Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 002453 22767298 na godz. na dobę w sumie
Ebook - to proste, czyli ePub bez tajemnic - ebook/pdf
Ebook - to proste, czyli ePub bez tajemnic - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 58
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3956-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ilustrowany poradnik o tym, jak wyprodukować ebooka w standardzie ePub wraz z opisem narzędzi do tego służących i z przykładami własnymi autora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wiesław B. Pietrzak EBOOK – TO PROSTE czyli ePub bez tajemnic inforino@poczta.onet.pl Copyright by Wiesław B. Pietrzak Projekt okładki i strony tytułowej Wiesław B. Pietrzak ISBN 978-83-272-3956-3 Wszelkie prawa zastrzeżone Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora Wydanie I Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 4 Spis treści KRÓCIUTKIE WPROWADZENIE .................................................................................. 6 FORMAT EPUB ......................................................................................................................... 7 BUDOWA PLIKU EPUB .......................................................................................................... 8 PLIK MIMETYPE......................................................................................................................... 9 PLIK CONTAINER.XML .............................................................................................................. 9 PLIK CONTENT.OPF ................................................................................................................... 9 Sekcja metadata ..................................................................................................... 11 Sekcja manifest ...................................................................................................... 13 Sekcja spine ........................................................................................................... 15 Sekcja guide ........................................................................................................... 16 TWORZENIE OKŁADKI .......................................................................................................18 SPIS TREŚCI (PLIK TOC.NCX) ........................................................................................21 CZCIONKI .................................................................................................................................28 USTALANIE CZCIONEK ALTERNATYWNYCH .........................................................................28 OSADZANIE CZCIONEK ...........................................................................................................29 OBRÓBKA TEKSTU ..............................................................................................................30 WYRÓWNANIE TEKSTU...........................................................................................................30 UŻYWANIE ELEMENTÓW RAZEM ...........................................................................................30 KONTROLOWANIE POZYCJI NAGŁÓWKÓW ...........................................................................31 USTAWIANIE WŁAŚCIWOŚCI BĘKARTÓW I SIEROT ..............................................................32 OPCJE ŁAMANIA STRONY .......................................................................................................32 INICJAŁY I KAPITALIKI ...........................................................................................................33 ZAZNACZANIE PIERWSZEJ LITERY I LINII PRZY UŻYCIU CSS ............................................33 ZAZNACZANIE PIERWSZEJ LITERY I LINII PRZY UŻYCIU TAGÓW XHTML .......................35 FORMATOWANIE KRÓTKICH LINII .........................................................................................36 DZIELENIE WYRAZÓW.............................................................................................................38 PRACA Z GRAFIKĄ ..............................................................................................................39 UTRZYMYWANIE PODPISÓW RAZEM Z GRAFIKĄ ..................................................................39 OBLEWANIE SIDEBARA TEKSTEM .........................................................................................40 Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 5 OBRAMOWANIA I TŁA ........................................................................................................41 TWORZENIE SIDEBARA ...........................................................................................................41 OBLEWANIE SIDEBARA TEKSTEM .........................................................................................43 TWORZENIE TABEL .............................................................................................................45 TWORZENIE ODNOŚNIKÓW .............................................................................................45 SIGIL ..........................................................................................................................................47 TWORZYMY EBOOKA ...............................................................................................................47 PRZYPISY ..................................................................................................................................48 ROZDZIAŁY ...............................................................................................................................48 WYKORZYSTANIE WORDA DO ZROBIENIA EBOOKA ...........................................49 PRZYGOTOWANIE PLIKÓW HTML POD WYMOGI EPUB ........................................................49 PRZEMIANA PLIKU HTML W XHTML ......................................................................................50 TWORZENIE OSOBNEGO PLIKU Z ARKUSZEM STYLU ..........................................................50 USTALANIE INFORMACJI O WSTAWIONYCH CZCIONKACH .................................................51 USUWANIE ZBĘDNYCH CUDZYSŁOWÓW ...............................................................................51 USUWANIE NIEISTOTNYCH INFORMACJI O LINKOWANIU STYLÓW WORDA ....................52 ŁĄCZENIE INFORMACJI O STYLACH ......................................................................................52 USUWANIE INFORMACJI O FORMATOWANIU STRONY WORDA ..........................................53 UŻYCIE RELATYWNYCH JEDNOSTEK MIARY ........................................................................53 UŻYWANIE FORM SKRÓCONYCH ............................................................................................54 USUWANIE ZASAD NIEISTNIEJĄCYCH STYLÓW ...................................................................55 OSTATECZNY ARKUSZ STYLU CSS ........................................................................................55 DEKLARACJA JĘZYKA .............................................................................................................56 DODAWANIE ZNAKÓW CUDZYSŁOWU WOKÓŁ ATRYBUTÓW ................................................56 DODAWANIE „ZAMYKAJĄCEGO” SLASHA DO PUSTYCH ELEMENTÓW................................57 KOŃCOWE CZYSZCZENIE KODU XHTML ............................................................................57 Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 6 Króciutkie wprowadzenie Książki elektroniczne, czyli ebooki, można czytać w różnorakich czytnikach programowych (aplikacjach) w komputerach, smartfonach lub dedykowanych czytnikach sprzętowych. Ebooki występują w kilku forma- tach: djv, epub, mobi i pdf. Pdf jest najstarszym formatem, a publika- cje w nim tworzone mają sztywny podział na strony i równie sztywny układ stron. Charakterystyczną cechą pozostałych formatów jest to, że tworzone wedle ich wymogów książki są niestronicowane, mogą być więc czytane w dowolnym czytniku — programowym lub sprzętowym — a tekst będzie się wlewać swobodnie na całą szerokość ekranu. Po lewej stronie widać ten sam tekst w czytniku Aldi- ko w wąskim widoku, a u dołu – w szerokim. Zamieszczone w niniejszej książce zdjęcia, ilustrujące opisywane przykłady procesu tworzenia ebooka, pochodzą z trzech czytników: ADE - Ad- obe Digital Editions (Windows) oraz Aldiko i Moon+ Reader (oba Android). [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 7 Format ePub Najbardziej rozpowszechnionym i akceptowanym formatem dla książek w wydaniu elektronicznym jest dzisiaj ePub. Oparty na języku XML ePub jest standardem międzynarodowym opracowanym przez International Digi- tal Publishing Forum i jest następcą wcześniejszego standardu Open eBook. Z głównych graczy nie akceptuje go Amazon, który opracował wła- sny standard — mobi. Dokument ePub jest specjalnie zbudowanym skompresowanym plikiem z rozszerzeniem .epub. Czytniki programowe potrafią wyświetlić zawartość dokumentu ePub na ekranie dowolnej wielkości: od telefonu komórkowego, przez tablet, po monitor stacjonarny. ePub pozwala też na tworzenie nawigacyjnego (klikalnego) spisu treści. Zawartość e-książki w forma- cie ePub jest zawarta w plikach XHTML i CSS, które mogą odwoływać się do grafik i dodanych czcionek, i może być zakodowana z użyciem DRM. Xhtml to specjalna odmiana języka html, w którym tworzone są wszystkie strony internetowe. Plik ePub zawiera też zbiór plików XML, które po- magają formatować ebook, aby był on właściwie odczytany przez czytnik. Pliki źródłowe ebooków są plikami tekstowymi, więc — na upartego — można je tworzyć nawet w zwykłym notatniku, a do ich kompilowania wystarczy dowolny archiwizer pliku zip, gdyż ebook formatu ePub jest zwykłym archiwum zip i po zmianie rozszerzenia z .epub na .zip można taki plik wypakować archiwizerem w dowolnym katalogu. Ale – uwaga – powrotna czynność, tzn. spakowanie do formatu .zip i zmiana rozszerze- nia na .epub nie zawsze jest akceptowana przez czytniki: np. Aldiko jest odporny na tego typu działanie i odrzuca tak spreparowane pliki, natomiast Moon+ Reader gładko je „przełyka” i dzięki temu znakomicie nadaje się szybkiego sprawdzania efektów wprowadzanych zmian w tekście ebooka lub jego kodzie. [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 8 Budowa pliku ePub Archiwum ePub zawiera następujące elementy: 1. plik mimetype 2. folder META-INF z plikiem container.xml 3. folder OPS (albo OEBPS lub też content) z plikami XHTML (html, xhtml, xml), CSS i innymi zawierujący też plik content.opf ze struktu- rą ebooka i plik toc.ncx ze spisem treści 4. folder z ilustracjami (najczęściej ma on nazwę Images) 5. plik stylesheet.css z arkuszem stylów Przy tworzeniu ebooka należy zwracać uwagę na wielkość liter, gdyż plik.xhtml i Plik.xhtml to dwa różne pliki. Poniżej przedstawiona jest ilustracja z dokumentu ADOBE „EPUB Best Practices” prezentująca zawartość przykładowego pliku ePub. [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 9 Plik mimetype Plik ten informuje o rodzaju archiwum — zzipowanym pliku epub. Nie ma on rozszerzenia i musi znajdować się na pierwszym miejscu w strukturze archiwum, a jego zawartość jest więcej niż skromna i pre- zentuje się tak: application/epub+zip Plik container.xml Plik container.xml, umieszczony w folderze META-INF, wskazuje po- łożenie pliku content.opf. Jego przykładowa zawartość wygląda tak: ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? container version= 1.0 xmlns= urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container rootfiles rootfile full-path= OEBPS/content.opf media- type= application/oebps-package+xml / /rootfiles /container Plik content.opf Plik ten zawiera ogólne informacje o publikacji, manifest z de- klaracją plików naszego ebooka oraz kolejność występowania poszczegól- nych rozdziałów publikacji. Odpowiadają za to trzy podstawowe, obo- wiązkowe sekcje, spięte znacznikiem package: metadata (zawiera ogólne informacje o publikacji, autorze, wydawcy itd.), manifest (z deklara- cją plików naszego ebooka) i spine (kolejność wyświetlania poszczegól- nych rozdziałów publikacji). Przykładowy plik content.opf ma następującą postać: ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 standalone= yes ? package xmlns= http://www.idpf.org/2007/opf unique- identifier= BookId version= 2.0 metadata xmlns:dc= http://purl.org/dc/elements/1.1/ [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 10 xmlns:opf= http://www.idpf.org/2007/opf dc:identifier id= BookId opf:scheme= UUID urn:uuid:f1113ff9- 9b52-42b1-9619-472641d364c0 /dc:identifier dc:title SPFA - samobieżna artyleria lufowa /dc:title dc:rights Copyright Wiesław B. Pietrzak /dc:rights dc:creator opf:role= aut Wiesław B. Pietrzak /dc:creator dc:date opf:event= creation 2012-05-19 /dc:date dc:language pl /dc:language meta name= cover content= spfa-cover.jpg / meta content= 0.5.3 name= Sigil version / manifest item href= toc.ncx id= ncx media-type= application/x- dtbncx+xml / item href= Text/cover.xhtml id= cover.xhtml media- type= application/xhtml+xml / ... ... ... item href= Images/spfa-cover.jpg id= spfa-cover.jpg media- type= image/jpeg / item href= Images/spfa-cover-rear.jpg id= spfa-cover-rear.jpg media-type= image/jpeg / /manifest spine toc= ncx itemref idref= cover.xhtml / itemref idref= tytulowa.xhtml / itemref idref= wstep.xhtml / itemref idref= wykaz.xhtml / itemref idref= rozdz_01.xhtml / itemref idref= rozdz_02.xhtml / itemref idref= rear_cover.xhtml / /spine guide reference href= Text/cover.xhtml title= Cover type= cover / ... ... ... reference href= Text/tytulowa.xhtml title= Title Page type= title- page / /guide /package [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 11 Sekcja metadata W sekcji metadata znajdują się trzy obowiązkowe elementy: tytuł (dc:title), język (dc:language) oraz identyfikator (dc:identifier). Ten ostatni to najczęściej międzynarodowy numer ISBN, ale może to być dowolny unikatowy identyfikator, np. adres mailowy autora z kolejnym numerem. Pozostałe znaczniki — autor, wydawca, data, temat, opis i in- ne — są opcjonalne. Sekcja metadata w pliku content.opf jest miejscem, w którym umieszczasz szczegółowe informacje o twojej książce: tytuł, ilustrato- ra, wydawcę, identyfikator, temat, opis i inne. Czyli wszystko to, co pozwoli potencjalnemu czytelnikowi znaleźć w sieci tę książkę. Sekcja metadanych rozpoczyna się elementem metadata, który zawiera dwie dal- sze nazewnicze deklaracje dbające o ważność twojego dokumentu XML: metadata xmlns:dc= http://purl.org/dc/elements/1.1/ xmlns:opf= http://www.idpf.org/2007/opf Skróty dc i opf pochodzą od nazw specyfikacji Dublin Core Metada- ta i Open Packaging Format. W następnej kolejności, trzymając się wy- mogów Dublin Core, musimy zamieścić tytuł, identyfikator i język. dc:title SPFA – samobieżna artyleria lufowa /dc:title Tytuł jest wymagany, gdyż niektóre czytniki mogą nie otworzyć książki, jeżeli nie znajdą tytułu. Tytuł służy czytnikom do identyfi- kacji ebooka: niektóre wyświetlają go na okładce, jeżeli nie zamiesz- czono na niej ilustracji, inne w nagłówkach stron, a ADE umieszcza go w panelu nawigacyjnym. Drugim wymaganym elementem jest dc:identifier, którego wartość powinna odpowiadać wartości użytej w elemencie dtb:uid meta w pliku toc.ncx i którego id powinien odpowiadać id atrybutu unique-identifier elementu package. Możesz określić rodzaj użytego identyfikatora w atrybucie opf:scheme. Chociaż nie jest nigdzie podane, które atrybuty są dozwo- lone, to można tam umieszczać ISDN (international standard book num- [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 12 ber), DOI (digital object identifier), URL (uniform resource locator), URN (uniform resource name) i URI (uniform resource identifier). Można użyć je wszystkie: dc:identifier opf:scheme= URI http://www.inforino.com/epub/SPFA /dc:identifier dc:identifier id= bookid urn:uuid:3c1e502b-d579-137c-3cd9- 26b7a73e73ad /dc:identifier Trzecim wymaganym elementem metadanych jest dc:date czyli data. Musi ona zawierać rok w formacie czterocyfrowym. Można też podać mie- siąc i dzień w formacie dwucyfrowym. Dozwolone są równoległe elementy daty np. dla przedstawienia pierwotnej daty publikacji jak też wydania wersji ePub. Atrybut opf:event może być użyty do rozróżnienia wielu elementów date: dc:date opf:event= original-publication 1956 /dc:date dc:date opf:event= ops-publication 2010-05 /dc:date Czwartym elementem w sekcji metadanych, który jest wymagany, jest dwuliterowy kod języka dc:language. Można wpisać kilka takich deklara- cji. dc:language pl /dc:language O wiele więcej jest opcjonalnych elementów, które można zamie- ścić, by dodać różnorakie informacje o Twojej książce do pliku ePub, z których najważniejsze zostały wyszczególnione poniżej: - dc:creator, oznacza autora książki. Element creator ma dwa opcjonalne atrybuty: opf:role i opf:file-as. Dozwolone wartości atry- butu opf:role (jak „aut” na oznaczenie autora) można znaleźć pod adre- sem http://www.loc.gov/marc/relators/relaterm.html. Atrybut opf:file- as służy do ustawiania właściwej kolejności członów nazwiska autora. Bez użycia tej opcji, wyświetlając książki według autorów, Wiesław B. Pietrzak będzie wyświetlony pod „W” zamiast pod „P”. - dc:subject, określa tematykę książki - dc:description, może zawierać streszczenie utworu lub opis książki - dc:contributor, pozostali twórcy książki np. grafik, edytor. [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 13 Element ten może zawierać oba atrybuty opf:role i opf:file-as zawarte w elemencie creator - dc:publisher, można wpisać kilku wydawców, ale na razie czytni- ki wyświetlają tylko pierwszego z podanych - dc:rights, inaczej prawa wydawnicze czyli Copyright - dc:source, Tak więc dalszą część sekcji metadanych pliku content.opf może wyglądać tak: dc:creator opf:role= aut Wiesław B. Pietrzak /dc:creator dc:contributor opf:role= bkp Wiesław B. Pietrzak /dc:contributor dc:subject Militaria, artyleria lądowa XXI w. /dc:subject dc:description W książce przedstawiono opis kilkunastu samobież- nych dział polowych z początku XXI w. Opisowi każdego działa towa- rzyszy tabela z danymi taktyczno-technicznymi oraz kolorowe fotogra- fie. /dc:description dc:publisher Virtualo /dc:publisher W zależności od czytnika przedstawiane są różne informacje za- mieszczone w metadanych. Sekcja manifest Drugą częścią pliku content.opf jest manifest lub lista wszyst- kich plików składających się na naszą książkę czyli wszystko to, co za- warte jest w dokumencie ePub. Manifest rozpoczyna się elementem mani- fest. Zawiera on element item dla każdego pliku w dokumencie ePub. Każ- dy item ma atrybut id jednoznacznie identyfikujący plik oraz atrybut href określający położenie pliku względem manifestu i atrybut media- type mówiący z jakim rodzajem pliku mamy do czynienia (głównie przez podawanie typu MIME). Większość wartości dla atrybutu media-type to: — application/xhtml+xml dla wszystkich plików HTML i XHTML, — image/jpeg, image/gif, image/png, image/svg+xml dla plików gra- ficznych właściwego formatu, — font/opentype i font/svg dla plików z czcionkami OpenType i SVG, application/x-dtbncx+xml dla pliku toc.ncx. [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 14 Wartość atrybutu href musi kierować do całego pliku a nie do kon- kretnej kotwicy (np. plik.html#akapit_trzeci). Sekcja manifest zawiera listę plików użytych w publikacji i tylko te, które są w niej wymienione, zostaną uwzględnione podczas wyświe- tlania ebooka. Kolejność ich wystąpienia jest tu obojętna, a kolejność ich czytania jest wyznaczona w części spine. Elementy w manifeście za- wierają identyfikator elementu id, odwołanie href do konkretnego pliku oraz rodzaj pliku media-type, którym może być plik z tekstem, plik ze stylami lub plik z grafiką. Jednym z elementów manifestu jest plik spisu treści toc.ncx. A oto wygląd naszego manifestu: manifest item href= toc.ncx id= ncx media-type= application/x- dtbncx+xml / item href= Text/cover.xhtml id= cover.xhtml media-type= application/x html+xml / item href= Text/tytulowa.xhtml id= tytulowa.xhtml media-type= application /xhtml+xml / item href= Text/prawa.xhtml id= prawa.xhtml media-type= application/x html+xml / item href= Text/wstep.xhtml id= wstep.xhtml media-type= application/xh tml+xml / item href= Text/wykaz.xhtml id= wykaz.xhtml media-type= application/x html+xml / item href= Text/rear_cover.xhtml id= rear_cover.xhtml media-type= applicatio n/xhtml+xml / item href= Text/spis.xhtml id= spis.xhtml media-type= application/xht ml+xml / item href= Text/spas_01.xhtml id= spas_01.xhtml media-type= application/ xhtml+xml / item href= Text/spas_02.xhtml id= spas_02.xhtml media-type= application/ xhtml+xml / item href= Text/spas_20.xhtml id= spas_20.xhtml media-type= application/ xhtml+xml / item href= Images/2s19_1.jpg id= 2s19_1.jpg media- type= image/jpeg / [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 15 item href= Images/2s19_2.jpg id= 2s19_2.jpg media- type= image/jpeg / item href= Images/2s31_1.jpg id= 2s31_1.jpg media- type= image/jpeg / item href= Images/2s31_2.jpg id= 2s31_2.jpg media- type= image/jpeg / item href= Images/2s31_3.jpg id= 2s31_3.jpg media- type= image/jpeg / item href= Images/ssph1_1.jpg id= ssph1_1.jpg media- type= image/jpeg / item href= Images/ssph1_2.jpg id= ssph1_2.jpg media-type= ima ge/jpeg / item href= Images/spfa-cover-rear.jpg id= spfa-cover-rear.jpg media-type= image/jpeg / item href= Images/spfa-cover.jpg id= spfa-cover.jpg media-type= im age/jpeg / item href= Styles/style.css id= style.css media-type= text/css / item href= Fonts/tahoma.ttf id= tahoma.ttf media- type= application/x-font-ttf / item href= Fonts/tahomabd.ttf id= tahomabd.ttf media-type= application /x-font-ttf / /manifest W powyższym przykładzie znajduje się plik toc.ncx, dziesięć pli- ków xhtml, dziewięć plików z grafiką jpg, dwa pliki z czcionkami i je- den plik z arkuszem stylów css. Sekcja spine Trzecim elementem pliku content.opf jest sekcja spine, która po- daje czytnikowi właściwą kolejność, w jakiej ma wyświetlać pliki xhtml. Zaczyna się ona od elementu spine zawierającego atrybut toc, którego zawartość odpowiada zawartości elementu id odnoszącego się do pliku toc.ncx w manifeście. Następnie znajdują się elementy itemref — każdy przypisany jest do jednego pliku xhtml naszego ebooka. Każdy element itemref powinien mieć atrybut idref, który odwołuje się do id odnoszącego się elementu item w manifeście. [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 16 Sekcja spine wygląda tak: spine toc= ncx itemref idref= cover.xhtml / itemref idref= tytulowa.xhtml / itemref idref= prawa.xhtml / itemref idref= spis.xhtml / itemref idref= wstep.xhtml / itemref idref= wykaz.xhtml / itemref idref= spas_01.xhtml / itemref idref= spas_02.xhtml / itemref idref= spas_20.xhtml / itemref idref= rear_cover.xhtml / /spine Sekcja guide Jest jeszcze jedna, opcjonalna, sekcja pliku content.opf - guide, pozwala rozpoznać rolę pozostałych plików wchodzących w skład książki, przypisując do nich poszczególne pliki xhtml. Można w niej stosować nastę- pujące typy opisu plików: acknowledgements, bibliogra- phy, colophon, copyright- page, cover, dedication, epigraph, foreword, glossa- ry, index, loi (spis ilu- stracji), lot (spis tabel), notes, preface (notka wydawnicza), title-page, toc (spis treści), text. Chociaż ten cel został głównie zawłaszczony przez plik toc.ncx, to zawarte w tej sekcji informacje wykorzystywane są przez czytnik Mo- bipocket Reader (ujawnia je przycisk Contents w pasku narzędziowym). [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 17 Sekcja guide ma następującą, przykładową postać: guide reference href= Text/cover.xhtml title= Cover type= cover / reference href= Text/tytulowa.xhtml title= Title Page type= title- page / reference href= Text/prawa.xhtml title= Copyright Page type= copyright-page / reference href= Text/spis.xhtml title= Table Of Contents type= toc / reference href= Text/wstep.xhtml title= Text type= preface / reference href= Text/wykaz.xhtml title= Text type= preface / reference href= Text/spas_01.xhtml title= Text type= text / reference href= Text/spas_02.xhtml title= Text type= text / reference href= Text/spas_20.xhtml title= Text type= text / reference href= Text/rear_cover.xhtml title= Text type= text / /guide [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 18 Tworzenie okładki Okładka w książce elektronicznej pełni tę samą funkcję jak okład- ka w książce drukowanej. Specyfikacja formatu ePub nie mówi nic o tym, gdzie lub jak zrobić okładkę, ale jest kilka wypróbowanych sposobów, które umożliwiają bezbolesne przejście przez ten proces. Większość czytników wyświetla pierwszy obrazek w książce jako okładkę. Prawie wszystkie czytniki wyświetlające grafikę okładki uczy- nią to poprawnie, jeśli zrobisz tak: – zapisz grafikę okładki w formacie jpg – nadaj jej nazwę „cover.jpg” – zapisz ją w folderze „Images” znajdującym się w folderze OEPBS – umieść plik o nazwie „cover.xhtml” jako pierwszy w ebooku – jedyną zawartość w pliku „cover.xhtml” winien stanowić obrazek okładki czyli cover.jpg Okładka ebooka ma jedną poważną wadę w stosunku do drukowanego odpowiednika: często jest ona malutką ikonką o wymiarach 100×150 pik- seli automatycznie tworzoną przez czytnik z większego obrazka. Dlatego też należy pamiętać, by tekst zamieszczony na okładce był wystarczają- co duży. Kiedy już stworzysz odpowiedni obrazek, musisz zaznaczyć, że jest to grafika przeznaczona na okładkę. Najpierw trzeba stworzyć plik xhtml, który będzie wyświetlać nasz obrazek. Dokument ten może wyglą- dać tak: ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 standalone= no ? !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.1//EN http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml head title okładka /title style type= text/css /* ![CDATA[*/ body.sgc-3 {text-align:center; padding:0; margin:0} h1.sgc-1 {padding:0; margin:0} [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 19 img.sgc-2 {height: 100 ; max-width: 100 } /*]] */ /style /head body class= sgc-3 h1 class= sgc-1 id= heading_id_1 img alt= class= sgc-2 src= ../Images/spfa-cover.jpg / /h1 /body /html Proszę zwrócić uwagę, że część body zawiera element div do prze- chowywania grafiki, ponieważ tag img nie może być umieszczony bezpo- średnio w części body . Aplikacja ADE umieszcza w dokumencie ikonę przedstawiającą tylko górny, lewy fragment grafiki okładki. By zmusić tę aplikację do właściwego wyświetla- nia, należy wpisać wyrażenie sty- le= max-width: 100 do tagu img . Nasz plik xhtml jest już gotowy i teraz trzeba dodać po kolei pewne informacje do pliku content.opf, aby czytnik rozpoznał ten plik jako plik okładki. Najpierw musisz dodać linię do sekcji metadanych — to ona in- formuje czytnik, który plik graficzny ma być użyty jako okładka: meta name= cover content= spfa-cover.jpg / Wartość atrybutu name powinna zawsze brzmieć cover. Wartość atry- butu content musi odpowiadać id aktualnego obrazu użytego jako okładka w manifeście, w którym wylistowane są nazwy wszystkich plików ebooka i każdy ma przypisany identyfikator id. Id pliku grafiki okładki musi odpowiadać atrybutowi content w elemencie meta. [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 20 Tak wygląda zawartość manifestu dla pliku graficznego okładki: item href= Images/spfa-cover.jpg id= spfa-cover.jpg media- type= image/jpeg / W części spine też jest odwołanie do każdego pliku xhtml ebooka. Określa ona porządek występowania plików. Są dwie przyczyny, dla któ- rych plik zawierający okładkę powinien występować jako pierwszy w sek- cji spine. Po pierwsze kolejność występowania plików, a po drugie ADE używa pierwszego elementu ze spine do tworzenia ikony okładki. [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 21 Spis treści (plik toc.ncx) Kolejną składową pliku ePub jest spis treści, znajdujący się w pliku toc.ncx. Jest to plik tekstowy w formacie utf-8 i znajduje się on w folderze OEBPS. Jego rozszerzenie to skrót od Navigation Control file for XML. Plik ten służy czytnikom do tworzenia „klikalnego” spisu treści lub menu, tak jak to widać poniżej. Plik toc.ncx jest jednym z dwóch, które opisują zawartość ebooka czytnikom. Drugim jest plik content.opf, a dokładniej jego sekcja spi- ne, która steruje wyświetlaniem spisu treści w czytniku Adobe Digital Editions, w jego lewym panelu (pokazuje to powyższa ilustracja). Doda- towo toc.ncx zawiera informację o wielopoziomowej hierarchii rozdzia- łów, wraz z linkami do tych rozdziałów, jak również zawartych w nich sekcji. Sekcja docTitle podaje tytuł publikacji. [ Spis treści ] Wiesław B. Pietrzak Ebook – to proste 22 Sekcja navMap podaje właściwą hierarchię spisu treści. W tym przykładzie mamy jednopoziomowy spis treści wszystkie rozdziały są na tym samym poziomie — ale można tworzyć spisy wielopoziomowe, które bę- dą w taki właśnie sposób widoczne na ekranie. Każda pozycja spisu jest objęta znacznikiem navPoint, z jedno- znacznym identyfikatorem i kolejnością odtwarzania, w ramach którego jest etykieta NavLabel opisująca element (widoczna w spisie w czytni- ku) i odwołanie do konkretnego pliku źródłowego HTML z tekstem. Po nagłówku następuje sekcja head , w której znajdują się cztery elementy meta: dtb:uid, dtb:depth, dtb:totalPageCount i dtb:maxPageNumber, chociaż tylko dwa pierwsze są istotne dla ebooka. Wartość dtb:uid, czyli identyfikator publikacji, podany w pliku content.opf, powinien być unikalnym ciągiem literowo-cyfrowym przyna- leżnym tylko tej książce, np. wydawca książki może używać nr ISBN. Mo- żesz wygenerować własny uuid, czyli uniwersalny uid, i używać go (wpisz w google’a „generate uuid” i znajdziesz generator). Zwyczajowo łańcuch uuid jest poprzedzony przez element urn:uuid:. Wartość utb:depth informuje, jak wiele poziomów i podpoziomów znajdzie się w spisie treści. W naszym przykładzie mamy dwa poziomy. Ostatnie dwa elementy dtb odnoszą się tylko do papierowych ksią- żek i powinny mieć wartość „0”, ale nie powinny być opuszczone. head meta name= dtb:uid content= urn:uuid:3c1e502b-d579-137c- 3cd9-26b7a73e73ad / meta name= dtb:depth content= 2 / meta name= dtb:totalPageCount content= 0 / meta name= dtb:maxPageNumber content= 0 / /head Drugą sekcją pliku toc.ncx jest element docTitle i zawarty w nim element text, który powinien zawierać tytuł Twojej książki. Wygląda on tak: [ Spis treści ]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ebook - to proste, czyli ePub bez tajemnic
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: