Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 002721 22446390 na godz. na dobę w sumie
Dzwonisz, sprzedajesz - ebook/pdf
Dzwonisz, sprzedajesz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377012116 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja jest zaprzeczeniem dotychczas spotykanego podejścia o istnieniu „magicznych technik gwarantujących sukces” w telemarketingu i w handlu przez telefon. Przekonuje ona do porzucenia schematów i wypracowania własnej techniki sprzedaży. Autor dostarcza Czytelnikowi wszystkich potrzebnych do tego narzędzi, w postaci m.in. informacji o tym:

Jak budować emocje, które sprzedają?

Jak odczytywać treści maskowane między słowami?

Jak przebić się przez negatywne nastawienie rozmówcy?

Jak dobrze „wyglądać” przez telefon?

Jak badać rozmówcę za pomocą pytań?

Jak walczyć z niemal każdym rodzajem obiekcji klienta?

Jak zamknąć sprzedaż?

Arturowi Affkowi udało się stworzyć unikatowy poradnik, który nie dość, że rozbawia do łez komicznymi przykładami i kwiecistymi metaforami, to w dodatku, bazując na konkretach, uczy, w jaki sposób wypracować indywidualne podejście do każdego klienta. Sprzedaż telefoniczna staje się zabawą, wyzwaniem i przygodą, co przekłada się na rosnące korzyści finansowe i możliwości awansu. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto używa telefonu jako narzędzia pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Prolog akcji ................................................................................................ 5 1. Cechy osobowe handlowca, nastawienie do klienta ............... 9 1.1. Fakty na temat postawy ........................................................10 7 cech profesjonalnego handlowca ................................12 1.2. Wypracowanie własnego podejścia .................................23 1.3. Odmowa to dopiero początek............................................45 1.4. Dobór podejścia do „stanu klienta” ...................................53 1.5. Rozumienie reakcji klientów ...............................................64 2. Zasady i środki wpływu ..................................................................71 2.1. Twoja motywacja .....................................................................71 8 kroków do żelaznej motywacji ......................................73 2.2. Nastawienie ...............................................................................75 2.3. Emocje, które sprzedają ........................................................84 6 sposobów wywoływania emocji ...................................87 2.4. Głos, intonacja i kalibracja....................................................88 Jesteś jak John Rambo .........................................................91 3. Etapy sprzedaży ................................................................................95 3.1. Dotarcie do osoby docelowej .............................................95 3.2. PPW ..............................................................................................98 6 sposobów na pozytywne wrażenie .......................... 101 3.3. Badanie poprzez pytania ................................................... 102 3.4. Przedstawienie dostosowane do potrzeb ................... 108 3.5. Obiekcje ................................................................................... 111 Cena ......................................................................................... 113 Czas .......................................................................................... 118 3.6. Zamknięcie sprzedaży ........................................................ 122 6 warunków pozytywnej finalizacji .............................. 123 3.7. Notatki handlowca, feedback .......................................... 126 12 pytań poprawiających sprzedaż .............................. 128 4. Praktyka ............................................................................................. 131 4.1. Przygotowanie ...................................................................... 132 4.2. Znajomość produktu .......................................................... 133 Pytania na znajomość produktu .................................... 134 4.3. Twój dialog sprzedażowy .................................................. 134 5. Zanim będziesz najlepszy ........................................................... 139 Bibliografia ............................................................................................ 143 1. Cechy osobowe handlowca, nastawienie do klienta Nie sądzę, by ktokolwiek urodził się ze smykałką do handlu. Za to każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce. Frank Bettger Z tego rozdziału dowiesz się, jak jeszcze bardziej  rozwinąć w sobie te cechy, które prezentuje pro- fesjonalny handlowiec z wynikami. Bardzo waż- ną rzeczą jest Twoja postawa i nie mam tu na my- śli  trzymania  pleców  pod  kątem  prostym,  choć  to pomaga w cyrkulacji powietrza w Twoich płu- cach i intonacji głosu — więc mama jednak miała  rację, mówiąc, byś się nie garbił. Chodzi o Twoje  podejście do pracy i to, jaką rolę w całym proce- sie sprzedaży odgrywasz. Następnie wypracujesz  własną, indywidualną technikę kontaktu. Dowia- dując się, jakie są „stany” i oczekiwania różnych  klientów, dobierzesz odpowiednie podejście. Na  koniec otrzymasz feedback — informację zwrot- ną. Zrozumiesz, jak go zinterpretować na swoją  korzyść i wyciągnąć wnioski na przyszłość. 9 Artur Affek 1.1. Fakty na temat postawy Stefan  pracuje  w  dużym  call center  obsługują- cym  sieć  telefonii  komórkowej.  Studiuje  zaocz- nie ekonomię i to jest jego pierwsza praca. Jest  zadowolony, bo może utrzymać się w akademi- ku i zapłacić czesne za studia. Stawka godzinowa  nie jest najwyższa, ale mimo to jemu wystarcza,  tym  bardziej  że  może  ją  podnieść  swoją  sku- tecznością, uzyskując prowizję za sprzedaż. Ma  umowę zlecenie i to dla niego jeszcze lepiej, bo  jako student nie musi opłacać durnych składek  na ZUS i inne bezsensowne fundusze. Codzien- nie przychodzi na 13.00 do pracy, bo kontaktuje  się z klientami indywidualnymi. Przedłuża umo- wy  i  proponuje  nowe,  bardziej  atrakcyjne  wa- runki. Nie musi się przemęczać, choć czasem ma  dość niektórych rozmówców, ale wybrał tę pracę  z kilku powodów, których większość uświadomił  sobie dopiero po jakimś czasie: 1.  2.  3.  4.  zarabia na studia; rozwija  swoje  umiejętności  komunikacyjne,  co  jest  bardzo  ważne  na  początku  drogi  za- wodowej, bez względu na to, jaką ścieżkę ka- riery wybrałby później; dowiaduje się, w jaki sposób może wpływać  na ludzi, co potem przydaje mu się w wielu  innych sytuacjach; „zaprzyjaźnia się” z tym narzędziem komuni- kacji, jakim jest telefon, dzięki czemu każdy  10 1. Cechy osobowe handlowca, nastawienie do klienta 5.  6.  kontakt  telefoniczny,  nawet  z  urzędnikiem  czy w sprawie pracy, po pewnym czasie przy- chodzi mu z niesamowitą łatwością; poznaje nowych ludzi w swoim wieku i inte- gruje się z nimi; jeśli  odpowiednio  się  wykaże,  ma  realne  szanse na zostanie supervisorem, co widzi na  przykładzie Sebastiana, chłopaka tylko 2 lata  od siebie starszego. Po kilku dniach pracy Stefan zastanawia się, dla- czego ludzie nie chcą przedłużyć umów na tak ko- rzystnych warunkach, jakie proponuje. Przecież  oni byliby zadowoleni i Stefan, któremu przyda- łaby się dodatkowa kasa, miałby z tego prowizję.  Szef każe mu więcej sprzedawać, bo nie wyrabia  normy. Stefan podupada na duchu i staje przed  alternatywą pracy w McDonald’s. Nieee… tego by  nie chciał. Latanie z mopem i bezustanne uśmie- chanie się do głupkowatych małolatów kupują- cych hamburgery, a może smażenie frytek — ten  obraz motywuje go do bardziej wytężonej pracy.  A skoro już tu jest, może stać się lepszy w tym, co  robi i komunikować się lepiej z innymi. Achhh…  ta  blondwłosa  Basia  ma  naprawdę  niezłe  wa- runki… Zagadkowo uśmiecha się do Stefana, bo  pewnie zauważyła, że mu się podoba. Jak by tu  do niej zagadać? Dobra, biorę się za pracę, będę  najlepszy, a po pracy umówię się z Basią. To jest  plan. 11 Artur Affek Stefanowi idzie coraz lepiej, gdyż poznał i rozwi- ja w sobie: 1.  2.  3.  7 cech profesjonalnego handlowca Pewność — jest to poczucie, że jesteś kom- petentny w tym, co robisz i potrafisz znaleźć  rozwiązanie  w  każdej  sytuacji.  Jesteś  rów- nież pewny jakości swoich produktów, usług  i firmy, którą reprezentujesz. Zachodzi bez- pośredni związek między Twoją wiarą w pro- dukt czy usługę, a umiejętnością zareklamo- wania go klientom. Umiejętność  aktywnego  słuchania  —  masz  dwoje  uszu?  Więc  umiesz  słuchać.  Ale bardziej chodzi o to, co przez te uszy do- puszczasz do swojej głowy i w jaki sposób to  przetwarzasz. Dobry handlowiec usłyszy i za- pamięta  to,  co  klient  powie  mu  o  sobie,  by  potem wykorzystać to w prezentacji korzyści  z produktu. Determinacja  —  konsekwentne  dążenie  do  z  góry  wyznaczonego  celu,  bez  zważania  na  wydarzenia  po  drodze.  Jest  to  niezmier- nie ważna cecha, którą łatwo wykształcić po- przez…  popełnianie  większej  liczby  błędów  niż dotychczas i niezrażanie się tym. Potem  wstajesz,  otrzepujesz  się  i  zastanawiasz,  co  możesz  zrobić  lepiej  następnym  razem.  Po  czym ruszasz z jeszcze większą siłą. 12 1. Cechy osobowe handlowca, nastawienie do klienta 4.  5.  6.  Elokwencja — jest sztuką wymowy. Umie- jętnością  poprawnego  i  przekonywającego  wysławiania się. Człowiek elokwentny włada  poprawną polszczyzną. Bardzo rzadko zdarza  mu się używać przerywników między zdania- mi w stylu: „…yyyyyyyyy…”. Empatia  —  według  Daniela  Golemana,  autora  książki  Inteligencja emocjonalna w praktyce2,  EQ,  czyli  iloraz  inteligencji  emocjonalnej,  jest  ważniejszy  dla  osiągnię- cia  sukcesu  w  jakiejkolwiek  dziedzinie  od  IQ,  czyli  formalnego  ilorazu  inteligencji.  Definiuje  on  inteligencję  emocjonalną  jako  umiejętność  porozumiewania  się  z  różnymi  ludźmi,  uwrażliwienie  na  ich  myśli,  odczu- cia, nastroje. Jak dowiesz się w dalszych czę- ściach poradnika, w sprzedaży to naprawdę  kluczowa umiejętność. Odpowiedzialność  —  bardziej  za  swoje  działania  niż  kogoś  innego.  Jest  świadomo- ścią,  że  w  procesie  sprzedaży  to  od  Ciebie  wszystko  zależy  i  znając  sposoby  radzenia  sobie w różnych sytuacjach, nie dopuszczasz  żadnych wymówek. Mimo że formalnie pra- cujesz dla kogoś, tak naprawdę jesteś odpo- wiedzialny  za  swoją  prowizję  i  efekty,  jakie  osiągasz. 2 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań  1997. 13 Artur Affek 7.  Jasno  określony  cel — nie jest to cecha  charakteru,  ale  powinna  być  uwzględniona.  Ktoś, kto wie, co jest dla niego ważne i po co  robi określone rzeczy, będzie to robił znacz- nie skuteczniej od kogoś, kto nawet posiada  pozostałe  wymienione  cechy,  ale  brak  mu  celu. Cel bardzo ściśle wiąże się z motywacją  do  sprzedaży  i  wytrwałością.  Gdy  określisz  go  jasno,  spiszesz  na  kartce,  podzielisz  na  punkty do wykonania każdego dnia, będziesz  wiedział, gdzie aktualnie jesteś i gdzie musisz  być.  Określenie  celu  wzmaga  determinację  i pewność siebie. Zapewne Ty również lubisz kontakt z ludźmi i to  błogie  uczucie  satysfakcji,  gdy  widzisz  uśmiech  na ich twarzach. To Ty sprawiłeś, że się uśmie- chają i chcą dostać od Ciebie więcej, przyprowa- dzić innych, swoich znajomych, rodziny, by oni  też poczuli się wyjątkowo. Tego nie da się prze- liczyć  na  jakiekolwiek  pieniądze,  choć  akurat  w zawodzie handlowca każdy kolejny klient przy- nosi procent od zakupionego towaru czy usługi.  W żadnym innym zawodzie Twoje zarobki nie są  tak mocno uzależnione od tego, jak wpływasz na  innych ludzi. Dlatego też prawdopodobnie warto  dowiedzieć  się,  jak  to  robić,  by  mieć  wpływ  na  reakcje rozmówców. My  zajmiemy  się  fundamentem,  na  którym  budujesz  swój  życiowy  sukces.  Na  tym  etapie,  w pierwszym rozdziale, poznajesz etykę sprzeda- 14 1. Cechy osobowe handlowca, nastawienie do klienta ży, mądre oddziaływanie na innych ludzi i zmie- niasz się na lepsze. Jeżeli potrzebujesz rad, jak  skutecznie  pokonać  przeszkody  i  przyjąć  nowe  wyzwania, mam coś dla Ciebie. Jeżeli  czekasz  na  tajną  technikę,  która  pozwoli  Ci  zarabiać  naprawdę  grube  pieniądze  i  uczyni  świetnym  sprzedawcą  bez  większego  wysiłku,  muszę Cię zmartwić: Techniki nie działają. Jeśli ktoś będzie się przy tym upierał, zapytaj —  jak jego technika pracuje dla niego teraz, gdy on  robi  coś  innego.  Możesz  również,  z  lekką  dozą  prowokacji, zapytać: — Czy zdarzyło się kiedyś tak, że nie miałeś ra- cji? Prawdopodobnie  powie,  że  był  taki  moment.  Może  również  dojść  do  wniosku,  że  naruszasz  jego  ego  i  wyrazić  to,  rzucając  w  Ciebie  butem  albo stojącą gdzieś nieopodal doniczką z fikusem.  Cokolwiek by nie zrobił, Ty, polegając na swojej  elastyczności, w jakiś sposób zareagujesz. Dla przykładu przyjmijmy, że powiedział: — Tak, zdarzyło mi się nie mieć racji. 15 Artur Affek — Więc być może w tym momencie jest podob- nie? Wtedy warto jest poklepać kogoś takiego po ple- cach i tym samym „zakotwiczyć” mu dany stan.  Gdy  następnym  razem  będziesz  się  witał  z  tym  nielubianym  kolegą,  poklepiesz  go  po  plecach,  a on poczuje się w ten sam sposób. Troszeczkę,  jakby  określił  ktoś  z  boku,  magii,  trochę  nauki  o  reakcjach  behawioralnych  i  NLP.  Jednak  nie  wymagam  od  Ciebie,  byś  wierzył  mi  na  słowo.  Wypróbuj  to  i  zobacz,  jak  Ci  wyjdzie,  bo  samo  przeczytanie  nie  sprawi,  że  wprawisz  kogoś  w stan zakłopotania. Tak samo jak czytając o mi- łości, niekoniecznie wywołasz w sobie to uczucie.  Więc na co czekasz? Wracając  do  magicznych  technik,  które  działa- ją  w  każdych  warunkach.  To  błąd  atrybucyjny.  Techniki  nie  działają,  bo  nie  mają  takiej  właściwości  same  w  sobie.  To  Ty  masz  predys- pozycje  i  umiejętności  do  tego,  by  wykorzystać  rady zawarte w tym poradniku na swoją korzyść,  drastycznie  zwiększając  sprzedaż,  rozwijając  swoje stosunki międzyludzkie, stając się lepszym  w każdej dziedzinie życia. Smarując nożem kromkę chleba, równie dobrze  mógłbyś go użyć do różnych innych celów i tylko  Twojej nieograniczonej wyobraźni pozostawiam  — do jakich. Jednak to Ty decydujesz, co z tym  zrobisz i jak bardzo każda nowa rzecz, której się  16 1. Cechy osobowe handlowca, nastawienie do klienta nauczysz,  może  Ci  pomóc  w  konkretnych  sytu- acjach. Do  tej  pory  słyszałeś  pewnie,  czego  robić  nie  wolno lub co robić powinieneś, aby sprzedawać  skutecznie. Posługiwałeś się skryptami rozmów,  tajnymi  technikami,  wzorcami  perswazyjnymi,  językiem korzyści itp. Ta teoria bardzo pomaga,  bo uczy Cię czegoś o całym procesie. Jednak tym,  co najbardziej pomaga, jest uczucie, gdy stajesz  rano przed lustrem i myślisz sobie: „Idę tam, do- kąd chcę i wiem, gdzie to mnie zaprowadzi, a ja  bawię się cały czas tym, co robię”. Energetyzu- jesz pozytywnie cały dzień. Wieczorem wracasz  do  domu  i  masz  to  błogie  poczucie  spełnienia,  połączone z pewnością, że zrobiłeś wszystko tak,  jak na daną chwilę potrafisz najlepiej, a że ciągle  się rozwijasz, jutro będziesz mógł zrobić jeszcze  lepiej to, co nie wyszło dziś tak, jakbyś chciał. Pomyśl, jak by to było, gdybyś miał moc, która  jest w stanie przekonać osobę, może nawet bar- dzo sceptyczną i nastawioną niechętnie, do pro- duktu, z taką łatwością, z jaką myjesz zęby. Tak  właśnie  się  dzieje,  gdy  na  początku  przekonasz  kogoś do siebie, zadbasz o pozytywną atmosferę  i coś, co nazywamy rapportem. Wiesz  zapewne,  że  nasze  zachowania  mają  wpływ na to, jak się czujemy. Jeżeli zaczniesz za- chowywać się jak osoba, która jest pewna siebie  lub ciekawa, to nabierzesz jednocześnie takiego  poczucia. Gwarantuję. Tym różnią się sprzedaw- 17 Artur Affek cy z przypadku, którzy recytują regułki napisane  przez  jakiegoś  „mądrego”  szkoleniowca,  od  lu- dzi, którzy wiedzą dokładnie, co robią w całym  procesie  sprzedaży  i  jaki  efekt  chcą  osiągnąć,  mówiąc klientce z pełną szczerością, że jej głos  brzmi naprawdę aksamitnie, choć ma 65 lat i ni- ską emeryturę, a tak mało przyjemności w życiu.  Chcesz należeć do tej właściwej kategorii? Tak naprawdę tym, co robisz pod- czas swojej pracy, jest wpływanie na inne osoby. Sprzedaż jest tylko częścią całego procesu, w któ- rym  wpływasz  na  uczucia  i  stany  emocjonalne.  Jeżeli jeszcze kojarzysz wpływanie z manipulacją,  powinieneś poznać różnicę. Nie możesz nie wpły- wać na innych. Nawet gdy idziesz ulicą, Twój ubiór  i sposób chodzenia w jakiś sposób komunikują lu- dziom, kim jesteś i oni mają w stosunku do Ciebie  określone  uczucia.  To  już  jest  wpływanie.  Nawet  gdy śpisz, nie wydajesz z siebie żadnych dźwięków,  ale masz czerwoną fryzurę, oni już sądzą coś na te- mat ludzi o czerwonych włosach, choć nie odezwa- łeś się nawet słowem. Pewnie poznali to przez szó- sty zmysł ulokowany w prawej pięcie. Nieistotne. Ważne jest to, że w każdej sytuacji wpływasz na  innych,  więc  chciałbyś  pewnie  wiedzieć,  jak  ro- 18 1. Cechy osobowe handlowca, nastawienie do klienta bić  to  skutecznie  i  mądrze,  by  przewidzieć  ich  reakcję,  gdy  zachowasz  się  w  określony  sposób.  Niekoniecznie manipulując, co robisz wtedy, gdy  wpływasz na innych, żeby zrobili rzeczy, których  sami nie chcą. A gdyby, zainspirowani Tobą, na- prawdę polubili zmywanie talerzy lub wynoszenie  śmieci? Nie dlatego, że Ty powiedziałeś magicz- ną regułkę. Pokazałeś, że zmywanie naczyń może  być naprawdę przyjemne, a tym samym zmieniłeś  ich  odczucia,  które  mieli,  gdy  nakładali  aroma- tyczny płyn na mięciutką gąbkę i pucowali szkło,  aż zacznie lśnić. I wcale nie obiecałeś potem żad- nej nagrody w postaci, być może… seksu po lub  w trakcie, choć prawdę powiedziawszy, może być  to naprawdę erotyczne przeżycie. Tak właśnie wi- dzę mądre wpływanie na innych ludzi. Natomiast  gdy  myślę  o  znakomitym  sprzedawcy,  handlowcu…,  to  na  ogrom- nym,  jasnym  obrazie,  w  złotych  ramach  widzę  kogoś, kto wie dokładnie, że rozwój jest dla nie- go  najważniejszą  rzeczą,  cokolwiek  robi  w  da- nym  momencie.  Gdy  komunikuje  się  z  kimś,  osoba reaguje tak, jak on ją prowadzi, angażując  się  z  pełną  przyjemnością  w  proces,  który  na- stępuje.  Swoją  elastycznością  i  możliwościami  wręcz  zadziwia  otoczenie  —  jest  przygotowany  na wszystko, a gotowy na nic. To, że ktoś radzi sobie lepiej od Ciebie, oznacza  tylko  tyle,  że  nabył  pewne  umiejętności  wcze- śniej. Dowodem na to, że takie umiejętności są  19 Artur Affek do  opanowania,  jest  fakt,  że  innym  się  udało,  choć zaczynali z podobnego poziomu. Istnieją  też  tacy  nauczyciele,  których  słuchasz  z przyjemnością i naprawdę bardzo interesuje Cię  wiedza, jaką przekazują. Inni nauczyciele prowa- dzą „suche” wykłady, z których nic nie wynosisz.  (No może poza rzutnikiem czy flamastrami do ta- blicy). Czy sądzisz, że jest to kwestia ich powołania,  talentu ulokowanego w małym palcu u prawej ręki,  urodzili się z tym, po czym doszli do wniosku, że  są w tym naprawdę dobrzy i będą uczyć ludzi? Czy  może jednak ci „dobrzy nauczyciele”, których sło- wa potrafią zrobić na Tobie naprawdę duże wraże- nie, skutecznie przykuć na długo uwagę, tak że nie  możesz  oderwać  wzroku,  wciąż  się  uczą,  szkolą,  uczestniczą w kursach, czytają fachową literaturę,  a co najbardziej istotne, wiedzą, jak zastosować to  wszystko,  pracując  nieustannie  nad  sobą?  Może  popełniają więcej błędów niż inni. Jednak oni mają  odwagę i chęć, by dowiedzieć się, jak robić to, co  robią jeszcze lepiej, skuteczniej i zarazem z więk- szą  satysfakcją  dla  siebie  i  dla  tej  drugiej  strony.  Traktują błąd jak informację zwrotną pt.: Co muszę zrobić jeszcze lepiej na- stępnym razem, by osiągnąć zamie- rzony efekt? 20 1. Cechy osobowe handlowca, nastawienie do klienta Niezależnie od odpowiedzi — spróbują ponownie. Czytałem  ostatnio  na  Wp.pl  artykuł  traktujący  o  zarobkach  ludzi  bez  tego  magicznego  tytułu  mgr przed nazwiskiem (co swoją drogą jest na- prawdę śmieszne — mgr Paszczywół — farmaceu- ta). Wiesz, co jest ciekawe? Są wśród nich tacy,  którzy zarabiają po 11 000 zł miesięcznie — jak  regionalny  kierownik  sprzedaży.  To  znaczy,  że  niekoniecznie  niezbędne  jest  Ci  wykształcenie.  Ważne  jest  coś  więcej,  tzn.  życiowa  zaradność,  którą niektórzy nazywają sprytem, i świadomość  celu,  jaki  chcesz  osiągnąć,  który  inni  nazywają  marzeniami. Pomyśl, jak to jest, że Bill Gates, który przerwał  studia,  bo  go  nudziły,  ogarnięty  pasją  i  chęcią  zmienienia  czegoś  w  świecie,  zarabia  dziennie  tyle, ile Ty nigdy nie zarobisz, pełniąc rolę prze- ciętnego  księgowego  czy  nawet  lekarza  (25  mi- lionów dolarów na dzień). To jest jakieś rozwią- zanie,  do  którego  jednak  Cię  nie  przekonuję.  Masz wybór. Jednak  on,  jak  i  jemu  podobni,  niespecjalnie  przejmował się tym, że trzeba wiedzieć wszystko  o  świecie  i  polityce,  znaleźć  dobrze  płatną  pra- cę i mieć na starość emeryturę, jak w Polsce —  800 zł netto. Taka gra w kółko i krzyżyk — w kół- ko to samo, a krzyżyk w nagrodę na koniec. Nie  interesowało  go  zapewne  również,  w  jaki  sposób  chce  dojść  tam,  dokąd  zmierza.  Liczyła  21 Artur Affek się wizja — komputer osobisty na każdym biur- ku, w każdym domu, obsługiwany przez system,  jego system operacyjny — Windows. Gdy masz pasję, cel i determinację, nic nie stanie  na przeszkodzie w drodze ku zwycięstwu. Gates  spędził na programowaniu 7 lat, 10 000 godzin  (według  zasady  Gladwella,  autora  książki  Poza schematem3,  tyle  potrzeba,  by  osiągnąć  praw- dziwe  mistrzostwo  w  każdej  dziedzinie),  zanim  jego działania zaczęły przynosić konkretne pro- fity w postaci zysku ze sprzedaży Windowsa. Nie  musisz czekać tyle czasu, jeśli nie chcesz. Równie  dobrze możesz zająć się „studiami”, czy „łatwą”  pracą w McDonald’s, na kasie w Tesco, by prze- czekać  jakiś  czas,  zastanawiając  się,  co  chcesz  w życiu robić. Możesz też zająć się „łatwą” pracą w call center,  a już tam będąc, zarobić więcej niż przeciętnie,  rozwijając  dodatkowo  swoją  komunikację.  Bo  sprzedaż  jest  najsłabiej  opłacalnym  łatwym  za- jęciem, a zarazem najlepiej opłacalnym, gdy da- jesz z siebie wszystko. Jeśli  zależy  Ci  na  tym,  aby  praca,  którą  wyko- nujesz  w  tym  momencie,  sprawiała  Ci  frajdę,  a  równocześnie  przynosiła  dodatkowe  profity  w postaci prowizji ze sprzedaży i zadowolonych  klientów, powinieneś również wypracować swo- je indywidualne podejście do sprzedaży. 3  M. Gladwell, Poza schematem, Kraków 2009. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dzwonisz, sprzedajesz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: