Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 004024 21522868 na godz. na dobę w sumie
Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne dla bystrzaków - ebook/pdf
Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7676-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komputery, informatyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości Excela, zabłyśnij w pracy!

Microsoft Word, Excel i PowerPoint to znana i najbardziej ceniona trójka pakietu Microsoft Office. Niniejsza książka poświęcona jest Excelowi - aplikacji, która nie boi się mozolnych i skomplikowanych obliczeń na ogromnej ilości danych. Narzędzie to zdobyło uznanie studentów, księgowych, analityków i prezesów. Żaden inny program nie pozwoli Ci w tak krótkim czasie przygotować eleganckiego raportu, bogatego w wykresy i - co najważniejsze - celne wnioski.

Książka z serii Dla bystrzaków gwarantuje, że wiedza w niej zawarta jest przedstawiona w przejrzysty, łatwy do zrozumienia sposób. Wśród zamieszczonych tu informacji znajdziesz zarówno te podstawowe, poświęcone elementarnym zadaniom wykonywanym w czasie pracy z najnowszą wersją Excela, jak i te bardziej zaawansowane, dzięki którym wyciśniesz jeszcze więcej z Twoich arkuszy Dowiesz się, jak używać formuł i funkcji oraz tworzyć analizy na podstawie tabel przestawnych. W trakcie lektury opanujesz także metody opracowywania eleganckich i czytelnych wykresów oraz filtrowania i sortowania danych. Autorzy książki - Colin Banfield oraz John 'Mr. Spreadsheet' Walkenbach - zapewnią Ci moc wrażeń oraz wiedzę na najwyższym poziomie. John napisał ponad pięćdziesiąt książek poświęconych Excelowi, a Colin Banfield wykorzystuje ten program do najbardziej wymyślnych zadań nie od dziś!

Excel 2010 - to wcale nie jest trudne!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne dla bystrzaków Autor: Colin Banfield, John Walkenbach Tłumaczenie: Maria Chaniewska ISBN: 978-83-246-2902-2 Tytuł oryginału: Excel 2010 For Dummies Quick Reference Format: 180×235, stron: 232 Poznaj możliwości Excela, zabłyśnij w pracy! • Jak stworzyć pierwszy arkusz kalkulacyjny? • Jak przygotować elegancki i czytelny wykres? • Jak przeprowadzić analizę za pomocą tabel przestawnych? Microsoft Word, Excel i PowerPoint to znana i najbardziej ceniona trójka pakietu Microsoft Office. Niniejsza książka poświęcona jest Excelowi – aplikacji, która nie boi się mozolnych i skomplikowanych obliczeń na ogromnej ilości danych. Narzędzie to zdobyło uznanie studentów, księgowych, analityków i prezesów. Żaden inny program nie pozwoli Ci w tak krótkim czasie przygotować eleganckiego raportu, bogatego w wykresy i – co najważniejsze – celne wnioski. Książka z serii Dla bystrzaków gwarantuje, że wiedza w niej zawarta jest przedstawiona w przejrzysty, łatwy do zrozumienia sposób. Wśród zamieszczonych tu informacji znajdziesz zarówno te podstawowe, poświęcone elementarnym zadaniom wykonywanym w czasie pracy z najnowszą wersją Excela, jak i te bardziej zaawansowane, dzięki którym wyciśniesz jeszcze więcej z Twoich arkuszy Dowiesz się, jak używać formuł i funkcji oraz tworzyć analizy na podstawie tabel przestawnych. W trakcie lektury opanujesz także metody opracowywania eleganckich i czytelnych wykresów oraz filtrowania i sortowania danych. Autorzy książki – Colin Banfield oraz John „Mr. Spreadsheet” Walkenbach – zapewnią Ci moc wrażeń oraz wiedzę na najwyższym poziomie. John napisał ponad pięćdziesiąt książek poświęconych Excelowi, a Colin Banfield wykorzystuje ten program do najbardziej wymyślnych zadań nie od dziś! • Podstawy pracy z programem Excel 2010 • Szybka nawigacja po dokumencie z wykorzystaniem myszki i klawiatury • Zarządzanie skoroszytami • Arkusze robocze i ich grupowanie • Wprowadzanie i edycja danych • Wycofywanie zmian i pomyłek • Formuły i funkcje • Wykorzystanie nazw, nazywanie zakresów komórek • Sprawdzanie specyficznych błędów arkusza • Śledzenie zależności komórek • Wartości błędów formuł • Formatowanie danych • Metody tworzenia wykresów • Praca z tabelami • Analiza danych za pomocą tabel przestawnych • Sortowanie i filtrowanie danych Excel 2010 – to wcale nie jest trudne! Spis treĂci O autorach .............................................................................................................................. 13 PodziÚkowania od autorów ..................................................................................................... 15 Jak uĝywaÊ tej ksiÈĝki ............................................................................................................ 17 CzÚĂÊ 1: Zapoznanie z programem Excel 2010 ........................................................................ 19 Podstawy programu Excel 2010 ....................................................................................................................20 Formuïy ...................................................................................................................................................20 Aktywna komórka i zakresy .......................................................................................................................20 Zapoznanie z oknem Excela 2010 .................................................................................................................21 Przenoszenie, zmiana rozmiarów i zamykanie okien ....................................................................................22 Wychodzenie z Excela ..............................................................................................................................22 Nawigacja za pomocÈ myszy i klawiatury ........................................................................................................22 Uĝywanie myszy .......................................................................................................................................22 Uĝywanie klawiatury .................................................................................................................................23 Wprowadzenie do WstÈĝki ............................................................................................................................25 Podziaï WstÈĝki na czÚĂci .........................................................................................................................25 Zmienianie rozmiaru WstÈĝki ....................................................................................................................27 Podpowiedzi dotyczÈce klawiatury .............................................................................................................28 Ukrywanie poleceñ WstÈĝki ......................................................................................................................29 Wprowadzenie do paska narzÚdzi Szybki dostÚp .............................................................................................29 Widok Backstage ..........................................................................................................................................30 PodglÈd formatowania na ĝywo ......................................................................................................................31 Formatowanie z wykorzystaniem motywów ......................................................................................................32 Szukanie pomocy ..........................................................................................................................................33 CzÚĂÊ 2: ZarzÈdzanie skoroszytami ......................................................................................... 37 Uaktywnianie skoroszytu ...............................................................................................................................38 Automatyczne porzÈdkowanie okien ...............................................................................................................38 Zmiana domyĂlnej lokalizacji pliku .................................................................................................................38 Zamykanie skoroszytu ...................................................................................................................................39 Porównywanie dwóch skoroszytów .................................................................................................................39 Tworzenie nowego (pustego) skoroszytu .........................................................................................................40 Tworzenie wielu okien (widoków) dla skoroszytu ............................................................................................40 Otwieranie nierodzimych plików ....................................................................................................................41 6 Excel 2010 PL. mwiczenia praktyczne dla bystrzaków Otwieranie skoroszytu ...................................................................................................................................41 Otwieranie skoroszytu za pomocÈ okna dialogowego Otwieranie ..................................................................42 Otwieranie ostatnio uĝywanych skoroszytów ...............................................................................................43 Modyfikowanie ustawieñ zabezpieczeñ w Centrum zaufania ........................................................................ 44 Ochrona i usuwanie ochrony ze skoroszytu .....................................................................................................44 Zabezpieczenie skoroszytów przed nieautoryzowanymi uĝytkownikami .........................................................45 Zabezpieczanie i usuwanie zabezpieczeñ struktury lub okna skoroszytu ........................................................45 Odzyskiwanie niezapisanego pliku .................................................................................................................46 PrzeglÈdanie wïaĂciwoĂci skoroszytu ...............................................................................................................47 Zapisywanie skoroszytów ..............................................................................................................................47 Zapisywanie skoroszytu ............................................................................................................................48 Zapisywanie skoroszytu pod innÈ nazwÈ ....................................................................................................48 Zapisywanie skoroszytu w nierodzimym formacie pliku ...............................................................................49 Wspóïdzielenie skoroszytów ...........................................................................................................................50 PrzeïÈczanie pomiÚdzy otwartymi skoroszytami ...............................................................................................50 Praca z szablonami skoroszytów .....................................................................................................................50 Tworzenie szablonu skoroszytu ..................................................................................................................51 Tworzenie skoroszytu z szablonu ...............................................................................................................51 CzÚĂÊ 3: Praca z arkuszami roboczymi .................................................................................... 53 Aktywacja arkusza ........................................................................................................................................54 Dodawanie nowego arkusza roboczego ...........................................................................................................54 Zmienianie nazwy arkusza .............................................................................................................................54 Kolorowanie karty arkusza .............................................................................................................................55 Kopiowanie lub przenoszenie arkusza .............................................................................................................55 Usuwanie arkusza .........................................................................................................................................56 Blokowanie tytuïów wierszy lub kolumn ..........................................................................................................56 Grupowanie i rozgrupowywanie arkuszy .........................................................................................................57 Grupowanie arkuszy .................................................................................................................................57 Rozgrupowywanie arkuszy ........................................................................................................................58 Ukrywanie i odkrywanie arkusza roboczego ....................................................................................................58 Zabezpieczanie arkusza roboczego .................................................................................................................59 Dzielenie okienek ..........................................................................................................................................60 WyïÈczanie linii siatki ....................................................................................................................................60 Korzystanie z widoku peïnoekranowego ..........................................................................................................61 PowiÚkszanie arkusza ....................................................................................................................................61 CzÚĂÊ 4: Wprowadzanie i edycja danych arkusza ................................................................... 63 Kopiowanie komórek i zakresów .....................................................................................................................64 Kopiowanie komórki do innej komórki lub zakresu ......................................................................................65 Kopiowanie zakresu do innego zakresu ......................................................................................................65 Kopiowanie danych do innego arkusza lub skoroszytu .................................................................................66 Kopiowanie wielu komórek lub zakresów do innego zakresu .........................................................................67 Usuwanie caïych wierszy i kolumn ..................................................................................................................68 Edycja zawartoĂci komórki .............................................................................................................................68 Wpisywanie danych do zakresu ......................................................................................................................70 Wprowadzanie danych do konkretnego zakresu ..........................................................................................70 Wpisywanie tych samych danych do zakresu komórek .................................................................................71 Spis treĂci 7 Wpisywanie dat i godzin ...............................................................................................................................71 Wprowadzanie konkretnych dat i godzin ....................................................................................................71 Wprowadzanie bieĝÈcej daty lub godziny ...................................................................................................72 Wprowadzanie formuï ...................................................................................................................................72 RÚczne wprowadzanie formuï ....................................................................................................................73 Wprowadzanie formuï przez wskazywanie ..................................................................................................74 Wprowadzanie tekstu ....................................................................................................................................75 Wpisywanie tekstu do komórek ..................................................................................................................75 Uzupeïnianie wpisów tekstowych za pomocÈ Autouzupeïniania ...................................................................76 Wprowadzanie wartoĂci .................................................................................................................................76 Wprowadzanie wartoĂci do komórek ..........................................................................................................76 Wprowadzanie uïamków ...........................................................................................................................77 Usuwanie danych z komórek i zakresów .........................................................................................................77 Wypeïnianie serii ..........................................................................................................................................78 Wprowadzanie serii przyrostowych wartoĂci lub dat ....................................................................................78 Wprowadzanie serii tekstu .........................................................................................................................79 Wstawianie lub usuwanie caïych wierszy i kolumn ...........................................................................................79 Wstawianie caïych wierszy i kolumn ...........................................................................................................79 Usuwanie caïych wierszy i kolumn .............................................................................................................80 Przenoszenie komórek i zakresów ...................................................................................................................80 Przenoszenie danych do nowej lokalizacji w tym samym arkuszu ..................................................................80 Przenoszenie danych do innego arkusza lub skoroszytu ................................................................................81 ZastÚpowanie zawartoĂci komórki ..................................................................................................................82 Szukanie danych do zastÈpienia .....................................................................................................................82 Zaznaczanie komórek i zakresów ...................................................................................................................83 Zaznaczanie komórki ................................................................................................................................84 Zaznaczanie zakresu .................................................................................................................................84 Zaznaczanie nieciÈgïych zakresów .............................................................................................................84 Zaznaczanie caïych wierszy i kolumn .........................................................................................................85 Zaznaczanie zakresu w wielu arkuszach (trójwymiarowego) .........................................................................85 Transpozycja zakresu ....................................................................................................................................86 Wycofywanie zmian i pomyïek .......................................................................................................................86 Walidacja wpisu danych ................................................................................................................................87 CzÚĂÊ 5: Uĝywanie formuï i funkcji ......................................................................................... 89 Odwoïania bezwzglÚdne, wzglÚdne i mieszane ................................................................................................90 Podstawy formuï ...........................................................................................................................................90 Zmiana momentu obliczania formuï ...............................................................................................................91 Konwersja formuï na wartoĂci ........................................................................................................................92 Edycja funkcji w formuïach ............................................................................................................................92 Wprowadzanie funkcji do formuï ....................................................................................................................93 RÚczne wprowadzanie funkcji ....................................................................................................................93 Uĝywanie narzÚdzia Autosumowanie .........................................................................................................94 Korzystanie z Biblioteki funkcji ..................................................................................................................94 Modyfikacja odwoïania do zakresu uĝytego w funkcji .......................................................................................95 Odwoïania do komórek i zakresów w innych skoroszytach ................................................................................96 Odwoïania do komórek w innych skoroszytach ............................................................................................96 ZarzÈdzanie ïÈczami .................................................................................................................................97 Odwoïania do komórek i zakresów w innych arkuszach ....................................................................................98 8 Excel 2010 PL. mwiczenia praktyczne dla bystrzaków CzÚĂÊ 6: Tworzenie i uĝywanie nazw ..................................................................................... 101 Zalety nazywania komórek i zakresów ..........................................................................................................102 Stosowanie nazw do istniejÈcych odwoïañ do komórek ...................................................................................102 Tworzenie nazw ..........................................................................................................................................103 Tworzenie nazwy za pomocÈ okna dialogowego Nowa nazwa ....................................................................103 Tworzenie nazwy za pomocÈ pola nazwy ..................................................................................................104 Tworzenie nazw z etykiet wierszy i kolumn ...............................................................................................104 Tworzenie nazw poziomu arkusza ............................................................................................................105 Tworzenie nazw wieloarkuszowych ..........................................................................................................106 Usuwanie nazw ..........................................................................................................................................106 Edycja nazw ...............................................................................................................................................107 ZarzÈdzanie nazwami .................................................................................................................................107 Nazywanie staïych i formuï ..........................................................................................................................108 Wklejanie nazw do formuïy ..........................................................................................................................109 CzÚĂÊ 7: Inspekcja pracy ...................................................................................................... 111 Sprawdzanie specyficznych bïÚdów arkusza ..................................................................................................112 Sprawdzanie poprawnoĂci w tle ...............................................................................................................112 RÚczne sprawdzanie poprawnoĂci ............................................................................................................113 Sprawdzanie pisowni ..................................................................................................................................113 Tworzenie tabeli nazw .................................................................................................................................114 WyĂwietlanie formuï w arkuszu .................................................................................................................... 114 Szacowanie czÚĂci formuïy ...........................................................................................................................114 Znajdowanie konkretnych danych ................................................................................................................115 Obsïuga odwoïañ cyklicznych ......................................................................................................................117 Znajdowanie bïÚdów przez zaznaczanie specjalnych komórek .........................................................................118 ¥ledzenie zaleĝnoĂci komórek .......................................................................................................................119 ¥ledzenie poprzedników i zaleĝnoĂci ........................................................................................................119 ¥ledzenie wartoĂci bïÚdów formuï ............................................................................................................120 WartoĂci bïÚdów formuï ...............................................................................................................................121 Korzystanie z komentarzy komórek ...............................................................................................................121 Dodawanie komentarza komórki ..............................................................................................................122 Edycja komentarza komórki .....................................................................................................................122 WyĂwietlanie komentarzy komórek ...........................................................................................................122 Korzystanie z okna czujki ............................................................................................................................123 WyĂwietlanie i dodawanie komórek do okna czujki ....................................................................................123 Usuwanie komórek z okna czujki .............................................................................................................124 CzÚĂÊ 8: Formatowanie danych ............................................................................................. 125 Dodawanie obramowañ do komórki lub zakresu ............................................................................................126 Wyrównanie zawartoĂci komórek ..................................................................................................................126 Zmiana wyglÈdu zawartoĂci komórki ............................................................................................................127 Kopiowanie formatów .................................................................................................................................128 Formatowanie oparte na zawartoĂci komórki lub zakresu ................................................................................129 Formatowanie oparte na wartoĂciach poszczególnych komórek ...................................................................129 Formatowanie oparte na wartoĂciach w zakresie ........................................................................................130 Stosowanie wielu formatów warunkowych do komórki lub zakresu ..............................................................131 Edycja lub usuwanie formatu warunkowego ..............................................................................................133 Spis treĂci 9 Formatowanie liczby ....................................................................................................................................133 Uĝywanie wbudowanych formatów liczbowych Excela ..............................................................................133 Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych ...................................................................................134 Formatowanie zakresu za pomocÈ wizualizacji porównawczych .......................................................................135 Korzystanie z wizualizacji w celu porównania wartoĂci w zakresie ...............................................................135 Modyfikacja wizualizacji zakresu ..............................................................................................................136 Ukrywanie zawartoĂci komórki .....................................................................................................................138 Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy .....................................................................................................138 Ukrywanie kolumn i wierszy ....................................................................................................................138 Odkrywanie kolumn i wierszy ..................................................................................................................139 Modyfikacja rozmiaru komórki .....................................................................................................................139 Zmiana szerokoĂci kolumny .....................................................................................................................140 Zmiana wysokoĂci wiersza .......................................................................................................................140 Korzystanie ze stylów komórek .....................................................................................................................141 Zastosowanie predefiniowanego stylu komórki ..........................................................................................142 Modyfikacja istniejÈcego stylu ..................................................................................................................142 Tworzenie wïasnego stylu komórki ...........................................................................................................143 Kopiowanie (scalanie) stylów komórek z innego skoroszytu ........................................................................143 CzÚĂÊ 9: PodglÈd i drukowanie ............................................................................................. 145 Dostosowywanie ustawieñ strony i drukarki ...................................................................................................146 OkreĂlanie opcji strony i drukarki .............................................................................................................146 PodglÈd stron .........................................................................................................................................147 Zmiana trybu wyĂwietlania arkusza ..............................................................................................................148 Obsïuga podziaïów stron .............................................................................................................................148 RÚczne wprowadzanie podziaïów stron ....................................................................................................148 RÚczne usuwanie podziaïów stron ............................................................................................................150 PodglÈd i regulacja podziaïów stron .........................................................................................................150 Wstawianie nagïówka i stopki ......................................................................................................................151 Wybór predefiniowanego nagïówka lub stopki ...........................................................................................151 Tworzenie wïasnego nagïówka lub stopki .................................................................................................152 Stosowanie wielu nagïówków i stopek w raportach ....................................................................................153 OkreĂlanie obszaru wydruku ........................................................................................................................154 OkreĂlanie opcji wydruku arkusza ................................................................................................................155 Drukowanie linii siatki oraz nagïówków wierszy i kolumn ...........................................................................155 Drukowanie etykiet danych wiersza lub kolumny na kaĝdej stronie .............................................................155 Wybór rozmaitych opcji drukowania arkusza ............................................................................................156 CzÚĂÊ 10: Tworzenie wykresów danych ................................................................................ 157 Budowa wykresu .........................................................................................................................................158 Aktywacja wykresu ......................................................................................................................................159 Dodawanie kontekstu do liczb za pomocÈ wykresów przebiegów w czasie ........................................................159 Tworzenie wykresu przebiegu w czasie .....................................................................................................160 Grupowanie i rozgrupowywanie wykresów przebiegu w czasie ....................................................................161 Modyfikacja zakresu danych lub lokalizacji wykresu przebiegu w czasie ......................................................161 Umieszczanie dodatkowych elementów na wykresie przebiegu w czasie .......................................................162 Formatowanie i zmiana typu wykresu przebiegu w czasie ...........................................................................162 Stosowanie opcji osi wykresu przebiegu w czasie .......................................................................................163 10 Excel 2010 PL. mwiczenia praktyczne dla bystrzaków Dodawanie nowej serii danych do wykresu ....................................................................................................163 Dodawanie tytuïu do wykresu ......................................................................................................................164 Zmiana typu wykresu dla istniejÈcego wykresu lub serii danych ......................................................................165 Tworzenie wykresu .....................................................................................................................................165 Tworzenie i uĝywanie szablonu wykresu .......................................................................................................167 WyĂwietlanie tabeli danych na wykresie ........................................................................................................167 WyĂwietlanie etykiet danych na wykresie .......................................................................................................167 Formatowanie elementu wykresu ..................................................................................................................168 Obsïuga brakujÈcych danych oraz wykreĂlanie danych ukrytych ......................................................................169 Wstawianie i modyfikacja legendy wykresu ....................................................................................................169 Dodawanie legendy do wykresu ...............................................................................................................170 Zmiana nazw (tytuïów) na legendzie wykresu ...........................................................................................170 Modyfikacja osi wykresu ..............................................................................................................................170 Zmiana rozmiaru, przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zagnieĝdĝonego wykresu ............................................171 Zmiana rozmiarów, przenoszenie i usuwanie elementu wykresu ......................................................................172 Zaznaczanie elementu wykresu ....................................................................................................................172 Aktualizowanie zakresu danych ěródïowych dla wykresu lub serii danych ........................................................173 CzÚĂÊ 11: Praca z tabelami ................................................................................................... 175 Budowa tabeli .............................................................................................................................................176 Konwersja tabeli na zakres ...........................................................................................................................177 Tworzenie tabeli .........................................................................................................................................177 Formatowanie tabeli ....................................................................................................................................177 Stosowanie nowego stylu do tabeli ...........................................................................................................178 Formatowanie oparte na zawartoĂci komórki lub kolumny ..........................................................................178 Wstawianie wiersza sumy do tabeli ...............................................................................................................178 Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn tabeli ..............................................................................................179 Dodawanie i usuwanie wierszy z tabeli .....................................................................................................179 Dodawanie i usuwanie kolumn tabeli .......................................................................................................179 Odwoïania do danych tabeli w formuïach .....................................................................................................180 Odwoïania do danych tabeli spoza tabeli ..................................................................................................180 Odwoïania do danych tabeli za pomocÈ kolumny obliczeniowej .................................................................181 Usuwanie duplikatów wartoĂci z tabeli .........................................................................................................182 Zaznaczenie obszarów tabeli ........................................................................................................................183 CzÚĂÊ 12: Analiza danych za pomocÈ tabel przestawnych .................................................... 185 Budowa tabeli przestawnej ..........................................................................................................................186 Dodawanie filtru raportu fragmentatora ........................................................................................................187 Tworzenie nowego fragmentatora ............................................................................................................187 Kopiowanie, przenoszenie i zmiana rozmiarów fragmentatora ....................................................................188 Filtrowanie tabeli przestawnej za pomocÈ fragmentatora ............................................................................188 Formatowanie fragmentatora ...................................................................................................................189 WiÈzanie fragmentatora z innymi tabelami przestawnymi ...........................................................................190 Zmiana podsumowania danych tabeli przestawnej .........................................................................................191 Kopiowanie tabeli przestawnej .....................................................................................................................191 Tworzenie i uĝywanie wykresu przestawnego ................................................................................................192 Tworzenie wykresu przestawnego ............................................................................................................193 Uĝywanie wykresu przestawnego .............................................................................................................193 Spis treĂci 11 Tworzenie raportu tabeli przestawnej ...........................................................................................................194 Formatowanie raportu tabeli przestawnej ......................................................................................................195 Stosowanie nowego stylu do tabeli przestawnej .........................................................................................195 Formatowanie oparte na wartoĂciach danych ............................................................................................195 Zmiana formatu liczbowego pola tabeli przestawnej ..................................................................................196 Grupowanie elementów tabeli przestawnej ....................................................................................................197 Tworzenie grupy daty .............................................................................................................................197 Tworzenie grupy liczb .............................................................................................................................198 Tworzenie grupy tekstów .........................................................................................................................198 Modyfikacja raportu tabeli przestawnej .........................................................................................................199 Modyfikacja ukïadu raportu .....................................................................................................................199 Modyfikacja struktury raportu ..................................................................................................................200 WyĂwietlanie i ukrywanie sum czÚĂciowych i caïkowitych ...........................................................................200 Rozwijanie i zwijanie poziomów elementów pól ........................................................................................201 OdĂwieĝanie raportu tabeli przestawnej ........................................................................................................201 Zmiana nazwy tabeli przestawnej .................................................................................................................201 Stosowanie niestandardowych obliczeñ .........................................................................................................202 CzÚĂÊ 13: Sortowanie i filtrowanie danych .......................................................................... 205 Tworzenie niestandardowej listy sortowania ..................................................................................................206 Filtrowanie raportu tabeli przestawnej ..........................................................................................................207 Filtrowanie tabeli przestawnej na podstawie poszczególnych elementów pól ................................................207 Filtrowanie tabeli przestawnej na podstawie wyszukiwania tekstu pola ........................................................208 Filtrowanie tabeli przestawnej na podstawie typu danych pola ....................................................................208 Czyszczenie filtrów tabeli przestawnej .......................................................................................................209 Filtrowanie danych w tabeli .........................................................................................................................209 Filtrowanie tabeli na podstawie wpisów poszczególnych kolumn .................................................................209 Filtrowanie tabeli na podstawie wyszukiwania tekstu kolumny ....................................................................210 Filtrowanie tabeli na podstawie typu danych kolumny ...............................................................................212 Filtrowanie tabeli na podstawie koloru komórki .........................................................................................212 Czyszczenie filtrów tabeli .........................................................................................................................213 Sortowanie danych w tabeli przestawnej .......................................................................................................213 Sortowanie pola wiersza lub kolumny przy uĝyciu standardowych opcji ......................................................213 Sortowanie pola wartoĂci .........................................................................................................................214 RÚczne sortowanie pola wiersza lub kolumny ............................................................................................214 Sortowanie pola wiersza lub kolumny przy uĝyciu niestandardowej kolejnoĂci sortowania .............................214 Sortowanie danych w tabeli .........................................................................................................................215 Sortowanie jednej kolumny na podstawie jej wartoĂci .................................................................................216 Sortowanie wielu kolumn na podstawie ich wartoĂci ..................................................................................216 Sortowanie na podstawie niestandardowej kolejnoĂci sortowania ................................................................217 Sortowanie na podstawie koloru lub ikon formatowania warunkowego ........................................................218 Skorowidz ............................................................................................................................. 219 CzÚĂÊ 10 Tworzenie wykresów danych W tej czÚĂci: Ź dodawanie nowych serii danych do wykresu, Ź dodawanie kontekstu do liczb za pomocÈ wykresów przebiegu w czasie, Ź zmienianie typu wykresu dla istniejÈcego wykresu lub serii danych, Ź zmienianie i dodawanie elementów do wykresu, Ź formatowanie elementu wykresu, Ź modyfikowanie wspóïrzÚdnych wykresu. W ykres jest sposobem wizualnej prezentacji tabeli liczb. Wizualizacja pozwala np. na szybkie sprawdzenie tendencji, wzorców, anomalii lub porównanie wzglÚdnych wkïadów róĝnych elementów. Excel zapewnia narzÚdzia do tworzenia róĝnorodnych wykresów. 158 CzÚĂÊ 10: Tworzenie wykresów danych Budowa wykresu Przed utworzeniem pierwszego wykresu w Excelu pomocna bÚdzie znajomoĂÊ elementów wykresu. Rysunek 10.1 ilustruje najczÚstsze elementy, które moĝe zawieraÊ wykres. Gdy tworzysz wykres, umieĂÊ tylko te elementy, których potrzebujesz, aby wyraěnie przedstawiÊ swoje dane. Zbyt wiele informacji spowoduje, ĝe wykres bÚdzie trudny do odczytania i zmniejszy jego uĝytecznoĂÊ. Rysunek 10.1 Oto opis elementów pokazanych na rysunku 10.1: 9 OĂ pozioma: W wiÚkszoĂci wykresów ta oĂ wyĂwietla etykiety kategorii. Kategoria jest dowolnym elementem bez znaczenia liczbowego. Przykïady kategorii to miesiÈc, kwartaï i produkt. Dla kategorii miesiÈc etykietami mogÈ byÊ sty, lut, mar itd. Wykres wyĂwietla etykiety w równych odstÚpach na osi. Dla wykresów typu sïupkowego, punktowego XY i bÈbelkowego pozioma oĂ wyĂwietla skalÚ wartoĂci. Wykres moĝe mieÊ osie poziome gïównÈ i pomocniczÈ (nie pokazanÈ na rysunku 10.1). 9 Tytuï osi poziomej: WyĂwietla nazwÚ dla wyĂwietlanej kategorii. 9 OĂ pionowa: W wiÚkszoĂci wykresów ta oĂ wyĂwietla skalÚ wartoĂci narysowanej serii danych. Dla wykresu sïupkowego wspóïrzÚdna pionowa wyĂwietla etykiety kategorii. Wykres moĝe mieÊ gïównÈ i pomocniczÈ oĂ pionowÈ. 9 Tytuï osi pionowej: WyĂwietla nazwÚ skali wartoĂci, wzglÚdem której rysowane sÈ 9 Serie danych: Grupa wartoĂci (punktów danych) zwiÈzana z kategoriÈ. Na przykïad serie. planowana i rzeczywista sprzedaĝ mogÈ byÊ dwoma seriami zwiÈzanymi kategoriÈ miesiÈc. Aktywacja wykresu 159 np. wartoĂciami punktów danych. pod poziomÈ osiÈ. np. planowana i rzeczywista sprzedaĝ wykreĂlona dla stycznia. 9 Punkty danych: WartoĂci zawiÈzane z etykietami kategorii. Punktami danych sÈ 9 Etykiety danych: Etykiety zwiÈzane z punktami danych na wykresie. Etykiety mogÈ byÊ 9 Tabela danych: Seria danych przedstawiona w formie tabeli i umieszczona bezpoĂrednio 9 Tytuï wykresu: Tytuï, który nadaïeĂ wykresowi. 9 Legenda: Grupa kluczy i napisów identyfikujÈcych kaĝdÈ seriÚ danych na wykresie. 9 Linie siatki: Linie umieszczane na wykresie, aby uïatwiÊ odczyt wartoĂci danych lub oddzielenie etykiet kategorii. Linie siatki mogÈ rozpraszaÊ i dlatego powinny byÊ uĝywane oszczÚdnie. W razie potrzeby zastosowania linii siatki zalecamy uĝywanie tych z bladym i nienarzucajÈcym siÚ kolorem. 9 Znaczniki osi: Te krótkie linie zaznaczajÈ interwaïy na osi. 9 Obszar kreĂlenia: Ograniczany przez osie obszar, na którym sÈ wykreĂlane serie danych. 9 Obszar wykresu: Caïy obszar zawierajÈcy wszystkie elementy wykresu. Aktywacja wykresu Zanim zrobisz cokolwiek z wykresem, musisz go aktywowaÊ w nastÚpujÈcy sposób: 9 W celu aktywacji wykresu na arkuszu wykresu kliknij kartÚ arkusza wykresu. 9 W celu aktywacji wykresu zagnieĝdĝonego w arkuszu roboczym kliknij obszar obramowania wykresu. Po aktywacji zagnieĝdĝonego wykresu lub wykresu na arkuszu wykresu Excel wyĂwietli na WstÈĝce kontekstowe karty NarzÚdzia wykresów. Dwukrotne klikniÚcie wykresu automatycznie wyĂwietla na WstÈĝce narzÚdzia karty Projektowanie. Dodawanie kontekstu do liczb za pomocÈ wykresów przebiegów w czasie Wykres przebiegu w czasie to miniaturowy wykres, który zajmuje jednÈ komórkÚ arkusza. Wykresy przebiegu w czasie nie majÈ na celu pokazania szczegóïów, widocznych zwykle na standardowym wykresie Excela. Zamiast tego sïuĝÈ jako graficzne ilustracje dodajÈce kontekst do liczb widoczny na pierwszy rzut oka. Na rysunku 10.2 widaÊ, ĝe najnowsze wartoĂci sprzedaĝy produktów zostaïy zapisane w kolumnie 31-sty-11. Wykres liniowy przebiegu w czasie pokazuje 12-miesiÚczny trend sprzedaĝy kategorii produktów, a kolumnowe wykresy przebiegu w czasie pokazujÈ poszczególne wartoĂci w tym samym okresie. 160 CzÚĂÊ 10: Tworzenie wykresów danych Rysunek 10.2 Wykresy przebiegu w czasie sÈ przydatne w wyĂwietlaniu pulpitu nawigacyjnego. W typowym pulpicie nawigacyjnym bÚdziemy widzieÊ tylko bieĝÈcÈ wartoĂÊ i zwiÈzany wykres przebiegu w czasie dla zawartoĂci historycznej. Pulpit nawigacyjny dotyczÈcy sprzedaĝy produktów pokazanych na rysunku 10.2 moĝe np. pokazywaÊ górne piÚÊ lub dziesiÚÊ produktów dla stycznia 2011 wraz z 12-miesiÚcznymi liniowymi wykresami przebiegu w czasie. PamiÚtaj: Nie moĝesz zaznaczyÊ wykresu przebiegu w czasie w komórce w taki sposób, w jaki moĝesz zaznaczyÊ np. tekst w komórce. W tym punkcie, kiedy odwoïujemy siÚ do zaznaczenia wykresu w czasie, mamy naprawdÚ na myĂli zaznaczenie komórki lub zakresu zawierajÈcych wykres lub wykresy przebiegu w czasie. Tworzenie wykresu przebiegu w czasie Wykonaj nastÚpujÈce kroki, aby utworzyÊ wykres przebiegu w czasie: 1. Kliknij kartÚ Wstawianie na WstÈĝce i wybierz jeden z nastÚpujÈcych typów wykresu przebiegu w czasie: Liniowy, Kolumnowy i Zysk/strata. Excel wyĂwietli okno dialogowe Tworzenie wykresów przebiegu w czasie. Jeĝeli chcesz utworzyÊ wykresy przebiegu w czasie w arkuszu innym od arkusza zawierajÈcego zakres danych dla wykresów przebiegu w czasie, zacznij ten krok w arkuszu, który bÚdzie zawieraï wykresy. 2. Kliknij pole Zakres danych i wprowadě zakres danych dla wykresu (wykresów) przebiegu w czasie. Moĝesz wprowadziÊ zakres rÚcznie lub uĝyÊ myszy do zaznaczenia zakresu w arkuszu. x W celu utworzenia jednego wykresu przebiegu w czasie zaznacz dane w jednym wierszu lub jednej kolumnie. x W celu utworzenia wielu wykresów przebiegu w czasie zaznacz wiÚcej wierszy i kolumn. 3. Kliknij pole Zakres lokalizacji. Jeĝeli Excel wybraï zakres lokalizacji inny niĝ chcesz, wyczyĂÊ ten wpis. x x Jeĝeli zaznaczyïeĂ jeden wiersz lub kolumnÚ w kroku 2., wprowadě jednÈ komórkÚ dla wykresu przebiegu w czasie. Jeĝeli zaznaczyïeĂ wiÚcej wierszy i kolumn w kroku 2., wybierz zakres dla wykresów przebiegu w czasie. Zakres musi byÊ w jednym wierszu lub w jednej kolumnie. Liczba komórek w zakresie musi byÊ równa liczbie wierszy lub kolumn w zakresie danych. Dodawanie kontekstu do liczb za pomocÈ wykresów przebiegów w czasie 161 Jeĝeli liczba komórek w zakresie jest równa liczbie wierszy danych, wykresy przebiegu w czasie w grupie bÚdÈ tworzone z danych w wierszach. Jeĝeli liczba komórek w zakresie jest równa liczbie kolumn danych, wykresy przebiegu w czasie w grupie bÚdÈ tworzone z danych w kolumnach. Jeĝeli liczba komórek w zakresie nie jest równa liczbie wierszy ani kolumn w zakresie danych, Excel wyĂwietli bïÈd. Na rysunku 10.2 zaznaczyliĂmy zakres kolumnowy dla wykresów przebiegu w czasie, a liczba komórek w zakresie jest równa liczbie wierszy danych. Dlatego dla kaĝdego wykresu przebiegu w czasie Excel uĝywa danych z odpowiedniego wiersza. 4. Po zaznaczeniu zakresu lokalizacji wykresu przebiegu w czasie kliknij OK. Po zaznaczeniu wykresu przebiegu w czasie Excel wyĂwietli na WstÈĝce kartÚ NarzÚdzia wykresów przebiegu w czasie. Grupowanie i rozgrupowywanie wykresów przebiegu w czasie Po utworzeniu wielu wykresów przebiegu w czasie przy uĝyciu okna dialogowego Tworzenie wykresów przebiegu w czasie Excel umieszcza wynikowe wykresy w grupie. Jeĝeli klikniesz wykres przebiegu w czasie znajdujÈcy siÚ w grupie, Excel wyĂwietli niebieskie podĂwietlenie wokóï grupy. Celem grupy jest umoĝliwienie równoczesnego stosowania ustawieñ, np. zmiany formatowania, do wszystkich wykresów przebiegu w czasie w grupie. Jeĝeli chcesz usunÈÊ jeden lub wiÚcej wykresów przebiegu w czasie z grupy, moĝesz dokonaÊ tego na dwa sposoby: 9 Zaznacz wykresy przebiegu w czasie, które chcesz rozgrupowaÊ. Kliknij kartÚ NarzÚdzia 9 Zaznacz wykresy przebiegu w czasie, które chcesz rozgrupowaÊ. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z wybranych wykresów przebiegu w czasie i wybierz Wykresy przebiegu w czasie/Rozgrupuj z menu. wykresów przebiegu w czasie na WstÈĝce i kliknij przycisk Rozgrupuj. Na rysunku 10.2 utworzyïem grupÚ wykresów w czasie zawierajÈcÈ wiersz Suma. W celu porównania wykresów przebiegu w czasie sprzedaĝy produktów ustawiïem wartoĂci minimalne i maksymalne pionowej osi na takie same dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie. (Patrz podpunkt „Stosowanie opcji osi wykresu przebiegu w czasie” dalej w tym punkcie). Poniewaĝ wartoĂci sumaryczne sÈ wyĝsze niĝ wartoĂci dotyczÈce poszczególnych produktów, wykresy podsumowujÈce nie pokazywaïyby odpowiednio róĝnorodnoĂci w ich danych. Dlatego rozgrupowaïem wykresy przebiegu w czasie dla wiersza sumy. W celu zgrupowania wykresów przebiegu w czasie po prostu zaznacz wykresy, które chcesz zgrupowaÊ, i kliknij przycisk Grupuj w karcie NarzÚdzia wykresów przebiegu w czasie. Modyfikacja zakresu danych lub lokalizacji wykresu przebiegu w czasie Po zaznaczeniu wykresu przebiegu w czasie moĝesz zmieniÊ jego zakres danych lub lokalizacjÚ. Zaznacz wykres przebiegu w czasie i kliknij kartÚ NarzÚdzia wykresów przebiegu w czasie na WstÈĝce. 162 CzÚĂÊ 10: Tworzenie wykresów danych Najdalej po lewej stronie karty Projektowanie znajduje siÚ grupa Wykres przebiegu w czasie, która zawiera jeden przycisk o nazwie Edytuj dane. KlikniÚcie strzaïki przycisku wyĂwietli menu pozwalajÈce na: 9 ZmianÚ zakresu ěródïowego lub lokalizacji grupy wykresów przebiegu w czasie. 9 ZmianÚ zakresu ěródïowego indywidualnego wykresu przebiegu w czasie. 9 OkreĂlenie, jak Excel ma obsïugiwaÊ ukryte lub brakujÈce dane w zakresie danych 9 PrzeïÈczenie zakresu danych uĝywanego przez wykresy przebiegu w czasie w grupie z wierszy na kolumny lub na odwrót. Gdy utworzysz grupÚ wykresu przebiegu w czasie, a liczba wierszy i kolumn danych jest taka sama, domyĂlnie kaĝdy wykres w grupie jest tworzony dla danych w wierszach. Moĝesz uĝyÊ opcji PrzeïÈcz wiersz/kolumnÚ w celu spowodowania, ĝe wykresy przebiegu w czasie w grupie bÚdÈ uĝywaÊ zamiast tego danych w kolumnach. wykresu przebiegu w czasie. Moĝesz przenieĂÊ wykres lub grupÚ wykresów w czasie do innej lokalizacji przez zaznaczanie i przeciÈganie lub operacje wytnij i wklej. Procedura jest podobna do przenoszenia zakresu arkusza. Patrz punkt „Przenoszenie komórek i zakresów” w czÚĂci 4. Umieszczanie dodatkowych elementów na wykresie przebiegu w czasie Excel pozwala na dodanie dodatkowych elementów do wykresu przebiegu w czasie. Zaznacz wykres przebiegu w czasie i kliknij kartÚ NarzÚdzia wykresów przebiegu w czasie/Projektowanie na WstÈĝce. NastÚpnie zaznacz elementy, które chcesz umieĂciÊ, klikajÈc odpowiednie pola wyboru w grupie Pokazywanie. Zauwaĝ, ĝe opcja Znaczniki dotyczy tylko liniowych wykresów przebiegu w czasie. Formatowanie i zmiana typu wykresu przebiegu w czasie Moĝesz zmieniÊ kolor wykresu przebiegu w czasie i dowolnych dodanych elementów oraz moĝesz zmieniÊ typ tego wykresu. Zaznacz wykres przebiegu w czasie i kliknij NarzÚdzia wykresów przebiegu w czasie/Projektowanie na WstÈĝce. Grupa Typ pozwala na zmianÚ typu wykresu przebiegu w czasie. Opcjami sÈ Liniowy, Kolumnowy i Zysk/strata. W grupie Styl moĝesz zaznaczyÊ predefiniowane style kolorów z galerii. Dowolny podĂwietlony element, który wïÈczysz w grupie Pokazywanie, pojawi siÚ z predefiniowanymi kolorami w grupie Styl. Jeĝeli ĝaden z predefiniowanych stylów Ci nie odpowiada, moĝesz wybraÊ kolor lub gruboĂÊ wykresu przebiegu w czasie (lub oba te parametry w przypadku wykresu liniowego) z menu Kolor wykresu przebiegu w czasie. Moĝesz wybraÊ kolor róĝnorodnych podĂwietlonych elementów, wybierajÈc kolor z menu Kolor znacznika. Dodawanie nowej serii danych do wykresu 163 Stosowanie opcji osi wykresu przebiegu w czasie Tak jak standardowe wykresy Excela, wykresy przebiegu w czasie majÈ osie poziomÈ i pionowÈ, ale domyĂlnie sÈ one ukryte. Excel zapewnia wiele opcji osi, których moĝemy uĝyÊ z wykresami przebiegu w czasie. Zaznacz wykres przebiegu w czasie, kliknij kartÚ NarzÚdzia wykresów przebiegu w czasie — Projektowanie, a nastÚpnie kliknij przycisk OĂ, aby wyĂwietliÊ nastÚpujÈcÈ listÚ opcji osi poziomej i pionowej, odpowiednio: 9 Opcje osi poziomej: Te opcje pozwalajÈ na zmianÚ domyĂlnego zachowania osi poziomej. x DomyĂlnie Excel uĝywa opcji Typ osi ogólnej. Odpowiada to osi kategorii w standardowym wykresie Excela. Zauwaĝ, ĝe wszystkie wykresy przebiegu w czasie w grupie wspóïdzielÈ jednÈ oĂ poziomÈ. Nie moĝna wybraÊ zakresu typu ogólnej osi poziomej. Ta oĂ jest wywiedziona z zakresu danych. Na rysunku 10.2 etykiety kolumn w zakresie danych sÈ prawdziwymi datami (nie etykietami miesiÈca ani roku), wiÚc mogÈ byÊ uĝywane jako oĂ pozioma. Wybierz Typ osi daty z menu, kliknij w oknie dialogowym, które siÚ pojawi, i wybierz etykiety danych. Róĝnica pomiÚdzy osiÈ ogólnÈ a osiÈ daty jest nastÚpujÈca: gdyby na rysunku 10.2 pominiÚto jednÈ lub wiÚcej kolumn miesiÚcy, oĂ daty pokazaïaby brakujÈce miesiÈce jako przerwy w wykresie przebiegu w czasie. W przypadku osi ogólnej nie byïoby ĝadnych przerw w wykresie. x Moĝesz wyĂwietliÊ poziomÈ oĂ na wykresie przebiegu w czasie, wybierajÈc Pokaĝ oĂ z menu. OĂ jest wyĂwietlana tylko wtedy, jeĝeli przynajmniej jedna ujemna wartoĂÊ wystÚpuje w zakresie danych wykresu przebiegu w czasie. OĂ ta jest przydatna do pokazywania punktu przeciÚcia z zerem na liniowym wykresie przebiegu w czasie. x DomyĂlnie, gdy zaznaczysz zakres danych wykresu przebiegu w czasie, Excel narysuje dane od lewej do prawej lub od góry w dóï. Jeĝeli chcesz rysowaÊ wykres w odwrotnym kierunku danych, wybierz z menu KreĂl dane od prawej do lewej. Na rysunku 10.2 zakres danych jest w odwrotnej kolejnoĂci chronologicznej (najnowsza data jest po lewej stronie zakresu). Jednak kontekst jest historyczny, wiÚc chcemy rysowaÊ wykresy z wartoĂciÈ od najwczeĂniejszej daty na poczÈtku do najaktualniejszej na koñcu. Dlatego wybieramy kreĂlenie danych od prawej do lewej. 9 Opcje wartoĂci minimalnej i maksymalnej osi pionowej: Te opcje pozwalajÈ na zamianÚ domyĂlnego zachowania osi pionowej. Nie da siÚ wyĂwietliÊ pionowej osi na wykresie przebiegu w czasie (i byïaby ona nieodpowiednia dla tego wykresu), ale moĝesz wykonaÊ zmiany na wywiedzionej osi. Opcje wartoĂci minimalnej i maksymalnej sÈ stosowane do grup wykresów przebiegu w czasie. DomyĂlnie Excel nadaje minimalnÈ i maksymalnÈ wartoĂÊ osi pionowej niezaleĝnie dla kaĝdego wykresu przebiegu w czasie w grupie. Ta opcja jest odpowiednia, jeĝeli zakres danych wykresów ma róĝne rzÚdy wielkoĂci lub jeĝeli porównania pomiÚdzy wykresami sÈ nieistotne. Jednak jeĝeli zakresy danych majÈ takie same rzÚdy wielkoĂci i porównanie pomiÚdzy wykresami jest waĝne, moĝesz okreĂliÊ wartoĂci minimalnÈ i maksymalnÈ jako takie same dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie, wybierajÈc z menu Taka sama dla wszystkich wykresów przebiegu w czasie. Dodawanie nowej serii danych do wykresu Wykonaj poniĝsze kroki, aby dodaÊ nowÈ seriÚ danych do wykresu: 1. Aktywuj wykres, kliknij kartÚ kontekstowÈ Projektowanie, a nastÚpnie kliknij przycisk Zaznacz dane. Excel wyĂwietli okno dialogowe Wybieranie ěródïa danych (patrz rysunek 10.3). 164 CzÚĂÊ 10: Tworzenie wykresów danych Rysunek 10.3 2. Kliknij przycisk Dodaj. Excel wyĂwietli okno dialogowe Edytowanie serii. 3. Jeĝeli odwoïanie w polu Nazwa serii nie jest poprawne, wyczyĂÊ domyĂlny wpis i wpisz nazwÚ serii lub kliknij komórkÚ arkusza zawierajÈcÈ tÚ nazwÚ. Moĝesz takĝe zostawiÊ to pole puste. 4. Jeĝeli odwoïanie w polu WartoĂci serii nie jest poprawne, wyczyĂÊ domyĂlny wpis i zaznacz zakres serii danych w arkuszu. 5. Kliknij OK, aby powróciÊ do okna dialogowego Wybieranie ěródïa danych. Nowa nazwa serii (lub ogólny tytuï, jeĝeli nie umieĂciïeĂ nazwy w kroku 3.) pojawi siÚ w oknie Wpisy legendy. W oknie po prawej stronie okna dialogowego Excel wyĂwietli ponumerowane etykiety kategorii dla serii. Jeĝeli
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: