Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 002615 22419018 na godz. na dobę w sumie
Dziecko jest mądrzejsze niż myślisz - ebook/pdf
Dziecko jest mądrzejsze niż myślisz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 59
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62932-08-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka powstała na bazie własnych doświadczeń z wewnętrznym dzieckiem i zawiera ponad 40 porad 'małej Ewuni - dużej Ewie'. Wyjątkowe, niepowtarzalne obrazy, skojarzenia, pełne szczególnej, życiowej mądrości. Bezcenna książka, pozwalająca zrozumieć sens trudnego dzieciństwa i czerpanie siły na życie i kreatywność z 'mądrości dziecka w sobie'. Polecana głównie kobietom (także matkom małych jeszcze dzieci), które mają problemy z dokonywaniem wyborów, poczuciem własnej wartości, a przede wszystkim znalezieniem właściwej drogi dla siebie, sensu życia i bycia sobą w pełni.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wyzwania Edukacyjne Edukacja dla Ka(cid:298)dego „SZTUKA (cid:297)YCIA W (cid:285)WIECIE” Ewa D. Białek DZIECKO JEST M(cid:260)DRZEJSZE NI(cid:297) MY(cid:285)LISZ Czerpanie z m(cid:261)dro(cid:286)ci dziecka W a r s z a w a 2 0 1 1 Ewa D. Białek DZIECKO JEST M(cid:260)DRZEJSZE (cid:297) (cid:285)LISZ Czerpanie z m(cid:261)dro(cid:286)ci dziecka CYKL: WYZWANIA EDUKACYJNE EDUKACJA DLA KA(cid:297)DEGO: SZTUKA (cid:297)YCIA W (cid:285)WIECIE Prawa autorskie Ewa D. Białek Warszawa 2011 ISBN 978-83-62932-08-5 Wydanie I w wersji papierowej: Warszawa, 2002 Pod tytułem ZACIE(cid:285)NIANIE ZWI(cid:260)ZKÓW KRÓTKI KOMENTARZ – CELEM WST(cid:265)PU: Prac(cid:261) z wewn(cid:266)trznym dzieckiem zainspirowała mnie ksi(cid:261)(cid:298)ka, któr(cid:261) czytałam 2 lata wcze(cid:286)niej, a nast(cid:266)pnie wpadła mi w r(cid:266)ce po raz drugi. To ksi(cid:261)(cid:298)ka Joan Borysenko „Wina jest nauczycielk(cid:261), Miło(cid:286)ć lekcj(cid:261)”. Co(cid:286) kierowało mnie do tego, aby zacz(cid:261)ć TO ROBIĆ, czyli rozpocz(cid:261)ć wykonywanie ćwiczenia po ćwiczeniu. Od pocz(cid:261)tku miałam wewn(cid:266)trzne poczucie, (cid:298)e ZACZYNAM BUDOWAĆ raczej ODNAJDYWAĆ wewn(cid:266)trzne zwi(cid:261)zki we mnie samej, które s(cid:261) prapocz(cid:261)tkiem wszystkich zwi(cid:261)zków w (cid:298)yciu. St(cid:261)d wła(cid:286)nie powstał tytuł tego tomiku. lub Jak si(cid:266) wkrótce oka(cid:298)e, moje rozmowy z dzieckiem – mał(cid:261) źwuni(cid:261), s(cid:261) nie tylko rozwi(cid:261)zywaniem jej „małych” dylematów, poszukiwaniem miło(cid:286)ci i bezpiecze(cid:276)stwa u dorosłej źWY, ale tak(cid:298)e odpowiedziami na moje własne – dorosłe pytania, zadawane sobie, wła(cid:286)nie w TźJ CHWILI MOJźżO – dorosłego (cid:298)ycia i jej poradamiŚ male(cid:276)kiej źwuni – du(cid:298)ej źwie. St(cid:261)d ka(cid:298)dy fragment został nazwany PORAD(cid:260). „Uzdrowienie” dzieci(cid:276)stwa, uwolnienie traumy z tego okresu, pozwala tak(cid:298)e na wyzwolenie kreatywno(cid:286)ci, tego, co zostało zablokowane w spontaniczno(cid:286)ci małej dziewczynki i realizacji tego w (cid:286)wiecie. A oto codzienne spotkania z mał(cid:261) Ewuni(cid:261). PORADA 1: Ewusia siedzi w kucki z r(cid:261)czkami przy twarzyczce. Pytam: Dlaczego jeste(cid:286) smutna? O.Ś Kulki mi si(cid:266) poprzewracały. P.: Jak mog(cid:261) si(cid:266) poprzewracać kulki? O.Ś Widzisz, (cid:298)e le(cid:298)(cid:261) na podłodze. P.: Co chcesz z nimi zrobić? O.Ś Przemalować je. P.: Co ci da przemalowanie kulek? O.Ś (cid:297)eby inaczej je zobaczyć. P.Ś Po co chcesz inaczej je zobaczyć? O.Ś (cid:297)źBY INACZźJ WIDZIźĆ TO CO WIDZ(cid:265). P.Ś Jakie s(cid:261) zwi(cid:261)zki jednego i drugiegoŚ poprzewracania i przemalowania? O.Ś Jak zmieni(cid:266) swoj(cid:261) pozycj(cid:266) ( sposób widzenia), wtedy b(cid:266)d(cid:266) widzieć kulki POUKŁADANź. PORADA 2: Ewusia z rozwichrzonymi włoskami siedzi w progu. Nie widać zupełnie jej twarzyczki. Wyra(cid:296)nie czego(cid:286) wypatruje na podłodze. Wokół panuje półmrok. Jest zatroskana. P.: Czego szukasz? O.Ś Nie mog(cid:266) zobaczyć. P.: A co chcesz zobaczyć? O.Ś Jak otwieram oczy widz(cid:266). Jak zamykam, nie widz(cid:266) nic. Jak otwieram troszeczk(cid:266), widz(cid:266) troszeczk(cid:266). Jak przybli(cid:298)am oczy, widz(cid:266) mało, jak oddalam oczy widz(cid:266) wi(cid:266)cej ale płycej. Ja mam do niej jednak dzi(cid:286) konkretne pytanie, które mnie nurtuje od pewnego czasu, wi(cid:266)c od razu je zadaj(cid:266). P.: Jak my(cid:286)lisz, co mo(cid:298)na zrobić, (cid:298)eby poczuć si(cid:266) lepiej? O.: Zmienić poczucie. P.: Jak? O.Ś Tak jak z tymi oczami. Zmieniać patrzenie – i zmieniać poczucie. Ono jest ruchome. Oddalić czucie niedobre, a przybli(cid:298)yć czucie dobre. Teraz cały czas trzymać dobre. To przecie(cid:298) proste. P.Ś Jak to robisz, (cid:298)eby zmieniać nastrój? O.: Tak jak inne dzieci Ś PRZźSKAKUJ(cid:265). P.: ????????????? O.: To tak jak w grze w klasy. Tam si(cid:266) skacze od jednej klasy do drugiej. Im szybciej, tym lepiej – wtedy si(cid:266) wygrywa. P.Ś ???? To co mam zrobić z tym nastrojem? O.Ś Przeskakuj i to jak najszybciej. Tak jak w tych klasach. Je(cid:286)li ci(cid:266) co(cid:286) boli – to te(cid:298) zaraz przeskocz. PORADA 3: (6-letnia Ewunia) PytamŚ Czemu stoisz tyłem? O.Ś Bo tak mi si(cid:266) podoba. P.: Sk(cid:261)d ten upór? O.: Z potrzeby. P.: Jaka jest twoja potrzeba? O.Ś Widzieć to co z tyłu. P.: Dlaczego? O.: Chc(cid:266) widzieć co niewidzialne. P.: My(cid:286)lisz, (cid:298)e tak jest lepiej? Po co? O.: Z tyłu nic nie widz(cid:266). P.: Ale co ci to da? O.: (cid:297)eby widzieć na okr(cid:261)gło (cało(cid:286)ć). Moje pytanie na dzi(cid:286) toŚ Jak osi(cid:261)gn(cid:261)ć, to czego potrzebuj(cid:266)? O.Ś Zobacz, co niewidzialne i zacznij to robić. P.: ???. Nie rozumiem jak to wszystko poł(cid:261)czyć? O.: Odpowied(cid:296) przychodzi z niewidzialnego. P.: ??? O.Ś Odczytać niewidzialne. P.Ś Jak mo(cid:298)na mieć, to czego tak naprawd(cid:266) potrzebuj(cid:266)? O.: To co niewidzialne zobaczyć (wyobra(cid:296)ni(cid:261)) – stworzyć obraz i to zacz(cid:261)ć MIźĆ z DźTALAMI (obraz zaczyna stwarzać rzeczywisto(cid:286)ć). PORADA 4: Nawołuj(cid:266). Wsz(cid:266)dzie ciemno. Nigdzie Ewy nie ma. Wreszcie jest. Zakryte oczki – pozycja w kucki ( ok. 4 lat). NIE MA MNIE. P.Ś Dlaczego Ci(cid:266) nie ma? O.Ś Bo si(cid:266) wstydz(cid:266). P.Ś Czego si(cid:266) wstydzisz? O.: Bo nie powiedziałam dzie(cid:276) dobry dniowi. P.Ś I co si(cid:266) wydarzyło? O.Ś Dzie(cid:276) był niedobry. P.Ś Czemu dzie(cid:276) był niedobry – dlaczego tak s(cid:261)dzisz? O.Ś Ludzie si(cid:266) nie u(cid:286)miechali. Padał deszcz. Wsz(cid:266)dzie było ciemno. Dlatego si(cid:266) schowałam. Wstydz(cid:266) si(cid:266) za siebie – za nieodpowiedzialno(cid:286)ć. Powiedzenie dniowi dzie(cid:276) dobry wydobrza dzie(cid:276). Wszystko staje si(cid:266) jasne i proste. Znikaj(cid:261) problemy. Nawet, jak pada deszcz – dzie(cid:276) jest DOBRY. Poniewa(cid:298) spełniło si(cid:266) dobry uczynekŚ powiedziało si(cid:266) dniu, aby był dobry. I WTEDY WSZYSTKO STAJź SI(cid:265) DOBRź.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dziecko jest mądrzejsze niż myślisz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: