Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 006655 20291861 na godz. na dobę w sumie
Epos o Gilgameszu - ebook/pdf
Epos o Gilgameszu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 63
Wydawca: Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62173-40-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> słowniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Epos o Gilgameszu – epos pochodzenia sumeryjskiego opisujący poszukiwanie przez legendarnego Gilgamesza (władcę Uruk) tajemnicy nieśmiertelności. W poemacie tym znajduje się między innymi opis potopu. Poemat powstał około 2000 roku p.n.e. Najpełniejsza jego wersja zachowała się w Niniwie w bibliotece asyryjskiego króla Aszurbanipala żyjącego w VII wieku p.n.e., odkrytej w 1853 roku w wersji akadyjskiej. Gilgamesz był historycznym królem Uruk. Na słynnej sumeryjskiej liście królów Gilgamesz jest wymieniony jako piąty król z pierwszej dynastii z Uruk, który najprawdopodobniej panował w latach 2700-2660 p.n.e
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

                          !  ∀ #∃    !!∀    ∋(   )   ∗ + , −.∃. (  / 0  123 !4 ∃# −5 #..  ! ∃6 788 −∃ 9∃  !  4: 4! + ;;44 4!; =∀ 57 78 #−∃58 9. − Α  Β !Χ  + + + Χ   ) ∆ !  (( !ΕΦ 6 3     +6 Ε Γ  (6 ! Χ )  ∆ ∆    6 ∗ΓΗ  6∃ ∃ ( Χ ∆   )  Γ  Χ    ! Γ  !∋Η  ! #∃ 1Ι Β ! +      !  Β ! 8) ϑ:  Γ ! Γ 6   Φ  ) )   6   −... 6 66 ∀Φ   + ) ∀  ( (!   ∆! ( !  Κ00  6 66Χ  ∃;9  Φ 6 Β ! ( +  ∆! ϑ6 ∀   ! Φ Γ ∆!∆ Β !     ∆!    ϑΧ ∆ (   ! + −7..Φ−##. 6 66 8666: Β !Φ ( Χ ) (! !  ( ∀ ∆(Φ !( 6 Ε   ϑΧ   +  6 3+ ! ) ( ∆  +  Χ Φ  Γ  !  )Η    8( ∃∋()∗ :Χ 6 3 Ε  Φ ! ) ( Χ ∆ ( Φ  Η ! ! Β !Χ ( + ) !     Ε∆ ϑ6   ! 1  2 Ι Χ +  Χ ∆Φ    )6 Ι        ) 6 4     ) Γ! Χ ∆ Ι  Φ )Χ !  +  )     6 3Γ! Φ  )  Β !6 Λ    ) +    1 ! 2 Ι 6    ) Φ !  +  Ι  ϑ6 Λ + !Φ (  ) ΗΧ ΗΧ  Η  Η6  Χ   )Χ Β !  + ) Η  Γ!(  Χ   ϑ )6 Μ  Χ  ) ! )Χ  ∆ (  ∋ ! )6 ∆    Β !Χ Γ  Β !  !  (Φ  8 :Ν  Γ    −? )Γ (Χ ∃? 6 0 )     (  Β ( !Χ    Β !Χ 8  Γ!Ε 3Φ :6 ∀     ∆ + 0Ο Μϑ ≅    ∀ Β ! ∆ Ι  ) ! Χ   !( Α(()Χ 1 ∆ (+ ΕΧ +  Γ Η26 !  ) (∆Χ (  ! !   ! )Χ ∆ !  ΓΗ 6 Ο!  ΓΗ !(Χ ! ) !Χ  Β !  (!Η 6 ∀!  ) Γ Α((  ( ( ( Γ ∆Χ ( (  (∆ Χ ∆    ∆ Φ !  6 Β ! Ι  ( !   Χ )! Φ ) Γ! ϑ6  Γ   Β ! + ) (Φ 0 Χ ! ϑ   ΓΗΧ   )Γ Χ Φ    + ! + + + ∆6 4( ( ( ( Χ (  ϑ ( Ε (Χ ∆  Φ Η  Β !6 ∀ ( Ε ( ! ∆ ϑΧ ! )   Ι 6 ∗+ (  Χ Β ! (  Χ Φ     6 ϑ ∆  (   0 6 Γ (   ! ( Η   ∆ ! Ι  ) +()6  Γ ) Γ  ! Β !   !∋Η ϑ   Χ ∆    ) Φ Γ ! ( Η ) Γ ! Γ 6 ϑ  (  ∆ ∆ 3 ( Χ  ∆ Ε  + )  6  ( ! Φ  ! !  + ΓΗ Γ (Η  ∆Χ  ∆   + Φ  6  Β !    (  )   Χ ∆   Χ (      ) Χ !   )! ΓΗ ϑ  Χ   !∋Η ϑ  6   ! 1Φ Γ 2Χ Β ! ! ϑ  6 4  (!  ! Χ ∆ + ! )  Χ (  !  6 Ο  ! (∆ (   6 ϑ    Β ! ∆()6  Η ΓΗ  Χ ( Γ!  Χ (Η   ) Η Γ Η6 Β !Χ  ∆ Χ +Φ ( (!   ϑ( ∀:  )  Φ + Α  6 Ο +    + !(∆ (+ Φ ∆Χ ∆ )  !  Χ Α!Χ Χ Ν   ! ∆! Φ (   !  (  6 Ι Ι!  ! ! ()  (! 8 6  ! :Χ  ΓΗ Β ! ∆  Φ  ! () ∃− (! 6 () ∃−  ( )   + ( Φ + 8∃− Α!Χ ∃− ∆Χ ∃− !Ε Φ +Χ ∃− ∆Χ ∃− ∆:   (( !ΕΦ  ∃− Β ! ∃− ∆ 6 Β !Φ  (+  Χ  Χ ∆ )  )   Ε 86 Χ +(6 :6    Γ (! Φ     + Β ! Γ ΕΦ   ( 6      ≅! ∋ 8Β ! Ι ( :Χ Π 83Φ Γ! :Χ ≅ 8  0 (  :Χ  8∗  :Χ  8( :Χ 8! !:Χ  8 : ( 8  : 6 Β !Χ ()  ! ΕΧ  (+ Φ ∆! Χ Γ  Γ Χ ( ! !  6 Χ Ι( Χ  ( Γ Ι Γ  Ν    ! ( Χ     Φ    Ε6 ϑ     )Χ Φ    Γ ! ΓΗ Γ!  Χ   6 Α  ∆ )  Χ Χ Γ! ) ∆  ! 6   ΓΗ   ϑ  Χ  Φ Ε Χ Η  )ΓΗ ! ( 6   Β ! Φ ∋∆   6  Χ ( ) Η  ( ( ( Χ ∆   6  Γ! )  Γ   ∆)6 Β !  ) Η Χ  Γ ! 62 ∃( ( ! ΘΡ #∃ + ??!6 Φ 6? ?ΙΣΣΒ ! 8 ∃6.76−../: ( Χ  Χ (  ! 6 Μ )   Η   Ι ( Φ (  Γ  ! ! 6 ∀   ( (+ ∆  !!Χ ∆  ! Φ  )  ! + Μ ΓΤ 6 Α  Χ ∆ ! Γ (! ∃−6 +) , ∗+ Β !6 Β !6 (Φ   ∆6  ∆ Ι ( 6 Ι ( Χ  ∆ Χ Χ Γ∆  6 3Γ!  ! )  Ι ( 6 Φ  ) 0 6 3 ΓΗΧ   Γ Φ  6 Ι (   Ι+6  !Η Β !Χ !  ! Χ ∋Ε  6 +) , Β ! Ι( Χ ∆    )  Γ Φ Γ 6 0 Χ   )Γ 6  0  6   8Ι ( :6 ϑ ΓΗ  6 ≅   ! Η !) Α(( Χ   ! 0 6 +) ,   Β !Χ ∆ !) 6 ≅ ∀ Χ   Η ! 0 6 +) −, Ι+  ! ( 6  Ι( + )  6 Ο   6 +) −, !  ! 6 Ο(! Α(()6 Ο  ∆(  Ι( 6 ∀ ) !Χ  ∆ Α(( ( Χ ! Ι( 6 +) − , 0   Η Β !   )Χ !  +6 Β 0 Χ  ∆  (  3 6 ≅+  !Φ ! ( ! ! ( 6 +)− , 0    Χ ( Β ! )Γ! Γ Ν Ι ( Γ ! +6 +) − , Β !  !6 Β !Φ  Η  ) Γ 6 +) ., Β !  )Η Γ Η (Η Γ ! ΓΗ6 Ο  ) Η ϑ  Χ ∆ Γ ! ΓΗ6 ϑ ) )6 Ο  ) ∆ 3Χ    ∆ 6 Μ!   6 +)., Β !  ) ( !! Χ ∆ ! ∆   6 ϑ ( ∋    ϑ  6 +). , ϑ    Β ! +  ) 6 ∆(  +!(∆6 4 Β !Φ 6 ∀  !   6  Φ Β !  ! 6 Β !  Ι+  (  6 +). , Β ! + Ι( 6 Ι(Φ )   (  Γ  (6 ∀  ) ΓΗ6 Λ Α Θ ( / ∃( Ρ  Θ ! 0 +/ ( Ρ Λ  86 6:Χ ! Θ 1  0 (∋ ∃;/−ΡΧ  Θ2∋ )3 ,+,ΡΧ Μ+ Θ3(4  ∗4∗ ,/+Ρ6 ∋∗(∋∋   5!∋+ 6  Ι+− Β ! ∆!Χ ∆     Χ ∆  6  ) +Χ   6 ∆ ΓΗ Χ (  6 Μ)  ! Χ  ) !Χ  )Χ 0   (!  Ι+6 3  Ι+  Χ Ι  Γ )  +! ( 6 Μ    ( (∆ Χ   ∀  ∆ 6 ! +  ) ( Θ 6 − ≅ (!  Ι ϑ ∃!7∃, ,  6 Β ! ∆( Χ  (∆ Χ 8Β ( ! Φ :Ν Β∆ Β !6 0 Β ! Η  +  Θ ! Γ 6 4  Ι+Χ ) Χ Γ Χ Χ ∀  Χ Β !Χ  Χ ∗∆) ( (+ Χ ) ) 6 + 8! : + ≅∆ ( +Χ ∆ Ι+6  !  Λ Γ Γ Χ  Χ Β !Υ ϑ ) + 6 Μ ) ∆6 ΛΓ Χ  Β !6 ΛΧ Ε (Χ (  Γ Η6 ∀ + ! ( + Ι+ 6 Β  Χ   ( 6 ( )Ν ( 8! : ) Χ Θ  !6 ϑ! Ι ( Χ= (+ Χ  Θ  ∀ (69 ∗  ( Ν#   ( 6  ∆  6 ∀   ! Ν )  Β 67 Ο ! )Χ Ο ( ) Ν ς∆    ) 6 3Γ!  Χ  ϑ   6 Μ Ε Χ Χ    6 = /+∋ )  / ∗∀(!7)8  /+∋ / ∗+   (+7, ∆ ( (  + ∆ ( Χ   6 9 + + ∆  ! Χ  ) ∆ (+ Χ   Χ  ) Ι Χ  Ι ( ∃!7∃, , #  Ι6 Ι ( 8! Ι  / ( , ,:   Φ 6 ∆∋ Χ +Η  ! Χ +  Χ  Η ∋(+6 7 Β (∆  6 Β Γ!  Χ  ) !6 4   4Χ   ∆Χ   !Χ  6 ς∆  Χ  ) )  (!  ) 6 Ο Χ ∆ Χ (  Χ ∆  Χ Ο    (Χ   Ν ∀  Η  6 4  Γ! 0∋Χ Γ! Υ (  ( Η6 ∋ (  ) 6; Β ∆  (  ∀ +    Χ +  Θ 6 ϑ (!  ) Χ Ο   Χ   6 Γ! Χ   )  ! )Χ !  ! Ν ∀  Ε  )! Γ ! 6 3Γ!    !  6 Μ Ε Χ Ε    6 ≅ + Χ  )Χ  Ι ( Χ ∆ 6 Μ  ( 4  Χ  Υ 4 Χ Χ !Χ   6 4 Χ Η Χ + 6 ;   ( 0 Χ  ϑ ! +Χ  ∃!7∃,∗9 0 )!, + +    ) + ( , , ∀  ∋ )Υ ϑ ) (!  )  ( 6 Μ    6 Ο  Χ   6 3 ΓΗ ∆ ) ( 6 Μ   Χ ∆ Γ! 6 Ι( +  )6 ΓΗ   (Χ   Χ Ο∆ (!   6 Β ! Ι(  ≅ Ε !  ) Ε6/ Ο  ) Ι ( Χ + Χ !  ) Χ  + 6 (ΓΗ ( (Χ !  ΗΧ  6 4∆  )Χ  ∆  6 Μ    ∆ ΛΓ  ) Χ Ι( Ν Γ (∆6 ∗ ( ) (   Ω +Χ ) )  ) Ι+Χ Μ Γ ) Χ  ( 0 Χ Β  Β !Χ ∆   ) 0  (  !∋ 6 3∆ ΕΧ   6 4 Γ ΓΧ  ( Χ !6 Ι ( Μ  ∋  Ι+6 Μ Β ! ∆) ()) ∆   ! 6 ≅))  Ι+  ) Υ    6 ∀     ! Υ 666Ι(  ! Ι+6  Γ ( ΓΗ6 Λ  ∆  /  + Ι (    ΓΗ Ε   6 Ι( Χ ∆  Χ ) Β !Χ Χ  ) 6 Χ  6  !+ Γ Χ  ) 6 ∗  + 6 )  )Χ 6 Ι( Χ Ε  ) Χ Β ! +6 Χ ≅!Χ Ι )!  ΓΗΧ Ο  Γ ∆6 Β ! Ι+ !  ) Γ Υ      3 Χ      ( ( Χ 4  Χ !  )  6 Μ∋ Χ (   Ν 4+  Χ    Η6 Ο  Ι+   Χ !  Χ  6 ΛΓ   ) Η  6  ≅! Χ∃. ∆        Η ) ( 6 ! Χ   ! ΗΧ Λ ! )666 666Β ! ∆  Ι( 0 ! ( ( 6∃∃ ∃. ∗/∗/   ≅!  Β ! (  ∀ 6 ∃∃ Ι(  !Η Β !Ν ! ( ) Γ Ν  ! Χ Φ ! ( 6  666+ ) ∃− 4  ) Ι( Υ  !Υ 4 ∆  (Υ 4  ) Υ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ Μ!Υ ! ) ) ! ∃ !Ε Χ ∀ + !Ε ! )Υ (!)  + ( ∋Υ ∗ Ε + ()   6      6 ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ  ∃=   ∀ +  (   ∗Χ Ι( Χ ! )  )Ω Μ  Χ  (Γ Ν Μ ∆Χ  ∆!Γ Χ ∃− Λ(! 6 ϑ 6 Ι (  ) )Χ   Χ Χ +Η  6 Ο  ! Β !Φ  ) ∆ Χ  Γ  6 ∃ ϑ 6 Ι (          6 ∃= ϑ 6  Χ     ! )Φ 6 3  ) 0  ()6   )  0   ! ) Β !6 ΛΧ Β !Χ ∆ ( + Γ  )  Χ  ) Γ! Χ !  6 ∆!    6  ) ∆ )Χ  ! Ι+ Μ  !  ()6    (  ! Χ   ∆ (   6 Θ)  ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ Ι(  +∃9  +  6    ∋! 6 Ο  )   )  + +Υ  ! (   Υ ϑ    (    6   (  6 0∋  Υ 0∋   ∆Χ Θ ∀!6 Μ Χ  +  + 6 Μ )Χ  ∆  6 Β  Χ (  6  Χ  Χ ! 6 ∀  Γ Χ    Γ 6    Γ 6 ∃9 ϑ 6 Ι (  Β ! ∆ Χ   6 Λ   Χ   ! Θ  6  ≅!  )  Χ Μ   Χ ) Γ  +6  +∆Χ  3   Χ 3 ! Χ 3 Ε + (∆ ! +Χ 3 Ι Χ  Β Χ 3 ∆!  Ι !Χ ≅! Χ   Χ +! Χ Ο )  6666 Β) Χ (  0 )  8 Ι( : ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ Β !Χ  Χ∃# !   ( 6 Β Ε ( Χ Β !  Η ∆ Θ  ∀    ∀   ! !! Ε (666 ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ Ι(    Β !∃7 !Υ  Α(()6 ∃# ϑ 6 ∀   Χ Β !  6 ∃7 ϑ ∆ 6 ∆   Ε ∆(  + ! Φ ! ΓΗ   Α(( 6  ! ∃;  ( 6 ∀ + Α((∃/  ( 6 Β !    !Χ +∋  ! 6 Μ ( ∀  ! ∆!Χ Μ  Χ ∆  ! )6 4    6 0  ! Χ Μ ( ∀ 6−.  ≅!  6 Μ ( + Χ  (   ( Χ Μ   ) Χ )  )Χ   ) Χ ) 6 ∃; Λ(! 0006 Χ Γ ) ( 0 Χ ∆  Θ Ρ Φ  ) ∋∋ΘΡ6 ∃/ : ++ !(Χ  ! 6 −. ∋/ ∋ !(  ( ! ( 6 3 Β !Χ  ∀ 6 ΛΓΗ + ∆   ! ! 0Φ Χ   ∆  ( Χ ! Χ    ) ! ! (   ∀ Χ ∆ Φ   )Χ 0  )6  (!   Γ Χ 4 ) Χ    6 ∗Γ  Χ Β ! Χ Θ ( Ω 4 Γ 6 0 Γ     ) ! Α(()Χ ∀  (∆ Χ )  )( 6  + ! Χ ∆ ∆ Χ  + ! Χ   ! Χ  + ! Χ ! Α(() 0 )  Χ ∆   Χ ∗ Χ Χ +Χ Β   ∆ )  ( Χ−∃ 4  Η () 666 Θ  Υ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ −∃  ( 6  ∀ ! +  Ι+−−  + Ο ) ) Ι+   Λ !  ) ∆ +Η ! )Χ   (  6 Μ 0  ) ! Β !  Ι( Χ   ! ( ! 6 Β ! (! Χ   6 4 6 ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ Ι( − ) + Χ   6 −− Λ(! 0Κ6 ϑ 6 ∆   )6 ∀Φ ∆  Γ Ι+   ( Ν ! ! 0  )Φ (  Β ! 6 ≅ Χ  ∆  Β !  Φ Χ 6 − ϑ 6 ! ( Ι (    Φ Β !6 Ι(  ( + ∆Ν  ) ( 6 ϑ  )  Ν  )  Θ  4   6 ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ( (  ) −= Μ!  !  ≅!6 Α((  (Χ    (∆Χ Θ +  +6 4 ! !6 ! + ! (  ! Γ ∆Χ  !   ( Θ( !   ≅! Θ+( ! 6 ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ Ι( −9 Μ+Χ +∋ !Χ (  )Χ ( ) Υ Β !  !Χ (  Υ Ψ (∆  !  ( 6 Η  Γ ( + )   6 ∗( 8 :−# ∋  ( Υ ∀ +  )   + (∆Υ ∀ +  (ΓΗ + Υ ΓΧ +Χ ∆ 6  ) !   Γ Θ ( ∋ ) 6 3  ! Χ  Χ  ( + Ν + + !6 −= ϑ 6 4Γ! !   ∆ Α((6 −9 ϑ 6 Β !  Ι( ! )6 −#     ()( ∆ !( (∆6 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Epos o Gilgameszu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: