Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00312 031937 24168584 na godz. na dobę w sumie
E-mail marketing oswojony. Teoria, praktyka, prawda - ebook/pdf
E-mail marketing oswojony. Teoria, praktyka, prawda - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5223-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowoczesnym e-mail marketingu

Wokół e-mail marketingu narosło tak wiele mitów, że wypaczyły one jego prawidłowy obraz. Z czego to wynika? Po pierwsze, nie wszystkim zależy, aby e-mail marketing był uznawany za skuteczny. Po drugie, prawie cała wiedza o nim pochodzi niemal wyłącznie od dostawców narzędzi, a nie od praktyków. Po trzecie, nie każdy wie, jak prowadzić e-mail marketing, a wręcz mało kto wie, jak robić to dobrze.

Pomimo to 80% marketerów deklaruje, że nie ma sobie równych, jeśli chodzi o pozyskiwanie i utrzymanie zainteresowania klientów. Poza tym kontaktowanie się z odbiorcami poprzez pocztę elektroniczną stosunkowo niewiele kosztuje, w dodatku - raczej wymaga pracy niż pieniędzy. Wreszcie: wraz z urynkowieniem koncepcji marketing automation e-mail marketing stał się narzędziem wyrafinowanym, które może pracować dla Ciebie nawet wtedy, gdy śpisz, w przenośni i dosłownie (choć nie jest to tak proste, jak mówią o tym dostawcy narzędzi).

Jednak ta książka to nie jedynie próba zmierzenia się z mitami o e-mail marketingu, ale także - a może raczej przede wszystkim - kompendium wiedzy na ten temat. Jeśli tylko chcesz i dysponujesz odpowiednimi zasobami, za sprawą e-mail marketingu przeniesiesz newslettery (i nie tylko) w swojej firmie na wyższy poziom. W kolejnych rozdziałach poprowadzimy Cię za rękę i pokażemy, jak efektywnie wykorzystać e-mail marketing do celów sprzedażowych, edukacyjnych, informacyjnych czy umacniania lojalności klientów.


Autorzy książki od początku 2016 roku współtworzą i rozwijają agencję e-mail marketingową Animails. Wspólnie realizowali projekty z zakresu e-mail marketingu i marketing automation dla takich marek jak: Citrooen, Money.pl, Zdrofit, Morele.net, Traficar, Express, Fitness Platinium, a także dla wielu sklepów internetowych. Cały czas są głodni nowych wyzwań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/emamar Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4421-1 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:294)CI Wst(cid:275)p Sk(cid:270)d si(cid:275) bierze zafa(cid:227)szowany obraz e-mail marketingu? O czym wi(cid:275)c traktuje ta ksi(cid:270)(cid:307)ka? 5 6 7 Rozdzia(cid:227) 1. E-mail marketing — dziarski staruszek 9 9 Kiedy to wszystko si(cid:275) zacz(cid:275)(cid:227)o? Staruszek czy nie? 10 Jak mo(cid:307)esz wykorzysta(cid:260) e-mail marketing w swojej firmie? 16 Czas, start. Co nale(cid:307)y wzi(cid:270)(cid:260) pod uwag(cid:275), zanim zabierzesz si(cid:275) do pracy? Z (cid:307)ycia praktyka: popularne mity na temat e-mail marketingu 19 21 Rozdzia(cid:227) 2. Przygotowujemy si(cid:275)! 25 Czy masz wszystko, czego potrzebujesz, (cid:307)eby wystartowa(cid:260)? 26 Z (cid:307)ycia praktyka: e-mail marketingowy Dzie(cid:285) (cid:294)wistaka? 51 Rozdzia(cid:227) 3. Baza mailingowa… 53 baz(cid:270) Twojego e-mail marketingu Baza mailingowa — w(cid:227)asna, po(cid:307)yczona, a mo(cid:307)e kupiona? 54 Jak prawie za darmo przyspieszy(cid:260) budow(cid:275) bazy adresowej? 60 Metoda double opt-in — czym jest i dlaczego jest tak wa(cid:307)na? 66 70 Jak wita(cid:260) si(cid:275) z nowymi subskrybentami newslettera? Jak rozwi(cid:270)za(cid:260) wypis z newslettera? 74 Higiena bazy danych 76 Z (cid:307)ycia praktyka: co zrobi(cid:260) ze star(cid:270), nieu(cid:307)ywan(cid:270) baz(cid:270) adresow(cid:270)? 78 3 Poleć książkęKup książkę E-MAIL MARKETING OSWOJONY. TEORIA, PRAKTYKA, PRAWDA Rozdzia(cid:227) 4. Pracujemy nad newsletterem Opracowujemy szablon wiadomo(cid:295)ci Podstawy tworzenia skutecznych wiadomo(cid:295)ci Rozdzia(cid:227) 5. Analizujemy nasz(cid:270) prac(cid:275) Najwa(cid:307)niejsze wska(cid:305)niki w e-mail marketingu (i jak je optymalizowa(cid:260)) Analityka newsletterów (i nie tylko) — kilka wskazówek Z (cid:307)ycia praktyka: 5 pu(cid:227)apek, w które mo(cid:307)esz wpa(cid:295)(cid:260) podczas testowania i analizowania wyników Rozdzia(cid:227) 6. Wybór narz(cid:275)dzia do e-mail marketingu. Aspekty, na które warto zwróci(cid:260) uwag(cid:275) Dostarczalno(cid:295)(cid:260) Aspekty, które u(cid:227)atwiaj(cid:270) start Aspekty, które wp(cid:227)ywaj(cid:270) na komfort i efektywno(cid:295)(cid:260) pracy Rozdzia(cid:227) 7. Marketing automation Nie istnieje jeden „marketing automation” G(cid:227)ówny mit zwi(cid:270)zany z marketing automation Marketing automation — identyfikacja u(cid:307)ytkownika Marketing automation B2B i B2C — z jakich funkcji korzysta(cid:260)? Rozdzia(cid:227) 8. Cold mailing w pigu(cid:227)ce Czym jest cold mailing? Jak wybra(cid:260) narz(cid:275)dzie do cold mailingu? Jak (od technicznej strony) dzia(cid:227)a cold mailing? Sk(cid:270)d wzi(cid:270)(cid:260) baz(cid:275) adresow(cid:270) do cold mailingu? 10 podstaw skutecznego cold mailingu Konstrukcje skutecznych „zimnych maili” 81 83 93 135 135 154 156 161 163 164 166 173 173 175 177 178 181 181 182 183 184 186 188 4 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:226) 1. E-MAIL MARKETING — DZIARSKI STARUSZEK Autor: Artur D(cid:199)browski Kiedy to wszystko si(cid:275) zacz(cid:275)(cid:227)o? Nie(cid:245)atwo wskaza(cid:201), kiedy e-mail marketing postawi(cid:245) swoje pierwsze kroki. Cho(cid:201) pierwsza reklama zosta(cid:245)a rozes(cid:245)ana za pomoc(cid:199) poczty elektronicznej ju(cid:290) w 1978 roku (na komputery w urz(cid:215)dach oraz uni- wersytetach w Stanach Zjednoczonych), jeszcze w latach 80. marke- ting bezpo(cid:265)redni na ca(cid:245)ym (cid:265)wiecie wci(cid:199)(cid:290) opiera(cid:245) si(cid:215) na wykorzysta- niu telefonu i poczty tradycyjnej. Na pocz(cid:199)tku lat 90. marketerzy na Zachodzie zacz(cid:215)li przeciera(cid:201) pierwsze szlaki w komunikacji z klien- tami za pomoc(cid:199) poczty elektronicznej. By(cid:245)y to jednak nie(cid:265)mia(cid:245)e próby. Zdaje si(cid:215), (cid:290)e dopiero na prze(cid:245)omie wieków e-mail marketing zacz(cid:199)(cid:245) stawa(cid:201) si(cid:215) powa(cid:290)nym i powszechnie stosowanym no(cid:265)nikiem reklamy oraz sposobem na komunikacj(cid:215) z klientami. (cid:264)wiadczy(cid:201) o tym mo(cid:290)e pojawienie si(cid:215) szeregu regulacji dotycz(cid:199)cych tej formy komunikacji. W 1998 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono ustaw(cid:215) The Data Protection Act, maj(cid:199)c(cid:199) na celu ochron(cid:215) danych osobowych, przecho- wywanych zarówno na komputerach, jak i w dokumentacji papie- rowej. Wtedy te(cid:290) s(cid:245)owo „spam” zadebiutowa(cid:245)o w s(cid:245)owniku Oxford English Dictionary. 9 Poleć książkęKup książkę E-MAIL MARKETING OSWOJONY. TEORIA, PRAKTYKA, PRAWDA Na prze(cid:245)omie wieków zacz(cid:215)(cid:245)y si(cid:215) pojawia(cid:201) pierwsze narz(cid:215)dzia do masowej wysy(cid:245)ki e-maili, dzi(cid:215)ki którym ta forma komunikacji sta(cid:245)a si(cid:215) dla marketerów dost(cid:215)pna bardziej ni(cid:290) kiedykolwiek wcze(cid:265)niej. Jak mo(cid:290)na si(cid:215) by(cid:245)o spodziewa(cid:201), doprowadzi(cid:245)o to jednocze(cid:265)nie do roz- powszechnienia si(cid:215) zjawiska spamu. Walk(cid:215) z niechcian(cid:199) poczt(cid:199) elektroniczn(cid:199) podj(cid:199)(cid:245) w 2003 roku ame- ryka(cid:247)ski parlament, wprowadzaj(cid:199)c ustaw(cid:215) „CAN-SPAM”, reguluj(cid:199)c(cid:199) kwesti(cid:215) niechcianych ofert marketingowych i pornografii. Obowi(cid:199)- zuje ona do dzi(cid:265) i zawiera szereg nakazów odnosz(cid:199)cych si(cid:215) do ko- mercyjnej wysy(cid:245)ki e-maili, dotycz(cid:199)cych m.in. tematów wiadomo(cid:265)ci, pola nadawcy czy linku do rezygnacji z subskrypcji. W 2003 roku nowe regulacje dotycz(cid:199)ce prywatno(cid:265)ci i wykorzystania elektronicznych (cid:265)rodków komunikacji pojawi(cid:245)y si(cid:215) równie(cid:290) w Europie. Natomiast w 2005 roku rozpocz(cid:215)(cid:245)a swoje funkcjonowanie Sender Policy Framework (SPF) — pierwsza technologia, której celem — a(cid:290) po dzi(cid:265) dzie(cid:247) — jest zabezpieczanie serwerów SMTP przed przyj- mowaniem poczty z niedozwolonych (cid:288)róde(cid:245) (wi(cid:215)cej o prawnej oraz technicznej stronie e-mail marketingu piszemy w kolejnych roz- dzia(cid:245)ach). Staruszek czy nie? Mo(cid:290)na wi(cid:215)c przyj(cid:199)(cid:201), (cid:290)e e-mail marketing istnieje ju(cid:290) niespe(cid:245)na dwie dekady (cho(cid:201) na pewno przez ten czas wyra(cid:288)nie ewoluowa(cid:245)). W marketingowej skali makro to dos(cid:245)ownie chwila. Przyjmuje si(cid:215), (cid:290)e pierwsza oferta wys(cid:245)ana za pomoc(cid:199) poczty „tradycyjnej” pojawi(cid:245)a si(cid:215) oko(cid:245)o 1000 lat przed nasz(cid:199) er(cid:199), w staro(cid:290)ytnym Egipcie. W(cid:245)a(cid:265)ciciel ziemski zaoferowa(cid:245) wówczas nagrod(cid:215) w z(cid:245)ocie za znalezienie i zwró- cenie zbieg(cid:245)ego niewolnika. 10 Poleć książkęKup książkę E-MAIL MARKETING — DZIARSKI STARUSZEK Na pierwsz(cid:199) masow(cid:199) wysy(cid:245)k(cid:215) komercyjn(cid:199) musieli(cid:265)my poczeka(cid:201) „nie- co” d(cid:245)u(cid:290)ej, bo a(cid:290) do XIX wieku. A dok(cid:245)adnie do 1872 roku, kiedy to Aaron Montgomery Ward rozpocz(cid:199)(cid:245) wysy(cid:245)k(cid:215) jednostronicowego ka- talogu. W ten sposób da(cid:245) pocz(cid:199)tek jednej z najd(cid:245)u(cid:290)ej istniej(cid:199)cych sieci handlowych — Montgomery Ward (z przykro(cid:265)ci(cid:199) przyj(cid:215)li(cid:265)my w 2000 roku informacj(cid:215) o og(cid:245)oszeniu przez ni(cid:199) upad(cid:245)o(cid:265)ci) — oraz sprzeda(cid:290)y wysy(cid:245)kowej, która dzia(cid:245)a do dzi(cid:265). W obliczu powy(cid:290)szych faktów i dat mo(cid:290)na by uzna(cid:201), (cid:290)e e-mail mar- keting to m(cid:245)odzieniaszek. Jednak czasy si(cid:215) zmieni(cid:245)y. Odk(cid:199)d inter- net rozpowszechni(cid:245) si(cid:215) na tyle, (cid:290)e prawie co drugi Ziemianin ma do niego dost(cid:215)p (w 2000 roku by(cid:245)o to 6,8 ludno(cid:265)ci, a w 2016 — ju(cid:290) 46,1 1), co rusz debiutuj(cid:199) nowe metody reklamy i komunikacji, ewoluuj(cid:199) istniej(cid:199)ce, a tak(cid:290)e pojawiaj(cid:199) si(cid:215) nowe trendy w dziedzinie marketingu czy — zdecydowanie ju(cid:290) wyodr(cid:215)bnionego — marketingu internetowego. „E-mail” czy „email”? Zapewne spotka(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) z oboma sposobami zapisu tego s(cid:239)owa. Zapewne zauwa(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) te(cid:285), (cid:285)e stosujemy wy(cid:239)(cid:200)cznie pierwszy z nich. Dlaczego? Dlatego, (cid:285)e… na t(cid:218) chwil(cid:218) jest jedynym poprawnym. Pisownia „email” — przy- najmniej na razie — jest uznawana za b(cid:239)(cid:218)dn(cid:200). Jak czytamy na blogu „Obcy J(cid:218)zyk Polski”, gdyby zrezygnowa(cid:202) z dywizu i pisa(cid:202) „email”, nie by(cid:239)oby do ko(cid:241)ca wiadomo, czy litera „e” pozostaje przedrostkiem, czy wchodzi do rdzenia, tak jak na przyk(cid:239)ad w s(cid:239)owie „emalia”2. Nie mo(cid:285)na jednak wykluczy(cid:202), (cid:285)e za jaki(cid:258) czas tak(cid:285)e forma „email” stanie si(cid:218) poprawna. Tak jak w j(cid:218)zyku angielskim, w którym niemal zawsze stosuje si(cid:218) ten sposób zapisu. W 2011 roku ameryka(cid:241)ska agencja Associated Press w swoim stylebooku zmieni(cid:239)a na sta(cid:239)e „e-mail” na „email”. Nie nale(cid:285)y jednak spodziewa(cid:202) si(cid:218), aby j(cid:218)zykoznawcy zaakceptowali formy „imejl” oraz „mejl”, które od czasu do czasu gdzie(cid:258) si(cid:218) pojawiaj(cid:200). Je(cid:258)li chcemy by(cid:202) mniej oficjalni, lepiej, je(cid:258)li napiszemy: „mail”. 1 http://www.internetlivestats.com/internet-users/ 2 https://obcyjezykpolski.pl/e-mail-mail-albo-potocznie-mejl/ 11 Poleć książkęKup książkę E-MAIL MARKETING OSWOJONY. TEORIA, PRAKTYKA, PRAWDA SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), RTB (Real-Time Bidding), big data, mobile marketing, social media marketing, content marketing… To tylko wybrane dziedziny marke- tingu online, które pojawi(cid:245)y si(cid:215) w ostatnich latach i ca(cid:245)y czas ewo- luuj(cid:199). A na horyzoncie wida(cid:201) ju(cid:290) kolejne metody sprzeda(cid:290)y i komu- nikacji z klientami. A(cid:290) trudno sobie wyobrazi(cid:201), jak bardzo zmieni si(cid:215) (cid:265)wiat reklamy, gdy naukowcy rozwin(cid:199) naprawd(cid:215) zaawansowan(cid:199) sztuczn(cid:199) inteligencj(cid:215)… Patrz(cid:199)c na te wszystkie nowo(cid:265)ci oraz zmiany, do których dochodzi w dziedzinie marketingu internetowego, nie sposób traktowa(cid:201) e-mail marketingu jako czego(cid:265) (cid:265)wie(cid:290)ego. Owszem, kana(cid:245) ten przez ostatnie lata tak(cid:290)e ewoluowa(cid:245) (na przyk(cid:245)ad w kierunku marketing automa- tion, o którym piszemy pó(cid:288)niej, w osobnym rozdziale), ale w ca(cid:245)ym internetowym ekosystemie to mimo wszystko jedna z najbardziej tradycyjnych form komunikacji. A jednocze(cid:265)nie jedna z najsku- teczniejszych! E-mail marketing to w dalszym ci(cid:199)gu niezwykle efektywne narz(cid:215)- dzie, które odpowiednio wykorzystane, pozwoli Ci zarówno lepiej komunikowa(cid:201) si(cid:215) z klientami (budowa(cid:201) relacj(cid:215) z nimi), jak i sprze- dawa(cid:201) wi(cid:215)cej. Niektórzy ju(cid:290) kilka lat temu zwiastowali rych(cid:245)y ko- niec newsletterów, a on wci(cid:199)(cid:290) nie nadszed(cid:245) i nie zapowiada si(cid:215), aby dosz(cid:245)o do niego w bliskiej przysz(cid:245)o(cid:265)ci. Nie b(cid:215)dziemy jednak go(cid:245)os(cid:245)owni. Przedstawiamy trzy filary, na któ- rych ca(cid:245)y czas opiera si(cid:215) si(cid:245)a e-mail marketingu: Filar pierwszy — e-mail marketing wci(cid:270)(cid:307) jest skuteczny (po prostu) E-mail marketing nie tylko nie umiera, ale wr(cid:215)cz przeciwnie — ma si(cid:215) coraz lepiej. Newslettery przez d(cid:245)ugi czas by(cid:245)y traktowane jako synonim spamu. Ka(cid:290)da informacja niezamówiona — a nawet za- mówiona, ale zawieraj(cid:199)ca tre(cid:265)ci sprzeda(cid:290)owe — przez wi(cid:215)kszo(cid:265)(cid:201) odbiorców by(cid:245)a traktowana jako niepo(cid:290)(cid:199)dana. To si(cid:215) jednak zmienia. 12 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-mail marketing oswojony. Teoria, praktyka, prawda
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: