Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 004298 21552877 na godz. na dobę w sumie
Excel 2019. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Excel 2019. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5642-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Sprawdź, co kryje się w zakamarkach Excela!

Nawet jeśli uważasz się za niezłego specjalistę w obsłudze Excela i z wirtuozerią przebiegasz palcami po klawiaturze, wyczarowując serie danych, wykresy i rozmaite potrzebne Ci informacje, zawsze możesz nauczyć się czegoś więcej — zwłaszcza wtedy, gdy masz do czynienia z nową odsłoną programu. Excel 2019 ma do zaoferowania ułatwienia i sprytne obejścia co bardziej żmudnych czynności, ale... najpierw trzeba do nich dotrzeć.

Ta książka pomoże Ci szybko opanować Excelowe triki i wskaże, jak działać w sytuacji, gdy na ekranie zaczynają dziać się różne cuda. Znajdziesz tu informacje o tym, co i dlaczego podpowiada Ci sam program i jak uwolnić się od jego nie zawsze trafionych domysłów. Poznasz mniej znane operacje na zakresach danych, nauczysz się eliminować błędy zaokrągleń i błędy obliczeń, a także formatować za pomocą stylów, motywów i szablonów. Zobaczysz, jak kompleksowo chronić pliki, co można wycisnąć z tabel i formuł oraz jak bez wysiłku stworzyć skomplikowane wykresy. Wszystko to w serii zaawansowanych ćwiczeń z komentarzem, który pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy stojące za konkretnymi działaniami. Dobrej zabawy!

Poznaj vademecum mistrza Excela!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/czex19 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5642-9 Copyright © Helion 2020 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p ............................................................................................................ 9 Rozdzia(cid:239) 1. K(cid:239)opoty z wprowadzaniem danych ............................................................... 11 Wprowadzenie .................................................................................................... 11 Liczby i tekst ....................................................................................................... 12 Gdy liczba, któr(cid:200) wpisujemy lub widzimy, ró(cid:285)ni si(cid:218) od zapami(cid:218)tanej ............ 17 Liczby, kropki, my(cid:258)lniki i przecinki .................................................................. 19 Jak Excel pomaga wype(cid:239)nia(cid:202) komórki ............................................................... 26 Dwie linie tekstu w jednej komórce ................................................................... 30 Rozdzia(cid:239) 2. Manipulowanie zawarto(cid:258)ci(cid:200) arkusza ............................................................ 31 Wprowadzenie .................................................................................................... 31 Mniej znane operacje na zakresach danych ...................................................... 31 B(cid:239)(cid:218)dy zaokr(cid:200)gle(cid:241) ................................................................................................. 37 Jak sprawdzi(cid:202), gdzie s(cid:200) liczby, a gdzie formu(cid:239)y ................................................ 39 Kopiowanie formu(cid:239) bez zmiany adresów wzgl(cid:218)dnych ...................................... 41 Najprostsze obliczenia bez formu(cid:239) ..................................................................... 44 Rozdzia(cid:239) 3. Formatowanie .............................................................................................. 47 Wprowadzenie .................................................................................................... 47 Przypomnienie .................................................................................................... 47 Formatowanie u(cid:239)atwia obliczenia ...................................................................... 52 Formatowanie warunkowe i niestandardowe ................................................... 58 Style ..................................................................................................................... 64 Motywy ............................................................................................................... 70 Szablony .............................................................................................................. 73 Poleć książkęKup książkę 6 Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane Rozdzia(cid:239) 4. Zabezpieczenia ............................................................................................ 79 Wprowadzenie .................................................................................................... 79 Cz(cid:218)ste zapisywanie pliku ................................................................................... 80 Ochrona pliku ..................................................................................................... 82 Ochrona skoroszytu ............................................................................................ 84 Ochrona informacji osobistych .......................................................................... 85 Ochrona arkusza ................................................................................................. 90 Sprawdzanie poprawno(cid:258)ci danych .................................................................... 97 Rozdzia(cid:239) 5. Tabele ........................................................................................................ 101 Wprowadzenie .................................................................................................. 101 Rozdzia(cid:239) 6. Formu(cid:239)y ..................................................................................................... 115 Wprowadzenie .................................................................................................. 115 Adresy wzgl(cid:218)dne i bezwzgl(cid:218)dne ...................................................................... 115 Przeliczanie r(cid:218)czne i automatyczne ................................................................. 119 Wy(cid:258)wietlanie formu(cid:239) w komórkach ................................................................. 120 Formu(cid:239)y trójwymiarowe i adresowanie po(cid:258)rednie .......................................... 122 Szacowanie formu(cid:239) ........................................................................................... 126 Zamiana formu(cid:239) na warto(cid:258)ci ............................................................................ 129 B(cid:239)(cid:218)dy oblicze(cid:241) .................................................................................................. 130 Inspekcja formu(cid:239) ............................................................................................... 135 Rozdzia(cid:239) 7. Nazwy ........................................................................................................ 143 Wprowadzenie .................................................................................................. 143 Nazywanie sta(cid:239)ych ............................................................................................ 143 Nazwy zakresów z adresowaniem bezwzgl(cid:218)dnym ........................................ 146 Nazwy na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu .................................. 149 Nazwy zakresów z adresowaniem wzgl(cid:218)dnym ............................................... 153 Nazywanie formu(cid:239) ............................................................................................. 155 Nazywanie zakresów definiowanych dynamicznie ........................................ 156 Rozdzia(cid:239) 8. Wykresy ...................................................................................................... 163 Wprowadzenie .................................................................................................. 163 Stoliczku, nakryj si(cid:218), czyli o tym, co otrzymujemy z (cid:239)aski Excela ................. 164 Wykres liniowy a wykres XY ........................................................................... 168 Wykresy sumuj(cid:200)ce do 100 ............................................................................ 171 Wykres radarowy .............................................................................................. 176 Wykres b(cid:200)belkowy ............................................................................................ 177 Wykres powierzchniowy .................................................................................. 179 Linia trendu ...................................................................................................... 181 Przyk(cid:239)ady nietypowych wykresów .................................................................. 183 Interpolacja wykresu ........................................................................................ 186 Wykresy przebiegu w czasie ............................................................................ 188 Unikanie zb(cid:218)dnej pracy — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. Szablony wykresów ............................... 191 Unikanie zb(cid:218)dnej pracy — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. Kopiowanie wykresów i ich formatowania ......................................................................................... 193 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Rozdzia(cid:239) 9. Szukaj wyniku, Solver i scenariusze ............................................................ 195 Wprowadzenie .................................................................................................. 195 Szukaj wyniku .................................................................................................. 196 Solver ................................................................................................................ 202 Scenariusze ....................................................................................................... 207 Rozdzia(cid:239) 10. Elementy analizy danych ............................................................................ 211 Wprowadzenie .................................................................................................. 211 Sortowanie ........................................................................................................ 212 Filtrowanie ........................................................................................................ 216 Tabele przestawne ............................................................................................ 217 Poleć książkęKup książkę 8 Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane Poleć książkęKup książkę 5 Tabele Wprowadzenie1 Tabele s(cid:200) bardzo wygodnym narz(cid:218)dziem wprowadzonym w Excelu po raz pierw- szy w wersji 2007 — u(cid:239)atwiaj(cid:200) i przyspieszaj(cid:200) wykonywanie wielu dzia(cid:239)a(cid:241) i chro- ni(cid:200) przed niektórymi b(cid:239)(cid:218)dami. Znacznie ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) od zwyk(cid:239)ych zakresów z powo- du wielu sprz(cid:218)(cid:285)onych z nimi narz(cid:218)dzi, dzia(cid:239)aj(cid:200)cych domy(cid:258)lnie lub na (cid:285)(cid:200)danie. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) dzia(cid:239)a(cid:241) na zakresach, które do tej pory by(cid:239)y wykonywane z mozo(cid:239)em, w ta- belach wykonujemy automatycznie lub prawie automatycznie. Na pocz(cid:200)tku zamienimy zwyk(cid:239)y zakres na tabel(cid:218) i omówimy jej cechy. (cid:109) W I C Z E N I E 5.1 Zakres pokazany na rysunku 5.1 zamie(cid:241) na tabel(cid:218). Wskazówka W Excelu wci(cid:200)(cid:285) mamy do czynienia z tabelami w zwyk(cid:239)ym znaczeniu tego s(cid:239)owa, tzn. z danymi zapisanymi w dwóch wymiarach, zwykle z nag(cid:239)ówkami na górze ka(cid:285)- dej kolumny. W Excelu 2007, 2010 i 2013 istniej(cid:200) specjalne obiekty zwane tabelami, wyposa(cid:285)one w wiele po(cid:285)ytecznych narz(cid:218)dzi. Zadaniem (cid:202)wiczenia jest zamiana zakresu z rysunku 5.1 (czyli tabeli w zwyk(cid:239)ym sensie) na tabel(cid:218) — obiekt Excela. 1 Ten rozdzia(cid:239) jest adaptacj(cid:200) rozdzia(cid:239)u „Tabele” z ksi(cid:200)(cid:285)ki: Krzysztof Mas(cid:239)owski, Excel 2007 PL. 222 gotowe rozwi(cid:200)zania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008. Poleć książkęKup książkę 102 Rozwi(cid:200)zanie Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane 1. Przygotuj dane w sposób pokazany na rysunku 5.1, przejd(cid:283) do jednej z komórek wype(cid:239)nionego zakresu i naci(cid:258)nij kombinacj(cid:218) klawiszy Ctrl+T albo wybierz polecenie Wstawianie/Tabela. Rysunek 5.1. Excel rozpoznaje rozmiary tabeli 2. Excel rozpozna zakres przysz(cid:239)ej tabeli oraz to, czy istnieje wiersz nag(cid:239)ówkowy, i wy(cid:258)wietli wynik w oknie dialogowym Tworzenie tabeli (patrz rysunek 5.1). Je(cid:285)eli rozpoznanie jest prawid(cid:239)owe, kliknij OK. Zakres A1:C7 zostanie zamieniony na tabel(cid:218) pokazan(cid:200) na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Zakres zamieniony na tabel(cid:218) Komentarze Przy automatycznym rozpoznaniu zakresu Excel zak(cid:239)ada, (cid:285)e tabela b(cid:218)dzie si(cid:218) roz- ci(cid:200)ga(cid:202) do pierwszej pustej kolumny i pierwszego pustego wiersza. Przygotowuj(cid:200)c da- ne, trzeba pami(cid:218)ta(cid:202), aby nie pozostawia(cid:202) pustych wierszy i kolumn. Ró(cid:285)nice mi(cid:218)dzy tabel(cid:200) a zwyk(cid:239)ym zakresem s(cid:200) nast(cid:218)puj(cid:200)ce: (cid:84) Tworz(cid:200)c tabel(cid:218), Excel stosuje formatowanie domy(cid:258)lne, które potem (cid:239)atwo zmieni(cid:202) na inne wybrane z galerii gotowych formatów (patrz (cid:202)wiczenie 5.2). (cid:84) Po prawej stronie nag(cid:239)ówków tabeli s(cid:200) umieszczone przyciski rozwijaj(cid:200)ce menu filtrowania i sortowania2 (patrz rysunek 5.2). Wy(cid:258)wietlanie tych przycisków mo(cid:285)na w(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) lub wy(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) poleceniem Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne/ Edytowanie — Sortuj i filtruj/Filtruj. 2 Wi(cid:218)cej informacji o filtrowaniu i sortowaniu znajdziesz w rozdziale 10., „Elementy analizy danych”. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 5. • Tabele 103 (cid:84) W prawym dolnym rogu tabeli (patrz rysunek 5.2) jest umieszczony uchwyt, którego przeci(cid:200)gni(cid:218)cie pozwala na zmian(cid:218) zakresu tabeli. Jego u(cid:285)ycie zosta(cid:239)o pokazane w (cid:202)wiczeniu 5.5 (patrz rysunek 5.7). (cid:84) Tabele s(cid:200) wyposa(cid:285)one w wiele specjalnych polece(cid:241) umieszczonych na wst(cid:200)(cid:285)ce, na karcie Projektowanie, dost(cid:218)pnej, gdy uaktywnimy komórk(cid:218) lub zakres nale(cid:285)(cid:200)cy do tabeli (patrz rysunek 5.3). Rysunek 5.3. Wst(cid:200)(cid:285)ka polece(cid:241) z narz(cid:218)dziami dla tabel (cid:84) Je(cid:285)eli tabela jest aktywna3, przy przewijaniu arkusza w dó(cid:239) jej nag(cid:239)ówki s(cid:200) wy(cid:258)wietlane zamiast literowych oznacze(cid:241) kolumn arkusza (patrz rysunek 5.4). Rysunek 5.4. Po przewini(cid:218)ciu arkusza nag(cid:239)ówki aktywnej tabeli zast(cid:218)puj(cid:200) oznaczenia kolumn (cid:84) Formatowanie tabeli jest dynamiczne. Na rysunku 5.5 wstawienie wiersza 4. nie zak(cid:239)óci(cid:239)o naprzemiennie ró(cid:285)nego formatowania kolejnych wierszy. Rysunek 5.5. Po dodaniu jednego wiersza zosta(cid:239)o zachowane naprzemiennie ró(cid:285)ne formatowanie wierszy parzystych i nieparzystych (cid:84) Tabele s(cid:200) wyposa(cid:285)one w tzw. kolumny obliczeniowe, dzi(cid:218)ki czemu formu(cid:239)a umieszczona lub poprawiona w jednej komórce jest powielana w ca(cid:239)ej kolumnie (patrz (cid:202)wiczenie 5.7). 3 Tzn. komórk(cid:200) bie(cid:285)(cid:200)c(cid:200) jest dowolna komórka tabeli (B6 na rysunku 5.4). Poleć książkęKup książkę 104 (cid:109) W I C Z E N I E 5.2 Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane Excel udost(cid:218)pnia spor(cid:200) galeri(cid:218) gotowych stylów formatowania tabeli. Bardzo wygodna jest mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) zobaczenia zawczasu, jak b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239)a tabela po zmianie stylu. Obejrzyj, jak tabela z (cid:202)wiczenia 5.1 b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239)a po zastosowaniu innego stylu. Przejrzyj kilka stylów i wybierz najodpowiedniejszy. Rozwi(cid:200)zanie 1. Przejd(cid:283) do dowolnej komórki tabeli z (cid:202)wiczenia 5.1 i wybierz polecenie Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne/Style — Formatuj jako tabel(cid:218) lub Projektowanie/Style tabeli — Szybkie style tabeli. 2. Naprowadzaj(cid:200)c wska(cid:283)nik myszy na ró(cid:285)ne wzory formatowania, mo(cid:285)esz zobaczy(cid:202), jak tabela b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239)a po zastosowaniu danego stylu (patrz rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Sprawdzanie wygl(cid:200)du tabeli w ró(cid:285)nych formatach 3. Kliknij wybrany format; tabela zostanie sformatowana. Komentarze (cid:84) Bardzo szybk(cid:200) i wygodn(cid:200) metod(cid:200) formatowania jest zastosowanie stylu i, je(cid:258)li trzeba, dodanie w(cid:239)asnych poprawek i uzupe(cid:239)nie(cid:241). (cid:84) Formatowania naniesione r(cid:218)cznie b(cid:218)d(cid:200) trwa(cid:239)e; nie zmieni ich wybranie innego stylu, co mo(cid:285)esz sprawdzi(cid:202), np. zmieniaj(cid:200)c kolor t(cid:239)a wybranej komórki. Komórka, której t(cid:239)o zmienisz na (cid:285)ó(cid:239)te, pozostanie (cid:285)ó(cid:239)ta niezale(cid:285)nie od wybranego stylu tabeli. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 5. • Tabele 105 (cid:109) W I C Z E N I E 5.3 U(cid:285)yj stylu tabeli do sformatowania zwyk(cid:239)ego zakresu. Rozwi(cid:200)zanie 1. Zaznacz zakres, który chcesz sformatowa(cid:202), i wydaj polecenie Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne/Style — Formatuj jako tabel(cid:218). 2. Wybierz z galerii styl tabeli. 3. Po wybraniu stylu Excel zapyta, czy zamieni(cid:202) zakres na tabel(cid:218) (patrz rysunek 5.7). Zale(cid:285)nie od potrzeby mo(cid:285)esz w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) opcj(cid:218) Moja tabela ma nag(cid:239)ówki. Aby zatwierdzi(cid:202) zamian(cid:218), kliknij OK. Rysunek 5.7. Formatowanie zwyk(cid:239)ego zakresu za pomoc(cid:200) stylu tabeli 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce utworzonej tabeli i z menu podr(cid:218)cznego wybierz polecenie Tabela/Konw. na zakres. Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e u(cid:285)y(cid:202) polecenia Projektowanie/Narz(cid:218)dzia — Konwertuj na zakres. Komentarz Tabela zostanie zamieniona na zwyk(cid:239)y zakres, ale formatowanie wybrane z galerii formatów nie zniknie. Jest to bardzo szybki i wygodny sposób formatowania za- kresów; zamiast formatowa(cid:202) wszystko od pocz(cid:200)tku, warto zastosowa(cid:202) odpowiedni gotowy styl, a potem ewentualnie tu i ówdzie poprawi(cid:202) szczegó(cid:239)y formatowania. (cid:109) W I C Z E N I E 5.4 Zmie(cid:241) domy(cid:258)lny styl formatowania tabeli. Wskazówka Najszybszym sposobem zamiany zakresu na tabel(cid:218) jest u(cid:285)ycie skrótu klawiszowe- go Ctrl+T, który zast(cid:218)puje polecenie Wstawianie/Tabela (patrz rozwi(cid:200)zanie (cid:202)wiczenia 5.1). Tak utworzonej tabeli jest nadawany styl domy(cid:258)lny. Standardowo jest to Styl tabeli — (cid:258)redni 2. Je(cid:285)eli Ci nie odpowiada, mo(cid:285)esz go zmieni(cid:202) (najlepiej, by stylem domy(cid:258)lnym by(cid:239) styl najcz(cid:218)(cid:258)ciej stosowany). Poleć książkęKup książkę 106 Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane Rozwi(cid:200)zanie Aby zmieni(cid:202) styl domy(cid:258)lny, wykonaj poni(cid:285)sze kroki. 1. Wy(cid:258)wietl galeri(cid:218) stylów (np. za pomoc(cid:200) polecenia Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne/Style — Formatuj jako tabel(cid:218)) i wybrany styl kliknij prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podr(cid:218)cznego wybierz polecenie Ustaw jako domy(cid:258)lny. Komentarz Mo(cid:285)esz zdefiniowa(cid:202) w(cid:239)asny styl tabeli. Procedur(cid:218) uruchamia polecenie Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne/Style — Formatuj jako tabel(cid:218)/Nowy styl tabeli. Zdefiniowanie w(cid:239)asnego stylu jest do(cid:258)(cid:202) (cid:285)mudne i op(cid:239)acalne jedynie wtedy, gdy mamy specjalne wymagania i w okre- (cid:258)lony sposób zamierzamy formatowa(cid:202) wiele tabel. (cid:109) W I C Z E N I E 5.5 Przewiduj(cid:200)c now(cid:200) kolumn(cid:218) danych, rozszerz tabel(cid:218). Wskazówka Rozmiary tabeli mo(cid:285)na (cid:239)atwo zmienia(cid:202), przeci(cid:200)gaj(cid:200)c mysz(cid:200) uchwyt umieszczony w jej dolnym prawym rogu. Rozwi(cid:200)zanie 1. Przeci(cid:200)gnij w prawo uchwyt w dolnym prawym rogu tabeli (patrz rysunek 5.8), aby rozci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) tabel(cid:218) o jedn(cid:200) dodatkow(cid:200) kolumn(cid:218). Rysunek 5.8. Dodawanie kolumny do tabeli 2. Ci(cid:200)gn(cid:200)c uchwyt dalej, mo(cid:285)esz doda(cid:202) do tabeli wi(cid:218)cej kolumn: (cid:84) kolejne nowe kolumny tabeli otrzymuj(cid:200) automatycznie nag(cid:239)ówki Kolumna1, Kolumna2 itd.; (cid:84) domy(cid:258)lne nag(cid:239)ówki mo(cid:285)na bez problemu zast(cid:200)pi(cid:202) w(cid:239)asnymi przez zwyk(cid:239)e wpisanie do komórek nowego tekstu. 3. Przeci(cid:200)gaj(cid:200)c uchwyt w dó(cid:239), mo(cid:285)esz doda(cid:202) do tabeli kolejne wiersze. 4. Przeci(cid:200)gaj(cid:200)c uchwyt w lewo lub do góry, mo(cid:285)esz odpowiednio zmniejsza(cid:202) liczb(cid:218) kolumn lub wierszy nale(cid:285)(cid:200)cych do tabeli. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 5. • Tabele 107 Komentarz Nie mo(cid:285)na przeci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) uchwytu rozmiarów tabeli po przek(cid:200)tnej, co oznacza, (cid:285)e nie jest mo(cid:285)liwe jednoczesne dodawanie kolumn i wierszy. (cid:109) W I C Z E N I E 5.6 Rozszerz tabel(cid:218) przez wype(cid:239)nienie komórki w s(cid:200)siedniej kolumnie. Wskazówka Przyjemn(cid:200) cech(cid:200) tabel jest ich automatyczne powi(cid:218)kszanie si(cid:218) po wpisaniu czego- kolwiek do dowolnej komórki bezpo(cid:258)rednio s(cid:200)siaduj(cid:200)cej z tabel(cid:200) po prawej stronie. Rozwi(cid:200)zanie (cid:84) Do komórki D1 wprowad(cid:283) tekst Zysk; do tabeli zostanie przy(cid:239)(cid:200)czona kolumna D (patrz rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Wype(cid:239)nienie komórki D1 spowodowa(cid:239)o dodanie do tabeli kolumny D Komentarze Obok bie(cid:285)(cid:200)cej komórki zosta(cid:239) wy(cid:258)wietlony przycisk autokorekty. Jego klikni(cid:218)cie udost(cid:218)pnia trzy polecenia: (cid:84) Cofnij Autorozszerzanie tabeli — dzia(cid:239)a tak samo jak u(cid:285)ycie standardowego przycisku Cofnij ; (cid:84) Zatrzymaj automatyczne rozszerzanie tabel — wy(cid:239)(cid:200)cza trwale automatyczne do(cid:239)(cid:200)czanie kolumn i wierszy w wyniku wype(cid:239)nienia s(cid:200)siaduj(cid:200)cych z tabel(cid:200) komórek, czyli wy(cid:239)(cid:200)cza drug(cid:200) opcj(cid:218) spo(cid:258)ród pokazanych na rysunku 5.10; (cid:84) Kontroluj opcje Autokorekty — otwiera okno dialogowe Autokorekta z kart(cid:200) Autoformatowanie podczas pisania, tak jak na rysunku 5.10. Poleć książkęKup książkę 108 Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane Rysunek 5.10. Automatyczne do(cid:239)(cid:200)czanie do tabeli nowych wierszy i kolumn mo(cid:285)na wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) (cid:84) Aby ponownie w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) automatyczne do(cid:239)(cid:200)czanie kolumn i wierszy do tabeli, nale(cid:285)y otworzy(cid:202) okno dialogowe Opcje programu Excel4 i klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Sprawdzanie/Opcje Autokorekty, co spowoduje wy(cid:258)wietlenie okna pokazanego na rysunku 5.10, w którym karta Autoformatowanie podczas pisania pozwoli w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) opcj(cid:218) Do(cid:239)(cid:200)cz nowe wiersze i kolumny. (cid:84) Aby rozszerzy(cid:202) tabel(cid:218), nie trzeba koniecznie wpisywa(cid:202) nag(cid:239)ówka. Wystarcza wpisanie czegokolwiek, np. litery x do s(cid:200)siaduj(cid:200)cej z tabel(cid:200) dowolnej komórki, takiej jak D4. Je(cid:285)eli nie podamy nag(cid:239)ówka, do(cid:239)(cid:200)czona kolumna otrzyma standardowy nag(cid:239)ówek Kolumna1. (cid:109) W I C Z E N I E 5.7 Lista przychodów i kosztów oddzia(cid:239)ów firmy w ró(cid:285)nych miastach jest zapisana w tabeli pokazanej na rysunku 5.11. Masz dwa zadania: (cid:84) w kolumnie D obliczy(cid:202) dochody poszczególnych oddzia(cid:239)ów, (cid:84) pod tabel(cid:200) podsumowa(cid:202) przychody, koszty i dochody. Wskazówka Bardzo przyjemn(cid:200) i po(cid:285)yteczn(cid:200) cech(cid:200) tabel jest automatyczne powielanie w ca(cid:239)ej kolumnie formu(cid:239) wprowadzanych do pojedynczej komórki. Drugim wygodnym narz(cid:218)dziem jest w(cid:239)(cid:200)czany i wy(cid:239)(cid:200)czany na (cid:285)(cid:200)danie wiersz podsumowania. Rozwi(cid:200)zanie 1. W komórce D1 wpisz nag(cid:239)ówek kolumny Dochody, co spowoduje do(cid:239)(cid:200)czenie kolumny D do tabeli (patrz (cid:202)wiczenie 5.6). 4 W Excelu 2007 polecenie Przycisk Office/Opcje programu Excel; w kolejnych wersjach Excela polecenie Plik/Opcje. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 5. • Tabele 109 2. Do D2 wprowad(cid:283) formu(cid:239)(cid:218) =b2-c2 (patrz rysunek 5.11); formu(cid:239)a zostanie skopiowana w dó(cid:239) kolumny do wszystkich nale(cid:285)(cid:200)cych do tabeli komórek kolumny D. Rysunek 5.11. Formu(cid:239)a wpisana do D2 zosta(cid:239)a automatycznie skopiowana w dó(cid:239) kolumny 3. Sprawd(cid:283), czy komórk(cid:200) bie(cid:285)(cid:200)c(cid:200) jest dowolna komórka tabeli, i naci(cid:258)nij Ctrl+Shift+T5. Do tabeli zostanie do(cid:239)(cid:200)czony wiersz podsumowania6, co zosta(cid:239)o pokazane na rysunku 5.12. Rysunek 5.12. Automatycznie do(cid:239)(cid:200)czony wiersz podsumowania z ca(cid:239)kowitym podsumowaniem ostatniej kolumny Jak wida(cid:202) na rysunku 5.12, Excel wykona(cid:239) jednocze(cid:258)nie dwie operacje: (cid:84) doda(cid:239) sum(cid:218) ca(cid:239)kowit(cid:200) w D8; (cid:84) do(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) do tabeli wiersz sumy, udost(cid:218)pniaj(cid:200)cy wiele mo(cid:285)liwo(cid:258)ci podliczania wszystkich kolumn. 4. Przejd(cid:283) do komórki B8, rozwi(cid:241) list(cid:218) funkcji proponowanych przez Excela i wybierz Suma (patrz rysunek 5.12). Potem zrób to samo w komórce C8. 5 Lub kliknij dowoln(cid:200) komórk(cid:218) tabeli prawym przyciskiem myszy i z menu podr(cid:218)cznego wybierz polecenie Tabela/Wiersz sum. 6 Skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+T (tak samo jak polecenie menu podr(cid:218)cznego Tabela/ Wiersz sum) naprzemiennie w(cid:239)(cid:200)cza i wy(cid:239)(cid:200)cza wiersz podsumowania tabeli. Dzia(cid:239)a, gdy komórka bie(cid:285)(cid:200)ca nale(cid:285)y do tabeli. Poleć książkęKup książkę 110 Komentarze Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane (cid:84) Domy(cid:258)lnie Excel umieszcza podsumowanie w oddzielnym wierszu sumy do(cid:239)(cid:200)czanym do tabeli (patrz rysunek 5.12), w(cid:239)(cid:200)czanym i wy(cid:239)(cid:200)czanym naprzemiennie skrótem klawiaturowym Ctrl+Shift+T. (cid:84) W wierszu podsumowania tabeli Excel u(cid:285)ywa funkcji SUMY.CZ(cid:249)(cid:294)CIOWE zamiast funkcji SUMA. (cid:84) W formu(cid:239)ach program u(cid:285)ywa adresów okre(cid:258)lonych przez nag(cid:239)ówki tabel, np. =SUMY.CZ(cid:249)(cid:294)CIOWE(109;[Dochody]) zamiast =SUMY.CZ(cid:249)(cid:294)CIOWE(109;D2:D7). (cid:84) Je(cid:285)eli w wierszu podsumowania (patrz rysunek 5.12) zamiast sumowania wybierzesz np. Licznik, Maksimum lub Minimum, Excel u(cid:285)yje tej samej funkcji SUMY.CZ(cid:249)(cid:294)CIOWE, zmieniaj(cid:200)c jedynie warto(cid:258)(cid:202) 1. argumentu odpowiednio na: 103, 104, 105 itd. (od 101 do 111). Zawsze s(cid:200) to warto(cid:258)ci 100, dzi(cid:218)ki czemu obliczenia pomijaj(cid:200) warto(cid:258)ci w wierszach ukrytych (gdyby u(cid:285)yto argumentu pierwszego z zakresu od 1 do 11, warto(cid:258)ci ukryte nie by(cid:239)yby pomijane). (cid:84) Funkcja SUMY.CZ(cid:249)(cid:294)CIOWE odpowiada funkcji SUMY.PO(cid:294)REDNIE w starszych wersjach Excela. (cid:84) Oprócz skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+T i polecenia menu podr(cid:218)cznego Tabela/Wiersz sum na w(cid:239)(cid:200)czanie i wy(cid:239)(cid:200)czanie wiersza sum pozwala opcja Projektowanie/Opcje stylu tabeli — Wiersz sumy (patrz rysunek 5.13). (cid:84) Jak wida(cid:202) na rysunku 5.13, grupa polece(cid:241) Opcje stylu tabeli na karcie Projektowanie pozwala, oprócz wiersza sumy, w(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) i wy(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) równie(cid:285) wiersz nag(cid:239)ówkowy oraz wyró(cid:285)nia(cid:202) pierwsz(cid:200) i ostatni(cid:200) kolumn(cid:218), a tak(cid:285)e odró(cid:285)nia(cid:202) kolejne kolumny przez stosowanie naprzemiennego t(cid:239)a. Rysunek 5.13. Opcje wy(cid:258)wietlania tabeli (cid:109) W I C Z E N I E 5.8 Wypróbuj opisane w (cid:202)wiczeniu metody wyró(cid:285)niania zakresu danych, ca(cid:239)ej tabeli oraz jej wiersza i kolumny. Wskazówka Opisany sposób zaznaczania tabeli nie zale(cid:285)y od tego, czy na pocz(cid:200)tku komórka aktywna nale(cid:285)a(cid:239)a do tabeli, czy by(cid:239)a po(cid:239)o(cid:285)ona poza ni(cid:200). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 5. • Tabele 111 Rozwi(cid:200)zanie 1. Naprowad(cid:283) wska(cid:283)nik myszy na górny lewy naro(cid:285)nik tabeli, a gdy zamieni si(cid:218) w uko(cid:258)n(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218), kliknij jednokrotnie. Zostanie zaznaczony zakres danych tabeli (patrz rysunek 5.14 po lewej stronie). 2. Po zaznaczeniu zakresu danych ponownie w taki sam sposób jak w punkcie 1. kliknij górny lewy naro(cid:285)nik tabeli; zostanie zaznaczona ca(cid:239)a tabela z wierszem nag(cid:239)ówkowym i wierszem sumy (patrz rysunek 5.14). Rysunek 5.14. Pierwsze klikni(cid:218)cie górnego naro(cid:285)nika zaznacza zakres danych, a drugie ca(cid:239)(cid:200) tabel(cid:218) z wierszem nag(cid:239)ówkowym i wierszem sumy 3. Sprawd(cid:283), (cid:285)e kolejne klikanie górnego lewego naro(cid:285)nika b(cid:218)dzie naprzemiennie w(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) zaznaczenie zakresu danych b(cid:200)d(cid:283) ca(cid:239)ej tabeli. 4. Przejd(cid:283) do dowolnej komórki tabeli i nie wychodz(cid:200)c poza obr(cid:218)b tabeli, naprowad(cid:283) wska(cid:283)nik myszy w pobli(cid:285)e jej kraw(cid:218)dzi, tak jak na rysunku 5.15. Gdy zamieni si(cid:218) w czterokierunkow(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218), kliknij. Zostanie zaznaczona ca(cid:239)a tabela, tak jak po prawej stronie rysunku 5.14. Rysunek 5.15. Klikni(cid:218)cie w pobli(cid:285)u kraw(cid:218)dzi aktywnej tabeli powoduje jej zaznaczenie w ca(cid:239)o(cid:258)ci 5. Niech komórk(cid:200) aktywn(cid:200) b(cid:218)dzie dowolna komórka tabeli. Zobacz, (cid:285)e skróty klawiszowe Shift+spacja, Ctrl+spacja i Ctrl+Shift+spacja powoduj(cid:200) odpowiednio zaznaczenie wiersza, kolumny i zakresu danych tabeli. Poleć książkęKup książkę 112 (cid:109) W I C Z E N I E 5.9 Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane W tabeli pokazanej na rysunku 5.16 wstaw dwa wiersze mi(cid:218)dzy Kielcami i Bia(cid:239)ymsto- kiem. Na rysunku 5.16 pierwotna tabela obejmuje zakres C2:E7. Kolumna A z pomocniczymi numerami wierszy nie nale(cid:285)y do tabeli. Rozwi(cid:200)zanie 1. Zaznacz w tabeli zakres C5:C6 (patrz rysunek 5.16) i kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu podr(cid:218)cznego wybierz polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powy(cid:285)ej. Wynik zosta(cid:239) pokazany po prawej stronie rysunku 5.16. Rysunek 5.16. Wstawienie wierszy tabeli nie oznacza wstawienia wierszy arkusza 3. Aby usun(cid:200)(cid:202) wiersze tabeli, zaznacz zakres obejmuj(cid:200)cy komórki po(cid:239)o(cid:285)one w tych wierszach, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i z menu podr(cid:218)cznego wybierz polecenie Usu(cid:241)/Wiersze tabeli. Komentarze (cid:84) Jak wida(cid:202), zosta(cid:239)o wstawione tyle wierszy tabeli, ile obejmowa(cid:239) zaznaczony zakres. (cid:84) Wstawianie kolumn jest wykonywane analogicznie, jedynie w punkcie 2. polecenie Wstaw/Wiersze tabeli powy(cid:285)ej zostaje zast(cid:200)pione przez Wstaw/ Kolumny tabeli po lewej. (cid:84) Podobnie jest z usuwaniem kolumn tabeli. W poleceniu 3. nale(cid:285)y z menu podr(cid:218)cznego wybra(cid:202) Usu(cid:241)/Kolumny tabeli (zamiast Usu(cid:241)/Wiersze tabeli). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 5. • Tabele 113 (cid:109) W I C Z E N I E 5.10 Celem (cid:202)wiczenie jest pokazanie, w jaki sposób Excel porównuje rekordy zapisane w tabeli i eliminuje ich powtórzenia (duplikaty). Wskazówka Przy porównywaniu rekordów (wierszy) tabeli takie same liczby ró(cid:285)nie sformato- wane s(cid:200) uznawane za ró(cid:285)ne, natomiast odmienne formatowanie nie powoduje roz- ró(cid:285)nienia tekstów. Rozwi(cid:200)zanie W tabeli pokazanej na rysunku 5.17 dwa wiersze s(cid:200) zduplikowane: zawarto(cid:258)(cid:202) wier- sza 3. jest powtórzona w wierszu 6., a wiersza 4. w wierszu 7. Wiersze powtórzone s(cid:200) inaczej sformatowane, czcionka zosta(cid:239)a pochylona i pogrubiona oraz warto(cid:258)ci w kolumnie D zosta(cid:239)y wy(cid:258)wietlone z dwoma miejscami po przecinku. Wykonamy dwie ró(cid:285)ne operacje usuwania duplikatów. Rysunek 5.17. Czy Excel wiersze 6. i 7. uzna za powtórzenie wierszy 3. i 4.? Rozwi(cid:200)zanie 1. Usuwanie duplikatów na podstawie kolumn tekstowych 1. Przejd(cid:283) do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie Projektowanie/ Narz(cid:218)dzia — Usu(cid:241) duplikaty. 2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów wy(cid:239)(cid:200)cz sprawdzanie powtórze(cid:241) w kolumnie Wp(cid:273)ata (patrz rysunek 5.18) i kliknij OK. Rysunek 5.18. Usuwanie wierszy maj(cid:200)cych te same warto(cid:258)ci w trzech pierwszych kolumnach Poleć książkęKup książkę 114 Excel 2019 • (cid:109)wiczenia zaawansowane Wynik zosta(cid:239) pokazany na rysunku 5.19. Rysunek 5.19. Excel usun(cid:200)(cid:239) powtórzone rekordy Komentarz Wiersze 6. i 7. z rysunku 5.17 zosta(cid:239)y uznane za powtórzenia pomimo innego sfor- matowania tekstu. Rozwi(cid:200)zanie 2. Czy 45 z(cid:239) ró(cid:285)ni si(cid:218) od 45,00 z(cid:239)? U(cid:285)yjemy tej samej tabeli wyj(cid:258)ciowej pokazanej na rysunku 5.17. 1. Tak jak w rozwi(cid:200)zaniu 1. przejd(cid:283) do jednej z komórek tabeli i wybierz polecenie Projektowanie/Narz(cid:218)dzia — Usu(cid:241) duplikaty. 2. W oknie dialogowym Usuwanie duplikatów (patrz rysunek 5.18) w(cid:239)(cid:200)cz sprawdzanie powtórze(cid:241) we wszystkich kolumnach i kliknij OK. Wynik zosta(cid:239) pokazany na rysunku 5.20. Rysunek 5.20. Nie ma duplikatów. Dla Excela 45 z(cid:239) to nie to samo co 45,00 z(cid:239) Komentarze Excel „uwa(cid:285)a”, (cid:285)e w tabelach (tak samo jak w zwyk(cid:239)ych zakresach niezamienionych na tabele): (cid:84) inaczej sformatowany tekst pozostaje tym samym tekstem, (cid:84) inaczej sformatowana liczba nie jest t(cid:200) sam(cid:200) liczb(cid:200). Nale(cid:285)y pami(cid:218)ta(cid:202), aby przed usuwaniem duplikatów w ka(cid:285)dej kolumnie wszystkie liczby sformatowa(cid:202) tak samo. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2019. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: