Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 003656 22425107 na godz. na dobę w sumie
Efekty graficzne i animowane dla aplikacji Desktop Java. Tworzenie atrakcyjnych programów - książka
Efekty graficzne i animowane dla aplikacji Desktop Java. Tworzenie atrakcyjnych programów - książka
Autor: , Liczba stron: 584
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1462-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki tworzenia efektownych, a jednocześnie funkcjonalnych aplikacji, które przyciągają rzesze klientów

Informatyka jest dziedziną, która rozwija się w naprawdę szalonym tempie, a użytkownicy komputerów i konsumenci stawiają coraz większe wymagania wszelkim jej produktom. Oczywiście, to, co atrakcyjne, przyciąga, ale równie istotna jest łatwość korzystania z produktu czy intuicyjność jego użytkowania. Współczesny klient oczekuje takiego właśnie idealnego połączenia. Jak tworzyć funkcjonalne, a jednocześnie efektowne aplikacje? Co powoduje, że klienci są zachwyceni i bawią się, używając aplikacji? O tym właśnie jest książka, którą trzymasz w rękach.

W książce 'Efekty graficzne i animowane dla aplikacji Desktop Java. Tworzenie atrakcyjnych programów' autorzy w przystępny, a czasami zabawny sposób opisują dostępne technologie do tworzenia bogatych aplikacji. Czytając ją, nauczysz się, jak wykorzystywać grafikę i animację oraz w jakie efekty wyposażyć interfejs użytkownika, aby był naprawdę atrakcyjny. Z tego podręcznika dowiesz się wszystkiego na temat podstawowych mechanizmów języka Java, Swing, Java 2D czy graficznych interfejsów użytkownika (GUI). Poznasz techniki tworzenia aplikacji z bogatym interfejsem użytkownika, którą będziesz mógł wykonać sam, poczynając od szkiców projektu, poprzez implementację różnych elementów, aż do porywającego końcowego efektu!

Oto Twoje atrakcyjne aplikacje -- wyjątkowe połączenie estetyki i funkcjonalności oraz milionów zadowolonych klientów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Efekty graficzne i animowane dla aplikacji Desktop Java. Tworzenie atrakcyjnych program(cid:243)w Autor: Chet Haase, Romain Guy T‡umaczenie: Pawe‡ Gonera ISBN: 978-83-246-1462-2 Tytu‡ orygina‡u: Filthy Rich Clients: Developing Animated and Graphical Effects for Desktop Java(TM) Applications (The Java Series) Format: 180x235, stron: 584 Poznaj tajniki tworzenia efektownych, a jednocze(cid:156)nie funkcjonalnych aplikacji, kt(cid:243)re przyci„gaj„ rzesze klient(cid:243)w (cid:149) Jak tworzy(cid:230) obrazy i wykorzystywa(cid:230) je w aplikacjach? (cid:149) Jak sterowa(cid:230) dzia‡aniem animacji? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z grafiki pulpitu dla jŒzyka Java? Informatyka jest dziedzin„, kt(cid:243)ra rozwija siŒ w naprawdŒ szalonym tempie, a u¿ytkownicy komputer(cid:243)w i konsumenci stawiaj„ coraz wiŒksze wymagania wszelkim jej produktom. Oczywi(cid:156)cie, to, co atrakcyjne, przyci„ga, ale r(cid:243)wnie istotna jest ‡atwo(cid:156)(cid:230) korzystania z produktu czy intuicyjno(cid:156)(cid:230) jego u¿ytkowania. Wsp(cid:243)‡czesny klient oczekuje takiego w‡a(cid:156)nie idealnego po‡„czenia. Jak tworzy(cid:230) funkcjonalne, a jednocze(cid:156)nie efektowne aplikacje? Co powoduje, ¿e klienci s„ zachwyceni i bawi„ siŒ, u¿ywaj„c aplikacji? O tym w‡a(cid:156)nie jest ksi„¿ka, kt(cid:243)r„ trzymasz w rŒkach. W ksi„¿ce (cid:132)Efekty graficzne i animowane dla aplikacji Desktop Java. Tworzenie atrakcyjnych program(cid:243)w(cid:148) autorzy w przystŒpny, a czasami zabawny spos(cid:243)b opisuj„ dostŒpne technologie do tworzenia bogatych aplikacji. Czytaj„c j„, nauczysz siŒ, jak wykorzystywa(cid:230) grafikŒ i animacjŒ oraz w jakie efekty wyposa¿y(cid:230) interfejs u¿ytkownika, aby by‡ naprawdŒ atrakcyjny. Z tego podrŒcznika dowiesz siŒ wszystkiego na temat podstawowych mechanizm(cid:243)w jŒzyka Java, Swing, Java 2D czy graficznych interfejs(cid:243)w u¿ytkownika (GUI). Poznasz techniki tworzenia aplikacji z bogatym interfejsem u¿ytkownika, kt(cid:243)r„ bŒdziesz m(cid:243)g‡ wykona(cid:230) sam, poczynaj„c od szkic(cid:243)w projektu, poprzez implementacjŒ r(cid:243)¿nych element(cid:243)w, a¿ do porywaj„cego koæcowego efektu! (cid:149) Podstawy grafiki i interfejs(cid:243)w GUI (cid:149) Biblioteki grafiki pulpitu dla jŒzyka Java (cid:149) Podstawy renderingu w Swing (cid:149) Java 2D (cid:149) Typy obraz(cid:243)w i ich przetwarzanie (cid:149) Gradienty (cid:149) Animacja (cid:149) Efekty statyczne i dynamiczne (cid:149) Tworzenie w‡asnych efekt(cid:243)w (cid:149) Biblioteki (cid:150) Animated Transitions i Timing Framework Oto Twoje atrakcyjne aplikacje (cid:151) wyj„tkowe po‡„czenie estetyki i funkcjonalno(cid:156)ci oraz milion(cid:243)w zadowolonych klient(cid:243)w! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Słowo wstępne ..................................................................................... 13 Przedmowa .......................................................................................... 15 Podziękowania ..................................................................................... 21 O autorach ........................................................................................... 23 Wstęp .................................................................................................. 25 CZĘŚĆ I PODSTAWY GRAFIKI I INTERFEJSÓW GUI .............. 33 Rozdział 1. Biblioteki grafiki pulpitu dla języka Java — Swing, AWT oraz Java 2D ............................................ 35 Abstract Window Toolkit (AWT) ............................................................36 Java 2D .......................................................................................................37 Swing ..........................................................................................................37 Rozdział 2. Podstawy renderingu w Swing ........................................... 39 Zdarzenia ...................................................................................................40 Rysowanie w Swing ...................................................................................41 Asynchroniczne żądania odrysowania .................................................................. 42 Synchroniczne żądania odrysowania ..................................................................... 43 Renderowanie w Swing .............................................................................44 paintComponent() ................................................................................................... 46 paint() ......................................................................................................................... 48 setOpaque() ............................................................................................................... 51 Podwójne buforowanie .............................................................................52 6 SPIS TREŚCI Wątki ..........................................................................................................55 Model wątków ........................................................................................................... 57 Stopery a wątek rozsyłania zdarzeń ....................................................................... 62 Bezbolesna obsługa wątków poprzez SwingWorker ........................................... 63 Podsumowanie wątków ........................................................................................... 66 Rozdział 3. Podstawy grafiki ............................................................... 67 Java 2D .......................................................................................................67 Rendering ..................................................................................................69 Pobieranie obiektu Graphics ................................................................................... 70 Stan grafiki ................................................................................................................. 72 Elementarne operacje graficzne .............................................................................. 97 Rozdział 4. Obrazy ........................................................................... 115 Typy obrazów ..........................................................................................116 BufferedImage .........................................................................................119 Skalowanie obrazów ................................................................................122 Jakość kontra wydajność ........................................................................................ 125 Metoda getFasterScaledInstance() — narzędzie do szybszego i lepszego skalowania obrazów .............................. 134 Rozdział 5. Wydajność ...................................................................... 137 Zastosowanie obcinania ..........................................................................137 Obrazy zapewniające zgodność ..............................................................143 Dlaczego powinniśmy się nimi zajmować? ......................................................... 143 Co można powiedzieć o obrazach zarządzanych? ............................................. 145 Zapewnianie zgodności .......................................................................................... 146 Obrazy zarządzane ..................................................................................148 Odczytywanie danych z DataBuffer ..................................................................... 152 Częste renderowanie obrazu ................................................................................. 154 Obrazy pośrednie ....................................................................................156 Zasada ogólna .......................................................................................................... 157 Jak to jest realizowane? .......................................................................................... 157 Uwagi ........................................................................................................................ 163 Podsumowanie ........................................................................................................ 165 Optymalne rysowanie figur ....................................................................165 Testowanie wydajności ...........................................................................167 Opcje wiersza poleceń .............................................................................167 Renderowanie .......................................................................................................... 169 Debugowanie wydajności ...................................................................................... 171 SPIS TREŚCI 7 CZĘŚĆ II RENDEROWANIE ZAAWANSOWANEJ GRAFIKI ..... 173 Rozdział 6. Przezroczystość .............................................................. 175 Obiekt AlphaComposite .........................................................................175 Obiekt AlphaComposite. 12 reguł .........................................................177 Clear .......................................................................................................................... 179 Dst ............................................................................................................................. 179 DstAtop .................................................................................................................... 179 DstIn ......................................................................................................................... 180 DstOut ...................................................................................................................... 180 DstOver .................................................................................................................... 181 Src .............................................................................................................................. 182 SrcAtop ..................................................................................................................... 183 SrcIn .......................................................................................................................... 183 SrcOut ....................................................................................................................... 183 SrcOver ..................................................................................................................... 184 Xor ............................................................................................................................ 185 Tworzenie i konfigurowanie obiektu AlphaComposite .......................186 Typowe zastosowania AlphaComposite ................................................187 Zastosowanie reguły Clear .................................................................................... 187 Zastosowanie reguły SrcOver ............................................................................... 188 Zastosowanie reguły SrcIn .................................................................................... 189 Problemy z użyciem AlphaComposite ...................................................191 Tworzenie własnej klasy Composite ......................................................193 Tryb mieszania Add ............................................................................................... 193 Implementowanie CompositeContext ................................................................ 197 Łączenie pikseli ....................................................................................................... 198 Podsumowanie ........................................................................................200 Rozdział 7. Gradienty ....................................................................... 201 Dwuelementowy gradient liniowy .........................................................202 Efekty specjalne korzystające ze zwykłych gradientów .........................204 Wieloelementowy gradient liniowy .......................................................208 Gradient kołowy ......................................................................................211 Optymalizacja gradientów ......................................................................214 Buforowanie gradientu .......................................................................................... 215 Sprytniejsze buforowanie ...................................................................................... 216 Optymalizacja z użyciem gradientów cyklicznych ............................................ 217 Rozdział 8. Przetwarzanie obrazu ..................................................... 219 Filtry obrazów .........................................................................................219 Przetwarzanie obrazu za pomocą BufferedImageOp ...........................221 AffineTransformOp ................................................................................223 ColorConvertOp .....................................................................................224 8 SPIS TREŚCI ConvolveOp .............................................................................................226 Tworzenie jądra ...................................................................................................... 228 Praca na krawędzi ................................................................................................... 229 LookupOp ................................................................................................231 RescaleOp ................................................................................................232 Własna klasa BufferedImageOp .............................................................234 Klasa bazowa filtra .................................................................................................. 234 Filtr barwiący ........................................................................................................... 236 Uwaga na temat wydajności ...................................................................241 Podsumowanie ........................................................................................242 Rozdział 9. Szklany panel ................................................................. 243 Rysowanie na szklanym panelu ..............................................................246 Optymalizacja rysowania na szklanym panelu .................................................. 247 Blokowanie zdarzeń wejściowych ..........................................................250 Problemy ze zdarzeniami myszy .......................................................................... 251 Rozdział 10. Panele warstwowe .......................................................... 255 Wykorzystanie paneli warstwowych ......................................................256 Porządkowanie komponentów wewnątrz jednej warstwy ....................260 Panele warstwowe i warstwy ...................................................................261 Alternatywa dla JLayeredPane w postaci obiektów Layout ..................262 Rozdział 11. Zarządca rysowania ....................................................... 267 Gdy Swing staje się zbyt sprytny ............................................................267 Poznajemy RepaintManager ..................................................................269 Zarządzanie obiektami RepaintManager ............................................................ 270 Odbicia i RepaintManager ......................................................................271 Zapewnienie miejsca na odbicie ........................................................................... 272 Rysowanie odbicia .................................................................................................. 275 Prostszy, przez co sprytniejszy RepaintManager ............................................... 277 Podsumowanie ........................................................................................280 CZĘŚĆ III ANIMACJA ............................................................. 281 Rozdział 12. Podstawy animacji .......................................................... 283 Wszystko o czasie ....................................................................................283 Podstawowe koncepcje ...........................................................................284 Animacja bazująca na ramkach ............................................................................ 284 Częstotliwość klatek ............................................................................................... 286 Ruch bazujący na czasie ......................................................................................... 286 SPIS TREŚCI 9 Mierzenie czasu (oraz narzędzia pomiaru czasu platformy) ................293 „Która godzina?” ..................................................................................................... 293 „Czy mogę zamówić budzenie?” .......................................................................... 296 „Zadzwoń do mnie ponownie. I ponownie. I ponownie” ................................ 298 Rozdzielczość stopera .............................................................................305 Rozdzielczość System.currentTimeMillis() oraz System.nanoTime() ........... 308 Rozdzielczość usypiania ......................................................................................... 310 Rozdzielczość stopera ............................................................................................. 315 Rozwiązanie problemu rozdzielczości ................................................................. 317 Animacje w aplikacjach Swing ...............................................................318 Grafika animowana ................................................................................................ 319 Animowany interfejs użytkownika ...................................................................... 321 Podsumowanie ........................................................................................331 Rozdział 13. Płynne przesunięcia ........................................................ 333 Podstawy. Dlaczego moja animacja źle wygląda? .................................333 Co powoduje „szarpanie” animacji i jak można ją wygładzić? .............334 Synchronizacja jest (niemal) wszystkim .............................................................. 335 Kolor — co za różnica? .......................................................................................... 338 Pionowy powrót plamki — poczucie synchronizacji ........................................ 348 SmoothMoves — program demonstracyjny ..........................................353 Tworzenie obiektów graficznych .......................................................................... 353 Uruchamianie stopera ............................................................................................ 354 Renderowanie .......................................................................................................... 355 Opcje renderowania ............................................................................................... 356 Podsumowanie ........................................................................................360 Rozdział 14. Biblioteka Timing Framework. Podstawy ......................... 361 Wstęp .......................................................................................................361 Podstawowe koncepcje ...........................................................................363 Animator .................................................................................................................. 364 Wywołania zwrotne ............................................................................................... 366 Czas trwania ............................................................................................................ 368 Powtarzanie ............................................................................................................. 369 Rozdzielczość ........................................................................................................... 370 Operacje startowe ................................................................................................... 370 Interpolacja ..............................................................................................377 Przyspieszenia i opóźnienia .................................................................................. 378 Interpolator .............................................................................................................. 383 Podsumowanie ........................................................................................395 10 SPIS TREŚCI Rozdział 15. Biblioteka Timing Framework. Funkcje zaawansowane .... 397 Wyzwalacze .............................................................................................398 Koncepcje i wykorzystanie .................................................................................... 398 Klasy bazowe wyzwalaczy ...................................................................................... 400 Wbudowane wyzwalacze ....................................................................................... 400 Metody ustawiania właściwości ..............................................................410 PropertySetter ......................................................................................................... 413 Evaluator .................................................................................................................. 417 KeyFrames ............................................................................................................... 419 Podsumowanie ........................................................................................437 CZĘŚĆ IV EFEKTY .................................................................. 439 Rozdział 16. Efekty statyczne ............................................................. 441 Rozmycie .................................................................................................441 Motywacja ................................................................................................................ 441 Proste rozmycie ....................................................................................................... 443 Rozmycie Gaussa .................................................................................................... 446 Sposób na wydajność ............................................................................................. 451 Odbicia .....................................................................................................452 Motywacja ................................................................................................................ 453 Rysowanie odbić ..................................................................................................... 453 Rozmyte odbicia ..................................................................................................... 454 Rzucanie cieni ..........................................................................................455 Motywacja ................................................................................................................ 455 Proste rzucanie cieni .............................................................................................. 457 Realistyczne rzucanie cieni .................................................................................... 459 Wyróżnienia ............................................................................................460 Motywacja ................................................................................................................ 461 Rozjaśnienie ............................................................................................................. 462 Oświetlenie punktowe ............................................................................................ 464 Podświetlanie tekstu dla zapewnienia lepszej czytelności ................................ 466 Wyostrzanie .............................................................................................468 Motywacja ................................................................................................................ 468 Proste wyostrzanie .................................................................................................. 470 Wyostrzanie selektywne ........................................................................................ 472 Wyostrzanie zmniejszonych obrazów ................................................................. 473 Podsumowanie ........................................................................................476 SPIS TREŚCI 11 Rozdział 17. Efekty dynamiczne .......................................................... 477 Ruch .........................................................................................................478 Motywacja ................................................................................................................ 478 Ruch .......................................................................................................................... 480 Zanikanie .................................................................................................483 Motywacja ................................................................................................................ 483 Strategie zanikania .................................................................................................. 486 Zanikanie przy użyciu AlphaComposite ............................................................. 486 Zanikanie koloru ..................................................................................................... 488 Wzajemne przenikanie .......................................................................................... 490 Proste zanikanie ...................................................................................................... 490 Pulsowanie ...............................................................................................491 Motywacja ................................................................................................................ 491 Poczuj puls ............................................................................................................... 492 Automatyczne podświetlenie ................................................................................ 496 Przyspieszony puls .................................................................................................. 501 Sprężyny ...................................................................................................503 Motywacja ................................................................................................................ 504 Gorączka sprężynowania ....................................................................................... 505 Morfing ....................................................................................................508 Motywacja ................................................................................................................ 508 Morfing przycisków ............................................................................................... 510 Podsumowanie ........................................................................................514 Rozdział 18. Biblioteka Animated Transitions ..................................... 515 Płynne animowanie stanu aplikacji .......................................................515 Zasada ogólna .......................................................................................................... 516 Płynne przejścia — biblioteka ................................................................519 Animacja stanu aplikacji ........................................................................................ 519 Stany GUI ................................................................................................................ 519 API ............................................................................................................................ 520 Efekty ........................................................................................................................ 527 Struktura GUI ......................................................................................................... 540 Obrazy i ImageHolder ........................................................................................... 540 ScreenTransition ..................................................................................................... 542 Płynne przejścia — mechanizmy wewnętrzne, czyli jak zmusić Swing do takich rzeczy ..................................................543 Konfigurowanie następnego ekranu — po cichu ............................................... 544 Animowanie zmian układu ................................................................................... 545 Przyspieszanie Swing — wydajność ..................................................................... 546 Podsumowanie ........................................................................................546 12 SPIS TREŚCI Rozdział 19. Narodziny bogatego interfejsu użytkownika .................... 547 Aerith .......................................................................................................547 Uruchamianie programu Aerith .......................................................................... 548 Organizacja kodu .................................................................................................... 549 Projekt przepływu sterowania na papierze ............................................549 Wizja ........................................................................................................551 Projektowanie ekranu na papierze .........................................................553 Makiety ....................................................................................................553 Od makiety do kodu ................................................................................555 Zastosowanie warstw ............................................................................................. 556 Tryby mieszania ...................................................................................................... 557 Stosowanie prowadnic ........................................................................................... 558 Ale… ja nie jestem artystą! .....................................................................559 Wybór ładnych kolorów .........................................................................561 Książki na temat projektowania .............................................................563 Podsumowanie ........................................................................................564 Zakończenie ....................................................................................... 565 Skorowidz ........................................................................................... 569 OBIEKT ALPHACOMPOSITE 175 6 Przezroczystość Efekt przezroczystości jest bardzo ważnym narzędziem dla programisty bogatego interfej- su użytkownika. Przezroczystość należy uznać za zasadę określającą sposób przechowywania i łączenia kolorów rysowanych figur z zastanym tłem. Przezroczystość może być zdefinio- wana również w taki sposób, aby na przykład tylko czerwony składnik rysowanego obrazu był kopiowany na obszar grafiki. Przezroczystość jest również znana pod nazwą trybu łączenia w aplikacjach służących do edycji grafiki, takich jak Adobe Photoshop lub The GIMP, w których jest on używany do tworzenia złożonych efektów oświetleniowych. W środowisku Java przezroczystość jest reprezentowana przez obiekt implementujący interfejs java.awt. (cid:180)Composite, który może być dodany do Graphics2D przez wywołanie setComposite(). Obiekt AlphaComposite Platforma Java zawiera tylko jedną implementację interfejsu Composite, java.awt.Alpha- Composite. Obiekt ten implementuje podstawowe mieszanie typu alfa, pozwalające na osiągnięcie efektów prześwitywania. Klasa AlphaComposite implementuje zbiór 12 reguł opi- sanych w artykule Compositing Digital Images autorstwa T. Portera oraz T. Duffa1. Wszystkie te reguły bazują na równaniach matematycznych definiujących wartości koloru i kompo- nentu alfa wynikowego piksela dla danego źródła (rysowanej figury) i obszaru docelowego (obszaru graficznego). Implementacja w środowisku Java zawiera dodatkowy parametr, wartość alfa wykorzystywaną do modyfikowania przezroczystości źródła przed wykona- niem mieszania. 1 Thomas Porter i Tom Duff, Composing Digital Images, [w:] Computer Graphics, 18, s. 253 – 259, lipiec 1984. 176 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Uwaga Komponenty i kanały Kolory są kodowane za pomocą trzech wartości, nazywanych również komponentami lub kana- łami. Najczęściej stosowane kodowanie programowe jest znane pod nazwą RGB, które korzysta czerwonego, zielonego i niebieskiego komponentu. Innym sposobem kodowania jest Yuv, które korzysta z kanału luminancji (Y) oraz dwóch kanałów chrominancji (u oraz v). Kanał alfa, czyli komponent alfa, jest czwartym komponentem, niezależnym od kodowania ko- lorów, który definiuje poziom przezroczystości lub nieprzezroczystości koloru. Na przykład kolor z kanałem alfa równym 50 wartości maksymalnej będzie w połowie przezroczysty. Aby móc zdecydować, której zasady należy użyć, konieczne jest zrozumienie równań Portera- -Duffa, przedstawionych w dokumentacji java.awt.AlphaComposite. Aby uniknąć zanu- dzenia Czytelnika matematycznymi opisami (przeanalizowanie wszystkich 12 równań do- świadczyłoby ciężko autorów), skupimy się również na jednej z najużyteczniejszych reguł Source Over, która pozwala na łączenie źródła z powierzchnią docelową tak, jakby źródło było przezroczystym rysunkiem na szkle umieszczonym na powierzchni docelowej. Rów- nanie opisujące tę zasadę jest następujące: Ar = As + Ad × (1 – As) Cr = Cs + Cd × (1 – As) Składnik A oznacza kanał alfa koloru piksela, natomiast C — każdy z komponentów koloru piksela. Indeksy r, s oraz d oznaczają odpowiednio wynik, źródło oraz cel. Łącząc wszystko razem, As oznacza kanał alfa źródła, czyli figury rysowanej na obszarze graficznym, nato- miast Ad — kanał alfa piksela znajdującego się na obszarze graficznym. Wartości te są używane do wyliczenia wynikowej wartości kanału alfa, Ar. Wszystkie wartości używane w tych równaniach są liczbami rzeczywistymi z zakresu od 0,0 do 1,0, a wynik jest przyci- nany do tego zakresu. W naszym kodzie wartości te są konwertowane do zakresów typów Java. Na przykład, gdy kolory są przechowywane przy użyciu typu całkowitego bez znaku, zamiast korzystać z zakresu od 0,0 do 1,0, każdy komponent ma wartość między 0 a 255. Uwaga Komponenty wstępnie pomnożone Należy pamiętać, że równania Portera-Duffa są definiowane przy użyciu komponentu koloru, który jest wstępnie przemnożony przez odpowiedni komponent alfa. Jak będzie wyglądał wynik, gdy narysujemy półprzezroczysty czerwony prostokąt na nie- bieskim prostokącie? Zacznijmy od zapisania równań w postaci kodu Java, w których każdy komponent będzie reprezentowany w całości: OBIEKT ALPHACOMPOSITE. 12 REGUŁ 177 int srcA = 127; // półprzezroczyste źródło int srcR = 255; // pełny czerwony int srcG = 0; // bez zielonego int srcB = 0; // bez niebieskiego int dstA = 255; // nieprzezroczysta powierzchnia docelowa int dstR = 0; // bez czerwonego int dstG = 0; // bez zielonego int dstB = 255; // pełny niebieski srcR = (srcR * srcA) / 255; // wstępne mnożenie srcR srcG = (srcG * srcA) / 255; // wstępne mnożenie srcG srcB = (srcB * srcA) / 255; // wstępne mnożenie srcB dstR = (dstR * dstA) / 255; // wstępne mnożenie dstR dstG = (dstG * dstA) / 255; // wstępne mnożenie dstG dstB = (dstB * dstA) / 255; // wstępne mnożenie dstB int resultA = srcA + (dstA * (255 - srcA)) / 255; int resultR = srcR + (dstR * (255 - srcR)) / 255; int resultG = srcG + (dstG * (255 - srcR)) / 255; int resultB = srcB + (dstB * (255 - srcR)) / 255; System.out.printf( ( d, d, d, d) , resultA, resultR, resultG, resultB); Po wykonaniu tego programu otrzymamy następujący wynik: (255, 127, 0, 128) Wynikiem będzie nieprzezroczysty kolor magenta, którego możemy się spodziewać po umieszczeniu przezroczystego czerwonego arkusza na niebieskim tle2. Choć zachęcamy do wykonania tych samych operacji dla pozostałych reguł, to jednak nic nie przebije pokazania przykładów grafiki. Obiekt AlphaComposite. 12 reguł Przedstawimy teraz 12 reguł Portera i Duffa z krótkim opisem każdej z nich oraz rysunkiem czerwonego owalu narysowanego na niebieskim prostokącie. Proces rysowania przebiega w następujący sposób — na przezroczystym obrazie jest rysowany nieprzezroczysty niebieski prostokąt, więc mamy docelowy obraz z przezroczystymi pikselami (alfa = 0) poza niebie- skim prostokątem oraz nieprzezroczyste piksele (alfa = 1) wewnątrz niebieskiego prostokąta. 2 Jednak nie jest jasne, po co to chcielibyśmy zrobić. 178 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Następnie rysowany jest czerwony owal o innej wartości alfa, tak jak jest to pokazane w oknie aplikacji z rysunku 6.1. Na koniec obraz jest kopiowany do komponentu Swing, który jest umieszczany w oknie widocznym na rysunku. Rysunek 6.1. Demo AlphaComposites z zasadą SRC_OVER i dodatkowym kanałem alfa równym 100 Każda zasada została skonfigurowana z dodatkową przezroczystością równą 50 . Można samodzielnie wypróbować różne wartości przezroczystości, korzystając z aplikacji Alpha- Composites, dostępnej na witrynie WWW książki. Można również porównać wyniki uzy- skane dla każdej reguły z rysunkiem 6.1, który zawiera scenę z domyślną regułą ustawioną w Graphics2D, czyli AlphaComposite.SrcOver z wartością alfa równą 100 . Kolejne reguły są przedstawiane razem z równaniami wykorzystywanymi do obliczenia wyniku. Podobnie jak w opisie reguły Source Over, składnik A oznacza kanał alfa koloru piksela, natomiast C — każdy z komponentów koloru piksela. Indeksy r, s oraz d oznaczają odpowiednio wynik, źródło oraz cel. Uwaga Terminologia Gdy mówimy o pikselu źródłowym, mamy na myśli obszary źródła, które nie są przezroczyste. Podobnie piksel docelowy określa te obszary powierzchni docelowej, które nie są przezroczyste. Z tego powodu określenie „obszar źródłowy wewnątrz docelowego” oznacza te nieprzezroczyste piksele źródłowe, które są narysowane na nieprzezroczystym obszarze docelowym. Oprócz przeczytania opisu (i porównania wyników ze zrzutami ekranu) można się również zapoznać z artykułami JavaDoc na temat AlphaComposite, które dokładniej opisują sposób działania tych reguł. OBIEKT ALPHACOMPOSITE. 12 REGUŁ 179 Clear Ar = 0 Cr = 0 Zarówno kolor, jak i kanał alfa są zerowane. Niezależnie od koloru użytego do rysowania każdy piksel docelowy pokryty przez piksel źródłowy znika, tak jak jest to pokazane na ry- sunku 6.2. Rysunek 6.2. Demo AlphaComposites z zasadą Clear Dst Ar = Ad Cr = Cd Obszar docelowy pozostaje niezmieniony. Cokolwiek zostanie narysowane na powierzch- ni docelowej, zostanie anulowane, tak jak jest to pokazane na rysunku 6.3. DstAtop Ar = As × (1 – Ad) + Ad × As = As Cr = Cs × (1 – Ad) + Cd × As Część obszaru docelowego znajdującego się wewnątrz źródłowego jest łączona ze źródłem i zastępuje obszar docelowy. Daje to efekt rysowania obszaru docelowego na źródłowym (rysunek 6.4), a nie odwrotnie. 180 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Rysunek 6.3. Demo AlphaComposites z zasadą Dst Rysunek 6.4. Demo AlphaComposites z zasadą DstAtop DstIn Ar = Ad × As Cr = Cd × As Część obszaru docelowego leżąca wewnątrz źródłowego zastępuje obszar docelowy. Jest to od- wrotność DstOut, ale przy wartości alfa 50 obie operacje dają te same wyniki (rysunek 6.5). DstOut Ar = Ad × (1 – As) Cr = Cd × (1 – As) OBIEKT ALPHACOMPOSITE. 12 REGUŁ 181 Rysunek 6.5. Demo AlphaComposites z zasadą DstIn Część obszaru docelowego leżąca na zewnątrz źródłowego zastępuje obszar docelowy. Jest to odwrotność DstIn, ale przy wartości alfa 50 obie operacje dają te same wyniki (ry- sunek 6.6). Rysunek 6.6. Demo AlphaComposites z zasadą DstOut DstOver Ar = As × (1 – Ad) + Ad Cr = Cs × (1 – Ad) + Cd Obszar docelowy jest łączony ze źródłowym, a wynik zastępuje obszar docelowy. Części źródła leżące poza obszarem docelowym są rysowane normalnie z dodatkową przezroczy- stością, tak jak jest to pokazane na rysunku 6.7. 182 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Rysunek 6.7. Demo AlphaComposites z zasadą DstOver Src Ar = As Cr = Cs Obszar źródłowy jest kopiowany do docelowego. Jest on zastępowany przez obszar źró- dłowy. Na rysunku 6.8 niebieski prostokąt (docelowy) nie jest widoczny pod czerwonym owalem, ponieważ owal ten (źródło) zastępuje go. Rysunek 6.8. Demo AlphaComposites z zasadą Src OBIEKT ALPHACOMPOSITE. 12 REGUŁ 183 SrcAtop Ar = As × Ad + Ad × (1 – As) = Ad Cr = Cs × Ad + Cd × (1 – As) Część obszaru źródłowego leżąca wewnątrz docelowego jest łączona z obszarem docelowym. Część obszaru źródłowego leżąca poza docelowym jest usuwana (rysunek 6.9). Rysunek 6.9. Demo AlphaComposites z zasadą SrcAtop SrcIn Ar = As × Ad Cr = Cs × Ad Część obszaru źródłowego leżąca wewnątrz docelowego zastępuje obszar docelowy. Część obszaru źródłowego leżąca poza docelowym jest usuwana (rysunek 6.10). SrcOut Ar = As × (1 – Ad) Cr = Cs × (1 – Ad) Część obszaru źródłowego leżąca na zewnątrz docelowego zastępuje obszar docelowy. Część obszaru źródłowego leżąca wewnątrz docelowego jest usuwana (rysunek 6.11). 184 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Rysunek 6.10. Demo AlphaComposites z zasadą SrcIn Rysunek 6.11. Demo AlphaComposites z zasadą SrcOut SrcOver Ar = As + Ad × (1 – As) Cr = Cs + Cd × (1 – As) Obszar źródłowy jest łączony z obszarem docelowym (rysunek 6.12). SrcOver jest domyśl- ną regułą ustawianą dla powierzchni Graphics2D. OBIEKT ALPHACOMPOSITE. 12 REGUŁ 185 Rysunek 6.12. Demo AlphaComposites z zasadą SrcOver Xor Ar = As × (1 – Ad) + Ad × (1 – As) Cr = Cs × (1 – Ad) + Cd × (1 – As) Część obszaru źródłowego, który znajduje się poza obszarem docelowym, jest łączona z częścią obszaru docelowego leżącego poza źródłowym (rysunek 6.13). Rysunek 6.13. Demo AlphaComposites z zasadą Xor 186 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Tworzenie i konfigurowanie obiektu AlphaComposite Obiekt AlphaComposite może być ustawiony w Graphics2D w dowolnym momencie przez wywołanie metody setComposite(). Metoda ta wpływa na wszystkie kolejne operacje graficz- ne, więc po zakończeniu rysowania należy pamiętać o przywróceniu wcześniejszego obiektu. Wskazówka Można również użyć metody Graphics.create() do wykonania kopii powierzchni rysowania, którą można usunąć po zakończeniu rysowania. Mamy dwie możliwości utworzenia obiektu AlphaComposite. Pierwsza, prostsza, polega na wykorzystaniu instancji predefiniowanych w klasie AlphaComposite. Wszystkie te instancje są udostępniane jako publiczne pola statyczne, których nazwy są zgodne z konwencją nazew- nictwa dla klas. Na przykład instancja Source Over może być pobrana za pomocą wyrażenia AlphaComposite.SrcOver. Poniżej przedstawiony jest przykład wykorzystania tej metody: @Override protected void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; Composite oldComposite = g2.getComposite(); g2.setComposite(AlphaComposite.SrcOver); g2.setColor(Color.RED); g2.fillOval(0, 0, 80, 40); g2.setComposite(oldComposite); } Predefiniowane instancje AlphaComposite mają ustawioną dodatkową wartość alfa na 100 . Innym sposobem na utworzenie instancji z wartością alfa równą 100 jest wykorzystanie metody getInstance(int). Poprzedni kod pozostanie bez zmian, poza następującym wierszem: g2.setComposite(AlphaComposite.getInstance(AlphaComposite.SRC_OVER)); Gdy chcemy użyć obiektu AlphaComposite z wartością alfa mniejszą niż 100 , musimy sko- rzystać z wywołania getInstance(int, float). Drugi parametr reprezentuje przezroczystość i może przyjmować wartości od 0.0f do 1.0f. W poniższym wierszu tworzona jest instancja dla metody Source Over z wartością alfa równą 50 : g2.setComposite(AlphaComposite.getInstance(AlphaComposite.SRC_OVER, 0.5f)); TYPOWE ZASTOSOWANIA ALPHACOMPOSITE 187 Łatwiejsze tworzenie obiektu AlphaComposite Jedną z moich ulubionych funkcji w Java SE 63 są dwie nowe metody klasy AlphaComposite: derive(int) oraz derive(float). Można z nich skorzystać do utworzenia kopii istniejącego obiektu AlphaInstance z nowymi ustawieniami. Poniżej przedstawiony jest sposób konwersji obiektu ze zdefiniowaną zasadą Source In na Source Over: AlphaComposite composite = AlphaComposite.SrcIn; composite = composite.derive(AlphaComposite.SRC_OVER); Wywołanie derive() w celu zmiany zasady pozostawia niezmienioną wartość alfa i przypi- suje ją do nowej zasady. Można również zmieniać przezroczystość, pozostawiając tę samą zasadę. Zamiast wywołania getInstance(int, float) można użyć: g2.setComposite(AlphaComposite.SrcOver.derive(0.5f)); Wywołania derive() mogą być łączone, aby jednocześnie zmienić wartość alfa oraz regułę: g2.setComposite(composite.derive(0.5f).derive(AlphaComposite.DST_OUT)); Kod ten jest czytelniejszy i łatwiejszy do utrzymania niż w przypadku ogólnego wywołania getInstance() dostępnego w wersjach wcześniejszych niż Java SE 6. Typowe zastosowania AlphaComposite Obiekty AlphaComposite są uniwersalnym i zaawansowanym narzędziem, o ile umie się z nich korzystać. Choć nie jesteśmy w stanie zdefiniować sytuacji, w których należy użyć każdej z 12 zasad, przedstawimy tu cztery najbardziej przydatne: Clear, Src, SrcOver oraz SrcIn. Zastosowanie reguły Clear Reguła Clear może być wykorzystywana w przypadkach, gdy chcemy ponownie wykorzy- stać przezroczysty lub prześwitujący obraz. Można w ten sposób wymazać tło, aby obraz był całkowicie przezroczysty. Jak pamiętamy, równanie dla reguły Clear jest następujące: Ar = 0 Cr = 0 3 Faktycznie metody te są moim numerem jeden. Gdy korzysta się z AlphaComposite każdego dnia, to prędzej lub później konieczność kolejnego wywołania getInstance(int, float) powoduje odruch gryzienia biurka. 188 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Jak można zauważyć, wynik nie zależy od koloru źródłowego ani docelowego. Dzięki temu można narysować cokolwiek, aby skasować obraz. Oznacza to również, że przezroczystość obiektu Composite nie ma znaczenia. Wynikiem operacji z zastosowaniem tej reguły jest wycięcie dziury o kształcie rysowanej figury. Dzięki temu reguła Clear może być traktowana identycznie jak gumka z Adobe Photoshop lub innego podobnego programu. Poniżej za- mieszczony jest przykład kasowania zawartości przezroczystego obrazu: // Obraz ma kanał alfa BufferedImage image = new BufferedImage(200, 200, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB); Graphics2D g2 = image.createGraphics(); // Rysowanie obrazu // ... // Usuwanie zawartości obrazu g2.setComposite(AlphaComposite.Clear); // Kolor i pędzel nie mają znaczenia g2.fillRect(0, 0, image.getWidth(), image.getHeight()); Reguła Clear pozwala kasować obszary o dowolnym kształcie. Zastosowanie reguły SrcOver SrcOver jest domyślną regułą ustawianą dla powierzchni Graphics2D. Tego typu obiekt Composite zapewnia, że źródło zostanie narysowane w całości, bez żadnych modyfikacji. Można użyć tej reguły, aby upewnić się, że obszar grafiki jest prawidłowo skonfigurowany i renderowanie nie będzie zakłócane przez modyfikacje wprowadzone w obiekcie Graphics przez inny komponent naszej aplikacji. Można również użyć SrcOver do rysowania prześwitujących obiektów bez wpływania na powierzchnię docelową. Spójrzmy na aplikację pokazaną na rysunku 6.14. W kilku miejscach można zauważyć, że metoda SrcOver została wykorzystana do osią- gnięcia efektu przezroczystości. Okno dialogowe pośrodku oraz palety z brzegu ekranu są prześwitujące. Można sterować przezroczystością źródła, zmieniając wartość alfa skojarzoną z obiektem AlphaComposite, zgodnie z informacjami z punktu „Tworzenie i konfigurowanie obiektu AlphaComposite”. Należy pamiętać, że obiekty Composite działają w przypadku wszystkich rysowanych figur, również obrazów. Można również animować wartość alfa dla reguły SrcOver, co pozwala na tworzenie interesujących efektów przenikania. TYPOWE ZASTOSOWANIA ALPHACOMPOSITE 189 Rysunek 6.14. Wynik zastosowania metody Source Over Zastosowanie reguły SrcIn SrcIn jest przydatną, ale zbyt rzadko stosowaną regułą dla Composite. Może być ona wykorzy- stywana w przypadku, gdy chcemy zastąpić zawartość istniejącego obrazu. Na rysunku 6.15 przedstawiona jest aplikacja, która rysuje na ekranie rysunek tarczy wypełnionej niebieskim gradientem. Rysunek 6.15. Proste wypełnienie gradientem W jaki sposób można narysować podobną tarczę, ale z fotografią zamiast gradientu? Można to łatwo osiągnąć ustawiając obiekt Composite z regułą SrcIn dla obszaru graficznego: 190 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ // Rysowanie niebieskiej tarczy g2.drawImage(image, x, y, null); // Zmiana zawartości tarczy na zdjęcie Wielkiego Kanionu g2.setComposite(AlphaComposite.SrcIn); g2.drawImage(landscape, x, y, null); Zgodnie z regułą SrcIn Java 2D zamienia zawartość powierzchni docelowej na zawartość powierzchni źródłowej, która znajduje się wewnątrz docelowej, jak jest to pokazane na ry- sunku 6.16. Rysunek 6.16. Przycięcie fotografii do kształtu tarczy Można skorzystać z tej techniki do tworzenia ramek zdjęć, do przycinania rysunków lub obrazów, a nawet do tworzenia cieni. Jeżeli wypełnimy czarny prostokąt na oryginalnym obrazie, uzyskamy cień. Po ponownym narysowaniu oryginalnego rysunku, ale nieco prze- suniętego, uzyskamy oczekiwany efekt, pokazany na rysunku 6.17. Rysunek 6.17. Prosty efekt cienia Jeżeli zmienimy przezroczystość obiektu SrcIn, otrzymamy przezroczysty cień. Pełny kod źródłowy tych przykładów można znaleźć w projekcie SourceIn na witrynie WWW tej książki. PROBLEMY Z UŻYCIEM ALPHACOMPOSITE 191 Uwaga Miękkie przycinanie Przykład ten przedstawia zastosowanie reguły SrcIn do wykonania miękkiego przycinania lub przycinania z wygładzaniem z użyciem dowolnych kształtów. Problemy z użyciem AlphaComposite Niektóre z reguł AlphaComposite mogą dawać dziwne wyniki w przypadku ich użycia w kom- ponentach Swing. Może się zdarzyć, że zobaczymy dużą czarną dziurę w miejscu, które powinno być puste lub zawierać inny kolor naszego rysunku, tak jak jest to pokazane na rysunku 6.18. Rysunek 6.18. W tym użyciu SrcOut czarny owal w złożeniach miał być czerwony Problem ten występuje, jeżeli rysujemy bezpośrednio na obszarze docelowym, który nie po- siada wartości alfa, na przykład buforze tylnym Swing lub innym obrazie bez kanału alfa z użyciem reguły wymagającej wartości z tego kanału w swoim równaniu. W tym przypadku reguła SrcOut korzysta z następujących równań: Ar = As × (1 – Ad) Cr = Cs × (1 – Ad) Wartości koloru i kanału alfa dla wyniku są obliczane z wykorzystaniem wartości alfa po- wierzchni docelowej. Gdy rysujemy komponent Swing, docelowy bufor tylny nie posiada kanału alfa. W takiej sytuacji wszystkie piksele docelowe są traktowane jako nieprzezroczyste i ich wartości alfa (Ad) mają zawsze wartość 1.0. Jest to dosyć nienaturalne, ponieważ jako programiści zawsze uważaliśmy, że interfejsy użytkownika są strukturami warstwowymi. 192 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Gdy spojrzymy na rysunek 6.18, zauważymy jedną warstwę szarego koloru (tło), jedną war- stwę niebieskiego (prostokąt) oraz jedną warstwę czarnego (owal). Można więc uważać, że oczywiste jest, że niebieski prostokąt jest otoczony przezroczystymi pikselami. W rzeczywi- stości okno Swing jest płaskie, a nie warstwowe. Za każdym razem, gdy rysujemy kompo- nent Swing, bufor tła reprezentuje obraz nieprzezroczysty. Dlaczego więc owal jest nadal czarny? Jeżeli rozwiążemy poprzednie równania i w miejsce Ad umieścimy jej wartość 1.0, otrzy- mamy następujące wyniki: Ar = As × (1 – 1) = 0 Cr = Cs × (1 – 1) = 0 Wartości wszystkich komponentów mają wartość 0, co reprezentuje kolor czarny. Nawet jeżeli wynikowy kanał alfa ma wartość 0, czyli jest całkowicie przezroczysty, nie ma to zna- czenia, ponieważ bufor tła Swing nie uwzględnia wartości alfa. Za każdym razem, gdy rysu- jemy komponent Swing lub na innej nieprzezroczystej powierzchni przy użyciu reguły od- czytującej wartość alfa powierzchni docelowej, otrzymamy nieprawidłowe wyniki. Na szczęście rozwiązanie tego problemu jest dosyć łatwe do zaimplementowania. Zamiast rysować bezpośrednio w komponencie Swing, należy wcześniej narysować potrzebne elementy na obrazie z kanałem alfa, a następnie skopiować wynik na ekran. @Override protected void paintComponent(Graphics g) { // Tworzenie obrazu z kanałem alfa // Obraz ten może być buforowany dla uzyskania lepszej wydajności BufferedImage image = new BufferedImage(getWidth(), getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_ARGB); Graphics2D g2 = image.createGraphics(); g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON); g2.setColor(Color.BLUE); g2.fillRect(4 + (getWidth() / 4), 4, getWidth() / 2, getHeight() - 8); // Ustawianie obiektu Composite g2.setComposite(AlphaComposite.SrcOut); g2.setColor(Color.RED); g2.fillOval(40, 40, getWidth() - 80, getHeight() - 80); g2.dispose(); // Rysowanie obrazu na ekranie g.drawImage(image, 0, 0, null); } TWORZENIE WŁASNEJ KLASY COMPOSITE 193 Obraz z kanałem alfa jest po utworzeniu całkowicie pusty; każdy piksel jest domyślnie prze- zroczysty. Dzięki temu równania działają tak, jak tego oczekujemy. Wskazówka Tymczasowe obrazy pamięciowe Tworzenie tymczasowego obrazu pamięciowego jest dodatkową operacją, która może być kosz- towna, jeżeli wykonujemy ją przy każdym odrysowaniu komponentu, więc prawdopodobnie warto go ponownie wykorzystywać. Można buforować gotowy rysunek, buforować wyniki rysowania lub po prostu przechowywać obiekt BufferedImage i rysować na nim przy każdym wywołaniu metody paintComponent(). Jeżeli zdecydujemy się na jego późniejsze wykorzystanie, nie należy zapominać o wcześniejszym jego wyczyszczeniu. Jeżeli kiedykolwiek zobaczymy nieoczekiwane czarne piksele na ekranie, należy sprawdzić, czy docelowa powierzchnia posiada kanał alfa. Jeżeli nie, należy rozwiązać problem przez użycie obrazu pamięciowego. Tworzenie własnej klasy Composite W Java SE 6 jedyną klasą Composite dostępną w podstawowej platformie jest AlphaComposite. W większości aplikacji jest to wystarczające, ponieważ i tak niektóre reguły są rzadko wyko- rzystywane. Niemniej przydatne jest posiadanie różnych takich klas, szczególnie gdy trzeba zaimplementować makiety przygotowane przez projektantów grafiki. Programiści żyją w świecie utworzonym przez środowiska IDE oraz kompilatory, nato- miast projektanci mają do dyspozycji tak zaawansowane narzędzia, jak Adobe Photoshop. Narzędzia te pozwalają użytkownikom na stosowanie różnych trybów mieszania warstw skła- dających się na projekt graficzny, a większość z nich nie waha się z nich skorzystać. Implementowanie projektu graficznego zbudowanego na bazie tych trybów mieszania może stać się trudnym zadaniem, jeżeli będziemy korzystać z podstawowych trybów mieszania dostępnych w JDK. Nie należy jednak się załamywać, możemy napisać własne klasy reali- zujące mieszanie! Tryb mieszania Add Tworzenie klas Composite nie wymaga zbyt wiele pracy. Faktycznie najtrudniejsze jest opra- cowanie interesującej reguły mieszania, a nie jej zakodowanie. 194 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ Na witrynie WWW tej książki dostępny jest projekt o nazwie BlendComposities, który za- wiera 31 nowych metod mieszania, które zostały zainspirowane funkcjami graficznymi dostępnymi w takich programach, jak Adobe Photoshop. Pokażemy tutaj, jak zaimplemen- tować jedną z nich — Add. Sposób realizacji innych metod można znaleźć w tym projekcie dostępnym poprzez WWW. Tryb mieszania Add polega na dodawaniu do siebie wartości źródłowej i docelowej. Ar = As + Ad Cr = Cs + Cd Rysunki 6.19, 6.20 oraz 6.21 ilustrują efekty osiągane za pomocą tej metody. Rysunek 6.19. Obraz docelowy w przypadku obiektu Composite Pierwszym krokiem jest utworzenie nowej klasy implementującej interfejs java.awt. (cid:180)Composite: public class AddComposite implements Composite { private static boolean checkComponentsOrder(ColorModel cm) { if (cm instanceof DirectColorModel cm.getTransferType() == DataBuffer.TYPE_INT) { DirectColorModel directCM = (DirectColorModel) cm; return directCM.getRedMask() == 0x00FF0000 directCM.getGreenMask() == 0x0000FF00 TWORZENIE WŁASNEJ KLASY COMPOSITE 195 Rysunek 6.20. Obraz źródłowy w przypadku obiektu Composite Rysunek 6.21. Wynik mieszania — ciemne piksele źródła mają mniejszy wpływ na wynik 196 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ directCM.getBlueMask() == 0x000000FF (directCM.getNumComponents() == 3 || directCM.getAlphaMask() == 0xFF000000); } return false; } public CompositeContext createContext( ColorModel srcColorModel, ColorModel dstColorModel, RenderingHints hints) { if (!checkComponentsOrder(srcColorModel) || !checkComponentsOrder(dstColorModel)) { throw new RasterFormatException( Niezgodne modele kolorów ); } return new BlendingContext(this); } } Jest to bardzo prosta klasa, ponieważ konieczne jest zaimplementowanie w niej tylko jed- nej metody, createContext(). Metoda checkComponentsOrder() jest wykorzystywana przez createContext() do zagwarantowania prawidłowego formatu źródłowego i docelowego. Kod ten sprawdza model kolorów, by ustalić, czy piksele są zapisywane jako liczby całkowite. Dodatkowo kontrolowane jest to, czy komponenty kolorów są w następującym porządku: alfa (jeżeli istnieje), czerwony, zielony i niebieski. Oprócz tego dokumentacja zobowiązuje programistów, aby obiekty Composite były nie- zmienne. Uwaga Dlaczego niezmienność jest tak ważna? Gdy mamy instancje niezmiennej klasy Composite, to nie ma możliwości zmiany jej wewnętrz- nych wartości. Wystarczy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby wątek tła zmienił ustawienia obiektu Composite, gdyby był on wykorzystywany do rysowania na ekranie. W przypadku nie- zmiennych obiektów Composite zawsze możemy zagwarantować wynik operacji rysowania. Można sprawdzić w dokumentacji, w jaki sposób osiągnięta jest niezmienność Alpha- Composite. Jedne metody, które pozwalają na zmodyfikowanie wartości obiektu, zwracają nowe instancje — getInstance() oraz derive(). Nie ma żadnego sposobu, aby pobrać obiekt przypisany do obszaru graficznego i zmienić jego ustawienia. Przedstawiona poniżej klasa AddComposite jest zgodna z tą zasadą, ponieważ nie ma publicz- nie dostępnych metod modyfikujących stan. Instancja AddContext zwracana przez metodę createContext() jest częścią implementacji; przedstawiono ją poniżej. TWORZENIE WŁASNEJ KLASY COMPOSITE 197 Implementowanie CompositeContext Wszystkie operacje związane z mieszaniem kolorów są wykonywane w klasie Composite- Context zwracanej przez createContext(). Jak już wspominaliśmy, dokumentacja ostrzega przed środowiskami wielowątkowymi i wyjaśnia, jak można jednocześnie korzystać z kilku kontekstów. Dlatego właśnie metoda implementowana w AddComposite zwraca nowy obiekt AddContext. Jeżeli obiekt ma parametry, na przykład wartość alfa, tak jak AlphaComposite, można przekazać je do konstruktora kontekstu. W metodzie createContext() można za- pisywać kontekst potrzebny do wykonania operacji mieszania. Poniżej zamieszczone są dwie metody, które muszą być zdefiniowane w klasie implemen- tującej interfejs CompositeContext: void compose(Raster src, Raster dstIn, WritableRaster dstOut); void dispose(); Pierwsza metoda, compose(), realizuje operację mieszania. Druga, jest wywoływana po za- kończeniu mieszania i może być wykorzystywana do czyszczenia zasobów, które mogły być zbuforowane w konstruktorze lub metodzie compose(). Implementowanie metody compose() wymaga zrozumienia znaczenia jej trzech parametrów. Obiekt Raster jest reprezentacją prostokątnej tablicy pikseli. Dlatego src Raster jest tablicą pikseli reprezentujących źródło, które jest obiektem graficznym do połączenia z docelowym obszarem grafiki. Parametr dstnIn Raster reprezentuje docelową tablicę pikseli lub inaczej piksele znajdujące się już w obszarze grafiki. Ostatni parametr, dstOut, jest tablicą pikseli, w której będzie zapisany wynik połączenia. Zarówno src, jak i dstIn są tylko do odczytu, a nowe dane będą zapisane w dstOut. Obiekt Raster przechowuje dosyć dużo informacji, razem z rozmiarem tablicy oraz jej typu przechowywania. Dla uproszczenia AddContext działa tylko na obiektach Raster, przechowujących reprezenta- cję pikseli w postaci liczb całkowitych. Jeżeli na przykład za pomocą tego obiektu będzie- my próbować obraz o typie BufferedImage.TYPE_3BYTE_BGR, zostanie zgłoszony wyjątek. W implementacji klasy AddComposite nie ma potrzeby buforowania wartości, więc metoda dispose() będzie pusta. Zanim napiszemy kod metody compose(), potrzebne będą dwie me- tody narzędziowe fromRGBArray() oraz toRGBArray(). Ponieważ ta klasa mieszająca operuje na pikselach przechowywanych jako wartości całkowite, wszystkie cztery komponenty (alfa, czerwony, zielony i niebieski) są reprezentowane jako jedna liczba całkowita. Aby zasto- sować zdefiniowane wcześniej równanie, konieczne jest rozbicie wartości piksela na cztery liczby, reprezentujące kolejne komponenty. Metody fromRGBArray() oraz toRGBArray() są prostymi metodami pomocniczymi przekształcającymi piksele na komponenty kolorów oraz komponenty kolorów na piksele. Niekompletna implementacja AddContext wygląda następująco: 198 ROZDZIAŁ 6. PRZEZROCZYSTOŚĆ private class AddContext implements CompositeContext { public void dispose() { } public void compose(Raster src, Raster dstIn, WritableRaster dstOut) { // Tu znajdzie się dalszy kod } private static void toRGBArray(int pixel, int[] argb) { argb[0] = (pixel 24) 0xFF; argb[1] = (pixel 16) 0xFF; argb[2] = (pixel 8) 0xFF; argb[3] = (pixel ) 0xFF; } private static int fromRGBArray(int[] argb) { return (argb[0] 0xFF) 24 | (argb[1] 0xFF) 16 | (argb[2] 0xFF) 8 | (argb[3] 0xFF); } } Łączenie pikseli P
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Efekty graficzne i animowane dla aplikacji Desktop Java. Tworzenie atrakcyjnych programów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: