Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00119 002565 22772551 na godz. na dobę w sumie
Działaj skutecznie! - ebook/pdf
Działaj skutecznie! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375826951 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak realizować swoje cele ze 100% skutecznością i jak skuteczniej działać w każdej dziedzinie swojego życia?

- Czy chciałbyś potrafić spełniać swoje marzenia i kończyć to, co zacząłeś?

- Czy masz w swoim życiu cel, którego nie możesz osiągnąć, albo marzenie, które się jeszcze nie spełniło?

- Czy chciałbyś skuteczniej działać w swoim życiu i zrobić to, co zawsze chciałeś zrobić?

Aby tego dokonać, wcale nie musisz zapracować się na śmierć albo odmawiać sobie przyjemności życia. Wszystko, czego potrzebujesz, to nauczyć się, jak działać skutecznie.

Oto przed Tobą pojawia się możliwość, na którą być może długo czekałeś. Być może do tej pory nie zrealizowałeś żadnego ze swoich marzeń. Być może marzenia, które do tej pory udało Ci się zrealizować, okazały się nic niewarte – to wszystko jest nieważne, ponieważ już za chwilę poznasz dokładny i sprawdzony sposób, który pozwoli Ci realizować cele, które dadzą Ci satysfakcję i spełnienie.

Zasady bycia skutecznym są nieskomplikowane i łatwe do zastosowania.

'Dzięki tej ciekawej pozycji wymarzyłam sobie mój pierwszy biznes - to jest teraz mój cel w życiu - to niebywałe, że książki takie jak ta tak potrafią człowieka NAKRĘCIĆ tak, aby zaczął działać i nie bał się, mimo tak trudnych czasów. DUŻY PLUS dla tej książki. :)'

A. K.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Działaj skutecznie!” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez {DELIVEREDBY} Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 19.09.2008 Tytuł: Działaj skutecznie! (fragment utworu) Autor: Andrzej Bubrowiecki Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skład: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI WSTĘP .............................................................................................. 5 ROZDZIAŁ I: ZARZĄDZAJ SWOIMI CELAMI ................................................................... 6 1. Ustal swoje priorytety ..................................................................... 8 Ćwiczenie 1 ............................................................................. 9 Ćwiczenie 2 ............................................................................ 10 .................................................................... 10 Matryca Eisenhowera Reguła Pareta ............................................................................. 13 ................................................................ 14 2. Sformułuj poprawnie cele ...................................... 17 3. Opracuj plan działania — strategia Vonneguta .......................................................... 19 4. Znajdź największe zagrożenia 5. Podejmij decyzję i zacznij działać .................................................... 19 6. Skoncentruj uwagę i energię ........................................................... 21 7. Wyobrażaj sobie pozytywne efekty .................................................... 22 8. Analizuj błędy ............................................................................. 23 ROZDZIAŁ II: ZARZĄDZAJ SOBĄ W CZASIE .................................................................. 26 1. Planuj każdy dzień ....................................................................... 27 Ćwiczenie .............................................................................. 28 Reguła 60:40 .............................................................................. 28 .......................................... 30 2. Wykorzystuj zegar biologicznej aktywności ................................................................ 32 3. Eliminuj pożeraczy czasu 4. Oszczędzaj czas w codziennym życiu ................................................. 33 ROZDZIAŁ III: ZARZĄDZAJ AUTOPREZENTACJĄ 3. Skutecznie posługuj się swoim głosem 4. Wykorzystuj siłę słów ............................................................ 35 1. Zadbaj o swój wygląd .................................................................... 36 2. Wykorzystuj siłę mowy ciała ............................................................ 38 Mowa ciała w prezentacjach i publicznych wystąpieniach ........................ 41 ................................................ 43 .................................................................... 44 Język proaktywny a język reaktywny ................................................. 45 Słowa, które mogą sabotować ......................................................... 46 Ćwiczenie 1 ............................................................................ 48 Ćwiczenie 2 ............................................................................ 50 Rodzaje i funkcje pytań ................................................................. 53 Język prezentacji i wystąpień publicznych .......................................... 55 ...................................................................... 56 5. Zostań autorytetem 6. Bądź sympatyczną osobą ................................................................ 58 7. Wykorzystuj regułę wzajemności ...................................................... 59 ROZDZIAŁ IV: ZARZĄDZAJ KOMUNIKACJĄ Z INNYMI LUDŹMI 1. Jak mózg odbiera i przetwarza informacje? 2. Dopasuj się do swojego rozmówcy Dopasowanie mowy ciała Dopasowanie głosu Dopasowanie na poziomie słów ............................................ 61 ......................................... 61 ..................................................... 63 ............................................................... 64 ....................................................................... 65 ........................................................ 66 Ćwiczenie .............................................................................. 67 ludzi .................................... 68 3. Zawsze potwierdzaj doświadczenia innych ............................................... 69 4. Bądź asertywny w myśleniu i działaniu 5. Naucz się sztuki aktywnego słuchania ................................................. 73 fizyczną czujność ...... 75 Buduj odpowiednie nastawienie mentalne i ........................................................ 76 Przyjmij otwartą pozycję ciała ................................................................... 76 Posługuj się parafrazą Zadawaj pytania .......................................................................... 77 Daj sobie chwilę na odpowiedź ........................................................ 77 Nie zmieniaj gwałtownie tematu rozmowy .......................................... 78 Rób notatki ................................................................................ 78 wzbudzaj ROZDZIAŁ V: ZARZĄDZAJ STRESEM I KONTROLUJ SWOJE EMOCJE 1. Poznaj pozytywne i negatywne następstwa 2. Naucz się rozpoznawać zbyt duży stres 3. Zostań „osobowością silną immunologicznie” 4. Stosuj techniki relaksacyjne .................................... 79 stresu .................................. 80 ............................................... 81 Ćwiczenie .............................................................................. 82 ....................................... 83 ............................................................ 84 Techniki oddechowe ..................................................................... 85 Ćwiczenie 1 ............................................................................ 86 Ćwiczenie 2 ............................................................................ 86 Ćwiczenie 3 ............................................................................ 86 Medytacja ................................................................................. 87 Ćwiczenie 1 ............................................................................ 88 Ćwiczenie 2 ............................................................................... 88 Techniki oparte na wizualizacji ........................................................ 89 Ćwiczenie .............................................................................. 90 ................................................................. 90 Ćwiczenie .............................................................................. 91 Progresywna relaksacja ROZDZIAŁ VI: BUDUJ SWOJĄ NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWĄ ROZDZIAŁ VII: TRENUJ MÓZG I ZARZĄDZAJ SAMODOSKONALENIEM ............................................... 95 .................................... 98 DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 5 Wstęp Wstęp Są takie dziedziny aktywności ludzkiej, które dotyczą każdego człowie- ka. Bez względu na to, czym się aktualnie zajmujesz i jakie masz plany dotyczące przyszłości, o Twoich sukcesach i o skuteczności działania de- cyduje umiejętność określania celów, planowania działań, umiejętne prezentowanie walorów własnej osoby, a także skuteczna komunikacja interpersonalna i kontrolowanie własnych emocji. We wszystkich tych obszarach możesz znacznie zwiększyć swoją wiedzę i przydatne w życiu umiejętności. Takie cele postawiłem sobie właśnie przy pisaniu tego po- radnika. Jego treść stanowią te wszystkie elementy, które nie znalazły się w moich dwóch poprzednich publikacjach („Techniki pamięciowe dla każdego” — http://techniki-pamieciowe.zlotemysli.pl i „Sekrety krea- tywnego myślenia” — http://kreatywnosc.zlotemysli.pl) lub które zosta- ły tam przedstawione w węższym zakresie. Niewątpliwie jednak zagad- nienia dotyczące usprawniania funkcjonowania ludzkiego mózgu, krea- tywnego myślenia i rozwijania pamięci również mają ogromny wpływ na skuteczność naszego myślenia i działania. Dlatego też wiedza zawarta w dwóch poprzednich książkach jest niezbędnym uzupełnieniem tego wszystkiego, co znajdziesz w tej publikacji. Zgodnie z przyjętą przez Wydawnictwo Złote Myśli zasadą funkcjonalności prezentowanych publi- kacji — skupiłem się na praktycznym aspekcie przekazywanej wiedzy i propagowanych umiejętności. Tak więc traktowanie przez Ciebie tej książki jako praktycznego poradnika jest jak najbardziej uzasadnione. Życzę Ci więc przyjemnej lektury oraz radości i satysfakcji z wiedzy za- wartej w tej publikacji. Andrzej Bubrowiecki www.andrzejbubrowiecki.pl Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 6 Rozdział I: Rozdział I: Zarządzaj swoimi celami Zarządzaj swoimi celami Wspaniałość przejawia się nie w tym, gdzie jesteśmy, ale w jakim kierunku się poruszamy. Musimy żeglować czasem z wiatrem, cza- sem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy. Oliver Wendell Holmes Cele wyznaczają kierunek naszego działania i są głównym drogowskazem w naszym życiu. Stanowią nasz główny napęd motywacyjny, koncentrują uwagę i skupiają energię. Dlatego ich wyznaczanie i poprawne formuło- wanie jest bardzo ważną i ułatwiającą życie umiejętnością. Ciągle jed- nak za wiedzą teoretyczną niestety nie idzie praktyczne działanie, a liczba osób, które mają sprecyzowane cele życiowe i zaplanowane działania prowadzące do ich realizacji, stanowi zdecydowaną mniej- szość naszego społeczeństwa. Pokonanie własnego lenistwa, wytworze- nie nawyku samodyscypliny opartej o uporządkowane i przemyślane ży- cie — nadal stanowi dla ludzi wielkie wyzwanie. Autorzy zajmujący się tematyką motywacji często oceniają liczbę ludzi sumiennie opracowują- cych swoje cele na 3–5 procent. I chociaż podobne dane publikowane są od kilkunastu lat — według mojej oceny niewiele zmienia się w tym za- kresie na korzyść. Ale zawsze twierdziłem i po dziewięciu latach prowa- dzonych szkoleń upewniłem się w tym przekonaniu, że najtrudniej zmie- nić stare nawyki i przyzwyczajenia. Jak mówi pewne stare chińskie po- wiedzenie: „Złe nawyki często szkodzą nam bardziej niż najgorsi wrogo- wie, dobre nawyki pomagają nam bardziej niż najlepsi przyjaciele”. Sa- mo przekonywanie ludzi do nowej wiedzy i nowych umiejętności niewie- le zmieni. Najlepiej czujemy się w świecie własnych przekonań, postaw, Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 7 wartości i „sprawdzonych” metod postępowania. Nawet jeżeli czasami rodzi się wątpliwość co do skuteczności naszych zasobów, to wolimy po- konać ten dysonans poznawczy poprzez na przykład racjonalizację na- szych działań — i pozostać w dobrze znanym i bezpiecznym świecie własnych nawyków. Jedyną metodą zmuszenia człowieka do zmiany własnych postaw i schematów myślenia jest „zmuszenie” go do podjęcia działania, danie mu szansy, aby poczuł efekt i skuteczność zmiany. Do- piero wtedy, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, można liczyć na wytwo- rzenie nowych nawyków myślenia i przeinterpretowania rzeczywistości. Możesz przeczytać tysiące stron na temat sztuki planowania własnego życia, ale jeżeli nie będziesz wykonywał potrzebnych ćwiczeń i nie zaczniesz tu i teraz wprowadzać tych zasad do swojego życia, będzie to kolejny obszar Twojej wiedzy, który nigdy nie znajdzie swojego od- zwierciedlenia w praktyce i pozostanie chwalebnym, aczkolwiek nigdy nie wykorzystanym potencjałem wielkich możliwości. Mam taką zasadę, której przestrzegam przy każdym kontakcie z nową wiedzą i poznawany- mi umiejętnościami: nigdy nie oceniam ich znaczenia i przydatności przed sprawdzeniem. Zdaję sobie sprawę, że skoro od kilkudziesięciu lat mam swoje metody działania, nawyki myślenia, mechanizmy interpreto- wania i oceniania rzeczywistości, swój świat wartości, to każda „no- wość” musi spotkać się z oporem mojego „ego”, a to nie może sprzyjać obiektywnej ocenie skuteczności nowej strategii. Osoby żyjące w bała- ganie będą uparcie twierdzić, że sterta nieuporządkowanych papierów na stole, bałagan w szafie i szufladach to „twórczy chaos”, a wszelkie zmiany idące w kierunku uporządkowania tych rzeczy byłyby zamachem na ich niezależność i wolność. Tyle tylko, że ludzie sukcesu, mistrzowie skutecznego działania są zawsze osobami dbającymi o porządek w swo- im otoczeniu, zapisują swoje cele (te najważniejsze życiowe — wieszają w zasięgu wzroku), posługują się do codziennego planowania kalenda- rzem i wcale nie stają się mniej niezależni — przeciwnie, charakteryzu- je ich wielka kreatywność, otwartość myślenia, twórczy stosunek do problemów i życiowych niepowodzeń. Dlatego, biorąc przykład z najlep- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 8 szych, zacznij naśladować ich zachowanie; zacznij po prostu działać i przestań w tej chwili zastanawiać się, czy to przyniesie pożądane efekty i czy to w ogóle jest możliwe. Zrób to, oceń, a potem wyrazisz swoją opinię i uznasz, czy w Twoim przypadku metoda okazała się sku- teczna. A więc, skoro ustaliliśmy pewne zasady, możemy zacząć. Kiedy zaczynamy myśleć o naszych celach, najczęściej dzieje się to w sferze pewnego chaosu. Myśli przeskakują na różne dziedziny życia, kreujemy jakieś nasze zamierzenia, za chwilę one znikają, przytłumione ważniejszymi, które pojawiły się przed chwilą itd., itd. Jak te sprawy należy uporządkować? Aby cele stały się klarowne i uporządkowane, po- winieneś poprzedzić je ustalaniem własnych priorytetów, zająć się świa- tem własnych wartości — tego, co determinuje Twoje szczęśliwe życie i zapewnia pełny rozwój osobowości. 1. Ustal swoje priorytety Pewien profesor podczas swoich zajęć ze studentami zrobił proste do- świadczenie. Postawił na stoliku wiaderko. Następnie sięgnął po kilka dużych kamieni i włożył je do środka, tak że nie było możliwości umieszczenia tam kolejnych kamieni. Profesor zapytał studentów: „Czy wiaderko jest pełne?”. „Tak” — odpowiedzieli bez wahania słuchacze. Wykładowca sięgnął teraz po przygotowany wcześniej gruby żwir. Wziął garść żwiru i wsypał go do wiadra na kamienie, po czym potrząsnął na- czyniem. Podobną czynność wykonał jeszcze dwa razy i zadał pytanie do zebranych: „Czy teraz wiadro jest pełne?”. „Wygląda na to, że teraz jest już pełne” — odpowiedzieli nieco zdezorientowani studenci. Profe- sor uśmiechnął się życzliwie, a potem wsypał do wiaderka kilka garści drobniutkiego piasku, który wypełnił przestrzeń między kamieniami a żwirem. Teraz, w odpowiedzi na kolejne pytanie profesora, studenci jednomyślnie i z pewnością w głosie stwierdzili, że naczynie jest wypeł- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 9 nione po brzegi. „Czy aby na pewno?” — zapytał wykładowca, po czym nabrał w drugie wiaderko wody i wlał je do wiaderka „wypełnionego”. Woda wsiąkła w piasek. O niezwykłej pojemności naczynia decydowała kolejność jego wypełniania. Nie udałoby się osiągnąć zamierzonego ce- lu, gdyby najpierw wlać wodę, a potem wsypać żwir i kamienie. Ustalanie priorytetów to właśnie szukanie tych dużych kamieni, rzeczy, które rzeczywiście są ważne dla Ciebie w życiu, a nie tych, które tylko sprawiają takie wrażenie. Zbyt często ludzie poświęcają swoją energię i czas na sprawy, które często nie są warte tak dużego zaangażowania. Idąc po linii najmniejszego oporu, mamy tendencję do zaczynania od rzeczy drobnych, sądząc, że będzie to dobry trening i dobra rozgrzewka przed zajęciem się sprawami poważniejszymi i czasochłonnymi. Tymcza- sem sprawy te zaczynają zajmować coraz więcej czasu i energii, któ- rych później najczęściej nie starcza na rzeczy najistotniejsze. Ustalanie priorytetów to oddzielanie rzeczy ważnych od nieważnych, pilnych od niepilnych i tych, które wymagają zaangażowania i przyniosą pozytywne efekty w przyszłości, od spraw łatwych, przyjemnych i przynoszących natychmiastowe zadowolenie. Cele, które sobie wyznaczasz, muszą współgrać z Twoimi priorytetami, być precyzyjnym określeniem tego, czego pragniesz i do czego dążysz. Aby wykonać to zadanie, potrzebu- jesz przede wszystkim większego wglądu we własną osobowość, świado- mej autoanalizy w celu określenia, gdzie jesteś, na czym skupiasz swoją uwagę teraz, a gdzie chciałbyś być w przyszłości i co chciałbyś w związ- ku z tą wizją zmienić. Znajdź wolne pół godziny, tak aby nikt Ci nie przeszkadzał. Usiądź wygodnie, włącz uspokajającą muzykę, przygotuj czyste kartki, coś do pisania — i wykonaj następujące ćwiczenia. Ćwiczenie 1 Wyobraź sobie, że Twoje imię i nazwisko mają znaleźć się w przyszłej encyklopedii. Przygotuj odpowiednią notatkę charakteryzującą najle- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 10 piej, jakbyś sobie wymarzył, Twoją osobę w tym szacownym wydawnict- wie. Pamiętaj, że opis ma zająć przynajmniej ¾ kartki formatu A4. Ćwiczenie 2 Wyobraź sobie, że jesteś całkowicie niezależny finansowo i sam możesz decydować, ile czasu poświęcasz na różne sfery własnego życia i jak bardzo się w nie angażujesz emocjonalnie. Ułóż hierarchię ważności po- szczególnych aspektów życia, zaczynając od tych najważniejszych. Każ- dej dziedzinie przyporządkuj określoną wartość liczbową w skali od 10 (bardzo ważne) do 0 (nieważne). Wartość 5 oznacza rzeczy średnio waż- ne. Uwzględnij te rzeczy, które dotyczą Twojej osoby, a nie zostały uwzględnione na podanej niżej liście. praca, rodzina, kontakty z innymi, rozwój osobisty, podróże, rozrywka, zdrowie, hobby, finanse, sprawność fizyczna, sława, władza, miłość, dom Analizuj wyniki powyższych ćwiczeń. W jakim stopniu są one zgodne z tym, co podpowiada Ci intuicja? Którym dziedzinom życia chciałbyś poświęcić się w pierwszej kolejności i w nich odnaleźć motywujące, ważne cele? Uzupełnij swoje przemyślenia, wykorzystując dwa popular- ne i bardzo użyteczne narzędzia, dzięki którym nauczysz się wartościo- wać swoje zamierzenia, nadawać im odpowiednią rangę i przyporządko- wywać planowanym działaniom. Te narzędzia to: matryca Eisenhowera i reguła Pareta. Matryca Eisenhowera Matryca Eisenhowera pozwala na nadanie odpowiedniej rangi poszcze- gólnym czynnościom i zadaniom, które planujemy zrealizować. Podsta- wą oceny każdej analizowanej sytuacji jest odniesienie do niej dwóch Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 11 zmiennych — „ważności” i „pilności”. Sama metoda polega na umiesz- czeniu naszych spraw w jednym z czterech kwadratów. Dzięki temu układają się one w pewną hierarchię ważności, która następnie determi- nuje kolejność w planowaniu oraz właściwym uporządkowaniu ich w czasie. Częstym błędem ludzi jest poświęcanie zbyt dużej ilości czasu i uwagi sprawom pilnym, które niekoniecznie są sprawami dla nas waż- nymi. Pilność nie jest zatem zawsze odpowiednikiem ważności. Wszyst- kie zadania, jakie mamy do wykonania, dadzą się wpisać w jedną z na- stępujących ćwiartek. PILNE NIEPILNE Zarządzanie kryzysami Zarządzanie samym sobą Zarządzanie cudzymi priorytetami Zarządzanie pożeraczami czasu W A Ż N E I N E W A Ż N E Pierwsze pole, czyli „ważne — pilne”, to sprawy naglące, których nie- wykonanie w terminie może przynieść bardzo nieprzyjemne i niekorzyst- ne dla nas konsekwencje. Tymi sprawami musimy się zająć osobiście. Z tych zadań uczyń priorytety. Od nich zaczynaj planowanie, przypo- rządkowując ich realizację wyznaczonym, naglącym terminom. Innego wyjścia nie mamy. Nie mamy również bezpośredniego wpływu na sprawy w tej części matrycy. W tym przypadku stajemy się reaktywnymi wyko- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 12 nawcami zadań. Mkliknij po więcejożemy jednak, i w tym zawiera się główna idea tego narzędzia, zmniejszać liczbę spraw wpływających do tej mocno stresującej części naszego kwadratu. Możesz to osiągnąć, koncentrując się w większym stopniu na planowaniu i wykonywaniu spraw, które znalazły się w obszarze „ważne — niepilne”. Drugi obszar, czyli „ważne — niepilne”, obejmuje planowanie, dosko- nalenie się, szukanie nowych możliwości. I na tych sprawach skoncen- trujmy naszą uwagę i nasze działania. To one przybliżają nas do naszych celów. Zaniedbanie i odkładanie tych spraw w czasie spowoduje, że „zasilą” one w pewnym momencie pierwszą ćwiartkę matrycy — sprawy pilne i ważne, a więc będą zwiększać liczbę spraw naglących, destabilizujących nasze życie, stresujących, wywołujących zmęczenie i poczucie braku czasu dla siebie. Na sprawy ważne i niepilne poświęć 60 własnego czasu i bezwzględnie wyznaczaj terminy ich realizacji. Sprawy opatrzone nagłówkiem „nieważne — pilne” to rzeczy, które ro- bimy codziennie, a które mają etykietę „pilne” i nie są ważne z punktu widzenia naszych priorytetów i rozwoju osobowości. Często błędnie myślimy, że mają priorytetowe znaczenie, a najczęściej są to czynności, w które zwykle angażują nas inni ludzie. Sprawy te nie powinny nam zajmować więcej niż 10 czasu, jaki mamy do dyspozycji. Szczególnie podatni jesteśmy na przyjmowanie na siebie bez głębszej refleksji tego typu zadań, kiedy w momencie podejmowania decyzji wydają się nam one odległe w czasie. W ostatniej ćwiartce, czyli „nieważne — niepilne”, umieszczamy tak zwanych „pożeraczy czasu”: bezmyślne oglądanie telewizji (skakanie po kanałach), gry komputerowe, dojazdy do różnych miejsc, bezcelowe „zwiedzanie” hipermarketów. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące zakwalifikowania jakichś spraw do konkretnej ćwiartki matrycy, odpowiedz na pytania: „Czy jeśli nie wy- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 13 konam tego, to spotkają mnie jakieś poważne konsekwencje? Czy to działanie wspomoże rozwój mojej osobowości? Czy wykonanie tego poprawi moją sytuację zawodową, rodzinną, finansową? Czy te sprawy tak naprawdę dotyczą mojej osoby? Czy to zbliża mnie do realizacji moich zamierzeń?”. Pamiętaj, że ustalanie priorytetów jest sprawą całkowicie osobistą i Ty tak naprawdę wiesz najlepiej, jak powinna wyglądać ich lista i jaki jest ich stopień ważności. Reguła Pareta Sto procent działań, które wykonujesz, nie przynosi Ci stu procent efek- tów. Ta zasada, która funkcjonuje wbrew naszej intuicji, powstała na podstawie pewnych obserwacji, które poczynił w 1985 roku włoski eko- nomista i socjolog — Vilfredo Pareto. W wyniku przeprowadzonych ba- dań dokonał on podziału społeczeństwa na dwie główne grupy. Pierwszą z nich, obejmującą 20 procent populacji, nazwał „kluczową mniejszoś- cią”. Osoby te kontrolowały 80 procent ogółu włoskich zasobów. Do po- zostałych 80 procent, tak zwanej „trywialnej większości” — należało za- ledwie 20 procent majątku krajowego. Okazało się, że reguła 20/80, bo właśnie pod taką nazwą funkcjonuje w nauce, sprawdza się w wielu ob- szarach ludzkiego działania. I tak 20 procent klientów i kontrahentów wnosi do kasy 80 procent wszystkich dochodów, 20 procent produktów bądź usług przynosi 80 procent zysków, 20 procent czasu, jaki poświę- casz na pracę w firmie, daje 80 procent efektów. Jeżeli masz zaplano- wanych do wykonania dziesięć czynności, dwie z nich są ważniejsze i mają większą wartość niż pozostałe osiem. Dlatego właśnie na tych najbardziej efektywnych czynnościach powinieneś skoncentrować swoją uwagę, im powinieneś poświęcać najwięcej czasu i od nich rozpoczynać planowanie swoich działań. Zadaj sobie w związku z tym następujące pytania: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 14 1. Które czynności i działania, jakie podejmuję w pracy zawodowej i w życiu osobistym, należą do 20 procent i przynoszą mi 80 procent efektów? 2. Jakie moje umiejętności i talenty są najbardziej podziwiane przez innych ludzi? 3. Które 20 procent kontaktów osobistych i biznesowych przynosi mi 80 procent satysfakcji i konkretnych, wymiernych efektów? 4. Które czynności i działania, jakie podejmuję w pracy zawodowej i w życiu osobistym, angażują moją uwagę i mój czas w 80 procen- tach, a przynoszą mi zaledwie 20 procent korzystnych efektów? Te czynności ogranicz do minimum! Wszystko, co nie jest świadomym poświęceniem się rzeczom waż- nym, jest nieświadomym poświęceniem się rzeczom nieważnym. Stephen Covey 2. Sformułuj poprawnie cele Mając ustalone swoje życiowe priorytety (wartości), możesz przystąpić do precyzyjnego określenia konkretnych celów, jakie związane są z ob- szarami, w których postanowiłeś dokonać zmian i które są dla Ciebie szczególne ważne. W każdym z tych obszarów (praca, rodzina, zdrowie itd.) możesz mieć więcej niż jeden cel. Jeżeli jest ich więcej, powinie- neś również ułożyć je według pewnej hierarchii ważności, która zdecy- duje o kolejności ich realizacji. Ważne, abyś koncentrował się w jednym czasie na nie więcej niż jednym poważniejszym zadaniu. Po realizacji celu pierwszego przechodzisz dopiero do kolejnych. Oczywiście ta zasa- da dotyczy przede wszystkim dużych zamierzeń, których realizacja związana jest z dużą liczbą działań i poświęceniem znacznej ilości cza- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 15 su. Bez względu jednak na to, czy myślisz o celach długoterminowych, średnioterminowych, krótkoterminowych, bieżących — musisz nauczyć się poprawnie je opracowywać. Mówiąc bardziej precyzyjnym językiem: powinieneś poznać „warunki poprawności operacyjnej celów”. Są to sprawdzone zasady — skuteczna strategia opracowywania celów, wpły- wająca na motywację i programująca naszą podświadomość, angażująca cały jej potencjał do działania. ➢ Cel powinien być zapisany! Zapisywanie celu to precyzowanie — na- dawanie myślom konkretnego kształtu. Zapisanie podnosi rangę in- formacji. Jest naszą deklaracją, którą — zgodnie z psychologicznym prawem konsekwencji — chcemy za wszelką cenę wypełnić. To znacznie podnosi naszą motywację do działania. Zig Ziglar, ekspert w dziedzinie motywacji, twierdzi, że: „Spisywanie celów przenosi czło- wieka od niejasnego ogółu do znaczącego konkretu”. ➢ Cel powinien być określony pozytywnie! Łatwiej osiągać to, do czego dążymy, niż to, od czego uciekamy. Umysł, a dokładniej — jego nieświadoma część nie potrafi realizować poleceń w formie zaprzeczeń. Wszelkie użycie słowa „nie” w poleceniach dotyczących emocji i procesów myślowych właśnie przywołuje je w naszym umyśle. Dlatego nieskuteczne będą sformułowania typu: „Od poniedziałku nie tyję” lub: „Od przyszłego roku nie palę”. Cele wyrażone poprawnie powinny brzmieć: „Od poniedziałku przestaję tyć” („Od poniedziałku zrzucam wagę”) bądź: „Od przyszłego roku przestaję palić”. ➢ Cel powinien być jak najdokładniej określony w czasie! Mózg tym skuteczniej działa i realizuje swoje zadania, im bardziej szczegóło- wych informacji mu udzielamy. Dlatego określ precyzyjnie czas, w którym zrealizujesz swój cel. W tym duchu właściwie określony cel brzmiałby na przykład w taki sposób: „Piętnastego kwietnia 2009 ro- ku o godzinie 16.00 wsiadam do kupionego przeze mnie samochodu marki Bentley”. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 16 ➢ Cel musi być ekologiczny! Pomyśl i oceń, czy jego osiągnięcie nie będzie miało niepożądanych konsekwencji dla osób Ci bliskich? Odpo- wiedz sobie na pytania: „W jaki sposób realizacja wpłynie na mnie i moich bliskich?”, „Czy osiągnięcie celu nie będzie miało następstw negatywnych?”. Wsłuchaj się w głos swojej intuicji. Czy nie odczu- wasz jakiegoś dyskomfortu wewnętrznego, wewnętrznej sprzecznoś- ci? Czy Twoje ciało nie podpowiada Ci, że z wybranym celem coś jest nie tak? ➢ Cel musi być mierzalny! Określ precyzyjnie, jakie będą zasady wery- fikacji osiągnięcia celu. Jeżeli możesz określić wyniki za pomocą liczb, zrób to. Przykładowym celem może być stwierdzenie: „Po kur- sie szybkiego czytania będę czytał z szybkością 1200 słów na minu- tę”. Jeżeli cel nie ma takiego stricte mierzalnego charakteru, opisz osiągnięty wynik w kategorii działania zmysłów. Co będziesz widział, słyszał i czuł w momencie osiągnięcia celu? ➢ Cel powinien być opisany posiadanymi zasobami! Wypisz wszystkie zasoby, jakie posiadasz i które w większym lub mniejszym stopniu mogą przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu. Zasoby to Twoja wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie, potencjał innych osób (rodzina, znajomi), pieniądze i inne rzeczy materialne, które możesz wykorzystać. Zrób szczegółową listę swoich zasobów. ➢ Cel powinien być opisany w kategorii działań! Zaplanuj szczegóło- wo wszystkie działania, jakie musisz podjąć, oraz to, z kim i gdzie je wykonasz. Nie musisz być świadomy wszystkich działań. Dla ukierun- kowania umysłu wypisz wszystkie kroki, o których wiesz w momencie pracy nad celem. Zapisuj każdą czynność, jaka przychodzi Ci do gło- wy, i systematycznie uzupełniaj tę listę. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 17 3. Opracuj plan działania — strategia Vonneguta Opracowując warunki poprawności operacyjnej celów, wypisałeś wszyst- kie działania, jakie musisz podjąć, aby cel zrealizować. Na tym etapie było to spontaniczne zapisywanie tego, co przychodziło Tobie lub lu- dziom z Twojego otoczenia do głowy. Teraz powinieneś ułożyć zapisane czynności w kolejne etapy (kroki) ich realizacji, a więc Twoim zadaniem jest ich uporządkowanie chronologiczne. Musisz wyznaczyć sobie termi- ny zakończenia poszczególnych etapów. Moją ulubioną metodą planowa- nia, którą chciałbym Ci w tym miejscu gorąco zarekomendować, jest strategia Vonneguta. Odzwierciedla ona metodę, jaką stosował ten znakomity amerykański pisarz przy tworzeniu fabuły i rozwijaniu wątków kolejnych swoich książek. Cała strategia polega na planowaniu od końca. Mając określony cel, cofamy się w czasie aż do obecnej chwili, planując kolejne czynności. Oto przykład zastosowania tej metody, który umieściłem w swojej książce „Popraw swoją kreatywność” (Wydawnictwo Muza, Warszawa 2008). Cel: za 3 lata zasiadam za kierownicą nowego porsche carrera GT w ko- lorze srebrny metalik — silnik 5.7, V10, 512 koni mechanicznych. Rok 2010, 10 czerwca, godz. 17.00 — wsiadam do luksusowego por- sche carrera GT o wartości 600 tys. PLN. Rok 2009 — muszę mieć przygotowaną całą sumę pieniędzy, którą za- gwarantuje mi biznes prosperujący na poziomie miesięcznych zarobków w wysokości 25 tys. PLN lub muszę mieć przyznany kredyt, którego wa- runkiem otrzymania są systematyczne zarobki w wysokości 10 tys. PLN. Muszę zamówić wymarzony model i mieć przygotowane miejsce garażo- wania samochodu. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 18 Rok 2008 — powinienem wiedzieć, jakiego modelu i z jakim wyposaże- niem szukam, jakie są możliwości jego zakupu, terminy oczekiwania oraz jakie są aktualne ceny i możliwości sfinansowania zakupu. Muszę posiadać około 1/2 potrzebnych środków pieniężnych lub potwierdzenie zdolności kredytowych — utrzymywanie przez cały rok wielkości zarob- ków na poziomie 10–12 tys. PLN miesięcznie. Muszę zwiększyć liczbę moich klientów o 25 . Powinienem uaktywnić swoje działania w ramach współpracy z firmami sprzedającymi moje produkty, nawiązać współ- pracę z nowymi, poszerzyć asortyment. Rok 2007, grudzień — muszę mieć dostępne informacje na temat spo- sobu użytkowania i warunków utrzymania samochodu porsche carrera GT, skontaktować się z ludźmi, którzy mają samochody tej marki. Od- naleźć firmy (salony) zajmujące się sprzedażą. Powinienem zobaczyć wybrany model i usiąść za jego kierownicą. Rok 2007, wrzesień — zebrać informacje dotyczące wybranej marki sa- mochodu — Internet, czasopisma fachowe. Muszę dokonać analizy swo- ich finansów i precyzyjnie określić swoje plany zawodowe (finansowe) na najbliższe pięć lat. Rok 2007, czerwiec — przejrzeć oferty kredytowe różnych banków, po- zwalające na zakup samochodu, dokonać analizy finansowej możliwych obciążeń. Muszę spotkać się z doradcą finansowym i porozmawiać z przyjacielem, który w pewnym czasie był zainteresowany kupnem po- dobnego modelu. Rok 2007, jutro — ustalić harmonogram spotkań na najbliższe dwa, trzy tygodnie, zrobić listę banków udzielających kredytów, zebrać ich oferty. Dzisiaj — przeprowadzę ćwiczenia wizualizacyjne związane z realizacją celu. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 19 4. Znajdź największe zagrożenia Powinieneś założyć, że na szlaku prowadzącym do osiągnięcia celu poja- wią się potknięcia, niepowodzenia i nieprzewidziane sytuacje. Lepiej je przewidzieć i znaleźć wcześniej rozwiązania lub maksymalnie zmniej- szyć ich negatywny wpływ. Rozpoznaj i zapisz największe przeszkody, jakie stoją między Tobą a wyznaczonym celem. Opisz szczegółowo ich strukturę. Skoncentruj się na ograniczających czynnikach zewnętrznych, ale przede wszystkim zastanów się, co takiego jest w Tobie, co może ograniczać działania i wydłużać czas potrzebny do realizacji zamierzeń. Określ i nazwij przeszkody natury psychologicznej i emocjonalnej. Zacz- nij od poradzenia sobie właśnie z nimi. Uporządkuj pozostałe przeszko- dy w kolejności hierarchicznej. Skoncentruj wszystkie siły na znalezie- niu sposobów poradzenia sobie z nimi. Codziennie analizuj plany, oce- niaj stopień ich realizacji, uwzględniaj nowe zagrożenia i we wszystkich tych elementach dokonuj niezbędnych korekt. Stawiaj sobie co pewien czas pytania: „Co idzie dobrze?”, „Z czym są kłopoty?”, „Na czym te kłopoty polegają?”. I koniecznie zawsze myśl na papierze! O wiele lepiej jest odważyć się na osiąganie wielkich celów, rado- wać się dużymi sukcesami, nawet jeżeli na drodze do tego poniesie- my wiele porażek, niż ustawić się w szeregu niewymagających wiele od siebie szarych ludzi. Theodor Roosevelt 5. Podejmij decyzję i zacznij działać Czy często zdarza Ci się, że masz kłopot z podjęciem jakiejś decyzji? Z wyborem określonego działania zawsze wiąże się większe lub mniejsze Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 20 ryzyko. Obawiamy się zmian, odczuwamy niepokój związany z przewidy- wanymi trudnościami, nie jesteśmy pewni efektu końcowego i boimy się porażki, bo to może postawić nas w złym świetle w ocenie innych ludzi, może również obniżyć naszą samoocenę. Szczególnie odczuwamy dyso- nans, gdy musimy wybrać między dwoma czy trzema różnymi i równo- ważnymi w naszym odczuciu rozwiązaniami. Logicznie rzecz ujmując, nie ma czegoś takiego jak „zła decyzja”. Kiedy wybieramy jakieś roz- wiązanie, nie mamy żadnej możliwości sprawdzenia „poprawności innej decyzji”, tej, z której zrezygnowaliśmy. Nie jesteśmy w stanie obiek- tywnie i rzetelnie ocenić, jak potoczyłoby się nasze życie, gdybyśmy za- miast decyzji A wybrali B czy C. W tym przypadku rzut monetą, która ma wskazać, co wybierzesz, ma pełne uzasadnienie. Kiedy musimy zde- cydować o wyborze między dwiema równie atrakcyjnymi możliwościami, ważne jest, aby szybko podjąć decyzję. W podejmowaniu decyzji mo- żesz pomóc sobie strategią proponowaną przez Edwarda de Bono. Wyo- braź sobie, że dokonałeś wyboru pierwszej możliwości i musisz napisać obszerny list do znajomej osoby — z pełnym uzasadnieniem swojej decy- zji. Potem zrób to samo z pomysłem drugim (trzecim). Później przeczy- taj po kolei zalety każdego rozwiązania i oceń, które z nich są najbar- dziej przekonujące i brzmią najbardziej sensownie. Kiedy nie ma racjo- nalnych i przekonujących przesłanek, warto również zaufać swojej in- tuicji. To ciągle niewykorzystywany potencjał naszych możliwości po- znawczych. Z każdą godziną zwłoki w podjęciu działania maleje motywacja do jego wykonania. Istnieje „reguła 48 godzin”. Zgodnie z nią — jeżeli w ciągu tego czasu nie podejmiesz działania, szansa, że w ogóle kiedykolwiek zrealizujesz postanowienie, jest jak 1 do 100. Odwlekamy działanie, kiedy obawiamy się zagrożenia poczucia własnej wartości. Uważamy, że nawet mały błąd może wpłynąć negatywnie na naszą samoocenę i opinię innych ludzi o nas. Psycholog Wayne Dyer uważa, że „logika zwlekania składa się w jednej trzeciej z oszukiwania siebie samego, a w dwóch Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki DZIAŁAJ SKUTECZNIE! — darmowy fragment – Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki ● str. 21 trzecich z ucieczki od rzeczywistości”. Zbyt długie wahanie wyzwala w człowieku coraz większe wątpliwości i obawy. Pokonanie własnej inercji i podjęcie konkretnego działania pobudza na zasadzie sprzężenia zwrotnego naszą aktywność. Więcej siły trzeba włożyć w rozpoczęcie działania, mniej potrzeba do kontynuowania aktywności. Działanie jest najskuteczniejszym sposobem zwalczania stresu, depresji, niepokoju i bezsilności. Wykonaj więc jak najszybciej pierwszy krok — koniecznie we właściwym kierunku. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Andrzej Bubrowiecki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działaj skutecznie!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: