Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01535 018293 23471544 na godz. na dobę w sumie
E-booki. Poradnik dla początkujących e-czytelników - ebook/pdf
E-booki. Poradnik dla początkujących e-czytelników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4024-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Nie martw się, trafiłeś na właściwy poradnik!

Książki elektroniczne konsekwentnie zdobywają dziś serca i umysły milionów czytelników na całym świecie, choć początkowo całe rzesze czarnowidzów wróżyły im szybkie zniknięcie. Jednak przetrwały i nic w tym dziwnego — są zwykle tańsze od swoich papierowych odpowiedników, nie zajmują miejsca w domu, można mieć do nich stały dostęp z dowolnego punktu na Ziemi, a na zakup nowości w dniu premiery nie trzeba już czekać w długich kolejkach.
Również czytniki e-booków nie są już niszową nowinką dla technologicznych maniaków. Dziś widuje się je w dłoniach setek e-czytelników ceniących sobie wygodę, mobilność i duży wybór publikacji (urządzenie to pomieści nawet kilkaset tytułów). Nie bez znaczenia są też coraz lepsze parametry czytników i ich coraz niższe ceny. Co więcej, e-booki można przecież czytać także na smartfonie, tablecie czy komputerze, a więc na urządzeniach, które ma każdy!

W książce znajdziesz wskazówki dotyczące:

Uwaga! To może być ostatnia książka, którą przeczytasz w wersji papierowej!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ebooki Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-3625-4 Copyright © Helion 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci Wst(cid:275)p ..................................................................5 Rozdzia(cid:227) 1. Wprowadzenie do (cid:295)wiata e-booków ..............7 Czym jest e-book ........................................................................... 8 Popularne formaty ................................................................... 8 Zalety i wady ksi(cid:200)(cid:285)ek elektronicznych ................................... 11 Zabezpieczenia stosowane do ochrony e-booków ................. 15 Co jest potrzebne do czytania e-booków .................................... 17 Czytnik programowy .............................................................. 18 Czytnik sprz(cid:218)towy .................................................................. 23 Rozdzia(cid:227) 2. Jak kupi(cid:260) e-book ................................... 27 Rejestracja i konfiguracja konta .................................................... 27 Pobieramy darmowy e-book ....................................................... 30 Pierwszy zakup e-booka .............................................................. 36 Porównywarka cen e-booków i promocje ................................... 52 Rozdzia(cid:227) 3. Czytnik Amazon Kindle ............................ 55 Porównanie modeli ..................................................................... 56 Jak i gdzie kupi(cid:202) czytnik Kindle .................................................. 58 Wst(cid:218)pna konfiguracja czytnika Kindle ........................................ 60 Wgrywanie e-booków do czytnika i usuwanie ich z niego ........... 64 Korzystanie z czytnika ................................................................. 79 Dopasowywanie e-booka do w(cid:239)asnych potrzeb ........................... 81 Programowe czytniki Amazon Kindle ......................................... 84 Kindle for PC oraz Kindle Previewer .................................... 84 Kindle for Android i Kindle for iOS ...................................... 87 Poleć książkęKup książkę 4 E - b o o k i . P o r a d n i k d l a p o c z (cid:270) t k u j (cid:270) c y c h e - c z y t e l n i k ó w Rozdzia(cid:227) 4. PocketBook — bardzo dobra alternatywa dla czytnika Kindle ................................................ 93 Gdzie kupi(cid:202) czytnik PocketBook ................................................ 95 Wst(cid:218)pna konfiguracja czytnika ................................................... 95 Wgrywanie e-booków do pami(cid:218)ci urz(cid:200)dzenia i usuwanie ich z niej ................................................................ 97 Korzystanie z czytnika ............................................................... 112 Inne funkcje czytnika PocketBook ........................................... 116 Rozdzia(cid:227) 5. Przydatne informacje ............................123 Aplikacje dedykowane polskich ksi(cid:218)gar(cid:241) .................................. 123 Czytnik Adobe Digital Edition .................................................. 135 Konwersja formatu ePUB na format Mobi ............................... 141 Dodawanie w(cid:239)asnych e-booków do konta Ebookpoint ............. 145 Synchronizacja e-booków z chmur(cid:200) Dropbox i innymi chmurami ................................................................ 148 Podsumowanie ....................................................161 Dodatek A. Pobieranie aplikacji ze strony dobreprogramy.pl ....................................162 Skorowidz ..........................................................165 Poleć książkęKup książkę 84 E - b o o k i . P o r a d n i k d l a p o c z (cid:270) t k u j (cid:270) c y c h e - c z y t e l n i k ó w Programowe czytniki Amazon Kindle Musisz wiedzie(cid:202), (cid:285)e firma Amazon poza swoimi doskona(cid:239)ymi sprz(cid:218)- towymi czytnikami Kindle posiada równie(cid:285) w ofercie dedykowane aplikacje, które mo(cid:285)na zainstalowa(cid:202) na komputerze, smartfonie lub tablecie. Czytniki programowe s(cid:200) bezp(cid:239)atne i wyposa(cid:285)one we wszystko, co jest niezb(cid:218)dne do wygodnego czytania. Kindle for PC oraz Kindle Previewer To wersja czytnika (Kindle for PC) oraz emulatora i konwertera e-booków w formacie ePUB (Kindle Previewer). Czytnik ten znaj- dziesz na stronie http://dp.do/81457. Po otwarciu strony nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Download for PC Mac. Rozpocznie si(cid:218) automatyczne pobie- ranie odpowiedniej wersji pliku. Warto tutaj podkre(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e dost(cid:218)pne s(cid:200) wersje dla systemów Windows oraz Mac. Proces instalacji czytnika ogranicza si(cid:218) do uruchomienia pobrane- go pliku i post(cid:218)powania zgodnie z komunikatami pojawiaj(cid:200)cymi si(cid:218) na ekranie monitora. Po zainstalowaniu czytnika zostaniemy popro- szeni o zalogowanie si(cid:218) na swoim koncie na serwerze firmy Amazon. Innymi s(cid:239)owy, musimy poda(cid:202) ten sam login i to samo has(cid:239)o co w przypadku sprz(cid:218)towego czytnika Kindle. Rysunek 3.33 przedstawia widok g(cid:239)ównego ekranu czytnika bezpo(cid:258)rednio po uruchomieniu. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na to, (cid:285)e pobrane zosta(cid:239)y e-booki, które znajduj(cid:200) si(cid:218) w chmurze Amazona (zosta(cid:239)y one wys(cid:239)ane e-mailem). G(cid:239)ówne okno programu zawiera list(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)ek, które posiadamy. Domy(cid:258)lnie pojawiaj(cid:200) si(cid:218) miniatury ok(cid:239)adek, ale mo(cid:285)emy to zmieni(cid:202) za pomoc(cid:200) przycisku widocznego bezpo(cid:258)rednio pod menu Help. Podwójne klikni(cid:218)cie w miniatur(cid:218) ok(cid:239)adki pozwoli na otwarcie wskazanego e-booka. Na rysunku 3.34 wida(cid:202) przyk(cid:239)adowy e-book, który otworzy(cid:239)em w swoim czytniku dla systemu Windows. Poleć książkęKup książkę R o z d z i a (cid:227) 3 . C z y t n i k A m a z o n K i n d l e 85 Rysunek 3.33. Kindle for PC — widok g(cid:239)ównego ekranu Po otwarciu e-booka zmianie uleg(cid:239) widok górnej i lewej kraw(cid:218)dzi okna. Po prawej stronie znajduj(cid:200) si(cid:218) przyciski, które pozwol(cid:200) Ci otwo- rzy(cid:202) spis tre(cid:258)ci, przeszuka(cid:202) e-book i otworzy(cid:202) notatki. Natomiast na górze ulokowano opcje odpowiedzialne m.in. za zmian(cid:218) czcionki i szybkie przej(cid:258)cie do zdefiniowanych elementów e-booka (np. ok(cid:239)adki, wst(cid:218)pu czy spisu tre(cid:258)ci osadzonego bezpo(cid:258)rednio w strukturze ksi(cid:200)(cid:285)ki). Uzupe(cid:239)nieniem ca(cid:239)o(cid:258)ci jest mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) w(cid:239)(cid:200)czenia trybu pe(cid:239)noekra- nowego. Poleć książkęKup książkę 86 E - b o o k i . P o r a d n i k d l a p o c z (cid:270) t k u j (cid:270) c y c h e - c z y t e l n i k ó w Rysunek 3.34. Widok przyk(cid:239)adowego e-booka Zmiana stron w przypadku czytnika programowego jest mo(cid:285)liwa b(cid:200)d(cid:283) to za pomoc(cid:200) klawiszy strza(cid:239)ek (prawo lub lewo), b(cid:200)d(cid:283) przycisków PageUp/PageDown albo ikonek umieszczonych przy prawej lub le- wej kraw(cid:218)dzi okna czytnika. Powrót do pó(cid:239)ki z wykazem posiadanych e-booków odbywa si(cid:218) przy pomocy klawisza Library. Na pocz(cid:200)tku niniejszego podrozdzia(cid:239)u wspomnia(cid:239)em, (cid:285)e Amazon udost(cid:218)pnia równie(cid:285) drugie narz(cid:218)dzie — Kindle Previewer — które jest emulatorem czytników sprz(cid:218)towych i daje mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wygodnej Poleć książkęKup książkę R o z d z i a (cid:227) 3 . C z y t n i k A m a z o n K i n d l e 87 konwersji plików ePUB na Mobi. Bardziej szczegó(cid:239)owy opis czytnika Kindle Previewer znajdziesz w rozdziale 5. Kindle for Android i Kindle for iOS U(cid:285)ytkownicy smartfonów lub tabletów pracuj(cid:200)cych pod kontrol(cid:200) systemów Android b(cid:200)d(cid:283) iOS w dedykowanych sklepach z aplikacjami znajd(cid:200) odpowiednie wersje czytników przeznaczonych na ich platfor- my. Proces instalacji ogranicza si(cid:218) do: 1. otwarcia sklepu — Play (platforma Android) lub AppStore (platforma iOS); 2. wpisania s(cid:239)owa Kindle w oknie wyszukiwania; 3. wybrania odpowiedniej pozycji z listy wyników wyszukiwania; 4. klikni(cid:218)cia przycisku Zainstaluj. Na rysunku 3.35 przedstawi(cid:239)em widok karty aplikacji Kindle for Android na moim smartfonie. Rysunek 3.35. Widok karty aplikacji Kindle for Android w sklepie Google Poleć książkęKup książkę 88 E - b o o k i . P o r a d n i k d l a p o c z (cid:270) t k u j (cid:270) c y c h e - c z y t e l n i k ó w Przy pierwszym uruchomieniu czytnika zostaniemy poproszeni o zalo- gowanie si(cid:218) na koncie na serwerach firmy Amazon. Równie(cid:285) tym razem u(cid:285)ywamy tego samego loginu i has(cid:239)a co w przypadku czytnika sprz(cid:218)towego lub aplikacji dla komputera. Rysunek 3.36 przedstawia widok g(cid:239)ównego okna czytnika. Cen- tralna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) ekranu to ksi(cid:200)(cid:285)ki, które masz zapisane na swoim koncie Amazon (np. poprzez wys(cid:239)anie ich tam). Przy dolnej kraw(cid:218)dzi znaj- dziesz list(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)ek, które poleca Ci firma Amazon. Rysunek 3.36. Czytnik Amazon Kindle for Android — ekran g(cid:239)ówny Natomiast lewy górny naro(cid:285)nik zawiera przycisk, którego naci(cid:258)ni(cid:218)cie powoduje wysuni(cid:218)cie si(cid:218) menu (patrz rysunek 3.37). Na li(cid:258)cie menu znajdziesz kilka opcji nawigacyjnych (np. odpowiedzialnych za syn- chronizacj(cid:218) czytnika z chmur(cid:200) firmy Amazon). Poleć książkęKup książkę R o z d z i a (cid:227) 3 . C z y t n i k A m a z o n K i n d l e 89 Rysunek 3.37. Czytnik Amazon Kindle for Android — menu g(cid:239)ównego ekranu Nast(cid:218)pny ekran (patrz rysunek 3.38) to widok otwartej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Zmia- na stron odbywa si(cid:218) przez przesuni(cid:218)cie palcem: (cid:132) od prawej do lewej — przej(cid:258)cie do nast(cid:218)pnej strony; (cid:132) od lewej do prawej — powrót do poprzedniej strony. Dotkni(cid:218)cie centralnej cz(cid:218)(cid:258)ci ekranu otwiera górne menu (patrz rysu- nek 3.38), w którym znajdziesz m.in. opcj(cid:218) zmiany wygl(cid:200)du czcionki oraz przycisk otwieraj(cid:200)cy boczne menu. Pod symbolem trzech kropek umieszczony jest dost(cid:218)p do opcji notatek. Boczne menu w widoku ksi(cid:200)(cid:285)ki (patrz rysunek 3.39) zawiera skróty, które pozwol(cid:200) Ci przej(cid:258)(cid:202) do konkretnego miejsca w ksi(cid:200)(cid:285)ce (np. strony z ok(cid:239)adk(cid:200), spisu tre(cid:258)ci). Poleć książkęKup książkę 90 E - b o o k i . P o r a d n i k d l a p o c z (cid:270) t k u j (cid:270) c y c h e - c z y t e l n i k ó w Rysunek 3.38. Czytnik Amazon Kindle for Android — górne menu w widoku ksi(cid:200)(cid:285)ki Rysunek 3.39. Czytnik Amazon Kindle for Android — boczne menu w widoku ksi(cid:200)(cid:285)ki Poleć książkęKup książkę R o z d z i a (cid:227) 3 . C z y t n i k A m a z o n K i n d l e 91 Ciekawostk(cid:200) zwi(cid:200)zan(cid:200) z mobilnymi czytnikami jest to, (cid:285)e przy pierw- szym logowaniu na koncie Amazon jest im przypisywany unikalny adres e-mail. Znajdziesz go na stronie https://www.amazon.com/mn/dcw/ myx.html#/home/settings/, w sekcji Send-to-Kindle E-Mail Settings (patrz rysunek 3.40). Adres ten mo(cid:285)esz poda(cid:202) w wybranych ksi(cid:218)garniach i dzi(cid:218)ki temu kupione przez Ciebie e-booki automatycznie trafi(cid:200) na Twoje urz(cid:200)dzenie, dok(cid:239)adnie tak samo jak w przypadku sprz(cid:218)towego czytnika Kindle. Rysunek 3.40. Mobilny czytnik posiada unikalny adres e-mail, dzi(cid:218)ki czemu e-booki mo(cid:285)na przesy(cid:239)a(cid:202) na ten czytnik za pomoc(cid:200) maila Niezale(cid:285)nie od u(cid:285)ywanej przez Ciebie platformy sprz(cid:218)towej obs(cid:239)uga mobilnych czytników jest prosta i intuicyjna. Tak naprawd(cid:218) ju(cid:285) po kil- ku chwilach obcowania z kolejn(cid:200) aplikacj(cid:200) nie b(cid:218)dziesz mia(cid:239) z tym (cid:285)adnych problemów. Warto tutaj podkre(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e funkcjonalno(cid:258)ci zapewniane przez mo- bilne czytniki zaliczaj(cid:200) si(cid:218) do grupy tych podstawowych i ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) od funkcjonalno(cid:258)ci oferowanych przez czytniki sprz(cid:218)towe. Jednak do zwyk(cid:239)ego czytania mobilne aplikacje s(cid:200) zupe(cid:239)nie wystarczaj(cid:200)ce. Poleć książkęKup książkę Skorowidz A Adobe Digital Edition, 18 dodawanie e-booków, 136 g(cid:239)ówne okno, 136 opcje, 137 widok kolekcji, 137 Amazon Kindle, 23, 55 czytniki programowe, 84 modele, 56 ustawienia czytnika, 72 usuwanie e-booków, 64 wgrywanie e-booków, 64 wst(cid:218)pna konfiguracja, 60 aplikacja Empik, 131 aplikacje dedykowane, 123 automatyczna wysy(cid:239)ka e-booków, 149 C Calibre, 18 chmura Dropbox, 148 Google Drive, 153 Cool Reader, 19 czytnik Adobe Digital Edition, 135 Amazon Kindle, 55 PocketBook, 93 czytniki programowe, 18, 58, 84 sprz(cid:218)towe, 23 D darmowy e-book, 30 dopasowywanie e-booka, 81 DRM, 15 E e-book, 8 Ebookpoint, 124 dodawanie e-booków, 145, 148 g(cid:239)ówny ekran, 127 instalacja aplikacji, 124 zakup e-booków, 130 e-ink, 23 elektroniczny papier, 23 Empik logowanie, 133 menu nawigacyjne, 133 Poleć książkęKup książkę 166 E - b o o k i . P o r a d n i k d l a p o c z (cid:270) t k u j (cid:270) c y c h e - c z y t e l n i k ó w F format ePUB, 8, 141 Mobi, 9, 141 PDF, 9 funkcje czytnika PocketBook, 116 I iBooks, 19 instalacja aplikacji Ebookpoint, 124 Empik, 131 K karta tytu(cid:239)u, 134 Kindle for Android, 22, 87, 88 Kindle for iOS, 22, 87 Kindle for MAC, 19 Kindle for PC, 19, 84 Kindle Previewer, 84 konfiguracja automatycznej wysy(cid:239)ki, 76, 78, konto klienckie, 27 konwersja formatu, 141 pliku ePUB, 142–144 ksi(cid:218)garnie, 124 Empik, 132 149–151 konta, 27, 69 PocketBook, 95 wysy(cid:239)ki do chmury, 155–159 wysy(cid:239)ki e-booków, 103, 106–108 L logowanie, 29, 132 Lucidor, 19 M menu czytnika, 121 O ochrona e-booków, 15 oznaczanie tekstu, 118 P pobieranie darmowego e-booka, 32–35 PocketBook, 24, 93 funkcje czytnika, 116 menu czytnika, 121 r(cid:218)czne pobieranie, 110 usuwanie e-booków, 97 wgrywanie e-booka, 97–101 w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci wy(cid:258)wietlanego tekstu, 113–115 wst(cid:218)pna konfiguracja, 95 wysy(cid:239)ka e-booków, 103 zakup czytnika, 95 PocketBook Touch Lux 2, 94 porównywarka cen, 52 program Adobe Digital Edition, 18 Amazon Kindle, 23, 55 Calibre, 18 Cool Reader, 19 iBooks, 19 Poleć książkęKup książkę S k o r o w i d z 167 U ustawienia wygl(cid:200)du e-booka, 83 wysy(cid:239)ki, 73 W wady ksi(cid:200)(cid:285)ek elektronicznych, 11 wygl(cid:200)d e-booka, 82 wysy(cid:239)ka automatyczna, 76, 149 do chmury, 153–159 e-booków, 103 r(cid:218)czna, 78 Z zak(cid:239)adanie konta, 28 zakup e-booka, 36–51 zalety ksi(cid:200)(cid:285)ek elektronicznych, 11 znak wodny, 16 Kindle for Android, 22 Kindle for iOS, 22 Kindle for MAC, 19 Kindle for PC, 19 Lucidor, 19 PocketBook, 24 promocje, 52 R rejestracja konta, 27 r(cid:218)czna wysy(cid:239)ka, 74 S synchronizacja e-booków, 148 post(cid:218)pu czytania, 129 T tworzenie kategorii ksi(cid:200)(cid:285)ek, 139 notatek, 118 zak(cid:239)adek, 120, 129 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-booki. Poradnik dla początkujących e-czytelników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: