Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 005313 20487290 na godz. na dobę w sumie
Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy - ebook/pdf
Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377013304 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twoje obecne nastawienie do MLM ma swoje źródło w tym, co Ci na ten temat mówiono. Tylko czy to aby na pewno prawda?

Jeśli Twoja wiedza pochodzi od osoby, która tylko powierzchownie zna temat (z “trzeciej ręki”), albo co gorsza, od kogoś, kto poniósł na starcie porażkę w tym biznesie, to jak myślisz, czego się dowiesz?

Kamila Molińska i Roman Hadasik są współzałożycielami pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dla branży marketingu sieciowego, przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową.

Masz przed sobą drugie, poprawione wydanie pierwszej w Polsce książki napisanej przez tych praktyków marketingu bezpośredniego. Jej pierwsze wydanie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem i wciąż jest na nią popyt.

Z publikacji dowiesz się m.in.:

- czym naprawdę różni się MLM od pracy na etacie i własnego biznesu;

- jak to możliwe, że bez względu na to, co myślisz, już angażujesz się w tę działalność, tylko jeszcze nikt Ci za to nie płaci;

- ile naprawdę możesz zarobić, startując DZIŚ w Network Marketingu.

Możesz myśleć, co chcesz na temat MLM, ale jeśli zależy Ci na poznaniu prawdy, to warto sięgnąć do takiego źródła jak książka “Etat, biznes czy marketing sieciowy?”. W zaciszu swojego pokoju możesz spokojnie zapoznać się z tymi informacjami i dopiero po tym zdecydować, czy to coś dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? pieniądze www.pigulkiwiedzy.tv Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? Roman: Jaką odpowiedź słyszysz najczęściej, kiedy proponu- jesz marketing sieciowy? Kamila: „To raczej nie dla mnie. Ja szukam czegoś stałego”. Roman: Mam to samo. Przydałaby się wreszcie jakaś definicja tego „czegoś stałego”. Masz jakiś pomysł, jak określić to „coś stałego”? Kamila: Chyba chodzi o pewien rodzaj „stałego łącza” — do godzin pracy i wynagrodzenia. Roman: Dobre porównanie. Bez dostępu do internetu nie sposób funkcjonować w obecnych czasach, więc tym łatwiej sobie wyobrazić sytuację, kiedy traci się do niego dostęp oraz sytuację, kiedy dostaje się wypowiedzenie — odmowę dostępu do wynagrodzenia. Kamila: Brak stałego dostępu do internetu to dramat. Można go tylko porównać do zamknięcia wszystkich sklepów z buta- mi. Dlatego też proponujemy podłączenie się do łącza o na- zwie STAŁY DOCHÓD, które skutecznie zabezpiecza cię przed wszelkimi awariami związa- nymi z brakiem czasowego fi- nansowego zasilania. Warto go 2 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? sobie zafundować. Stałe może być moim zdaniem tylko to, co zależy przede wszystkim ode mnie. Etat, wbrew pozorom, ta- kim stałym łączem nie jest. Im mam na coś mniejszy wpływ, tym trudniej to określić jako stałe. Roman: Trafiłaś w sedno! Stały dochód to zdecydowanie „coś bardziej stałego” niż „stała praca”. Dużo bardziej pewne łącze i o dużo większej przepustowości finansowego strumienia. Każdy może go sobie stworzyć samemu, chociażby przez za- łożenie własnej firmy, podłączenie się do firmy marketingu sieciowego lub mądre inwestowanie. Kamila: Jeszcze lepszym pomysłem jest podłączenie się do kilku źródeł zasilania finansowego naraz (na przykład mar- keting sieciowy + inwestowanie). Jedno łącze to zawsze ry- zykowna sprawa. Roman: Cieszę się, że to powiedziałaś. Planowanie kariery, opierając się na byciu asystentką lub sekretarką przez całe życie jest tego najlepszym przykładem. Każda struktura firmy, przedsięwzięcia lub organizacji przy- pomina swoim kształtem trój- kąt. Na jego wierzchołku znaj- dziesz właściciela, dyrektorów, 3 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? niżej kadrę zarządzającą, a na samym dole pracowników. Jeżeli zgodziłeś się z tym zdaniem, to jesteś w błędzie, po- dobnie jak większość osób pytanych o to, kto jest na dole fir- my. Podstawą każdej struktury są bowiem zawsze klienci, po- datnicy, członkowie itd. Gdyby nie kupujący produkty, płacący podatki lub składki, cała reszta pracowników, kierowników, urzędników lub kogokolwiek łącznie z samym wierzchołkiem musiałaby sobie szukać innej struktury, w której mogłaby pra- cować, zarabiać lub działać. Każda firma ma pewną i stabilną pozycję na rynku, jeżeli działania jej struktury są skierowane na klientów, czyli na zbudowanie solidnej podstawy trójką- ta. Firma, która nie potrafi znaleźć odpowiednio dużej liczby kupujących, będzie trójkątem z wąską podstawą i może się szybko wywrócić (zbankrutować). Pod tym względem trady- cyjna firma nie różni się niczym od firmy marketingu siecio- wego. Obydwie z zewnątrz mają ten sam kształt. Różnią się jednak zdecydowanie od wewnątrz. W tym rozdziale przedstawimy ci trzy podstawowe różnice pomiędzy „robieniem kariery” w trójkącie, który opiera się na umowie o pracę i w trójką- cie opierającym się na marke- tingu sieciowym. 4 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? Różnica pierwsza Jak wygląda START w przypadku pracy na etacie, a jak w dzia- łalności w marketingu sieciowym? Etat • . W tradycyjnej firmie zawsze na dzień dobry za- pytają cię o wykształcenie, znajomość języków obcych, ukoń- czone kursy i szkolenia oraz wiele innych kwestii. Gdyby jeszcze wynagrodzenie było równie wysokie jak oczekiwa- nia pracodawcy, to można by było na ten niezbędny proces machnąć ręką. Tak jednak niestety się nie dzieje. Jedni star- tują od samej podstawy trójkąta, a inni z tymi samymi kwa- lifikacjami zaczynają wyżej. Są też tacy, którzy żadnej szansy nie dostają. Marketing sieciowy . W marketingu sieciowym wszy- • scy startują z tego samego poziomu. Nikomu na początku nie odbiera się szansy na zrobienie kariery. Twoje wykształ- cenie i doświadczenie mogą ci w tym pomóc, ale ich brak nie odbiera ci żadnych możliwości. Niezależnie od tego, czy masz lat pięćdziesiąt czy osiem- naście, znasz pięć języków lub żadnego, to i tak wystartujesz tak jak wszyscy — z tego same- 5 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? go poziomu. Wykupując swój numer rejestracyjny, otrzymasz materiały informacyjne i przywilej kupowania w cenach hur- towych. Zostaniesz na początek dobrze poinformowanym i uprzywilejowanym klientem. Możesz, a czasami nawet po- winieneś na tym poprzestać. Szczególnie w sytuacji, jeżeli nie polubisz produktów firmy ani jej planu marketingowego. Polecać innym coś, do czego nie jesteś przekonany, to ostat- nia rzecz, do której chcielibyśmy cię namawiać. Jeżeli jednak polubisz firmę i jej produkty, to rozważ koniecznie rozpoczę- cie wędrówki w górę trójkąta. „W marketingu sieciowym wszyscy startują z tego same- go poziomu. Nikomu nie odbiera się szansy na zrobienie kariery na starcie. twoje wykształcenie i doświadczenie mogą ci pomóc w karierze, ale ich ewentualny brak nie odbiera ci żadnych możliwości”. Roman: Czasami spotykam się ze stwierdzeniami, że „prze- cież nie będę na kogoś pracował”. Kamila: Ja najczęściej słyszę je z ust osób, które właśnie na kogoś pracują. Po to przecież właściciele firm zatrudniają kadrę, aby ta za możliwie naj- 6 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? mniejsze wynagrodzenie wykonała pracę, która potrzebna jest właścicielowi firmy do rozwoju i wzbogacenia się. Do- datkowo przełożeni rzadko są zainteresowani tym, abyś ktoś „z dołu” piął się „do góry” szybciej od nich. Roman: W marketingu sieciowym sytuacja jest inna. Zde- cydowanie bardziej sprawiedliwa. Osoba, która wprowadza cię do firmy, otrzymuje procent od twoich obrotów. Jest więc szczególnie zmotywowana, abyś zarabiał najwięcej jak to tyl- ko możliwe i w najlepszy ze znanych jej sposobów stara ci się w tym pomóc. Osiągnie sukces tylko wtedy, gdy tobie pomo- że osiągnąć twój. Czy może być coś bardziej uczciwego? Różnica druga Jak wygląda KARIERA w jednym i w drugim przypadku? Droga na szczyt w strukturze sieciowej pod jednym wzglę- dem nie różni się od tradycyjnej ścieżki kariery. Obydwie nie są usłane różami. Wymagają zaangażowania, doświadczenia, umiejętności, a czasem nawet zwykłego szczęścia. Warto się przyjrzeć zestawieniu poniżej, aby wiedzieć, w jakich okolicz- nościach przyjdzie ci swoje za- 7 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? angażowanie, doświadczenie i umiejętności wykorzystywać. Etat Stałe wynagrodzenie + możli- wość podwyżki Dokładnie określone czas i miej- sce pracy Szef Określony zakres obowiązków i związany z tym system kontroli i nadzoru Możliwość obwiniania innych za swój brak awansu Z reguły brak możliwości zara- biania więcej od osób będących wyżej w strukturze firmy Możliwość zrobienia kariery dzię- ki znajomościom Z reguły skromny system moty- wacji pozafinansowej Marketing sieciowy Brak jakichkolwiek ograniczeń finansowych Brak jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych Mentor Brak zakresu obowiązków i zwią- zanego z tym systemu kontroli Brak takiej możliwości Sytuacja wręcz pożądana Brak takiej możliwości Bardzo atrakcyjny system moty- wacji pozafinansowej Każdy z nas zamienia swój czas na pieniądze. Z tą tylko róż- nicą, że kierowca, lekarz, przedstawiciel handlowy, kiedy przestają pracować, przestają z reguły otrzymywać wynagro- dzenie. W marketingu sieciowym jest inaczej. Podejmuje się działalność, żeby kiedyś dochody bez naszej aktywności utrzy- mywały się, a nawet rosły. 8 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? Roman: Wyobraź sobie, że mając umowę o pracę, masz wszystkiego chwilowo dość. Chcesz pojechać na dwa lata na ryby do Norwegii. Przychodzisz do szefa i mówisz, że od jutra zastąpi cię na stanowisku szefa działu marketingu twój syn. Właśnie zdał maturę, wybiera się na zaoczne studia i taka praktyka dobrze mu zrobi. Jak myślisz, który z poniższych wa- riantów reakcji jest najbardziej prawdopodobny: a. Szef jest zdziwiony, bo do tej pory myślał, że wszystko z tobą w porządku. b. Zapyta, czemu akurat do Norwegii. c. Chce jechać z tobą, a swoje miejsce w firmie postana- wia przekazać żonie. Kamila: Ja? Na dwa lata na ryby? Zwariowałeś!? Czy ja za karę żyję? Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Roman: Nawet o tym nie pomyślałem. Ty byś się zaczęła nu- dzić już po pięciu minutach. Pewnie już na etapie wybierania wędki w sklepie. Kamila: To prawda. Wciąż szu- kam nowych wrażeń, ale aku- rat dochód, który by się poja- 9 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? wiał stale przez dwa lata, mimo że nic nie robię, nie wydaje mi się zbyt nudny… Roman: Nuda nudą, żarty żartami, ale taka sytuacja w marke- tingu sieciowym jest jak najbardziej możliwa. Najlepiej ilu- strują ją informacje zawarte w tabeli powyżej. Różnica trzecia Co cię czeka na ZAKOŃCZENIE kariery? Koniec wieńczy dzieło. Zaczynaj z wizją końca. Można by tak jeszcze wyliczać przez dłuższą chwilę. Wszystko w życiu ma kiedyś swój kres i stąd pewnie bierze się mnogość powie- dzeń na ten temat. Warto tak postępować, aby zakończenie kariery było zawsze miłym zwieńczeniem pewnego etapu w naszym życiu. Z reguły rozstania z firmą do łatwych i miłych chwil nie na- leżą. Już pewnie się domyślasz, że w marketingu sieciowym jest inaczej. Z prostej przyczyny: bo nie ma tradycyjnych roz- stań. Wszystkich zaniepoko- jonych ostatnim zdaniem od razu uspokajamy. Jak się ktoś 10 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? bardzo uprze i złoży rezygnację, firma oczywiście to uszanu- je. Jeżeli jednak się znudzisz, rozleniwisz albo zajmiesz się czymś innym, to nikt ci rezygnacji do podpisania nie podsu- nie i dalszego otrzymywania profitów z tytułu tego, co zbu- dowałeś, nie pozbawi. Skoro inni dalej z tytułu twojej rekomendacji kupują produkty firmy, to będziesz w dalszym ciągu otrzymy- wał prowizje. Taka sytuacja nie jest niczym szczegól- nym. Ona jest podstawowym i najważniejszym argu- mentem przemawiającym za podjęciem współpracy z firmą marketingu sieciowego. Nie ma chyba takiej drugiej możliwości, która pozwalałaby bez znacznej finansowej inwestycji z twojej strony uzyskać w rela- tywnie krótkim okresie stały dochód i otrzymywać go dalej, także w sytuacji, kiedy nie będziesz mógł już dłużej pracować. W zależności od twojego tempa pra- cy i skuteczności marketing sieciowy stwarza ci taką możliwość po kilkunastu, a nawet już po kilku latach efektywnej działalności. Numer rejestracyjny można przekazać lub można go odzie- dziczyć. Nie musisz się mar- 11 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? twić o to, że twoja rezygnacja ze współpracy oznacza również rezygnację z pieniędzy. Każdy z nas zamienia swój czas na pieniądze. Z tą tylko różnicą, że kierowca, lekarz, przedstawi- ciel handlowy, kiedy przestają pracować, przestają z reguły otrzymywać wynagrodzenie. W marketingu sieciowym jest inaczej. Podejmuje się działalność, żeby kiedyś dochody bez naszej aktywności utrzymywały się, a nawet rosły. Kamila: Tak się zastanawiam nad tym, co piszemy i wygląda na to, że staramy się jak tylko możemy, by obrzydzić ludziom pracę na etacie. Nie należę jednak do tego grona, które twier- dzi, że jeśli ktoś pracuje w ten sposób, to nic w życiu nie osią- gnie. Jednak, jak każda sroczka, swój ogonek chwalę. Roman: Masz rację. Nasza książka jest po to, aby ktoś, wybie- rając wśród różnych możliwości zarabiania na życie, brał pod rozwagę również opcję, którą my wybraliśmy. Moi rodzice przepracowali całe swoje życie w jednym miejscu. Teraz każ- dy, kto wchodzi w dorosłe życie, powinien się liczyć z tym, że przyjdzie mu zmienić to miejsce być może kilkanaście razy. Jedynym „czymś stałym” i niezmiennym jest… zmiana. Jeżeli ktoś bardzo lubi zmieniać pra- cę, to faktycznie, niepotrzebnie go przekonujemy. Jeśli jest od- 12 Czym się różni marketing sieciowy od pracy na etacie? wrotnie i ktoś pragnie stabilizacji, to paradoksalnie właśnie my mamy prawo przekonywać go do jej szukania tam, gdzie jesteśmy. Kamila: Tym bardziej że nawet dla tych, którzy szukają jedy- nie zajęcia na teraz, nie myśląc kategoriami, „co się będzie działo ze mną za kilkanaście lat”, MLM jest idealnym rozwią- zaniem. Jeśli potraktują go jako dodatkowe zajęcie, przy sys- tematycznym działaniu, ich dochody będą stale wzrastać. Roman: To ciekawe spostrzeżenie. W marketingu sieciowym, wykonując stale to samo, możesz otrzymywać coraz większy stały dochód. Kamila: Jeżeli czymś stałym i nieuniknionym w życiu są jedy- nie zmiany, ale mają one dotyczyć wzrostu moich dochodów, to nie mam nic przeciwko nawet największej ich dynamice. Trudno o lepszą perspektywę niż działalność ze stałym wzro- stem dochodów. Taką definicję marketingu sieciowego chy- ba nawet najbardziej oddany fan „pracy etatowej” powinien polubić. 13 Na pytanie odpowiedzieli: Kamila Molińska i Roman Hadasik Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy? Pierwsza w Polsce książka na- pisana przez dwóch niezależnie od siebie działających praktyków marketingu sieciowego, którzy zbudowali ogromne organizacje i osiągają ponad 10 mln zł obro- tu rocznie. Autorzy z poczuciem humoru przedstawią ci ten niezwykły te- mat. Postarają się odpowiedzieć na pytanie: „jaki sposób zarabiania na życie wybrać?”. Poznaj marketing sieciowy z opowieści ekspertów i przekonaj się, co jest faktem, a co mitem. Książkę zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli: http://www.marketing-sieciowy.zlotemysli.pl Kamila Molińska i Roman Ha- dasik są współzalożycielami pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dla branży marketingu sieciowego, przy wspolpracy z Wyższą Szkołą Bankową. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: