Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00175 003658 20996241 na godz. na dobę w sumie
Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2 - ebook/pdf
Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 168
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2768-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook (-14%), audiobook).

Autopromocja w przestrzeni publicznej stała się w ostatnich latach niezwykle sprawnym narzędziem działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów zarówno przez rozmaite instytucje, jak i same jednostki. Jednak aby móc w sposób właściwy, a więc z określonym skutkiem, wypromować siebie czy wytwory własnego umysłu, należy znać pewne mechanizmy rządzące współczesnym rynkiem.

Zbiór przedłożonych artykułów składających się na tom Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś jest próbą ukazania autopromocji jako kategorii żywo obecnej w różnych dziedzinach naszego życia. Interesujące będzie zatem pokazanie różnych technik autopromocyjnych, które śmiało mogą zostać włączone do dobrych praktyk komunikacyjnych. Skoncentrowanie na tym co dawniej ma na celu przybliżenie miejsc w przeszłości, w których owe praktyki były wykorzystywane, dając początek wszelkim obecnie stosowanym mechanizmom. Ujęcie synchroniczne i diachroniczne ma zatem uświadomić czytelnikowi, że autopromocja i autoprezentacja to kategorie, których we współczesnym świecie, tak mocno zanurzonym w kulturze mediów, nie sposób uniknąć. Co więcej, nie można ignorować ich wagi. Należy pogłębiać wiedzę na ich temat, aby stawać się z jednej strony świadomym odbiorcą, z drugiej zaś profesjonalnym i intencjonalnym nadawcą komunikatów autopromocyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś Tom 2 NR 3448 Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś Tom 2 pod redakcją Aleksandry Kalisz, Eweliny Tyc Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz Recenzent Dorota Brzozowska Spis treści Wstęp (Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Refleksje diachroniczne Tadeusz Miczka Od id w kulturze tradycyjnej do ID w sieci. Dyskurs autopromocyjny w badaniach kulturoznawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iwona Loewe Autoprezentacja i autopromocja w kilku historycznych odsłonach . . . . . . . . . . Karolina Łapińska Postrzeganie celebrytów dawniej i dziś. Autokreacja wizerunkowa kontra wizeru- nek medialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irena Kamińska-Radomska Moda jako przemijający element dress code’u  w autoprezentacji . . . . . . . . . Barbara Orzeł Strategie autopromocji w polskich blogach modowych na przestrzeni lat 2007—2015 Ilona Witkowska Kobieta w polskiej kampanii prezydenckiej. Wizerunek kandydatek na urząd Pre- zydenta RP w latach 1995, 2005 i 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adam Andrysek Goniąc Apple. Etapy kreowania wizerunku Microsoftu jako nowoczesnej i postę- powej firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 23 31 43 53 63 75 6 Refleksje synchroniczne Katarzyna Trefler Autopromocja Kościoła na Facebooku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marek Łuczak Dyskurs autopromocyjny w prasie religijnej na przykładzie tygodników „Gość Nie- dzielny” i „Niedziela” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewelina Tyc Wizerunek kobiety i mężczyzny w polskiej piosence, czyli stereotyp płci w obliczu globalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilia Czarnota Rola elementów autoprezentacyjnych i  autopromocyjnych w  wyborze szkolnych słowników frazeologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Matuszczyk Witaj w świecie sprytnych pomysłów! Poradnik Ikei jako sposób na autopromocję . . Małgorzata Kopeć Niewerbalna strona Facebooka w spersonalizowanym dyskursie autopromocyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewa M. Walewska Autopromocja ekspertów-naukowców za pomocą blogów specjalistycznych. Anali- za wybranych przykładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 97 107 127 137 151 157 Spis treści Wstęp Autopromocja w  przestrzeni publicznej w  ostatnich latach stała się nie- zwykle sprawnym narzędziem działań zmierzających do osiągnięcia określo- nych celów zarówno przez rozmaite instytucje, jak i  same jednostki. Wszelkie- go rodzaju warsztaty przybliżające uczestnikom mechanizmy autopromocyjne w  niedługim czasie zyskały szerokie grono zwolenników, a  także gorliwych przeciwników. Niewykluczone, że niechęć ze strony tych drugich jest wy- nikiem wątpliwej proweniencji niektórych strategii promocyjnych czy też ogólnie przyjętego założenia, że sama intencja, z jaką prezentowane są poszcze- gólne przekazy, w  jakimś stopniu wskazuje na nieszczerość nadawcy. Nic więc dziwnego, że wiele działań autopromocyjnych i  autoprezentacyjnych określa się w  mediach mianem PR-owych „sztuczek”. Obie kategorie silnie eksponują bowiem funkcję perswazyjną, przywodząc na myśl różnego rodzaju strategie kampanii politycznych, a  te z  kolei budzą negatywne konotacje u  przeciętnego odbiorcy. Nierzadko stają się więc bodźcem wywołującym falę krytyki, stwarzając okazję do dyskusji na temat etyki ich stosowania. Procesy umacniania się pozycji obu tych pojęć, zarówno w przestrzeni mass mediów, jak i  w  polskich badaniach dyskursywnych, skłoniły nas do podjęcia refleksji nad zagadnieniem autopromocji i  autoprezentacji, tym razem jednak w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, celem ich usystematyzowania, a w dalszej kolejności stworzenia kompleksowego opisu tych pojęć. Zaproszeni do współpracy badacze z  wielu dyscyplin naukowych pozwolą zatem spojrzeć na interesującą nas tematykę z wielu perspektyw, nadając rozważaniom nad dys- kursem autopromocyjnym interdyscyplinarny charakter. Celem tego tomu jest ukazanie autopromocji jako kategorii żywo obecnej w  wielu dziedzinach naszego życia. Istotne będzie pokazanie różnych technik autopromocyjnych, które śmiało mogą zostać włączone do zbioru dobrych prak- tyk komunikacyjnych. Chcemy wskazać miejsca w  przeszłości, w  których owe praktyki były wykorzystywane, dając początek wszelkim obecnie stosowanym 8 mechanizmom. Zależy nam więc na uświadomieniu, że autopromocja i autopre- zentacja to kategorie, których we współczesnym świecie, tak mocno zanurzonym w  kulturze mediów, nie sposób uniknąć. Są dziś nie tylko modne, lecz także nieustannie się rozwijające. Nie można zatem ignorować ich wagi. Przeciwnie, należy pogłębiać wiedzę na ich temat, aby stawać się z jednej strony świadomym odbiorcą, z drugiej zaś profesjonalnym i intencjonalnym nadawcą komunikatów autopromocyjnych. Niniejszy tom stanowi zbiór prac autorów, którzy zechcieli podzielić się nie tylko swoim doświadczeniem badawczym, lecz także szeroko pojętą praktyką w dziedzinie autopromocji. Dzięki kompleksowo przedstawionym strategiom au- topromocyjnym oraz zarysowanym etapom kreowania wizerunku zainteresują i  zachęcą do refleksji, ale przede wszystkim będą inspiracją do dalszego pene- trowania tych zjawisk we współczesnym świecie. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas zbiór prac stanie się swoistym przewodnikiem po ciekawych, choć nie zawsze udanych, próbach autopromocji i  autoprezentacji w  rozmaitych obszarach ludzkiej działalności, a  być może za kilka lat będzie punktem wyjścia do refleksji nad zupełnie nowymi odsłonami prezentowanych tu kategorii. Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc Wstęp Redakcja Aleksandra Gaździcka Projekt okładki Aleksandra Glapiak Łamanie Damian Walasek Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-767-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-768-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,5 Ark. wyd. 12,5 Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20,00 zł (+VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś. T. 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: