Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 005370 21532108 na godz. na dobę w sumie
Elementy graficzne na stronach WWW - książka
Elementy graficzne na stronach WWW - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-848-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aby stworzyć witrynę WWW, która wyróżnia się w rosnącej w lawinowym tempie ilości witryn, należy zaprojektować ją w sposób, który przyciągnie uwagę oglądających. Treść to nie wszystko -- niezwykle istotne jest to, co osoba odwiedzająca widzi jako pierwsze -- szata graficzna. Często jednak ten właśnie element witryny WWW jest zaniedbywany -- jako elementy graficzne wykorzystywane są ściągnięte z sieci przyciski i motywy, które rzadko kiedy oddają 'klimat' serwisu. Jeśli chcemy, aby odwiedzający zapamiętali naszą witrynę WWW, musimy wykorzystać na niej prawidłowo przygotowaną grafikę.

'Elementy graficzne na stronach WWW' to kompendium wiedzy dla tych, którzy znają już podstawy tworzenia stron WWW w języku HTML i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę. Książka opisuje wszystkie zagadnienia związane z tworzeniem grafiki pod kątem publikacji w internecie. Przedstawia metody doboru kolorów, optymalizacji plików graficznych, sposoby osadzania grafiki na stronie oraz technologie multimedialne, jakie można zastosować do wzbogacenia wyglądu strony.

Przekonaj się, czy obraz faktycznie jest wart więcej niż tysiąc słów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Elementy graficzne na stronach WWW Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 83-7361-848-1 Format: B5, stron: 192 Aby stworzyæ witrynê WWW, która wyró¿nia siê w rosn¹cej w lawinowym tempie iloġci witryn, nale¿y zaprojektowaæ j¹ w sposób, który przyci¹gnie uwagê ogl¹daj¹cych. Treġæ to nie wszystko — niezwykle istotne jest to, co osoba odwiedzaj¹ca widzi jako pierwsze — szata graficzna. Czêsto jednak ten w³aġnie element witryny WWW jest zaniedbywany — jako elementy graficzne wykorzystywane s¹ ġci¹gniête z sieci przyciski i motywy, które rzadko kiedy oddaj¹ „klimat” serwisu. Jeġli chcemy, aby odwiedzaj¹cy zapamiêtali nasz¹ witrynê WWW, musimy wykorzystaæ na niej prawid³owo przygotowan¹ grafikê. „Elementy graficzne na stronach WWW” to kompendium wiedzy dla tych, którzy znaj¹ ju¿ podstawy tworzenia stron WWW w jêzyku HTML i chcieliby poszerzyæ swoj¹ wiedzê. Ksi¹¿ka opisuje wszystkie zagadnienia zwi¹zane z tworzeniem grafiki pod k¹tem publikacji w internecie. Przedstawia metody doboru kolorów, optymalizacji plików graficznych, sposoby osadzania grafiki na stronie oraz technologie multimedialne, jakie mo¿na zastosowaæ do wzbogacenia wygl¹du strony. • Modele barw i dobór kolorystyki strony • Formaty zapisu plików graficznych stosowane w sieci • T³o strony WWW • Wstawianie obrazków na strony WWW • Przygotowanie galerii internetowych oraz graficznych elementów nawigacyjnych • Animacje na stronach WWW • Zmiana kolorystyki formularzy, pasków przewijania i innych elementów stron WWW • Osadzanie plików multimedialnych Przekonaj siê, czy obraz faktycznie jest wart wiêcej ni¿ tysi¹c s³ów Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z........ 9 Rozdział 1. Kolory i rozdzielczość a strony WWW...............................................11 Pojęcie koloru ...................................................l...................................................l..............................11 Kalibracja koloru...................................................l...................................................l........................ 13 Jak uzyskać harmonię kolorów?...................................................l.................................................. 14 Kolor w Internecie, czyli bezpieczna paleta ...................................................l.............................. 14 Zasady dobierania kolorów ...................................................l...................................................l...... 15 Wiek internauty a kolor ...................................................l...................................................l............ 16 Panujące trendy ...................................................l...................................................l.......................... 16 Programy do pobierania kolorów...................................................l............................................... 17 Rozdzielczość ekranu a wygląd strony...................................................l....................................... 18 Informacja o zalecanej rozdzielczości ekranu ...................................................l.......................... 19 Rozdział 2. Formaty grafiki internetowej...................................................z......... 21 Jaki format wybrać?...................................................l...................................................l.................... 21 Jak zmienić format pliku?...................................................l...................................................l.........22 Format JPG, JPEG — krótka charakterystyka ...................................................l..........................22 Jakie są zalety i wady formatu JPEG? ...................................................l...................................24 Najczęstsze zastosowanie formatu JPEG...................................................l.............................24 Format GIF — krótka charakterystyka ...................................................l......................................24 Zalety i wady formatu GIF...............................l...................................................l......................25 Najczęstsze zastosowanie formatu GIF ...................................................l...............................26 Format PNG — krótka charakterystyka ...................................................l....................................27 Zalety i wady formatu PNG-8...................................................l...............................................27 Zalety i wady formatu PNG-24...................................................l.............................................28 Inne stosowane formaty ...................................................l...................................................l............28 Porównanie formatów graficznych ...................................................l............................................29 Rozdział 3. Kolorowe i graficzne tło ...................................................z............... 31 Kolor tła strony ...................................................l...................................................l.......................... 31 Zmiana koloru tekstu ...................................................l...................................................l................32 Grafika w tle — wstęp...................................................l...................................................l................ 33 6 Elementy graficzne na stronach WWW Jak wstawić obraz jako tło w HTML-u? ...................................................l.....................................34 Jak wstawić obraz jako tło w CSS?...................................................l.........................................34 Powielanie tła ...................................................l...................................................l.............................. 35 Jak umieszczać obraz stanowiący tło na stronie?...................................................l...................... 36 Tło graficzne w tabeli...................................................l...................................................l.................38 Ciekawy efekt spadającego tła...................................................l......................................................38 Efektowny rozbłysk tła ...................................................l...................................................l..............39 Tworzenie tekstur...................................................l...................................................l.......................39 Rozdział 4. Obrazy: wstawianie, obróbka, optymalizacja .....................................43 Informacje wstępne...................................................l...................................................l....................43 Wstawianie pliku graficznego ...................................................l.....................................................43 Tekst alternatywny ...................................................l...................................................l.....................44 Wstawianie obrazów w nagłówkach ...................................................l...........................................45 Wstawianie obrazu w akapicie...................................................l.....................................................45 Rozmiary obrazu...................................................l...................................................l........................47 Jak skalować rozmiary obrazu? ...................................................l.............................................47 Ramka wokół obrazu...................................................l...................................................l.................48 Przetwarzanie wsadowe...................................................l...................................................l..............48 Cięcie grafiki ...................................................l...................................................l...............................50 Optymalizacja grafiki ...................................................l...................................................l................54 Programy do kompresji obrazu ...................................................l............................................56 Przeźroczystość...................................................l...................................................l...........................59 Przeplot GIF-a ...................................................l...................................................l............................ 61 Wyświetlanie progresywne w formacie JPEG...................................................l............................62 Przydatne porady przy tworzeniu grafiki internetowej...................................................l...........62 Rozdział 5. Galerie internetowe...................................................z...................... 65 Argumenty za tworzeniem galerii internetowych ...................................................l....................65 Zalety tworzenia albumów internetowych ...................................................l................................65 Podstawowe zasady tworzenia galerii ...................................................l.........................................66 Ręczne tworzenie cyfrowego fotoalbumu ...................................................l.................................67 Specjalistyczne programy darmowe ...................................................l...........................................68 Specjalistyczne programy komercyjne ...................................................l.......................................70 Tworzenie galerii online...................................................l...................................................l............73 Rozdział 6. Elementy nawigacyjne...................................................z................... 75 Elementy nawigacyjne — wstęp ...................................................l..................................................75 Metody nawigacji ...................................................l...................................................l.......................76 Wybór metody oraz reguły dotyczące nawigacji ...................................................l................79 Struktura informacji...................................................l...................................................l..................80 Programy wspomagające tworzenie przycisków ...................................................l....................... 81 Edytory HTML jako edytory przycisków ...................................................l..................................85 Tworzenie przycisków w Xara Webstyle ...................................................l..............................88 Rozwijane menu nawigacyjne ...................................................l.....................................................90 Pasek nawigacyjny wykonany we Flashu...................................................l....................................93 Spis treści 7 Proste, ale niezawodne metody nawigacji...................................................l..................................95 Mapy odsyłaczy, czyli mapowanie obrazków ...................................................l...........................96 Programy wspomagające tworzenie map łączy...................................................l...................97 Tworzenie map łączy w edytorze FrontPage ...................................................l.....................100 Rozdział 7. Animowane elementy na stronie WWW........................................... 103 Informacje wstępne...................................................l...................................................l.................. 103 Strona powitalna, czyli intro ...................................................l..................................................... 103 Zastosowanie animacji ...................................................l...................................................l............ 106 Przekaz reklamowy...................................................l...................................................l...................107 Proces projektowania reklamy ...................................................l............................................108 Baner reklamowy...................................................l...................................................l......................109 Podział banerów...................................................l...................................................l................. 110 Rozmiar...................................................l...................................................l................................111 Kolor...................................................l...................................................l.................................... 112 Czcionka ...................................................l...................................................l............................. 112 Rozmiar pliku ...................................................l...................................................l.................... 112 Rozmieszczenie elementów w reklamie...................................................l............................. 112 Lokalizacja banera na stronie WWW...................................................l................................. 112 Magia słów i muzyki...................................................l...................................................l...........113 ABC tworzenia animacji ...................................................l...................................................l......... 114 Programy do tworzenia i obróbki animacji ...................................................l.............................115 Tworzenie banera w Xara Webstyle ...................................................l.....................................115 Tworzenie animacji w Xara 3D ...................................................l........................................... 117 Tworzenie animacji w GIF MovieGear...................................................l.............................. 118 Animacja w Ulead GIF Animator ...................................................l......................................120 Tworzenie animacji Flash ...................................................l...................................................l.120 Optymalizacja animacji ...................................................l...................................................l.......... 125 Rozdział 8. Osadzanie plików multimedialnych ...................................................z 129 Bezpieczne osadzanie plików multimedialnych ...................................................l....................129 Wstawianie filmów za pomocą znaczników ...................................................l........................... 130 Internet Explorer...................................................l...................................................l.......................131 Netscape...................................................l...................................................l..................................... 132 Uniwersalny odtwarzacz filmów...................................................l...............................................132 Wstawianie animacji Flash...................................................l...................................................l...... 134 Osadzanie filmów w formacie RealVideo...................................................l................................ 136 Osadzanie filmów w formacie QuickTime ...................................................l............................. 138 Zamiana AVI na SWF...................................................l...................................................l.............. 138 Rozdział 9. Odmienione formularze ...................................................z................141 Informacje wstępne...................................................l...................................................l.................. 141 Zmiana koloru i innych parametrów formularza...................................................l.................. 141 Zmiana przycisku wyślij i wyczyść na graficzny ...................................................l.....................142 Ukrywanie paska przewijania w polu tekstowym formularza ................................................. 145 8 Elementy graficzne na stronach WWW Rozdział 10. Pozostałe dodatki graficzne...................................................z....... 147 Nagłówek...................................................l...................................................l...................................147 Logo...................................................l...................................................l............................................149 Wypunktowania graficzne...................................................l...................................................l...... 152 Separator poziomy...................................................l...................................................l................... 154 Separator pionowy ...................................................l...................................................l................... 156 Strzałki ...................................................l...................................................l....................................... 157 Pasek statusu: GG, Tlen, ICQ, WP kontakt...................................................l............................. 158 Gadu-Gadu ...................................................l...................................................l......................... 159 TLEN ...................................................l...................................................l................................... 159 ICQ ...................................................l...................................................l...................................... 160 Komunikator WP kontakt...................................................l...................................................l 160 Ikona serwisu ...................................................l...................................................l.............................161 Rozdział 11. Dodatkowe efekty ...................................................z.................... 163 Zmiana koloru paska przewijania ...................................................l............................................ 163 Jak przenieść pasek przewijania na lewą stronę? ...................................................l..................... 164 Jak usunąć pasek przewijania? ...................................................l................................................... 165 Zmiana wyglądu kursora...................................................l...................................................l......... 165 Kursor graficzny...................................................l...................................................l....................... 166 Legenda na stronie internetowej ...................................................l............................................... 167 Animacja MARQUEE ...................................................l...................................................l............ 168 Uniwersalna animacja MARQUEE ...................................................l.........................................170 Losowo wyświetlane zdjęcie ...................................................l....................................................... 171 Podmiana wyglądu grafiki po kliknięciu w łącze tekstowe ...................................................l...172 Podmiana wyglądu grafiki po kliknięciu w łącze graficzne ...................................................l.. 173 Efektowna zmiana strony ...................................................l...................................................l....... 173 Efekt przejścia w edytorze MS FrontPage 2003 ...................................................l................174 Efekt poświaty lub kolorowej otoczki...................................................l...................................... 175 Migające elementy na stronie WWW ...................................................l....................................... 175 Pasek postępu...................................................l...................................................l............................ 176 Dodatek A Przydatne adresy internetowe...................................................z...... 179 Darmowa grafika internetowa...................................................l...................................................179 Darmowe elementy graficzne ...................................................l....................................................179 Banery ...................................................l...................................................l........................................179 Darmowe czcionki ...................................................l...................................................l...................180 Programy do tworzenia animacji Flash ...................................................l...................................180 Programy graficzne ...................................................l...................................................l..................180 Przeglądarki graficzne ...................................................l...................................................l.............180 Porady ...................................................l...................................................l........................................ 181 Skorowidz ...................................................z................................................. 183 Rozdział 6. Elementy nawigacyjne Elementy nawigacyjne — wstęp Obecnie rzadko spotyka się witryny internetowe składające się z tylko jednej strony. Wiadomo, że trudno zmieścić wszystkie informacje, zdjęcia i animacje na stronie głównej. Łącza (zwane też hiperłączami) są najważniejszym — poza treścią — elementem każdej witryny. Pamiętaj o tym, tworząc stronę główną: powinna ona bowiem pełnić funkcję czytelnego spisu treści, zawierać łącza do innych podstron lub witryn internetowych. Elementy nawigacyjne w postaci przycisków graficznych lub tekstowych mają ułatwić poruszanie się po witrynie. Muszą być na tyle czytelne i jednoznaczne, aby nawet średnio obeznana z Internetem osoba mogła znaleźć informację, któ- rej szuka. Nawigacja na stronie pomaga odpowiedzieć na trzy pytania: ♦ Gdzie jestem? ♦ Gdzie już byłem? ♦ Gdzie mogę pójść dalej?1 Należy stosować na tyle prosty system nawigacyjny, by internauta skupił się na zawartości merytorycznej witryny, a nie na sposobie poruszania się po niej. 1 Nielsen, J., 2000. Designing Web Usability. Indianapolis, IN: New Riders. (cid:10) 76 Elementy graficzne na stronach WWW Metody nawigacji Każdy, wędrując po Internecie, spotkał się z kilkoma rodzajami nawigacji. Cza- sami — szczególnie w przypadku stron prywatnych — nie były one ani jasne, ani intuicyjne i można było odnieść wrażenie przerostu formy nad treścią. Niektó- re przyciski były tak małe, że nie sposób ich zauważyć, bądź nie było wiadomo, co kliknąć, aby przejść dalej. Można wyróżnić sześć głównych rodzajów nawiga- cji. W dalszej części omówię każdy z nich, przedstawiając ich zalety, wady oraz przykład wykorzystania w sieci. 1. Łącze tekstowe — jest to najstarszy typ łącza, do jego stworzenia wystarczą standardowe znaczniki A /A . Jest ono do tej pory najbardziej popularne, przy czym nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z witryną rządową, naukową czy też stroną małego sklepu. Jego największą zaletą jest krótki kod, a co za tym idzie, szybkość wczytywania pliku. Kolejnymi, nie mniej ważnymi powodami, dla których jest wybierane, są: czytelność (oczywiście przy dobrze dobranych kolorach) i niezawodność (każda przeglądarka dobrze je interpretuje). Poza tym tekst w łączach jest indeksowany przez pajączki wyszukiwarek (dlatego powinien zawierać słowa kluczowe). Dzięki zastosowaniu formatowania łącza można uczynić je równie atrakcyjnym jak przycisk graficzny. Tego typu łącza odnajdziesz na wszystkich portalach, np. Onet.pl, wp.pl, o2.pl itp. 2. Łącze graficzne — pod tym pojęciem kryje się bardzo wiele różnego typu odnośników graficznych, np. przyciski z napisami, symbole graficzne (np. znaczek e-mail), logotypy, flagi i banery będące łączami do innych stron. Podstawową zaletą przycisków graficznych jest poprawa wyglądu danej strony pod warunkiem ich właściwego dobrania i wykonania. Witryna z ładnymi elementami nawigacyjnymi wpada w oko i zostaje zapamiętana. Oczywiście wczytywanie grafiki, w tym przypadku przycisków itp., opóźnia nieznacznie moment ostatecznego załadowania strony, nie są to jednak zbyt duże opóźnienia. Tekst znajdujący się na przycisku nie jest indeksowany przez pajączki wyszukiwarek, jednak użycie atrybutu ALT (tekst alternatywny) z właściwym opisem w dużej mierze niweluje ten brak. Dodatkowy opis może być bardzo dokładny. Przy łączach graficznych trzeba pamiętać o ich czytelności. Tekst umieszczony na nich nie może być zbyt mały. Ten typ łączy znajdziesz na niemalże każdej stronie, np. www.passwordexperts.com, www.pcword.com.pl. 3. Mapa odsyłaczy jest łączem graficznym szczególnego rodzaju, opierającym się na dużej powierzchni graficznej (obrazie). Typowy odsyłacz graficzny nie zawsze jest w stanie zaspokoić oczekiwania twórców stron internetowych, dlatego też wprowadzono takie rozwiązanie. Zaleta jest oczywista: nie cały obraz jest łączem, a jego wybrane elementy aktywują różne połączenia. Rozdział 6.  Elementy nawigacyjne 77 Dzięki temu „ożywimy” nie tylko mapę kraju, ale także przekrój silnika czy amortyzatora. Obecnie mapy odsyłaczy są w pełni obsługiwane przez wszystkie przeglądarki internetowe. Warto do tych spreparowanych części obrazu dodać tekst alternatywny, który ułatwi nawigację w przeglądarce IE. Taki zabieg możemy jednak uzyskać tylko wtedy, gdy mapa składa się z oddzielnych elementów graficznych połączonych znacznikami HTML. Ciekawe wykorzystanie map możesz zobaczyć na stronach: http://www. servisco.com.pl, http://bip.pieszyce.sisco.info, http://www.unibike.pl. 4. Rozwijane pole stanowi duże udogodnienie dla projektanta strony, pozwala bowiem znacznie zmniejszyć ilość miejsca zajmowanego przez przyciski. Znacznik tworzący je jest elementem formularza SELECT /SELECT , stąd też wynikające z tego faktu ograniczenia. Stosuje się je głównie w przypadkach, gdy pod uwagę trzeba wziąć kilka elementów, np. model, rok, wersję, tak jak to ma miejsce w przypadku wyboru karty graficznej. Zawartość tego znacznika jest indeksowana przez pajączki wyszukiwarek. Przykład zastosowania łączy graficznych, tekstowych oraz rozwijanego pola formularza ilustruje rysunek 6.1. Z kolei na witrynie http://www.chip.pl można zobaczyć, jak przydatna jest ta funkcja w połączeniu z paskiem wyszukiwania. 5. Menu rozwijane (przewijane) występuje jako rozwijane menu tekstowe lub graficzne. Tworzone jest najczęściej przy użyciu dynamicznej wersji języka HTML, czyli DHTML2, lub też za pomocą Flasha. Jest to rozwiązanie dobre pod względem ilości zajmowanego miejsca i to stanowi jego największą zaletę. Po najechaniu na nie kursorem myszy najważniejsze wyrażenia rozwijają się na podgrupy tematyczne. Dobrze zbudowane menu bardzo ułatwia nawigację po witrynie, przy czym nie psuje ogólnej koncepcji obrazu strony. Największym problemem jest minimalna przydatność dla pajączków wyszukiwarek, które nie szukają aż tak głęboko słów kluczowych. 6. Pasek wyszukiwania to rozwiązanie stosowane coraz częściej, dostępne jako gotowe, także bezpłatne, skrypty albo w postaci usługi sieciowej. Pozwala internaucie przeszukać witrynę pod kątem występowania danego określenia (podobnie jak np. wyszukiwarka Google). Rezultatem wykonania zapytania jest wyświetlenie wybranych stron posegregowanych według częstotliwości występowania danej frazy. Rozwiązanie to ma w zasadzie same zalety, pozwala bowiem na bardzo szybkie zweryfikowanie zawartości danej witryny. Wadą jest to, że jeśli internauta nie znajdzie tego, czego szukał, szybko opuści witrynę. Tak naprawdę niewiele serwisów może pochwalić się dobrze działającym mechanizmem wyszukiwania, dlatego warto najpierw gruntownie go przetestować. Taki pasek wyszukiwania działa już od wielu lat na stronie http://www.pcword.com.pl. Możliwość umieszczenia 2 DHTML (Dynamic HTML) — język HTML rozszerzony o skrypty i programowanie obiektowe. (cid:10) 78 Elementy graficzne na stronach WWW Rysunek 6.1. Witryna PC Word: zastosowano tutaj prawie wszystkie elementy nawigacyjne, poza typową mapą odsyłaczy paska wyszukującego oferuje także edytor FrontPage, a tę opcję odnajdziesz w zakładce Wstaw/Wstawianie składnika sieci Web pod nazwą Wyszukiwanie w sieci Web. Niestety, ten składnik wymaga rozszerzeń serwera programu FrontPage firmy Microsoft lub programu SharePoint Team Services v1.0 tej firmy. Warto zastanowić się również nad położeniem paska nawigacji. W zasadzie można wyróżnić cztery miejsca: a) na górze — pod logo lub banerem. Ten model stosują z powodzeniem największe serwisy internetowe. Takie umiejscowienie powoduje, że nawigacja jest lepiej widoczna i częściej używana. Ze względu na ograniczone miejsce model ten jest stosowany w połączeniu z pozostałymi; b) lewa kolumna — najbardziej „naturalne” miejsce dla paska nawigacyjnego: według badań jest to miejsce, gdzie spoglądamy odruchowo, szukając łączy do następnych stron; Rozdział 6.  Elementy nawigacyjne 79 c) d) prawa kolumna — stosowana jest bardzo rzadko, najczęściej występuje w połączeniu z lewą kolumną nawigacyjną. Internauci nie przywykli do pasków nawigacyjnych umieszczonych po prawej stronie, co nie oznacza, że trzeba się do tego stosować. dół strony — dolny pasek tuż pod treścią strony też jest dosyć często wykorzystywany, ale z racji jego mniejszej widoczności nie odgrywa tak istotnej roli. Niektórzy projektanci stron powtarzają tam menu z górnego paska, co jest też dobrym rozwiązaniem, jeżeli strona jest długa (nie powinna mieć więcej niż trzy wysokości ekranu). Wybór metody oraz reguły dotyczące nawigacji Nim przejdziesz do tworzenia paska nawigacji, powinieneś zastanowić się, kto jest potencjalnym odbiorcą strony oraz z ilu podstron będzie się składała witryny. Trzeba bowiem przyjąć kilka założeń: ♦ jeśli coś jest logiczne dla twórcy lub projektanta, nie musi być tak samo odbierane przez resztę społeczności internetowej. Zapytaj znajomych, co sądzą o twoim projekcie, ♦ witryna to nie wydrukowana książka, zawsze można coś poprawić, zmienić, dodać lub usunąć, ♦ pasek nawigacji musi być widoczny bez przewijania strony, ♦ zadbaj o potrzeby szukających informacji na stronie, zachęć ich do ponownej wizyty, ♦ jeśli internauta już na samym wstępie się pogubi, zniechęcony szybko opuści witrynę, ♦ ludzie związani z pewną branża mają określone przyzwyczajenia, dlatego też branżowe strony nie powinny zaskakiwać udziwnionymi menu nawigacyjnymi. Czasem warto przyjrzeć się konkurencji, ♦ jeżeli stosujesz łącza tekstowe, przy zmianie domyślnych kolorów (aktywny, odwiedzony) zadbaj o taki ich dobór, który pozwoli użytkownikowi odróżnić miejsca odwiedzone od pozostałych, ♦ czasami najprostsze rozwiązania są najtrafniejsze. Jeżeli wiesz, ile witryna będzie miała podstron, możesz śmiało sięgnąć po jedno (dwa, trzy) z przedstawionych rozwiązań. Budując menu oparte na łączach gra- ficznych, możesz mieć później problemy z dodaniem kolejnego elementu (albo będzie to bardzo pracochłonne). Jeśli wiesz, że witryna będzie się powiększać o nowe podstrony, wybierz menu rozwijane. Dosyć łatwo można je poszerzyć, 80 Elementy graficzne na stronach WWW edytując jego strukturę, przy czym operacji dokonujesz tylko w jednym zewnętrz- nym pliku, nie zaś na 250 stronach (wiem z własnego doświadczenia, że to bar- dzo pracochłonne)3. Dobrym zwyczajem jest umieszczanie menu (przynajmniej uproszczonego) na wszystkich stronach witryny. Umożliwia to internaucie swobodną nawigację po poszczególnych podstronach w dowolnym momencie. Pamiętaj, aby menu nawigacyjne na każdej z podstron było w tym samym miej- scu. Gwarantuje to spójność oraz przypomina odwiedzającemu, że dalej jest na tej samej witrynie. Przyciski Wstecz i Dalej jako elementy nawigacyjne możesz pominąć, ponieważ każda przeglądarka jest w nie wyposażona. Nie mówię tu o przypadku, kiedy ze względu na objętość danego tekstu chcesz, aby internauta doczytał coś jeszcze na kolejnej stronie. Bardzo dobrym, a zarazem prostym rozwiązaniem jest wyposażenie wszystkich stron w odsyłacz prowadzący do strony głównej witryny. Może się bowiem zda- rzyć, że wyszukiwarka przeniesie internautę nie na stronę główną, ale na pod- stronę serwisu. W tym celu można posłużyć się logotypem firmy. Metoda ta jest bardzo pozytywnie odbierana. Struktura informacji Zanim zaczniesz planować nawigację, musisz zdefiniować strukturę informacji, które zawrzesz na stronie. Większość stron biznesowych opiera na się poniższym schemacie: ♦ Produkty (ang. Products) — produkty lub usługi oferowane przez firmę. ♦ O firmie (ang. About) — informacje o firmie. ♦ Kontakt (ang. Contact) — kontakt z firmą, najczęściej w formie formularza. ♦ Warunki współpracy (ang. Investors Relations) — informacje przydatne dla inwestorów, przyszłych kontrahentów. ♦ Pomoc (ang. Support) — pomoc dla klientów, w tym również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie (ang. FAQ). Element ten występuje również osobno. 3 Teraz już wiem, jak nieodzowne jest oddzielenie struktury menu nawigacyjnego w przypadku dużych serwisów oraz jak przydatne są narzędzia typu „Znajdź i zastąp”, np. program HTML Search and Replace. (cid:10) Rozdział 6.  Elementy nawigacyjne 81 Z kolei część stron prywatnych, niekomercyjnych opiera się na następującej sys- tematyce: ♦ O mnie (ang. About Me) — informacje o autorze strony. ♦ Ulubione strony (ang. Favorite Links) — strony internetowe, które autor lubi i chce polecić innym. ♦ Przyjaciele, rodzina oraz zwierzęta domowe, hobby (ang. Friends, family and pets, hobby) — informacje o przyjaciołach, rodzinie autora, jego zainteresowaniach itp. Programy wspomagające tworzenie przycisków Nie każdy ma czas i zdolności plastyczne, by stworzyć ładnie wyglądający przy- cisk nawigacyjny. Właśnie w takiej sytuacji warto użyć odpowiedniego programu do generowania grafiki na potrzeby stron internetowych. Wybór jest naprawdę duży. Niestety, większość aplikacji oferujących ciekawie wyglądające szablony przycisków jest dosyć droga. Na szczęście starsze wersje tych programów moż- na czasem zdobyć, kupując czasopisma komputerowe. Warto więc dokładniej przeglądać zawartość płyt dołączanych do tych pism, w szczególności działy „Grafika” i „Internet”. Przeważnie praca w tych programach ogranicza się do wybrania szablonu przy- szłego przycisku, ewentualnej zmiany koloru, rozmiaru, oświetlenia oraz wpi- sania tekstu i zapisania gotowego przycisku. Poniżej zamieszczam opis kilku takich narzędzi. Wybór ten nie jest przypadkowy, kierowałem się efektownością przycisków. Crystal Button — to program do tworzenia krystalicznych przycisków. Za jego po- mocą można stworzyć pojedyncze przyciski, poziome i pionowe paski nawiga- cyjne oraz zakładki. Liczba szablonów jest całkiem pokaźna, poza tym istniejące można swobodnie modyfikować, co pozwala na odrobinę twórczego szaleństwa. Można zmieniać sposób oświetlenia, rodzaj obramowania, rozmiar tworzone- go przycisku. Samo poznanie wszystkich opcji programu zajmie 30 − 40 minut. Praca z tym narzędziem to sama przyjemność, podobnie jak strona producenta (zobacz rysunek 6.2). XP Web Buttons — bardzo dobry program o ciekawych możliwościach. Za jego pomocą można stworzyć wysokiej jakości pojedynczy przycisk, jak i całe menu. Aplikacja pozwala kontrolować niemalże każdy parametr przycisku, tak więc z łatwością osiągniesz oczekiwany rezultat. Można zmieniać kierunek, rozmiar, kolor, czcionkę, efekt cienia i wiele innych. Nowatorskim rozwiązaniem jest 82 Elementy graficzne na stronach WWW Rysunek 6.2. Witryna programu Crystal Button. Stwórz krystaliczne przyciski w kilka minut — głosi slogan reklamowy możliwość dodania przed tekstem własnej ikony. Jak dotąd jest to jedyne tego typu narzędzie, z jakim się spotkałem, oferujące tę opcję. Jak już wspomniałem wcześniej, XP Web Buttons potrafi tworzyć nie tylko pojedyncze przyciski, ale także całe menu. Może być ono poziome lub pionowe, współpracuje z efektem Rollover4 oraz „click” (program tworzy odpowiedni kod JavaScript oraz HTML). Wszystko, co stworzysz w programie, możesz zapisać jako Project File, co pozwo- li ci zmieniać szablon w przyszłości. Rysunek 6.3 przedstawia okno konfigura- cyjne programu. ButtonFly — kolejny program do tworzenia przycisków i menu nawigacyjnego. Jest to naprawdę bardzo rozbudowane narzędzie. W gąszczu opcji można się nieco zgubić, jednakże po kilku godzinach pracy z programem można śmiało 4 Efekt ten pozwala lepiej zobaczyć, w którym miejscu menu znajduje się kursor myszki, ponieważ to pole przybiera np. inny kolor itp. (cid:10) Rozdział 6.  Elementy nawigacyjne 83 Rysunek 6.3. Rozbudowane menu konfiguracyjne w programie XP Web Buttons powiedzieć: „To jest to”. W ButtonFly można nie tylko wybierać wielkość i kolor, ale także kształt (wiele szablonów), rodzaj tła oraz inne ciekawe efekty i rozwią- zania. Wszystko dzieje się w trybie rzeczywistym, czyli mamy stały podgląd na- szych poczynań. Program potrafi tworzyć nie tylko zwykłe przyciski, ale także wszelkiego typu cuda. Myślę, że propozycja z „motylkiem” będzie interesująca dla każdego, kto gotów jest poświęcić jeden wieczór na rozgryzienie wszystkich możliwości programu. Warto zwrócić uwagę na 28 gotowych dynamicznych przycisków. Rysunek 6.4 przedstawia okno programu i otwartą zakładkę Font (czcionka). Z godnych polecenia aplikacji należy wymienić także: 3D Button Kreator, AlphaBut- ton oraz CoffeeCup Button Faktory. Należy również bez wątpienia wspomnieć o pa- kiecie Xara Webstyle, który dla wielu webmasterów stanowi niezbędnik. Pełna wersja Xara Webstyle 2 była zamieszczona na płycie w czasopiśmie PCFormat w paździer- niku 2003. Z kolei pełna wersja opatrzona numerem 3.0 znalazła się w wydaniu styczniowym 2004 tego samego pisma. Polskim dystrybutorem tego narzędzia jest firma Makolab. Interfejs programu wzbudza zaufanie dzięki przejrzystości i prostocie (patrz rysunek 6.5). 84 Elementy graficzne na stronach WWW Rysunek 6.4. Okno konfiguracyjne edytora przycisków ButtonFly Rysunek 6.5. Interfejs programu Xara Webstyle 4. Dzięki tej aplikacji można stworzyć niemalże każdy element strony, łącznie z ogólnym szablonem witryny
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Elementy graficzne na stronach WWW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: