Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 007946 23354943 na godz. na dobę w sumie
Excel. Funkcje w przykładach. Wydanie II - ebook/pdf
Excel. Funkcje w przykładach. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2140-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Włącz funkcje i przyspiesz swoje obliczenia!

Statystyczny użytkownik Excela wykorzystuje najwyżej kilka procent potężnych możliwości tego programu. Przeważnie nie wie nawet, że znajomość formuł i funkcji mogłaby uprościć i przyspieszyć setki codziennych, żmudnych, wymagających koncentracji zadań obliczeniowych. Ba, czasem traktuje Excel jako nieco wygodniejszą formę kalkulatora... A przecież wcale nie musi tak być. Zostań specem od Excela!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystać zaawansowane funkcje Excela do działań logicznych i matematycznych, obliczania daty i czasu, wyszukiwania informacji lub dokonywania symulacji finansowych, koniecznie przeczytaj tę książkę. Znajdziesz w niej szczegółowe opisy najważniejszych funkcji Excela wraz z komentarzami na temat ich używania. Dowiesz się, dlaczego funkcji używa się w formułach oraz jakie zasady i ograniczenia obowiązują przy tworzeniu formuł. Poznasz różnice pomiędzy poszczególnymi, podobnymi funkcjami i zrozumiesz, skąd biorą się różne wyniki obliczeń. A przede wszystkim znajdziesz tu takie funkcje, które pozwolą Ci na co dzień oszczędzać czas. Skorzystaj z tych rad!

Fenomenalne funkcje Excela dla Ciebie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/exfun2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9093-0 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p ............................................................................................ 13 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) I Budowanie warsztatu ................................................... 15 Rozdzia(cid:228) 1. Podstawy ....................................................................................... 17 Domy(cid:286)lna interpretacja wpisu do komórki ..................................................................... 17 Operatory i kolejno(cid:286)(cid:252) operacji w formu(cid:225)ach ................................................................... 21 Operatory odwo(cid:225)ania (odniesienia) ............................................................................. 22 Operatory arytmetyczne .............................................................................................. 22 Operator konkatenacji ((cid:225)(cid:261)czenia tekstów) ................................................................... 24 Operatory porównania ................................................................................................ 25 Porównanie priorytetów operatorów u(cid:298)ywanych w formu(cid:225)ach ................................... 26 Sprawdzanie kolejno(cid:286)ci wykonywania operacji w formu(cid:225)ach ..................................... 26 Dlaczego i do czego u(cid:298)ywamy funkcji — przyk(cid:225)ady ..................................................... 27 Obliczenia w komórkach arkusza ............................................................................... 28 Formatowanie warunkowe .......................................................................................... 30 Sprawdzanie poprawno(cid:286)ci .......................................................................................... 32 Wprowadzanie formu(cid:225) do komórek arkusza ................................................................... 34 Wpisywanie formu(cid:225)y z klawiatury .............................................................................. 34 Wprowadzanie formu(cid:225)y przez wskazywanie adresów ................................................ 35 Wprowadzanie funkcji do formu(cid:225)y ............................................................................. 35 Edytowanie formu(cid:225) ......................................................................................................... 40 Wy(cid:286)wietlanie i znajdowanie formu(cid:225) ............................................................................... 41 Znajdowanie formu(cid:225) po ich wy(cid:286)wietleniu ................................................................... 41 Znajdowanie formu(cid:225) za pomoc(cid:261) okna dialogowego Przejd(cid:296) do .................................. 42 Obliczenia automatyczne i r(cid:266)czne .................................................................................. 43 Odwo(cid:225)ania do komórek w formu(cid:225)ach ............................................................................. 45 Odwo(cid:225)ania wzgl(cid:266)dne ................................................................................................... 45 Odwo(cid:225)ania bezwzgl(cid:266)dne ............................................................................................. 46 Adresy mieszane ......................................................................................................... 47 Klawisz F4 .................................................................................................................. 48 Adresowanie w trzecim wymiarze .............................................................................. 49 B(cid:225)(cid:266)dy sygnalizowane przez formu(cid:225)y i funkcje ................................................................ 51 Poleć książkęKup książkę 6 Excel. Funkcje w przyk(cid:228)adach Rozdzia(cid:228) 2. Nazwy ............................................................................................ 53 Zasady tworzenia nazw .................................................................................................. 54 Nazwy z odwo(cid:225)aniem bezwzgl(cid:266)dnym ............................................................................ 54 Standardowe tworzenie nazw ..................................................................................... 54 Przypisywanie nazw do istniej(cid:261)cych odwo(cid:225)a(cid:276) ............................................................ 55 Tworzenie nazw za pomoc(cid:261) paska formu(cid:225)y ................................................................ 55 Tworzenie nazw za pomoc(cid:261) tekstu wpisanego do s(cid:261)siednich komórek arkusza ......... 56 Nazwy z odwo(cid:225)aniem wzgl(cid:266)dnym .................................................................................. 57 Nazwy formu(cid:225) ................................................................................................................. 59 Nazwy sta(cid:225)ych ................................................................................................................ 59 Modyfikowanie i usuwanie nazw ................................................................................... 60 Modyfikowanie nazwy ............................................................................................... 60 Usuwanie nazw ........................................................................................................... 61 Nazwy na poziomie skoroszytu i nazwy na poziomie arkusza ....................................... 61 Nazwy na poziomie skoroszytu .................................................................................. 61 Nadawanie nazw na poziomie arkusza ....................................................................... 63 Analiza zale(cid:298)no(cid:286)ci mi(cid:266)dzy nazwami na poziomie arkusza i na poziomie skoroszytu ........................................................ 64 Praktyczny sposób budowania skoroszytów z nazwami na poziomie arkuszy ........... 64 Znajdowanie nazw .......................................................................................................... 65 Wyszukiwanie za pomoc(cid:261) Mened(cid:298)era nazw ............................................................... 65 Wyszukiwanie nazw za pomoc(cid:261) Pola nazwy .............................................................. 66 Znajdowanie nazw przez zmniejszanie skali wy(cid:286)wietlania ......................................... 67 Wklejanie listy nazw ................................................................................................... 67 Znajdowanie nazwanych zakresów za pomoc(cid:261) okna Przechodzenie do ..................... 69 Rzadko u(cid:298)ywany operator cz(cid:266)(cid:286)ci wspólnej zakresów ..................................................... 69 Wskazówki ko(cid:276)cz(cid:261)ce cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) I .......................................................................................... 70 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) II Funkcje ........................................................................ 71 Rozdzia(cid:228) 3. Funkcje logiczne ............................................................................ 73 Excel 2003 ...................................................................................................................... 73 PRAWDA — TRUE ................................................................................................... 73 FA(cid:224)SZ — FALSE ...................................................................................................... 74 NIE — NOT ............................................................................................................... 75 ORAZ — AND ........................................................................................................... 77 LUB — OR ................................................................................................................. 80 JE(cid:297)ELI — IF .............................................................................................................. 82 Excel 2007 ...................................................................................................................... 85 JE(cid:297)ELI.B(cid:224)(cid:260)D — IFERROR ..................................................................................... 85 Excel 2013 ...................................................................................................................... 87 JE(cid:297)ELI.ND — IFNA .................................................................................................. 87 XOR ............................................................................................................................ 89 Rozdzia(cid:228) 4. Funkcje daty i czasu ...................................................................... 91 CZAS — TIME .......................................................................................................... 93 CZAS.WARTO(cid:285)(cid:251) — TIMEVALUE ......................................................................... 95 DATA — DATE ......................................................................................................... 96 DATA.RÓ(cid:297)NICA — DATEDIF ................................................................................ 98 DATA.WARTO(cid:285)(cid:251) — DATEVALUE ..................................................................... 100 DNI.360 — DAYS360 ............................................................................................. 102 DZIE(cid:275) — DAY ........................................................................................................ 103 DZIE(cid:275).TYG — WEEKDAY ................................................................................... 105 DZI(cid:285) — TODAY ..................................................................................................... 106 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:264)ci 7 EDATE — od wersji 2010 NR.SER.DATY ............................................................. 107 EOMONTH — od wersji 2010 NR.SER.OST.DN.MIES ......................................... 111 GODZINA — HOUR ............................................................................................... 112 MIESI(cid:260)C — MONTH ............................................................................................. 115 MINUTA — MINUTE ............................................................................................. 116 NETWORKDAYS — od wersji 2010 DNI.ROBOCZE ........................................... 117 ROK — YEAR ......................................................................................................... 120 SEKUNDA — SECOND ......................................................................................... 121 TERAZ — NOW ...................................................................................................... 122 WEEKNUM — od wersji 2010 NUM.TYG ............................................................. 124 WORKDAY — od wersji 2010 DZIE(cid:275).ROBOCZY ............................................... 126 YEARFRAC — od wersji 2010 CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251).ROKU ...................................................... 127 Excel 2010 .................................................................................................................... 128 NR.SER.DATY — w wersjach 2003 i 2007 EDATE ............................................... 128 NR.SER.OST.DN.MIES — w wersjach 2003 i 2007 EOMONTH .......................... 128 DNI.ROBOCZE — w wersjach 2003 i 2007 NETWORKDAYS ............................ 128 NUM.TYG — w wersjach 2003 i 2007 WEEKNUM .............................................. 128 CZ(cid:265)(cid:285)(cid:251).ROKU — w wersjach 2003 i 2007 YEARFRAC ........................................ 129 DNI.ROBOCZE.NIESTAND — NETWORKDAYS.INTL .................................... 129 DZIE(cid:275).ROBOCZY.NIESTAND — WORKDAY.INTL ......................................... 132 Excel 2013 .................................................................................................................... 134 DNI — DAYS .......................................................................................................... 134 ISO.NUM.TYG — ISOWEEKNUM ....................................................................... 135 Rozdzia(cid:228) 5. Funkcje informacyjne ................................................................... 137 BRAK — NA ........................................................................................................... 137 CZY.ADR — ISREF ................................................................................................ 140 CZY.B(cid:224) — ISERR ................................................................................................... 141 CZY.B(cid:224)(cid:260)D — ISERROR ........................................................................................ 142 CZY.BRAK — ISNA ............................................................................................... 143 CZY.LICZBA — ISNUMBER ................................................................................. 145 CZY.LOGICZNA — ISLOGICAL .......................................................................... 146 CZY.NIE.TEKST — ISNONTEXT ......................................................................... 148 CZY.PUSTA — ISBLANK ...................................................................................... 149 CZY.TEKST — ISTEXT ......................................................................................... 150 INFO ......................................................................................................................... 152 CZY.PARZYSTE — w Excelu 2003 i 2007 ISEVEN .............................................. 154 CZY.NIEPARZYSTE — w Excelu 2003 i 2007 — ISODD .................................... 155 KOMÓRKA — CELL .............................................................................................. 157 N — L w Excelu 2003 i 2007 ................................................................................... 161 NR.B(cid:224)(cid:265)DU — ERROR.TYPE ................................................................................ 162 TYP — TYPE ........................................................................................................... 163 Excel 2013 .................................................................................................................... 164 CZY.FORMU(cid:224)A — ISFORMULA ......................................................................... 164 ARKUSZ — SHEET ................................................................................................ 167 ARKUSZE — SHEETS ........................................................................................... 169 Rozdzia(cid:228) 6. Funkcje tekstowe ........................................................................ 171 ASC .......................................................................................................................... 171 BAT.TEKST — w wersjach 2003 i 2007 BAHTTEXT ........................................... 172 DBCS — w wersjach 2003, 2007 i 2010 funkcja JIS ............................................... 173 D(cid:224) — LEN ............................................................................................................... 173 FRAGMENT.TEKSTU — MID ............................................................................... 174 KOD — CODE ......................................................................................................... 176 Poleć książkęKup książkę 8 Excel. Funkcje w przyk(cid:228)adach KWOTA — DOLLAR ............................................................................................. 178 LEWY — LEFT ....................................................................................................... 179 LITERY.MA(cid:224)E — LOWER .................................................................................... 180 LITERY.WIELKIE — UPPER ................................................................................ 181 OCZY(cid:285)(cid:251) — CLEAN ............................................................................................... 182 PHONETIC .............................................................................................................. 183 PODSTAW — SUBSTITUTE ................................................................................. 183 PORÓWNAJ — EXACT ......................................................................................... 185 POWT — REPT ....................................................................................................... 186 PRAWY — RIGHT .................................................................................................. 187 SZUKAJ.TEKST — SEARCH ................................................................................. 187 T ................................................................................................................................ 190 TEKST — TEXT ...................................................................................................... 191 USU(cid:275).ZB(cid:265)DNE.ODST(cid:265)PY — TRIM .................................................................... 192 WARTO(cid:285)(cid:251) — VALUE ........................................................................................... 193 Z.WIELKIEJ.LITERY — PROPER ......................................................................... 194 ZAOKR.DO.TEKST — FIXED ............................................................................... 195 ZAST(cid:260)P — REPLACE ............................................................................................ 197 Z(cid:224)(cid:260)CZ.TEKSTY — CONCATENATE .................................................................. 199 ZNAJD(cid:295) — FIND .................................................................................................... 199 ZNAK — CHAR ...................................................................................................... 201 Excel 2013 .................................................................................................................... 202 WARTO(cid:285)(cid:251).LICZBOWA — NUMBERVALUE ..................................................... 202 ZNAK.UNICODE — UNICHAR ............................................................................ 203 UNICODE — UNICODE ......................................................................................... 204 Rozdzia(cid:228) 7. Funkcje wyszukiwania i adresu ..................................................... 207 Excel 2003 .................................................................................................................... 207 ADR.PO(cid:285)R — INDIRECT ...................................................................................... 207 ADRES — ADDRESS ............................................................................................. 210 HIPER(cid:224)(cid:260)CZE — HYPERLINK .............................................................................. 213 ILE.WIERSZY — ROWS ........................................................................................ 215 INDEKS — INDEX ................................................................................................. 216 LICZBA.KOLUMN — COLUMNS ........................................................................ 219 NR.KOLUMNY — COLUMN ................................................................................ 221 OBSZARY — AREAS ............................................................................................. 222 PODAJ.POZYCJ(cid:265) — MATCH ................................................................................ 223 PRZESUNI(cid:265)CIE — OFFSET .................................................................................. 229 TRANSPONUJ — TRANSPOSE ............................................................................ 233 WIERSZ — ROW .................................................................................................... 234 WYBIERZ — CHOOSE .......................................................................................... 235 WYSZUKAJ — LOOKUP ....................................................................................... 237 WYSZUKAJ.PIONOWO — VLOOKUP ................................................................ 239 WYSZUKAJ.POZIOMO — HLOOKUP ................................................................. 241 Excel 2010 .................................................................................................................... 243 DANE.CZASU.RZECZ — RTD .............................................................................. 243 Excel 2013 .................................................................................................................... 243 FORMU(cid:224)A.TEKST — FORMULATEXT .............................................................. 243 Rozdzia(cid:228) 8. Funkcje matematyczne ................................................................. 245 ACOS — ACOS ....................................................................................................... 245 ACOSH — ACOSH ................................................................................................. 246 ASIN — ASIN .......................................................................................................... 246 ASINH — ASINH .................................................................................................... 247 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:264)ci 9 ATAN — ATAN ...................................................................................................... 247 ATAN2 — ATAN2 .................................................................................................. 247 ATANH — ATANH ................................................................................................ 249 COS — COS ............................................................................................................. 249 COSH — COSH ....................................................................................................... 251 EXP — EXP ............................................................................................................. 251 FACTDOUBLE (2003, 2007) — SILNIA.DWUKR ( =2010) — FACTDOUBLE .... 252 GCD (Excel 2003 i 2007) NAJW.WSP.DZIEL (Excel 2010 i 2013) — GCD ......... 252 ILOCZYN — PRODUCT ........................................................................................ 253 KOMBINACJE — COMBIN ................................................................................... 254 LCM (NAJMN.WSP.WIEL) — LCM ...................................................................... 254 LICZBA.CA(cid:224)K — TRUNC ..................................................................................... 255 LN — LN .................................................................................................................. 257 LOG — LOG ............................................................................................................ 258 LOG10 — LOG10 .................................................................................................... 259 LOS — RAND ......................................................................................................... 259 MACIERZ.ILOCZYN — MMULT ......................................................................... 260 MACIERZ.ODW — MINVERSE ............................................................................ 262 MOD — MOD .......................................................................................................... 264 MODU(cid:224).LICZBY — ABS ....................................................................................... 269 MROUND (Excel 2003, 2007), ZAOKR.DO.WIELOKR (Excel 2010, 2013) — MROUND ......................................................................................................... 270 MULTINOMIAL (Excel 2003, 2007), WIELOMIAN (Excel 2010, 2013) — MULTINOMIAL .............................................................................................. 271 PI — PI ..................................................................................................................... 271 PIERWIASTEK — SQRT ........................................................................................ 276 POT(cid:265)GA — POWER ............................................................................................... 278 QUOTIENT (Excel 2003 i 2007), CZ.CA(cid:224)K.DZIELENIA (Excel 2010 i 2013) — QUOTIENT ....................................................................................................... 278 RADIANY — RADIANS ........................................................................................ 279 RANDBETWEEN (Excel 2003 i 2007) LOS.ZAKR (Excel 2010 i 2013) — RANDBETWEEN ............................................................................................. 280 RZYMSKIE — ROMAN ......................................................................................... 282 SERIESSUM (Excel 2003 i 2007) SUMA.SZER.POT (Excel 2010 i 2013) — SERIESSUM ..................................................................................................... 283 SILNIA — FACT ..................................................................................................... 284 SIN — SIN ............................................................................................................... 284 SINH — SINH .......................................................................................................... 285 SQRTPI (Excel 2003 i 2007) PIERW.PI (Excel 2010 i 2013) — SQRTPI .............. 285 STOPNIE — DEGREES .......................................................................................... 286 SUMA — SUM ........................................................................................................ 286 SUMA.ILOCZYNÓW — SUMPRODUCT ............................................................. 288 SUMA.JE(cid:297)ELI — SUMIF ....................................................................................... 290 SUMA.KWADRATÓW — SUMSQ ....................................................................... 292 SUMA.XMY.2 — SUMXMY2 ................................................................................ 294 SUMA.X2.M.Y2 — SUMX2MY2 ........................................................................... 295 SUMA.X2.P.Y2 — SUMX2PY2 ............................................................................. 296 SUMY.PO(cid:285)REDNIE (Excel 2003 i 2007) SUMY.CZ(cid:265)(cid:285)CIOWE (Excel 2010 i 2013) — SUBTOTAL ..................................................................... 297 TAN — TAN ............................................................................................................ 308 TANH — TANH ...................................................................................................... 309 WYZNACZNIK.MACIERZY — MDETERM ........................................................ 309 ZAOKR — ROUND ................................................................................................ 311 ZAOKR.DO.CA(cid:224)K — INT ..................................................................................... 312 Poleć książkęKup książkę 10 Excel. Funkcje w przyk(cid:228)adach ZAOKR.DO.NPARZ — ODD ................................................................................. 313 ZAOKR.DO.PARZ — EVEN .................................................................................. 314 ZAOKR.DÓ(cid:224) — ROUNDDOWN ........................................................................... 314 ZAOKR.GÓRA — ROUNDUP ............................................................................... 315 ZAOKR.W.DÓ(cid:224) — FLOOR .................................................................................... 316 ZAOKR.W.GÓR(cid:265) — CEILING .............................................................................. 317 ZNAK.LICZBY — SIGN ......................................................................................... 318 Excel 2007 .................................................................................................................... 320 SUMA.WARUNKÓW — SUMIFS ......................................................................... 320 Excel 2010 .................................................................................................................... 322 AGREGUJ — AGGREGATE .................................................................................. 322 ISO.ZAOKR.W.GÓR(cid:265) — ISO.CEILING ................................................................ 325 ZAOKR.W.DÓ(cid:224).DOK(cid:224) — FLOOR.PRECISE ....................................................... 326 ZAOKR.W.GÓR(cid:265).DOK(cid:224) — CEILING.PRECISE ................................................. 326 Excel 2013 .................................................................................................................... 327 ACOT — ACOT ....................................................................................................... 327 ACOTH — ACOTH ................................................................................................. 327 ARABSKIE — ARABIC ......................................................................................... 328 COT — COT ............................................................................................................ 328 COTH — COTH ....................................................................................................... 329 CSC — CSC ............................................................................................................. 329 CSCH — CSCH ....................................................................................................... 330 DZIESI(cid:265)TNA — DECIMAL ................................................................................... 330 KOMBINACJE.A — COMBINA ............................................................................ 331 MACIERZ.JEDNOSTKOWA — MUNIT ............................................................... 331 PODSTAWA — BASE ............................................................................................ 332 SEC — SEC .............................................................................................................. 334 SECH — SECH ........................................................................................................ 334 ZAOKR.W.DÓ(cid:224).MATEMATYCZNE — FLOOR.MATH ..................................... 335 ZAOKR.W.GÓR(cid:265).MATEMATYCZNE — FLOOR.MATH .................................. 336 Funkcje matematyczne zaokr(cid:261)glaj(cid:261)ce liczby ................................................................ 337 Rozdzia(cid:228) 9. Funkcje bazy danych .................................................................... 339 Kryteria ......................................................................................................................... 340 Ogólne zasady tworzenia kryteriów .......................................................................... 340 Koniunkcja i alternatywa warunków ........................................................................ 341 Warunek w postaci formu(cid:225)y ...................................................................................... 344 Równa si(cid:266) czy zaczyna si(cid:266) od? ................................................................................. 346 Znaki globalne .......................................................................................................... 347 BD.ILE.REKORDÓW — DCOUNT ....................................................................... 347 BD.ILE.REKORDÓW.A — DCOUNTA ................................................................. 349 BD.ILOCZYN — DPRODUCT ............................................................................... 350 BD.MAX — DMAX ................................................................................................ 353 BD.MIN — DMIN ................................................................................................... 354 BD.ODCH.STANDARD — DSTDEV .................................................................... 354 BD.ODCH.STANDARD.POPUL — DSTDEVP ..................................................... 355 BD.POLE — DGET ................................................................................................. 356 BD.SUMA — DSUM ............................................................................................... 357 BD.(cid:285)REDNIA — DAVERAGE ............................................................................... 358 BD.WARIANCJA — DVAR ................................................................................... 360 BD.WARIANCJA.POPUL — DVARP .................................................................... 361 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:264)ci 11 Rozdzia(cid:228) 10. Funkcje statystyczne ................................................................... 363 Excel 2003 .................................................................................................................... 364 CZ(cid:265)STO(cid:285)(cid:251) — FREQUENCY ................................................................................. 364 ILE.LICZB — COUNT ............................................................................................ 367 ILE.NIEPUSTYCH — COUNTA ............................................................................ 370 KOWARIANCJA — COVAR ................................................................................. 372 KURTOZA — KURT .............................................................................................. 374 KWARTYL — QUARTILE ..................................................................................... 375 LICZ.JE(cid:297)ELI — COUNTIF ..................................................................................... 377 LICZ.PUSTE — COUNTBLANK ........................................................................... 381 MAX — MAX .......................................................................................................... 381 MAX.A — MAXA ................................................................................................... 384 MAX.K — LARGE .................................................................................................. 384 MEDIANA — MEDIAN .......................................................................................... 386 MIN — MIN ............................................................................................................. 388 MIN.A — MINA ...................................................................................................... 389 MIN.K — SMALL ................................................................................................... 390 NACHYLENIE — SLOPE ....................................................................................... 391 NORMALIZUJ — STANDARDIZE ....................................................................... 393 ODCH.KWADRATOWE — DEVSQ ...................................................................... 396 ODCH.STANDARD.POPUL — STDEVP .............................................................. 396 ODCH.STANDARD.POPUL.A — STDEVPA ....................................................... 397 ODCH.STANDARDOWE — STDEV ..................................................................... 398 ODCH.STANDARDOWE.A — STDEVA .............................................................. 399 ODCH.(cid:285)REDNIE — AVEDEV ............................................................................... 400 ODCI(cid:265)TA — INTERCEPT ..................................................................................... 401 PEARSON — PEARSON ........................................................................................ 401 PERCENTYL — PERCENTILE .............................................................................. 403 Troch(cid:266) teorii ............................................................................................................. 404 PERMUTACJE — PERMUT ................................................................................... 405 Troch(cid:266) teorii ............................................................................................................. 405 POZYCJA — RANK ................................................................................................ 407 PRAWDP — PROB ................................................................................................. 410 PROCENT.POZYCJA — PERCENTRANK ........................................................... 411 PRÓG.ROZK(cid:224)AD.DWUM — CRITBINOM .......................................................... 412 R.KWADRAT — RSQ ............................................................................................. 414 Informacje ogólne o regresji. Funkcje regresji nieliniowej: REGB(cid:224)STD, REGEXPP, REGEXPW ......................................................................................... 414 REGLINP — LINEST .............................................................................................. 415 REGLINW — TREND ............................................................................................. 417 REGLINX — FORECAST ....................................................................................... 419 ROZK(cid:224)AD.NORMALNY — NORMDIST ............................................................. 424 SKO(cid:285)NO(cid:285)(cid:251) — SKEW ............................................................................................ 429 (cid:285)REDNIA — AVERAGE ........................................................................................ 430 (cid:285)REDNIA.A — AVERAGEA ................................................................................. 431 (cid:285)REDNIA.GEOMETRYCZNA — GEOMEAN ...................................................... 432 (cid:285)REDNIA.HARMONICZNA — HARMEAN ........................................................ 433 (cid:285)REDNIA.WEWN — TRIMMEAN ........................................................................ 434 TEST.CHI — CHITEST ........................................................................................... 435 TEST.F — FTEST .................................................................................................... 435 TEST.T — TTEST ................................................................................................... 436 TEST.Z — ZTEST ................................................................................................... 437 UFNO(cid:285)(cid:251) — CONFIDENCE .................................................................................... 437 WARIANCJA — VAR ............................................................................................. 438 Poleć książkęKup książkę 12 Excel. Funkcje w przyk(cid:228)adach WARIANCJA.A — VARA ...................................................................................... 438 WARIANCJA.POPUL — VARP ............................................................................. 439 WARIANCJA.POPUL.A — VARPA ...................................................................... 439 WSP.KORELACJI — CORREL .............................................................................. 440 WYST.NAJCZ(cid:265)(cid:285)CIEJ — MODE ............................................................................ 441 Excel 2007 .................................................................................................................... 442 (cid:285)REDNIA.JE(cid:297)ELI — AVERAGEIF ....................................................................... 442 (cid:285)REDNIA.WARUNKÓW — AVERAGEIFS ......................................................... 443 LICZ.WARUNKI — COUNTIFS ............................................................................ 445 Excel 2010 .................................................................................................................... 446 Zmiany nazw funkcji ................................................................................................ 447 Nowe funkcje statystyczne w Excelu 2010 ............................................................... 448 Excel 2013 .................................................................................................................... 452 Rozdzia(cid:228) 11. Funkcje finansowe ....................................................................... 455 Wbudowane funkcje finansowe .................................................................................... 456 DB ............................................................................................................................. 456 DDB .......................................................................................................................... 458 FV ............................................................................................................................. 460 IPMT ......................................................................................................................... 461 IRR ........................................................................................................................... 463 ISPMT ...................................................................................................................... 464 MIRR ........................................................................................................................ 465 NPER ........................................................................................................................ 466 NPV .......................................................................................................................... 467 PMT .......................................................................................................................... 469 PPMT ........................................................................................................................ 470 PV ............................................................................................................................. 471 RATE ........................................................................................................................ 472 SLN ........................................................................................................................... 473 SYD .......................................................................................................................... 475 VDB .......................................................................................................................... 475 Funkcje finansowe z pakietu ATP ................................................................................ 476 Excel 2013 .................................................................................................................... 482 Rozdzia(cid:228) 12. Funkcje in(cid:276)ynierskie ..................................................................... 483 Excel 2010 .................................................................................................................... 488 Excel 2013 .................................................................................................................... 489 Skorowidz ................................................................................... 493 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. Funkcje tekstowe Funkcje tekstowe s(cid:225)u(cid:298)(cid:261) w zasadzie do dzia(cid:225)a(cid:276) na tekstach, ale Excel jest tolerancyjny i cz(cid:266)sto pozwala, by ich argumentami by(cid:225)y liczby. Przekonamy si(cid:266) o tym, analizuj(cid:261)c przyk(cid:225)ady. Dzi(cid:266)ki funkcjom tekstowym mo(cid:298)na wyszukiwa(cid:252) w tek(cid:286)cie wybrane znaki, zamienia(cid:252) je na inne, pozbywa(cid:252) si(cid:266) zb(cid:266)dnych spacji lub zamienia(cid:252) ma(cid:225)e litery na wielkie b(cid:261)d(cid:296) odwrotnie. Nie wszystkie funkcje dzia(cid:225)aj(cid:261)ce na tekstach lub dotycz(cid:261)ce tekstów zosta(cid:225)y w(cid:225)(cid:261)czone do tej kategorii. Przyk(cid:225)adowo poznana w poprzednim rozdziale funkcja CZY.TEKST zo- sta(cid:225)a zaliczona do funkcji informacyjnych. Równie(cid:298) w innych kategoriach znajduj(cid:261) si(cid:266) funkcje dzia(cid:225)aj(cid:261)ce na tekstach, lecz o nich, zgodnie z porz(cid:261)dkiem tej ksi(cid:261)(cid:298)ki, b(cid:266)dzie mowa w innych rozdzia(cid:225)ach. „Normalne” funkcje tekstowe s(cid:261) jednobajtowe, czyli obs(cid:225)uguj(cid:261) teksty, w których zna- ki s(cid:261) zapisywane w pojedynczych bajtach, ale istniej(cid:261) ich dwubajtowe odpowiedniki przeznaczone do obs(cid:225)ugi tekstów pisanych znakami dwubajtowymi (znakami pe(cid:225)nej szeroko(cid:286)ci) u(cid:298)ywanymi w niektórych j(cid:266)zykach, np. w tajskim. Te dwubajtowe odpo- wiedniki maj(cid:261) nazwy rozszerzone o kropk(cid:266) i liter(cid:266) B. I tak odpowiednikiem funkcji D(cid:146) jest funkcja D(cid:146).B, gdzie D(cid:146) zwraca liczb(cid:266) znaków jednobajtowych w zwyk(cid:225)ym tek(cid:286)cie, a D(cid:146).B — liczb(cid:266) bajtów w tek(cid:286)cie zapisanym znakami dwubajtowymi. Poniewa(cid:298) przydatno(cid:286)(cid:252) funkcji obs(cid:225)uguj(cid:261)cych teksty zapisane znakami dwubajtowymi jest w Polsce niewielka, nie b(cid:266)d(cid:266) ich opisywa(cid:225). Opisz(cid:266) jedynie kilka funkcji napisanych specjalnie dla j(cid:266)zyków ze znakami dwubajtowymi, które nie maj(cid:261) odpowiedników obs(cid:225)uguj(cid:261)cych teksty jednobajtowe. Przyk(cid:225)adem takiej funkcji jest np. BAHTTEXT. ASC Funkcja wbudowana. W j(cid:266)zykach z dwubajtowym zestawem znaków (DBCS) zmienia znaki o pe(cid:225)nej sze- roko(cid:286)ci (dwubajtowe) na znaki o po(cid:225)ówkowej szeroko(cid:286)ci (jednobajtowe). Poleć książkęKup książkę 172 Sk(cid:225)adnia: Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) II (cid:105) Funkcje (cid:141) tekst — to tekst lub odwo(cid:225)anie do komórki zawieraj(cid:261)cej tekst. Tekst jest zmieniany tylko wtedy, gdy zawiera znaki dwubajtowe — rysunek 6.1. W przyk(cid:225)adzie podanym w systemie pomocy Excel s(cid:225)owo EXCEL , które nie zawiera znaków dwubajtowych, nie zosta(cid:225)o zmienione. Rysunek 6.1. Dzia(cid:225)anie funkcji ASC W VBA istnieje funkcja Asc zwracaj(cid:241)ca kod ASCII pierwszego znaku tekstu. Funkcja VBA jest wykorzystywana bezpo(cid:264)rednio w procedurze; wywo(cid:228)anie arkuszowej funkcji ASC musi by(cid:232) zgodne z metod(cid:241) wywo(cid:228)ywania funkcji arkuszowych, opisan(cid:241) we wst(cid:246)- pie do cz(cid:246)(cid:264)ci II. BAT.TEKST — w wersjach 2003 i 2007 BAHTTEXT Funkcja wbudowana. Zamienia liczb(cid:266) na tekst w j(cid:266)zyku tajskim, dodaje przyrostek „Baht”. Sk(cid:225)adnia: (cid:141) liczba — to liczba lub odwo(cid:225)anie do komórki zawieraj(cid:261)cej liczb(cid:266), co pokazano w przyk(cid:225)adzie z systemu pomocy Excela (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. Dzia(cid:225)anie funkcji BAT.TEKST Ciekawe, (cid:298)e odpowiedniej funkcji nie ma dla (cid:298)adnego innego j(cid:266)zyka, nawet dla an- gielskiego. John Walkenbach, jeden z najlepszych znawców Excela, przypuszcza, (cid:298)e w grupie programistów tworz(cid:261)cych ten program jest wielu mi(cid:225)o(cid:286)ników kuchni tajskiej, którzy w ten sposób wyrazili sw(cid:261) wdzi(cid:266)czno(cid:286)(cid:252). Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Funkcje tekstowe 173 DBCS — w wersjach 2003, 2007 i 2010 funkcja JIS Funkcja wbudowana. W j(cid:266)zykach z dwubajtowym zestawem znaków (DBCS) zmienia znaki o po(cid:225)ówkowej szeroko(cid:286)ci (jednobajtowe) na znaki pe(cid:225)nej szeroko(cid:286)ci (dwubajtowe). =DBCS( EXCEL ) zwraca EXCEL =DBCS( ) zwraca Poniewa(cid:298) funkcja jest nieprzydatna dla przyt(cid:225)aczaj(cid:261)cej wi(cid:266)kszo(cid:286)ci polskich u(cid:298)ytkow- ników Excela, poprzestan(cid:266) na zasygnalizowaniu jej istnienia. D(cid:227) — LEN D(cid:146).B jest odpowiednikiem D(cid:146) dla j(cid:266)zyków, w których znaki tekstu zajmuj(cid:261) dwa bajty. Funkcja wbudowana. Oblicza liczb(cid:266) znaków ci(cid:261)gu tekstowego. Sk(cid:225)adnia: (cid:141) tekst — tekst lub odwo(cid:225)anie do komórki zawieraj(cid:261)cej tekst. Przyk(cid:228)ad 6.1. Wyró(cid:276)nianie zb(cid:246)dnych spacji Plag(cid:261) wielu list, zw(cid:225)aszcza otrzymywanych ze (cid:296)róde(cid:225) zewn(cid:266)trznych, s(cid:261) dodatkowe spacje; utrudniaj(cid:261) np. sortowanie i grupowanie wyników, tworzenie sum po(cid:286)rednich itd., gdy(cid:298) dla Excela Jan Kowalski z jedn(cid:261) spacj(cid:261) mi(cid:266)dzy imieniem i nazwiskiem to ca(cid:225)kiem inna osoba ni(cid:298) Jan Kowalski z dwiema spacjami. Najtrudniejsze do wyszukania s(cid:261) komórki zawieraj(cid:261)ce dodatkowe spacje na ko(cid:276)cu tekstu, gdy(cid:298) takich spacji nie widzimy przy przegl(cid:261)daniu arkusza (np. w komórce A5 na rysunku 6.3)1. Jednak wyszukanie nawet widocznych spacji nadmiarowych nie jest mo(cid:298)liwe, je(cid:298)eli danych s(cid:261) tysi(cid:261)ce. 1 Excel takie ko(cid:276)cowe spacje traktuje do(cid:286)(cid:252) tolerancyjnie i pomija np. przy automatycznym tworzeniu sum po(cid:286)rednich, ale dla spacji w (cid:286)rodku tekstu nie jest wyrozumia(cid:225)y. Poleć książkęKup książkę 174 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) II (cid:105) Funkcje Rysunek 6.3. U(cid:298)ycie formatowania warunkowego pozwala wyró(cid:298)ni(cid:252) komórki, w których tekst zawiera dodatkowe spacje Nale(cid:298)y pami(cid:266)ta(cid:252), (cid:298)e programy baz danych nie toleruj(cid:261) takich niedok(cid:225)adno(cid:286)ci i przed eksportem przygotowanej listy do pliku, który ma by(cid:252) czytany przez inne oprogramowa- nie, nale(cid:298)y dane bezwzgl(cid:266)dnie oczy(cid:286)ci(cid:252) ze wszystkich (cid:286)mieci, w tym z dodatkowych spacji. (cid:224)atwiej to zrobi(cid:252), je(cid:298)eli komórki z dodatkowymi spacjami wyró(cid:298)nimy za pomoc(cid:261) formatowania warunkowego, tak jak na rysunku 6.3. Zauwa(cid:298), (cid:298)e w formule warunku formatowania zosta(cid:225)y u(cid:298)yte adresy wzgl(cid:266)dne. W komórce A5 tekst Anna Giza zosta(cid:225) wyró(cid:298)niony z powodu dodatkowej spacji na ko(cid:276)cu, widocznej po ustawieniu kursora po przej(cid:286)ciu do edycji zawarto(cid:286)ci komórki. Tekst jest wyró(cid:298)niany, je(cid:298)eli jego d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) po usuni(cid:266)ciu zb(cid:266)dnych spacji za pomoc(cid:261) funkcji USU(cid:148).ZB(cid:125)DNE.ODST(cid:125)PY jest ró(cid:298)na od pierwotnej. FRAGMENT.TEKSTU — MID Funkcja FRAGMENT.TEKSTU.B jest odpowiednikiem FRAGMENT.TEKSTU dla j(cid:266)zyków, w któ- rych znaki zajmuj(cid:261) dwa bajty. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Funkcje tekstowe Funkcja wbudowana. 175 Zwraca fragment ci(cid:261)gu tekstowego — okre(cid:286)lon(cid:261) liczb(cid:266) znaków, pocz(cid:261)wszy od podanej pozycji. Sk(cid:225)adnia: (cid:141) tekst — tekst lub odwo(cid:225)anie do komórki z tekstem zawieraj(cid:261)cym znaki, które nale(cid:298)y wyodr(cid:266)bni(cid:252); Excel zezwala tu na u(cid:298)ycie liczby jako pierwszego argumentu funkcji, ale zawsze uwzgl(cid:266)dnia jedynie jej rzeczywist(cid:261) warto(cid:286)(cid:252), a nie posta(cid:252) wynikaj(cid:261)c(cid:261) z formatowania (rysunek 6.4), (cid:141) liczba_pocz(cid:200)tkowa — okre(cid:286)la pozycj(cid:266) pierwszego znaku, który nale(cid:298)y wyodr(cid:266)bni(cid:252) (numeracja rozpoczyna si(cid:266) od 1), (cid:141) liczba_znaków — liczba znaków, które nale(cid:298)y wyodr(cid:266)bni(cid:252). Je(cid:298)eli: liczba_pocz(cid:200)tkowa jest od d(cid:225)ugo(cid:286)ci tekstu liczba_pocz(cid:200)tkowa jest od d(cid:225)ugo(cid:286)ci tekstu, ale liczba_pocz(cid:200)tkowa plus liczba_znaków jest (cid:149) od d(cid:225)ugo(cid:286)ci tekstu liczba_pocz(cid:200)tkowa jest ni(cid:298) 1 liczba_znaków jest 0 funkcja zwraca warto(cid:286)(cid:252) (tekst pusty) funkcja zwraca znaki do ko(cid:276)ca tekstu funkcja zwraca warto(cid:286)(cid:252) b(cid:225)(cid:266)du #ARG! funkcja zwraca warto(cid:286)(cid:252) b(cid:225)(cid:266)du #ARG! Przyk(cid:228)ad 6.2. Wybieranie cyfr z liczby Jako pierwszego argumentu funkcji FRAGMENT.TEKSTU mo(cid:298)na u(cid:298)y(cid:252) liczby lub odwo(cid:225)ania do komórki zawieraj(cid:261)cej liczb(cid:266), jednak(cid:298)e otrzymany wówczas wynik mo(cid:298)e czasem zdzi- wi(cid:252) niedo(cid:286)wiadczonego u(cid:298)ytkownika Excela. Przyk(cid:225)ad zosta(cid:225) pokazany na rysunku 6.4. Rysunek 6.4. Funkcja FRAGMENT.TEKSTU zawsze u(cid:298)ywa rzeczywistej warto(cid:286)ci liczby, nie uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c formatowania W obu komórkach B1 i B2 jest zapisana ta sama liczba. W komórce B2 pozostawiono j(cid:261) w formacie ogólnym, za(cid:286) w komórce B1 nadano jej format daty. Wida(cid:252), (cid:298)e funkcja FRAGMENT.TEKSTU tego nie uwzgl(cid:266)dnia, zwracaj(cid:261)c w obu przypadkach ci(cid:261)g tekstowy (zauwa(cid:298) wyrównanie do lewej) z(cid:225)o(cid:298)ony z 4. i 5. cyfry pobranej z zapisu ogólnego. Poleć książkęKup książkę 176 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) II (cid:105) Funkcje Przyk(cid:228)ad 6.3. Konwersja nietypowego formatu daty Cz(cid:266)sto Excela u(cid:298)ywamy do obróbki danych otrzymywanych z zewn(cid:266)trznych (cid:296)róde(cid:225), np. z systemów komputerowych typu mainframe. Daty w takich plikach mog(cid:261) by(cid:252) zapisane w ró(cid:298)nych formatach niezrozumia(cid:225)ych dla Excela, co wymusza stosowanie konwersji. Przyk(cid:225)adem mog(cid:261) by(cid:252) data i czas zapisane w formacie rrrrdddggmm, gdzie rrrr oznacza rok, ddd kolejny dzie(cid:276) roku od 001 do 366, a gg i mm, odpowiednio, godziny i minuty w formacie 24-godzinnym. Na rysunku 6.5 pokazano sposób poradzenia sobie z tym problemem. Rysunek 6.5. U(cid:298)ycie funkcji FRAGMENT.TEKSTU do konwersji daty i czasu zapisanych w niestandardowym formacie Jak wida(cid:252) na rysunku 6.5, ca(cid:225)kowita formu(cid:225)a konwersji ma w komórce B2 posta(cid:252): =DATA(LEWY(A2;4);1;1) +FRAGMENT.TEKSTU(A2;5;3) +CZAS(FRAGMENT.TEKSTU(A2;8;2);PRAWY(A2;2);0) gdzie: (cid:141) LEWY(A2;4) pobiera cztery pierwsze cyfry (1999), co DATA(LEWY(A2;4);1;1) zamienia na 36161, czyli numer kolejny daty 1 stycznia 1999 roku; (cid:141) FRAGMENT.TEKSTU(A2;5;3) wycina z liczby zapisanej w A2 trzy kolejne cyfry, pocz(cid:261)wszy od pi(cid:261)tej, i tworzy tekst 245 ; (cid:141) dzi(cid:266)ki „domy(cid:286)lno(cid:286)ci” Excela dodanie liczby i tekstu 36161+ 245 daje liczb(cid:266) 36406; (cid:141) FRAGMENT.TEKSTU(A2;8;2) daje tekst 01 z(cid:225)o(cid:298)ony z 8. i 9. cyfry, a PRAWY(A2;2) — tekst 12 z(cid:225)o(cid:298)ony z cyfr 10. i 11., za(cid:286) CZAS( 01 ; 12 ;0)=CZAS(1;12;0) daje kolejn(cid:261) liczb(cid:266) czasu 0,05; (cid:141) 36406+0,05=36406,05 to kolejna liczba daty i czasu, która przez nadanie formatu dd-mm-rrrr gg:mm jest widoczna w postaci 03-09-1999 01:12, podaj(cid:261)c w zrozumia(cid:225)y sposób dat(cid:266) i godzin(cid:266). KOD — CODE Funkcja wbudowana. Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku ci(cid:261)gu tekstowego. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Funkcje tekstowe 177 Sk(cid:225)adnia: (cid:141) tekst — tekst lub odwo(cid:225)anie do komórki zawieraj(cid:261)cej tekst. Przyk(cid:228)ad 6.4. U(cid:276)ycie funkcji KOD do sprawdzania poprawno(cid:264)ci wpisywanych danych Cz(cid:266)sto dane wpisywane do tabeli musz(cid:261) spe(cid:225)nia(cid:252) okre(cid:286)lone warunki, by(cid:252) liczbami z odpowiedniego zakresu albo okre(cid:286)lonymi ci(cid:261)gami znaków. Za(cid:225)ó(cid:298)my, (cid:298)e tworzymy tabel(cid:266): w pierwszej kolumnie znajduje si(cid:266) nazwa towaru, a w drugiej jej trzyznakowy kod, rozpoczynaj(cid:261)cy si(cid:266) od cyfry 5, z wielk(cid:261) liter(cid:261) na drugim miejscu (bez liter polskich) i dowoln(cid:261) cyfr(cid:261) na trzecim (np. 5A3 jest kodem prawid(cid:225)owym, za(cid:286) 5ac, 6A3 i 5A33 nie spe(cid:225)niaj(cid:261) za(cid:225)o(cid:298)e(cid:276)). Nale(cid:298)y zabezpieczy(cid:252) si(cid:266) przed wpisywaniem b(cid:225)(cid:266)dnych kodów, co zrobimy za pomoc(cid:261) wbudowanej w Excel procedury sprawdzania poprawno(cid:286)ci. Funkcji KOD u(cid:298)yjemy do sprawdzenia, czy na drugim miejscu w ci(cid:261)gu znakowym znajduje si(cid:266) wielka litera. Dozwolone litery to A, B…Z. Ich kody to, odpowiednio, 65, 66…90 — (cid:225)atwo to sprawdzi(cid:252), wpisuj(cid:261)c np. do B1 formu(cid:225)(cid:266) =KOD(A1), a nast(cid:266)pnie do A1 litery, których kod chcemy odczyta(cid:252). Polskie litery (cid:107), (cid:109) itd. maj(cid:261) kody spoza tego zakresu i ich uwzgl(cid:266)dnienie wy- maga(cid:225)oby rozbudowania, a wi(cid:266)c wyd(cid:225)u(cid:298)enia formu(cid:225)y, nie poprawiaj(cid:261)c rozumienia istoty dzia(cid:225)ania funkcji KOD. 1. Zaznacz zakres, który ma by(cid:252) obj(cid:266)ty sprawdzaniem — na rysunku 6.6 zosta(cid:225) on wyró(cid:298)niony innym kolorem — i wydaj polecenie Dane/Narz(cid:266)dzia danych-Poprawno(cid:286)(cid:252) danych. Rysunek 6.6. Wpisywanie formu(cid:225)y sprawdzania poprawno(cid:286)ci kodu wpisywanego do kolumny B Poleć książkęKup książkę 178 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) II (cid:105) Funkcje 2. Na karcie Ustawienia wybierz Dozwolone/Niestandardowe, a w polu Formu(cid:225)a wpisz formu(cid:225)(cid:266): =ORAZ( D(cid:272)(B2)=3; LEWY(B2;1)= 5 ; KOD(FRAGMENT.TEKSTU(B2;2;1)) 64;KOD(FRAGMENT.TEKSTU(B2;2;1)) 91; CZY.LICZBA(WARTO(cid:294)(cid:231)(FRAGMENT.TEKSTU(B2;3;1))) ) 3. Na kartach Komunikat wej(cid:286)ciowy i Alert o b(cid:225)(cid:266)dzie mo(cid:298)esz dodatkowo wpisa(cid:252) komunikaty obja(cid:286)niaj(cid:261)ce, np. takie jak na rysunku 6.7. Rysunek 6.7. Próba wpisania b(cid:225)(cid:266)dnego kodu zosta(cid:225)a oprotestowana KWOTA — DOLLAR Funkcja wbudowana. Zmienia liczb(cid:266) na tekst i dodaje symbol waluty, przy czym nast(cid:266)puje zaokr(cid:261)glenie do liczby miejsc dziesi(cid:266)tnych zgodnie z drugim argumentem funkcji. Stosowany format to # ##0,00 z(cid:239). Sk(cid:225)adnia: (cid:141) liczba — liczba lub odwo(cid:225)anie do komórki zawieraj(cid:261)cej liczb(cid:266) (ew. formu(cid:225)(cid:266) zwracaj(cid:261)c(cid:261) liczb(cid:266)), (cid:141) miejsca_dziesi(cid:218)tne — liczba cyfr po przecinku dziesi(cid:266)tnym; pomini(cid:266)cie oznacza warto(cid:286)(cid:252) 2. Dopuszczalne jest podawanie warto(cid:286)ci ujemnych, których znaczenie pokazano na rysunku 6.8. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 6. (cid:105) Funkcje tekstowe 179 Rysunek 6.8. Zaokr(cid:261)glenia sterowane drugim argumentem funkcji KWOTA s(cid:261) wykonywane zgodnie z zasadami arytmetyki Nale(cid:276)y zwróci(cid:232) uwag(cid:246) na ró(cid:276)nic(cid:246) mi(cid:246)dzy dzia(cid:228)aniem funkcji KWOTA a nadawaniem liczbie formatu walutowego. Liczba, której nadano format walutowy, pozostaje liczb(cid:241) (na rysunku 6.8 w komórce A7 — wyrównanie do prawej), za(cid:264) funkcja KWOTA zamienia liczb(cid:246) na tekst (w komórkach A2:A6 — wyrównanie do lewej). Przyk(cid:228)ad 6.5. (cid:227)(cid:241)czenie kwot walutowych z tekstem Cz(cid:266)sto musimy drukowa(cid:252) ro(cid:298)nego rodzaju zestawienia, w których tekst (cid:225)(cid:261)czymy z su- mami pieni(cid:266)(cid:298)nymi. Nadanie liczbie formatu walutowego zmienia jedynie sposób jej wy(cid:286)wietlania, pozostawiaj(cid:261)c sam(cid:261) liczb(cid:266) bez zmiany. Dlatego po po(cid:225)(cid:261)czeniu z tekstem znak waluty nie jest widoczny, tak jak w komórce C2 w górnej cz(cid:266)(cid:286)ci rysunku 6.9. Potrzebne jest do(cid:225)(cid:261)czenie dodatkowego cz(cid:225)onu tekstowego z(cid:239) , tak jak w komórce C3 na tym samym rysunku (formu(cid:225)y u(cid:298)yte w komórkach C2 i C3 s(cid:261) pokazane obok w kolumnie E). Rysunek 6.9. Porównanie rysunków górnego i dolnego pokazuje, (cid:298)e funkcja KWOTA u(cid:225)atwia (cid:225)(cid:261)czenie tekstu z sumami pieni(cid:266)(cid:298)nymi Do(cid:225)(cid:261)czania dodatkowego cz(cid:225)onu, z(cid:225)o(cid:298)onego ze spacji i symbolu waluty, mo(cid:298)na unik- n(cid:261)(cid:252), je(cid:298)eli u(cid:298)yjemy funkcji KWOTA, tak jak w dolnej cz(cid:266)(cid:286)ci rysunku 6.9 w komórkach C2 i C3 (zastosowana formu(cid:225)a jest widoczna w komórce E2). LEWY — LEFT Funkcja wbudowana. Zwraca pierwszy znak lub pierwsze znaki ci(cid:261)gu tekstowego. Funkcja LEWYB jest odpowiednikiem LEWY dla j(cid:266)zyków, w których znaki zajmuj(cid:261) dwa bajty. Nazwa odstaje od standardu, gdy(cid:276) dla pozosta(cid:228)ych funkcji tego rodzaju ko(cid:254)cowe B jest oddzielane kropk(cid:241), np. D(cid:146).B. lub FRAGMENT.TEKSTU.B. Poleć książkęKup książkę 180 Sk(cid:225)adnia: Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) II (cid:105) Funkcje (cid:141) tekst — tekst (ci(cid:261)g tekstowy lub odwo(cid:225)anie do komórki, w której znajduje si(cid:266) ci(cid:261)g tekstowy) zawieraj(cid:261)cy znaki, które nale(cid:298)y wyodr(cid:266)bni(cid:252), (cid:141) liczba_znaków — okre(cid:286)la, ile znaków ma zwróci(cid:252) funkcja LEWY. Liczba ta musi by(cid:252) wi(cid:266)ksza lub równa zeru. Je(cid:286)li liczba_znaków jest wi(cid:266)ksza ni(cid:298) d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) tekstu, wynikiem funkcji LEWY jest ca(cid:225)y tekst. Pomini(cid:266)cie argumentu liczba_znaków jest równoznaczne z podaniem warto(cid:286)ci 1. U(cid:298)ycie funkcji LEWY zilustrowano w przyk(cid:225)adach 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 i 6.26. Jest cz(cid:266)sto stosowana razem z funkcjami FRAGMENT.TEKSTU i ZNAJD(cid:189) LITERY.MA(cid:227)E — LOWER Funkcja wbudowana. Zmienia w tek(cid:286)cie litery wielkie na ma(cid:225)e. Innych znaków n
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel. Funkcje w przykładach. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: