstwo zyskiwa(cid:175)o w Stanach Zjednoczonych na popularno(cid:321)ci, z optymizmem spogl(cid:167)da(cid:175) w przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250). Poniewa(cid:352) by(cid:175) imigrantem, który nie mia(cid:175) w nowej ojczy(cid:350)nie (cid:352)ad- nych krewnych ani przyjació(cid:175), wspinaczka by(cid:175)a dla niego dobrym spo- sobem poznawania ludzi. Wci(cid:167)(cid:352) by(cid:175) to bardzo niszowy sport, ale osoby, które si(cid:171) nim interesowa(cid:175)y, wykazywa(cid:175)y si(cid:171) pasj(cid:167) i zaanga(cid:352)owaniem. Cz(cid:171)sto by(cid:175)y równie(cid:352) ca(cid:175)kiem bogate. W pó(cid:350)niejszych latach niektórzy krytycy Wiessnera utrzymywali, (cid:352)e (cid:321)wiadomie stara(cid:175) si(cid:171) nawi(cid:167)zywa(cid:250) kontakty z zamo(cid:352)nymi lud(cid:350)mi takimi jak Dudley Wolfe czy Rand Herron, którego zabra(cid:175) w 1932 r. na wypraw(cid:171) na Nanga Parbat, a po- dejmuj(cid:167)c takie kroki, mia(cid:175) na wzgl(cid:171)dzie wy(cid:175)(cid:167)cznie ich bogactwo. For- sowanie tej tezy oznacza(cid:175)oby jednak zignorowanie jednej z najwa(cid:352)niej- szych cech Wiessnera: jego ch(cid:171)ci zapoznawania ze wspinaczk(cid:167) kolejnych osób oraz zwi(cid:171)kszania popularno(cid:321)ci tego sportu. Gdyby jego najnowsza wyprawa zako(cid:302)czy(cid:175)a si(cid:171) sukcesem, bez w(cid:167)tpienia zapewni(cid:175)aby mu s(cid:175)a- w(cid:171), popularyzuj(cid:167)c zarazem American Alpine Club oraz ameryka(cid:302)ski 122 Poleć książkęKup książkę Wygórowane ambicje (cid:321)wiat wspinaczkowy jako taki i wynosz(cid:167)c je na wy(cid:352)yny, jakich si(cid:171)ga(cid:175) Empire State Building. Patrz(cid:167)c na sytuacj(cid:171) z drugiej strony, nowojor- scy architekci na w(cid:175)asnych b(cid:175)(cid:171)dach nauczyli si(cid:171), (cid:352)e z ambitnymi przed- si(cid:171)wzi(cid:171)ciami wi(cid:167)(cid:352)e si(cid:171) te(cid:352) ogromne ryzyko. Teraz Fritz znajdowa(cid:175) si(cid:171) ca(cid:175)kiem blisko szczytu i wkrótce mia(cid:175) min(cid:167)(cid:250) najwy(cid:352)szy punkt osi(cid:167)gni(cid:171)ty przez wypraw(cid:171) dzia(cid:175)aj(cid:167)c(cid:167) na K2 rok wcze(cid:321)niej. Przed przypuszczeniem ataku na szczyt Fritz potrzebowa(cid:175) jednak za(cid:175)o(cid:352)y(cid:250) jeszcze jeden obóz. Rok wcze(cid:321)niej Paul Petzoldt wypa- trzy(cid:175) naturaln(cid:167) platform(cid:171) u stóp piramidy szczytowej. Wydawa(cid:175)o si(cid:171), (cid:352)e to miejsce (cid:321)wietnie si(cid:171) sprawdzi jako punkt, w którym mo(cid:352)na by(cid:175)oby rozbi(cid:250) ma(cid:175)y obóz, ale po sp(cid:171)dzeniu tak du(cid:352)ej ilo(cid:321)ci czasu na brodzeniu w (cid:321)wie(cid:352)ym (cid:321)niegu, zarówno Wiessner, jak i Pasang Lama byli zbyt zm(cid:171)- czeni, by tam dotrze(cid:250). W tej sytuacji rozbili swój namiot pod os(cid:175)on(cid:167) du(cid:352)ego g(cid:175)azu i przy- gotowali si(cid:171) do sp(cid:171)dzenia tam nocy. Nast(cid:171)pnego ranka przenie(cid:321)li si(cid:171) w miejsce, które proponowa(cid:175) Petzoldt, a w celu zapewnienia sobie dodat- kowej os(cid:175)ony zbudowali wokó(cid:175) obozu kamienny murek. Fritzowi nig- dzie si(cid:171) nie spieszy(cid:175)o. Póki co na horyzoncie nie by(cid:175)o (cid:352)adnych niepo- koj(cid:167)cych chmur, a pogoda wygl(cid:167)da(cid:175)a tak, jak gdyby mia(cid:175)a si(cid:171) utrzyma(cid:250) przez przynajmniej kilka nast(cid:171)pnych dni. Chcia(cid:175), by jego dzia(cid:175)ania by(cid:175)y miarowe i ostro(cid:352)ne; cytuj(cid:167)c s(cid:175)owa zapisane w jego pami(cid:171)tniku wkrótce po tym, jak po raz pierwszy ujrza(cid:175) K2, nadszed(cid:175) czas, by wy- kaza(cid:250) si(cid:171) „opanowaniem i rozmys(cid:175)em”. W bazie mo(cid:352)na by(cid:175)o odczu(cid:250) du(cid:352)o silniejsz(cid:167) potrzeb(cid:171) pilnego przej- (cid:321)cia do dzia(cid:175)ania, chocia(cid:352) dotyczy(cid:175)a ona zupe(cid:175)nie innej kwestii. Za mniej ni(cid:352) tydzie(cid:302) mieli si(cid:171) pojawi(cid:250) tragarze z Askole, by znie(cid:321)(cid:250) spod K2 ca(cid:175)y sprz(cid:171)t wyprawy. W niesienie do bazy ca(cid:175)ego ekwipunku i pro- wiantu zaanga(cid:352)owanych by(cid:175)o 120 ludzi, ale na drog(cid:171) powrotn(cid:167) po- trzebnych by(cid:175)o tylko 231. Zast(cid:171)pca lidera, Tony Cromwell, mia(cid:175) mnó- stwo rzeczy do zorganizowania, je(cid:321)li ekspedycja mia(cid:175)a opu(cid:321)ci(cid:250) baz(cid:171) w zaplanowanym wcze(cid:321)niej terminie. Mia(cid:175) do pomocy George’a Trencha, oficera zajmuj(cid:167)cego si(cid:171) kwestiami transportu, ale my(cid:321)li George’a Sheldona i Chappella Cranmera zaprz(cid:167)ta(cid:175)o co(cid:321) zupe(cid:175)nie innego. Chocia(cid:352) Cranmer nie zdo(cid:175)a(cid:175) wróci(cid:250) do pe(cid:175)ni si(cid:175) po powa(cid:352)nej cho- robie z pocz(cid:167)tku czerwca, chcia(cid:175) wyjecha(cid:250) z Karakorum z poczuciem, (cid:352)e zdo(cid:175)a(cid:175) czego(cid:321) dokona(cid:250). Razem z Sheldonem postanowili, (cid:352)e zanim 123 Poleć książkęKup książkę Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu wyrusz(cid:167) w d(cid:175)ug(cid:167) podró(cid:352) powrotn(cid:167) na swoj(cid:167) uczelni(cid:171), zorganizuj(cid:167) szybki wypad geologiczny w dó(cid:175) lodowca Baltoro. Odmro(cid:352)one stopy Sheldona wci(cid:167)(cid:352) stanowi(cid:175)y problem, ale on równie(cid:352) chcia(cid:175) si(cid:171) wyrwa(cid:250) z bazy i uciec od (cid:352)(cid:167)da(cid:302) „Herr Wiessnera”. 18 lipca Cranmer i Sheldon po(cid:352)egnali si(cid:171) z Cromwellem i Trenchem, po czym ruszyli powoli w dó(cid:175) lodowca. Dok(cid:175)adnie w tym samym cza- sie Jack Durrance i Pasang Kikuli zacz(cid:171)li znosi(cid:250) cenne (cid:321)piwory i zapasowe namioty z czterech dolnych obozów, przygotowuj(cid:167)c si(cid:171) do zako(cid:302)czenia wyprawy. Je(cid:352)eli mieli wyjecha(cid:250) zgodnie z planem i nie chcieli zmusza(cid:250) tragarzy do czekania w bazie, musieli natychmiast zacz(cid:167)(cid:250) pakowanie. Jack posegregowa(cid:175) zapasowy sprz(cid:171)t znajduj(cid:167)cy si(cid:171) w obozie drugim i wys(cid:175)a(cid:175) Pasanga Kikulego do obozu czwartego, by zabra(cid:175) stamt(cid:167)d do- datkowe wyposa(cid:352)enie. Gdy Kikuli dotar(cid:175) na miejsce, ku swojemu za- skoczeniu natkn(cid:167)(cid:175) si(cid:171) tam na Tendrupa — Szerp(cid:171), który mia(cid:175) za zada- nie uzupe(cid:175)nia(cid:250) zapasy jedzenia i paliwa w wy(cid:352)szych obozach. Wbrew otrzymanym poleceniom zszed(cid:175) jednak do obozu czwartego z innym Szerp(cid:167), Kitarem. Pasang Kikuli domaga(cid:175) si(cid:171) wyja(cid:321)nie(cid:302), dlaczego Tendrup nie znajduje si(cid:171) w(cid:175)a(cid:321)nie w wy(cid:352)szych partiach góry. Tendrup skar(cid:352)y(cid:175) si(cid:171), (cid:352)e powy(cid:352)ej by(cid:175)o bardzo niekomfortowo i cia- sno, ale obieca(cid:175) uda(cid:250) si(cid:171) od razu do wy(cid:352)szych obozów. Pasang Kikuli zebra(cid:175) zapasowy sprz(cid:171)t, a przed rozpocz(cid:171)ciem zej(cid:321)cia do Jacka znajduj(cid:167)- cego si(cid:171) w obozie drugim zaczeka(cid:175), a(cid:352) Tendrup i Kitar rusz(cid:167) do góry. Do bazy trzeba by(cid:175)o znie(cid:321)(cid:250) tak wiele ekwipunku, (cid:352)e nie oby(cid:175)o si(cid:171) bez porzucenia kilku namiotów i ogromnej ilo(cid:321)ci jedzenia. Gdy Jack zwa- (cid:352)y(cid:175) ich (cid:175)adunki, okaza(cid:175)o si(cid:171), (cid:352)e ocalili oko(cid:175)o 105 kilogramów sprz(cid:171)tu. Chocia(cid:352) wszyscy byli teraz skupieni na organizowaniu powrotu spod K2, wci(cid:167)(cid:352) byli ciekawi, jak radzi sobie zespó(cid:175) szczytowy. Fritz od kilku dni nie przysy(cid:175)a(cid:175) na dó(cid:175) (cid:352)adnych notatek — co si(cid:171) zatem dzia(cid:175)o? Czy ekspedycja mia(cid:175)a si(cid:171) zako(cid:302)czy(cid:250) tryumfem, czy mo(cid:352)e wróc(cid:167) do domu pokonani? Na to pytanie nie by(cid:175)o na razie odpowiedzi, ale je(cid:321)li wzi(cid:167)(cid:250) pod uwag(cid:171) utrzymuj(cid:167)c(cid:167) si(cid:171) dobr(cid:167) pogod(cid:171), wygl(cid:167)da(cid:175)o na to, (cid:352)e Fritz ma spore szanse. Rankiem 19 czerwca przygotowa(cid:175) si(cid:171) do tego, by je wykorzysta(cid:250). Dzie(cid:302) rozpocz(cid:167)(cid:175) si(cid:171) od kluczowej decyzji: czy Wiessner i jego Szerpa, Pasang Lama, powinni pój(cid:321)(cid:250) w prawo, czy w lewo? Najbardziej oczywist(cid:167) drog(cid:167) wiod(cid:167)c(cid:167) na szczyt by(cid:175) stromy, oblodzony (cid:352)leb (kuluar) prowadz(cid:167)cy 124 Poleć książkęKup książkę Wygórowane ambicje na niezbyt wymagaj(cid:167)ce, (cid:321)nie(cid:352)ne stoki grani szczytowej. Jedynym pro- blemem by(cid:175) przera(cid:352)aj(cid:167)cy lodowiec, który wisia(cid:175) nad (cid:352)lebem i wygl(cid:167)da(cid:175) tak, jak gdyby lada chwila mia(cid:175) run(cid:167)(cid:250) w dó(cid:175). U wylotu kuluaru znajdo- wa(cid:175)o si(cid:171) sporo pozosta(cid:175)o(cid:321)ci po lawinach, co sugerowa(cid:175)o, (cid:352)e masa lodu powy(cid:352)ej jest dosy(cid:250) niestabilna. Chocia(cid:352) (cid:352)leb zapewnia(cid:175) szybk(cid:167) drog(cid:171) w gór(cid:171), sprawia(cid:175)a ona równie(cid:352) wra(cid:352)enie wyj(cid:167)tkowo niebezpiecznej. Drugim wyj(cid:321)ciem z sytuacji by(cid:175)o pokonanie stromych, skalistych zboczy po lewej. Ze wspinaczkowego punktu widzenia by(cid:175)a to zdecy- dowanie trudniejsza opcja, ale przynajmniej nie wi(cid:167)za(cid:175)o si(cid:171) z ni(cid:167) ewi- dentne zagro(cid:352)enie lawinowe. Fritz nie potrzebowa(cid:175) zbyt wiele czasu na podj(cid:171)cie decyzji: postanowi(cid:175) omin(cid:167)(cid:250) kuluar i mia(cid:175) nadziej(cid:171), (cid:352)e droga prowadz(cid:167)ca po ska(cid:175)ach nie b(cid:171)dzie a(cid:352) tak trudna, jak wydawa(cid:175)o si(cid:171) z do(cid:175)u. Wiessner ju(cid:352) jako nastolatek stawia(cid:175) czo(cid:175)o drogom skalnym, które sprawia(cid:175)y wra(cid:352)enie niemo(cid:352)liwych do pokonania, wi(cid:171)c dlaczego mia(cid:175)by nagle rezygnowa(cid:250) z piel(cid:171)gnowanego przez ca(cid:175)e (cid:352)ycie nawyku? Fritz ruszy(cid:175) do góry, a Pasang Lama uwa(cid:352)nie go asekurowa(cid:175). Ku w(cid:175)asnemu zdumieniu wspinacz u(cid:321)wiadomi(cid:175) sobie, (cid:352)e jest na tyle ciep(cid:175)o, i(cid:352) mo(cid:352)e zdj(cid:167)(cid:250) r(cid:171)kawiczki. W oddali widzia(cid:175) Nanga Parbat, szczyt w Hi- malajach, który bez powodzenia próbowa(cid:175) zdoby(cid:250) w 1932 r.; na wyci(cid:167)- gni(cid:171)cie r(cid:171)ki znajdowa(cid:175)a si(cid:171) Czogolisa ze swoim zalodzonym szczytem, a tak(cid:352)e Maszerbrum, czyli K1 z pomiarów Montgomeriego przepro- wadzonych niemal 100 lat wcze(cid:321)niej. Zespó(cid:175) wspina(cid:175) si(cid:171) powoli i metodycznie, a(cid:352) po mniej wi(cid:171)cej dzie- wi(cid:171)ciu godzinach Fritz zatrzyma(cid:175) si(cid:171) na wysoko(cid:321)ci 8380 m n.p.m., ja- kie(cid:321) 230 metrów poni(cid:352)ej szczytu2. Mieli przed sob(cid:167) nieca(cid:175)e 20 metrów trawersu prowadz(cid:167)cego na (cid:321)nie(cid:352)ne stoki grani szczytowej. Wiessner uzna(cid:175), (cid:352)e prawie ca(cid:175)a trudna wspinaczka jest ju(cid:352) za nimi, a reszta powinna by(cid:250) (cid:175)atwa. Ruszy(cid:175) z zamiarem pokonania trawersu, ale Pasang Lama zamiast wyda(cid:250) lin(cid:171), przytrzyma(cid:175) j(cid:167) sztywno, uniemo(cid:352)liwiaj(cid:167)c prowa- dz(cid:167)cemu wspinaczk(cid:171). — Nie, sahibie, jutro. Fritz nie wierzy(cid:175) w(cid:175)asnym uszom: mieli wraca(cid:250) tu jutro, cho(cid:250) znaj- dowali si(cid:171) w(cid:175)a(cid:321)nie tak blisko celu? Pasang Lama by(cid:175) jednak niewzru- szony: by(cid:175)o zbyt pó(cid:350)no. Twierdzi(cid:175), (cid:352)e wkrótce pojawi(cid:167) si(cid:171) z(cid:175)e duchy zamieszkuj(cid:167)ce szczyt góry, wi(cid:171)c kontynuowanie wspinaczki jest po prostu niemo(cid:352)liwe. 125 Poleć książkęKup książkę Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu W trakcie kilku wcze(cid:321)niejszych dni Pasang Lama zaprezentowa(cid:175) si(cid:171) jako pewny siebie wspinacz i dobry towarzysz, ale teraz, w kluczowym momencie ca(cid:175)ej wyprawy, zacz(cid:167)(cid:175) zdradza(cid:250) zdenerwowanie. Fritz stara(cid:175) si(cid:171) przemówi(cid:250) mu do rozs(cid:167)dku: niebo by(cid:175)o czyste i mogli liczy(cid:250) na (cid:321)wia- t(cid:175)o ksi(cid:171)(cid:352)yca. Na dotarcie na szczyt potrzebowali zaledwie trzech lub czterech godzin, a potem jeszcze kilku na powrót. Reszta drogi wygl(cid:167)- da(cid:175)a stosunkowo (cid:175)atwo. Kontynuowanie wspinaczki by(cid:175)o bez w(cid:167)tpienia rozs(cid:167)dniejszym posuni(cid:171)ciem ni(cid:352) odwrót i schodzenie po tych wyma- gaj(cid:167)cych ska(cid:175)ach, z którymi zmagali si(cid:171) przez ca(cid:175)y dzie(cid:302). Druga opcja, czyli wspinaczka na szczyt, a potem zej(cid:321)cie stromymi ska(cid:175)ami o (cid:321)wicie, by(cid:175)a du(cid:352)o bezpieczniejsza. Pasang Lama by(cid:175) jednak nieugi(cid:171)ty. Wiessner jako prowadz(cid:167)cy móg(cid:175) mie(cid:250) za sob(cid:167) znakomity dzie(cid:302), ale Szerpa sp(cid:171)dzi(cid:175) wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) tego czasu, stoj(cid:167)c na w(cid:167)skich (cid:352)ebrach skalnych i asekuruj(cid:167)c lidera wyprawy. Nie mia(cid:175) tak dobrych butów jak jego sahib i nie by(cid:175) przyzwyczajony do wspinania si(cid:171) noc(cid:167). Wiele lat pó(cid:350)niej, gdy Pasang Lama zdoby(cid:175) s(cid:175)aw(cid:171), dokonuj(cid:167)c razem z austriackim wspinaczem Herbertem Tichym pierwszego wej(cid:321)cia na Czo Oju, szósty co do wysoko(cid:321)ci szczyt na Ziemi, udzieli(cid:175) wywiadu austriackiemu wspinaczowi, Kurtowi Maiksowi. Gdy pad(cid:175)o pytanie o Fritza Wiessnera, u(cid:321)miech znikn(cid:167)(cid:175) z twarzy Pasanga Lamy. Powiedzia(cid:175), (cid:352)e lider wyprawy na K2 by(cid:175) po prostu szalony. „Wspina si(cid:171), wspina i wspi- na” — wspomina(cid:175) — „i mówi gdy ciemno, my na szczycie. Nigdy nie widz(cid:171) nikogo, kto wspina si(cid:171) tak jak on… mo(cid:352)e umie patrze(cid:250) czubkami palców? Mówi(cid:171), (cid:352)e nie id(cid:171) dalej”3. Przez chwil(cid:171) Fritz rozwa(cid:352)a(cid:175) od(cid:175)(cid:167)czenie si(cid:171) od Pasanga Lamy i samot- ne kontynuowanie wspinaczki. W Himalajach zdarza(cid:175)y si(cid:171) ju(cid:352) podob- ne sytuacje: w 1924 r. na Mount Evere(cid:321)cie Edward Norton zostawi(cid:175) Howarda Somervella na wysoko(cid:321)ci 8530 m n.p.m. i ruszy(cid:175) samotnie w kie- runku szczytu. Dziewi(cid:171)(cid:250) lat pó(cid:350)niej Frank Smythe równie ochoczo po- zwoli(cid:175) m(cid:175)odemu Ericowi Shiptonowi na samotny odwrót na tej górze, podczas gdy on podj(cid:167)(cid:175) prób(cid:171) solowego zdobycia wierzcho(cid:175)ka. Tym razem sytuacja przedstawia(cid:175)a si(cid:171) jednak inaczej. Norton i Smythe byli przekonani, (cid:352)e ich partnerzy zdo(cid:175)aj(cid:167) zej(cid:321)(cid:250) na dó(cid:175) o w(cid:175)asnych si(cid:175)ach, a Fritz nie mia(cid:175) takiej pewno(cid:321)ci. Dopiero co pokonali spory kawa(cid:175) terenu, który pod wzgl(cid:171)dem trudno(cid:321)ci zalicza(cid:175) si(cid:171) do najwi(cid:171)kszych wyzwa(cid:302), 126 Poleć książkęKup książkę Wygórowane ambicje jakich kiedykolwiek podj(cid:171)to si(cid:171) na du(cid:352)ej wysoko(cid:321)ci, a chocia(cid:352) Pasang Lama by(cid:175) idealnym partnerem, Wiessner nie potrafi(cid:175) sobie wyobrazi(cid:250), by Szerpa dotar(cid:175) samodzielnie do obozu dziewi(cid:167)tego. Poniewa(cid:352) Fritz nie by(cid:175) w stanie przekona(cid:250) Pasanga Lamy do zmiany stanowiska, by(cid:175) zmuszony zawróci(cid:250) razem z nim. Ta decyzja mia(cid:175)a prze(cid:321)ladowa(cid:250) lidera tej wyprawy przez reszt(cid:171) jego (cid:352)ycia. Zgodnie z przewidywaniami Wiessnera schodzenie po ciemku w wy- magaj(cid:167)cym terenie by(cid:175)o zarówno niebezpieczne, jak i czasoch(cid:175)onne. W którym(cid:321) momencie Pasang zapl(cid:167)ta(cid:175) si(cid:171) w lin(cid:171) i nieumy(cid:321)lnie zrzuci(cid:175) dwie pary raków przypi(cid:171)te do jego plecaka. Sprz(cid:171)t polecia(cid:175) w dó(cid:175), odbija- j(cid:167)c si(cid:171) od zbocza góry, a potem nikt go ju(cid:352) wi(cid:171)cej nie widzia(cid:175). Dotarli do namiotu o wpó(cid:175) do trzeciej nad ranem; w obliczu tak pó(cid:350)nego powrotu nie by(cid:175)o (cid:352)adnych szans, by nast(cid:171)pnego dnia ponow- nie ruszyli na szczyt. W tej sytuacji Pasang nie wychodzi(cid:175) ze (cid:321)piwora, natomiast Fritz czerpa(cid:175) przyjemno(cid:321)(cid:250) z opalania si(cid:171) w przygrzewaj(cid:167)cym s(cid:175)o(cid:302)cu. W obozie dziewi(cid:167)tym by(cid:175)o tak ciep(cid:175)o, (cid:352)e móg(cid:175) le(cid:352)e(cid:250) nago przez kilka godzin. Wygl(cid:167)da(cid:175)o na to, (cid:352)e w najgorszym razie wróci do Ameryki z rekordem (cid:321)wiata dotycz(cid:167)cym opalania si(cid:171) na du(cid:352)ej wysoko(cid:321)ci. Nie by(cid:175) jednak jedyn(cid:167) osob(cid:167), która korzysta(cid:175)a z uroków dobrej pogody. W po(cid:175)o(cid:352)onej du(cid:352)o ni(cid:352)ej bazie Jack Durrance uczci(cid:175) swoje dwudzie- ste siódme urodziny kostk(cid:167) myd(cid:175)a Yardley i pierwsz(cid:167) k(cid:167)piel(cid:167) od dzie- wi(cid:171)ciu tygodni. Jego bielizna by(cid:175)a tak obrzydliwie brudna, (cid:352)e musia(cid:175) j(cid:167) praktycznie rozcina(cid:250); skóra pod spodem nie wygl(cid:167)da(cid:175)a du(cid:352)o lepiej. W trakcie ostatnich dwóch miesi(cid:171)cy schud(cid:175) ponad 10 kilogramów i ma- rzy(cid:175) ju(cid:352) o restauracjach oraz barach w (cid:320)rinagarze. Po sze(cid:321)ciu tygodniach sp(cid:171)dzonych na stromej i niezmiennie zimnej górze Jack móg(cid:175) przynajmniej rozkoszowa(cid:250) si(cid:171) prost(cid:167) przyjemno(cid:321)ci(cid:167) chodzenia po twardym, relatywnie p(cid:175)askim pod(cid:175)o(cid:352)u. To, (cid:352)e móg(cid:175) wysu- szy(cid:250) si(cid:171) po k(cid:167)pieli na s(cid:175)o(cid:302)cu, czytaj(cid:167)c listy, które do niego dotar(cid:175)y, by(cid:175)o niewyobra(cid:352)aln(cid:167) przyjemno(cid:321)ci(cid:167). Pasang Kikuli uda(cid:175) si(cid:171) do góry, do obozu pierwszego, by ocali(cid:250) cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) prowiantu porzuconego przez ekspedycj(cid:171), natomiast Tony Cromwell i George Trench byli praktycznie gotowi do wyjazdu. Jedyn(cid:167) rzecz(cid:167), której teraz potrzebowali, by wspólnie ruszy(cid:250) do domu, by(cid:175) tryumfalny powrót Fritza. W ci(cid:167)gu kilku poprzednich dni Jack sp(cid:171)dzi(cid:175) sporo czasu, zastanawiaj(cid:167)c si(cid:171) nad tym, jak radz(cid:167) sobie 127 Poleć książkęKup książkę Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu Fritz i Dudley, ale wci(cid:167)(cid:352) nie by(cid:175)o od nich (cid:352)adnych wie(cid:321)ci. Gdyby pod- j(cid:171)cie takich dzia(cid:175)a(cid:302) okaza(cid:175)o si(cid:171) naprawd(cid:171) konieczne, Jack obmy(cid:321)li(cid:175) plan B polegaj(cid:167)cy na tym, (cid:352)e Cromwell i Trench wyruszyliby z g(cid:175)ówn(cid:167) grup(cid:167) tragarzy, podczas gdy on zaczeka(cid:175)by na Wiessnera i Wolfe’a. Wszy- scy mieli jednak nadziej(cid:171), (cid:352)e nie b(cid:171)dzie potrzeby wdra(cid:352)ania w (cid:352)ycie takie- go scenariusza. Wspinacze czekaj(cid:167)cy w bazie mogli teraz tylko czeka(cid:250), obserwowa(cid:250) i mie(cid:250) nadziej(cid:171), (cid:352)e zauwa(cid:352)(cid:167) w górze jaki(cid:321) ruch. Gdy Jack obserwowa(cid:175) tej nocy (cid:351)ebro Abruzzów, korzystaj(cid:167)c ze swojej lornetki, nie dostrzeg(cid:175) sygna(cid:175)ów dymnych, które Fritz obieca(cid:175) wys(cid:175)a(cid:250), gdyby zdoby(cid:175) szczyt. Z drugiej strony nast(cid:171)pnego dnia Durrance zauwa(cid:352)y(cid:175), (cid:352)e namioty w obozie szóstym zosta(cid:175)y cz(cid:171)(cid:321)ciowo z(cid:175)o(cid:352)one. Zespó(cid:175) szczytowy musia(cid:175) schodzi(cid:250) na dó(cid:175), co oznacza(cid:175)o, (cid:352)e przypusz- czalnie dotrze do bazy w ci(cid:167)gu najbli(cid:352)szych dwóch dni. Potem b(cid:171)d(cid:167) mogli wraca(cid:250) do domu. Hurra! Jack by(cid:175) jednak w b(cid:175)(cid:171)dzie. Namiotów nie z(cid:175)o(cid:352)yli wcale cz(cid:175)onkowie zespo(cid:175)u wracaj(cid:167)cego ze szczytu, lecz Tse Tendrup i trzech Szerpów, którzy mieli ci(cid:171)(cid:352)ko pra- cowa(cid:250), dbaj(cid:167)c o dostarczanie Fritzowi zapasów. Przez ostatnich siedem dni pozostawiono ich jednak na górze samym sobie. W obozie czwar- tym spotkali co prawda Pasanga Kikulego, ale nie mieli (cid:352)adnego kon- taktu z sahibami — ani z tymi dzia(cid:175)aj(cid:167)cymi wy(cid:352)ej, ani z tymi przeby- waj(cid:167)cymi ni(cid:352)ej. Otrzymali polecenie dbania o funkcjonowanie (cid:175)a(cid:302)cucha zaopatrzeniowego, ale kiepska pogoda oraz ich niech(cid:171)(cid:250) do wspinaczki bez czyjego(cid:321) nadzoru pokrzy(cid:352)owa(cid:175)a te plany. A teraz jedna rzecz by(cid:175)a dla Tse Tendrupa a(cid:352) nazbyt jasna: Fritz, Bara Sahib, „wielki szef”, by(cid:175) martwy. Tendrup nigdy nie dotar(cid:175) a(cid:352) do obozu ósmego, w którym wedle jego za(cid:175)o(cid:352)e(cid:302) przebywa(cid:175) lider wyprawy, ale znalaz(cid:175) si(cid:171) niewiele ni(cid:352)ej i nikt nie odpowiada(cid:175) na jego nawo(cid:175)ywania. W tej sytuacji uzna(cid:175), (cid:352)e musia(cid:175)o doj(cid:321)(cid:250) do jakiego(cid:321) wypadku zako(cid:302)czonego (cid:321)mierci(cid:167) Fritza Wiessnera, Dudleya Wolfe’a i Pasanga Lamy. Z perspektywy Tendrupa nie istnia(cid:175)o inne wyja(cid:321)nienie, a (cid:352)aden z pozosta(cid:175)ych Szerpów z jego grupy nie by(cid:175) przygotowany, by wspi(cid:167)(cid:250) si(cid:171) do obozu ósmego i sprawdzi(cid:250) prawdziwo(cid:321)(cid:250) tej tezy. Po sp(cid:171)dzeniu na K2 tylu tygodni Szerpowie — podobnie zreszt(cid:167) jak Amerykanie — chcieli po prostu wróci(cid:250) do domów. Mieli zamiar 128 Poleć książkęKup książkę Wygórowane ambicje zej(cid:321)(cid:250) do bazy i przekaza(cid:250) pozosta(cid:175)ym sahibom smutne wie(cid:321)ci; po drodze planowali zebra(cid:250) sprz(cid:171)t z pozosta(cid:175)ych obozów, tak jak zrobi(cid:175) to w obozie czwartym Pasang Kikuli napotkany kilka dni wcze(cid:321)niej. Mo(cid:352)e mieli nawet szans(cid:171) na to, (cid:352)e b(cid:171)d(cid:167) mogli zachowa(cid:250) cenne (cid:321)piwory? Bara Sahib i wspinacze, którzy ruszyli z nim na szczyt, byli martwi, wi(cid:171)c nie po- trzebowali ju(cid:352) tego sprz(cid:171)tu. W istocie pog(cid:175)oski o (cid:321)mierci Fritza by(cid:175)y — jak uj(cid:167)(cid:175)by to ameryka(cid:302)ski pisarz Mark Twain — mocno przesadzone. Tego samego dnia, kiedy Tendrup i inni zacz(cid:171)li schodzi(cid:250) z góry z zamiarem og(cid:175)oszenia (cid:321)mierci lidera, Wiessner wyruszy(cid:175) do góry z najwy(cid:352)szego obozu, by podj(cid:167)(cid:250) drug(cid:167) prób(cid:171) zdobycia szczytu. Tym razem postanowi(cid:175) jednak wypróbowa(cid:250) inn(cid:167) drog(cid:171) prowadz(cid:167)c(cid:167) na wierzcho(cid:175)ek. Podczas pierwszej próby dobrze przyjrza(cid:175) si(cid:171) zalodzo- nemu kuluarowi na prawo od ska(cid:175) i u(cid:321)wiadomi(cid:175) sobie, (cid:352)e wcale nie jest to a(cid:352) tak niebezpieczny wariant. Inaczej ni(cid:352) droga, któr(cid:167) Fritz pokona(cid:175) dwa dni wcze(cid:321)niej w towarzystwie Pasanga Lamy, kuluar zdawa(cid:175) si(cid:171) zapewnia(cid:250) bezpo(cid:321)redni(cid:167) drog(cid:171) na szczyt, co powinno w praktyce umo(cid:352)- liwi(cid:250) du(cid:352)o szybsze dotarcie do celu. Rankiem 21 czerwca, dwa dni po pierwszym ataku szczytowym, o szóstej rano Fritz i Pasang Lama opu(cid:321)cili obóz. Wspinaczka sz(cid:175)a im wolniej, ni(cid:352)by sobie tego (cid:352)yczyli. (cid:351)eby dotrze(cid:250) do kuluaru, musieli przetrawersowa(cid:250) piar(cid:352)yste stoki, a nast(cid:171)pnie pokona(cid:250) strom(cid:167) (cid:321)ciank(cid:171) pokryt(cid:167) zdradliw(cid:167) warstw(cid:167) (cid:321)niegu i lodu. Zanim dotarli do wylotu kuluaru, by(cid:175)a ju(cid:352) dziesi(cid:167)ta rano. Nie by(cid:175) to jednak najpowa(cid:352)niejszy z ich problemów. Gdy Fritz spojrza(cid:175) w gór(cid:171), u(cid:321)wiadomi(cid:175) sobie, (cid:352)e bez raków, które Pasang Lama upu(cid:321)ci(cid:175) dwie noce wcze(cid:321)niej, pokonanie przeszkody znaj- duj(cid:167)cej si(cid:171) powy(cid:352)ej b(cid:171)dzie bardzo trudne. Zacz(cid:167)(cid:175) wycina(cid:250) stopnie, ale w rozrzedzonym powietrzu na wysoko(cid:321)ci 8200 m n.p.m. by(cid:175)a to nie- s(cid:175)ychanie wyczerpuj(cid:167)ca praca. Fritz szacowa(cid:175), (cid:352)e zanim dotarliby do zboczy prowadz(cid:167)cych na szczyt, musia(cid:175)by wyci(cid:167)(cid:250) od 300 do 400 stopni. Nie by(cid:175)o szans, by dokona(cid:250) czego(cid:321) takiego i wróci(cid:250) jeszcze tego samego dnia, wi(cid:171)c ponownie musia(cid:175)by si(cid:171) mierzy(cid:250) z niech(cid:171)ci(cid:167) Pasanga Lamy dotycz(cid:167)c(cid:167) wspinania si(cid:171) w nocy. Fritz spodziewa(cid:175) si(cid:171), (cid:352)e do tego czasu Dudley Wolfe, Jack Durrance lub przynajmniej który(cid:321) z Szerpów dotrze do ich najwy(cid:352)szego miejsca 129 Poleć książkęKup książkę Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu biwakowego, czyli obozu dziewi(cid:167)tego, ale nikt si(cid:171) tam nie pojawi(cid:175). Jedynym rozwi(cid:167)zaniem by(cid:175) powrót do obozu ósmego, po(cid:352)yczenie raków i zabranie stamt(cid:167)d wi(cid:171)kszej ilo(cid:321)ci prowiantu i paliwa. Pasang Lama powita(cid:175) pomys(cid:175) dotycz(cid:167)cy schodzenia z ogromnym zadowoleniem — po dwóch atakach na szczyt by(cid:175) kompletnie wyczerpany i poprosi(cid:175) Fritza, by podczas kolejnej próby jego miejsce zaj(cid:167)(cid:175) kto(cid:321) inny. Gdy nast(cid:171)pnego ranka ruszyli na dó(cid:175) z zamiarem znalezienia Du- dleya, szybko sta(cid:175)o si(cid:171) oczywiste, jak bardzo zm(cid:171)czony jest Pasang Lama. Tu(cid:352) nad obozem Dudleya Szerpa si(cid:171) po(cid:321)lizgn(cid:167)(cid:175), a Fritz z trudem zdo(cid:175)a(cid:175) powstrzyma(cid:250) jego upadek. Nadszed(cid:175) czas, by Wiessner otrzyma(cid:175) jakie(cid:321) wsparcie, ale gdy dotar(cid:175) do obozu ósmego, czeka(cid:175)o go bolesne rozczarowanie. Pierwsz(cid:167) rzecz(cid:167), któr(cid:167) zauwa(cid:352)yli, by(cid:175) fakt, (cid:352)e jeden z ich namiotów cz(cid:171)(cid:321)ciowo si(cid:171) zapad(cid:175). Dudley Wolfe sta(cid:175) przed drugim namiotem, lecz by(cid:175) zupe(cid:175)nie sam. Jedyne wie(cid:321)ci, jakie mia(cid:175) do przekazania, sprowadza(cid:175)y si(cid:171) do braku nowin. Sp(cid:171)dzi(cid:175) ostatnich sze(cid:321)(cid:250) dni samotnie i nie widzia(cid:175) ani nie s(cid:175)ysza(cid:175) nikogo spo(cid:321)ród uczestników wyprawy dzia(cid:175)aj(cid:167)cych w ni(cid:352)- szych partiach góry. Do obozu ósmego nie dotar(cid:175) ani Jack Durrance, ani (cid:352)aden z Szerpów. Dudleyowi sko(cid:302)czy(cid:175)y si(cid:171) zapa(cid:175)ki, przez co by(cid:175) zmuszony pi(cid:250) roztopion(cid:167) wod(cid:171) zbieraj(cid:167)c(cid:167) si(cid:171) w fa(cid:175)dach materia(cid:175)u, z któ- rego wykonany by(cid:175) namiot. Chocia(cid:352) na widok Fritza i Pasanga poczu(cid:175) ogromn(cid:167) rado(cid:321)(cid:250), któr(cid:167) podsyci(cid:175)a opowie(cid:321)(cid:250) o tym, jak niewiele zabrak(cid:175)o im do odniesienia zwyci(cid:171)stwa, Wolfe by(cid:175) w(cid:321)ciek(cid:175)y na reszt(cid:171) zespo(cid:175)u. Po tym, jak Dudley mia(cid:175) okazj(cid:171) zje(cid:321)(cid:250) pierwszy ciep(cid:175)y posi(cid:175)ek od kilku dni, trzej m(cid:171)(cid:352)czy(cid:350)ni ruszyli grani(cid:167) w dó(cid:175), w kierunku obozu siód- mego — zak(cid:175)adali, (cid:352)e to w(cid:175)a(cid:321)nie tam przebywa Jack i pozostali Szer- powie. Nawet je(cid:352)eli nie zdo(cid:175)ali oni pokona(cid:250) ca(cid:175)ej drogi do obozu ósmego i Dudleya, kto(cid:321) musia(cid:175) przecie(cid:352) dotrze(cid:250) do obozu siódmego. Teren by(cid:175) stromy, oblodzony i wymaga(cid:175) sporej ostro(cid:352)no(cid:321)ci; wkrótce da(cid:175)y o sobie zna(cid:250) s(cid:175)abo(cid:321)ci Wolfe’a. Nigdy nie opanowa(cid:175) techniki schodzenia stromym terenem i z ogrom- nym podenerwowaniem podchodzi(cid:175) do wizji przemieszczania si(cid:171) w dó(cid:175) twarz(cid:167) do (cid:321)ciany, cho(cid:250) by(cid:175)a to zdecydowanie najbezpieczniejsza metoda. Nie przypad(cid:175)o mu równie(cid:352) do gustu wybijanie stopni w (cid:321)niegu. W tej sytuacji Fritz ruszy(cid:175) jako pierwszy i podj(cid:167)(cid:175) si(cid:171) (cid:352)mudnej pracy zwi(cid:167)za- nej z wycinaniem stopni. Gdy jednak przygotowywa(cid:175) si(cid:171) do wyr(cid:167)bania 130 Poleć książkęKup książkę Wygórowane ambicje nast(cid:171)pnego z nich, Wolfe nadepn(cid:167)(cid:175) na (cid:175)(cid:167)cz(cid:167)c(cid:167) ich lin(cid:171), doprowadzaj(cid:167)c do upadku Wiessnera. Dudley i Pasang Lama b(cid:175)yskawicznie poszli w (cid:321)lady lidera wyprawy i po chwili oni te(cid:352) zje(cid:352)d(cid:352)ali w niekontrolowany sposób zboczem K2. Wed(cid:175)ug wszelkich zasad wspinacz, który znajdzie si(cid:171) w takiej sytu- acji, powinien próbowa(cid:250) si(cid:171) zatrzyma(cid:250), wbijaj(cid:167)c w (cid:321)nieg g(cid:175)owic(cid:171) cze- kana. Poniewa(cid:352) jednak Fritz wycina(cid:175) w(cid:175)a(cid:321)nie stopnie, trzyma(cid:175) niew(cid:175)a- (cid:321)ciwy koniec czekana. Zdo(cid:175)a(cid:175) chwyci(cid:250) jego g(cid:175)owic(cid:171) i mia(cid:175) j(cid:167) w(cid:175)a(cid:321)nie wbi(cid:250) w (cid:321)nieg, gdy kolejne mocne szarpni(cid:171)cie sprawi(cid:175)o, (cid:352)e ponownie zacz(cid:167)(cid:175) kozio(cid:175)kowa(cid:250) w powietrzu. Dudley i Pasang Lama znajdowali si(cid:171) teraz przed nim i wszyscy trzej zmierzali w stron(cid:171) przepa(cid:321)ci, której dnem by(cid:175) Lodowiec Godwina-Austena po(cid:175)o(cid:352)ony niemal dwa i pó(cid:175) ki- lometra ni(cid:352)ej. Fritz by(cid:175) przekonany, (cid:352)e to ju(cid:352) koniec, ale zdo(cid:175)a(cid:175) podj(cid:167)(cid:250) kolejn(cid:167) prób(cid:171) powstrzymania zjazdu, a za drugim razem uda(cid:175)o mu si(cid:171) jako(cid:321) zatrzyma(cid:250) ca(cid:175)y zespó(cid:175). Wszyscy byli wstrz(cid:167)(cid:321)ni(cid:171)ci. Wolfe straci(cid:175) plecak, a Pasang Lama — po drugim upadku tego dnia — uszkodzi(cid:175) (cid:352)ebra. Wiessner zmaga(cid:175) si(cid:171) z szokiem, ale pod wzgl(cid:171)dem fizycznym nic mu si(cid:171) nie sta(cid:175)o. Pozbie- ranie si(cid:171) zaj(cid:171)(cid:175)o im tak du(cid:352)o czasu, (cid:352)e gdy dotarli do nast(cid:171)pnego obozu, by(cid:175) ju(cid:352) niemal wieczór. Nie powitano ich jednak gor(cid:167)c(cid:167) herbat(cid:167) ani ciep(cid:175)(cid:167) zup(cid:167); w obozie panowa(cid:175) natomiast kompletny chaos. Jeden z na- miotów mia(cid:175) z(cid:175)amany maszt i spore rozdarcia na materiale, natomiast drugi by(cid:175) niemal ca(cid:175)kowicie wype(cid:175)niony (cid:321)niegiem. Jedzenie, które z takim trudem tu wynie(cid:321)li, wala(cid:175)o si(cid:171) wsz(cid:171)dzie doko(cid:175)a, a gdy wreszcie zdo(cid:175)ali odkopa(cid:250) jeden namiot nadaj(cid:167)cy si(cid:171) do u(cid:352)ytku, okaza(cid:175)o si(cid:171), (cid:352)e zabrano stamt(cid:167)d wszystkie (cid:321)piwory i dmuchane materace. Fritz nie móg(cid:175) zrozumie(cid:250), co si(cid:171) dzieje. Podobnie jak Charlie Hou- ston odczuwa(cid:175) ogromny niepokój na my(cid:321)l o tym, (cid:352)e cz(cid:175)onkowie wy- prawy mogliby zosta(cid:250) uwi(cid:171)zieni na K2 przez pot(cid:171)(cid:352)n(cid:167) burz(cid:171), wi(cid:171)c zabra(cid:175) ze sob(cid:167) na tyle du(cid:352)o zapasów, by we wszystkich g(cid:175)ównych obozach mo(cid:352)- na by(cid:175)o umie(cid:321)ci(cid:250) rezerwy jedzenia i paliwa umo(cid:352)liwiaj(cid:167)ce wspinaczom przetrwanie kilku dni. Cztery g(cid:175)ówne obozy mia(cid:175)y by(cid:250) nie tylko zaopa- trzone w prowiant, ale tak(cid:352)e wyposa(cid:352)one w dodatkowe (cid:321)piwory i ma- terace, by wspinacze mogli si(cid:171) sprawnie przemieszcza(cid:250) w gór(cid:171) i w dó(cid:175), nie nosz(cid:167)c ze sob(cid:167) du(cid:352)ej ilo(cid:321)ci sprz(cid:171)tu osobistego. 131 Poleć książkęKup książkę Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu Teraz, dok(cid:175)adnie w chwili, w której wyprawa osi(cid:167)gn(cid:171)(cid:175)a punkt kulmi- nacyjny, mo(cid:352)na by(cid:175)o odnie(cid:321)(cid:250) wra(cid:352)enie, (cid:352)e ca(cid:175)y przygotowany wcze(cid:321)niej system poszed(cid:175) w rozsypk(cid:171). Fritz zostawi(cid:175) (cid:321)piwór w najwy(cid:352)szym obo- zie, a Dudley straci(cid:175) swój podczas upadku. Na ca(cid:175)(cid:167) trójk(cid:171) zosta(cid:175) tylko ma(cid:175)y (cid:321)piwór Pasanga, dopasowany do niewielkiego wzrostu Szerpów. Po dwóch atakach szczytowych i pi(cid:171)ciu dniach sp(cid:171)dzonych powy(cid:352)ej 7900 m n.p.m. na pewno nie by(cid:175)y to warunki, w jakich chcieliby sp(cid:171)dza(cid:250) bardzo mro(cid:350)n(cid:167) noc. Co w(cid:175)a(cid:321)ciwie próbowali zrobi(cid:250) jego towarzysze? We wpisie, który pojawi(cid:175) si(cid:171) tej nocy w pami(cid:171)tniku Wiessnera, lider eks- pedycji nie przebiera(cid:175) w s(cid:175)owach: Co si(cid:170) dzia(cid:174)o w trakcie tych dni, które sp(cid:170)dzili(cid:321)my w szczytowych partiach góry — to jaki(cid:321) sabota(cid:352)? Nie byli(cid:321)my w stanie tego zrozumie(cid:250)… By(cid:174)o dla nas oczywiste, (cid:352)e nikt nie by(cid:174) w siódemce od wielu dni ani nie przejmowa(cid:174) si(cid:170) trzema osobami znajduj(cid:167)- cymi si(cid:170) powy(cid:352)ej. Do diab(cid:174)a z nimi4! W bazie wszyscy byli równie skonsternowani, cho(cid:250) nie zdradzali a(cid:352) takiej irytacji. W(cid:175)a(cid:321)nie przybyli tragarze z Askole i niemal wszystko by(cid:175)o ju(cid:352) spakowane oraz przygotowane do wyjazdu — gdzie by(cid:175) jednak Fritz? Trzeci(cid:167) noc z rz(cid:171)du Jack wychodzi(cid:175) na lodowiec, wpatrywa(cid:175) si(cid:171) w (cid:351)ebro Abruzzów i próbowa(cid:175) dostrzec sygna(cid:175)y dymne (cid:321)wiadcz(cid:167)ce o schodzeniu grupy, która atakowa(cid:175)a szczyt. O dwudziestej pierwszej rozpali(cid:175) nawet ognisko pozwalaj(cid:167)ce nadawa(cid:250) sygna(cid:175)y, gdy(cid:352) liczy(cid:175) na to, (cid:352)e wywo(cid:175)a w ten sposób jak(cid:167)(cid:321) reakcj(cid:171), lecz nie doczeka(cid:175) si(cid:171) (cid:352)adnej odpowiedzi. Jack Durrance i Tony Cromwell po raz kolejny zmienili plany. Nie mogli opu(cid:321)ci(cid:250) bazy bez Fritza i musieli zaczeka(cid:250) jeszcze jeden dzie(cid:302). Nast(cid:171)pnego ranka planowali wys(cid:175)a(cid:250) do obozu drugiego Pasanga Kikulego, prze(cid:175)o(cid:352)onego Szerpów, by zebra(cid:175) cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) porzuconego prowiantu i nawi(cid:167)- za(cid:175) kontakt z powracaj(cid:167)cymi wspinaczami. Gdyby z jakiego(cid:321) powodu mu si(cid:171) to nie uda(cid:175)o, 23 lipca George Trench mia(cid:175) opu(cid:321)ci(cid:250) baz(cid:171) z wi(cid:171)k- szo(cid:321)ci(cid:167) tragarzy z Askole, a Jack i Tony ruszyliby grani(cid:167) do góry, pró- buj(cid:167)c zlokalizowa(cid:250) Fritza. Nikt nie chcia(cid:175) rozdziela(cid:250) zespo(cid:175)u, ale tragarze z Askole nie mogli zosta(cid:250) w bazie d(cid:175)u(cid:352)ej ni(cid:352) przez kilka dni — w prze- ciwnym razie zabrak(cid:175)oby im jedzenia. Wydarzenia nast(cid:171)pnego dnia przypomina(cid:175)y francusk(cid:167) fars(cid:171), z tym (cid:352)e nikomu nie by(cid:175)o do (cid:321)miechu. O wpó(cid:175) do szóstej rano Pasang Kikuli 132 Poleć książkęKup książkę Wygórowane ambicje wraz z innym Szerp(cid:167), Daw(cid:167), ruszy(cid:175) z bazy do obozu drugiego. Pogoda by(cid:175)a dobra, a gdyby wszystko przebieg(cid:175)o zgodnie z planem, liczyli na to, (cid:352)e wróc(cid:167) w porze obiadowej wraz z bardzo potrzebnym prowian- tem oraz zaginionym liderem wyprawy. Ca(cid:175)y ten plan mia(cid:175) tylko jeden s(cid:175)aby punkt: Fritz nie by(cid:175) nawet w pobli(cid:352)u obozu drugiego. Nadal prze- bywa(cid:175) w obozie siódmym. Nad baz(cid:167) mog(cid:175)o (cid:321)wieci(cid:250) s(cid:175)o(cid:302)ce, ale na wysoko(cid:321)ci 7530 m n.p.m. K2 spowija(cid:175)y chmury. Z powodu silnego mrozu i nieustannie zmieniaj(cid:167)- cych si(cid:171) warunków wspinacze zdo(cid:175)ali wyj(cid:321)(cid:250) z namiotu dopiero o dzie- si(cid:167)tej rano — cztery i pó(cid:175) godziny po tym, jak Pasang Kikuli wyruszy(cid:175) z bazy. Fritz chcia(cid:175) zebra(cid:250) z którego(cid:321) z obozów raki i zapasy, by przy- pu(cid:321)ci(cid:250) kolejny atak na szczyt, ale po mro(cid:350)nej nocy priorytetem sta(cid:175)o si(cid:171) zdobycie nast(cid:171)pnego (cid:321)piwora. Po upadku, do jakiego dosz(cid:175)o poprzed- niego dnia, w moczu Pasanga Lamy pojawi(cid:175)a si(cid:171) krew — trudno si(cid:171) dziwi(cid:250), (cid:352)e za wszelk(cid:167) cen(cid:171) chcia(cid:175) wróci(cid:250) do obozu i marzy(cid:175) o tym, by zwolniono go z roli cz(cid:175)onka zespo(cid:175)u szczytowego. Pomimo bardzo nieprzyjemnej nocy Dudley Wolfe nie by(cid:175) pewien, czy chce schodzi(cid:250). Powiedzia(cid:175) Wiessnerowi, (cid:352)e nie chcia(cid:175)by przegapi(cid:250) jego nast(cid:171)pnego ataku na szczyt, wi(cid:171)c zamiast zmierza(cid:250) na dó(cid:175) wraz z Pasangiem, zo- stanie w obozie siódmym. Fritz obieca(cid:175) wróci(cid:250) za kilka dni i niezw(cid:175)ocznie wys(cid:175)a(cid:250) do góry Jacka Durrance’a oraz zespó(cid:175) Szerpów z zaopatrzeniem. By(cid:175)a to brzemienna w skutki decyzja, która mia(cid:175)a by(cid:250) w kolejnych latach przedmiotem nieko(cid:302)cz(cid:167)cych si(cid:171) dyskusji. Kilkaset metrów ni(cid:352)ej Tendrup i pozostawieni pod jego rozkazami Szerpowie równie(cid:352) zmierzali w dó(cid:175), nios(cid:167)c (cid:321)piwory zabrane z obozu szóstego i siódmego. Co ciekawe, nie dostrzegli ani Fritza powy(cid:352)ej, ani Pasanga Kikulego poni(cid:352)ej, a do bazy dotarli dopiero wczesnym wie- czorem. Trudno si(cid:171) dziwi(cid:250), (cid:352)e gdy Tendrup opowiedzia(cid:175) wszystkim, i(cid:352) ca(cid:175)y zespó(cid:175), który zaatakowa(cid:175) szczyt, po prostu znikn(cid:167)(cid:175), a jego cz(cid:175)on- kowie s(cid:167) niew(cid:167)tpliwie martwi, uczestnicy wyprawy poczuli powa(cid:352)ny niepokój. Jack Durrance nie by(cid:175) jednak do ko(cid:302)ca przekonany; w swoim pami(cid:171)tniku opisa(cid:175) podw(cid:175)adnych Tendrupa jako „wym(cid:171)czon(cid:167) przez (cid:352)y- wio(cid:175)y grupk(cid:171) ludzi n(cid:171)kanych poczuciem winy wynikaj(cid:167)cym z tego, (cid:352)e zeszli z góry, cho(cid:250) nie otrzymali takiego polecenia od »Bara Sahiba«, ani nie mieli z nim kontaktu od 14 lipca!”5. Gdy Tendrup opowiada(cid:175) swoj(cid:167) histori(cid:171), Fritz i Pasang dotarli ju(cid:352) do obozu drugiego i byli bliscy desperacji. Wiessner po prostu nie móg(cid:175) 133 Poleć książkęKup książkę Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu uwierzy(cid:250) w(cid:175)asnym oczom: na górze nie by(cid:175)o ani jednego Szerpy b(cid:167)d(cid:350) sahiba. W obozach szóstym, pi(cid:167)tym, czwartym i trzecim nie by(cid:175)o równie(cid:352) (cid:321)piworów ani dmuchanych materacy. W obozie drugim jeden z namio- tów by(cid:175) zupe(cid:175)nie pusty; drugi by(cid:175) w po(cid:175)owie wype(cid:175)niony jedzeniem, ale nie by(cid:175)o tam niczego, co pozwoli(cid:175)oby wspinaczom jako(cid:321) si(cid:171) ogrza(cid:250). Je- dyne, co pozosta(cid:175)o schodz(cid:167)cej dwójce, to rozebra(cid:250) pusty namiot i u(cid:352)y(cid:250) go jako prowizorycznego koca. Fritz by(cid:175) w(cid:321)ciek(cid:175)y: to nie by(cid:175) ju(cid:352) sabota(cid:352), lecz próba zabójstwa. Po po(cid:175)udniu 24 lipca lider wyprawy spotka(cid:175) wreszcie cz(cid:175)onków swojego zespo(cid:175)u, ale nie odby(cid:175)o si(cid:171) to w takich okoliczno(cid:321)ciach, jakie wszyscy sobie wyobra(cid:352)ali. Jack zosta(cid:175) w bazie, by doprowadzi(cid:250) do ko(cid:302)ca proces przygotowywania (cid:175)adunków dla tragarzy wyruszaj(cid:167)cych w drog(cid:171) powrotn(cid:167), natomiast Tony podszed(cid:175) w gór(cid:171) lodowca, by zapewni(cid:250) sobie lepszy widok na (cid:351)ebro Abruzzów. Nie dostrzeg(cid:175) (cid:352)adnych (cid:321)ladów jakie- gokolwiek wypadku i zamierza(cid:175) ju(cid:352) wraca(cid:250), gdy nagle dostrzeg(cid:175) dwie wyn(cid:171)dznia(cid:175)e postacie, które na wpó(cid:175) sz(cid:175)y, na wpó(cid:175) zatacza(cid:175)y si(cid:171), scho- dz(cid:167)c z obozu pierwszego. Cromwell mia(cid:175) w(cid:175)a(cid:321)nie przed sob(cid:167) Fritza Wiessnera i Pasanga Lam(cid:171). Tony ruszy(cid:175) biegiem w ich kierunku, ale gdy tylko Fritz upora(cid:175) si(cid:171) z szokiem wynikaj(cid:167)cym ze spotkania towarzyszy ze swojego zespo(cid:175)u, naskoczy(cid:175) na swojego zast(cid:171)pc(cid:171). Chocia(cid:352) móg(cid:175) mówi(cid:250) tylko chrapliwym szeptem, otwarcie oskar(cid:352)y(cid:175) Tony’ego o porzucenie zespo(cid:175)u atakuj(cid:167)ce- go szczyt. Doda(cid:175), (cid:352)e Dudley Wolfe jest w(cid:321)ciek(cid:175)y, a wszystkie te wyda- rzenia zako(cid:302)cz(cid:167) si(cid:171) pozwami s(cid:167)dowymi. Reakcja Fritza by(cid:175)a zrozu- mia(cid:175)a, ale to nie takich s(cid:175)ów spodziewa(cid:175) si(cid:171) Tony. Je(cid:321)li o niego chodzi, wywi(cid:167)zywa(cid:175) si(cid:171) ze swoich obowi(cid:167)zków: zorganizowa(cid:175) powrót ekspe- dycji, zaj(cid:167)(cid:175) si(cid:171) tragarzami z Askole, a teraz czeka(cid:175) w bazie na Wiessnera. To lider wyprawy porzuci(cid:175) ludzi znajduj(cid:167)cych si(cid:171) w ni(cid:352)szych obozach, a nie na odwrót. Gdy wszyscy dotarli ju(cid:352) do bazy, najwa(cid:352)niejsz(cid:167) kwesti(cid:167) sta(cid:175)o si(cid:171) przygotowanie czego(cid:321) ciep(cid:175)ego do jedzenia. Kiedy poszczególne osoby przedstawia(cid:175)y swoje historie, wydarzenia minionego tygodnia stawa(cid:175)y si(cid:171) bardziej zrozumia(cid:175)e. Jack wyja(cid:321)ni(cid:175), (cid:352)e po zapa(cid:321)ci, która przytrafi(cid:175)a mu si(cid:171) podczas podej(cid:321)cia do obozu siódmego, wróci(cid:175) do obozu drugiego, by odzyska(cid:250) si(cid:175)y, a kilka dni pó(cid:350)niej zszed(cid:175) do bazy z ca(cid:175)ym zapasowym ekwipunkiem, by przygotowa(cid:250) si(cid:171) do drogi powrotnej. By(cid:175) niezado- 134 Poleć książkęKup książkę Wygórowane ambicje wolony z tego, (cid:352)e nie zdo(cid:175)a(cid:175) pozosta(cid:250) w wy(cid:352)szych partiach góry, ale obaj z Tonym s(cid:167)dzili, (cid:352)e Tendrup, zast(cid:171)pca Pasanga Kikulego, jest wraz ze swoim trzyosobowym zespo(cid:175)em Szerpów w kontakcie z Fritzem. Nikt w bazie nie mia(cid:175) poj(cid:171)cia, co dzieje si(cid:171) wysoko na górze, i nikt nie wie- dzia(cid:175), (cid:352)e z obozów po(cid:175)o(cid:352)onych powy(cid:352)ej czwartego zabrano (cid:321)piwory. Sahibowie nie wydali (cid:352)adnych polece(cid:302) — wszystkie te dzia(cid:175)ania zosta(cid:175)y podj(cid:171)te z inicjatywy Tse Tendrupa. Gdy Fritz si(cid:171) uspokoi(cid:175), opowiedzia(cid:175) towarzyszom, (cid:352)e 19 lipca zna- laz(cid:175) si(cid:171) bardzo blisko szczytu, a teraz chce za wszelk(cid:167) cen(cid:171) tam wróci(cid:250) i podj(cid:167)(cid:250) kolejn(cid:167) prób(cid:171). Pogoda nadal si(cid:171) nie za(cid:175)ama(cid:175)a, a Wiessner utrzy- mywa(cid:175), (cid:352)e po kilku dniach odpoczynku wci(cid:167)(cid:352) b(cid:171)dzie jeszcze na tyle du(cid:352)o czasu, by przypu(cid:321)ci(cid:250) trzeci atak. W s(cid:175)owach, które Fritz zapisa(cid:175) tego wieczoru w swoim pami(cid:171)tniku, trudno doszuka(cid:250) si(cid:171) opanowania i roz- mys(cid:175)u, cho(cid:250) na pewno nie brakuje w nich pasji: Góra znajduje si(cid:170) bardzo daleko. Je(cid:321)li chodzi o pogod(cid:170), podczas tej wyprawy nie mieli(cid:321)my jeszcze tak dobrych warunków. Czy b(cid:170)d(cid:170) mia(cid:174) szans(cid:170), by po jakim(cid:321) odpoczynku wróci(cid:250) na gór(cid:170) z Szerpami i Jackiem, gdyby by(cid:174) w formie, a nast(cid:170)pnie zebra(cid:250) po drodze Dudleya i zaatakowa(cid:250) szczyt? Do tego by(cid:174)oby potrzebnych 7 dni dobrej pogody. Mo(cid:352)e bogo- wie oka(cid:352)(cid:167) mi przychylno(cid:321)(cid:250) i pozwol(cid:167) zdoby(cid:250) to, na co zapra- cowa(cid:174)em? Gdy Jack próbowa(cid:175) tej nocy przetrawi(cid:250) niezwyk(cid:175)e wydarzenia minio- nego dnia, doszed(cid:175) do zgo(cid:175)a odmiennych wniosków. Pasang Lama by(cid:175) wyko(cid:302)czony, a po dotarciu do swojego namiotu zwali(cid:175) si(cid:171) z nóg. Fritz wygl(cid:167)da(cid:175) na ca(cid:175)kowicie wyczerpanego. By(cid:175)o oczywiste, (cid:352)e niezale(cid:352)nie od tego, jak bardzo by mu na tym zale(cid:352)a(cid:175)o, nie b(cid:171)dzie trzeciego ataku na szczyt. Pozostawa(cid:175) tylko jeden — aczkolwiek powa(cid:352)ny — problem: Dudley Wolfe, „pustelnik z K2”. 135 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Duchy K2. Epicka historia zdobycia szczytu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: