Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00592 013507 21028131 na godz. na dobę w sumie
Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017 - ebook/pdf
Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965074 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji Czytelnik sprawdzi, na czym polegają zmiany dotyczące obniżenia wieku emerytalnego. Chodzi tu o ustalanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, obliczanie ich wysokości oraz postępowanie w sprawie przyznania świadczeń. Czytelnik będzie mógł porównać nowe przepisy z tymi obowiązującymi do 30 września 2017 r. Na praktycznych przykładach prześledzi zmiany i ich konsekwencje dla świadczeniobiorców i ewentualne obowiązki dla pracodawców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EMERYTURY 2017z uwzględnieniem zmian od 1 październikaCena brutto 59,90 złISBN 978-83-269-6507-4UOB 1521 października 2017 r. do data, od której obowiązują przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia powszechnego wieku emery-talnego do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Co ważne, pozostałe regulacje mają charakter dostosowujący inne przepisy w zakresie, w jakim odwołują się one do wieku emerytalnego. W książce Czytelnicy dowiedzą się, na czym polegają zmiany przepisów emerytalnych od 1 października dotyczące m.in.: • obniżenia powszechnego wieku emerytalnego — 60 lat w przypadku ko-biet i 65 lat w przypadku mężczyzn,• orzekania o niezdolności do pracy do osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego,• ustalenia okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych przy obliczaniu wysokości renty z tytułu niezdol-ności do pracy, liczonych od zgłoszenia wniosku do osiągnięcia obniżo-nego wieku,• możliwości przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek,• likwidacji emerytury częściowej,• obniżenia do 20 lat wymaganego stażu (w przypadku kobiet) do pod-wyższenia emerytury do emerytury najniższej,• przyznania emerytury z urzędu w obniżonym wieku emerytalnym,• ustania prawa do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego, nauczyciel-skiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej z dniem poprzedzającym ukończenie obniżonego wieku emerytalnego,• możliwości pobierania świadczenia bez względu na wysokość przycho-du w przypadku osiągnięcia przez emeryta obniżonego wieku emerytal-nego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,• uruchomienia „suwaka bezpieczeństwa” dla osób, które ukończyły wiek niższy o 10 lat od obniżonego wieku emerytalnego,• ponownego obliczenia emerytury w przypadku kobiet pobierających okresową emeryturę kapitałową, w obniżonym „męskim” powszech-nym wieku emerytalnym.e-bookKsiążka dostępna jako e-book na:EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r Gdzie, kiedy i w jaki sposób potwierdzono (cid:93)(cid:69)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:83)(cid:226)(cid:92)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:69)(cid:76)(cid:85)(cid:88)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:71)(cid:85)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:34)Przy jakich schorzeniach (cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:79)(cid:76)(cid:90)(cid:82)(cid:338)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:83)(cid:82)(cid:80)(cid:82)(cid:70)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:366)(cid:72)(cid:3) (cid:82)(cid:78)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:253)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:280)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:69)(cid:76)(cid:85)(cid:34)(cid:61)(cid:68)(cid:80)(cid:246)(cid:90)(cid:3)(cid:78)(cid:86)(cid:76)(cid:200)(cid:285)(cid:78)(cid:218)(cid:3)(cid:77)(cid:88)(cid:285)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:258)(cid:3)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:77)(cid:3)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:93)(cid:3)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:78)(cid:35)(cid:90)(cid:76)(cid:83)(cid:17)(cid:83)(cid:79)(cid:3)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:241)(cid:3)(cid:21)(cid:21)(cid:3)(cid:24)(cid:20)(cid:27)(cid:3)(cid:21)(cid:27)(cid:3)(cid:21)(cid:27)(cid:3)(cid:3)W jaki sposób (cid:83)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:74)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:253)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:226)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:366)(cid:92)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:34)(cid:3)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:87)(cid:92)(cid:79)(cid:78)(cid:82)(cid:3)(cid:28)(cid:15)(cid:28)(cid:19)(cid:93)(cid:226)GOTOWE PRZEPISY!Prawdziwa historia:(cid:370)(cid:52)(cid:83)(cid:79)(cid:83)(cid:82)(cid:69)(cid:143)(cid:73)(cid:81)(cid:4)(cid:81)(cid:83)(cid:78)(cid:647)(cid:4)(cid:71)(cid:89)(cid:79)(cid:86)(cid:94)(cid:93)(cid:71)(cid:665)(cid:5)(cid:369)Drodzy Czytelnicy,(cid:48)(cid:67)(cid:92)(cid:91)(cid:89)(cid:67)(cid:79)(cid:3)(cid:85)(cid:75)(cid:566)(cid:3)(cid:70)(cid:84)(cid:3)(cid:79)(cid:71)(cid:70)(cid:16)(cid:3)(cid:52)(cid:67)(cid:75)(cid:80)(cid:71)(cid:84)(cid:3)(cid:46)(cid:75)(cid:79)(cid:82)(cid:75)(cid:80)(cid:85)(cid:71)(cid:78)(cid:16)(cid:3)(cid:55)(cid:70)(cid:67)(cid:141)(cid:81)(cid:3)(cid:79)(cid:75)(cid:3)(cid:85)(cid:75)(cid:566)(cid:3)(cid:81)(cid:85)(cid:75)(cid:548)(cid:73)(cid:80)(cid:548)(cid:550)(cid:3)(cid:86)(cid:81)(cid:14)(cid:3)(cid:69)(cid:81)(cid:3)(cid:76)(cid:71)(cid:85)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:84)(cid:67)(cid:73)(cid:80)(cid:75)(cid:71)(cid:80)(cid:75)(cid:71)(cid:79)(cid:3)(cid:79)(cid:75)(cid:78)(cid:75)(cid:81)(cid:80)(cid:533)(cid:89)(cid:3)(cid:78)(cid:87)(cid:70)(cid:92)(cid:75)(cid:3)(cid:69)(cid:74)(cid:81)(cid:84)(cid:91)(cid:69)(cid:74)(cid:3)(cid:80)(cid:67)(cid:3)(cid:69)(cid:87)(cid:77)(cid:84)(cid:92)(cid:91)(cid:69)(cid:566)(cid:3)(cid:86)(cid:91)(cid:82)(cid:87)(cid:3)(cid:43)(cid:43)(cid:28)(cid:3)(cid:81)(cid:85)(cid:86)(cid:67)(cid:86)(cid:71)(cid:69)(cid:92)(cid:80)(cid:75)(cid:71)(cid:3)(cid:92)(cid:89)(cid:91)(cid:69)(cid:75)(cid:566)(cid:657)(cid:91)(cid:141)(cid:71)(cid:79)(cid:3)(cid:89)(cid:67)(cid:78)(cid:77)(cid:566)(cid:3)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:548)(cid:3)(cid:69)(cid:74)(cid:81)(cid:84)(cid:81)(cid:68)(cid:548)(cid:1041)(cid:3)(cid:52)(cid:67)(cid:92)(cid:3)(cid:80)(cid:67)(cid:3)(cid:92)(cid:67)(cid:89)(cid:85)(cid:92)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:91)(cid:141)(cid:71)(cid:79)(cid:3)(cid:85)(cid:75)(cid:566)(cid:3)(cid:85)(cid:86)(cid:84)(cid:67)(cid:69)(cid:74)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:84)(cid:92)(cid:71)(cid:70)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:89)(cid:75)(cid:77)(cid:141)(cid:67)(cid:80)(cid:75)(cid:67)(cid:79)(cid:75)(cid:16)(cid:132) (cid:79)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:86)(cid:73)(cid:88)(cid:82)(cid:93)(cid:4)(cid:84)(cid:80)(cid:69)(cid:82)(cid:16)(cid:4)(cid:79)(cid:88)(cid:632)(cid:86)(cid:93)(cid:4)(cid:89)(cid:143)(cid:69)(cid:88)(cid:91)(cid:77)(cid:4)(cid:39)(cid:77)(cid:4)(cid:91)(cid:69)(cid:80)(cid:79)(cid:665)(cid:4)(cid:94)(cid:4)(cid:71)(cid:89)(cid:79)(cid:86)(cid:94)(cid:93)(cid:71)(cid:647)(cid:132) (cid:94)(cid:69)(cid:4)(cid:84)(cid:83)(cid:81)(cid:83)(cid:71)(cid:647)(cid:4)(cid:71)(cid:76)(cid:73)(cid:71)(cid:79)(cid:17)(cid:80)(cid:77)(cid:87)(cid:88)(cid:93)(cid:4)(cid:81)(cid:83)(cid:756)(cid:73)(cid:87)(cid:94)(cid:4)(cid:91)(cid:4)(cid:84)(cid:86)(cid:83)(cid:87)(cid:88)(cid:93)(cid:4)(cid:87)(cid:84)(cid:83)(cid:87)(cid:632)(cid:70)(cid:4)(cid:79)(cid:83)(cid:82)(cid:88)(cid:86)(cid:83)(cid:80)(cid:83)(cid:91)(cid:69)(cid:649)(cid:4)(cid:91)(cid:87)(cid:94)(cid:93)(cid:87)(cid:88)(cid:79)(cid:77)(cid:73)(cid:4)(cid:71)(cid:83)(cid:72)(cid:94)(cid:77)(cid:73)(cid:82)(cid:82)(cid:73)(cid:4)(cid:94)(cid:69)(cid:72)(cid:69)(cid:82)(cid:77)(cid:69)(cid:18)(cid:132) (cid:72)(cid:94)(cid:77)(cid:665)(cid:79)(cid:77)(cid:4)(cid:88)(cid:73)(cid:86)(cid:69)(cid:84)(cid:77)(cid:77)(cid:4)(cid:83)(cid:84)(cid:77)(cid:87)(cid:69)(cid:82)(cid:73)(cid:78)(cid:4)(cid:91)(cid:4)(cid:4)(cid:79)(cid:87)(cid:77)(cid:647)(cid:756)(cid:71)(cid:73)(cid:16)(cid:4)(cid:79)(cid:69)(cid:756)(cid:72)(cid:93)(cid:4)(cid:72)(cid:77)(cid:69)(cid:70)(cid:73)(cid:88)(cid:93)(cid:79)(cid:4)(cid:78)(cid:73)(cid:87)(cid:88)(cid:4)(cid:91)(cid:4)(cid:87)(cid:88)(cid:69)(cid:82)(cid:77)(cid:73)(cid:4)(cid:94)(cid:91)(cid:69)(cid:80)(cid:71)(cid:94)(cid:93)(cid:649)(cid:4)(cid:87)(cid:91)(cid:83)(cid:78)(cid:647)(cid:4)(cid:71)(cid:89)(cid:79)(cid:86)(cid:94)(cid:93)(cid:71)(cid:665)(cid:4)(cid:88)(cid:93)(cid:84)(cid:89)(cid:4)(cid:45)(cid:45)(cid:62)(cid:69)(cid:81)(cid:632)(cid:91)(cid:4)(cid:79)(cid:87)(cid:77)(cid:647)(cid:756)(cid:79)(cid:665)(cid:4)(cid:78)(cid:89)(cid:756)(cid:4)(cid:72)(cid:94)(cid:77)(cid:721)(cid:4)(cid:77)(cid:4)(cid:94)(cid:69)(cid:71)(cid:94)(cid:82)(cid:77)(cid:78)(cid:4)(cid:82)(cid:83)(cid:91)(cid:73)(cid:16)(cid:4)(cid:62)(cid:40)(cid:54)(cid:51)(cid:59)(cid:41)(cid:4)(cid:756)(cid:93)(cid:71)(cid:77)(cid:73)(cid:5)(cid:4)(cid:22)(cid:29)(cid:16)(cid:29)(cid:20)(cid:4)(cid:94)(cid:143)(cid:4)(cid:70)(cid:86)(cid:89)(cid:88)(cid:88)(cid:83)39,90 bruttoNapisz cok@wip.pl(cid:3)(cid:3)(cid:79)(cid:88)(cid:69)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:71)(cid:93)(cid:90)(cid:82)(cid:262)(cid:3)22 518 28 28 (cid:58)(cid:76)(cid:219)(cid:70)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)www.FABRYKAWIEDZY.com##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r Wstęp1Emerytury 2017##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października2##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r 3Spis treściRozdział 1. Prawo do świadczeńI. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ................. 7 1. Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym ...................................... 7 2. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach................................ 9 3. Emerytura częściowa ................................................................................ 11 3.1. Zamiana emerytury częściowej na powszechną ............................ 13 4. Emerytura z urzędu ................................................................................... 14 5. Okresowa emerytura kapitałowa ............................................................. 16 5.1. Warunki przyznania okresowej emerytury kapitałowej ................. 16 5.2. Wygaśnięcie prawa do okresowej emerytury kapitałowej ............. 17 5.3. Obliczenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej ............... 19 5.4. Przeliczenie okresowej emerytury kapitałowej .............................. 19 6. Emerytura pomostowa ............................................................................. 22II. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. ............ 26 1. Powszechny wiek emerytalny ................................................................... 26 2. Emerytura przyznawana z urzędu ............................................................ 27III. Emerytura nauczycielska ................................................................................. 28 1. Ustalanie stażu pracy nauczycielskiej ...................................................... 30 2. Warunek rozwiązania stosunku pracy ...................................................... 31IV. Wypłata emerytury w powszechnym wieku emerytalnym ............................. 35V. Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ......................... 36 1. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ................. 38VI. Prawo do świadczenia przedemerytalnego .................................................... 39 1. Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego ................................ 42 2. Wysokość świadczenia przedemerytalnego ............................................ 42VII. Renta z tytułu niezdolności do pracy ................................................................ 44 1. Orzekanie o niezdolności do pracy ........................................................... 45 2. Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy ........................................ 46Rozdział 2. Wysokość emeryturyI. Nowa emerytura .............................................................................................. 50 1. Podstawa obliczenia emerytury ............................................................... 50 1.1. Składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego ............................................................... 52 1.1.1. Waloryzacja roczna ................................................................ 53 1.1.2. Waloryzacja kwartalna .......................................................... 55##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października4 1.2. Kwoty środków na subkoncie .......................................................... 59 1.2.1 Suwak bezpieczeństwa .......................................................... 60 1.3. Kapitał początkowy .......................................................................... 61 1.3.1. Część socjalna ........................................................................ 62 1.3.2. Okresy składkowe i nieskładkowe ........................................ 64 1.3.4. Podstawa wymiaru kapitału początkowego ........................ 66 1.3.5. Waloryzacja kapitału początkowego .................................... 71 1.3.6. Rekompensata ....................................................................... 73 1.3.7. Ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego ........................................................................ 74 2. Średnie dalsze trwanie życia ..................................................................... 76 3. Zwiększenie rolne ...................................................................................... 83 4. Emerytura najniższa .................................................................................. 84 5. Emerytura w docelowej wysokości ........................................................... 88II. Wysokość emerytury przyznawanej z urzędu .................................................. 91III. Wysokość emerytury częściowej ...................................................................... 91IV. Wysokość emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. ...................... 92V. Wysokość okresowej emerytury kapitałowej .................................................. 93VI. Ponowne obliczenie wysokości emerytury ..................................................... 94 1. Na nowych zasadach ................................................................................. 94 2. Na dotychczasowych zasadach ................................................................ 98Rozdział 3. Postępowanie w sprawie emerytury 1. Wniosek o emeryturę ............................................................................... 100 2. Wycofanie wniosku .................................................................................. 101 3. Data zgłoszenia wniosku o emeryturę ................................................... 101 4. Istotne elementy wniosku ....................................................................... 103 5. Dokumenty wymagane do wniosku o emeryturę .................................. 103 6. Decyzja ZUS ............................................................................................. 106##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r Wstęp5WstępOd 1 października 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektó-rych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38); dalej: ustawa wiekowa. Wprowadzone zmiany dotyczącą przede wszystkim obniżenia powszechnego wieku emerytalne-go do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Pozostałe regulacje mają charakter dostosowujący inne przepisy w zakresie, w jakim odwołują się one do wieku emerytalnego. Zmiany przepisów dotyczą m.in.: ▶obniżenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, ▶orzekania o niezdolności do pracy do osiągnięcia obniżonego wieku emerytal-nego, ▶ustalenia okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nie-składkowych przy obliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy, li-czonych od zgłoszenia wniosku do osiągnięcia obniżonego wieku, ▶możliwości przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek, ▶likwidacji emerytury częściowej, ▶obniżenia do 20 lat stażu wymaganego (w przypadku kobiet) do podwyższenia emerytury do emerytury najniższej, ▶przyznania emerytury z urzędu w obniżonym wieku emerytalnym, ▶ustania prawa do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej z dniem poprzedzają-cym ukończenie obniżonego wieku emerytalnego, ▶możliwości pobierania świadczenia bez względu na wysokość przychodu w przypadku osiągnięcia przez emeryta obniżonego wieku emerytalnego wyno-szącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ▶uruchomienia „suwaka bezpieczeństwa” dla osób, które ukończyły wiek niższy o 10 lat od obniżonego wieku emerytalnego, ▶ponownego obliczenia emerytury w przypadku kobiet, pobierających okresową emeryturę kapitałową, w obniżonym „męskim” powszechnym wieku emerytalnym.Ustawa wiekowa zawiera także regulacje przejściowe dotyczące ubezpieczo-nych, którzy nie osiągnęli przed 1 października 2017 r. (tj. przed wejściem w życie ustawy wiekowej) podwyższonego wieku emerytalnego, a osiągnęli wiek obni-żony). Ważne##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października6Ponadto zagwarantowano ochronę praw nabytych. Ustawa wiekowa nie narusza praw i obowiązków ubezpieczonych, którzy nabyli prawo do świadczeń określo-nych w przepisach ustawy wiekowej.W książce przedstawiono stan prawny obowiązujący do 30 września 2017 r. oraz omówiono zmiany, jakie wprowadza – począwszy od 1 października 2017 r. – usta-wa wiekowa. Chodzi o zaprezentowanie, w jakim zakresie ustawa wiekowa zmienia ustalenie prawa i wysokości świadczeń, a w jakim zakresie daje gwarancję zacho-wania dotychczasowych praw. Pominięto natomiast kwestie dotyczącą wcześniej-szego przejścia na emeryturę górników, a także tych ubezpieczonych, którzy wa-runki do emerytury wcześniejszej powinni spełnić do 31 grudnia 2008 r. Kobiety urodzone przykładowo w 1953 r. ukończyły już wydłużony powszechny wiek eme-rytalny. Jeżeli spełniały warunki do przyznania emerytury wcześniejszej na pod-stawie przepisów ustawy emerytalnej, a nie złożyły wniosku i zrobią to obecnie, przejdą na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym. Pominięto lub ogra-niczono inne kwestie, do których nie ma odniesienia ustawa wiekowa. W rozdziale poświęconym postępowaniu skoncentrowano się na postępowaniu w sprawach emerytury.##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r 7Rozdział 1. Prawo do świadczeńUstawodawca podzielił ubezpieczonych na dwie grupy wiekowe:1) ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.2) urodzonych po 31 grudnia 1948 r.Prawo do emerytury uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, które są zróżnicowane w zależności od daty urodzenia i płci, a w niektórych przypadkach od spełnienia warunków dotyczących stażu emerytalnego.I. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.1. Emerytura w powszechnym wieku emerytalnymEmerytura w powszechnym wieku emerytalnym przysługuje ubezpieczonym uro-dzonym po 31 grudnia 1948 r. po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Ubezpieczonym jest w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej osoba pod-legająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także osoba, która przed 1 stycznia 1999 r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emery-talnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.Powszechny wiek jest zróżnicowany i uzależniony od daty urodzenia ubezpieczo-nego oraz płci. Według stanu obowiązującego do dnia 30 września 2017 r.:- dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1953 r. powszechny wiek emerytal-ny wynosi 60 lat, – dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. ulega podwyższe-niu o 1 miesiąc co trzy miesiące. Docelowo wydłużony wiek emerytalny dla kobiet miał wynosić 67 lat (w 2040 roku). W załączniku nr 1 (str. 105) przedstawiono Tabelę prezentującą podwyższony wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w kolejnych miesiącach w latach 1953–1973, a w załączniku nr 2 (str. 111) – Tabelę przedstawiającą wiek emerytalny mężczyzn urodzonych w kolejnych miesiącach w latach 1947–1953. ##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października8Prawo do emerytury przysługuje po spełnieniu warunków wymaganych do przy-znania emerytury (osiągnięcie powszechnego podwyższonego wieku emerytal-nego dla mężczyzn i dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. oraz posiadania statusu ubezpieczonego). Podwyższony wiek emerytalny będzie obowiązywał do 30 września 2017 r. Zmiana od 1 października 2017 r. Od 1 października 2017 r. ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przy-sługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących wcześniejszego przejścia na emeryturę1. Obniżenie wieku emerytalnego dotyczy nabycia prawa do emerytury w po-wszechnym wieku emerytalnym2, emerytury z urzędu3 oraz okresowej emerytu-ry kapitałowej4 i okresowej emerytury kapitałowej z urzędu5.Z możliwości przejścia na emeryturę będą mogły skorzystać osoby, które obni-żony wiek emerytalny:1) osiągną po 30 września 2017 r. tj. kobiety urodzone po 30 września 1957 r., a mężczyźni urodzeni po 30 września 1952 r.2) przed 1 października 2017 r.: a) osiągnęły wiek obniżony, a które nie osiągnęły podwyższonego wieku emerytalnego, tj. kobiety urodzone po 30 czerwca 1956 r., a mężczyźni urodzeni po 30 czerwca 1951 r.,b) osiągnęły zarówno obniżony, jak i podwyższony wiek emerytalny tj. ko-biety urodzone przed 1 lipca 1956 r., a mężczyźni urodzeni przed 1 lipca 1951 r.ZUS przyzna emeryturę – po złożeniu wniosku – w związku z osiągnięciem obni-żonego wieku emerytalnego. Warunkiem przyznania emerytury jest posiadania jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub ubezpieczeniu społecznemu. Przykład Jolanta C. urodziła się 15 stycznia 1958 r. Od kilkunastu lat prowadzi pozarolniczą działalność. Podlega więc ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wiek 60 lat 1 Art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.); dalej: ustawa emerytalna.2 Art. 24 ustawy emerytalnej.3 Art. 24a ustawy emerytalnej.4 Art. 12 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz.1097 ze zm.), dalej: ustawa o emeryturach kapitałowych.5 Art. 13 ustawy o emeryturach kapitałowych.##7#52#aSUZPUk1BVC1Xb2JsaW5r Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: