Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 007520 22992465 na godz. na dobę w sumie
Dzień z życia pisarza Kubo - ebook/pdf
Dzień z życia pisarza Kubo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2039-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedmiotem książki jest tożsamość koreańskiego intelektualisty, analizowana na podstawie trzech powieści z cyklu Dzień z życia pisarza Kubo autorstwa Pak T’ae-wǒna (1909–1986), Ch’oe In-huna (1936–) i Chu In-sǒka (1963–). We wszystkich tych utworach pojawiają się różni pisarze o imieniu Kubo, których życie codzienne i przemyślenia pozwalają na prześledzenie kondycji narodu koreańskiego w różnych okresach historycznych. Autorka postawiła sobie zadanie dogłębnej analizy tych postaci literackich, skupiając się na czterech składnikach ich tożsamości: korzeniach, pamięci, ciele i planach na przyszłość. Pozwoliło jej to wykazać, że tożsamości pisarzy Kubo są żywymi i dynamicznymi strukturami, które ulegają przeobrażeniom pod wpływem różnorodnych czynników. Książka adresowana jest do czytelników zainteresowanych zarówno poznaniem zagadnień poruszanych w nowożytnej prozie koreańskiej, jak i zrozumieniem problemów doświadczanych przez Koreańczyków w okresie kolonizacji japońskiej, zimnej wojny oraz dyktatury wojskowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Okladka_KUBO_druk:Layout 2 7/17/13 3:33 PM Page 1 Przedmiotem książki jest tożsamość koreańskiego intelektualisty,analizowa- na na podstawie trzech powieści z cyklu Dzień z życia pisarza Kubo autorstwa Pak T’ae-wona (1909–1986), Ch’oe In-huna (1936–) i Chu In-soka (1963–). ˇ ˇ We wszystkich tych utworach pojawiają się różni pisarze o imieniu Kubo, których życie codzienne i przemyślenia pozwalają na prześledzenie kondycji narodu koreańskiego w różnych okresach historycznych. Autorka postawiła sobie zadanie dogłębnej analizy tych postaci literackich, skupiając się na czterech składnikach ich tożsamości: korzeniach, pamięci, ciele i planach na przyszłość. Pozwoliło jej to wykazać, że tożsamości pisarzy Kubo są żywymi i dynamicznymi strukturami, które ulegają przeobrażeniom pod wpływem różnorodnych czynników. Książka adresowana jest do czytelników zainteresowanych zarówno pozna- niem zagadnień poruszanych w nowożytnej prozie koreańskiej, jak i zrozu- mieniem problemów doświadczanych przez Koreańczyków w okresie kolonizacji japońskiej, zimnej wojny oraz dyktatury wojskowej. Justyna Najbar-Miller – absolwentka warszawskiej koreanistyki, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyska- ła w 2011 roku. W latach 2003–2004 doskonaliła znajomość języka kore- ańskiego na Uniwersytecie Yonsei (stypendium Korea Foundation), a w latach 2005–2008 studiowała literaturę koreańską na Uniwersytecie Kyung Hee (stypendium Ministerstwa Edukacji Republiki Korei). Do jej zainteresowań badawczych należy koreańska proza oraz przekład literacki. Autorka z Pak Chae-yongiem (synem Pak T’ae-wona) ˇ ˇ www.wuw.pl/ksiegarnia ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Justyna Najbar-Miller Dzień z życia pisarza Kubo Studium tożsamości koreańskiego intelektualisty J u s t y n a N a j b a r - M i l l e r D z i e ń z ż y c i a p i s a r z a K u b o KUBO_str_tyt_druk:Layout 3 7/17/13 5:12 PM Page 1 Dzień z życia pisarza Kubo Studium tożsamości koreańskiego intelektualisty ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 2 2013-07-15 07:57:30 KUBO_str_tyt_druk:Layout 3 7/17/13 5:12 PM Page 2 Justyna Najbar-Miller Dzień z życia pisarza Kubo Studium tożsamości koreańskiego intelektualisty Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzenci prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski dr hab. Agnieszka Kozyra, prof. UW dr hab. Romuald Huszcza, prof. UW i UJ Projekt okładki i stron tytułowych Zbigniew Karaszewski Redaktor prowadzący Maria Szewczyk Redaktor Anna Chyckowska Redakcja techniczna Zofia Kosińska Korekta i uzupełnienie indeksu Ruta Matuszak Skład i łamanie ALINEA, Janusz Olech Ilustracja na okładce Fangor, Wojciech (1922 –); Matka Koreanka; 1951; olej; płótno;131 x 201. Foto © by Ligier Piotr/Muzeum Narodowe w Warszawie Publikacja dofinansowana przez Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 © Copyright by Justyna Najbar-Miller, 2013 ISBN 978-83-235-1130-4 ISBN 978-83-235-2039-9 PDF Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 http:// www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl Dział Handlowy WUW: tel. (0 48 22) 55-31-333; e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: http://www.wuw.pl/ksiegarnia Wydanie I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 4 2013-07-15 07:57:30 Moim Rodzicom ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 5 2013-07-15 07:57:30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 6 2013-07-15 07:57:30 Spis treści Nota redakcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. Zakres badania i struktura książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Stan badań nad powieściami o Kubo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Metoda i cel badania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Główne tendencje współczesnej prozy koreańskiej w XX wieku . . . . . 25 1. Okres reform i oświecenia (1896–1910) – literatura jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Epoka rządów kolonialnych (1910–1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1. Okres „rządów miecza” (1910–1919) – japońska cenzura i represje 2.2. Okres „rządów kulturalnych” (1920–1930) – dążenie do ukazania realiów 2.3. Lata 30.– dążenie do uchwycenia codziennego życia, powieści historyczne i tendencje modernistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.4. Przed wyzwoleniem – ponury okres milczenia lub kolaboracji . . . . . . . . . . 40 3. Epoka podziału Korei (1945~) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.1. Po wyzwoleniu – kwestia rozliczenia się z pozostałościami epoki 3.2. Lata 50. – wpływ wojny koreańskiej na utrwalenie podziału ideologicznego w koreańskim świecie literackim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.3. Lata 60. – dekada frustracji i nihilizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.4. Lata 70. – dążenie do odzwierciedlenia zjawisk społecznych okresu industrializacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.5. Lata 80. – dekada prześladowań i politycznej odwilży . . . . . . . . . . . . . . . . 57 kolonialnej i określenia zasad tworzenia literatury narodowej . . . . . . . . . . . 40 jako czynnik ograniczający wolność wypowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 życia narodu koreańskiego i popularyzacja idei socjalistycznych . . . . . . . . 33 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 7 2013-07-15 07:57:30 8 3.6. Lata 90. – zwrócenie się ku problemom jednostki i fantazmatyczna wyobraźnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Charakterystyka „powieści o Kubo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1. Dzień z życia pisarza Kubo Pak T’ae-wǒna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2. Dzień z życia pisarza Kubo Ch’oe In-huna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3. Dzień z życia pisarza Kubo Chu In-sǒka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Studium tożsamości Kubo Pak T’ae-wǒna – koreański intelektualista w epoce kolonialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1. Pisarz Kubo jako hybryda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1.1. Negacja przedkolonialnej kultury i pragnienie stworzenia własnej podmiotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1.2. Depresja i melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2. Ciało pisarza Kubo jako zagrożenie dla kolonialnego dyskursu . . . . . . . . . . . . . 98 2.1. Medykalizujące kolonialne ciało . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2.2. Ciało konstytuujące kolonialny krajobraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 A: Rola spojrzenia w powieści Pak T’ae-wǒna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 B: Podział przestrzeni kolonialnego miasta a trasa spaceru pisarza Kubo. . 109 C: Ambiwalencja codzienności kolonialnego życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3. Odkrycie prawdy na temat własnej egzystencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4. Plany na przyszłość jako wyraz dojrzałości pisarza Kubo . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Studium tożsamości Kubo Ch’oe In-huna – koreański intelektualista w epoce zimnej wojny i dyktatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1. Pisarz Kubo jako uchodźca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2. Uwięzione ciało poddane zachodniej standaryzacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2.1. Ciało jako produkt dominującej kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 2.2. Uwięzione ciało wędrowca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3. Pamięć Kubo – pamięć narodu koreańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 3.1. Dziedzictwo kolonialnej przeszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3.2. Neokolonialne zależności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3.3. Dyktatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4. Oblicza boga Janusa a przyszłość Korei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Studium tożsamości Kubo Chu In-sǒka – koreański intelektualista u progu epoki postindustrialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1. Powrót do domu jako próba konfrontacji ze wstydliwą przeszłością . . . . . . . . . 165 2. Cierpiące ciało opozycjonisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 8 2013-07-15 07:57:31 Dzień z życia pisarza Kubo Spis treści 9 2.1. „Oczy szeroko otwarte” – kwestia społecznego zaangażowania . . . . . . . . . 180 2.2. Nieproduktywne i niepotrzebne ciało buntownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2.3. Odzyskana cielesność – pisarz Kubo wobec męki tortur . . . . . . . . . . . . . . . 190 3. Trudny proces przywracania pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 3.1. Pamięć o domu rodzinnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 3.2. Pamięć o latach 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 3.3. Pamięć o ludziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 4. Przyszłość ukierunkowana na przeszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Abstract Spis literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Tablica transliteracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Indeks postaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 9 2013-07-15 07:57:31 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 10 2013-07-15 07:57:31 Nota redakcyjna Terminy pochodzenia koreańskiego oraz koreańskie nazwy własne przywołane w niniejszej publikacji zostały zapisane w transkrypcji McCune’a-Reischauera. Wyjątkiem jest pisownia niektórych nazw własnych występujących w języku pol- skim, takich jak Panmundżom. W przypadku cytowania anglojęzycznych publi- kacji koreańskich autorów zastosowano transkrypcję imion i nazwisk wykorzy- stywaną przez nich samych. Aby ułatwić czytelnikowi lekturę, poniżej przedstawiam listę najbardziej problematycznych znaków diakrytycznych użytych w transkrypcji McCune’a- -Reischauera oraz ich sposób wymowy w języku polskim. wa [ła] wae [łe] we [łe] wǒ [ło] ch, j [dż/cz] ch’ [czh] [kh] k’ [th] t’ p’ [ph] ya [ja] ǒ [o] [jo] yǒ [y] ǔ [je] ye ae [e] yae [je] [łe] oe [łi] wi ǔi [yi] Na końcu niniejszej książki znajduje się ponadto tablica transliteracyjna, w któ- rej oprócz transkrypcji terminów pochodzenia koreańskiego podano ich zapis w ko- reańskim alfabecie han’gŭl, uzupełniony o zapis w piśmie chińskim hanmun lub w piśmie mieszanym kukhanmun łączącym alfabet koreański z pismem chińskim. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 11 2013-07-15 07:57:31 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 12 2013-07-15 07:57:31 Wstęp 1. Zakres badania i struktura książki Niniejsza książka została poświęcona kwestii tożsamości trzech bohaterów lite- rackich – trzech koreańskich intelektualistów o imieniu Kubo. Bazę do badań sta- nowią powieści: Dzień z życia pisarza Kubo (Sosǒlga Kubo ssi ǔi iril, 1934) au- torstwa Pak T’ae-wǒna (1909–1986), Dzień z życia pisarza Kubo (Sosǒlga Kubo ssi ǔi iril, 1969–1972) Ch’oe In-huna (1936~) oraz Dzień z życia pisarza Kubo (Sosǒlga Kubo ssi ŭi haru, 1995) Chu In-sǒka (1963~). We wszystkich tych utworach pojawia się postać pisarza o imieniu Kubo, którego codzienność i przemyślenia pozwalają dostrzec kondycję narodu koreań- skiego oraz zmiany zachodzące w świadomości Koreańczyków w różnych okre- sach historii Korei. Dzień z życia pisarza Kubo Pak T’ae-wǒna dotyczy realiów życia narodu koreańskiego w latach 30. XX wieku, czyli w okresie japońskiej kolonizacji. Powieść Ch’oe In-huna przedstawia codzienność koreańskiego inte- lektualisty żyjącego na przełomie lat 60. i 70. – zawiera zarówno refleksję nad kolonialną przeszłością, jak i krytykę dyktatorskich rządów oraz zimnowojenne- go porządku świata, który przyczynił się do podziału Półwyspu Koreańskiego. Akcja trzeciej powieści – Chu Insǒka – dzieje się z kolei na początku lat 90., ale jej bohater spogląda wstecz na wydarzenia poprzedniej dekady, zastanawia się nad znaczeniem walki o demokratyzację Korei Południowej, a także próbuje wy- zwolić się z poczucia niższości wynikającego z dominującej pozycji USA w rela- cjach koreańsko-amerykańskich. Na trop tych powieści wpadłam w zasadzie zupełnie przypadkowo, kiedy w 2005 roku – w trakcie pobytu na Uniwersytecie Kyung Hee w Republice Korei ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 13 2013-07-15 07:57:31 14 – uczestniczyłam w wykładzie prof. Ch’oe Hye-sil1, który dotyczył koreańskiej literatury internetowej. To właśnie pod wpływem tego wystąpienia zainteresowa- łam się hipertekstową powieścią Cyfrowa Kubo 2001 (Tijit’ǒl Kubo 2001), która powstała jako projekt wspólnego autorstwa wykonany z inicjatywy prof. Ch’oe Hye-sil. Mniej więcej w tym samym czasie odkryłam także, że Cyfrowa Kubo 2001 należy do typu powieści, których tradycję rozpoczął Pak T’ae-wǒn („powie- ści o Kubo”). Zaintrygowana tajemniczą figurą pisarza Kubo stopniowo ulegałam coraz większej nim fascynacji. Jej rezultatem jest niniejsza publikacja, która sta- nowi wersję książkową mojej rozprawy doktorskiej napisanej na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr hab. Mikołaja Melanowicza. Z bardzo prozaicznego powodu zostałam zmuszona do zaniechania próby analizy świadomości bohaterki Cyfrowej Kubo 2001 – owa hipertekstowa po- wieść, która istniała jedynie w Internecie, zniknęła bowiem bez śladu, a próby dotarcia do jej papierowej wersji zakończyły się fiaskiem. Krótkie fragmenty tego hipertekstu, które zachowały się w poświęconych mu artykułach i opracowaniach, nie pozwalają natomiast na przeprowadzenie rzetelnego badania naukowego. Dlatego też w niniejszej książce zajęłam się analizą wspomnianych powieści Pak T’ae-wǒna, Ch’oe In-huna i Chu In-sǒka. Badając te trzy utwory, wykorzy- stałam tekst powieści Pak T’ae-wǒna opublikowany w 2007 roku, tekst powieści Ch’oe In-huna z 1991 roku oraz tekst powieści Chu In-sǒka z 1995, wydany w zbiorze prozy pt. Blus ciemnej rany – dzień z życia pisarza Kubo (Kǒmŭn sangch’ǒ ŭi pŭllusŭ – Sosǒlga Kubo ssi ŭi haru). Wszystkie powyższe dzieła zo- stały opublikowane przez koreańskie wydawnictwo Munhak kwa Chisŏngsa. Cy- tując fragmenty powieści Pak T’ae-wǒna, wykorzystałam swój własny przekład tego utworu, wydany w 2008 roku przez wydawnictwo Kwiaty Orientu, ale nie- znacznie poprawiony. Mojego autorstwa są również przekłady cytowanych prze- ze mnie fragmentów powieści Ch’oe In-huna i Chu In-sǒka. Oddawana w ręce czytelnika pozycja składa się z siedmiu głównych części. W części wstępnej, niniejszej, omawiam stan badań nad tematyką powieści o Kubo, a także przedstawiam zakres, cel i metodę mojego badania. W rozdziale pierwszym prezentuję główne tendencje nowożytnej koreańskiej prozy XX wieku w celu nakreślenia historyczno-literackiego tła koniecznego dla dalszej analizy i dopiero w kontekście głównych tendencji koreańskiej prozy 1 Ch’oe Hye-sil (1962~) – krytyk literacki, znana badaczka koreańskiej literatury i kultury. W chwili obecnej wykłada na Uniwersytecie Kyung Hee w Republice Korei. Do sfery jej zainte- resowań należy literatura modernizmu, studia kobiece oraz literatura i kultura epoki Internetu. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 14 2013-07-15 07:57:31 Dzień z życia pisarza Kubo Wstęp 15 przedstawiam powieści będące przedmiotem mojego dalszego badania. Jako że omawiane przeze mnie utwory Ch’oe In-huna i Chu In-sǒka należą do prozy po- łudniowo-koreańskiej, prezentując dzieje literatury po II wojnie światowej, ogra- niczam się do literatury południowo-koreańskiej. Rozdział drugi składa się z trzech podrozdziałów poświęconych charaktery- styce powieści o pisarzu Kubo napisanych przez Pak T’ae-wǒna, Ch’oe In-huna i Chu In-sǒka. W każdym z nich zawarty jest krótki zarys biograficzny postaci autora oraz opis tematyki i formy napisanej przez niego powieści. Rozdziały trzeci, czwarty i piąty kolejno składają się natomiast na analizę tożsamości pisarza Kubo pojawiającego się w prozie autorstwa Pak T’ae-wǒna, Ch’oe In-huna i Chu In-sǒka. Ostatnia część książki – zakończenie – stanowi syntezę przedstawionych rozważań. 2. Stan badań nad powieściami o Kubo Istotną kwestią w badaniach nad utworami literackimi, w których pojawia się po- stać pisarza Kubo, jest ich klasyfikacja. Jak już wcześniej wspomniałam, po- wieść Pak T’ae-wǒna Dzień z życia pisarza Kubo nie tylko stała się inspiracją dla innych koreańskich pisarzy, takich jak Ch’oe In-hun czy Chu In-sǒk – w nawiąza- niu do niej powstała też hipertekstowa powieść Cyfrowa Kubo 2001. Ze względu na częstotliwość, z jaką postać pisarza Kubo pojawia się w koreańskiej prozie, wielu badaczy nurtuje pytanie, jaki jest związek pomiędzy Dniem z życia pisarza Kubo Pak T’ae-wǒna a pozostałymi utworami, które do niego nawiązują. Hong Sŏng-sik zauważa, że wszystkie utwory pisane prozą, w których poja- wia się postać Kubo, są poświęcone zagadnieniu powieściopisarstwa oraz nawią- zują do otaczającej pisarza rzeczywistości. Chociaż żaden z tych utworów nie ma na celu krytyki bądź ośmieszenia oryginalnej powieści Pak T’ae-wǒna, Hong Sŏng-sik wszystkie późniejsze dzieła o Kubo klasyfikuje jako parodie Dnia z ży- cia pisarza Kubo – motywuje to stwierdzeniem, że zakres znaczeniowy współcze- snej parodii uległ poszerzeniu2. Podobne stanowisko reprezentują tacy badacze jak No Sang-nae3 i Kim Chong-hoe4. 2 Hong Sŏng-sik, Sosǒlga Kubo ssi ǔi pyǒnmo kwajǒng yǒn’gu (Badanie nad procesem metamorfozy pisarza Kubo), „Han’guk munye pip’yŏng yŏn’gu” nr 23, 2007. 3 No Sang-nae, „Sosǒlga Kubo ssi ǔi iril”-dŭl yǒn’gu (Badanie porównawcze powieści z cyklu „Dzień z życia pisarza Kubo”), „Kugŏ kungmunhak yŏn’gu” nr 25, 1997, s. 397–399. 4 Kim Chong-hoe, Pak T’ae-wŏn, Han’gilsa, Seul 2008, s. 133. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 15 2013-07-15 07:57:31 16 Zupełnie inne stanowisko dotyczące klasyfikacji tych trzech utworów zajmuje O Kyǒng-bok – zalicza je do kategorii „powieści o Kubo” (kor. Kubo-hyǒng sosǒl) i wymienia ich cechy wspólne. O Kyǒng-bok stwierdza – po pierwsze – że wszyscy trzej bohaterowie Kubo, którzy pojawiają się w koreańskiej prozie, są pisarzami re- prezentującymi koreańską inteligencję; pochłania ich refleksja nad samym sobą oraz otaczającym ich światem. Ponieważ nie mają rodziny, są niejako odcięci od „praw- dziwego życia” i znajdują się na marginesie społeczeństwa. Po drugie, czas akcji każdego pojedynczego utworu lub jego rozdziału obejmuje – jak wskazuje tytuł – jeden dzień z życia Kubo. Po trzecie, miejsce akcji stanowi przestrzeń Seulu lub jego rejonów podmiejskich. Czwarte podobieństwo dotyczy treści tych utworów, które opisują „wyjście z domu”5. Wykazane podobieństwa nie świadczą o tym, że powie- ści Ch’oe In-huna i Chu In-sǒka stanowią przeróbkę bądź parodię tekstu Pak T’ae- wǒna – przeciwnie, zdradzają one swój oryginalny charakter i wykazują zasadnicze różnice, jeśli chodzi o styl, cechy charakterystyczne bohatera czy opisywaną epokę6. Jeśli chodzi o kwestię klasyfikacji powieści, w których pojawia się postać pisarza Kubo, warto wspomnieć jeszcze o artykule Han Hyǒng-gu, który propo- nuje wpisać je do kategorii „literatury seulskiej”. Ta miałaby obejmować teksty literackie przedstawiające krajobraz miejski i życie mieszkańców Seulu. Ponie- waż liczba ludności Seulu stanowi obecnie bardzo dużą (bo około dwadzieścia procent) część ludności Republiki Korei, według Han Hyǒng-gu „literatura seul- ska” stanowi ważne dziedzictwo literatury narodowej. W swojej analizie Han Hyǒng-gu przywołuje dzieła Pak T’ae-wǒna, Ch’oe In-huna i Chu In-sǒka – przy- gląda się im pod kątem transfiguracji przestrzeni koreańskiej stolicy i dochodzi do wniosku, że utwory tych trzech pisarzy są wartościowym źródłem wiedzy na te- mat życia seulczyków i transformacji Seulu na przestrzeni XX stulecia7. Ponieważ 5 Można powiedzieć, że polskim odpowiednikiem koreańskich „powieści o Kubo” jest Mała Apokalipsa Tadeusza Konwickiego, która w dużej mierze spełnia wymogi stawiane przez O Kyǒng-bok. Po pierwsze, bohaterem Małej Apokalipsy jest pisarz, który wnikliwie zastanawia się nad sobą i otaczającym go światem. Po drugie, powieść Konwickiego opisuje jeden dzień z życia bohatera. Po trzecie, miejsce akcji stanowi przestrzeń miasta, w tym wypadku Warszawy. I po czwarte – treść utworu dotyczy wyjścia bohatera z domu i jego wędrówki ulicami miasta. 6 O Kyŏng-bok, Kubo-hyǒng sosǒl ŭi kujo mihak (Struktura powieści o Kubo), [w:] O Kyŏng-bok at al., Sosǒlga sosǒl yǒn’gu (Analiza powieści o pisarzach), Kukhak- charyowŏn, Seul 1999, s. 25–26. 7 Han Hyŏng-gu, „Sosǒlga Kubo ssi ǔi iril” – kyebo sosǒl ŭl t’onghae pon 20-segi Sǒul ŭi sam ŭi yǒksa wa kŭ konggan chari ŭi byǒnmo (Historia dwudziestowiecznego Seulu i transformacja jego przestrzeni na podstawie powieści z cyklu „Dzień z życia pisarza Kubo”), „Sŏurhak yŏn’gu” nr 14, 2000. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 16 2013-07-15 07:57:31 Dzień z życia pisarza Kubo Wstęp 17 jednak koncepcja „literatury seulskiej” wydaje mi się zbyt szeroka, w niniejszej książce postanowiłam wykorzystać raczej koncepcję „powieści o Kubo” zapropo- nowaną przez O Kyǒng-bok. Kolejną dziedzinę rozważań koreańskich badaczy stanowi znaczenie pisar- stwa i roli pisarza, przedstawionej w tych trzech utworach. Większość badaczy zajmujących się tą tematyką jest zgodna, że wszystkie utwory pisane prozą, w których pojawia się postać pisarza Kubo, stanowią refleksję nad powieściopi- sarstwem i rolą pisarza w określonej sytuacji społeczno-historycznej. Takie stano- wisko po raz pierwszy zostało przedstawione przez Ch’oe Hyŏn-sika8, który za- uważa również, że Pak T’ae-wŏn, Ch’oe In-hun i Chu In-sŏk mają bardzo różne podejście do pisania powieści. Mianowicie Pak T’ae-wŏn w celu obiektywnego opisu rzeczywistości wykorzystuje „modernologię”, czyli naukę zajmującą się badaniem nowoczesności9, i kładzie nacisk na eksperymenty formalne, ale istotne miejsce w jego rozważaniach zajmuje „prawdziwe życie zwyczajnych ludzi”, któ- rego zazdrości im neurasteniczny spacerowicz Kubo. Ostatecznie jednak Kubo odkrywa, że pisarstwo może być jego własnym sposobem na życie, dzięki które- mu będzie mógł się samookreślić. Z kolei Ch’oe In-hun w swej powieści poprzez postać Kubo zwraca uwagę na społeczną rolę artysty, a także wyraża przekonanie o potrzebie wolności i autonomii w procesie twórczym. Chu In-sǒk uważa nato- miast, że Kubo jako pisarz powinien obserwować rzeczywistość i dokonywać jej analizy ze strony moralnej. Jego twórczość literacka ma na celu odzyskiwanie pamięci i eksponowaniu prawdziwego oblicza teraźniejszości. Ch’oe Hyŏn-sik dochodzi do wniosku, że przemyślenia tych trzech twórców są bardzo pomocne dla zrozumienia mentalności koreańskich pisarzy żyjących w różnych okresach historycznych10. No Sang-nae uważa natomiast, że zadaniem pisarzy będących bohaterami „powieści o Kubo” jest krytyka zastanej rzeczywi- stości. Kubo z powieści Pak T’ae-wǒna wychodzi na ulicę w celu prowadzenia obserwacji zmieniającej się rzeczywistości, ale dostrzega też cierpienie narodu koreańskiego kryjące się za blichtrem nowoczesności. Kubo pojawiający się 8 Ch’oe Hyŏn-sik, „Sosǒlga Kubo ssi ǔi iril” e nat’anan sosǒl(yesul)-ron ŭi wisang (Aspekty teorii [sztuki]powieści występujące w Dniu z życia pisarza Kubo), „Chakka yŏn’gu” nr 3, 1997. 9 Genezę tego pojęcia przedstawiam w rozdziale Charakterystyka „powieści o Kubo”, w podrozdziale poświęconym charakterystyce powieści Pak T’ae-wǒna. 10 Warto zauważyć, że w swoim badaniu stawia znak równości pomiędzy bohaterami i autorami „powieści o Kubo”. Pozostali badacze są jednak bardziej ostrożni i zachowują w tej kwestii rozróżnienie. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 17 2013-07-15 07:57:31 18 w powieści Ch’oe In-huna wyraża swoje rozgoryczenie faktem, że prawda jest zarezerwowana dla ludzi u władzy, a zwykli ludzie bezustannie są wprowadzani przez nich w błąd. Natomiast dla Kubo z powieści Chu In-sǒka twórczość literac- ka stanowi narzędzie służące przywracaniu pamięci historycznej11. Z kolei Na Ŭn-jin dostrzega, że dla zrozumienia znaczenia twórczości lite- rackiej poszczególnych bohaterów o imieniu Kubo istotna jest analiza przestrze- ni, którą pokonują. Na Ŭn-jin dochodzi do wniosku, że dla bohatera powieści Ch’oe In-huna – wykorzenionego uchodźcy z Północy – jedynym sposobem po- wrotu do korzeni jest powrót do tradycyjnej kultury koreańskiej, dlatego też od- wiedza on świątynie buddyjskie czy królewskie kompleksy pałacowe, aby w ta- kim otoczeniu snuć refleksje na temat kultury, sztuki i ideologii, a także powieściopisarstwa i roli pisarza. Natomiast Kubo z powieści Chu In-sǒka, który czuje się człowiekiem przegranym, porusza się i prowadzi obserwacje raczej na obrzeżach miasta, gdyż interesują go tereny zmarginalizowane, a powieść jest dla niego wynikiem frustracji, wynikającej nie tylko z absurdów życia politycznego i społecznego, lecz także ze sprzeczności występujących w świecie literackim12. Analizy utworów prozatorskich dotyczących bohatera Kubo podjął się rów- nież Kim Chong-hui, który bardzo entuzjastycznie omówił znaczenie Cyfrowej Kubo 2001. Uważa on, iż omawiane utwory stanowią dowód na to, że powieścio- pisarstwo nie może uwolnić się od tematyki polityczno-społecznej związanej z konkretną epoką. Jego analiza porównawcza jest do pewnego stopnia powtórze- niem wcześniejszych rozważań, interesujące jest jednak jego spostrzeżenie doty- czące Cyfrowej Kubo 2001. Kim Chong-hui uważa, że główna różnica między Cyfrową Kubo 2001 a wcześniejszymi utworami o Kubo przejawia się w tym, że dotychczasowi bohaterowie byli spacerowiczami eksplorującymi seulskie ulice, natomiast w XXI wieku – dzięki możliwości konstruowania własnej ścieżki fabu- larnej, jaką daje powieść hipertekstowa – spacerowiczem może stać się czytelnik, którego spacer polega na wędrówce umysłu przy jednoczesnym unieruchomieniu ciała13. 11 No Sang-nae, „Sosǒlga Kubo ssi ǔi iril”-dŭl yǒn’gu (Badanie porównawcze powieści z cyklu „Dzień z życia pisarza Kubo”), „Kugŏ kungmunhak yŏn’gu” nr 25, 1997. 12 Na Ŭn-jin, Sosǒlga sosǒl kwa Kubo-hyǒng sosǒl ŭi kyebo – Pak T’ae-wǒn ŭi „Sosǒlga Kubo ssi ǔi iril” kwa sosǒlga sosǒl (Powieści o pisarzach a genaologia powieści o Kubo – „Dzień z życia pisarza Kubo” Pak T’ae-wŏna i powieści o pisarzach), [w:] Pak T’ae-wǒn kwa modǒnijŭm (Pak T’ae-wŏn i modernizm), red. Kubohakhoe (Stowarzyszenie Kubologii), Kip’ŭm saem, Seul 2007. 13 Kim Chonghoe, dz. cyt., s. 143. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 18 2013-07-15 07:57:31 Dzień z życia pisarza Kubo Wstęp 19 Nieco inne podejście badawcze prezentuje Chin Sŏn-jŏng. Badaczka ta po- święciła artykuł kwestii postrzegania rzeczywistości przez bohaterów „powie- ści o Kubo”. W celu analizy dokonuje próby identyfikacji poszczególnych boha- terów występujących w utworach autorstwa Pak T’ae-wŏna, Ch’oe In-huna i Chu In-sŏka. Chin Sŏn-jŏng twierdzi, że dane osobowe, takie jak zawód, wiek, rodzi- na, wykształcenie i tym podobne, stanowią czynniki warunkujące sposób postrze- gania rzeczywistości przez bohaterów o imieniu Kubo. Dlatego też Kubo Pak T’ae-wŏna – bezrobotny intelektualista mieszkający z matką – nie potrafi dosto- sować się do ówczesnej sytuacji społecznej i czuje się wyobcowany. Ponieważ brakuje mu niezależności finansowej, czuje dystans wobec dorobkiewiczów, a także brzydzi go snobizm. W przypadku Kubo Ch’oe In-huna głównym czynni- kiem wpływającym na jego postrzeganie rzeczywistości jest natomiast status uchodźcy z północnej części kraju. Z kolei świadomość bohatera Kubo pojawia- jącego się w prozie Chu In-sŏka związana jest z jego studencką działalnością w opozycyjnym ruchu antyrządowym, z powodu której został skazany na karę więzienia. Bohater ma także kompleks niższości – pochodzi z miasteczka P’aju, które powstało jako osada skupiona wokół amerykańskiej bazy wojskowej. Nie- mniej Chin Sŏn-jŏng uważa, że aktywna postawa Kubo Chu In-sǒka, zmierzająca do przezwyciężenia istniejącego stanu rzeczy, odróżnia go od bohaterów pojawia- jących się w utworach Pak T’ae-wŏna i Ch’oe In-huna, którzy pasywnie obserwu- ją rzeczywistość14. Jak widać, żaden z przedstawionych powyżej artykułów nie dotyczy bezpo- średnio kwestii tożsamości koreańskiego intelektualisty Kubo, przejawiającej się w trzech wspominanych utworach. Co prawda, Chin Sŏn-jŏng dokonuje w swym artykule identyfikacji bohaterów na podstawie ich danych osobowych, takich jak dom rodzinny, wykonywany zawód, wykształcenie i tym podobne, przez co okre- śla ich tożsamość w sensie obiektywnym15, ale zbadanie tożsamości bohaterów nie 14 Chin Sŏn-jŏng, „Sosǒlga Kubo ssi ǔi iril” ŭi hyǒnsil insik (Postrzeganie rzeczywistości w „Dniu z życia pisarza Kubo”), „Hannam ŏmunhak” nr 22, 1997. 15 W zależności od osoby, która dokonuje identyfikacji, możemy mówić o obiektywnym lub subiektywnym sensie tożsamości jednostki. Jednostka może mieć tożsamość w sensie obiektywnym, jeśli ktoś inny ją „zidentyfikuje” i wyznaczy jej określoną pozycję w przestrzeni społecznej. Z kolei tożsamość w sensie subiektywnym jest tworzona w procesie samoidentyfikacji, poprzez próbę odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”, co zakłada konieczność posiadania przez jednostkę świadomości na swój temat. W tym drugim sensie termin tożsamość jest równoznaczny z pojęciem poczucia tożsamości (por. Małgorzata Melchior, Społeczna tożsamość jednostki, ISNS UW, Warszawa 1990, s. 23–24). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 19 2013-07-15 07:57:31 20 jest celem tej pracy. Nie zawiera ona także dogłębnej analizy wewnętrznego świata bohaterów, która jest moim zdaniem konieczna, aby zrozumieć, kim tak naprawdę są pisarze Kubo. Dlatego też w niniejszym studium postanowiłam odejść od spo- rządzania katalogu ich stałych cech; potraktowałam każdego z osobna raczej jako „podmiot zmieniający się i podmiot w zmieniających się sytuacjach”16, który świa- domie dąży do odnalezienia własnego miejsca w świecie. 3. Metoda i cel badania Niniejsza książka stanowi studium tożsamości trzech intelektualistów o imieniu Kubo, którzy kolejno pojawiają się w powieściach autorstwa Pak T’ae-wǒna, Ch’oe In-huna i Chu In-sǒka. W swej analizie odnoszę się do koncepcji tożsamo- ści przedstawionej przez Leszka Kołakowskiego w eseju O tożsamości zbioro- wej17. W powyższym eseju Kołakowski wymienia pięć składników tożsamości osobowej, do których należy: dusza, ciało, początek umiejscowiony w czasie, pamięć i świadoma antycypacja. Filozof zwraca także uwagę, że w dyskusji nad tożsamością zbiorową można wymienić pięć analogicznych jej składników, ta- kich jak: „duch narodowy”, terytorium, początki narodu istniejące w świadomo- ści zbiorowej oraz pamięć historyczna i antycypacja. Ponieważ w mojej pracy badam zarówno tożsamość narodową, jak i osobową postanowiłam jednak nieco zmodyfikować teorię Kołakowskiego, aby stworzyć schemat dalszej analizy. Po pierwsze, omówię korzenie bohaterów. Korzenie człowieka stanowią bo- wiem składnik tożsamości zbliżony do wiedzy o „początku dającym się umiejsco- wić w czasie”, o której mówi Kołakowski. Chciałabym tutaj zauważyć, że chociaż Kołakowski podkreśla, że chodzi mu o „początek umiejscowiony w czasie”, to jednocześnie wspomina o istotnej roli wiedzy na temat miejsca narodzin człowie- ka oraz jego rodziców18. Dlatego wydaje mi się, że zamiast ograniczać się do koncepcji „początku dającego się umiejscowić w czasie”, lepiej będzie rozszerzyć ją do „początku dającego się umiejscowić w miejscu i w czasie” i uzupełniać o wiedzę o rodzicach i przodkach, czyli o wiedzę o korzeniach człowieka. 16 Jerzy Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, GWP, Gdańsk 2002, s. 37. 17 Leszek Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, [w:] Ernst Wolfgang Böckenförde i inni, Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, ZNAK, Kraków 1995, s. 44–55. 18 Zob. tamże, s. 47. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 20 2013-07-15 07:57:31 Dzień z życia pisarza Kubo Wstęp 21 Po drugie, przedstawię sposób, w jaki bohater postrzega własne ciało i ciała innych ludzi oraz relację między bohaterem a zamieszkiwanym przez niego terytorium. Po trzecie, zajmę się analizą pamięci bohatera dotyczącej zarówno jego oso- bistych przeżyć, jak i historii jego narodu. I wreszcie, po czwarte, zastanowię się, dokąd zmierza bohater i jakie są jego plany na przyszłość. Jak widać, zrezygnowałam jedynie ze zbadania duszy bohatera oraz ducha narodowego. Zbadanie istoty duszy oraz ducha narodu koreańskiego wymyka się niestety możliwościom analizy, jakie daje mi praca nad tekstami powieści o pisa- rzu Kubo. Trudno w nich bowiem znaleźć fragmenty poświęcone tym zagadnie- niom. Wydaje mi się więc, że w toku analizy bezpieczniej będzie mówić o świa- domości własnej bohatera oraz o jego świadomości narodowej, które pozwalają mu na doświadczenie swojej odrębności. Koncepcja świadomości jest natomiast bliskoznaczna z koncepcją tożsamości. Dlatego też w moim badaniu dążę do zgłę- bienia pozostałych czterech elementów tożsamości, które zostały wymienione powyżej. Należy podkreślić, że aż trzy składniki tożsamości wymienione przez Koła- kowskiego odnoszą się do czasowości, co świadczy o tym, iż uważa on byt ludzki za świadomy byt rozwijający się w czasie. Zgodnie z tym proces kształtowania się tożsamości człowieka trwa od jego narodzin aż do śmierci. Idea ludzkiej tożsamo- ści przedstawionej jako struktura rozwijająca się w czasie przywodzi natomiast na myśl czasujące rozumienie Dasein Heideggera opisane przez Katarzynę Rosner w książce Tożsamość, narracja i czas. Dasein jest bytem rozumiejącym, który egzystując w świecie, odnosi się do swego bycia. Podstawowym układem zna- czeń umożliwiającym interpretację bycia Dasein jako całości jest natomiast pro- ces czasowości, który określa sens bycia Dasein poprzez możliwość odniesienia się do przyszłości, teraźniejszości i przeszłości. Rosner zauważa, że czasujące rozumienie Heideggera to proces bliski struk- turze narracji. Narracja jest bowiem „(…) strukturą ludzkiego poznania czy rozu- mienia; jej podstawową funkcją nie jest tworzenie narracji kulturowych, lecz uj- mowanie naszego własnego życia oraz rozwijających się w czasie procesów i zdarzeń zachodzących w świecie w całościowe struktury sensu”19. Wychodząc z założenia, że narracja jest strukturą ludzkiego poznania, w moim studium postanowiłam zaniechać interpretowania egzystencji pisarza 19 Katarzyna Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2003, s. 12. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 21 2013-07-15 07:57:31 22 Kubo jako „bytu wyposażonego w określone własności”20 i skupić się na analizie narracji, tak aby ukazać go jako „byt rozwijający się w czasie”. Innymi słowy, moim celem jest uchwycenie narracyjnej tożsamości bohaterów poprzez ana- lizę ich działań, wypowiedzi, myśli i snów. W toku analizy chciałabym wykazać, że tożsamości bohaterów o imieniu Kubo powinno się postrzegać jako żywe i dy- namiczne struktury, ulegające przeobrażeniom pod wpływem różnorodnych wy- darzeń społeczno-politycznych, do których dochodziło w Korei w XX wieku. W celu interpretacji wspomnianych wcześniej czterech fundamentalnych składników tożsamości pisarza Kubo wykorzystuję teorię postkolonialną, przed- stawioną w książce Leeli Ghandi Teoria Postkolonialna. Wprowadzenie krytycz- ne. Chociaż wielu badaczy rozpatrywało Dzień z życia pisarza Kubo Pak T’ae- wǒna jako utwór stanowiący krytykę kolonialnej rzeczywistości, potencjał teorii postkolonialnej nie został jednak należycie wyczerpany, a tekst powieści Pak T’ae-wǒna pozostawia pole do dalszej interpretacji. Teoria postkolonialna może być też efektywnie wykorzystana w badaniu procesu kształtowania się tożsamości Kubo Ch’oe In-huna i Kubo Chu In-sǒka. Studia postkolonialne dotyczą bowiem nie tylko tożsamości kulturowej w skolonizowanych społeczeństwach oraz dyle- matów związanych z wykształceniem nowej tożsamości narodowej po latach rzą- dów kolonialnych; w ich zakres wchodzi również analiza wszystkich grup, które pozostają zmarginalizowane i poddane instytucjonalnej opresji. W mojej pracy wykorzystuję więc stosowane na gruncie teorii postkolonial- nej kategorie badawcze, takie jak ambiwalencja, marginalizacja, hybrydyczność, mimikra oraz autentyczność oraz inność, które zapożyczyłam z książki Leeli Ghandi. Zakładając, że podstawowym warunkiem konstruowania tożsamości jest dyskurs, staram się również dokonać analizy wpływu dominującego w danym okresie dyskursu na podmiotowość pisarza Kubo. Chodzi mi tutaj oczywiście o dyskurs w ujęciu Foucaulta, czyli „(…) zbiór społecznie usankcjonowanych praktyk wypowiedzeniowych, określający zarówno miejsce podmiotu, jak i status rzeczywistości”21. Zgodnie z wykorzystywaną na gruncie badań kulturowych (w tym badań postkolonialnych) teorią Foucaulta rzeczywistość ma status dyskur- sywny, ponieważ istnieje jako wypadkowa różnych wypowiedzeń na jej temat. Koncepcja dyskursu według Foucaulta ściśle wiąże się z koncepcją władzy, po- nieważ to dominujące grupy społeczne tworzą „prawdę” poprzez narzucanie 20 Tamże, s.6. 21 Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie Literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 536. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== kubo.indb 22 2013-07-15 07:57:31 Dzień z życia pisarza Kubo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dzień z życia pisarza Kubo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: