Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 004894 22934867 na godz. na dobę w sumie
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VII - książka
Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VII - książka
Autor: Liczba stron: 776
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3334-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słowem „projekt” określa się doświadczenie, które nie wydarzyło się nigdy wcześniej i w takich samych okolicznościach już nigdy się nie wydarzy. Ta niepowtarzalność okoliczności oznacza, że metody zarządzania każdym projektem powinno się dobierać z uwzględnieniem jego indywidualnych cech i elastycznie dostosowywać do zmieniających się uwarunkowań. Aby trafnie wybrać spośród różnych metodyk zarządzania projektem, trzeba wziąć pod uwagę wiele różnych czynników, w tym specyfikę projektu i jego otoczenie biznesowe.

Trzymasz w ręku kompendium aktualnej wiedzy na temat zarządzania projektami, przeznaczone dla wykładowców i praktyków. Przedstawiono tu narzędzia i metody stosowane przez skutecznych menedżerów projektów, usystematyzowane i pogrupowane w zgodzie z uznanymi standardami PMBOK. W tej książce znajdziesz pięć różnych modeli PMLC: liniowy, stopniowy, iteracyjny, adaptacyjny i ekstremalny. Przeanalizowano w niej zagadnienia związane z funkcjonowaniem infrastruktury organizacyjnej, wspierającej zarządzanie projektami na poziomie organizacji, a także modele decyzyjne zarządzania portfelem projektów lub programów w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze zagadnienia:
- podstawy zarządzania projektami i poszczególne modele PMLC
- narzędzia, szablony i procesy związane z obszarami wiedzy PMBOK
- zdiagnozowana złożoność i niepewność a sposób zarządzania projektem
- zarządzanie wieloma projektami z poziomu całej organizacji
- modele decyzyjne a plany strategiczne i ograniczenia zasobowe przedsiębiorstwa

Zarządzanie projektem? Ucz się od najlepszych!


Dr Robert K. Wysocki jest konsultantem i praktykiem w dziedzinie zarządzania projektami. Jest uznanym autorem wielu książek i programów szkoleniowych w tym zakresie. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w specjalistycznych czasopismach, brał również aktywny udział w licznych konferencjach naukowych. Posiada ogromne doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami: współpracował z wieloma firmami z różnych branż, również z tymi o międzynarodowym zasięgu. Aktywnie działa w ramach organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny analizy biznesowej i zarządzania. Uzyskał stopień naukowy z zakresu matematyki statystycznej.
 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Seventh Edition Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-283-3334-5 Copyright © 2014 by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons. Inc Translation copyright © 2017 by Helion S.A. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/efzap7 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI Część I. Zarządzanie projektami — podstawy O autorze ............................................................................17 Przedmowa ..........................................................................19 Wprowadzenie .....................................................................21 35 Rozdział 1. Czym jest projekt? ................................................................37 Definicja projektu ................................................................................................ 38 Sekwencja działań ............................................................................................ 38 Niepowtarzalne działania ............................................................................... 38 Złożone działania ............................................................................................ 39 Powiązane działania ........................................................................................ 39 Jeden cel ............................................................................................................ 39 Określony czas realizacji ................................................................................ 40 Bez przekraczania budżetu ............................................................................. 40 Zgodnie z wymaganiami ................................................................................ 40 Biznesowa definicja projektu ..........................................................................41 Intuicyjne ujęcie wachlarza projektowego .........................................................41 Czym jest program? .............................................................................................. 43 Czym jest portfel projektów? .............................................................................. 44 Poziom przedsiębiorstwa .................................................................................... 45 Trójkąt zakresu projektu ..................................................................................... 45 Zakres ................................................................................................................ 46 Jakość ................................................................................................................. 46 Koszty ................................................................................................................ 47 Czas .................................................................................................................... 47 Zasoby ............................................................................................................... 48 Poleć książkęKup książkę 4 Efektywne zarządzanie projektami Ryzyko ............................................................................................................... 48 Trójkąt zakresu projektu jako zrównoważony system ............................... 48 Nadawanie priorytetów zmiennym trójkąta zakresu pod kątem usprawnień w procesie zarządzania zmianą ......................... 50 Trójkąt zakresu projektu w praktyce ............................................................. 50 Klasyfikowanie projektów i jego znaczenie .......................................................51 Wskazywanie kryterium klasyfikacji projektów .......................................... 52 Klasyfikacja według cech projektów ............................................................. 52 Klasyfikacja według typów projektów .......................................................... 54 Współczesne otoczenie projektowe ....................................................................55 Duża szybkość ...................................................................................................55 Duża zmienność ...............................................................................................55 Niższe koszty .....................................................................................................56 Rosnący stopień skomplikowania ................................................................ 57 Większa niepewność ........................................................................................ 57 Podsumowanie ...................................................................................................... 57 Pytania do dyskusji ............................................................................................... 57 Rozdział 2. Czym jest zarządzanie projektami? .........................................59 Podstawy zarządzania projektami .......................................................................61 Jaki problem biznesowy ma rozwiązać ten projekt? ....................................61 Co będzie trzeba zrobić? ................................................................................. 62 Co zostanie zrobione? ..................................................................................... 62 Jak to zostanie zrobione? ................................................................................ 62 Skąd będzie wiadomo, że to zostało zrobione? ............................................63 Na ile skutecznie zostało to zrobione? ..........................................................63 Wyzwania związane ze skutecznym zarządzaniem projektami ......................65 Elastyczność i dostosowywanie się .................................................................65 Szeroka wiedza na temat firmy i jej systemów ............................................. 67 Przejmij kontrolę nad projektem i zarządzaniem nim .............................. 67 Zarządzanie projektami to uporządkowany zdrowy rozsądek ................. 68 Zarządzanie chochlikami .................................................................................... 68 Chochlik zakresu ............................................................................................. 69 Chochlik nadziei ............................................................................................. 69 Chochlik wysiłków .......................................................................................... 69 Chochlik cech .................................................................................................. 70 Czym tak naprawdę są wymagania projektu? ................................................... 70 Modele cyklu zarządzania projektami — wprowadzenie ............................... 75 Metody tradycyjnego zarządzania projektami ............................................ 79 Metody zwinnego zarządzania projektami ................................................. 84 Metody ekstremalnego zarządzania projektami ......................................... 90 Modele cyklu zarządzania projektem emertxe ............................................ 94 Przegląd modeli PMLC .................................................................................. 96 Wybór najlepiej dopasowanego modelu PMLC .............................................. 97 Całkowity koszt ............................................................................................... 98 Czas trwania projektu ..................................................................................... 99 Stabilność rynku .............................................................................................. 99 Poleć książkęKup książkę Spis treści 5 Technologia ...................................................................................................... 99 Klimat biznesowy ...........................................................................................100 Liczba działów, na które oddziałuje projekt ...............................................100 Uwarunkowania organizacyjne ....................................................................100 Umiejętności i kompetencje zespołu projektowego ..................................101 Podsumowanie .....................................................................................................101 Pytania do dyskusji ..............................................................................................102 Rozdział 3. Grupy procesów w ramach zarządzania projektami .................103 Definiowanie pięciu grup procesów .................................................................104 Grupa procesów wyznaczania zakresu ........................................................104 Grupa procesów planowania ........................................................................105 Grupa procesów rozpoczynania ...................................................................106 Grupa procesów monitorowania i kontroli ...............................................106 Grupa procesów zamykania projektu ..........................................................107 Definiowanie dziesięciu obszarów wiedzy .......................................................107 Zarządzanie integracją ...................................................................................108 Zarządzanie zakresem ....................................................................................108 Zarządzanie czasem ........................................................................................108 Zarządzanie kosztami ....................................................................................108 Zarządzanie jakością ......................................................................................109 Zarządzanie zasobami ludzkimi ..................................................................110 Zarządzanie komunikacją ............................................................................. 111 Zarządzanie ryzykiem ....................................................................................112 Zarządzanie zaopatrzeniem ..........................................................................123 Zarządzanie relacjami z interesariuszami projektu ...................................137 Mapowanie obszarów wiedzy na grupy procesów ..........................................137 Na czym polega mapowanie? ........................................................................138 Jak korzystać z mapowania? ..........................................................................138 Definiowanie modeli PMLC na podstawie grup procesów .....................138 Spojrzenie w przyszłość — mapowanie grup procesów w celu wyznaczenia złożonych modeli PMLC ........................................139 Podsumowanie .....................................................................................................139 Pytania do dyskusji ..............................................................................................139 141 Część II. Tradycyjne zarządzanie projektami Rozdział 4. Wyznaczanie zakresu projektu TPM ......................................143 Narzędzia, schematy i procesy stosowane w wyznaczaniu zakresu projektu ...............................................................144 Zarządzanie oczekiwaniami klienta .................................................................145 Odróżnianie potrzeb od zachcianek ...........................................................145 Proces wyznaczania zakresu projektu ..........................................................146 Spotkanie dotyczące zakresu projektu ........................................................149 Efekty spotkania dotyczącego zakresu projektu ........................................152 Podsumowanie .....................................................................................................181 Pytania do dyskusji ..............................................................................................181 Poleć książkęKup książkę 6 Efektywne zarządzanie projektami Rozdział 5. Planowanie projektu TPM ....................................................183 Narzędzia, schematy i procesy w planowaniu projektu .................................184 Znaczenie planowania ........................................................................................186 Pakiety oprogramowania w planowaniu projektów .......................................187 Czy potrzebuję pakietu oprogramowania? .................................................188 Narzędzia planowania projektów ................................................................189 Ile czasu powinno zajmować planowanie? ..................................................191 Wspólne sesje planowania projektowego .........................................................192 Planowanie sesji ..............................................................................................193 Prowadzenie wspólnej sesji planowania projektu ......................................199 Tworzenie struktury podziału pracy ................................................................ 200 Tworzenie WBS na podstawie RBS ..............................................................201 Zastosowania struktury podziału pracy ..................................................... 203 Tworzenie struktury pracy ........................................................................... 204 Sześć kryteriów testowania kompletności struktury podziału pracy ..... 207 Podejścia do tworzenia struktury podziału pracy ......................................212 Prezentacja graficzna struktury podziału pracy .........................................216 Szacowanie ............................................................................................................219 Szacowanie czasu trwania projektu ............................................................. 220 Ilość zasobów a czas trwania .........................................................................221 Zmienność czasu trwania działania ............................................................ 223 Sześć metod prognozowania czasu trwania działania .............................. 224 Cykle szacowania ........................................................................................... 228 Prognozowanie ilości potrzebnych zasobów ............................................ 229 Planowanie zasobów ..................................................................................... 232 Prognozowanie kosztów ................................................................................233 Tworzenie diagramu sieci projektu .................................................................. 236 Tworzenie kompletnego diagramu sieci projektu .................................... 236 Korzyści z tworzenia harmonogramu sieciowego .................................... 237 Budowanie diagramu sieci metodą diagramowania pierwszeństwa ...... 238 Zależności ........................................................................................................241 Ograniczenia .................................................................................................. 243 Zmienne opóźnione ...................................................................................... 247 Tworzenie wstępnego harmonogramu projektu ....................................... 247 Analiza wstępnego diagramu sieci projektu .............................................. 252 Skracanie harmonogramu .............................................................................253 Rezerwa menedżerska ................................................................................... 255 Pisanie skutecznej propozycji projektu ........................................................... 257 Treść propozycji projektu ............................................................................ 257 Format propozycji projektu ......................................................................... 259 Zgoda na uruchomienie projektu .................................................................... 259 Podsumowanie .................................................................................................... 260 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 260 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Rozdział 6. Uruchamianie realizacji projektu TPM ...................................263 Narzędzia, szablony i procesy niezbędne do rozpoczęcia prac projektowych ............................................................... 264 Rekrutacja zespołu projektowego .................................................................... 264 Członkowie podstawowego zespołu projektowego .................................. 265 Zespół klienta ................................................................................................. 269 Członkowie zespołu zaangażowani na zlecenie ........................................ 269 Jak uwolnić potencjał zespołu projektowego? ............................................271 Plan rozwoju zespołu .................................................................................... 272 Prowadzenie spotkania inicjującego ................................................................ 272 Cel spotkania inicjującego ........................................................................... 273 Część prowadzona przez sponsora ............................................................. 274 Część prowadzona przez menedżera projektu .......................................... 275 Ustalanie zasad pracy w zespole ....................................................................... 277 W jakich sytuacjach trzeba określić zasady pracy w zespole? .................. 278 Kwatera główna zespołu ............................................................................... 287 Zarządzanie zmianami zakresu projektu ........................................................ 288 Proces zarządzania zmianami zakresu projektu ....................................... 288 Rezerwa menedżerska ................................................................................... 292 Bank zakresów ................................................................................................ 293 Zarządzanie komunikacją w zespole ............................................................... 293 Tworzenie modelu komunikacji ................................................................. 293 Zarządzanie komunikacją poza zespołem ................................................. 297 Alokacja zasobów ............................................................................................... 299 Poziomowanie zasobów ............................................................................... 299 Odpowiednio wypoziomowany harmonogram ....................................... 302 Strategie poziomowania zasobów .................................................................... 302 Wykorzystywanie dostępnych zapasów czasu ............................................303 Przesuwanie daty zakończenia projektu .....................................................303 Wygładzanie ................................................................................................... 304 Alternatywne metody tworzenia harmonogramu działań ...................... 304 Wpływ poziomowania zasobów na koszty projektu ................................ 306 Finalizacja harmonogramu projektu .............................................................. 306 Pakiety robocze ................................................................................................... 308 Cel zastosowania pakietu roboczego .......................................................... 309 Format pakietu roboczego ............................................................................310 Podsumowanie .....................................................................................................313 Pytania do dyskusji ..............................................................................................313 Rozdział 7. Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem TPM ....315 Narzędzia, szablony i procesy niezbędne w monitorowaniu i kontrolowaniu postępów prac ....................................316 System raportowania o postępach ....................................................................317 Rodzaje raportów o stanie projektów ..........................................................317 Aktualizowanie informacji ...........................................................................321 Częstotliwość raportowania ..........................................................................323 Odchylenia od planu .....................................................................................323 Poleć książkęKup książkę 8 Efektywne zarządzanie projektami Stosowanie graficznych narzędzi raportowania .............................................325 Diagramy Gantta ............................................................................................325 Raporty-semafory ...........................................................................................325 Wykresy wypalenia ........................................................................................ 327 Trend odchyleń od terminowej realizacji kamieni milowych (celów cząstkowych) ................................................................................... 328 Analiza wartości uzyskanej ...........................................................................331 Integrowanie wykresów trendu odchyleń od terminowej realizacji kamieni milowych z analizą wartości uzyskanej ....................336 Zarządzanie bankiem zakresów .........................................................................339 Tworzenie i prowadzenie rejestru problemów ............................................... 340 Spotkania monitorujące postępy prac ............................................................. 340 Kto powinien uczestniczyć w spotkaniach monitorujących? ..................341 W jakich porach organizować spotkania monitorujące? ..........................341 Czemu służą spotkania monitorujące? .......................................................341 Zakres spotkań monitorujących ................................................................. 342 Codzienne 15-minutowe spotkania monitorujące ....................................343 Spotkania poświęcone problemom .............................................................343 Zarządzanie eskalacją problemów ................................................................... 344 Strategie na poziomie menedżera projektu ................................................345 Strategie na poziomie menedżerów zasobów .............................................345 Strategie na poziomie klienta .......................................................................345 Strategie zapobiegania eskalacji problemów ............................................. 346 Zgoda na zakończenie projektu ....................................................................... 347 Podsumowanie .................................................................................................... 347 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 348 Rozdział 8. Zamykanie projektu TPM .....................................................349 Narzędzia, szablony i procesy niezbędne w monitorowaniu i kontrolowaniu postępów prac ....................................350 Procedury akceptacji rezultatów projektu przez klienta ................................350 Zamykanie projektu ............................................................................................350 Uzyskanie akceptacji rezultatów projektu przez klienta ...............................351 Akceptacja nieformalna .................................................................................351 Akceptacja formalna ......................................................................................351 Dostarczanie zamówionych elementów ...........................................................352 Podejście stopniowe .......................................................................................352 Podejście szokowe ...........................................................................................352 Podejście równoległe ......................................................................................353 Podejście „jednostka po jednostce” .............................................................353 Kompletowanie dokumentacji projektu ..........................................................353 Zgromadzone informacje będą pomocne przy wprowadzaniu późniejszych zmian do produktu .........................353 Na podstawie zapisów historycznych możemy dokładniej i szybciej prognozować czasy trwania działań i zadań oraz koszty przyszłych projektów .................................353 Dokumentację możemy wykorzystywać jako materiały szkoleniowe dla przyszłych menedżerów projektów ..............................354 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 W dokumentacji mogą poszukiwać wskazówek zespoły pracujące nad przyszłymi projektami ........................................354 Na podstawie dokumentacji kierownicy liniowi mogą udoskonalać metody oceny pracy członków zespołów projektowych ........................354 Audyt powdrożeniowy .......................................................................................355 Raport zamykający ..............................................................................................357 Świętowanie sukcesu ...........................................................................................358 Podsumowanie .....................................................................................................359 Pytania do dyskusji ..............................................................................................359 361 Część III. Zarządzanie projektami złożonymi Rozdział 9. Ogólny obraz projektu a jego stopień skomplikowania i niepewność ...............................................363 Stopień skomplikowania i niepewność a zarządzanie projektami .............. 364 Wymagania ..................................................................................................... 367 Elastyczność ................................................................................................... 367 Dostosowywanie się ....................................................................................... 369 Niepewność i stopień skomplikowania a ryzyko ...................................... 369 Niepewność i stopień skomplikowania a spójność zespołu .................... 370 Niepewność i stopień skomplikowania a komunikacja ...........................371 Niepewność i stopień skomplikowania a zaangażowanie klienta .......... 372 Niepewność i stopień skomplikowania a specyfikacja .............................375 Niepewność i stopień skomplikowania a zmiany .................................... 377 Niepewność i stopień skomplikowania a wartość biznesowa ................. 378 Podsumowanie .................................................................................................... 379 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 380 Rozdział 10.Zwinne zarządzanie projektami ............................................381 Na czym polega zwinne zarządzanie projektami? ..........................................383 Wdrażanie modeli APM ............................................................................... 384 Zespoły projektowe APM pracujące w jednym miejscu ........................... 386 Zwinne zarządzanie projektami w wydaniu lean ........................................... 389 Iteracyjny model cyklu zarządzania projektem ............................................. 390 Definicja iteracyjnego modelu PMLC ........................................................ 390 Adaptacyjny model cyklu zarządzania projektem ..........................................395 Definicja adaptacyjnego modelu PMLC .................................................... 396 Adaptacja i integracja narzędzi, szablonów i procesów APM ...................... 400 Definiowanie zakresu kolejnej iteracji lub cyklu .......................................401 Planowanie następnej iteracji lub cyklu ..................................................... 402 Rozpoczynanie następnej iteracji lub cyklu .............................................. 402 Monitorowanie i kontrola następnej iteracji lub cyklu ........................... 403 Zamykanie następnej iteracji lub cyklu ...................................................... 403 Decyzja o rozpoczęciu następnej iteracji lub cyklu .................................. 403 Zamykanie projektu ...................................................................................... 404 Podsumowanie .................................................................................................... 404 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 405 Poleć książkęKup książkę 10 Efektywne zarządzanie projektami Rozdział 11. Ekstremalne zarządzanie projektami .....................................407 Na czym polega ekstremalne zarządzanie projektami? ................................ 408 Ekstremalny model cyklu zarządzania projektem ................................... 408 Definicja .......................................................................................................... 409 Na czym polega zarządzanie projektami emertxe? ........................................ 409 Model cyklu zarządzania projektem emertxe ............................................ 409 Kiedy należy stosować model emertxe PMLC? ..........................................410 Stosowanie narzędzi, szablonów i procesów w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania modelu xPM ....................................................411 Definiowanie zakresu kolejnej fazy .............................................................411 Planowanie następnej fazy ............................................................................411 Rozpoczynanie następnej fazy .....................................................................412 Monitorowanie i kontrola następnej iteracji lub cyklu ............................413 Zamykanie fazy ...............................................................................................413 Decyzja o rozpoczęciu następnej fazy .........................................................413 Zamykanie projektu .......................................................................................414 Podsumowanie .....................................................................................................414 Pytania do dyskusji ..............................................................................................414 Rozdział 12. Porównanie liniowych, stopniowych, iteracyjnych, adaptacyjnych i ekstremalnych modeli PMLC .......415 Liniowy model cyklu zarządzania projektem .................................................416 Cechy charakterystyczne ...............................................................................417 Zalety ............................................................................................................... 420 Wady ................................................................................................................ 422 Kiedy należy stosować liniowy model PMLC ........................................... 423 Konkretne liniowe modele PMLC .............................................................. 423 Stopniowy model cyklu zarządzania projektem ............................................ 426 Cechy charakterystyczne .............................................................................. 427 Zalety ............................................................................................................... 427 Wady ................................................................................................................ 429 Kiedy należy stosować stopniowy model PMLC? ..................................... 432 Stopniowe modele PMLC ............................................................................ 432 Iteracyjne modele PMLC ................................................................................... 436 Cechy charakterystyczne .............................................................................. 437 Zalety ............................................................................................................... 438 Wady ................................................................................................................ 440 Kiedy należy korzystać z iteracyjnego modelu PMLC ..............................441 Konkretne iteracyjne modele PMLC .......................................................... 442 Adaptacyjny model PMLC ............................................................................... 454 Cechy charakterystyczne .............................................................................. 455 Zalety ............................................................................................................... 456 Wady ................................................................................................................ 458 Kiedy należy stosować adaptacyjny model PMLC? .................................. 458 Adaptacyjna struktura projektu .................................................................. 459 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Ekstremalny model PMLC ............................................................................... 480 Charakterystyka projektu ekstremalnego .................................................. 480 Zalety ................................................................................................................481 Wady ................................................................................................................ 482 Konkretne ekstremalne modele PMLC ...................................................... 483 Ekstremalny model INSPIRE ...................................................................... 483 Wyzwania związane z przygotowaniem i wykonaniem projektu ................ 497 Sponsor ma problem z zaakceptowaniem zmiennego zakresu projektu ..................................................................... 497 Osiągnięcie i podtrzymanie merytorycznego zaangażowania klienta na wszystkich etapach wybranego modelu PMLC ........................................................................ 497 Dostosowywanie wybranego modelu PMLC do zmieniających się warunków ............................................................... 498 Generowanie wartości biznesowej w realiach skomplikowanych projektów ................................................. 498 Podsumowanie .................................................................................................... 500 Pytania do dyskusji ..............................................................................................501 503 Część IV. Zarządzanie realiami projektów Rozdział 13. Strategie prewencyjne i interwencyjne w przypadku projektów zagrożonych ....................................505 Definicja projektu zagrożonego ....................................................................... 506 Dlaczego projekty stają się zagrożone i dlaczego kończą się porażką? .................................................................. 507 Zarządzanie zagrożonymi projektami ............................................................. 511 Strategie prewencyjne ..................................................................................... 511 Korzystanie z narzędzi, szablonów i procesów w celu zapobiegania otrzymywaniu przez projekty statusu zagrożonych ...............................512 Strategie interwencyjne ..................................................................................518 Szablon procesu interwencyjnego ................................................................531 Role i obowiązki PSO w odniesieniu do zagrożonych projektów ...............533 Analiza sytuacji bieżącej ................................................................................535 Weryfikacja pożądanego celu .......................................................................535 Ocena dostępnych opcji ................................................................................535 Opracowanie zmodyfikowanego planu ......................................................535 Podsumowanie .....................................................................................................536 Pytania do dyskusji ..............................................................................................536 Rozdział 14. Organizacja projektów wielozespołowych ...............................537 Definicja projektu wielozespołowego ...............................................................537 Wyzwania związane z zarządzaniem projektami wielozespołowymi ..........539 Praca z zespołami pochodzącymi z różnych firm .................................... 540 Praca z zespołami o zdecydowanie niezależnej kulturze ......................... 540 Praca z różnymi procesami różnych zespołów ..........................................541 Uwzględnianie konkurencyjnych priorytetów ..........................................541 Poleć książkęKup książkę 12 Efektywne zarządzanie projektami Komunikacja w ramach struktury zespołu ................................................ 542 Tworzenie struktury zarządzania projektem ............................................. 542 Wybór konkretnego modelu PMLC ........................................................... 542 Opracowywanie zintegrowanego planu i harmonogramu projektu ......543 Wyznaczanie metody gromadzenia wymagań ...........................................543 Wyznaczanie procesu zarządzania zmianami zakresu ............................ 544 Definiowanie struktury spotkań zespołu ................................................... 544 Wyznaczanie praktycznych poziomów raportowania ............................. 544 Dzielenie zasobów między zespołami ........................................................ 545 Decyzje kadrowe na różnych etapach realizacji modeli PMLC .............. 545 Poszukiwanie swojego zastępcy ................................................................... 546 Klasyfikacja projektów wielozespołowych ...................................................... 546 Dwa zespoły .................................................................................................... 546 Większa liczba zespołów ............................................................................... 547 Struktura biura projektu ................................................................................... 548 Charakterystyka biura projektu .................................................................. 549 Zalety biura projektu .....................................................................................551 Wady biura projektu ..................................................................................... 552 Kiedy należy korzystać z biura projektów? .................................................553 Struktura zespołu głównego .............................................................................. 554 Charakterystyka zespołu głównego ............................................................. 554 Zalety zespołu głównego ............................................................................... 558 Wady zespołu głównego ............................................................................... 559 Kiedy należy korzystać z zespołu głównego? ..............................................561 Struktura superzespołu .......................................................................................561 Charakterystyka superzespołu ..................................................................... 562 Zalety superzespołu ........................................................................................565 Wady superzespołu .........................................................................................566 Kiedy należy korzystać z superzespołu? ..................................................... 567 Podsumowanie .................................................................................................... 567 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 569 Rozdział 15. Biuro wsparcia projektów ....................................................571 Przesłanki tworzenia biur zarządzania projektami ....................................... 572 Czym jest biuro wsparcia projektów? .............................................................. 574 Jednostka organizacyjna utworzona na stałe albo na określony czas .... 574 Portfel usług świadczonych przez PSO ...................................................... 575 Określony portfel projektów ....................................................................... 577 Nazewnictwo biur wsparcia projektów ........................................................... 578 Definiowanie misji biura wsparcia projektów ............................................... 579 Formułowanie celów PSO ................................................................................. 580 Funkcje PSO ........................................................................................................ 580 Wspieranie projektów ................................................................................... 580 Konsultacje i doradztwo ................................................................................581 Tworzenie metod i standardów ....................................................................583 Narzędzia informatyczne ............................................................................. 584 Poleć książkęKup książkę Spis treści 13 Szkolenie ......................................................................................................... 584 Doradztwo w zarządzaniu zasobami potrzebnymi do realizacji projektów ............................................................................... 586 Struktura organizacyjna PSO ........................................................................... 588 Wirtualne i rzeczywiste biura wsparcia projektów ................................... 588 Biura proaktywne i reaktywne ..................................................................... 588 Biuro powołane na czas określony i na stałe ............................................. 589 Program i projekt ........................................................................................... 589 Biuro korporacyjne i funkcjonalne ............................................................ 589 Biura centralne i regionalne ......................................................................... 589 Miejsce PSO w organizacji ................................................................................ 590 Jak zorientować się, że PSO jest nam potrzebne? ........................................... 592 Raport Standish Group ................................................................................ 592 Sygnały wskazujące, że PSO jest organizacji potrzebne ........................... 596 Tworzenie PSO .................................................................................................... 598 Etapy wzrostu PSO ........................................................................................ 598 Planowanie PSO ............................................................................................. 600 Trudności związane z tworzeniem PSO ...........................................................610 Szybkość i cierpliwość .................................................................................... 611 Wdrażanie PSO metodą z dołu do góry ......................................................612 Myślenie systemowe .......................................................................................612 Systemy na poziomie całej organizacji ........................................................612 Zarządzanie wiedzą ........................................................................................612 Uczenie się .......................................................................................................613 Otwarta komunikacja ....................................................................................613 Biuro wsparcia projektów przyszłości ..............................................................613 Centralne i regionalne BP4SO ......................................................................614 Pracownicy BP4SO ..........................................................................................615 Inne uwagi .......................................................................................................616 Podsumowanie .....................................................................................................616 Pytania do dyskusji ..............................................................................................617 Rozdział 16. Tworzenie programu ciągłego doskonalenia procesów i zarządzanie nim ...............................619 Praktyki i procesy w zarządzaniu projektami ................................................. 620 Proces zarządzania projektami .................................................................... 620 Praktyka zarządzania projektami ................................................................ 622 Dojrzałość procesów i praktyk ......................................................................... 625 Poziom 1. Ad hoc lub nieformalny ............................................................. 625 Poziom 2. Udokumentowane procesy ....................................................... 626 Poziom 3. Udokumentowane procesy stosowane przez wszystkich ...... 626 Poziom 4. Integracja z procesami biznesowymi ....................................... 626 Poziom 5. Ciągłe doskonalenie ................................................................... 627 Ocena dojrzałości procesu i praktyki zarządzania projektami .................... 627 Macierz jakości procesów i mapa strefowa ................................................ 627 Jakie procesy zdefiniowano dotychczas? .................................................... 634 Poleć książkęKup książkę 14 Efektywne zarządzanie projektami Stosowanie modelu ciągłego doskonalenia procesów (CPIM) .....................636 Etap 1. Podstawy ............................................................................................ 637 Etap 2. Ocena i analiza ................................................................................. 638 Etap 3. Program doskonalenia ..................................................................... 640 Etap 4. Kontrola wyników ............................................................................641 Rola i zakres obowiązków PSO .........................................................................641 Narzędzia, szablony i procesy w doskonaleniu procesów biznesowych .....641 Diagramy Ishikawy i analiza przyczyn źródłowych ................................. 642 Wykresy kontrolne ........................................................................................ 645 Schematy blokowe ......................................................................................... 645 Histogramy ..................................................................................................... 646 Analiza Pareto ................................................................................................ 647 Wykresy przebiegu pracy .............................................................................. 649 Wykresy punktowe ........................................................................................ 649 Analiza pola sił ............................................................................................... 649 Wartości progowe .......................................................................................... 652 Podsumowanie .................................................................................................... 652 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 652 Część V. Stan docelowy: model zarządzania projektami na poziomie całego przedsiębiorstwa 655 Rozdział 17. Zarządzanie portfelem projektów .........................................657 Wprowadzenie do zarządzania portfelem projektów ................................... 658 Czym jest projekt portfelowy? ..................................................................... 658 Czym jest portfel projektów? ....................................................................... 659 Czym jest zarządzanie portfelem projektów? ............................................ 660 Główne etapy zarządzania portfelem projektów ........................................... 660 Tworzenie strategii portfela ......................................................................... 662 Ocena zgodności projektu ze strategią portfela ........................................ 668 Hierarchizacja projektu i przyznanie funduszy ........................................ 669 Budowanie zrównoważonego portfela, złożonego z uszeregowanych projektów .................................................................... 675 Zarządzanie aktywnymi projektami ........................................................... 683 Rola i funkcje PSO w zarządzaniu portfelem projektów .............................. 692 Sponsor projektu ........................................................................................... 692 Menedżer portfela ......................................................................................... 692 Przygotowanie projektu do zgłoszenia go do portfela .................................. 693 Statut projektu dostosowany do potrzeb zarządzania portfelem ........... 694 Dwuetapowe składanie propozycji projektu ............................................. 695 Przedkładanie całej propozycji projektu za jednym razem ..................... 695 Zwinne zarządzanie portfelem projektów ...................................................... 697 Integracja modelu PMLC w ramach procesu zwinnego zarządzania portfelem projektów .................................................................................. 699 Wyzwania w zarządzaniu zwinnymi portfelami ....................................... 702 Poleć książkęKup książkę Spis treści 15 Wybór zrównoważonego portfela ............................................................... 703 Zarządzanie aktywnymi projektami ........................................................... 705 Podsumowanie .................................................................................................... 707 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 707 Rozdział 18. Praktyczny model przedsiębiorstwa opartego na projekcie .......709 Otoczenie biznesowe — spojrzenie odgórne ..................................................711 Klimat biznesowy ...........................................................................................711 Okazje rynkowe ..............................................................................................712 Potencjał przedsiębiorstwa ............................................................................713 Wizja i misja ....................................................................................................715 Cele ...................................................................................................................716 Strategie ............................................................................................................716 Taktyki .............................................................................................................718 Struktura zależności w modelu OST ...........................................................719 Proces decyzyjny dotyczący portfela projektów w modelu EPPM .............. 720 Etap gromadzenia .......................................................................................... 722 Etap analizy .................................................................................................... 723 Etap wyboru ................................................................................................... 724 Etap rozpoczęcia ............................................................................................ 724 Etap wykonania ............................................................................................. 724 Etap wdrożenia .............................................................................................. 724 Bramy etapów ................................................................................................. 725 Co to jest zasób? ............................................................................................. 725 Kim są uczestnicy modelu EPPM? .............................................................. 726 Macierz projektów RASCI na poziomie przedsiębiorstwa ..................... 728 Profilowanie złożonych projektów ............................................................. 729 Analiza przypadku. Tworzenie centrum rozwoju pracowniczego i biznesowego ........................................................ 734 Hipoteza ......................................................................................................... 734 Streszczenie ..................................................................................................... 734 Potrzeba ...........................................................................................................735 Problem ........................................................................................................... 736 Rozwiązanie .................................................................................................... 739 Składowe modelu WBDC ............................................................................ 740 Podsumowanie .................................................................................................... 745 Pytania do dyskusji ............................................................................................. 746 Słowniczek skrótów ............................................................747 Strona internetowa książki ..................................................751 Bibliografia ........................................................................753 Skorowidz .........................................................................761 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 22 Czym jest zarządzanie projektami? Projektowanie, adaptacja i realizacja modeli cykli zarządzania projektami opierają się na zmiennej charakterystyce projektu i stanowią fundament skutecznego zarządzania projektami. Nie narzucaj takich procesów i procedur, które będą tłamsić kreatywność całego zespołu i jego poszczególnych członków! Powinieneś raczej tworzyć atmosferę sprzyjającą kreatywnym zachowaniom. — Robert K. Wysocki, Ph.D., prezes, EII Publications Czego dowiesz się z tego rozdziału? Po przeczytaniu rozdziału będziesz potrafił:  Analizować i stosować roboczą definicję zarządzania projektami.  Wymienić wyzwania związane z efektywnym zarządzaniem projektami.  Stosować definicję wymagań nawiązującą do wartości biznesowej.  Uporać się z chochlikami.  Posługiwać się strukturą podziału wymagań (RBS) jako kluczowym narzędziem wyboru i dostosowywania najlepiej dopasowanego modelu PMLC.  Rozpoznawać cechy charakterystyczne tradycyjnego zarządzania projektami (TPM), zwinnego zarządzania projektami (APM), ekstremalnego zarządzania projektami (xPM) oraz zarządzania projektami emertxe (MPx).  Rozpoznawać oddziaływanie złożoności i niepewności na ogólny obraz projektu.  Rozpoznawać podobieństwa i różnice między liniowym, stopniowym, iteracyjnym, adaptacyjnym i ekstremalnym modelem PMLC. Podejrzewam, że wielu osobom niniejszy rozdział otworzy oczy na to, jak roz- legły i głęboki potrafi być świat zarządzania projektami. Nie przestaje zadzi- wiać mnie fakt, że po czterdziestu latach praktyki w zarządzaniu projektami Poleć książkęKup książkę 60 Rozdział 2. nieustannie napotykam nowe wyzwania i ciągle uczę się czegoś nowego na temat tej fantastycznej dyscypliny. Powinieneś wiedzieć, że zarządzanie pro- jektami nie polega wyłącznie na rutynowym wypełnianiu druczków i składa- niu sprawozdań. To świat pełen wyzwań, w którym będziesz musiał wykazać się kompetencjami w zakresie skutecznego przywództwa, będziesz musiał w pełni wykorzystywać swoją kreatywność, a także nieustannie wykazywać się odwagą. To świat, w którym każdego dnia będziesz stawał w obliczu nowych, nieznanych Ci sytuacji, w związku z którymi będziesz musiał głębiej sięgnąć do przybornika z narzędziami i wybrać z niego te, które pozwolą Ci opracować skuteczne rozwiązanie bieżącego problemu. Należy koniecznie pamiętać, że efektywne zarządzanie projektami to zajęcie kreatywne. Dla doświadczonych praktyków tej dziedziny z pewnością nie jest żadną tajemnicą, że się ona zmieniła i cały czas się zmienia. Zmiany te stawiają nas w obliczu permanentnego wyzwania związanego z oceną warunków pro- jektu i odpowiednim dopasowaniem stosowanej metodyki zarządzania nim. Żyjemy w świecie, w którym uwarunkowania projektu i jego otoczenie pod- legają nieustannym zmianom — to właśnie te zmiany powinny być dla Ciebie wyznacznikiem tego, jakie narzędzia, schematy i procesy okażą się w danej sytu- acji najskuteczniejsze. Przyjrzyj się uważnie tym uwarunkowaniom, a z pewno- ścią zrozumiesz, jak trudne może się okazać skuteczne zarządzanie projektem. Nie jesteś już w Kansas! Kiedyś można było oczekiwać gotowego przepisu na zarządzanie przydzielonym projektem i czasami się nawet ten przepis dosta- wało. Jeżeli w Twojej organizacji nadal tak to wygląda, proszę, wykaż się w tej kwestii dużą podejrzliwością. W dzisiejszych czasach musisz sam wymyślić, jak podejdziesz do zarządzania danym projektem. Efektywny menedżer projek- tu ma myśleć, a nie tylko reagować. Dziedzina zarządzania projektami prze- szła w nowy stan, który — w momencie pisania tej książki — nie uformował się jeszcze w swej stałej postaci. Prawdę powiedziawszy, praktyka zarządzania projektami może nigdy nie osiągnąć stałej, niezmiennej formy. Świat biznesu podlega nieustannym fluktuacjom i nie należy liczyć na to, że kiedykolwiek się to zmieni. Realia biznesowe znajdują bezpośrednie przełożenie na to, w jaki sposób musisz zarządzać projektami. Stosowane przez Ciebie podejścia będą zatem również podlegać nieustannym zmianom. Co to oznacza dla począt- kującego menedżera projektu? Głowa do góry: sprawy nie mają się tak źle, jak mogłoby się wydawać. W części drugiej i trzeciej niniejszej książki dokładnie nakreślę drogę, którą powinieneś podążać. Jeżeli przyswoisz sobie wiedzę, którą przekazuję w rozdziałach składających się na część pierwszą, będziesz dysponował potężnym przybornikiem narzędzi oraz będziesz potrafił stosować trwałą strategię skutecznego zarządzania projektami. Wyruszmy zatem w podróż, na końcu której będziesz mógł się nazwać efek- tywnym menedżerem projektów. Poleć książkęKup książkę Podstawy zarządzania projektami Czym jest zarządzanie projektami? 61 Instytut Zarządzania Projektami (PMI) przedstawia następującą formalną defi- nicję zarządzania projektami: „Stosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i tech- nik prognozowania działań pozwalających zrealizować założenia projektu”1. Powyższa definicja może być oczywiście interpretowana na wiele różnych sposobów, nie uważam jednak, aby było to jej wadą — osobiście lubię formu- łować sprawy prosto i intuicyjnie, a dokładnie tak postąpiono w PMI. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Na potrzeby niniejszej książki postanowiłem nieco tę definicję rozbudować i stworzyć definicję roboczą, którą przedstawię już niebawem. Bez względu na to, jak zdefiniujesz swój proces zarządzania projektem, zaw- sze sprowadzi się on do sześciopunktowego testu przedstawionego w poniż- szej uwadze. Jeżeli zatem projektujesz właśnie proces zarządzania projektem albo robi to Twoja firma, sprawdź zasadność tego procesu, odpowiadając na sześć poniższych pytań. Uwaga Zarządzanie projektami to zestaw narzędzi, schematów i procesów zapro- jektowanych z myślą o poszukiwaniu odpowiedzi na sześć następujących pytań:  Jaki problem biznesowy ma rozwiązać ten projekt?  Co będzie trzeba zrobić?  Co zostanie zrobione?  Jak to zostanie zrobione?  Skąd będzie wiadomo, że to zostało zrobione?  Na ile skutecznie zostało to zrobione? Przyjrzyjmy się pokrótce odpowiedziom na te pytania. Jaki problem biznesowy ma rozwiązać ten projekt? Pod pojęciem problemu należy tu rozumieć konkretne trudności, które należy pokonać, albo okazję biznesową, którą warto wykorzystać. Jeżeli mowa o pro- blemie w rozumieniu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie VII
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: