Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 005492 22573382 na godz. na dobę w sumie
Excel w praktyce. Wydanie maj-czerwiec 2014 r. - ebook/pdf
Excel w praktyce. Wydanie maj-czerwiec 2014 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3070-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik 'Excel w praktyce' to zbiór trików, porad i szczegółowych instrukcji popartych zrzutami ekranu (dla wersji 2003 lub 2007) i zrozumiałymi przykładami, ułatwiających efektywną pracę na Excelu 2003, 2007 i 2010. Z publikacji tej korzystają m.in. księgowi i finansiści, asystentki zarządu, dyrektorzy, kierownicy działów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwis internetowy poradnika „Excel w praktyce” www.excelwpraktyce.pl Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy serwis internetowy. Atrakcyjna i czytelna szata graficzna oraz interfejs przyjazny użytkownikowi sprawią, że odszukanie konkretnej porady w archiwum, pobranie przykładów do tekstu czy zadanie pytania ekspertowi będzie dużo prostsze i wygodniejsze. Zaloguj się, aby wejść do strefy dla prenumeratorów. Login i hasło znajdziesz u dołu przedniej okładki bieżącej aktualizacji. E x c e l w p r a k t y c e A k t u a l i z a c j a ( 1 3 2 ) – M a j / C z e r w i e c 2 0 1 4 Aktualizacja (132) Maj/Czerwiec 2014 (cid:102)(cid:102)(cid:102) PYTANIA CZYTELNIKÓW: Jak naprawić uciążliwy błąd przy drukowaniu? • Dlaczego pokazywana jest formuła zamiast wartości? • Jak poprawnie wczytywać pliki CSV do Excela? (cid:102)(cid:102)(cid:102) NAJNOWSZE TRIKI: Zliczanie niepowtarzalnych wartości • Wyróżniamy ważną komórkę – włączamy kolorowe miganie • Kopiowanie części danych z wyznaczonych komórek • Sumowanie według wielu kryteriów za pomocą funkcji SUMA.ILOCZYNÓW • Wyliczanie dni roboczych • Data z podręcznego kalendarza w wybranej komórce • Zapisujemy całą tabelę z Excela w jednym pliku PDF WPROWADZANIE DANYCH Pięć sposobów na przyporządkowanie wartości do komórek P 082 Jak na podstawie jednego wpisu wyświetlać pozostałe dane zapisane w tym samym wierszu? To proste – można to robić, budując formuły warunkowe korzystające z funkcji JEŻELI, a także wykorzystać funkcję WYBIERZ lub WYSZUKAJ.PIONOWO lub napisać własne makro. AUTOMATYZACJA PRACY Automatyczne generowanie szablonów dokumentów na podstawie przygotowanego wzoru A 060 Przygotowany wzór dokumentu trzeba powielić, wpisując w niego dane pracowników? Nic prostszego. Wystarczy stworzyć jeden wzór dokumentu, tabelę z  danymi pracowników, a następnie napisać proste makro automatyzujące pracę. PREZENTACJA DANYCH Wykres pierścieniowy – zależności pomiędzy kategoriami danych będą bardziej czytelne W 107 Dane w tabeli trudno jest analizować? Warto je wyświetlić na wykresie pierścieniowym, a następnie odpowiednio opisać i ułożyć pierścienie wykresu. ANGLOJĘZYCZNE FUNKCJE Słowniczek funkcji Excela S 045 Korzystasz z  anglojęzycznej wersji Excela i  masz kłopoty ze znalezieniem nazw funkcji? W tym wydaniu znajdziesz niezastąpiony słowniczek. Anglojęzyczne nazwy w wielu przypadkach mogą być wykorzystane w internetowym arkuszu Google Docs. AEX 132 Dane do logowania się na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX132 Hasło: AEX132_7nT Instrukcja do aktualizacji Maj/Czerwiec 2014 (132) Aktualizację można wpiąć do poradnika „Excel w praktyce”, traktując ją jako kolejny numer czasopisma. Proponujemy jednak wykorzystanie możliwości, jakie daje wymiennokartkowa forma poradnika. Aktualizacja składa się z kilku części, ale numeracja stron (na dole) jest jednolita dla całego pakietu. Warto więc podzielić aktualizację i powkładać jej poszczególne części do poradnika według podanej poniżej instrukcji: 1. Strony od 5 do 18 (Redakcja odpowiada – Listy 2014/V,VI) wpinamy przed dotychczasowymi Listami w poradniku. 2. Strony od 19 do 46 (Triki 2014/V,VI) wpinamy za dotychczaso- wymi Trikami w poradniku. 3. Strony od 47 do 58 (Pięć sposobów na przyporządkowanie war- tości do komórek P 082) wpinamy za ostatnim hasłem na literę P. 4. Strony od 59 do 70 (Automatyczne generowanie szablonów dokumentów na podstawie przygotowanego wzoru A 060) wpi- namy za ostatnim hasłem na literę A. 5. Strony od 71 do 82 (Wykres pierścieniowy – zależności pomię- dzy kategoriami danych będą bardziej czytelne W 107) wpina- my za ostatnim hasłem na literę W. 6. Strony od 83 do 106 (Słowniczek funkcji Excela S 045) wpina- my za ostatnim hasłem na literę S. 7. Strony 107 i 108 (Spis treści) wpinamy przed ostatnim spisem treści. Aktualizacja (132) Maj/Czerwiec 2014 Login: AEX132 Hasło: AEX132_7nT Redaktor Naczelny Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący Jarosław Wilk Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne Zbigniew Korza(cid:276)ski Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978–83–269–3070-6 Nakład: 1000 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03–918 Warszawa, ul. (cid:224)otewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: pgromulski@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Miller Druk Sp. z o. o., 03–301 Warszawa, ul. Jagiello(cid:276)ska 82, tel.: 22 614 17 67 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Poradnik „Excel w praktyce” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na (cid:296)ródło. Poradnik „Excel w praktyce” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów pa(cid:276)stwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Excel w praktyce” lub w innych dostępntych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bąd(cid:296) charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 2 Czerwiec 2007 Wiedza i Praktyka Drodzy Czytelnicy! Wielu moich znajomych korzysta z Excela. Wszak jest to niezastąpione narzędzie do liczenia, analizy danych, ich formatowania i wyświetlania. Jednak zdecydo- wana większość używa tylko opcji, które dobrze zna. Po części jest to spowodowane ograniczonym czasem pracy. Jednak niektórzy po prostu nie lubią ekspery- mentować z nowymi funkcjami, opcjami, ustawie- niami. Ręczę, że warto przełamać rutynę i korzystając z okazji polecam materiał P 082 z tej aktualizacji. Pokazujemy w nim, jak skomplikowaną funkcję, zapisaną w trzech komórkach i składającą się w sumie z bagate- la 280 znaków, można zastąpić krótkim, 18-znakowym wpisem. Nawet kiedy dziś nie mamy potrzeby wykorzystania tych funkcji, warto je prze- ćwiczyć, przeanalizować i, być może w nieco zmienionej formie, wpro- wadzić do własnych dokumentów. Jeszcze więcej uwagi radzę poświęcić na hasło A 060. Bo któż z nas nie spotkał się z dokumentami, które co jakiś czas trzeba kopiować, zmieniając w nich tylko datę i na przykład nazwisko. W artykule przedstawiamy rozwiązanie automatyzujące powielanie tego typu plików. Wystarczy stworzyć jeden wzór dokumentu, tabelę z danymi do wypełniania, a następnie napisać proste makro automatyzujące pracę. Pó(cid:296)niej stworzenie plików z wieloma właściwie uzupełnionymi arkuszami będzie się ograniczało tylko do wpisania daty i kliknięcia na jeden przycisk. Wygodne! Prawda? Gratką dla osób korzystających z anglojęzycznej wersji Excela z pewnością będzie praktyczny słownik S 045, który specjalnie przygotowaliśmy dla naszych Czytelników. Można w nim znale(cid:296)ć alfabetycznie posortowane polskojęzyczne nazwy funkcji i ich odpowiedniki, z których należy korzystać w anglojęzycznych wydaniach Excela. Od tej pory wykonywanie wskazówek z poradnika, nawet w angielskiej wersji programu, będzie dziecinnie proste. Dobrze jest też pamiętać, że większość anglojęzycznych funkcji działa w popularnych arkuszach Google Docs, o których niedługo będziemy pisać na łamach aktualizacji. Na koniec pragnę jeszcze zwrócić Waszą uwagę na ciekawe i praktyczne triki zamieszczone na łamach tego numeru. Poznając je, z pewnością przyspieszycie swoją pracę z Excelem i być może wprowadzicie ciekawe innowacje w firmowych dokumentach. Szczególnie zachęcam do przetestowania makra z triku Wyróżniamy ważną komórkę – włączamy kolorowe migania. Z jego pomocą wyróżnicie komórkę tak, że nie będzie jej można przeoczyć po otwarciu arkusza. Wielu z Was przyda się także pomoc związana z zapisywaniem tabel na jednej stronie pliku PDF, a także przy odpowiednim rozdzielaniu pól w plikach CSV. Zapraszam do lektury redaktor prowadzący poradnika „Excel w praktyce” (jwilk@wip.pl) Redakcja odpowiada Listy/V/001 Sprawdźmy, z jakimi problemami borykają się inni użytkownicy Excela. Te rozwiązania mogą się przydać! Warto przeczytać: Jak naprawić uciążliwy błąd przy drukowaniu? ............................ 001 Dlaczego pokazywana jest formuła zamiast wartości? ................. 004 Jak poprawne wczytywać pliki CSV do Excela? ............................. 009 JAK NAPRAWIĆ UCIĄŻLIWY BŁĄD PRZY DRUKOWANIU? Ostatnio nie mogę wydrukować mojego arkusza zawierającego zestawienie faktur przedstawionego na rysunku 1. Przy próbie wydruku wyświetlany jest komunikat przedstawiony na rysunku 2., a po naciśnięciu na nim przycisku OK zestawienie nie jest drukowane. Co muszę zrobić, aby wydrukować to zestawienie? Rys. 1. Arkusz zawierający zestawienie faktur Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 5 Listy/V-VI/002 Redakcja odpowiada Rys. 2. Błąd pokazywany przy próbie wydruku Taki komunikat jest wyświetlany w przypadku nie- prawidłowych ustawie(cid:276) tytułów wydruku. Najczęściej jest to spowodowane błędem zapisu pliku. Nie został on jeszcze opublikowany, więc nie są znane przyczy- ny jego powstawania, ale było już wiele odnotowanych przypadków jego zaistnienia. Aby usunąć ten błąd, należy otworzyć ponownie okno dialogowe z ustawieniami wydruku. W tym celu: 1. Wybieramy polecenie menu Plik/Ustawienia wy- druku (w Excel 2007/2010: na karcie Układ strony w grupie polece(cid:276) Ustawienia strony kliknij znacznik znajdujący się w dolnym prawym rogu tej grupy po- lece(cid:276)). 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć to okno i zatwierdzić ustawienia wydruku. Po otwarciu okna dialogowego Ustawienia strony w poszczególnych polach zostaną wstawione prawidło- we wartości, a klikając przycisk OK, zatwierdzamy te ustawienia. 6 Maj/Czerwiec 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/V-VI/003 Rys. 3. Okno dialogowe Ustawienia strony w Excel 2007 Jeśli otwarcie okna i zatwierdzenie tych ustawie(cid:276) nie pomoże, to należy ponownie otworzyć to okno dialogowe i zmienić jakieś ustawienia w zakładce Arkusz, np. w polu Błędy komórek jako wybieramy pozycję puste i naciskamy przycisk OK, aby zam- knąć okno i zatwierdzić zmiany. Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 7 Listy/V-VI/004 Redakcja odpowiada DLACZEGO POKAZYWANA JEST FORMUŁA ZAMIAST WARTOŚCI? Nie wiem, co się ostatnio stało, ale w arkuszu z wydrukiem faktury, z którego korzysta- łem wiele razy, jest jakiś błąd. W jednej z komórek pokazywana jest formuła zamiast wartości i w dodatku podsumowanie poniżej też nie uwzględnia tej wartości. Co się stało i jak z powrotem przywrócić arkusz do normalnego stanu? Rys. 1. Arkusz faktury pokazujący formułę zamiast wartości w komórce J19 Takie zachowanie jest spowodowane tym, że ktoś prze- stawił w tej komórce format liczbowy komórki na for- mat tekstowy. Aby to sprawdzić i zmienić: 8 Maj/Czerwiec 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/V-VI/005 1. Zaznaczamy komórkę J19 i wybieramy polecenie menu Format/Komórki. 2. W oknie dialogowym Formatowanie komórek prze- chodzimy do zakładki Liczby. 3. Na liście Kategoria zaznaczona jest pozycja Teksto- we – zaznaczamy na tej liście pozycję Ogólne lub Liczbowe i naciskamy przycisk OK, aby zatwierdzić zmiany. Rys. 2. Okno dialogowe formatowania komórki z ustawionym formatem liczbowym Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w praktyce. Wydanie maj-czerwiec 2014 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: