Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 006728 20284676 na godz. na dobę w sumie
ECDL S4. Edycja obrazów. Syllabus v.2.0 - ebook/pdf
ECDL S4. Edycja obrazów. Syllabus v.2.0 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 9788301181215 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence ECDL) potwierdza zdobycie umiejętności w zakresie obsługi komputera i programów użytkowych po odbyciu międzynarodowego systemu szkoleń.
W Polsce licencji na szkolenia udziela Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), ono także wydaje certyfikaty.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL: - potwierdzenie posiadanych kompetencji, - wzrost pozycji na rynku pracy, - większa pewność utrzymania zatrudnienia, - wzrost mobilności, - wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.
Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4, a także dla tych, którzy chcą poznać podstawy obróbki obrazów cyfrowych oraz przygotowania ich do druku.
Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia ściśle związane z Syllabusem v. 2.0:
- kluczowe pojęcia związane z obrazami cyfrowymi; - formaty plików graficznych oraz modele kolorów; - sposoby przechwytywania obrazów; - tworzenie obrazów: użycie warstw, zaznaczanie, zastosowanie efektów i filtrów, tekst; - narzędzia służące do retuszu, rysowania oraz malowania; - utworzenie projektu graficznego i przygotowanie go do druku.
Prezentowana książka jest rekomendowana przez PTI jako materiał szkoleniowy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

pwn_modul_S4_001_204.indd 1 pwn_modul_S4_001_204.indd 1 2015-01-07 14:51:56 2015-01-07 14:51:56 Projekt okładki i stron tytułowych: INT-MEDIA Wydawca: Łukasz Łopuszański Redaktor: Bartosz Stawiarski-Lietzau Koordynator produkcji: Anna Bączkowska Skład i łamanie: Pracownia Obrazu – Anna Sandecka-Ląkocy Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2015 ISBN 978-83-01-18121-5 Wydanie I Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl pwn_modul_S4_001_204.indd 2 pwn_modul_S4_001_204.indd 2 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 1. Koncepcja tworzenia obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Obrazy cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. Formaty grafi czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3. Koncepcja koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Przechwytywanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3. Używanie aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1. Tworzenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.2. Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.3. Zwiększanie produktywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4. Praca z obrazami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.1. Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2. Operacje na obrazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.3. Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.4. Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4.5. Efekty i fi ltry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5. Rysowanie i malowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.1. Narzędzia do rysowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5.2. Narzędzia do malowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 pwn_modul_S4_001_204.indd 3 pwn_modul_S4_001_204.indd 3 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 4 ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4 6. Przykładowy projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 7. Zapisywanie wyników pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.1. Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.2. Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Przykładowy test egzaminacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Odpowiedzi do testu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 pwn_modul_S4_001_204.indd 4 pwn_modul_S4_001_204.indd 4 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 Wstęp Książka jest przeznaczona dla osób, które zamierzają przystąpić do egza- minu ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4. Moduł S4 sprawdza wiedzę i umiejętności związane z obrazami cyfrowymi oraz używaniem aplikacji przeznaczonej do edycji zdjęć, stosowania efektów, a także przygotowania obrazów do druku i publikacji. Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:  podstawowych pojęć związanych z używaniem obrazów cyfrowych, rozumienia opcji formatów grafi cznych oraz teorii kolorów;  otwierania i zapisywania obrazu w różnych formatach oraz ustawiania właściwych opcji;  używania wbudowanych opcji, takich jak wyświetlanie pasków narzę- dziowych, palet oraz zwiększanie produktywności;  przechwytywania i zapisywania obrazu, u żywania różnych narzędzi służą- cych do zaznaczania oraz operacji na obrazach; tworzenia i używania warstw, pracy z tekstem, używania efektów i fi ltrów oraz narzędzi do rysowania i malowania;   przygotowywania obrazu do druku i publikacji. Gama programów służących do edycji zdjęć jest bardzo szeroka. Od wielu lat prym wśród tego typu aplikacji wiedzie Photoshop. W celu przedstawienia zagadnień Syllabusa wybraliśmy najnowszą wersję programu, Adobe Photo- shop CC. Podstawowe funkcje i narzędzia są dostępne także w innych aplika- cjach, np. Gimp, Corel Photo-Paint czy Corel Paint Shop Pro. Różne mogą być nazwy narzędzi, jednak ikony do nich przypisane są w większości programów podobne. Również sposób używania warstw jest taki sam i stanowi jedną z bazowych umiejętności, które należy posiadać, chcąc zajmować się grafi ką rastrową. Działanie wszystkich narzędzi zostało przedstawione na konkret- nych przykładach, co powinno ułatwić ich zrozumienie. pwn_modul_S4_001_204.indd 5 pwn_modul_S4_001_204.indd 5 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 1. Koncepcja tworzenia obrazów 1.1. Obrazy cyfrowe Jeszcze kilkanaście lat temu większość zdjęć zapisywana była na kliszy, którą należało oddać do wywołania i dopiero wówczas mogliśmy się prze- konać, czy zdjęcia nadają się do druku. Na szczęście szybki rozwój techno- logiczny wpłynął również na fotografi ę i obecnie korzystamy głównie z foto- grafi i cyfrowej. Dzięki zapisowi cyfrowemu zaraz po zrobieniu zdjęcia możemy spraw- dzić, jak wyszło, a po otwarciu za pomocą odpowiedniego programu kompu- terowego jesteśmy w stanie samodzielnie wykadrować zdjęcia, poprawić kontrast lub dokonać retuszu. Aby przenieść zdjęcia, które były tylko w formie papierowej, na dysk komputera, musieliśmy je skanować. Jakość takiego zeskanowanego zdjęcia pozostawiała wiele do życzenia i bardzo rzadko nadawało się ono do umiesz- czenia w materiałach drukowanych, np. na ulotkach lub plakatach, jak i do publikacji w internecie. W związku z wysoką jakością fotografi i cyfrowych oraz tym, że obrazy są zapisywane w plikach, bez problemu możemy umieszczać je w magazynach, katalogach, broszurach. Bardzo często zdjęcia publikujemy także na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz serwisach przeznaczo- nych specjalnie do publikacji zdjęć oraz całych albumów. W obecnych czasach większość z nas dysponuje smartfonami i kompute- rami. Zdjęcia zapisane w plikach możemy dowolnie przesyłać znajomym lub rodzinie za pomocą poczty elektronicznej, w postaci wiadomości multimedial- pwn_modul_S4_001_204.indd 6 pwn_modul_S4_001_204.indd 6 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 1. Kocepcja tworzenia obrazów 7 nych (MMS). Jeśli natomiast mamy drukarkę, wystarczy, że kupimy papier fotografi czny i możemy samodzielnie wydrukować zdjęcia w domu. Ich koszt jest nieco wyższy niż zdjęć wydrukowanych w zakładzie fotografi cznym, jeże- li jednak pilnie potrzebujemy kilku zdjęć, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zdjęcia można oczywiście drukować na zwykłym papierze, lecz ich jakość będzie zdecydowanie gorsza niż na papierze fotografi cznym. Jeżeli lubimy otaczać się zdjęciami swoich bliskich lub fotografi ami, które przypominają nam wyjątkowy urlop lub inny ważny moment w życiu, możemy kupić ramkę cyfrową. Pozwala ona zarówno na przeglądanie zdjęć tak, jak robilibyśmy to, korzystając z albumu fotografi cznego, jak i tworzyć pokazy zdjęć. Ustawiamy czas, przez jaki ma być wyświetlane jedno zdjęcie, po czym automatycznie ładowane jest kolejne. Najpopularniejsze ramki to urządzenia o siedmiocalowym ekranie, ale ich gama jest bardzo szeroka, więc znajdziemy zarówno mniejsze, jak i większe ramki, które możemy postawić na biurku czy powiesić na ścianie. Aby zrozumieć istotę fotografi i cyfrowej, musimy poznać podstawowe po- jęcia z nią związane. Mówiąc o monitorach, zdjęciach lub innych obrazach, na pewno każdy z nas słyszał o pikselach. Piksel stanowi najmniejszą, reprezentu- jącą jednolity kolor, część obrazu cyfrowego wyświetlanego na ekranie moni- tora, ramki cyfrowej, aparatu fotografi cznego, telewizora itp. Każdy piksel zło- żony jest z trzech subpikseli: czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Piksele mogą świecić, być wygaszone lub częściowo wygaszone. I właśnie takie stero- wanie intensywnością świecenia służy do uzyskania odpowiedniego koloru. W zależności od typu monitora układ subpikseli może być różny, np. w monito- rach LCD stosuje się poziomy podział piksela na subpiksele (rys. 1). Rysunek 1. Sposób ułożenia pikseli w monitorach LCD pwn_modul_S4_001_204.indd 7 pwn_modul_S4_001_204.indd 7 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 8 ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4 W grafi ce rastrowej piksel oznacza także najmniejszy pojedynczy punkt obrazu. Przy dużym powiększeniu obrazu wyraźnie widać, że składa się on z maleńkich kwadracików o różnych kolorach. Każdy z takich kwadracików jest pikselem (rys. 2). Rysunek 2. Przykład obrazu oraz powiększonego fragmentu, w którym widoczne są pojedyncze piksele Kiedy mówimy o obrazach cyfrowych, często też używamy terminu roz- dzielczość. Rozdzielczość jest podstawowym parametrem obrazu, który in- formuje nas o jakości zdjęcia. Wyrażana jest najczęściej w jednostce dpi (dots per inch), czyli liczbie plamek na cal. Publikując obrazy w internecie, zapisu- jemy je zazwyczaj w rozdzielczości 72 dpi, która wystarcza do prawidło - wego wyświetlania obrazu, a jednocześnie nie pogarsza jego jakości. Roz- dzielczość ta nie jest jednak odpowiednia, jeśli przygotowujemy pliki do druku. Standardowa rozdzielczość dla niewielkich plakatów, ulotek, wizytó- wek, katalogów czy teczek ofertowych to 300 dpi. Na zmniejszenie rozdziel- czości przy druku możemy pozwolić sobie, projektując np. billboardy czy banery, które są oglądane z daleka. Jeżeli zależy nam, aby widoczne było jak najwięcej szczegółów i aby były one wyraźne, pamiętajmy o wysokiej roz- dzielczości (rys. 3). pwn_modul_S4_001_204.indd 8 pwn_modul_S4_001_204.indd 8 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 1. Kocepcja tworzenia obrazów 9 Rysunek 3. Przykład tego samego obrazu zapisanego w rozdzielczości 300 dpi oraz 72 dpi Obraz cyfrowy składa się zatem z pojedynczych pikseli. Każdy z nich ma przypisaną wartość tonalną (czerń, biel, odcień szarości lub kolor) i jest repre- zentowany cyfrowo w postaci kodu binarnego (zera i jedynki). Obraz cyfro- wy to matematyczny zapis obrazu, który możemy zobaczyć tylko, używając odpowiedniego oprogramowania. Wybierając format, w jakim ma zostać zapisany obraz, korzystamy z dwóch rodzajów kompresji: stratnej oraz bezstratnej. Kompresja stratna powoduje, że obraz jest zapisywany w postaci zbliżo- nej do oryginału, lecz nie gwarantuje stuprocentowej zgodności z oryginałem. Zazwyczaj pomijane są bardzo drobne szczegóły, których nie dostrzegamy, pa- trząc na obraz. Najpopularniejszym algorytmem kompresji stratnej jest JPEG. Kompresja bezstratna sprawia, że obraz jest zapisywany identycznie jak oryginał. Pliki, w których stosuje się kompresję bezstratną, są o wiele lepszej jakości i zdecydowanie bardziej nadają się do korekty niż te, w których użyto kompresji stratnej. Do najpowszechniej używanych algorytmów kom- presji bezstratnej zaliczyć można LZW. pwn_modul_S4_001_204.indd 9 pwn_modul_S4_001_204.indd 9 2015-01-08 15:58:26 2015-01-08 15:58:26 10 ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4 Wszystkie obrazy, które tworzymy, są chronione prawem autorskim (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.). Prawo autor- skie (copyright) oznacza, że to, co zostało upublicznione, może być przez użytkowników czytane, oglądane, czasami pobierane z internetu na dysk. Natomiast bez wyraźnej zgody autora nie można rozpowszechniać np. zdjęć lub innych grafi k. Ustawa zapewnia tzw. prawo cytatu, co oznacza, że można dowolnie kopiować treści umieszczone w sieci, jednak obowiązkowo należy je oznaczyć, podając ich źródło i autora. Brak właściwych oznaczeń może być poczytany jako plagiat, co przy obecnym stanie prawnym stanowi zagrożenie karą grzywny, a także ograniczenia lub pozbawienia wolności. Zdjęcia można udostępniać oraz pobierać z banków zdjęć (stock photo- graphy). Tam też najczęściej spotkamy się z określeniami royalty-free oraz rights-managed. Royalty-free (wolne od tantiem) to sposób licencjonowania polegający na tym, że osoba będąca nabywcą licencji ponosi jednorazową opłatę, po czym może dowolnie i wielokrotnie dysponować określoną własnością inte- lektualną. Jeśli zatem znaleźliśmy np. zdjęcie, które bardzo nam się podoba i idealnie pasuje do naszego projektu, a następnie wykupiliśmy do niego licencję w modelu royalty-free, to możemy użyć zdjęcia zarówno w bieżącym projekcie, jak i w kolejnych. Zobowiązani jednak jesteśmy do przeczytania warunków licencji, w których często znajduje się obostrzenie, iż co prawda możemy używać zdjęcia, lecz nie mamy prawa odsprzedawać go innym oso- bom. Autorskie prawa majątkowe pozostają własnością autora. Nie ma moż- liwości wykupienia licencji na wyłączność. Rights-managed to sposób licencjonowania, który określa warunki ko- rzystania ze zdjęcia, wskazując sposób oraz pola eksploatacji (format, nakład, liczba emisji, rodzaj publikacji, terytorium), okres licencji. Wszystkie te czyn- niki mają bezpośredni wpływ na cenę. Istnieje także możliwość wykupienia licencji wyłącznej. 1.2. Formaty grafi czne Grafi kę komputerową dzielimy na grafi kę wektorową oraz grafi kę rastro- wą. W grafi ce wektorowej obrazy są opisane za pomocą fi gur geometrycz- nych. Każda z takich fi gur z kolei jest złożona z węzłów oraz odcinków lub krzywych i ma jednolity kolor (rys. 4). pwn_modul_S4_001_204.indd 10 pwn_modul_S4_001_204.indd 10 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 1. Kocepcja tworzenia obrazów 11 Grafi ka wektorowa nie nadaje się do zapisywania fotografi i, sprawdza się jednak znakomicie przy tworzeniu znaków grafi cznych, schematów, map, planów, znaków drogowych. Grafi ka wektorowa jest czasami stosowana przy rysowaniu komiksów oraz plakatów. Grafi ka rastrowa to siatka złożona z pojedynczych pikseli. Grafi kę ra- strową stosujemy podczas zapisywania oraz obróbki zdjęć i innych obrazów, gdzie kolory zmieniają się płynnie i gdzie jest mnóstwo szczegółów (rys. 4). Rysunek 4. Obraz zapisany jako grafi ka wektorowa oraz jako grafi ka rastrowa Zasadniczą różnicą – oprócz sposobu przedstawienia elementów obrazu – jest ich skalowalność. Rozmiar obrazu zapisanego w pliku wektorowym możemy dowolnie zmniejszać oraz zwiększać bez utraty jakości (rys. 5). Rysunek 5. Skalowanie grafi ki wektorowej pwn_modul_S4_001_204.indd 11 pwn_modul_S4_001_204.indd 11 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 12 ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4 Podczas zmniejszania rozmiaru obrazu rastrowego jakość zostaje zacho- wana, lecz podczas jego powiększania zdecydowanie się pogarsza (rys. 6). Rysunek 6. Skalowanie grafi ki rastrowej Do najbardziej znanych formatów wektorowych zaliczamy:  SVG (Scalable Vector Graphics) – format oparty na XML-u (Extensible Markup Language); przeznaczony dla grafi ki dwuwymiarowej i stworzo- ny głównie na potrzeby stron internetowych;  EPS (Encapsulated PostScript) – format przeznaczony do przechowywa- nia pojedynczych stron grafi ki wektorowej, bardzo często używany do zapisywania obrazów, które mają być otwierane w różnych aplikacjach, np. w programie CorelDRAW oraz Adobe Illustratorze; jeżeli plik zapisali- byśmy w CorelDRAW w domyślnym formacie (CDR), jego otwarcie w Adobe Illustratorze nie byłoby możliwe. Plików zapisanych w Adobe Illustratorze (AI) również nie dalibyśmy rady otworzyć za pomocą Corela. Natomiast format EPS jest rozpoznawany przez obie aplikacje. pwn_modul_S4_001_204.indd 12 pwn_modul_S4_001_204.indd 12 2015-01-07 14:51:57 2015-01-07 14:51:57 1. Kocepcja tworzenia obrazów 13 W grafi ce rastrowej pliki najczęściej zapisujemy w formatach:  JPEG – najpopularniejszy format używany w fotografi i cyfrowej, w któ- rym przejścia między poszczególnymi kolorami są płynne, a stopień kompresji możemy określić samodzielnie;  GIF (Graphics Interchange Format) – jeden z najstarszych formatów, w których zapisywane są mapy bitowe; bardzo często używany na stro- nach internetowych ze względu na małe rozmiary plików;  PNG (Portable Network Graphics) – następca formatu GIF; pliki w nim zapisane cechuje lepsza jakość, możliwe też jest użycie przezroczystości, co jest istotne np. przy umieszczaniu nieregularnych obiektów grafi cz- nych, takich jak logo na niejednolitym tle;  TIFF (Tagged Image File Format) – format przeznaczony głównie do drukowania postscriptowego; zachowuje o wiele więcej szczegółów ob- razu niż pliki JPEG. Każda aplikacja ma swój własny, domyślny format plików. Nieco wcze- śniej wspominaliśmy, że najpopularniejsze własne formaty w grafi ce wekto- rowej to CDR oraz AI. W grafi ce rastrowej spotkamy formaty:  PSD – format własny programu Adobe Photoshop,  PSP – format własny programu Corel Paint Shop Pro,  XCF – format własny programu GIMP,  CPT – format własny programu Corel Photo-Paint. Podczas zapisu obrazu w tych formatach, nie pogarsza się ich jakość, po- nieważ zachowane są wszystkie warstwy (w niektórych programach Corela nazywane obiektami) oraz informacje o poszczególnych elementach. Przygo- towując pliki do druku oraz do publikacji w internecie, wybieramy przezna- czone do tego celu formaty, natomiast źródło zapisujemy w zależności od tego, z którego programu korzystamy: jako PSD, PSP, XCF lub CPT. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli dokon ać zmian w pliku, wystarczy otworzyć plik źródłowy i skorygować odpowiednią warstwę. 1.3. Koncepcja koloru Zajmując się grafi ką komputerową, nie sposób zapisywać prawidłowo plików bez znajomości podstawowych modelów kolorów. Model koloru to pwn_modul_S4_001_204.indd 13 pwn_modul_S4_001_204.indd 13 2015-01-07 14:51:58 2015-01-07 14:51:58 14 ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4 matematyczny opis koloru będący listą liczb, najczęściej trzech lub czterech, z których każda odpowiada jednej składowej koloru. W zależności od przezna- czenia pliku (druk lub publikacja elektroniczna) używa się konkretnego modelu. Jeśli rozpowszechniamy obraz w postaci elektronicznej, zazwyczaj ko- rzystamy z modelu RGB (Red Green Blue). Poszczególne składowe mogą przyjmować wartości od 0 do 255 (tab. 1). Tabela 1. Składowe podstawowych kolorów w modelu RGB Kolor biały czerwony niebieski zielony żółty czarny R 255 255 0 0 255 0 G 255 0 0 255 255 0 B 255 0 255 0 0 0 Model HSB (Hue Saturation Brightness), nazywany również modelem HSV (Hue Saturation Value), składa się z trzech wartości, której oznaczają: odcień – wartość od 0 do 360, nasycenie barwy – wartość od 0 do 100 oraz jasność – wartość od 0 do 100 (tab. 2). Tabela 2. Składowe podstawowych kolorów w modelu HSB Kolor biały czerwony niebieski zielony żółty czarny H 0 0 240 120 60 0 S 0 100 100 100 100 0 B 100 100 100 100 100 0 Model CMYK (Cyan Magenta Yellow Black – ta składowa nazywa jest także Key colour) używany jest podczas przygotowywania obrazu do druku. pwn_modul_S4_001_204.indd 14 pwn_modul_S4_001_204.indd 14 2015-01-07 14:51:58 2015-01-07 14:51:58 1. Kocepcja tworzenia obrazów 15 Jeżeli oddamy do druku plik zapisany w RGB, wówczas na monitorze obraz będzie wyglądał dobrze, jednak kolory w druku wyjdą zupełnie inne. Dlatego należy pamiętać, aby używać modelu CMYK. Składowe: niebieski, purpuro- wy, żółty oraz czarny mogą przyjmować wartości z zakresu 0 do 100 (tab. 3). Tabela 3. Składowe podstawowych kolorów w modelu CMYK Kolor biały czerwony niebieski zielony żółty czarny C 0 0 100 100 0 0 M 0 100 100 0 0 0 Y 100 100 0 100 100 0 K 100 0 0 0 0 100 Skala szarości, nazywana także skalą odcieni szarości (greyscale) to model, w którym każdy piksel stanowi osobną próbkę, dla której określany jest poziom intensywności. Każdemu pikselowi przypisana jest taka sama wartość składowych R, G i B (tab. 4). Tabela 4. Składowe wybranych odcieni szarości w skali szarości Kolor biały szary będący odpowiednikiem czerwonego szary będący odpowiednikiem niebieskiego szary będący odpowiednikiem zielonego szary będący odpowiednikiem żółtego czarny R 255 76 29 149 225 0 G 255 76 29 149 225 0 B 255 76 29 149 225 0 W każdym programie grafi cznym dostępna jest paleta kolorów. W zależ- ności od programu, z którego korzystamy, paleta może mieć różny wygląd, jednak zasada jej działania jest taka sama – wybieramy kolor, klikając na nim lub wprowadzając odpowiednie wartości w polach jednego z modeli (rys. 7). pwn_modul_S4_001_204.indd 15 pwn_modul_S4_001_204.indd 15 2015-01-07 14:51:58 2015-01-07 14:51:58 16 ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4 Rysunek 7. Przykład palet w programach Adobe Photoshop oraz Corel Photo-Paint Większość aplikacji grafi cznych pozwala na stworzenie własnej palety kolorów oraz zapisuje próbki kolorów użytych w pliku, aby można było póź- niej z nich skorzystać, zamiast po raz kolejny szukać ich na palecie. Kolejnym istotnym elementem jest głębia koloru (colour depth). Wyraża ona liczbę bitów użytych dla każdego koloru pojedynczego piksela. Jednostką głębi koloru jest bpp (bits per pixel). Im większa jest głębia koloru, tym większy pwn_modul_S4_001_204.indd 16 pwn_modul_S4_001_204.indd 16 2015-01-07 14:51:58 2015-01-07 14:51:58 1. Kocepcja tworzenia obrazów 17 jest zakres kolorystyczny obrazu, a sam obraz jest bardziej realistyczny. W systemach Windows możemy korzystać z głębi: 1-bitowej (obraz biało- -czarny), 8-bitowej (256 kolorów), 16-bitowej (high color, 32 tysiące kolo- rów), 24-bitowej lub 32-bitowej (true color, 16 milionów kolorów). Głębia koloru jest wprost proporcjonalna do parametrów karty grafi cznej oraz moni- tora (rys. 8). Rysunek 8. Obraz, w którym zostały użyte głębie koloru: 1-bitowa oraz 32-bitowa Każdy program przeznaczony do obróbki zdjęć pozwala nam na określe- nie odcienia koloru (hue), zwanego także po prostu kolorem lub barwą. To jedna z podstawowych cech, która w istocie stanowi nazwę czystego koloru, przy czym bierze się pod uwagę sześć kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski oraz fi oletowy. Ważna jest również umiejętność ustawienia nasycenia (saturation). Określa ono intensywność koloru. Jeżeli kolor jest słabo nasycony, wówczas wygląda na przytłumiony, a nawet zbliżony do szarości. Kolor mocno na- sycony wydaje się bardziej żywy, czasami wręcz jaskrawy. Na rysunku 9 widać, że kolor słabo nasycony jest o wiele ciemniejszy od koloru mocno nasyco nego. Rysunek 9. Przykład mocno oraz słabo nasyconej barwy pwn_modul_S4_001_204.indd 17 pwn_modul_S4_001_204.indd 17 2015-01-07 14:51:58 2015-01-07 14:51:58 18 ECDL/ICDL Edycja obrazów, Moduł S4 Balans kolorów (colour balance), nazywany balansem szarości (grey balance), balansem neutralnym (neutral balance) oraz najczęściej balansem bieli (white balance) jest znany głównie osobom, zajmującym się fotografi ą. Balans kolorów to globalne ustawienie kolorów tak, aby przedstawić barwy (w szczególności neutralne) jak najbardziej naturalnie (rys. 10). Rysunek 10. Zdjęcie, w którym użyto trzech różnych balansów koloru Kontrast (contrast) stanowi różnicę w kolorze oraz jasności, która sprawia, że elementy obrazu są wyodrębnione spośród innych. Ustawienie kontrastu jest optymalne, jeżeli w obrazie znajdują się elementy zarówno czysto białe, jak i całkiem czarne (rys. 11). Rysunek 11. Obraz, w którym zastosowano odpowiednio: niski, średni oraz wysoki poziom kontrastu pwn_modul_S4_001_204.indd 18 pwn_modul_S4_001_204.indd 18 2015-01-07 14:51:58 2015-01-07 14:51:58 1. Kocepcja tworzenia obrazów 19 Jasność (brightness) jest cechą określającą stopień światła w kolorze. Innymi słowy wyraża ogólne wrażenie jasności obrazu. Technicznie jasność odpowiada za ilość bieli oraz czerni w określonej barwie i ustala się ją procen- towo (rys. 12). Rysunek 12. Obraz, w którym zastosowano odpowiednio: niski, średni oraz wysoki poziom jasności Gamma lub korekcja gamma (gamma correction) odpowiada za zmianę średniego zakresu szarości użytych w obrazie. Proces ten odbywa się poprzez usunięcie nadmiaru kontrastu w obrazie wejściowym (rys. 13). Rysunek 13. Obraz, w którym zastosowano odpowiednio: średni (1), wysoki (3) oraz niski (0,4) poziom gamma pwn_modul_S4_001_204.indd 19 pwn_modul_S4_001_204.indd 19 2015-01-07 14:51:58 2015-01-07 14:51:58
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ECDL S4. Edycja obrazów. Syllabus v.2.0
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: