Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00538 011355 21055250 na godz. na dobę w sumie
Emisja do powietrza - ebook/pdf
Emisja do powietrza - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 100
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964046 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie to publikacja, dzięki której przedsiębiorca nauczy się przygotowywać wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów oraz zgłoszenie instalacji. W publikacji podpowiadamy, jak prawidłowo zamontować króćce pomiarowe. Czytelnik znajdzie również informacje, jak zapobiegać i ograniczać emisję gazów i pyłów do powietrza.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Emisja do powietrza wskazówki l zapobieganie l procedury Działalność gospodarcza, szczególnie produkcyjna, w mniejszym lub większym stopniu wpływa na środowisko poprzez wprowadzanie do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji czy też ciepła, hałasu, wibracji oraz pola elektromagnetycznego. Nie zawsze można tej emisji uniknąć, ale należy zrobić wszystko, by ją minimalizować i działać zgod- nie z prawem. Formalne uzgodnienie emisji zanieczyszczeń do powie- trza to między innymi procedura związana z wydaniem pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza czy zgłoszenia instalacji. Książka zawiera praktyczne omówienie pięciu zagadnień, takich jak: • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, • zgłoszenie instalacji, • zapobieganie emisji lotnych związków organicznych, • emisja substancji zapachowych, • montaż króćców pomiarowych. W czasach coraz dotkliwszych restrykcji związanych z uchylaniem się od wypełniania przepisów ochrony środowiska wiedza ta może się okazać bardzo cenna. ISBN 978-83-269-6283-7 ISBN 978-83-269-6404-6 6 9 2 2 U U O O U U Cena brutto 79 zł Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie UOU29.indd 1 28.04.2017 07:37 Autorzy: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Iwona Czauderna, Przemysław Dąbrowski, Marta Karczewska, Izabela Kotowska Redakcja: Agnieszka Bisiorek Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDRUK ISBN: 978-83-269-6404-6 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie” została przygotowana z zacho- waniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapo- bieganie” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzial- ności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOU29.indd 2 28.04.2017 07:37 Spis treści Spis treści Wstęp ................................................................................................................. 5 Rozdział 1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza .......... 7 1.1. Zasady i wyjątki uzyskania pozwolenia .......................................................... 7 1.2. Instalacje wymagające pozwolenia ............................................................. 11 1.3. Aspekty, na które warto zwrócić uwagę, klasyfikując instalację .................. 12 1.4. Kiedy złożyć wniosek ................................................................................... 24 1.5. Zawartość wniosku ...................................................................................... 25 1.6. Kto wydaje pozwolenie ................................................................................ 32 1.7. Postępowanie kompensacyjne .................................................................... 33 1.8. Kary za brak pozwolenia .............................................................................. 36 Rozdział 2. Zgłoszenie instalacji ......................................................................... 38 2.1. Czym jest zgłoszenie .................................................................................... 38 2.2. Kiedy jest wymagane zgłoszenie instalacji ................................................... 38 2.3. Zawartość zgłoszenia ................................................................................... 41 2.4. Przykładowe zgłoszenie instalacji ................................................................ 42 2.5. Kto może zgłosić instalację .......................................................................... 47 2.6. Organy przyjmujące zgłoszenie ................................................................... 47 2.7. Zgłoszenie – procedura ................................................................................ 48 2.8. Termin ważności zgłoszenia ......................................................................... 50 2.9. Kary za brak zgłoszenia ................................................................................ 51 2.10. Opłaty związane ze zgłoszeniem .................................................................. 52 2.11. Pomiary ....................................................................................................... 52 Rozdział 3. Zapobieganie emisji lotnych związków organicznych ...................... 53 3.1. Podstawa ustalenia standardów emisyjnych ............................................... 53 3.2. Dopuszczalne wielkości emisji ..................................................................... 54 3.3. Konsekwencje niedotrzymania standardów emisji LZO .............................. 55 3.4. Korzyści ze stosowania metody ograniczania LZO ....................................... 56 3.5. Metody ograniczenia emisji LZO .................................................................. 56 Rozdział 4. Emisja substancji zapachowych ....................................................... 63 4.1. Uciążliwość zapachowa ............................................................................... 63 4.2. Źródła emisji odorów ................................................................................... 64 4.3. Odory a zdrowie człowieka .......................................................................... 65 UOU29.indd 3 3 28.04.2017 07:37 Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie 4.4. Jak zapobiec lub zmniejszyć emisję odorów ................................................ 65 4.5. Techniki redukcji i minimalizacji emisji odoru ............................................. 68 Rozdział 5. Montaż króćców pomiarowych ....................................................... 82 5.1. Wymagania względem pomiarów ............................................................... 82 5.2. Króćce pomiarowe zgodnie z normą ........................................................... 84 5.3. Lokalizacja króćców ..................................................................................... 86 5.4. Pomiary w trudno dostępnych miejscach .................................................... 89 Podstawa prawna ............................................................................................. 90 Ważne pojęcia .................................................................................................. 93 4 UOU29.indd 4 28.04.2017 07:37 WStęp Działalność gospodarcza, szczególnie produkcyjna, w mniejszym lub większym stopniu wpływa na środowisko poprzez wprowadzanie do po- wietrza, wody, gleby lub ziemi substancji czy też ciepła, hałasu, wibracji oraz pola elektromagnetycznego. Nie zawsze można tej emisji uniknąć, ale należy zrobić wszystko, by ją minimalizować i działać zgodnie z prawem. A to oznacza, że trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii i niekiedy zastosować odpowiednie metody zapobiegania lub zmniejszenia emisji. Formalne uzgodnienie emisji zanieczyszczeń do powietrza to między innymi procedura związana z wydaniem pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza czy zgłoszenia instalacji. W publikacji prezen- tujemy: techniki ograniczenia lub minimalizacji emisji lotnych związków organicznych i odorów, przebieg uregulowań emisyjnych, czyli zgłoszenia i pozwolenia oraz dlaczego opłaca się posiadać pozwolenie. W czasach coraz dotkliwszych restrykcji związanych z uchylaniem się od wypełniania przepisów ochrony środowiska wiedza ta może się okazać bardzo cenna. Książka zawiera praktyczne omówienie pięciu zagadnień, takich jak: z pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z zgłoszenie instalacji, z zapobieganie emisji lotnych związków organicznych, z emisja substancji zapachowych, z montaż króćców pomiarowych. UOU29.indd 5 5 28.04.2017 07:37 W poradniku procedurę uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia instalacji prezentujemy w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób, tak by każdy z nas samodzielnie potrafił je przygotować. Zapraszamy do lektury. Redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka 6 UOU29.indd 6 28.04.2017 07:37 Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie Rozdział 1. pozWolEniE na WpRoWadzaniE gazóW lub pyłóW do poWiEtRza 1.1. Zasady i wyjątki uzyskania pozwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zwyczajowo zwane jest pozwoleniem emisyjnym. Obowiązek jego posiadania zależy między innymi od: 1) rodzaju i skali prowadzonej działalności, 2) sposobu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz 3) rodzaju emitowanych zanieczyszczeń. Pozwolenia emisyjnego na wprowadzanie zanieczyszczeń do powie- trza w ogólnym zarysie wymagają instalacje, dla których spełnione są następujące warunki: z ich eksploatacja związana jest z wprowadzaniem do powietrza gazów lub pyłów w sposób zorganizowany (za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych, poza wentylacją grawitacyjną) i dla których to substancji określono poziomy dopuszczalne lub war- tości odniesienia w powietrzu; z substancje wprowadzane do powietrza w związku z eksploatacją instalacji powodują przekroczenia 10 dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 wartości odniesienia uśrednionych dla jednej godziny. UOU29.indd 7 7 28.04.2017 07:37
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: