Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00421 032032 24168703 na godz. na dobę w sumie
Ezoteryczna sztuka wojny - książka
Ezoteryczna sztuka wojny - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1942-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Starożytne chińskie prawa a spirytyzm i magia
Magiczny zbiór wojennych zasad

Wejdź w mistyczny świat czarów i tego, co nieznane. W świat demonów, czarnej oraz białej magii i zjawisk paranormalnych. W świat, który jest tak potężny, że zjawiska z nim związane -- mimo że trudne do pojęcia -- znane są każdemu. W świat, który w różnym stopniu akceptowany jest także przez niektóre religie (buddyzm, hinduizm, islam), a przez inne traktowany ze strachem i ostro zwalczany. To tutaj energie niezliczonych okultystycznych grup i jednostek nieuchronnie przeplatają się ze sobą. Różne cele, przekonania oraz wizje są tak silne, że powstające między nimi konflikty zdają się przypominać wojnę cieni. To właśnie w świecie cieni od pokoleń kształtuje się okultystyczna historia świata.

Ezoteryczna sztuka wojny jest książką opartą na naukach Sun Tzu i jego starożytnym podręczniku strategii Sztuka wojny. Ten tekst to zastosowanie nauk starożytnego mistrza wobec wyzwań pojawiających się na drodze tych, którzy zaakceptowali istnienie tajemnych mocy i żyją w symbiozie z siłami nadprzyrodzonymi.

Jeśli wiesz, że wokół Ciebie istnieje całe mnóstwo zjawisk zagadkowych i niedefiniowalnych, sięgnij po ten przewodnik po konfliktach duchowych oraz walce okultystycznej. Nie tylko poznasz konkretne strategie, niezbędne w potyczkach, ale także stworzysz swój kodeks etyki. Ponadto zyskasz jasność umysłu, która pozwoli Ci zrozumieć przyczyny konfliktów, a także zdecydować, w jaki sposób oraz kiedy powinieneś wziąć w nich udział. Dowiesz się również, co zrobić, aby zapewnić pokój dzięki szybkiemu i całkowitemu zwycięstwu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

...Po radę do książki IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Ezoteryczna sztuka wojny Autor: Seth ISBN: 978-83-246-1942-9 Tytu‡ orygina‡u: The Occult Art of War Format: 122x194, stron: 104 Zam(cid:243)w informacje o nowościach Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Staro¿ytne chiæskie prawa a spirytyzm i magia Magiczny zbi(cid:243)r wojennych zasad Wejd(cid:159) w mistyczny (cid:156)wiat czar(cid:243)w i tego, co nieznane. W (cid:156)wiat demon(cid:243)w, czarnej oraz bia‡ej magii i zjawisk paranormalnych. W (cid:156)wiat, kt(cid:243)ry jest tak potŒ¿ny, ¿e zjawiska z nim zwi„zane (cid:151) mimo ¿e trudne do pojŒcia (cid:151) znane s„ ka¿demu. W (cid:156)wiat, kt(cid:243)ry w r(cid:243)¿nym stopniu akceptowany jest tak¿e przez niekt(cid:243)re religie (buddyzm, hinduizm, islam), a przez inne traktowany ze strachem i ostro zwalczany. To tutaj energie niezliczonych okultystycznych grup i jednostek nieuchronnie przeplataj„ siŒ ze sob„. R(cid:243)¿ne cele, przekonania oraz wizje s„ tak silne, ¿e powstaj„ce miŒdzy nimi konflikty zdaj„ siŒ przypomina(cid:230) wojnŒ cieni. To w‡a(cid:156)nie w (cid:156)wiecie cieni od pokoleæ kszta‡tuje siŒ okultystyczna historia (cid:156)wiata. Ezoteryczna sztuka wojny jest ksi„¿k„ opart„ na naukach Sun Tzu i jego staro¿ytnym podrŒczniku strategii Sztuka wojny. Ten tekst to zastosowanie nauk staro¿ytnego mistrza wobec wyzwaæ pojawiaj„cych siŒ na drodze tych, kt(cid:243)rzy zaakceptowali istnienie tajemnych mocy i ¿yj„ w symbiozie z si‡ami nadprzyrodzonymi. Je(cid:156)li wiesz, ¿e wok(cid:243)‡ Ciebie istnieje ca‡e mn(cid:243)stwo zjawisk zagadkowych i niedefiniowalnych, siŒgnij po ten przewodnik po konfliktach duchowych oraz walce okultystycznej. Nie tylko poznasz konkretne strategie, niezbŒdne w potyczkach, ale tak¿e stworzysz sw(cid:243)j kodeks etyki. Ponadto zyskasz jasno(cid:156)(cid:230) umys‡u, kt(cid:243)ra pozwoli Ci zrozumie(cid:230) przyczyny konflikt(cid:243)w, a tak¿e zdecydowa(cid:230), w jaki spos(cid:243)b oraz kiedy powiniene(cid:156) wzi„(cid:230) w nich udzia‡. Dowiesz siŒ r(cid:243)wnie¿, co zrobi(cid:230), aby zapewni(cid:230) pok(cid:243)j dziŒki szybkiemu i ca‡kowitemu zwyciŒstwu. septem@septem.pl e-mail: redakcja: informacje: redakcjawww@septem.pl o księgarni septem.pl Spis treści Wstęp ...........................................................................................5 Słowo na temat magii .................................................................7 R O Z D Z I A Ł 1. Wstępna ocena ................................................9 R O Z D Z I A Ł 2. Prowadzenie wojny ........................................17 R O Z D Z I A Ł 3. Planowanie ofensywy ....................................23 R O Z D Z I A Ł 4. Rozmieszczenie wojsk ...................................29 R O Z D Z I A Ł 5. Strategiczna siła wojskowa ...........................35 R O Z D Z I A Ł 6. Próżnia i materia ..........................................39 R O Z D Z I A Ł 7. Walka wojskowa ............................................47 R O Z D Z I A Ł 8. Dziewięć zmiennych .....................................55 R O Z D Z I A Ł 9. Manewrowanie armią ...................................59 R O Z D Z I A Ł 10. Ukształtowanie terenu .................................71 R O Z D Z I A Ł 11. Dziewięć terenów ..........................................77 R O Z D Z I A Ł 12. Ataki ogniowe ................................................89 R O Z D Z I A Ł 13. Zatrudnianie szpiegów .................................93 Lekcja końcowa .........................................................................97
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ezoteryczna sztuka wojny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: