Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 003378 24077692 na godz. na dobę w sumie
Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe - ebook/pdf
Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-345-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przygotuj się do egzaminu Microsoft 70-740, na którym z łatwością zaprezentujesz praktyczne opanowanie systemu operacyjnego Windows Server 2016 w zakresie instalacji oraz funkcji i możliwości magazynowych i obliczeniowych. Przeznaczony dla doświadczonych profesjonalistów IT gotowych na podwyższenie swoich kwalifikacji Podręcznik egzaminacyjny skupia się na krytycznym myśleniu i świadomym podejmowaniu decyzji koniecznych do osiągnięcia sukcesu na poziomie MCSA.
Opanuj umiejętności specjalistyczne omawiane w następujących zagadnieniach:
Instalacja systemów Windows Server w środowiskach hostingowych i obliczeniowych
Implementacja rozwiązań magazynowych
Implementacja funkcji Hyper-V
Implementacja kontenerów Windows
Implementacja wysokiej dostępności
Konserwacja i monitorowanie środowisk serwerowych
Cechy tego podręcznika:
Porządkuje wiadomości według zagadnień egzaminacyjnych.
Zawiera szereg strategicznych i stanowiących wyzwanie scenariuszy typu „co, jeśli”.
Zakłada, że masz doświadczenie w pracy z systemem Windows Server w środowisku przedsiębiorstwa, znasz podstawowe zagadnienia dotyczące infrastruktury, topologii, architektur i protokołów sieciowych, a także masz doświadczenie z urządzeniami klienckimi Windows i wirtualizacją.
O tym egzaminie
Egzamin 70-740 sprawdza umiejętności i wiedzę niezbędną do implementacji i konfiguracji funkcji i funk-cjonalności magazynowych i obliczeniowych  w systemie Windows Server 2016.
O certyfikacji Microsoft
Zdanie tego egzaminu pozwala zdobyć punkty do certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) potwierdzającego opanowanie podstawowych umiejętności związanych z systemem Windows Server 2016, które pozwalają zmniejszyć koszty związane z IT i dostarczyć więcej wartości biznesowych.
Egzaminami wymaganymi do zdobycia certyfikatu MCSA: Windows Server 2016 są także egzamin 70-741 (Networking with Windows Server 2016) i egzamin 70-742 (Identity with Windows Server 2016).

O autorze
Craig Zacker jest pisarzem, redaktorem i dydaktykiem, który napisał lub współuczestniczył w tworzeniu kilkudziesięciu książek, podręczników akademickich oraz kursów szkoleniowych online o tematyce IT, w tym kilku pozycji przygotwujących do egzaminów certyfikacyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Craig Zacker Egzamin 70-740 Windows Server 2016 – Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe Przekład: Maria Chaniewska APN Promise, Warszawa 2017 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Egzamin 70-740: Windows Server 2016 – Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe Authorized Polish translation of the English language edition entitled: Exam Ref 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016, by Craig Zacker, ISBN: 978-0-7356-9882-6 Copyright © 2017 by Craig Zacker. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by APN PROMISE SA Copyright © 2017 Autoryzowany przekład z wydania w języku angielskim, zatytułowanego: Exam Ref 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016, by Craig Zacker, ISBN: 978-0-7356-9882-6 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. APN PROMISE SA, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Nazwa Microsoft oraz znaki towarowe wymienione na stronie http://www.microsoft.com/ about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-320-5 Przekład: Maria Chaniewska Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWart Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści 1 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Ważne: Jak używać tej książki podczas przygotowania do egzaminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv Instalacja systemów Windows Server w środowiskach hostingowych i obliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Zagadnienie 1.1: Instalacja, uaktualnianie i migracja serwerów oraz obciążeń . . 2 Wyznaczanie wymagań instalacyjnych systemu Windows Server 2016 . . . . . . . . 2 Wyznaczanie edycji systemu Windows Server 2016 odpowiednich dla obciążeń 5 Instalowanie systemu Windows Server 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Instalowanie funkcji i ról systemu Windows Server 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server Core . . . . . . . . . . . . . . 20 Zarządzanie instalacjami Windows Server Core przy użyciu programu Windows PowerShell, wiersza poleceń i możliwości zdalnego zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Implementacja usługi DSC programu Windows PowerShell do instalacji i zarządzania integralnością instalowanych środowisk . . . . . . . . . 29 Przeprowadzanie uaktualnień i migracji serwerów i podstawowych obciążeń z systemów Windows Server 2008 i Windows Server 2012 do systemu Windows Server 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Wyznaczanie odpowiedniego modelu aktywacji dla instalacji serwera . . . . . . . 39 Zagadnienie 1.2: Instalacja i konfiguracja opcji Nano Server . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Wyznaczanie odpowiednich scenariuszy użycia i wymagań dotyczących opcji Nano Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Instalacja systemu Nano Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Implementacja ról i funkcji w systemie Nano Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Zarządzanie systemem Nano Server i jego konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zdalne zarządzanie systemem Nano Server przy użyciu programu PowerShell 64 Zagadnienie 1.3: Tworzenie obrazów do wdrożenia, zarządzanie nimi i ich konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Planowanie wirtualizacji systemu Windows Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Planowanie wdrożeń systemów Linux i FreeBSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iii iv Spis treści 2 Ocena obciążeń wirtualizacji przy użyciu zestawu narzędzi Microsoft Assessment and Planning (MAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Rozważanie czynników wdrażania obciążeń w środowiskach zwirtualizowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Aktualizacja obrazów przy użyciu różnych poprawek i sterowników . . . . . . . . . 82 Instalowanie ról i funkcji w obrazach offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Zarządzanie obrazami Windows Server Core i Nano Server oraz dyskami VHD, a także ich konserwacja przy użyciu programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Podsumowanie rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Eksperyment myślowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Odpowiedź do eksperymentu myślowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Implementacja rozwiązań magazynowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Zagadnienie 2.1: Konfiguracja dysków i woluminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Konfigurowanie rozmiarów sektorów odpowiadających różnym obciążeniom . 96 Konfigurowanie dysków GPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Rozruch z dysków GPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Tworzenie plików VHD i VHDX przy użyciu programów Server Manager lub Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Montowanie wirtualnych dysków twardych (VHD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ustalanie, kiedy należy użyć systemów plików NTFS i ReFS . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Konfigurowanie udziałów NFS i SMB przy użyciu programu Server Manager 111 Konfigurowanie udziału SMB i ustawień sesji przy użyciu programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Konfigurowanie serwera SMB i ustawień konfiguracyjnych klienta SMB przy użyciu programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Konfigurowanie uprawnień do plików i folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Zagadnienie 2.2: Implementacja magazynu serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Konfigurowanie puli magazynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Implementacja opcji układów dysków prostych, dublowanych i z parzystością lub macierzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Konfigurowanie magazynu warstwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Konfigurowanie obiektu docelowego i inicjatora iSCSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Konfigurowanie usługi iSNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Konfigurowanie funkcji DCB (Datacenter Bridging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Konfigurowanie funkcji MPIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Wyznaczanie scenariuszy użycia repliki magazynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Implementacja repliki magazynu dla scenariuszy serwer-serwer, klaster-klaster oraz klastra rozproszonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Zagadnienie 2.3: Implementacja deduplikacji danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Implementacja i konfiguracja deduplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Wyznaczanie odpowiednich scenariuszy użycia do deduplikacji . . . . . . . . . . . . 182 Monitorowanie deduplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Implementacja rozwiązania kopii zapasowej i przywracania z deduplikacją . . 186 Podsumowanie rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Eksperyment myślowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Odpowiedź na eksperyment myślowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 3 Implementacja funkcji Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Zagadnienie 3.1: Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wyznaczanie wymagań sprzętowych i dotyczących zgodności do instalacji roli Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Instalacja roli Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Instalacja narzędzi do zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Uaktualnienie z istniejących wersji Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Delegowanie zarządzania maszynami wirtualnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Przeprowadzanie zdalnego zarządzania hostami Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Konfigurowanie maszyn wirtualnych przy użyciu programu Windows PowerShell Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Implementacja wirtualizacji zagnieżdżonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Zagadnienie 3.2: Konfigurowanie ustawień maszyny wirtualnej . . . . . . . . . . . . . 210 Tworzenie maszyny wirtualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Dodawanie lub usuwanie pamięci w działającej maszynie wirtualnej . . . . . . . . 214 Konfigurowanie pamięci dynamicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Konfigurowanie obsługi architektury NUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Konfigurowanie stronicowania inteligentnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Konfigurowanie pomiarów zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Zarządzanie usługami integracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych generacji 1 i 2 oraz wyznaczanie odpowiednich scenariuszy użycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Implementacja trybu sesji rozszerzonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Tworzenie maszyn wirtualnych z systemami Linux i FreeBSD . . . . . . . . . . . . . . 231 Instalacja i konfiguracja usług LIS (Linux Integration Services) . . . . . . . . . . . . . 234 Implementacja bezpiecznego rozruchu w środowiskach Windows i Linux . . . 235 Przenoszenie i konwersja maszyn wirtualnych z poprzednich wersji Hyper-V do Windows Server 2016 Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Eksportowanie i importowanie maszyn wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Implementacja DDA (Discrete Device Assignment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści Zagadnienie 3.3: Konfigurowanie magazynu Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Tworzenie plików VHD i VHDX przy użyciu konsoli Hyper-V Manager . . . . . . 246 Tworzenie udostępnianych plików VHDX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Konfigurowanie dysków różnicowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Modyfikowanie wirtualnych dysków twardych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Konfigurowanie dysków pass-through . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Zmiana rozmiarów wirtualnego dysku twardego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Zarządzanie punktami kontrolnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Implementacja produkcyjnych punktów kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Implementacja wirtualnej karty sieciowej Fibre Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Konfigurowanie jakości usług (QoS) magazynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Zagadnienie 3.4: Konfigurowanie środowiska sieciowego Hyper-V . . . . . . . . . . 272 Dodawanie i usuwanie wirtualnych kart sieciowych (vNIC) . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Konfigurowanie przełączników wirtualnych Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Optymalizacja wydajności sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Konfigurowanie adresów MAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Konfigurowanie izolacji sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Konfigurowanie syntetycznych i starszych wirtualnych kart sieciowych . . . . . . 285 Konfigurowanie zespołów kart interfejsu sieciowego w maszynach wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Konfigurowanie kolejki maszyn wirtualnych (VMQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Włączanie funkcji RDMA w kartach sieciowych powiązanych z przełącznikiem wirtualnym Hyper-V z zastosowaniem technologii SET . . . 293 Konfigurowanie zarządzania przepustowością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Podsumowanie rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Eksperyment myślowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Odpowiedź do eksperymentu myślowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 4 Implementacja kontenerów systemu Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Zagadnienie 4.1: Wdrażanie kontenerów Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Wyznaczanie wymagań instalacyjnych i odpowiednich scenariuszy dla kontenerów Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Instalacja i konfiguracja hosta kontenerów Windows Server w środowiskach fizycznych lub wirtualizowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Instalacja i konfiguracja hosta kontenerów Windows Server z opcją Windows Server Core lub Nano Server w środowisku fizycznym lub wirtualnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Instalacja programu Docker w systemach Windows Server i Nano Server . . . 308 Konfiguracja opcji uruchamiania demona Docker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Konfiguracja programu Windows PowerShell do użycia z kontenerami . . . . . 313 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii 5 Instalacja podstawowego systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Znakowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Dezinstalacja obrazu systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Tworzenie kontenerów Windows Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Tworzenie kontenerów Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Zagadnienie 4.2: Zarządzanie kontenerami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Zarządzanie kontenerami Windows lub Linux przy użyciu demona Docker . . 322 Zarządzanie kontenerami Windows lub Linux przy użyciu programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Zarządzanie siecią kontenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Zarządzanie woluminami danych kontenera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Zarządzanie kontrolą zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Tworzenie nowych obrazów kontenera przy użyciu pliku Dockerfile . . . . . . . . 334 Zarządzanie obrazami kontenerów przy użyciu repozytorium DockerHub w scenariuszach publicznych i prywatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Zarządzanie obrazami kontenerów przy użyciu Microsoft Azure . . . . . . . . . . . 339 Podsumowanie rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Eksperyment myślowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Odpowiedź do eksperymentu myślowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Implementacja wysokiej dostępności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Zagadnienie 5.1: Implementacja wysokiej dostępności i opcje odzyskiwania awaryjnego w Hyper-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Implementacja funkcji Hyper-V Replica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Implementacja migracji na żywo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Implementacja migracji na żywo bez współużytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Konfigurowanie protokołu uwierzytelniania CredSSP lub Kerberos dla migracji na żywo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Implementacja migracji magazynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zagadnienie 5.2: Implementacja klastrów trybu failover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Implementacja klastrów grupy roboczej, pojedynczej domeny i wielodomenowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Konfigurowanie kworum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Konfigurowanie sieci klastra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Przywracanie konfiguracji pojedynczego węzła lub klastra . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Konfigurowanie magazynu klastra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Implementacja aktualizacji typu cluster-aware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Implementacja uaktualnienia stopniowego systemu operacyjnego klastra . . . 384 Konfigurowanie i optymalizacja udostępnionych woluminów klastra (CSV) . . 385 Konfigurowanie klastrów bez nazw sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Implementacja serwera SoFS (Scale-Out File Server) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Wyznaczanie różnych scenariuszy użycia serwera SoFS albo klastrowanego serwera plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Wyznaczanie scenariuszy użycia do implementacji klastrowania gości . . . . . . 394 Implementacja klastrowanych miejsc do magazynowania przy użyciu udostępnionego magazynu SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Implementacja funkcji Storage Replica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Implementacja świadka w chmurze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Implementacja odporności maszyny wirtualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Implementacja udostępnianych plików VHDX jako rozwiązania magazynowego dla klastrów gości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Zagadnienie 5.3: Implementacja funkcji Storage Spaces Direct . . . . . . . . . . . . . . 407 Wyznaczanie wymagań scenariusza implementacji funkcji Storage Spaces Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Włączanie funkcji Storage Spaces Direct przy użyciu programu Windows PowerShell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Implementacja niezagregowanego scenariusza Storage Spaces Direct w klastrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Implementacja hiperkonwergentnego scenariusza Storage Spaces Direct w klastrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Zagadnienie 5.4: Zarządzanie klastrami trybu failover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Konfigurowanie ustawień specyficznych dla roli, w tym udziałów dostępnych w sposób ciągły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Konfigurowanie monitorowania maszyn wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Konfigurowanie ustawień operacji failover i preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Implementacja rozproszonych i świadomych lokalizacji klastrów trybu failover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Włączanie i konfigurowanie równorzędności węzłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Zagadnienie 5.5: Zarządzanie przenoszeniem maszyn wirtualnych w węzłach klastrowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Przeprowadzanie migracji na żywo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Przeprowadzanie szybkiej migracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Przeprowadzanie migracji magazynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Importowanie, eksportowanie i kopiowanie maszyn wirtualnych . . . . . . . . . . . 430 Konfigurowanie ochrony kondycji sieci maszyn wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . 431 Konfigurowanie opróżniania podczas zamykania systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Zagadnienie 5.6: Implementacja funkcji NLB (Network Load Balancing) . . . . . 433 Konfigurowanie wymagań wstępnych NLB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Instalacja hostów NLB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Konfigurowanie koligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Konfigurowanie reguł portów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Konfigurowanie trybu operacyjnego klastra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Uaktualnianie klastra NLB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Podsumowanie rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Eksperyment myślowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Odpowiedź do eksperymentu myślowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 6 Konserwacja i monitorowanie środowisk serwerowych . . . . . . . . . . . . . 447 Zagadnienie 6.1: Konserwacja instalacji serwerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Implementacja rozwiązań Windows Server Update Services (WSUS) . . . . . . . . 448 Konfiguracja grup WSUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Zarządzanie poprawkami w środowiskach mieszanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Implementacja rozwiązania chroniącego przed złośliwym kodem przy użyciu programu Windows Defender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Integracja programu Windows Defender z usługami WSUS i Windows Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Wykonywanie operacji kopii zapasowej i przywracania przy użyciu Windows Server Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Wyznaczanie strategii kopii zapasowych dla różnych ról i obciążeń systemu Windows Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Zagadnienie 6.2: Monitorowanie instalacji serwerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Monitorowanie obciążeń przy użyciu konsoli Performance Monitor . . . . . . . . 492 Konfigurowanie zestawów modułów zbierających dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Wyznaczanie odpowiednich liczników procesora CPU, pamięci, dysku i sieci dla obciążeń magazynowych i obliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . 501 Konfigurowanie alertów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Monitorowanie obciążeń przy użyciu konsoli Resource Monitor . . . . . . . . . . . 509 Podsumowanie rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Eksperyment myślowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Odpowiedź do eksperymentu myślowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 O autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Wiele książek na temat systemu Windows Server jest pisanych z zamiarem naucze- nia Czytelników wszystkich szczegółów tego produktu. Takie książki stają się zwykle obszerne i trudne do czytania. Nie trzeba wspominać, że zapamiętanie wszyst- kiego, co zostało przeczytane, stanowi niesamowite wyzwanie. Dlatego takie książki nie są najlepszym wyborem, gdy chcemy się przygotować do egzaminu certyfikacyjne- go, takiego jak egzamin Microsoft 70-740 „Windows Server 2016 – Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe”. W tej książce skupiliśmy się na przeglądzie umiejętności zawiązanych z systemem Windows Server, które są potrzebne w celu zwiększenia szansy zdania egzaminu. Naszym celem jest uwzględnienie wszystkich umiejętności mierzonych na egzaminie, przy jednoczesnym skupieniu się na informacjach ze świata rzeczywistego. Niniejsza książka nie powinna być jedynym zasobem przygotowującym do egzaminu, ale może być podstawowym zasobem. Zalecamy połączenie informacji zawartych w tej książce z praktycznymi zajęciami w środowisku laboratoryjnym (lub w ramach pracy w środowisku rzeczywistym). Egzamin 70-740 jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy mają minimum 3 lata doświadczenia w pracy z wykorzystaniem systemu Windows Server. Nie ozna- cza to, że nie można podejść do egzaminu i zdać go z mniejszym doświadczeniem, ale prawdopodobnie będzie to trudniejsze. Oczywiście, każdy jest inny. Jest możli- we nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania egzaminu 70-740 w mniej niż 3 lata. Jednak mamy nadzieję, że zarówno doświadczeni administratorzy systemu Windows Server, jak i osoby, których droga z systemem Windows Server trwa zaledwie parę lat, uznają informacje w tej książce za wartościowy podstawowy zasób do przy- gotowania do egzaminu. Niniejsza książka obejmuje główne obszary tematycznie zawarte w egzaminie, ale nie obejmuje wszystkich pytań egzaminacyjnych. Tylko zespół egzaminatorów firmy Microsoft ma dostęp do pytań egzaminacyjnych, a firma Microsoft regularnie doda- je nowe pytania do egzaminu, sprawiając, że niemożliwe jest objęcie tak specyficz- nych pytań. Należy uważać tę książkę za uzupełnienie odpowiedniego doświadcze- nia w świecie rzeczywistym i innych materiałów edukacyjnych. W razie napotkania w książce tematu, którego opanowanie sprawia trudność, warto użyć łączy „Dodatkowe informacje” znajdujących się w tekście, aby znaleźć więcej informacji, oraz poświęcić czas na badanie i studiowanie tego tematu. Wspaniałe informacje są dostępne w witry- nach MSDN, TechNet oraz na blogach i forach. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xi xii Wstęp Organizacja książki Niniejsza książka jest uporządkowana według opublikowanej listy zagadnień (umie- jętności mierzonych na tym egzaminie). Lista zagadnień jest dostępna dla każdego egzaminu w witrynie internetowej Microsoft Learning: https://aka.ms/examlist. Każdy rozdział tej książki odpowiada głównemu obszarowi tematycznemu z listy, a zadania techniczne w każdym obszarze tematycznym wyznaczają organizację rozdziału. Jeśli na przykład egzamin obejmuje sześć głównych obszarów tematycznych, książka zawie- ra sześć rozdziałów. Certyfikaty firmy Microsoft Certyfikaty Microsoft wyróżniają ich posiadaczy, potwierdzając opanowanie szerokie- go zestawu umiejętności i doświadczenia z bieżącymi produktami i technologiami. Egzaminy i odpowiadające im certyfikaty są tworzone, aby sprawdzać opanowanie kluczowych kompetencji, takich jak projektowanie i rozwijanie lub implementacja i obsługa rozwiązań z produktami i technologiami firmy Microsoft zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Certyfikat przynosi wiele korzyści indywidualnym osobom, pracow- nikom i firmom. DoDatkowe informacje Wszystkie certyfikaty firmy Microsoft Informacje na temat certyfikatów firmy Microsoft, w tym pełna lista dostępnych certyfika- tów, znajduje się na stronie https://www.microsoft.com/learning. Darmowe książki z wydawnictwa Microsoft Press Od technicznego przeglądu do dogłębnych informacji na szczególne tematy, darmowe ebooki od wydawnictwa Microsoft Press obejmują szeroki zakres tematów. Te ebooki są dostępne w formatach PDF, EPUB i Mobi dla czytnika Kindle, gotowe go pobrania pod adresem: https://aka.ms/mspressfree Warto tam często zaglądać, aby poznać nowości! ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Microsoft Virtual Academy xiii Microsoft Virtual Academy Zachęcamy do poznawania technologii firmy Microsoft dzięki darmowym szkoleniom prowadzonym online przez ekspertów w witrynie Microsoft Virtual Academy (MVA). MVA oferuje m.in. obszerną bibliotekę filmów i wydarzenia na żywo, aby ułatwić naukę najnowszych technologii i przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych. Potrzebne informacje znajdują się tutaj: https://www.microsoftvirtualacademy.com Szybki dostęp do materiałów online W treści tej książki występują adresy do stron internetowych (URL), które autor poleca odwiedzić, aby uzyskać więcej informacji. Wpisywanie tych adresów URL w przeglą- darce może być żmudne, więc ułożyliśmy je w jedną listę, której Czytelnicy wydania drukowanego mogą używać podczas czytania. Listę można pobrać ze strony https://aka.ms/examref740/downloads Te adresy URL są uporządkowane według rozdziału i nagłówka. Dla każdego napot- kanego w książce adresu URL można znaleźć na liście odpowiadające mu hiperłącze, aby przejść bezpośrednio do strony internetowej. Errata, aktualizacje i wsparcie dotyczące książki Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tej książki i towarzyszącej jej treści. Aktualizacje do tej książki – w formie listy podanych błędów i związanych z nimi korekt – pod adresem: https://aka.ms/examref740/errata W razie znalezienia błędu, którego nie ma na liście, prosimy o przesłanie go nam z tej samej strony. W razie potrzeby dodatkowej pomocy można wysłać wiadomość e-mail do działu Microsoft Press Book Support pod adresem mspinput@microsoft.com. Prosimy zauważyć, że pod powyższymi adresami nie jest oferowane wsparcie pro- duktowe dla oprogramowania i sprzętu firmy Microsoft. Aby uzyskać pomoc dotyczącą oprogramowania lub sprzętu firmy Microsoft, prosimy odwiedzić stronę http://support. microsoft.com. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiv Wstęp Czekamy na opinie W wydawnictwie Microsoft Press satysfakcja Czytelników jest priorytetem, a ich opinie są najbardziej wartościowymi zasobami. Czekamy na przemyślenia na temat tej książki pod adresem: https://aka.ms/tellpress Wiemy, że Czytelnicy są zajęci, więc postaramy się ograniczyć do kilku pytań. Odpowiedzi zostaną przekazane bezpośrednio redaktorom w wydawnictwie Microsoft Press. (Nie będą zbierane żadne dane osobowe). Z góry dziękujemy za podane informacje! Bądźmy w kontakcie Niech nasza konwersacja trwa! Jesteśmy na Twitterze: http://twitter.com/MicrosoftPress. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Ważne: Jak używać tej książki podczas przygotowania do egzaminu Egzaminy certyfikacyjne weryfikują Twoją wiedzę praktyczną i znajomość produktu. Ten podręcznik pomoże ci się przekonać, czy jesteś gotów do przystąpienia do egzami- nu, sprawdzając Twoją znajomość zagadnień wchodzących w jego skład. Dzięki niemu możesz określić, które tematy znasz doskonale, a które obszary wymagają dodatkowej pracy. Aby ułatwić odświeżenie umiejętności z określonych dziedzin, dołączyliśmy też wskazówki „Dodatkowe informacje”, kierujące do dodatkowych, zewnętrznych źródeł informacji. Podręcznik ten nie może zastąpić doświadczenia praktycznego. Książka ta nie ma na celu uczenia nowych umiejętności, ale utrwalenie i uporządkowanie już posiadanej wiedzy. Zalecamy, aby w trakcie przygotowań do egzaminu korzystać z wielu dostępnych materiałów szkoleniowych. Więcej informacji na temat dostępnych szkoleń można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/learning. Dla wielu egzaminów dostępne są Microsoft Official Practice Tests – ich spis można znaleźć pod adresem https://aka. ms/practicetests. Dostępne są również darmowe szkolenia online i wykłady na żywo w Microsoft Virtual Academy, pod adresem https://www.microsoftvirtualacademy.com. Książka ta została uporządkowana według listy mierzonych umiejętności (Skills measured) dla tego egzaminu. Lista taka dla każdego egzaminu jest dostępna w witrynie Microsoft Learning: https://aka.ms/examlist. Warto odnotować, że niniejsza książka opiera się na publicznie dostępnych infor- macjach na temat egzaminów oraz doświadczeniach autorów. W celu zachowania peł- nej poufności autorzy nie mieli dostępu do treści rzeczywistych egzaminów. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xv ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ROZDZIAŁ 1 Instalacja systemów Windows Server w środowiskach hostingowych i obliczeniowych System Windows Server 2016 pozwala administratorom na wdrażanie serwerów różnorodnymi sposobami. System operacyjny możemy zainstalować na komputerze fizycznym, jak zawsze, ale możemy też utworzyć wdrożenie wirtualne przy użyciu maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V, a także nowej opcji instalacji Nano Server. Zagadnienia egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: ■■ Zagadnienie 1.1: Instalacja, uaktualnianie i migracja serwerów oraz obciążeń 2 ■■ Zagadnienie 1.2: Instalacja i konfiguracja opcji Nano Server 49 ■■ Zagadnienie 1.3: Tworzenie obrazów do wdrożenia, zarządzanie nimi i ich konserwacja 67 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 2 Rozdział 1: Instalacja systemów Windows Server w środowiskach hostingowych i obliczeniowych Zagadnienie 1.1: Instalacja, uaktualnianie i migracja serwerów oraz obciążeń Instalacja systemu Windows Server 2016 to znacznie więcej niż tylko uruchomienie kreatora. Wdrażanie serwerów, bez względu na to, w jaki sposób zdecydujemy się to zrobić, wymaga ostrożnego planowania, jeszcze zanim dotkniemy jakiegokolwiek sprzętu. To planowanie obejmuje wybór właściwej edycji systemu operacyjnego oraz najlepszej opcji instalacji, która odpowiada potrzebom firmy. Jeśli mamy serwery z zainstalowanymi wcześniejszymi wersjami systemu Windows Server, musimy zde- cydować, w jaki sposób przeprowadzić ich uaktualnienie lub migrację do systemu Windows Server 2016. W tym podrozdziale opisano następujące zagadnienia: ■■ Wyznaczanie wymagań instalacyjnych systemu Windows Server 2016 ■■ Wyznaczanie edycji systemu Windows Server 2016 odpowiednich dla obciążeń ■■ Instalowanie systemu Windows Server 2016 ■■ Instalowanie funkcji i ról systemu Windows Server 2016 ■■ Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server Core ■■ Zarządzanie instalacjami Windows Server Core przy użyciu programu Windows PowerShell, wiersza poleceń i możliwości zdalnego zarządzania ■■ Implementacja usługi konfiguracji żądanego stanu DSC (Desired State Configuration) programu Windows PowerShell do instalacji i zarządzania inte- gralnością instalowanych środowisk ■■ Przeprowadzanie uaktualnień i migracji serwerów i podstawowych obcią- żeń z systemów Windows Server 2008 i Windows Server 2012 do systemu Windows Server 2016 ■■ Wyznaczanie odpowiedniego modelu aktywacji dla instalacji serwera, takiej jak automatyczna aktywacja maszyny wirtualnej AVMA (Automatic Virtual Machine Activation), usługa zarządzania kluczami KMS (Key Management Service) i akty- wacja oparta na usłudze Active Directory (Active Directory-based Activation) Wyznaczanie wymagań instalacyjnych systemu Windows Server 2016 Planowanie instalacji systemu Windows Server 2016 wymaga wielu ważnych decyzji, które wpływają nie tylko na wdrożenie wstępne serwera, ale także na jego późniejszą konserwację. Chociaż proces instalacji systemu Windows jest względnie prosty, należy ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zagadnienie 1 .1: Instalacja, uaktualnianie i migracja serwerów oraz obciążeń 3 rozważyć pewne opcje przed zakupem sprzętu serwera i systemu operacyjnego oraz po ukończeniu instalacji wstępnej. Oto niektóre kwestie, które należy rozważyć podczas planowania wdrożenia serwera: ■■ Którą edycję systemu Windows Server 2016 należy zainstalować? Microsoft dostarcza system Windows Server 2016 w wielu edycjach, które różnią się zawar- tymi funkcjami, obsługiwanymi zasobami oraz kosztem licencji. Edycje zostały szczegółowo opisane dalej w tym rozdziale. ■■ Której opcji instalacji należy użyć? Większość edycji systemu Windows Server 2016 ma dwie opcje instalacji: Desktop Experience (Środowisko pulpitu) i Server Core. Środowisko pulpitu obejmuje wszystkie funkcje systemu Windows i peł- ny graficzny interfejs użytkownika (GUI). Instalacja Server Core ma minimalny interfejs użytkownika i znacznie mniejsze zapotrzebowanie na zasoby, więc może zużywać znacznie mniej pamięci i miejsca na dysku niż instalacja Środowiska pulpitu. Istnieje jeszcze trzecia opcja instalacji, Nano Server, która ma jeszcze mniejsze zapotrzebowanie na zasoby, ale ta opcja nie jest widoczna w kreatorze instalacji wstępnej. System Nano Server można wdrożyć później przy użyciu pro- gramu Windows PowerShell. ■■ Które role i funkcje serwera są potrzebne? Rodzaje i liczba ról i funkcji, które planujemy zainstalować, może znacznie wpłynąć na potrzebne zasoby sprzętowe serwera, a także na zakup licencji. Na przykład złożone role, takie jak Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów Active Directory) i Failover Clustering (Klaster trybu failover) zwykle wymagają dodatkowych zasobów i nie są dostępne we wszystkich edycjach. Również aplikacje innych firm mogą wpły- wać na wykorzystanie zasobów. ■■ Jakiej strategii wirtualizacji należy użyć? Zwiększony nacisk na wirtualiza- cję w sieciach przedsiębiorstw całkowicie zmienił proces wdrażania serwerów. Łatwość migracji maszyn wirtualnych z jednego serwera hosta do innego spra- wiła, że musimy brać pod uwagę nie tyko role działające w serwerze fizycznym, ale również te, które mogą być potrzebne na dowolnych hostowanych na nim serwerach wirtualnych. Koniecznie trzeba również rozważyć, jakie zasoby mogą być wymagane, jeśli serwer ma hostować dodatkowe maszyny wirtualne podczas sytuacji awaryjnych. Odpowiadając na te pytania, możemy zacząć wyznaczać potrzebne zasoby serwera. Firma Microsoft publikuje minimalne wymagania dla instalacji sytemu Windows Server 2016, ale dokładne przewidzenie, jakie zasoby będą potrzebne do wydajnej pracy serwera po zainstalowaniu wszystkich ról, funkcji i aplikacji wymaganych do jego działania, nie jest proste. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Rozdział 1: Instalacja systemów Windows Server w środowiskach hostingowych i obliczeniowych Minimalne wymagania sprzętowe Jeśli komputer nie spełnia poniższych minimalnych wymagań sprzętowych, nie da się poprawnie zainstalować systemu Windows Server 2016 (lub nawet wcale): ■■ Procesor: 1,4 GHz 64-bitowy ■■ Pamięć RAM: 512 MB ECC dla Server Core, 2 GB ECC dla serwera ze Środowiskiem pulpitu ■■ Miejsce na dysku: minimalnie 32 GB na napędzie SATA lub kompatybilnym ■■ Karta sieciowa: Ethernet z przepustowością gigabitową ■■ Monitor: Super VGA (1024 x 768) lub z wyższą rozdzielczością ■■ Klawiatura i mysz (lub inne zgodne urządzenie wskazujące) ■■ Dostęp do Internetu Dostępne 32 GB miejsca na dysku to absolutne minimum. Minimalna instalacja Server Core tylko z rolą serwera sieci Web (IIS) na 32 GB powinna się udać, ale użycie opcji instalacji ze Środowiskiem pulpitu i instalacja dodatkowych ról będzie wymagać więcej miejsca. System Windows Server 2016 nie obsługuje interfejsów ATA, PATA, IDE ani EIDE do napędów rozruchowego, stronicowania ani danych. Ponadto partycja systemo- wa wymaga dodatkowego miejsca, jeśli instalujemy system przez sieć lub kompu- ter ma więcej niż 16 GB pamięci RAM. Dodatkowe miejsce na dysku jest wymagane do stronicowania, hibernacji i plików zrzutu. Instalowanie minimalnej konfiguracji sprzętowej Uwaga Instalacja systemu Windows  Server 2016 na  maszynie wirtualnej z  minimalnym jednym rdzeniem procesora i 512 MB pamięci RAM kończy się niepowodzeniem. Jednak można przydzielić więcej pamięci na  potrzeby instalacji, a  następnie zmniejszyć ją  do  512 MB. Wtedy system operacyjny będzie działać. Maksymalne ograniczenia sprzętu i wirtualizacji Wirtualizacja skomplikowała problem maksymalnych konfiguracji sprzętowych obsłu- giwanych przez serwer Windows Server 2016. Nie jest to już prosta kwestia ilości procesorów, pamięci i największego możliwego rozmiaru dysku. Chociaż kiedyś mak- symalne liczby procesorów były mierzone liczbą gniazd, teraz dotyczą liczby rdzeni i procesorów logicznych. Ponadto w przypadku niektórych zasobów maksymalne war- tości są różne dla komputerów fizycznych i maszyn wirtualnych. Oto maksymalne konfiguracje sprzętowe dla systemu Windows Server 2016: ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zagadnienie 1 .1: Instalacja, uaktualnianie i migracja serwerów oraz obciążeń 5 ■■ Procesory Serwer, który obsługuje do 512 procesorów logicznych (LP), jeśli ma zainstalowaną funkcję Hyper-V. ■■ Pamięć Do 24 TB na serwer hostujący i do 12 TB na maszynę wirtualną. ■■ Rozmiar dysku VHDX Do 64 TB. ■■ Maszyny wirtualne Do 1024 na serwer główny. ■■ Procesory maszyn wirtualnych Do 240 na serwer główny. Pojęcie procesorów logicznych (LP) Uwaga Procesory firmy Intel mają funkcję o nazwie hiperwątkowość, która pozwala na równole- głe przetwarzanie dwóch wątków na jednym rdzeniu, gdy działa funkcja Hyper-V. Zatem procesor Intel ma dwa procesory logiczne na jeden rdzeń, gdy działa funkcja Hyper-V, a  jeden procesor logiczny w  przeciwnym razie. W  procesorze firmy AMD z  wieloma rdzeniami każdy rdzeń odpowiada jednemu procesorowi logicznemu. Wyznaczanie edycji systemu Windows Server 2016 odpowiednich dla obciążeń System Windows Server 2016 jest dostępny w wielu edycjach, które różnią się cenami i funkcjami. Aby wybrać edycję odpowiednią dla wdrożenia serwera, trzeba rozważyć następujące kwestie: ■■ Jakie role i funkcje mają działać na serwerze? ■■ Jak będziemy pozyskiwać licencje dla serwerów? ■■ Czy system Windows Server 2016 będzie działać na maszynach wirtualnych czy komputerach fizycznych? Bieżącą tendencją wdrażania serwerów jest używanie względnie małych serwerów, które wykonują pojedyncze zadanie, zamiast dużych serwerów wykonujących wiele zadań. We wdrożeniach w chmurze, zarówno publicznej, prywatnej, jak i hybrydowej, często spotyka się maszyny wirtualne wykonujące jedną rolę, taką jak serwer sieci Web lub serwer DNS. Dlatego firma Microsoft wprowadziła opcję instalacji Server Core w systemie Windows Server 2008 i Nano Server w systemie Windows Server 2016, aby maszyny wirtualne mogły działać, zużywając mniej zasobów. Zanim wybierzemy opcję instalacji, musimy jeszcze wybrać odpowiednią edycję systemu Windows Server 2016 dla obciążenia, które mamy zamiar zaimplementować. Edycje systemu Windows Server 2016 są następujące: ■■ Windows  Server 2016 Datacenter Edycja Datacenter jest przeznaczona do dużych i mocnych serwerów w wysoce zwirtualizowanym środowisku. Licencja pozwala na nieograniczoną liczbę środowisk systemu operacyjnego (Operating ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 Rozdział 1: Instalacja systemów Windows Server w środowiskach hostingowych i obliczeniowych System Environments – OSE) lub kontenerów funkcji Hyper-V. Edycja Datacenter zawiera także dodatkowe funkcje, które są niedostępne w innych edycjach, takie jak Storage Spaces Direct (Bezpośrednie miejsca do magazynowania), Storage Replica (Replika magazynu), chronione maszyny wirtualne i nowy stos sieciowy z dodatkowymi opcjami wirtualizacji. ■■ Windows Server 2016 Standard Licencja edycji Standard pozwala na dwa śro- dowiska systemu operacyjnego (OSE) i zawiera ten sam podstawowy zbiór funk- cji, co edycja Datacenter. Jednak nie ma nowych funkcji magazynowania i sieci wymienionych w opisie edycji Datacenter. ■■ Windows Server 2016 Essentials Edycja Essentials zawiera prawie wszystkie funkcje edycji Standard i Datacenter, ale nie obejmuje opcji instalacji Server Core. Edycja Essentials jest ponadto ograniczona do jednego środowiska systemu ope- racyjnego (fizycznego lub wirtualnego) oraz maksymalnie 25 użytkowników i 50 urządzeń. W przeciwieństwie do edycji Standard i Datacenter edycja Essential zawiera kreator konfiguracji, służący do instalowania i konfigurowania Usług domenowych Active Directory i innych istotnych składników potrzebnych w sieci z pojedynczym serwerem. ■■ Windows  Server 2016 MultiPoint Premium Server Edycja MultiPoint jest dostępna tylko w ramach licencji akademickich i pozwala wielu użytkownikom na dostęp do pojedynczej instalacji serwera. ■■ Windows Storage Server 2016 Server Edycja Storage Server jest dostępna tyl- ko w kanałach producentów OEM (original equipment manufacturer) i wchodzi w skład dedykowanego sprzętowego rozwiązania magazynowego. ■■ Windows Hyper-V Server 2016 Edycja Hyper-V Server jest dostępna do pobra- nia za darmo. Nie ma interfejsu graficznego i udostępnia tylko funkcję hiperwi- zora. Jej jedynym zadaniem jest hosting maszyn wirtualnych. Pojęcie środowisk systemu operacyjnego (OSE) Uwaga Firma Microsoft używa teraz terminu środowisko systemu operacyjnego (OSE), odwo- łując się do wystąpień systemu Windows działających na komputerze. Środowisko OSE może być fizyczne lub wirtualne. Na przykład serwer z jedną maszyną wirtualną w funk- cji Hyper-V będzie używać dwóch środowisk OSE, ponieważ jedną z nich jest instalacja fizycznego serwera. W systemie Windows Server 2012 edycje Datacenter i Standard były identyczne pod względem funkcjonalnym. Jedyną różnicą była liczba maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V, które można było utworzyć zgodnie z licencją. W systemie Windows Server 2016 edycja Datacenter zawiera kilka nowych funkcji, które mogą wpłynąć na decyzję ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zagadnienie 1 .1: Instalacja, uaktualnianie i migracja serwerów oraz obciążeń 7 wybrania jej zamiast edycji Standard. Funkcje edycji Datacenter, których nie ma w edy- cji Standard, są następujące: ■■ Storage Spaces Direct (Bezpośrednie miejsca do  magazynowania) Pozwala administratorom na użycie względnie niedrogich macierzy dyskowych do two- rzenia rozwiązań magazynowych o wysokiej dostępności. Zamiast używać drogiej macierzy lub kontrolera z wbudowaną logiką zarządzania, logika ta jest wbudo- wana w system operacyjny, pozwalając na użycie niedrogich macierzy JBOD (just a bunch of disks). ■■ Storage Replica (Replika magazynu) Zapewnia niezależną od rozwiązania maga- zynowego, synchroniczną lub asynchroniczną replikację woluminów miedzy lolal- nymi lub zdalnymi serwerami przy użyciu protokołu SMB (Server Message Blocks) w wersji 3. ■■ Chronione maszyny wirtualne Ochrona maszyn wirtualnych przed nieuczciwy- mi administratorami, którzy mają dostęp do komputera-hosta funkcji Hyper-V. Polega na szyfrowaniu stanu maszyny wirtualnej i jej dysków wirtualnych. ■■ Kontroler sieci Zapewnia centralny punkt automatyzacji pozwalający na konfi- gurację infrastruktury sieciowej, jej monitorowanie i rozwiązywanie problemów z nią związanych. W większości firm wybór edycji jest podejmowany na podstawie kosztów. Edycja Essentials jest niedroga i łatwa we wdrożeniu, ale ma ograniczoną funkcjonalność. Może być idealna dla małych firm. Firmy średnie i duże zwykle wybierają między wersjami Standard a Datacenter. Jeśli nowe funkcjonalności edycji Datacenter nie są konieczne, decyzja będzie prawdo- podobnie zależeć od strategii wirtualizacji. Jeśli planujemy działanie względnie małej liczby maszyn wirtualnych na serwerze, bardziej opłacalny może być zakup wielu licencji edycji Standard niż jednej licencji Datacenter. Przy obecnych cenach zakup siedmiu licencji Standard (każdej z dwoma środowiskami OSE) może być tańszy niż koszt jednej licencji Datacenter. Inną kwestią do rozważenia jest przewidywany rozwój firmy. Jeśli obecnie zamie- rzamy uruchomić 10 maszyn wirtualnych, być może lepiej wydać kilkaset dolarów więcej za licencję Datacenter, która pozwala na nieograniczoną liczbę środowisk OSE w przypadku przyszłego rozwoju, zamiast zakupu pięciu licencji Standard. WSKAZÓWKA EGZAMINACYJNA Egzamin 70-740 może obejmować pytania na temat licencjonowania. Będą one polegać na wyznaczeniu edycji systemu Windows oraz liczby licencji potrzebnych do obsługi zada- nej liczby maszyn wirtualnych na serwerze funkcji Hyper-V, aby koszt licencjonowania był jak najmniejszy. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Rozdział 1: Instalacja systemów Windows Server w środowiskach hostingowych i obliczeniowych Instalowanie systemu Windows Server 2016 Proces instalowania systemu Windows Server 2016 może być względnie prosty, jeśli jest to czysta instalacja na pojedynczym nowym komputerze. Może być jednak niezwy- kle złożony w przypadku automatyzacji wdrożenia masowego lub migracji istniejących serwerów do nowego systemu operacyjnego. Przeprowadzanie czystej instalacji Czysta instalacja – nazywana także instalacją od zera (bare-metal) – odbywa się pod- czas instalowania systemu operacyjnego na komputerze, który jeszcze nie ma żadnego systemu. Są do tego niezbędne pliki systemu operacyjnego na rozruchowym nośniku instalacyjnym. System Windows Server 2016 jest nadal dostępny na rozruchowym dysku DVD, ale większość administratorów pobiera pakiet instalacyjny jako plik obra- zu dysku z rozszerzeniem ISO. ■■ W celu przeprowadzenia instalacji z pliku ISO na komputerze fizycznym trzeba nagrać ten plik na dysku wymiennym, takim jak napęd flash lub DVD. Możemy to zrobić na dowolnym innym komputerze z systemem Windows Server 2016 lub Windows 10. W tym celu zaznaczamy plik ISO w programie File Manager (Eksplorator plików), a następnie wybieramy menu Disk Image Tools\Manage (Narzędzia obrazów dysków/Zarządzanie) i klikamy przycisk Burn (Nagraj). ■■ W celu instalacji systemu Windows Server 2016 na maszynie wirtualnej w funkcji Hyper-V możemy użyć bezpośrednio pliku ISO. Podczas tworzenia maszyny wir- tualnej podajemy ten plik, konfigurując wirtualny napęd DVD. Po uruchomieniu maszyny wirtualnej dysk ISO będzie widoczny w systemie i będzie działać jako dysk rozruchowy. Gdy mamy już dysk rozruchowy, możemy wykonać czystą instalację systemu Windows Server 2016 na komputerze fizycznym przy użyciu następującej procedury. 1. Włącz komputer i włóż do odpowiedniego napędu nośnik flash lub dysk instala- cyjny systemu Windows Server 2016. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić nośnik instalacyjny (w razie potrzeby). Podczas ładowania plików systemu Windows będzie widoczny ekran z wskaźni- kiem postępu. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zagadnienie 1 .1: Instalacja, uaktualnianie i migracja serwerów oraz obciążeń 9 Uwaga Modyfikowanie ustawień systemu BIOS Urządzenie używane przez komputer do rozruchu jest określane w ustawieniach syste- mowych (BIOS). W niektórych przypadkach konieczna jest modyfikacja tych ustawień, aby komputer użył do rozruchu odpowiedniego nośnika instalacyjnego. Osoby nie zna- jące działania konkretnego komputera powinny uważnie patrzeć na ekran przy urucha- mianiu systemu, aby dowiedzieć się, który klawisz trzeba nacisnąć, żeby uzyskać dostęp do ustawień systemowych. 3. Komputer ładuje graficzny interfejs użytkownika i pojawia się strona Windows Setup (Instalator systemu Windows), jak na rysunku 1-1. Rysunek 1-1 Strona Windows Setup 4. Używając podanych list rozwijanych wybierz odpowiednie ustawienia Language To Install (Język, który chcesz zainstalować), Time And Currency Format (Format godziny i waluty) oraz Keyboard Or Input Method (Klawiatura lub metoda wpro- wadzania), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).Pojawi się kolejna strona instalatora systemu Windows. 5. Kliknij przycisk Install Now (Zainstaluj teraz). Pojawi się kreator Windows Setup z wyświetloną stroną Select The Operating System You Want To Install (Wybierz system operacyjny, który chcesz zainstalować). 6. Wybierz edycję systemu operacyjnego i opcję instalacji, a następnie kliknij przy- cisk Next. Pojawi się strona Applicable Notices And License Terms (Odpowiednie uwagi i postanowienia licencyjne). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Rozdział 1: Instalacja systemów Windows Server w środowiskach hostingowych i obliczeniowych 7. Zaznacz pole wyboru I Accept The License Terms (Akceptuję postanowienia licen- cyjne) i kliknij przycisk Next. Pojawi się strona Which Type Of Installation Do You Want (Jakiego typu instalację chcesz wykonać), jak na rysunku 1-2. Rysunek 1-2 Strona Which Type Of Installation Do You Want 8. Ponieważ wykonujemy czystą instalację, a nie uaktualnienie, kliknij opcję Custom: Install Windows Only (Advanced) (Niestandardowa: tylko zainstaluj system Windows (zaawansowane)). Pojawi się strona Where Do You Want To Install Windows (Gdzie chcesz zainstalować system Windows), jak na rysunku 1-3. Rysunek 1-3 Strona Where Do You Want To Install Windows ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zagadnienie 1 .1: Instalacja, uaktualnianie i migracja serwerów oraz obciążeń 11 9. Z podanej listy wybierz partycję, na której chcesz zainstalować system Windows Server 2016, lub wybierz nieprzydzielone miejsce na dysku, gdzie pro- gram in
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin 70-740: Windows Server 2016 - Instalacja, funkcje magazynowe i obliczeniowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: