Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00508 004057 22923306 na godz. na dobę w sumie
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI - książka
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI - książka
Autor: Liczba stron: 832
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3906-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Przejmij pełną i bezwarunkową kontrolę nad projektem

Gotowy na zdroworozsądkowe podejście do zarządzania projektami? Na metodologię, którą można dopasowywać do realiów i uwarunkowań konkretnego projektu? Robert K. Wysocki wraca z nową, udoskonaloną wersją swojego klasycznego podręcznika. Sprawnie i szybko nauczy Cię wykorzystywać wszystkie dziewięć obszarów wiedzy zdefiniowanych w PMBOK®, definiować cykle i strategie zarządzania projektem, chronić projekty i w razie potrzeby planować skuteczne działania interwencyjne.

Cała akcja zostanie przeprowadzona w pięciu krokach.

Krok 1. Weź tę książkę do ręki i przestań w końcu szukać idealnego podręcznika.

Krok 2. Przystąp do lektury i poznaj szablony oraz procesy, które powinny znaleźć się w przyborniku każdego menedżera projektów.

Krok 3. Bezboleśnie naucz się posługiwać pięcioma różnymi modelami cyklu zarządzania projektem (PMLC): liniowym, stopniowym, iteracyjnym, adaptacyjnym i ekstremalnym.

Krok 4. Przetraw wskazówki pomagające sprawnie przekuć teorię w praktykę.

Krok 5. Zacznij bez obaw wykorzystywać w pracy kompleksową wiedzę na temat realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem.Dr Robert K. Wysocki ma więcej niż czterdziestoletnie doświadczenie jako konsultant i trener w zakresie zarządzania projektami, menedżer systemów informatycznych, konsultant ds. zarządzania i systemów oraz szkoleniowiec. Napisał dwadzieścia książek poświęconych zarządzaniu projektami, analityce biznesowej oraz zarządzaniu systemami informatycznymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 6th edition Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-3906-9 Published by John Wiley Sons, Inc. All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2013 by Helion S.A. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/efzap4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŁCI O autorze ............................................................................19 Przedmowa ..........................................................................21 Wprowadzenie .....................................................................23 Definiowanie grup procesów w zarzïdzaniu projektami i korzystanie z nich 43 Czăłñ I Rozdziaī 1. Czym jest projekt? ................................................................47 Definicja projektu ................................................................................................ 48 Sekwencja dziaķaĹ ............................................................................................ 48 Niepowtarzalne dziaķania ............................................................................... 48 ZķoŮone dziaķania ............................................................................................ 49 Powiûzane dziaķania ........................................................................................ 49 Jeden cel ............................................................................................................ 49 OkreŎlony czas realizacji ................................................................................ 50 Bez przekraczania budŮetu ............................................................................. 50 Zgodnie z wymaganiami ................................................................................ 50 Biznesowa definicja projektu ..........................................................................51 Czym jest program? ...............................................................................................51 Tworzenie tymczasowych biur programu .................................................... 52 Tworzenie staķych biur programu ................................................................. 52 Czym jest portfel projektów? .............................................................................. 52 Trójkût zakresu projektu ......................................................................................53 Zakres ................................................................................................................ 54 JakoŎý ................................................................................................................. 54 Koszty .................................................................................................................55 Poleć książkęKup książkę 6 Efektywne zarzïdzanie projektami Czas .....................................................................................................................55 Zasoby ................................................................................................................56 Trójkût zakresu projektu jako zrównowaŮony system ................................56 Nadawanie priorytetów zmiennym trójkûta zakresu pod kûtem usprawnieĹ w procesie zarzûdzania zmianû ............................................. 58 Trójkût zakresu projektu w praktyce ............................................................. 58 Zarzûdzanie chochlikami .................................................................................... 59 Chochlik zakresu ............................................................................................. 59 Chochlik nadziei ............................................................................................. 60 Chochlik wysiķków .......................................................................................... 60 Chochlik cech .................................................................................................. 60 Klasyfikowanie projektów i jego znaczenie ...................................................... 62 Wskazywanie kryterium klasyfikacji projektów .......................................... 62 Klasyfikacja wedķug cech projektów ............................................................. 62 Klasyfikacja wedķug typów projektów ...........................................................65 Podsumowanie .......................................................................................................65 Pytania do dyskusji ................................................................................................65 Rozdziaī 2. Czym jest zarzïdzanie projektami? .........................................67 Podstawy zarzûdzania projektami ...................................................................... 68 Jaki problem biznesowy ma rozwiûzaý ten projekt? ................................... 69 Co bďdzie trzeba zrobiý? ................................................................................. 70 Co zostanie zrobione? ..................................................................................... 70 Jak to zostanie zrobione? ................................................................................ 70 Skûd bďdzie wiadomo, Ůe to zostaķo zrobione? ........................................... 70 Na ile skutecznie zostaķo to zrobione? ..........................................................71 Czym tak naprawdď sû wymagania projektu? ................................................... 72 Modele cyklu zarzûdzania projektami — wprowadzenie ............................... 78 Jasne formuķowanie celu i rozwiûzania ........................................................ 79 Metody tradycyjnego zarzûdzania projektami ............................................ 86 Metody zwinnego zarzûdzania projektami ..................................................91 Metody ekstremalnego zarzûdzania projektami ......................................... 97 Modele cyklu zarzûdzania projektem emertxe ..........................................101 Przeglûd modeli PMLC .................................................................................103 Wybór najlepiej dopasowanego modelu PMLC .............................................105 Caķkowity koszt ..............................................................................................106 Czas trwania projektu ....................................................................................107 StabilnoŎý rynku .............................................................................................107 Technologia .....................................................................................................107 Klimat biznesowy ...........................................................................................107 Liczba dziaķów, na które oddziaķuje projekt ...............................................108 Uwarunkowania organizacyjne ....................................................................108 UmiejďtnoŎci i kompetencje zespoķu projektowego ..................................109 Podsumowanie .....................................................................................................109 Pytania do dyskusji ..............................................................................................110 Poleć książkęKup książkę Spis trełci 7 Rozdziaī 3. Grupy procesów w ramach zarzïdzania projektami .................111 Definiowanie piďciu grup procesów .................................................................112 Grupa procesów wyznaczania zakresu ........................................................112 Grupa procesów planowania ........................................................................ 113 Grupa procesów rozpoczynania ...................................................................114 Grupa procesów monitorowania i kontroli ...............................................114 Grupa procesów zamykania projektu .......................................................... 115 Definiowanie dziewiďciu obszarów wiedzy ..................................................... 115 Zarzûdzanie integracjû ................................................................................... 116 Zarzûdzanie zakresem .................................................................................... 116 Zarzûdzanie czasem ........................................................................................ 116 Zarzûdzanie kosztami .................................................................................... 116 Zarzûdzanie jakoŎciû ......................................................................................117 Zarzûdzanie zasobami ludzkimi ..................................................................118 Zarzûdzanie komunikacjû .............................................................................122 Zarzûdzanie ryzykiem ....................................................................................123 Zarzûdzanie zaopatrzeniem ..........................................................................135 Mapowanie obszarów wiedzy na grupy procesów ..........................................149 Na czym polega mapowanie? ........................................................................150 Jak korzystaý z mapowania? ..........................................................................150 Definiowanie modeli PMLC na podstawie grup procesów .....................150 Spojrzenie w przyszķoŎý — mapowanie grup procesów w celu wyznaczenia zķoŮonych modeli PMLC ........................................ 151 Podsumowanie ..................................................................................................... 151 Pytania do dyskusji .............................................................................................. 151 Rozdziaī 4. Wyznaczanie zakresu projektu TPM ......................................153 Narzďdzia, schematy i procesy stosowane w wyznaczaniu zakresu projektu ....................................................................154 Zarzûdzanie oczekiwaniami klienta .................................................................155 OdróŮnianie potrzeb od zachcianek ...........................................................155 Proces wyznaczania zakresu projektu ..........................................................156 Spotkanie dotyczûce zakresu projektu ........................................................160 Podsumowanie .....................................................................................................199 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 200 Rozdziaī 5. Planowanie projektu TPM ....................................................201 Narzďdzia, schematy i procesy w planowaniu projektu ................................ 202 Znaczenie planowania ....................................................................................... 204 Pakiety oprogramowania w planowaniu projektów ...................................... 205 Czy potrzebujď pakietu oprogramowania? ................................................ 206 Narzďdzia planowania projektów ............................................................... 207 Ile czasu powinno zajmowaý planowanie? ................................................. 209 Prowadzenie sesji planistycznej ................................................................... 209 Wspólne sesje planowania projektowego .........................................................210 Planowanie sesji ..............................................................................................211 Prowadzenie wspólnej sesji planowania projektu ......................................218 Poleć książkęKup książkę 8 Efektywne zarzïdzanie projektami Tworzenie struktury podziaķu pracy .................................................................218 Tworzenie WBS na podstawie RBS ..............................................................218 Zastosowania struktury podziaķu pracy ......................................................221 Tworzenie struktury pracy ........................................................................... 222 Stosowanie WBS w przypadku duŮych projektów .................................... 225 Tworzenie WBS metodû iteracyjnû ............................................................. 225 SzeŎý kryteriów testowania kompletnoŎci struktury podziaķu pracy ..... 226 PodejŎcia do tworzenia struktury podziaķu pracy ......................................231 Prezentacja graficzna struktury podziaķu pracy ........................................ 236 Szacowanie ........................................................................................................... 236 Szacowanie czasu trwania projektu ............................................................. 239 IloŎý zasobów a czas trwania .........................................................................241 ZmiennoŎý czasu trwania dziaķania ............................................................ 243 SzeŎý metod prognozowania czasu trwania dziaķania .............................. 244 Cykle szacowania ........................................................................................... 248 Prognozowanie iloŎci potrzebnych zasobów ............................................ 249 Planowanie zasobów ..................................................................................... 252 Prognozowanie kosztów ................................................................................253 Tworzenie diagramu sieci projektu .................................................................. 256 Tworzenie kompletnego diagramu sieci projektu .................................... 256 KorzyŎci z tworzenia harmonogramu sieciowego .................................... 257 Budowanie diagramu sieci metodû diagramowania pierwszeĹstwa ...... 259 ZaleŮnoŎci ........................................................................................................261 Ograniczenia .................................................................................................. 263 Zmienne opóŬnione ...................................................................................... 267 Tworzenie wstďpnego harmonogramu projektu ....................................... 268 Analiza wstďpnego diagramu sieci projektu .............................................. 273 Skracanie harmonogramu ............................................................................ 273 Rezerwa menedŮerska ................................................................................... 276 Pisanie skutecznej propozycji projektu ........................................................... 277 TreŎý propozycji projektu ............................................................................ 277 Format propozycji projektu ......................................................................... 279 Zgoda na uruchomienie projektu .................................................................... 279 Podsumowanie .................................................................................................... 280 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 280 Rozdziaī 6. Uruchamianie realizacji projektu TPM ...................................283 Narzďdzia, szablony i procesy niezbďdne do rozpoczďcia prac projektowych ............................................ 284 Rekrutacja zespoķu projektowego .................................................................... 284 Czķonkowie podstawowego zespoķu projektowego .................................. 285 Zespóķ klienta ................................................................................................. 289 Czķonkowie zespoķu zaangaŮowani na zlecenie ........................................ 289 RównowaŮenie zespoķu ..................................................................................291 Jak uwolniý potencjaķ zespoķu projektowego? ........................................... 293 Plan rozwoju zespoķu .................................................................................... 293 Poleć książkęKup książkę Spis trełci 9 Prowadzenie spotkania inicjujûcego ................................................................ 294 CzďŎý prowadzona przez sponsora ............................................................. 294 CzďŎý prowadzona przez menedŮera projektu .......................................... 295 Cel spotkania inicjujûcego ........................................................................... 295 Ustalanie zasad pracy w zespole ....................................................................... 299 W jakich sytuacjach trzeba okreŎliý zasady pracy w zespole? .................. 300 Kwatera gķówna zespoķu ................................................................................312 Zarzûdzanie zmianami zakresu projektu .........................................................313 Proces zarzûdzania zmianami zakresu projektu ........................................314 Rezerwa menedŮerska ....................................................................................317 Bank zakresów .................................................................................................318 Zarzûdzanie komunikacjû w zespole ................................................................318 Tworzenie modelu komunikacji ..................................................................319 Zarzûdzanie komunikacjû poza zespoķem ..................................................323 Alokacja zasobów ................................................................................................325 Poziomowanie zasobów ................................................................................325 Odpowiednio wypoziomowany harmonogram ....................................... 328 Strategie poziomowania zasobów .................................................................... 328 Wykorzystywanie dostďpnych zapasów czasu ........................................... 329 Przesuwanie daty zakoĹczenia projektu .................................................... 329 Wygķadzanie ....................................................................................................330 Alternatywne metody tworzenia harmonogramu dziaķaĹ .......................330 Wpķyw poziomowania zasobów na koszty projektu .................................332 Finalizacja harmonogramu projektu ...............................................................332 Pakiety robocze ....................................................................................................335 Cel zastosowania pakietu roboczego ...........................................................335 Format pakietu roboczego ............................................................................336 Podsumowanie .....................................................................................................339 Pytania do dyskusji ..............................................................................................339 Rozdziaī 7. Monitorowanie i kontrola postăpów prac nad projektem TPM ....341 Narzďdzia, szablony i procesy niezbďdne w monitorowaniu i kontrolowaniu postďpów prac .................................................................... 342 System raportowania o postďpach ....................................................................343 Rodzaje raportów o stanie projektów ..........................................................343 Aktualizowanie informacji .......................................................................... 347 CzďstotliwoŎý raportowania ......................................................................... 348 Odchylenia od planu .................................................................................... 348 Stosowanie graficznych narzďdzi raportowania .............................................350 Diagramy Gantta ............................................................................................350 Raporty-semafory ...........................................................................................351 Diagramy wypalania ......................................................................................351 Trend odchyleĹ od terminowej realizacji kamieni milowych (celów czûstkowych) ....................................................................................351 Analiza wartoŎci uzyskanej ...........................................................................356 Integrowanie wykresów trendu odchyleĹ od terminowej realizacji kamieni milowych z analizû wartoŎci uzyskanej .....................................361 Poleć książkęKup książkę 10 Efektywne zarzïdzanie projektami Zarzûdzanie bankiem zakresów ........................................................................ 364 Tworzenie i prowadzenie rejestru problemów ................................................365 Spotkania monitorujûce postďpy prac ..............................................................365 Kto powinien uczestniczyý w spotkaniach monitorujûcych? ..................366 W jakich porach organizowaý spotkania monitorujûce? ..........................366 Czemu sķuŮû spotkania monitorujûce? .......................................................366 Zakres spotkaĹ monitorujûcych ................................................................. 367 Codzienne 15-minutowe spotkania monitorujûce ................................... 368 Spotkania poŎwiďcone problemom ............................................................ 368 Zarzûdzanie eskalacjû problemów ................................................................... 369 Strategie na poziomie menedŮera projektu ............................................... 370 Strategie na poziomie menedŮerów zasobów ............................................ 370 Strategie na poziomie klienta ...................................................................... 370 Strategie zapobiegania eskalacji problemów ..............................................371 Zgoda na zakoĹczenie projektu ....................................................................... 372 Podsumowanie .................................................................................................... 372 Pytania do dyskusji ..............................................................................................373 Rozdziaī 8. Zamykanie projektu TPM .....................................................375 Narzďdzia, szablony i procesy niezbďdne w monitorowaniu i kontrolowaniu postďpów prac .................................................................... 376 Procedury akceptacji rezultatów projektu przez klienta ............................... 376 Zamykanie projektu ........................................................................................... 376 Uzyskanie akceptacji rezultatów projektu przez klienta .............................. 377 Akceptacja nieformalna ................................................................................ 377 Akceptacja formalna ..................................................................................... 377 Dostarczanie zamówionych elementów .......................................................... 378 PodejŎcie stopniowe ...................................................................................... 378 PodejŎcie szokowe .......................................................................................... 378 PodejŎcie równolegķe ..................................................................................... 379 PodejŎcie „jednostka po jednostce” ............................................................ 379 Kompletowanie dokumentacji projektu ......................................................... 379 Zgromadzone informacje bďdû pomocne przy wprowadzaniu póŬniejszych zmian do produktu ............................................................ 379 Na podstawie zapisów historycznych moŮemy dokķadniej i szybciej prognozowaý czasy trwania dziaķaĹ i zadaĹ oraz koszty przyszķych projektów ................................................................................. 379 Dokumentacjď moŮemy wykorzystywaý jako materiaķy szkoleniowe dla przyszķych menedŮerów projektów ................................................... 380 W dokumentacji mogû poszukiwaý wskazówek zespoķy pracujûce nad przyszķymi projektami ............................................................................... 380 Na podstawie dokumentacji kierownicy liniowi mogû udoskonalaý metody oceny pracy czķonków zespoķów projektowych ....................... 380 Audyt powdroŮeniowy .......................................................................................381 Raport zamykajûcy ..............................................................................................383 ōwiďtowanie sukcesu .......................................................................................... 384 Podsumowanie .....................................................................................................385 Pytania do dyskusji ..............................................................................................385 Poleć książkęKup książkę Czăłñ II Definiowanie cykli i strategii zarzïdzania projektami Spis trełci 11 387 Rozdziaī 9. Ogólny obraz projektu a jego stopieĭ skomplikowania i niepewnołñ .......................................................................389 StopieĹ skomplikowania i niepewnoŎý a zarzûdzanie projektami .............. 390 Wymagania ......................................................................................................393 ElastycznoŎý ....................................................................................................393 Dostosowywanie siď ........................................................................................395 NiepewnoŎý i stopieĹ skomplikowania a ryzyko .......................................395 NiepewnoŎý i stopieĹ skomplikowania a spójnoŎý zespoķu .................... 396 NiepewnoŎý i stopieĹ skomplikowania a komunikacja .......................... 397 NiepewnoŎý i stopieĹ skomplikowania a zaangaŮowanie klienta .......... 398 NiepewnoŎý i stopieĹ skomplikowania a specyfikacja ............................ 400 NiepewnoŎý i stopieĹ skomplikowania a zmiany .................................... 402 NiepewnoŎý i stopieĹ skomplikowania a wartoŎý biznesowa ................. 404 Podsumowanie .................................................................................................... 405 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 405 Rozdziaī 10.Tradycyjne zarzïdzanie projektami .......................................407 Na czym polega tradycyjne zarzûdzanie projektami? ................................... 408 Liniowy model cyklu zarzûdzania projektem ................................................ 409 Definicja ...........................................................................................................410 Cechy charakterystyczne ...............................................................................410 Zalety ................................................................................................................415 Wady .................................................................................................................417 Kiedy naleŮy stosowaý liniowy model PMLC ........................................... 420 Warianty liniowego modelu PMLC ........................................................... 420 Adaptacja i integracja narzďdzi, szablonów i procesów w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania liniowych modeli PMLC ...... 423 Stopniowy model cyklu zarzûdzania projektem ............................................ 424 Definicja .......................................................................................................... 424 Cechy charakterystyczne .............................................................................. 425 Zalety ............................................................................................................... 425 Wady ................................................................................................................ 427 Kiedy naleŮy stosowaý stopniowy model PMLC? ..................................... 430 Adaptacja i integracja narzďdzi, szablonów i procesów w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania stopniowego modelu PMLC ..................................................................... 430 Zarzûdzanie projektami metodû ķaĹcucha krytycznego ................................431 Czym jest ķaĹcuch krytyczny? ...................................................................... 432 Odchylenia czasu trwania: naturalne i specjalne .......................................433 Statystyczne uzasadnienie metody ķaĹcucha krytycznego ...................... 434 PodejŎcie do zarzûdzania projektami od strony ķaĹcucha krytycznego ......435 Bufory .............................................................................................................. 438 Poleć książkęKup książkę 12 Efektywne zarzïdzanie projektami Zarzûdzanie buforami .................................................................................. 439 Historia zarzûdzania projektami metodû ķaĹcucha krytycznego ........... 442 Podsumowanie .................................................................................................... 443 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 445 Rozdziaī 11. Zwinne zarzïdzanie projektami ............................................447 Na czym polega zwinne zarzûdzanie projektami? ......................................... 449 WdraŮanie modeli APM ............................................................................... 450 Zespoķy projektowe APM pracujûce w jednym miejscu ........................... 452 Iteracyjny model cyklu zarzûdzania projektem ............................................. 454 Definicja iteracyjnego modelu PMLC ........................................................ 455 Cechy charakterystyczne .............................................................................. 460 Zalety ................................................................................................................461 Wady ................................................................................................................ 462 Rodzaje iteracyjnych modeli PMLC ........................................................... 463 Kiedy naleŮy stosowaý iteracyjny model PMLC ....................................... 469 Adaptacyjny model cyklu zarzûdzania projektem ......................................... 470 Definicja adaptacyjnego modelu PMLC .................................................... 470 Cechy charakterystyczne .............................................................................. 475 Zalety ............................................................................................................... 476 Wady ................................................................................................................ 477 Rodzaje adaptacyjnych modeli PMLC ....................................................... 478 Kiedy naleŮy stosowaý adaptacyjne modele PMLC? .................................519 Adaptacja i integracja narzďdzi, szablonów i procesów APM .......................521 Definiowanie zakresu kolejnej iteracji lub cyklu .......................................521 Planowanie nastďpnej iteracji lub cyklu ..................................................... 522 Rozpoczynanie nastďpnej iteracji lub cyklu ...............................................523 Monitorowanie i kontrola nastďpnej iteracji lub cyklu ............................523 Zamykanie nastďpnej iteracji lub cyklu ...................................................... 524 Decyzja o rozpoczďciu nastďpnej iteracji lub cyklu .................................. 524 Zamykanie projektu ...................................................................................... 524 Podsumowanie .................................................................................................... 525 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 525 Rozdziaī 12. Ekstremalne zarzïdzanie projektami .....................................529 Na czym polega ekstremalne zarzûdzanie projektami? .................................530 Ekstremalny model cyklu zarzûdzania projektem .........................................530 Definicja ...........................................................................................................530 Charakterystyka projektu ekstremalnego ....................................................531 Zalety.................................................................................................................532 Wady..................................................................................................................533 Ekstremalny model INSPIRE........................................................................533 Na czym polega zarzûdzanie projektami emertxe?....................................... 548 Model cyklu zarzûdzania projektem emertxe ............................................ 548 Kiedy naleŮy stosowaý model emertxe PMLC?.......................................... 548 Poleć książkęKup książkę Spis trełci 13 Stosowanie narzďdzi, szablonów i procesów w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania modelu emertxe PMLC ................................. 549 Definiowanie zakresu kolejnej fazy ............................................................. 549 Planowanie nastďpnej fazy ............................................................................ 550 Rozpoczynanie nastďpnej fazy ......................................................................551 Monitorowanie i kontrola nastďpnej iteracji lub cyklu.............................551 Zamykanie fazy............................................................................................... 552 Decyzja o rozpoczďciu nastďpnej fazy ......................................................... 552 Zamykanie projektu....................................................................................... 552 Podsumowanie .................................................................................................... 552 Pytania do dyskusji ..............................................................................................553 Czăłñ III Budowa skutecznej infrastruktury zarzïdzania projektami 555 Rozdziaī 13. Biuro wsparcia projektów ....................................................557 Przesķanki tworzenia biur zarzûdzania projektami ....................................... 558 Czym jest biuro wsparcia projektów? .............................................................. 560 Jednostka organizacyjna utworzona na staķe albo na okreŎlony czas .... 560 Portfel usķug Ŏwiadczonych przez PSO .......................................................561 OkreŎlony portfel projektów ........................................................................563 Nazewnictwo biur wsparcia projektów ........................................................... 564 Definiowanie misji biura wsparcia projektów ................................................565 Formuķowanie celów PSO ..................................................................................566 Funkcje PSO .........................................................................................................566 Wspieranie projektów ....................................................................................566 Konsultacje i doradztwo ............................................................................... 567 Tworzenie metod i standardów ................................................................... 569 Narzďdzia informatyczne ............................................................................. 570 Szkolenie ......................................................................................................... 570 Doradztwo w zarzûdzaniu zasobami potrzebnymi do realizacji projektów ............................................................................... 572 Struktura organizacyjna PSO ........................................................................... 574 Wirtualne i rzeczywiste biura wsparcia projektów ................................... 574 Biura proaktywne i reaktywne ..................................................................... 574 Biuro powoķane na czas okreŎlony i na staķe ............................................. 575 Program i projekt ........................................................................................... 575 Biuro korporacyjne i funkcjonalne ............................................................ 575 Biura centralne i regionalne ......................................................................... 575 Miejsce PSO w organizacji ................................................................................ 576 Jak zorientowaý siď, Ůe PSO jest nam potrzebne? ........................................... 578 Raport Standish Group ................................................................................ 578 Sygnaķy wskazujûce, Ůe PSO jest organizacji potrzebne ........................... 582 Tworzenie PSO .................................................................................................... 584 Etapy wzrostu PSO ........................................................................................ 584 Planowanie PSO ............................................................................................. 586 Poleć książkęKup książkę 14 Efektywne zarzïdzanie projektami TrudnoŎci zwiûzane z tworzeniem PSO .......................................................... 596 SzybkoŎý i cierpliwoŎý ................................................................................... 597 WdraŮanie PSO metodû z doķu do góry ..................................................... 598 MyŎlenie systemowe ...................................................................................... 598 Systemy na poziomie caķej organizacji ....................................................... 598 Zarzûdzanie wiedzû ....................................................................................... 598 Uczenie siď ...................................................................................................... 599 Otwarta komunikacja ................................................................................... 599 Biuro wsparcia projektów przyszķoŎci ............................................................. 599 Centralne i regionalne BP4SO ..................................................................... 600 Pracownicy BP4SO .........................................................................................601 Inne uwagi ...................................................................................................... 602 Podsumowanie .................................................................................................... 602 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 602 Rozdziaī 14. Zarzïdzanie portfelem projektów .........................................605 Wprowadzenie do zarzûdzania portfelem projektów ................................... 606 Czym jest projekt portfelowy? ..................................................................... 606 Czym jest portfel projektów? ....................................................................... 607 Czym jest zarzûdzanie portfelem projektów? ............................................ 608 Gķówne etapy zarzûdzania portfelem projektów ...................................... 608 Tworzenie strategii portfela ...............................................................................610 Ocena zgodnoŎci projektu ze strategiû portfela ..............................................618 Hierarchizacja projektu i przyznanie funduszy ..............................................619 Budowanie zrównowaŮonego portfela, zķoŮonego z uszeregowanych projektów ...................................................... 625 Zarzûdzanie aktywnymi projektami .................................................................635 Czego nauczyliŎmy siď podczas realizacji projektu? ................................. 643 Rola i funkcje PSO w zarzûdzaniu portfelem projektów .............................. 644 Sponsor projektu ........................................................................................... 644 MenedŮer portfela ......................................................................................... 644 Przygotowanie projektu do zgķoszenia go do portfela .................................. 645 Statut projektu dostosowany do potrzeb zarzûdzania portfelem ........... 646 Dwuetapowe skķadanie propozycji projektu ............................................. 649 Przedkķadanie caķej propozycji projektu za jednym razem ..................... 649 Zwinne zarzûdzanie portfelem projektów ...................................................... 650 Integracja modelu PMLC w ramach procesu zwinnego zarzûdzania portfelem projektów ...........................................653 Wyzwania w zarzûdzaniu zwinnymi portfelami ........................................656 Wybór zrównowaŮonego portfela ............................................................... 657 Zarzûdzanie aktywnymi projektami ........................................................... 660 Podsumowanie .....................................................................................................661 Pytania do dyskusji ..............................................................................................661 Poleć książkęKup książkę Spis trełci 15 Rozdziaī 15. Tworzenie programu ciïgīego doskonalenia procesów i zarzïdzanie nim ...............................................................663 Praktyki i procesy w zarzûdzaniu projektami ................................................. 664 Proces zarzûdzania projektami .................................................................... 664 Praktyka zarzûdzania projektami .................................................................666 DojrzaķoŎý procesów i praktyk ......................................................................... 669 Poziom 1. Ad hoc lub nieformalny ............................................................. 669 Poziom 2. Udokumentowane procesy ....................................................... 670 Poziom 3. Udokumentowane procesy stosowane przez wszystkich ...... 670 Poziom 4. Integracja z procesami biznesowymi ....................................... 670 Poziom 5. Ciûgķe doskonalenie ....................................................................671 Ocena dojrzaķoŎci procesu i praktyki zarzûdzania projektami .................... 672 Macierz jakoŎci procesów i mapa strefowa ................................................ 672 Jakie procesy zdefiniowano dotychczas? .................................................... 677 Stosowanie modelu ciûgķego doskonalenia procesów (CPIM) .................... 679 Etap 1. Podstawy ............................................................................................ 679 Etap 2. Ocena i analiza ..................................................................................681 Etap 3. Program doskonalenia ..................................................................... 683 Etap 4. Kontrola wyników ........................................................................... 684 Rola i zakres obowiûzków PSO ........................................................................ 684 KorzyŎci pķynûce z wdraŮania CPIM ............................................................... 684 CPIM w odniesieniu do procesów biznesowych ........................................... 685 Charakterystyka procesów biznesowych .................................................... 686 Obserwowanie sygnaķów Ŏwiadczûcych o koniecznoŎci wprowadzania udoskonaleĹ ..................................................................... 690 Dokumentacja bieŮûcego procesu biznesowego ........................................691 Prognozowanie stanu przyszķego ................................................................ 692 Znajdowanie luki miďdzy stanem bieŮûcym i przyszķym ........................ 692 Definicja projektu doskonalenia procesu biznesowego .......................... 692 Narzďdzia, szablony i procesy w doskonaleniu procesów biznesowych .... 694 Diagramy Ishikawy i analiza przyczyn Ŭródķowych ................................. 694 Wykresy kontrolne ........................................................................................ 697 Schematy blokowe ......................................................................................... 697 Histogramy ..................................................................................................... 698 Analiza Pareto ................................................................................................ 699 Wykresy przebiegu pracy ...............................................................................701 Wykresy punktowe .........................................................................................701 Analiza pola siķ ................................................................................................701 WartoŎci progowe .......................................................................................... 704 Podsumowanie .................................................................................................... 704 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 704 Poleć książkęKup książkę 16 Efektywne zarzïdzanie projektami Czăłñ IV Zarzïdzanie realiami projektów 707 Rozdziaī 16. Strategie prewencyjne i interwencyjne w przypadku projektów zagroŢonych .......................................................709 Definicja projektu zagroŮonego ........................................................................710 Dlaczego projekty stajû siď zagroŮone i dlaczego koĹczû siď poraŮkû? .......711 Zarzûdzanie zagroŮonymi projektami .............................................................715 Strategie prewencyjne .....................................................................................715 Korzystanie z narzďdzi, szablonów i procesów w celu zapobiegania otrzymywaniu przez projekty statusu zagroŮonych ...............................716 Strategie interwencyjne ................................................................................. 723 Szablon procesu interwencyjnego ................................................................735 Role i obowiûzki PSO w odniesieniu do zagroŮonych projektów .............. 737 Analiza sytuacji bieŮûcej ............................................................................... 739 Weryfikacja poŮûdanego celu ...................................................................... 739 Ocena dostďpnych opcji ............................................................................... 739 Opracowanie zmodyfikowanego planu ..................................................... 739 Podsumowanie .................................................................................................... 740 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 740 Rozdziaī 17. Organizacja projektów wielozespoīowych ...............................741 Definicja projektu wielozespoķowego ...............................................................741 Wyzwania zwiûzane z zarzûdzaniem projektami wielozespoķowymi ......... 743 Praca z zespoķami pochodzûcymi z róŮnych firm .................................... 744 Praca z zespoķami o zdecydowanie niezaleŮnej kulturze ......................... 745 Praca z róŮnymi procesami róŮnych zespoķów ......................................... 745 Uwzglďdnianie konkurencyjnych priorytetów ......................................... 745 Komunikacja w ramach struktury zespoķu ................................................ 746 Tworzenie struktury zarzûdzania projektem ............................................. 746 Wybór konkretnego modelu PMLC ........................................................... 746 Opracowywanie zintegrowanego planu i harmonogramu projektu ..... 747 Wyznaczanie metody gromadzenia wymagaĹ .......................................... 747 Wyznaczanie procesu zarzûdzania zmianami zakresu ............................ 748 Definiowanie struktury spotkaĹ zespoķu ................................................... 748 Wyznaczanie praktycznych poziomów raportowania ............................. 748 Dzielenie zasobów miďdzy zespoķami ........................................................ 749 Decyzje kadrowe na róŮnych etapach realizacji modeli PMLC .............. 750 Poszukiwanie swojego zastďpcy ................................................................... 750 Klasyfikacja projektów wielozespoķowych ...................................................... 750 Dwa zespoķy .....................................................................................................751 Wiďksza liczba zespoķów ................................................................................751 Struktura biura projektu ................................................................................... 752 Charakterystyka biura projektu ...................................................................753 Zalety biura projektu .................................................................................... 755 Wady biura projektu ..................................................................................... 757 Kiedy naleŮy korzystaý z biura projektów? ................................................ 758 Poleć książkęKup książkę Spis trełci 17 Struktura zespoķu gķównego .............................................................................. 758 Charakterystyka zespoķu gķównego ............................................................. 759 Zalety zespoķu gķównego ............................................................................... 762 Wady zespoķu gķównego ............................................................................... 764 Kiedy naleŮy korzystaý z zespoķu gķównego? ............................................. 765 Struktura superzespoķu ...................................................................................... 766 Charakterystyka superzespoķu ..................................................................... 767 Zalety superzespoķu ....................................................................................... 770 Wady superzespoķu .........................................................................................771 Kiedy naleŮy korzystaý z superzespoķu? ..................................................... 772 Podsumowanie .................................................................................................... 772 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 773 Rozdziaī 18. Zarzïdzanie rozwojem zawodowym zespoīów projektowych ....775 Jaki problem zwiûzany z rozwojem zawodowym ma zostaý rozwiûzany? ....... 776 Co bďdzie trzeba zrobiý? .................................................................................... 776 Zdobywanie doŎwiadczenia ......................................................................... 777 BezpoŎrednie szkolenie praktyczne ............................................................ 777 PoŎrednie szkolenie praktyczne ................................................................... 777 AktywnoŎý profesjonalna ............................................................................. 778 Co zostanie zrobione? ........................................................................................ 778 Jak to zostanie zrobione? ................................................................................... 778 Skûd bďdzie wiadomo, Ůe to zostaķo zrobione? .............................................. 779 Na ile skutecznie zostaķo to zrobione? ............................................................ 779 Dokûd iŎý dalej? Nowa koncepcja na przyszķoŎý ............................................ 779 Grupa stanowisk PM/BA ............................................................................. 779 Zastosowanie struktury PM/BA na potrzeby rozwoju zawodowego ..... 788 Jak mógķby wyglûdaý program rozwoju zawodowego? ............................ 788 Planowanie kariery zawodowej z wykorzystaniem struktury BA/PM ... 792 Jeszcze nowsza koncepcja .................................................................................. 793 Podsumowanie .................................................................................................... 795 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 796 Sīowniczek skrótów ............................................................797 Strona internetowa ksiïŢki ..................................................801 Bibliografia ........................................................................803 Skorowidz .........................................................................811 Poleć książkęKup książkę 18 Efektywne zarzïdzanie projektami Podziăkowania Chciaķbym tu szczególnie podziďkowaý wykķadowcom z co najmniej 250 uniwersytetów i college’ów z caķego Ŏwiata, którzy zdecydowali siď wykorzy- staý poprzednie wydania tej ksiûŮki w swojej pracy. Wielu z nich zgķosiķo mi swoje opinie i uwagi, za co równieŮ jestem bardzo wdziďczny. DuŮa czďŎý tych sugestii zostaķa uwzglďdniona w szóstym wydaniu. Mam równieŮ dķug wdziďcz- noŎci wobec licznych konsultantów i firm z caķego Ŏwiata, którzy postanowi- li zastosowaý adaptacyjnû strukturď projektu (APF) i znaleŬli czas, aby przed- stawiý mi swoje doŎwiadczenia z niû zwiûzane. Z mojej wiedzy wynika, Ůe APF jest obecnie stosowana w takich branŮach, jak bankowoŎý, ubezpieczenia, produkcja filmowa, handel detaliczny, badania farmaceutyczne, dystrybucja, usķugi profesjonalne, zarzûdzanie ķaĹcuchem dostaw czy logistyka. Serdecznie dziďkujď wszystkim, którzy zaufali APF. Poleć książkęKup książkę ROZDZIAĪ 22 Czym jest zarzïdzanie projektami? Projektowanie, adaptacja i realizacja modeli cykli zarzïdzania projektami opierajï siă na zmiennej charakterystyce projektu i stanowiï fundament skutecznego zarzïdzania projektami. Nie narzucaj takich procesów i procedur, które bădï tīamsiñ kreatywnołñ caīego zespoīu i jego poszczególnych czīonków! Powinieneł raczej tworzyñ atmosferă sprzyjajïcï kreatywnym zachowaniom. — Robert K. Wysocki, Ph.D., prezes, EII Publications Czego dowiesz siă z tego rozdziaīu? Po przeczytaniu rozdziaīu bădziesz potrafiī: ‹ Analizowañ i stosowañ roboczï definicjă zarzïdzania projektami. ‹ Stosowañ definicjă wymagaĭ nawiïzujïcï do wartołci biznesowej. ‹ Definiowañ ogólny obraz projektu na podstawie stopnia jasnołci celu i rozwiïzania. ‹ Analizowañ i stosowañ cztery ñwiartki ogólnego obrazu projektu. ‹ Rozpoznawañ cechy charakterystyczne tradycyjnego zarzïdzania projektami (TPM), zwinnego zarzïdzania projektami (APM), ekstremalnego zarzïdzania projektami (xPM) oraz zarzïdzania projektami emertxe (MPx). ‹ Rozpoznawañ oddziaīywanie zīoŢonołci i niepewnołci na ogólny obraz projektu. ‹ Rozpoznawañ podobieĭstwa i róŢnice miădzy liniowym, stopniowym, iteracyjnym, adaptacyjnym i ekstremalnym modelem PMLC. Podejrzewam, Ůe wielu osobom niniejszy rozdziaķ otworzy oczy na to, jak roz- legķy i gķďboki potrafi byý Ŏwiat zarzûdzania projektami. Nie przestaje zadzi- wiaý mnie fakt, Ůe po czterdziestu latach praktyki w zarzûdzaniu projektami nieustannie napotykam nowe wyzwania i ciûgle uczď siď czegoŎ nowego na Poleć książkęKup książkę 68 Rozdziaī 2. temat tej fantastycznej dyscypliny. PowinieneŎ wiedzieý, Ůe zarzûdzanie pro- jektami nie polega wyķûcznie na rutynowym wypeķnianiu druczków i skķada- niu sprawozdaĹ. To Ŏwiat peķen wyzwaĹ, w którym bďdziesz musiaķ wykazaý siď kompetencjami w zakresie skutecznego przywództwa, bďdziesz musiaķ w peķni wykorzystywaý swojû kreatywnoŎý, a takŮe nieustannie wykazywaý siď odwagû. To Ŏwiat, w którym kaŮdego dnia bďdziesz stawaķ w obliczu nowych, nieznanych Ci sytuacji, w zwiûzku z którymi bďdziesz musiaķ gķďbiej siďgnûý do przybornika z narzďdziami i wybraý z niego te, które pozwolû Ci opracowaý skuteczne rozwiûzanie bieŮûcego problemu. Dla osób praktykujûcych zarzûdzanie projektami z pewnoŎciû nie jest Ůadnû tajemnicû, Ůe dziedzina ta siď zmieniķa i caķy czas siď zmienia. Zmiany te stawiajû nas w obliczu permanentnego wyzwania zwiûzanego z ocenû warunków pro- jektu i odpowiednim dopasowaniem stosowanej metodyki zarzûdzania nim. ŭyjemy w Ŏwiecie, w którym uwarunkowania projektu i jego otoczenie pod- legajû nieustannym zmianom — to wķaŎnie te zmiany powinny byý dla Ciebie wyznacznikiem tego, jakie narzďdzia, schematy i procesy okaŮû siď w danej sytu- acji najskuteczniejsze. Przyjrzyj siď uwaŮnie tym uwarunkowaniom, a z pewno- Ŏciû zrozumiesz, jak trudne moŮe siď okazaý skuteczne zarzûdzanie projektem. Nie jesteŎ juŮ w Kansas! Dziedzina zarzûdzania projektami przeszķa w nowy stan, który — w momencie pisania tej ksiûŮki — nie uformowaķ siď jeszcze w swej staķej postaci. Prawdď powiedziawszy, praktyka zarzûdzania projektami moŮe nigdy nie osiûgnûý staķej, niezmiennej formy. ōwiat biznesu podlega nie- ustannym fluktuacjom i nie naleŮy liczyý na to, Ůe kiedykolwiek siď to zmieni. Realia biznesowe znajdujû bezpoŎrednie przeķoŮenie na to, w jaki sposób musisz zarzûdzaý projektami. Stosowane przez Ciebie podejŎcia bďdû zatem równieŮ podlegaý nieustannym zmianom. Co to oznacza dla poczûtkujûcego menedŮera projektu? Gķowa do góry: sprawy nie majû siď tak Ŭle, jak mogķoby siď wydawaý. W czďŎci drugiej niniejszej ksiûŮki dokķadnie nakreŎlď drogď, którû powinieneŎ podûŮaý. JeŮeli przyswoisz sobie wiedzď, którû przekazujď w rozdziaķach skķadajûcych siď na czďŎý pierwszû, bďdziesz dysponowaķ potďŮ- nym przybornikiem narzďdzi oraz bďdziesz potrafiķ stosowaý trwaķû strategiď skutecznego zarzûdzania projektami. Wyruszmy zatem w podróŮ, na koĹcu której bďdziesz mógķ siď nazwaý efek- tywnym menedŮerem projektów. Podstawy zarzïdzania projektami Instytut Zarzûdzania Projektami (PMI) przedstawia nastďpujûcû formalnû defi- nicjď zarzûdzania projektami: „Stosowanie wiedzy, umiejďtnoŎci, narzďdzi i tech- nik prognozowania dziaķaĹ pozwalajûcych zrealizowaý zaķoŮenia projektu”1. 1 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th Edition, Project Management Institute, Newtown Square 2008. Poleć książkęKup książkę Czym jest zarzïdzanie projektami? 69 PowyŮsza definicja moŮe byý oczywiŎcie interpretowana na wiele róŮnych sposobów, nie uwaŮam jednak, aby byķo to jej wadû — osobiŎcie lubiď formu- ķowaý sprawy prosto i intuicyjnie, a dokķadnie tak postûpiono w PMI. Na potrzeby niniejszej ksiûŮki postanowiķem nieco tď definicjď rozbudowaý i stwo- rzyý definicjď roboczû, którû przedstawiď juŮ niebawem. Uwaga Zarzïdzanie projektami to zestaw narzădzi, schematów i procesów zapro- jektowanych z myłlï o poszukiwaniu odpowiedzi na szełñ nastăpujïcych pytaĭ: „ Jaki problem biznesowy ma rozwiïzañ ten projekt? „ Co bădzie trzeba zrobiñ? „ Co zostanie zrobione? „ Jak to zostanie zrobione? „ Skïd bădzie wiadomo, Ţe to zostaīo zrobione? „ Na ile skutecznie zostaīo to zrobione? Przyjrzyjmy siď pokrótce odpowiedziom na te pytania. Jaki problem biznesowy ma rozwiïzañ ten projekt? Pod pojďciem problemu naleŮy tu rozumieý konkretne trudnoŎci, które naleŮy pokonaý, albo okazjď biznesowû, którû warto wykorzystaý. JeŮeli mowa o pro- blemie w rozumieniu trudnoŎci, jego rozwiûzanie moŮe byý doŎý dobrze znane, w zwiûzku z czym jego wdroŮenie nie powinno przysparzaý kķopotów. JeŮeli natomiast rozwiûzanie problemu nie jest do koĹca znane, zarzûdzanie pro- jektem musi nabraý charakteru iteratywnego gromadzenia nowej wiedzy i stop- niowego odkrywania tego rozwiûzania. Tego rodzaju projekty wiûŮû siď oczy- wiŎcie z wiďkszym ryzykiem, co jest spowodowane brakiem precyzyjnej definicji rezultatów. Co wiďcej, mimo najlepszych chďci zespoķu projektowego i klienta rezultat moŮe nigdy nie zostaý wypracowany. PowinieneŎ pamiďtaý, Ůe zarzûdzany przez Ciebie projekt najprawdopodob- niej konkuruje o zasoby z innymi projektami, które sû zwiûzane z tym samym problemem biznesowym, choý podchodzû do niego od zupeķnie innej strony. Twój projekt moŮe odnosiý siď na przykķad do jednego aspektu problemu, a inny projekt zajmowaý siď jakûŎ innû jego czďŎciû. JeŮeli taka sytuacja ma miejsce, powinieneŎ o niej wiedzieý, poniewaŮ czasami integracja dwóch tego rodzaju projektów w jeden program moŮe okazaý siď korzystna z punktu widze- nia kosztów i moŮe dawaý wiďksze szanse na osiûgniďcie zamierzonego celu. W najgorszym razie mógķbyŎ spojrzeý na problem z róŮnych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: