Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01270 020858 23383671 na godz. na dobę w sumie
E-mailing in English - ebook/pdf
E-mailing in English - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: BC Edukacja Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7802-048-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trudno wyobrazić sobie dzień pracy bez poczty e-mail. W dobie integracji międzynarodowych rynków coraz bardziej popularny i wymagany w komunikacji elektronicznej staje się język angielski. Jak szybko i poprawnie napisać e-mail w języku angielskim - właśnie tego nauczysz się z niniejszej książki.

Publikacja dostarcza też wielu cennych informacji na temat językowych i międzykulturowych aspektów korespondencji elektronicznej, pokazuje, jak reagować na otrzymanie e-maile. Odpowiednie ćwiczenia i testy pozwolą samodzielnie zweryfikować stan wiedzy i sprawdzić postępy w nauce. Książka prezentuje typowe dla korespondencji elektronicznej sytuacje, związane z nimi słownictwo i sformułowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-mailing in English PrzygotowaniE treści. Formuły i zwroty w języku angielskim Kirsten Wächter E-mailing in English PrzygotowaniE treści. Formuły i zwroty w języku angielskim Kirsten Wächter Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graficzny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: E-Mailing in English Przekład: Urszula Goebel Redakcja: Aleksandra Wielgus Skład: Paweł Niemiro Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych niż prawnie ujętych celów bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2007 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-58-5 Przedmowa Chyba żadna z form komunikacji nie zrewolucjonizo- wała naszego życia tak bardzo jak e-mail. Zaczyna on wy- pierać pozostałe formy – takie jak listy, faksy, rozmowy telefoniczne. Jest dziś niezbędny zarówno w zewnętrznej, jak i wewnętrznej komunikacji w firmie, która odbywa się niemalże w 90 poprzez Intranet, a więc najczęściej drogą e-mailową. W dobie globalizacji i powszechnego dostępu do Inter- netu znajomość języka angielskiego okazuje się niezbędna, ponieważ wiele informacji w sieci dostępnych jest właśnie w tym języku. Poniższa książka pokazuje, jak szybko i poprawnie napisać e-mail w języku angielskim. Przedstawia typowe błędy popełniane podczas przekładu listu elektronicznego, uwzględnia też istotne czynniki międzykulturowe. W książ- ce znaleźć można wiele cennych sformułowań i elementów tekstowych, które po połączeniu tworzą pełną treść e-maila. Znajduje się tu także wiele wskazówek dotyczących sposo- bów doskonalenia umiejętności językowych oraz poprawnej interpretacji otrzymanych e-maili. Dzięki zawartym tu ćwiczeniom i testom można samo- dzielnie weryfikować stan własnej wiedzy i postępy w nauce. Każdy błąd zilustrowałem autentycznym przykładem z pro- wadzonych przeze mnie lekcji. Bochum, wiosna 2007 Kirsten Wächter Spis treści 1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . 1.1 Czy znamy język Internetu? . . . . . . . . . . . . . 1.2 Edit czy Undo? – terminologia programów poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Skróty – od FWD do CC . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Wykaz najważniejszych skrótów . . . . . . . . . . 9 9 12 14 18 2. Obsługa poczty elektronicznej . . 20 2.1 Ile e-maili potrzebuje przeciętny człowiek? . . 20 22 2.2 Jak radzić sobie z zalewem informacji? . . . . 24 2.3 Jak radzić sobie z rozwlekłym e-mailem? . . . 2.4 Podstawowe słówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. Planowanie i pisanie e-maili . . . . 27 3.1 Uwzględnianie odbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 3.2 Adres e-mailowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.3 Interpunkcja i pisownia . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.4 Podział i struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Użycie czasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 42 3.6 Podstawowe słówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wszystko jest kwestią stylu . . . 43 43 4.1 Formy pozdrowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Początek e-maila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Dobre zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Rodzaje stylu w angielskich e-mailach . . . . . 4.5 Znaczenie small talku . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Podstawowe zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 46 48 53 56 5. E-maile na każdą okazję . . . . . . 58 5.1 Ustalenia i zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . 58 71 5.2 Pytania i prośby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Podstawowe zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6. Odpowiedź na e-mail . . . . . . . . . 82 82 6.1 Pozytywne odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6.2 Negatywne odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Podstawowe zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 7. E-maile – sprawozdania . . . . . . . . 100 7.1 Notatki i protokoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7.2 Porządkowanie i prezentowanie informacji . . 102 7.3 Opis tendencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 7.4 Podstawowe słówka i zwroty . . . . . . . . . . . . 108 8. Pisanie e-maili – praktyczny test 110 8.1 Tworzenie newsletterów . . . . . . . . . . . . . . . 110 8.2 Pisanie listów reklamowych . . . . . . . . . . . . 112 8.3 Rezerwacja przez Internet . . . . . . . . . . . . . . 113 8.4 Negocjacje za pomocą e-maili? . . . . . . . . . . 118 Rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Rozdział 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Rozdział 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Rozdział 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Rozdział 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Rozdział 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Słowniczek angielsko-polski . . . . . . . . . . . 131 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 O Autorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1. Podstawowe pojęcia 1.1 Czy znamy język Internetu? Sześćdziesiąt miliardów e-maili dziennie – większość z nich powstaje w języku angielskim. Te dane pomagają zrozumieć, dlaczego w książce poświęconej e-mailingowi jest tak dużo odniesień do Internetu. Źródłem dużej części tego typu listów są informacje, na które natknęliśmy się surfując po Internecie. Najczęściej dotyczą one zagadnień natury technicznej, zamówień lub rezerwacji podróży. Bardzo ważnym aspektem jest ochrona danych. Drogą e-mailową przekazywane są często osobiste informacje. Może się zdarzyć, że trafią one w niewłaściwe ręce. W przypadku internetowej korespondencji w języku obcym należy zachować jeszcze większą ostrożność niż w języku ojczystym. Bardzo ważna jest więc znajomość podstawowych pojęć występujących w e-mailowej korespondencji i często spoty- kanych podczas surfowania po anglojęzycznych stronach internetowych. Wiele z nich przeniknęło do polskiej termino- logii. Są nam niezbędne choćby wtedy, gdy pobieramy nowy aplet z serwera lub gdy zastanawiamy się, ile bajtów ma nowa aktualizacja naszego skanera antywirusowego. A tak na marginesie: ile angielskich pojęć zawiera powyż- sze zdanie? Odpowiedź brzmi: pięć. Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania zagad- nień, proponujemy rozwiązać następujący test: 9 Test: Do you speak Internet? 1. Java jest…? 2. Cookies to…? 3. Spam to…? 4. Browser to…? 5. Postmaster to…? 6. Firewall to…? 7. Trojan to…? 8. Website to…? 9. Bug to…? a) gatunkiem kawy b) indonezyjską wyspą c) językiem programowania a) ciasteczka b) niewielkie informacje tekstowe c) kucharze a) mielona szynka w puszce b) sprzęt sportowy c) elektroniczna reklama a) głowica prysznicowa b) przeglądarka internetowa c) miotła a) listonosz b) administrator poczty c) dyrektor poczty a) mur przeciwogniowy b) zapora sieciowa c) zapora ogniowa a) postać z eposu Homera b) drewniany koń c) złośliwe oprogramowanie a) plac budowy b) strona internetowa c) oferta internetowa a) chrząszcz b) błąd oprogramowania c) wózek dziecięcy 10. Phishing to…? a) wędkowanie b) wyłudzanie danych osobowych c) oszustwo internetowe 10 Odpowiedzi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. jest programem kontrolującym na serwerze to nazwa wyspy, gatunek kawy i język programo- Java wania. Twórcy tego języka byli miłośnikami kawy Java, stąd jego nazwa. to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane Ciasteczka przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika (źródło: Wikipedia). Spam jest określeniem elektronicznej, niechcianej reklamy i często równie niesmacznej jak mielona szynka w puszce, od której nazwa się wywodzi. Browser pochodzi od słowa to browse – „wertować”, oznacza program, za pomocą którego można surfować, czyli przeglądać strony w Internecie. Postmaster przychodzącą i wychodzącą pocztę e-mailową. to pierwotna nazwa zapory przeciwogniowej, Firewall chroniącej zagrożone pożarem domy. W tym przypadku dotyczy zapory sieciowej zabezpieczającej przed intru- zami. jest określeniem odnoszącym się do drewnianego Trojan konia, dzięki któremu Grecy zdobyli Troję. Tutaj oznacza złośliwe oprogramowanie, które podszywając się pod niektóre aplikacje, wywołuje szkody w systemie. Website ma ścisły związek ze słowem site, czyli „plac, miejsce” i oznacza prezentację osoby lub firmy w sieci. Nawiązaniem do pierwotnego znaczenia (czyli placu bu- dowy) jest pojawiająca się często informacja site under construction. Pojedyncze strony noszą nazwę pages, np. homepage = strona startowa. Bug nawiązuje do legendarnego chrząszcza, który w latach czterdziestych zniweczył jeden z pierwszych komputero- wych eksperymentów – dostał się do obwodu elektrycz- nego testowej konstrukcji, powodując zwarcie. Odtąd mniejsze błędy oprogramowania noszą nazwę bugs. pierwotnie oznaczał rodzaj połowu na rekiny. Phishing W terminologii internetowej jest to przekierowanie na- 11 iwnych użytkowników na fikcyjne strony (na przykład bankowe) w celu wyłudzenia ich danych osobowych. 1.2 Edit czy Undo? – terminologia programów poczty elektronicznej Żeby poprawić swoją znajomość języka angielskiego, warto pracować z angielskojęzycznymi programami pocz- ty elektronicznej i przeglądarkami internetowymi. Można w tym celu zmienić ustawienie językowe w zainstalowanym u siebie programie (np. Windows umożliwia takie ustawienie w programie Outlook) albo wykorzystać anglojęzyczne wersje programów, np. Mozilla Thunderbird. Dzięki częstemu po- wtarzaniu angielskich pojęć będzie je można łatwiej zapamię- tać i – w konsekwencji – zastosować. Będziecie zaskoczeni, jak wiele z nich już znacie. Ćw. 1 Dobierz angielskie odpowiedniki do polskich określeń. 1. Załącznik a subject 2. Temat b contacts 3. Elementy usunięte c drafts 4. Kopie robocze 5. Prześlij dalej d sent items e attachment 6. Wysoki priorytet f inbox 7. Skrzynka odbiorcza g send/receive 8. Skrzynka nadawcza h deleted items 9. Odpowiedz i forward 12 10. Adresy j high priority 11. Wyślij/Odbierz k outbox 12. Elementy wysłane l reply Ćw. 2 Które pojęcia z poprzedniego ćwiczenia odpo- wiadają poniższym poleceniom? 1. Find old e-mails you have sent. 2. Find e-mails you have received. 3. Find e-mail addresses and other personal data. 4. Put e-mails in that you are working on. 5. See what a message is about. 6. See that an e-mail is important and should be read immediately. 7. Find a document which has been sent with the e-mail. Ćw. 3 Do angielskich zwrotów dobierz polskie odpowiedniki. 1. find a Zaznacz jako spam 2. sort by b Prześlij dalej 3. edit message c Cofnij czynność 4. create new message d Zapisz jako kopię roboczą 5. move to Drafts e Zapisz jako 6. go to Personal 7. mark as junk f Wklej g Usuń 13 8. delete 9. insert 10. save as 11. undo 12. forward h Edytuj i Sortuj według j Szukaj k Nowa poczta l Otwórz osobisty folder 1.3 Skróty – od FWD do CC E-mail jest zwięzłą formą korespondencji, dlatego też w poczcie elektronicznej używa się wielu skrótów. Nie wolno jednak mylić powszechnie stosowanych w e-mailach stan- dardowych skrótów z tymi, które zostały przejęte z języka potocznego. W odniesieniu do tych ostatnich trzeba zachować ostrożność, należy z nich korzystać z umiarem, uzależniać ich zastosowanie od kontekstu. Skróty angielskie tworzone są w następujący sposób: : skrót powstaje przez połączenie pierw- Początkowe litery szych liter wyrazów, np. CC = Carbon Copy lub asap = as soon as possible. Z reguły nie używa się tu kropek. Formy przejęte z łaciny : e.g. = exemplum gratia (for exam- ple) lub a.m. = ante meridian (in the morning). Kropki pomijane są często także w skrótach pisanych małymi literami (am lub AM, eg lub e.g.). Częste są też zapożycze- nia z języków obcych, np. francuskiego: RSVP = répondez s´il vous plaît (prośba o odpowiedź). skrót powstaje z połączenia pierwszej Początek i koniec: i ostatniej litery danego wyrazu, środek zostaje pominięty: attn = attention. Opuszczanie samogłosek traktuje się je jako zbyteczne, np. pls = please. Opuszczanie samogłosek i spółgłosek: mgmt = management lub FWD = forward. Popularne są też skróty dźwiękonaśladowcze, czyli litery : samogłoski często są pomijane, np. mtg = meeting, ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

E-mailing in English
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: