Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 002273 20848744 na godz. na dobę w sumie
Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach - ebook/pdf
Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789846 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą być prowadzone przez cały rok. Specyfika niektórych rodzajów działalności gospodarczej powoduje, że mogą być one prowadzone tylko przez część roku, tj. w sezonie. W publikacji omówiono na konkretnych przykładach zasady rozliczania VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości od działalności prowadzonej sezonowo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWA978-83-65789-84-6stan prawny 17 maja 2017 r.Tomasz Krywanpoleca– ROZLICZENIA PODATKOWENA PRZYKŁADACHe-book 2czerwiec 2017 r.IFK1. Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach 1. Rozliczenie podatku dochodowego .................................... 3 1.1. Jaka forma opodatkowania jest możliwa w przypadku prowadzenia działalności sezonowej? ................................................... 4 1.2. Czy zaliczki otrzymywane poza sezonem należy opodatkowywać podatkiem dochodowym? ................................................ 5 1.3. Czy wydatki ponoszone poza sezonem można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? ................................................. 6 1.4. Jak amortyzować wynajmowane sezonowo środki trwałe? ................ 7 1.5. Kiedy można rozpocząć amortyzację środków trwałych wykorzystywanych sezonowo? ................................................... 8 2. Rozliczenie VAT ................................................... 9 2.1. Czy rozpoczynając ponownie działalność zlikwidowaną na okres poza sezonem, można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? ....................... 9 2.2. Jaką stawkę VAT należy stosować do usług wynajmu apartamentów turystom? . 10 2.3. Jaka jest wysokość limitu zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania działalności sezonowej za pomocą kasy rejestrującej? ..... 11 2.4. Czy po zakończeniu sezonu konieczne jest zainstalowanie kasy rejestrującej? ... 12 2.5. Czy poza sezonem trzeba sporządzać raporty dobowe i miesięczne? ........ 13 2.6. Czy w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej poza sezonem podatnik może być wykreślony z rejestru podatników VAT? ................ 13 2.7. Czy w związku ze składaniem „zerowych” deklaracji VAT poza sezonem podatnik może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT? .............. 15 3. Rozliczenie podatku od nieruchomości .................................. 16SPIS TREŚCI 3RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGOczerwiec 2017 r.IFKRAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO1. Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładachNie wszystkie rodzaje działalności gospodarczej mogą być prowadzone przez cały rok. Specyfika niektórych rodzajów działalności gospodarczej powodu-je, że mogą być one prowadzone tylko przez część roku, tj. w sezonie. Po-woduje to liczne wątpliwości, jak rozliczać podatek dochodowy, VAT oraz podatek od nieruchomości od takiej działalności. W raporcie przedstawiamy omówienie podatkowych skutków prowadzenia działalności sezonowej wraz z odpowiedziami na pytania zgłoszone w tej sprawie redakcji. 1. Rozliczenie podatku dochodowego Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie przewidują szczególnych zasad opodatko­wania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej sezonowo. W praktyce ozna­cza to, że podatnicy prowadzący działalność tylko przez część roku mają identyczne obo­wiązki jak ci, którzy prowadzą działalność przez cały rok. Wyjątek od tej zasady dotyczy używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z prze­pisów art. 22h ust. 1 pkt 3 updof oraz art. 16h ust. 1 pkt 3 updop wynika szczególny spo­sób ich amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych w przypadku takich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresie wykorzystywania środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych). Wysokość odpisu miesięcznego ustala się według jednej z dwóch metod, tj. poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisów amorty­zacyjnych:■■■przez liczbę miesięcy w sezonie albo ■■■ przez 12 miesięcy w roku.Zatem w przypadku używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne nie mogą być dokonywane przez cały rok, lecz jedynie w mie­siącach wykorzystywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wybór pierwszego z zaprezentowanych powyżej sposobów amortyzacji pozwala na szybszą amortyza­cję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych używanych sezonowo (co jest korzystniejsze dla większości podatników). Wybór drugiego sposobu pozwala natomiast na wy­dłużenie okresu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jak czy­tamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 stycznia 2016 r. (sygn. ITPB3/4510­592/15­4/AD):MF(…) cytowany przepis [tj. art. 16h ust. 1 pkt 3 updop – przyp. aut.] przewiduje dwa sposoby ustalania wysokości odpisu miesięcznego dla środków trwałych używa­nych sezonowo:■■■przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie (w miesiącach używania składniki majątku ulegają przyspieszonej amortyzacji),■■■przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku (następu­je wówczas wydłużenie okresu amortyzowania). Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Działalność sezonowa – rozliczenia podatkowe na przykładach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: