Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 003167 22417140 na godz. na dobę w sumie
Facet 2.0. Droga do fizycznej i mentalnej przemiany w samca alfa - ebook/pdf
Facet 2.0. Droga do fizycznej i mentalnej przemiany w samca alfa - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 288
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0012-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Wzbij się ponad przeciętność!

Powiedzmy sobie szczerze: współczesny świat nie jest najlepszym miejscem dla mężczyzn. W przeszłości, nawet tej niezbyt odległej, to mężczyźni chronili swoje plemiona, polowali, podbijali nowe tereny i decydowali o losach świata. Tymczasem dziś zdecydowana większość z Was nie potrafi wykorzystać swojego potencjału, bez protestu osuwa się w przeciętność i jest coraz bardziej nieszczęśliwa. Chcesz tak skończyć? A może próbujesz odzyskać poczucie godności i dumy związane z byciem prawdziwym facetem? Stać Cię na to, by zostać samcem alfa!

Ta książka pomoże Ci zrozumieć, dlaczego tak trudno wyzwolić się z ograniczeń narzucanych przez codzienne życie. Dowiesz się z niej, jak poradzić sobie z przeszkodami na drodze do doskonałości. Nauczysz się odróżniać rzeczy mało istotne od naprawdę ważnych oraz rozpoznawać zagrożenia. Zrozumiesz, jak działa Twój układ hormonalny i jak niesamowity wpływ ma na Twoje życie. Odkryjesz, jak dzięki treningom, ćwiczeniom i zmianie diety doprowadzić swój organizm na szczyt jego możliwości — fizjologicznych, społecznych, emocjonalnych i seksualnych. I poczujesz się naprawdę fantastycznie!

Odkryj w sobie samca alfa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Man 2.0 Engineering the Alpha: A Real World Guide to an Unreal Life: Build More Muscle. Burn More Fat. Have More Sex Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-283-0009-5 Engineering the Alpha. Copyright © 2013 by John Romaniello and Adam Bornstein. All rights reserved. HarperCollins®, ®, and HarperOne™ are trademarks of HarperCollins Publishers. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/facet2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa Arnolda Schwarzeneggera 7 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I INICJACJA Wst(cid:218)p. Upadek m(cid:218)(cid:285)czyzny 13 Rozdzia(cid:239) 1. Bran(cid:285)a fitness jest kompletnie popieprzona 27 Rozdzia(cid:239) 2. Wybierz swoj(cid:200) w(cid:239)asn(cid:200) przygod(cid:218) 49 Rozdzia(cid:239) 3. Prawda na temat prawdy 57 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) II ODRODZENIE Rozdzia(cid:239) 4. Wezwanie do Przygody 85 Rozdzia(cid:239) 5. Odkrywanie odpowiedzi 103 Rozdzia(cid:239) 6. Niezwyk(cid:239)e (cid:285)ycie 123 Rozdzia(cid:239) 7. Koniec z byciem na diecie 155 CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) III JAK STWORZY(cid:109) ALF(cid:125)? Rozdzia(cid:239) 8. Droga do osi(cid:200)gni(cid:218)cia statusu Alfy 171 Rozdzia(cid:239) 9. Faza pierwsza. Przygotowanie 187 Rozdzia(cid:239) 10. Faza druga. Adaptacja 221 Rozdzia(cid:239) 11. Faza trzecia. Skok 251 Rozdzia(cid:239) 12. Faza czwarta. Finalizacja 267 Pos(cid:239)owie. Ja, Alfa 281 Podzi(cid:218)kowania 286 5 Kup książkęPoleć książkę 6 DROGA DO FIZYCZNEJ I MENTALNEJ PRZEMIANY W SAMCA ALFA Kup książkęPoleć książkę Bran(cid:285)a fitness jest kompletnie popieprzona CO KRYJE SI(cid:125) ZA FASAD(cid:107) PUBLIKACJI Z G(cid:146)ÓWNEGO NURTU? UWAGI AUTORSTWA ADAMA. R O Z D Z I A (cid:146) 1 Domagasz si(cid:218) odpowiedzi? Nie zniós(cid:239)by(cid:258) prawdy! CYTAT Z FILMU LUDZIE HONORU hcesz wiedzie(cid:202), na czym polega problem, gdy jeste(cid:258) kim(cid:258) takim jak ja, a wi(cid:218)c redaktorem najpopularniejszych na (cid:258)wiecie publikacji o tematyce fitness? C Mo(cid:285)e wydaje Ci si(cid:218), (cid:285)e moim zmartwieniem jest niska p(cid:239)aca, dziewi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:218)cio- godzinny tydzie(cid:241) pracy oraz ca(cid:239)kowita anonimowo(cid:258)(cid:202) wynikaj(cid:200)ca z nieumieszczania mojego nazwiska pod 95 procentami tekstów, które pisz(cid:218). To wszystko rozs(cid:200)dne przypuszczenia, ale to wcale nie jest takie straszne, gdy masz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) pracowa(cid:202) z nie- którymi spo(cid:258)ród najinteligentniejszych ludzi na (cid:258)wiecie, uczysz si(cid:218), jak najskuteczniej poprawia(cid:202) swoje (cid:285)ycie, a tak(cid:285)e trenujesz z zawodnikami, którzy s(cid:200) jeszcze bardziej zakr(cid:218)- ceni i s(cid:200) jeszcze wi(cid:218)kszymi twardzielami, ni(cid:285) mo(cid:285)na by wywnioskowa(cid:202) na podstawie ich wyst(cid:218)pów w telewizji. Oto prawdziwy problem: t(cid:200) prac(cid:200) naprawd(cid:218) trudno zajmowa(cid:202) si(cid:218) w taki sposób, w jaki nale(cid:285)a(cid:239)oby to robi(cid:202). Wszystko, co ukazuje si(cid:218) drukiem, to jedno wielkie pierdolenie, a ja jestem tym ju(cid:285) zm(cid:218)czony. Dotar(cid:239)em w(cid:239)a(cid:258)nie do punktu, w którym jestem gotów rzuci(cid:202) bran(cid:285)y wyzwanie, poniewa(cid:285) nadszed(cid:239) czas na pieprzone zmiany. Kto(cid:258) ma wra(cid:285)enie, (cid:285)e gard(cid:239)uj(cid:218)? Nie — moje s(cid:239)owa to po prostu niezb(cid:218)dna w tym miejscu prezentacja pogl(cid:200)dów. Wyja(cid:258)ni ona, dlaczego wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) facetów nigdy nie ma okazji ogl(cid:200)da(cid:202) obiecywanych im rezultatów, a ponadto poka(cid:285)e, (cid:285)e tak naprawd(cid:218) jeste(cid:258) w stanie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) du(cid:285)o wi(cid:218)cej, ni(cid:285) uwa(cid:285)asz za mo(cid:285)liwe. Bran(cid:285)a fitness przypomina przemys(cid:239) spo(cid:285)ywczy — b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) jak(cid:200)kolwiek inn(cid:200) bran(cid:285)(cid:218) przemys(cid:239)ow(cid:200), skoro ju(cid:285) o tym mowa. Prawda zawsze kryje si(cid:218) gdzie(cid:258) pomi(cid:218)dzy tym, co widzisz, a tym, w co wierzysz. 27 Kup książkęPoleć książkę 28 DROGA DO FIZYCZNEJ I MENTALNEJ PRZEMIANY W SAMCA ALFA Sk(cid:200)d to wiem? By(cid:239)em cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) procesu, który stworzy(cid:239) ten problem, a potem pilnie pracowa(cid:239)em nad znalezieniem rozwi(cid:200)zania. Odkry(cid:239)em, (cid:285)e w celu naprawienia systemu, który nie dzia(cid:239)a w prawid(cid:239)owy sposób, potrzebujemy wprowadzi(cid:202) odrobin(cid:218) chaosu. Tym chaosem s(cid:200) hormony. Nie chodzi o sterydy czy te(cid:285) kuracje odm(cid:239)adzaj(cid:200)ce — na sam d(cid:283)wi(cid:218)k tych s(cid:239)ów ka(cid:285)dy my(cid:258)li sobie „José Canseco” i „doping”. W tym, o czym b(cid:218)dziemy tu pisa(cid:202), nie ma niczego kontrowersyjnego, nawet je(cid:258)li osi(cid:200)gane rezultaty kusz(cid:200) i przyci(cid:200)gaj(cid:200) uwag(cid:218) tak samo jak wyniki stosowania niedozwolonych substancji. Je(cid:258)li Canseco powinien z jakiego(cid:258) powodu pozosta(cid:202) w naszej pami(cid:218)ci, niechaj b(cid:218)dzie on wspominany jako osoba, która rzuci(cid:239)a (cid:258)wiat(cid:239)o na pomijan(cid:200) przez wszystkich kwesti(cid:218): ci, którzy skupiaj(cid:200) si(cid:218) na hormonach, lepiej znosz(cid:200) up(cid:239)yw czasu, lepiej wygl(cid:200)daj(cid:200), a przy okazji osi(cid:200)gaj(cid:200) upragnione rezultaty. By posi(cid:200)(cid:258)(cid:202) nadludzk(cid:200) moc, nie potrzebujesz wcale zestawu chemikaliów — mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) to samo w naturalny sposób. (cid:191)adnych pigu(cid:239)ek, (cid:285)adnych koktajli, (cid:285)adnych zastrzy- ków. Jak ju(cid:285) wspominali(cid:258)my, korzy(cid:258)ci zwi(cid:200)zane z prawid(cid:239)owo dzia(cid:239)aj(cid:200)cym uk(cid:239)adem dokrewnym zdecydowanie wykraczaj(cid:200) poza zajebist(cid:200) prezencj(cid:218). Twoje hormony to klucz do osi(cid:200)gni(cid:218)cia optymalnych rezultatów w sferze fizycznej, spo(cid:239)ecznej i poznawczej. To podstawy endokrynologii, za którymi stoi sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:200)t lat bada(cid:241) — problem w tym, (cid:285)e nikt nie mia(cid:239) odwagi, by o tym mówi(cid:202). Có(cid:285), ten stan rzeczy w(cid:239)a(cid:258)nie si(cid:218) zmieni(cid:239). Nikt nie porusza(cid:239) tego tematu, poniewa(cid:285) bran(cid:285)a fitness nie jest miejscem umo(cid:285)liwiaj(cid:200)- cym otwarte dyskusje. To (cid:258)rodowisko osób o zamkni(cid:218)tych umys(cid:239)ach, uniwersum ludzi (cid:285)yj(cid:200)cych dogmatami — (cid:258)wiat, w którym wszystko jest zagmatwane. Nic dziwnego, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) facetów nie ma pewno(cid:258)ci, je(cid:258)li chodzi o to, co i kiedy powinni je(cid:258)(cid:202), a tak(cid:285)e w jaki sposób najlepiej przeprowadza(cid:202) treningi. W sumie nie by(cid:239)by to szczególnie wielki problem, gdyby Twoje zdrowie nie by(cid:239)o kluczowym elementem Twojego (cid:285)ycia. S(cid:218)k w tym, (cid:285)e Twoja kondycja fizyczna ma bezpo(cid:258)redni wp(cid:239)yw na wszystkie elementy Twojego (cid:285)ycia. Zgadza si(cid:218), naprawd(cid:218) wszystkie — bogactwo, szcz(cid:218)(cid:258)cie, inteligencj(cid:218), (cid:285)ycie seksualne oraz d(cid:239)ugowieczno(cid:258)(cid:202) (i pami(cid:218)taj, (cid:285)e to tylko skrócona lista). Ka(cid:285)dy aspekt Two- jego (cid:285)ycia i samopoczucia zale(cid:285)y od tego, jak (cid:202)wiczysz i co jesz — o tym media jednak nie pisz(cid:200). Zamiast tego nieustannie masz okazj(cid:218) ogl(cid:200)da(cid:202) te same nag(cid:239)ówki: „Sta(cid:241) si(cid:218) posiadaczem wi(cid:218)kszych bicepsów”, „Wró(cid:202) do formy”, „Sekrety sze(cid:258)ciopaka”. Mam jednak pytanie: w jaki sposób te teksty sprawdzaj(cid:200) si(cid:218) w Twoim przypadku? W CIENIU OBAW Informacje, jakie serwuj(cid:200) Ci media z g(cid:239)ównego nurtu, przygotowywane s(cid:200) w taki sposób, by pomóc Ci osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) cele w postaci wypracowania wi(cid:218)kszych bicepsów czy te(cid:285) solid- niejszych mi(cid:218)(cid:258)ni brzucha. Wszystkie te teksty pomijaj(cid:200) jednak szerszy aspekt ca(cid:239)ej sprawy. Wi(cid:218)ksze bicepsy nie s(cid:200) rezultatem wykonywania ugi(cid:218)(cid:202) przedramion. Powrót do formy nie polega na podj(cid:218)ciu treningu kardio. Sze(cid:258)ciopak nie stanie si(cid:218) widoczny dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e wstrzymasz si(cid:218) od jedzenia po dziewi(cid:218)tnastej. To wszystko jedna wielka góra pierdó(cid:239) ozdobiona gigantyczn(cid:200) porcj(cid:200) ogranicze(cid:241), która sprowokuje ka(cid:285)dego do wieczornego ob(cid:285)ar- stwa w fast foodzie, a wi(cid:218)c czego(cid:258), co zniweczy nawet najlepiej przygotowane plany. Kup książkęPoleć książkę BRAN(cid:191)A FITNESS JEST KOMPLETNIE POPIEPRZONA 29 Przykro mi to pisa(cid:202), ale by(cid:239)e(cid:258) po prostu dymany. Nie uda(cid:239)o Ci si(cid:218) uzyska(cid:202) obiecywanych rezultatów, na Twoje barki spad(cid:239)o natomiast mnóstwo frustracji. Wszystko dlatego, (cid:285)e osoby poci(cid:200)gaj(cid:200)ce za sznurki w bran(cid:285)y fitness wol(cid:200) zachowa(cid:202) konsekwencj(cid:218), zamiast i(cid:258)(cid:202) z duchem czasu. Ci ludzie zak(cid:239)adaj(cid:200), (cid:285)e wiedz(cid:200), czego pragn(cid:200) ich czytelnicy — w(cid:239)a(cid:258)nie z tego powodu otrzymywane przez Ciebie infor- macje s(cid:200) zawsze owocem starannej selekcji. W ten sposób l(cid:200)dujemy w samym (cid:258)rodku budz(cid:200)cej frustracj(cid:218) rzeczywisto(cid:258)ci: informacje dostarczane przez media nale(cid:285)(cid:200)ce do g(cid:239)ównego nurtu s(cid:200) cz(cid:218)sto konstruowane w taki sposób, by podtrzyma(cid:202) status quo, nie gwarantuj(cid:200) natomiast ca(cid:239)kowitej przejrzysto(cid:258)ci. Dzieje si(cid:218) tak dlatego, (cid:285)e ludzie nie lubi(cid:200) przyznawa(cid:202) si(cid:218) do b(cid:239)(cid:218)dów lub do tego, (cid:285)e nie do ko(cid:241)ca mieli racj(cid:218). Osobisty rozwój jest bardzo cz(cid:218)sto powstrzymywany przez ogra- niczone horyzonty my(cid:258)lowe, a nie jawny upór. Te osoby z jakiego(cid:258) powodu nie chc(cid:200) jed- nak zmieni(cid:202) swojego systemu warto(cid:258)ci. Co to wszystko oznacza? Wciskano Ci pó(cid:239)prawdy. Nie nazw(cid:218) ich k(cid:239)amstwami, ale to s(cid:200) oszustwa. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) rzeczy, które s(cid:200) uznawane za podstaw(cid:218) pracy nad kondycj(cid:200) fizyczn(cid:200), wcale nie jest taka oczywista. Naturalnie nie jest tak, (cid:285)e nic z tych rzeczy nie zdaje egzaminu — ale nie wszystkie spo(cid:258)ród tych informacji sprawdz(cid:200) si(cid:218) w Twoim przypadku. To w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego tkwisz w(cid:258)ród tych samych frustruj(cid:200)cych my(cid:258)li na temat swojego cia(cid:239)a, swojego (cid:285)ycia oraz w(cid:239)asnego poczucia pewno(cid:258)ci siebie. Przyczyn(cid:200) tego zjawiska w bran(cid:285)y fitness jest po cz(cid:218)(cid:258)ci ludzka natura, a po cz(cid:218)(cid:258)ci uwa- runkowania kulturowe: czy zechcesz to przyzna(cid:202), czy te(cid:285) nie, zmiana stanowiska jest postrzegana jako wyraz s(cid:239)abo(cid:258)ci, nawet je(cid:285)eli wiemy, (cid:285)e najlepsze decyzje wymagaj(cid:200) cza- sami od nas rezygnacji z wcze(cid:258)niejszych przekona(cid:241) i zaakceptowanie nowego, lepszego nastawienia. Nasz opór przed (cid:239)atwym akceptowaniem transformacji wynika z gwa(cid:239)tow- nych reakcji zwi(cid:200)zanych z modyfikacj(cid:200) prezentowanego stanowiska. Gdy politycy zmieniaj(cid:200) opinie, nazywa si(cid:218) ich koniunkturalistami; kiedy w podobny sposób post(cid:218)puj(cid:200) muzycy, mówi si(cid:218), (cid:285)e s(cid:200) sprzedajni. W bran(cid:285)y fitness wszystko wygl(cid:200)da nieco inaczej, a z braku (cid:239)agodniejszych terminów stosuje si(cid:218) po prostu miano „idiotów”. Tacy ludzie s(cid:200) pot(cid:218)piani za brak konsekwencji i oskar(cid:285)ani o zmienianie g(cid:239)oszonych hase(cid:239) z powodu ch(cid:218)ci dopasowania si(cid:218) do jakiego(cid:258) ukrytego programu czy te(cid:285) wypromowa- nia jakiego(cid:258) produktu. Wbrew koncepcji g(cid:239)osz(cid:200)cej, jakoby rozwój tej bran(cid:285)y by(cid:239) nap(cid:218)dzany przez nauk(cid:218) oraz wyniki bada(cid:241) — które powinny by(cid:202) przyswajane i stosowane, by radzi(cid:202) sobie z nieustan- nie zmieniaj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) wizj(cid:200) funkcjonowania ludzkiego cia(cid:239)a — prawda przedstawia si(cid:218) zupe(cid:239)- nie inaczej. Niestety, ludzie wol(cid:200) raczej tkwi(cid:202) w komfortowym (cid:258)rodowisku koncepcji, które uwa(cid:285)aj(cid:200) za prawdziwe, ni(cid:285) mierzy(cid:202) si(cid:218) z nowymi pogl(cid:200)dami zmuszaj(cid:200)cymi ich do my(cid:258)lenia. Wygoda w kwestii przekona(cid:241) prowadzi do dogmatycznych opinii, które unie- mo(cid:285)liwiaj(cid:200) post(cid:218)p. Jako faceci t(cid:239)uczemy g(cid:239)owami w (cid:258)cian(cid:218), poniewa(cid:285) otrzymywane przez nas informacje, przyjmowane przez nas porady oraz wprowadzane w (cid:285)ycie programy zwi(cid:200)zane z (cid:202)wicze- niami i diet(cid:200) ograniczaj(cid:200) to, co mo(cid:285)emy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) i kim mo(cid:285)emy si(cid:218) sta(cid:202). Jeste(cid:258)my tym naprawd(cid:218) zm(cid:218)czeni i uwa(cid:285)amy, (cid:285)e zas(cid:239)ugujesz na co(cid:258) wi(cid:218)cej. Kup książkęPoleć książkę 30 DROGA DO FIZYCZNEJ I MENTALNEJ PRZEMIANY W SAMCA ALFA To w(cid:239)a(cid:258)nie z tego powodu po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:239)em kilka lat na prac(cid:218) nad projektem, który (cid:239)(cid:200)czy(cid:239)by wyniki bada(cid:241) naukowych z rezultatami uzyskiwanymi w praktyce i udowadnia(cid:239)by, (cid:285)e nikt nie mówi(cid:239) Ci dotychczas prawdy. Czy to oznacza pokazanie (cid:258)rodkowego palca bran(cid:285)y fitness? Nie. Jest to jednak zaj(cid:218)cie stanowiska, które nale(cid:285)a(cid:239)o zacz(cid:200)(cid:202) prezentowa(cid:202) ju(cid:285) dawno temu. Po raz pierwszy zdarza si(cid:218), by kto(cid:258) nale(cid:285)(cid:200)cy do g(cid:239)ównego nurtu tej bran(cid:285)y zdecydowa(cid:239) si(cid:218) na bardziej otwarte i szczere podej(cid:258)cie do tematu, podejmuj(cid:200)c zagadnienia ignorowane przez innych, oba- laj(cid:200)c mity doprowadzaj(cid:200)ce Twoje cia(cid:239)o do ruiny, a tak(cid:285)e pokazuj(cid:200)c Ci (cid:258)wiat, w którym krzycz(cid:200)ce wielkimi literami nag(cid:239)ówki faktycznie mog(cid:200) by(cid:202) celami, a nie jedynie chwy- tami marketingowymi. Mamy zamiar zmieni(cid:202) regu(cid:239)y gry, rezygnuj(cid:200)c równocze(cid:258)nie ze starych, dobrze zna- nych korowodów. Jedyn(cid:200) rzecz(cid:200), jak(cid:200) mog(cid:218) obieca(cid:202) w odniesieniu do tego nowego (cid:258)wiata, jest to, (cid:285)e nie b(cid:218)dzie on wype(cid:239)niony pó(cid:239)prawdami i pustymi obietnicami. WYGL(cid:107)DAJ, CZUJ SI(cid:125)… I R(cid:191)NIJ JAK PRAWDZIWY FACET Chocia(cid:285) zdajemy sobie spraw(cid:218), (cid:285)e spora cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) ekscytacji wzbudzanej w Tobie przez t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) zwi(cid:200)zana jest przypuszczalnie z treningami i propozycjami dietetycznymi, powi- niene(cid:258) zrozumie(cid:202), dlaczego stworzyli(cid:258)my ten tekst i o jak(cid:200) stawk(cid:218) tu chodzi. Utrzymywa- nie w organizmie niew(cid:239)a(cid:258)ciwej równowagi hormonalnej przypomina toczenie w jego wn(cid:218)trzu bitwy na koktajle Mo(cid:239)otowa. Kiedy Twoje cia(cid:239)o nie funkcjonuje w optymalny sposób, mo(cid:285)esz jedynie obserwowa(cid:202) symptomy — rzadko zdarza si(cid:218) jednak sytuacja, w której masz okazj(cid:218) zrozumie(cid:202) przyczyn(cid:218). To w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego b(cid:218)dziemy (cid:239)(cid:200)czy(cid:202) ze sob(cid:200) szczegó(cid:239)y sk(cid:239)adaj(cid:200)ce si(cid:218) na wi(cid:218)kszy obraz, aby(cid:258) móg(cid:239) zrozumie(cid:202), w jaki sposób Twoje codzienne zachowania wywo(cid:239)uj(cid:200) (cid:239)atw(cid:200) do powstrzymania lawin(cid:218) problemów, których za wszelk(cid:200) cen(cid:218) chcia(cid:239)by(cid:258) unikn(cid:200)(cid:202). Stworzyli(cid:258)my list(cid:218) dziewi(cid:218)ciu problemów, których mo(cid:285)na si(cid:218) z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) ustrzec, poprawiaj(cid:200)c gospodark(cid:218) hormonaln(cid:200) organizmu. Niektóre z tych zjawisk mog(cid:200) mie(cid:202) na Ciebie wp(cid:239)yw w tym momencie (czy zdajesz sobie z tego spraw(cid:218), czy te(cid:285) nie); inne w nieuchronny sposób wyrosn(cid:200) na Twojej drodze w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by(cid:258) unikn(cid:200)(cid:239) ich wszystkich. Gdyby nie fakt, (cid:285)e oczy b(cid:218)d(cid:200) Ci teraz potrzebne do czytania, zaproponowaliby(cid:258)my Ci, (cid:285)eby(cid:258) je zamkn(cid:200)(cid:239) — to, o czym b(cid:218)dziemy pisa(cid:202), zacznie si(cid:218) robi(cid:202) naprawd(cid:218) przera(cid:285)aj(cid:200)ce. 1. Ograniczona inteligencja By(cid:202) mo(cid:285)e s(cid:200)dzisz, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) korzy(cid:258)ci zwi(cid:200)zanych z optymalizacj(cid:200) gospodarki hor- monalnej dotyczy tego, jak wygl(cid:200)dasz i jak si(cid:218) czujesz. W pewnym sensie masz racj(cid:218) — wystarczy doprowadzi(cid:202) do porz(cid:200)dku kwestie zwi(cid:200)zane z hormonami, by uzyska(cid:202) wspa- nia(cid:239)y wygl(cid:200)d. Pami(cid:218)taj jednak, (cid:285)e brak równowagi hormonalnej w organizmie odbija si(cid:218) tak(cid:285)e na funkcjonowaniu mózgu. (cid:165)ci(cid:258)lej rzecz ujmuj(cid:200)c — je(cid:258)li nie zajmiesz si(cid:218) kwe- stiami zwi(cid:200)zanymi z hormonami przez stosowanie diety i trenowanie, oznacza to ogra- niczenie inteligencji oraz mniejszy potencja(cid:239) w kwestii odnoszenia sukcesów. Kup książkęPoleć książkę BRAN(cid:191)A FITNESS JEST KOMPLETNIE POPIEPRZONA 31 Kluczowy dla tego zagadnienia hormon nosi nazw(cid:218) BDNF — to jedno z wa(cid:285)niejszych odkry(cid:202) naukowych, o których nikt nie mówi. Pe(cid:239)na nazwa tego zwi(cid:200)zku (brain-derived neurotrophic factor — „neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego”) nie jest a(cid:285) tak wa(cid:285)na, jak jego znaczenie — je(cid:258)li Twój organizm nie b(cid:218)dzie produkowa(cid:239) wi(cid:218)kszych ilo(cid:258)ci BDNF, równie dobrze móg(cid:239)by to by(cid:202) akronim od „baniak dzi(cid:258) nie funkcjonuje”. Aby wyt(cid:239)umaczy(cid:202) w najlepszy mo(cid:285)liwy sposób dzia(cid:239)anie tej substancji, odwo(cid:239)amy si(cid:218) do filmu Jestem Bogiem z Bradleyem Cooperem. Posta(cid:202) grana przez tego aktora przyj- muje (cid:258)rodek, który poprawia zdolno(cid:258)ci umys(cid:239)owe — nagle staje si(cid:218) ona kim(cid:258) b(cid:239)ysko- tliwym, i to nie dzi(cid:218)ki nag(cid:239)emu przyp(cid:239)ywowi wiedzy, ale dlatego, (cid:285)e jej umys(cid:239) zaczyna lepiej i skuteczniej pracowa(cid:202). Tak w(cid:239)a(cid:258)nie dzia(cid:239)a BDNF. Gdy nie generujesz wystarczaj(cid:200)cych ilo(cid:258)ci BDNF, Twój mózg dzia(cid:239)a na przeci(cid:218)tnym poziomie, podobnie jak umys(cid:239)y innych ludzi, a Twoja zdolno(cid:258)(cid:202) do stawania si(cid:218) kim(cid:258) m(cid:200)drzejszym ograniczana jest przez liczb(cid:218) synaps, jakie tworzysz. Mniej synaps oznacza mniejsz(cid:200) aktywno(cid:258)(cid:202) umys(cid:239)u. Kiedy zatem dochodzi do aktywacji BDNF? Mo(cid:285)na do tego doprowadzi(cid:202), zmieniaj(cid:200)c nawyki (cid:285)ywieniowe, o czym b(cid:218)dziemy jeszcze wspomina(cid:202). Omawiana tu substancja przypomina „nawóz dla umys(cid:239)u”, jak okre(cid:258)li(cid:239) to doktor John Ratey, profesor psychiatrii klinicznej w Harvard Medical School. A wi(cid:218)c mo(cid:285)na popra- wi(cid:202) swój wygl(cid:200)d, a tak(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) m(cid:200)drzejszym? Zgadza si(cid:218), ale to dopiero wierzcho(cid:239)ek góry lodowej. 2. Zredukowany pop(cid:218)d seksualny Uprawianie seksu raz w tygodniu nie jest normalne. Oto smutna prawda: istnieje mnóstwo facetów, którzy maj(cid:200) pi(cid:218)kne partnerki (wzgl(cid:218)d- nie partnerów) czy te(cid:285) (cid:285)ony. To dziewczyny i ma(cid:239)(cid:285)onki, które chcia(cid:239)yby uprawia(cid:202) seks ka(cid:285)dej nocy. Có(cid:285), go(cid:239)ym okiem wida(cid:202), (cid:285)e to jeszcze nie jest ta smutna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202). Przykrym zjawiskiem jest natomiast to, (cid:285)e owi faceci zamiast liczy(cid:202) b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwa, którymi zostali obdarzeni — i cieszy(cid:202) si(cid:218) wi(cid:218)ksz(cid:200) ilo(cid:258)ci(cid:200) seksu, ni(cid:285) jest to wskazane i bezpieczne — zasypiaj(cid:200) po prostu przed telewizorami. No dobrze, czasem zapadaj(cid:200) te(cid:285) w sen, le(cid:285)(cid:200)c w (cid:239)ó(cid:285)ku, wpatruj(cid:200)c si(cid:218) w sufit i czekaj(cid:200)c, a(cid:285) ich partnerki znajd(cid:200) si(cid:218) w obj(cid:218)ciach Morfeusza. Ci faceci kochaj(cid:200) swoje dziewczyny i (cid:285)ony, a w pewnym sensie uwielbiaj(cid:200) równie(cid:285) seks. Problem polega na tym, (cid:285)e nie maj(cid:200) na niego ochoty. Ich pop(cid:218)d seksualny — niegdy(cid:258) powód do dumy i czynnik maj(cid:200)cy wp(cid:239)yw na ka(cid:285)d(cid:200) decyzj(cid:218) — ma teraz w sobie tyle energii, co samochód-zabawka zasilany niemal(cid:285)e wyczerpanymi bateriami. Zanikaj(cid:200)cy pop(cid:218)d seksualny jest bezpo(cid:258)rednim efektem obni(cid:285)onego poziomu testo- steronu i z pewno(cid:258)ci(cid:200) nie jest czym(cid:258) normalnym. Zgadza si(cid:218) — co(cid:258) takiego wcale nie jest „w porz(cid:200)dku”. Powinna to by(cid:202) bardzo wyra(cid:283)na wskazówka sygnalizuj(cid:200)ca potrzeb(cid:218) wpro- wadzenia zmian. Mówi(cid:200)c bez ogródek: „Jeste(cid:258) facetem, go(cid:258)ciu”1. Je(cid:258)li nie masz ochoty si(cid:218) pieprzy(cid:202), co(cid:258) jest nie tak. 1 Inne sposoby przekazania tego samego przes(cid:239)ania to chocia(cid:285)by: „Jeste(cid:258) m(cid:218)(cid:285)czyzn(cid:200), brachu” oraz „Jeste(cid:258) facetem, kole(cid:258)”. Wybierz po prostu wariant najlepiej pasuj(cid:200)cy do j(cid:218)zyka u(cid:285)ywanego w Twoim otoczeniu oraz (cid:258)rodowiska, z którym si(cid:218) identyfikujesz. Kup książkęPoleć książkę 32 DROGA DO FIZYCZNEJ I MENTALNEJ PRZEMIANY W SAMCA ALFA Niektórzy mog(cid:200) zlekcewa(cid:285)y(cid:202) te objawy, traktuj(cid:200)c je jako naturalne symptomy sta- rzenia si(cid:218). W pewnym sensie jest to zgodne z prawd(cid:200), tyle (cid:285)e spadaj(cid:200)cy poziom testo- steronu nie jest ju(cid:285) wy(cid:239)(cid:200)cznie domen(cid:200) osób w (cid:258)rednim wieku. Podczas gdy czego(cid:258), co w farmaceutyce okre(cid:258)la si(cid:218) mianem niskiego poziomu testosteronu, nale(cid:285)a(cid:239)oby si(cid:218) spo- dziewa(cid:202) u m(cid:218)(cid:285)czyzn w wieku pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:218)ciu lat, dzi(cid:258) to samo zdarza si(cid:218) ju(cid:285) dwudzie- stopi(cid:218)ciolatkom. Tak, to prawda — istnieje wielu facetów, którzy dopiero co uko(cid:241)czyli studia, a ju(cid:285) nie maj(cid:200) ochoty na seks. Co gorsza, wyniki bada(cid:241) przeprowadzonych niedawno w Australii pokazuj(cid:200), (cid:285)e sta- rzenie si(cid:218) nie ma a(cid:285) tak du(cid:285)ego wp(cid:239)ywu na spadek poziomu testosteronu, jak dotych- czas si(cid:218) nam wydawa(cid:239)o. Ograniczona produkcja tego hormonu jest tak naprawd(cid:218) zwi(cid:200)- zana z Twoim zdrowiem i zasobami tkanki t(cid:239)uszczowej. „Lekarze musz(cid:200) zrozumie(cid:202), (cid:285)e spadaj(cid:200)cy poziom testosteronu nie jest naturalnym efektem starzenia si(cid:218), a win(cid:218) za taki stan rzeczy ponosz(cid:200) najcz(cid:218)(cid:258)ciej zachowania maj(cid:200)ce wp(cid:239)yw na zdrowie lub kondycja fizyczna danej osoby” — stwierdzi(cid:239) Gary Wittert, lekarz i wspó(cid:239)autor wspomnianych bada(cid:241). Oto dobra wiadomo(cid:258)(cid:202): ten problem ca(cid:239)kiem (cid:239)atwo naprawi(cid:202), zarówno u m(cid:239)odszych, jak i starszych m(cid:218)(cid:285)czyzn. Chocia(cid:285) nie mo(cid:285)emy obieca(cid:202), (cid:285)e w wieku czterdziestu o(cid:258)miu lat b(cid:218)dziesz cieszy(cid:202) si(cid:218) pop(cid:218)dem seksualnym godnym osiemnastolatka, istnieje mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202), by w naturalny sposób podnie(cid:258)(cid:202) poziom testosteronu (a zarazem wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) równie(cid:285) na libido) bez (cid:239)ykania tabletek, stosowania kremów i chodzenia do lekarzy. T(cid:218) kwesti(cid:218) da si(cid:218) naprawi(cid:202) poprzez odpowiednie podej(cid:258)cie do treningów. Nie chodzi tu o samo podno- szenie ci(cid:218)(cid:285)arów — wa(cid:285)ne jest to, jak i kiedy to robisz. Je(cid:285)eli po(cid:239)(cid:200)czysz to z kilkoma sztuczkami (cid:285)ywieniowymi, o których nikt nie wspomina na ok(cid:239)adce Twojego ulubionego czasopisma, uzyskasz pot(cid:218)(cid:285)n(cid:200) mieszank(cid:218), która pozwoli Ci pozby(cid:202) si(cid:218) tkanki t(cid:239)uszczowej i zyska(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202) siebie, podnosz(cid:200)c w rezultacie Twój poziom testosteronu, a co wa(cid:285)- niejsze, zapewniaj(cid:200)c wi(cid:218)cej satysfakcji z seksu. 3. Przyspieszone starzenie si(cid:218) organizmu S(cid:239)uchaj, nie mamy zamiaru nazywa(cid:202) Ci(cid:218) starym i wolnym. Istnieje jednak prawdopo- dobie(cid:241)stwo, (cid:285)e Twoje cia(cid:239)o wygl(cid:200)da o wiele starzej, ni(cid:285) powinno, i porusza si(cid:218) zdecydo- wanie wolniej, ni(cid:285) wynika(cid:239)oby to z Twojej metryki. Nie ma znaczenia, czy jeste(cid:258) dwudzie- stoletnim ch(cid:239)opakiem, czy te(cid:285) sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:218)cioletnim szefem firmy — porady (cid:285)ywieniowe, z jakimi mia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) okazj(cid:218) zetkn(cid:200)(cid:202), sprawi(cid:239)y, (cid:285)e Twoje cia(cid:239)o czeka nieuchronnie zbli(cid:285)a- j(cid:200)ca si(cid:218) apokalipsa. Przypuszczalnie s(cid:239)ysza(cid:239)e(cid:258) o dietach oczyszczaj(cid:200)cych — najprawdopodobniej od swojej (cid:285)ony czy dziewczyny, ewentualnie wtedy, gdy próbowa(cid:239)e(cid:258) przej(cid:258)(cid:202) testy na obecno(cid:258)(cid:202) w organizmie niedozwolonych substancji (tak, zgadza si(cid:218) — dobrze wiemy, z jakiego powodu odwiedzasz swój ulubiony sklep z suplementami). Do takich kuracji mo(cid:285)na zaliczy(cid:202) na przyk(cid:239)ad odtruwanie organizmu sokami czy te(cid:285) oczyszczanie w(cid:200)troby i nerek, które powinno Ci umo(cid:285)liwi(cid:202) pozbycie si(cid:218) toksyn nagromadzonych w Twoim ciele, popra- wi(cid:202) funkcjonowanie organów wewn(cid:218)trznych i pomóc spowolni(cid:202) procesy starzenia. W naj- gorszym wypadku zawsze mo(cid:285)esz jeszcze zacz(cid:200)(cid:202) je(cid:258)(cid:202) wi(cid:218)cej owoców i warzyw, dzi(cid:218)ki Kup książkęPoleć książkę BRAN(cid:191)A FITNESS JEST KOMPLETNIE POPIEPRZONA 33 czemu b(cid:218)dziesz odrobin(cid:218) zdrowszy. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z tych metod to jednak programy marke- tingowe skonstruowane po to, by(cid:258) zakupi(cid:239) taki czy inny produkt. Jedyna prawdziwa forma oczyszczania odbywa si(cid:218) na poziomie komórkowym. Proces ten okre(cid:258)lany jest mianem autofagii i to dzi(cid:218)ki niemu Twoje cia(cid:239)o mo(cid:285)e si(cid:218) regenerowa(cid:202) i rozwija(cid:202). To w(cid:239)a(cid:258)nie wspomniany przed momentem mechanizm pomaga Ci radzi(cid:202) sobie z kontuzjami, umo(cid:285)liwia odrobin(cid:218) lepsze dzia(cid:239)anie mózgu, odpowiada za wzrost mi(cid:218)(cid:258)ni i utrat(cid:218) tkanki t(cid:239)uszczowej, a nawet wspiera Ci(cid:218) w tak podstawowych czynno- (cid:258)ciach jak chodzenie czy oddychanie. Tak si(cid:218) sk(cid:239)ada, (cid:285)e ka(cid:285)dego dnia w Twoim organizmie dochodzi do milionów reakcji komórkowych. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tego rodzaju aktywno(cid:258)ci powoduje zniszczenia w Twoim ciele — podobnie jak regularne korzystanie z jakiegokolwiek sprz(cid:218)tu powoduje jego zu(cid:285)ycie, tak i codzienny stres wywo(cid:239)uje awarie w organizmie. Na ca(cid:239)e szcz(cid:218)(cid:258)cie cia(cid:239)o ludzkie jest przy- gotowane na takie zdarzenia i potrafi w naturalny sposób wyleczy(cid:202) wszystko, co nie funk- cjonuje w optymalny sposób. To w(cid:239)a(cid:258)nie jest autofagia, okre(cid:258)lana równie(cid:285) mianem auto- fagocytozy. Co si(cid:218) jednak dzieje w sytuacji, w której Twoje mechanizmy wewn(cid:218)trznej naprawy funkcjonuj(cid:200) powoli i opieszale, nie wykonuj(cid:200)c prawid(cid:239)owo swojej roboty? To w(cid:239)a(cid:258)nie wtedy dochodzi do wewn(cid:218)trznych uszkodze(cid:241) organizmu. Ujmuj(cid:200)c to nieco konkret- niej, gdy odpowiednie mechanizmy nie naprawiaj(cid:200) Twoich mitochondriów — minia- turowych elektrowni znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w poszczególnych komórkach Twojego cia(cid:239)a — Twój organizm mo(cid:285)na generalnie okre(cid:258)li(cid:202) jako spierdolony. W takiej sytuacji szybciej si(cid:218) starzejesz. Zaczynaj(cid:200) dokucza(cid:202) Ci przewlek(cid:239)e schorze- nia. Wypadaj(cid:200) Ci w(cid:239)osy. Obrastasz t(cid:239)uszczem. W tym momencie wracamy do hormonów. Niedostateczne ilo(cid:258)ci hormonu wzrostu w organizmie ograniczaj(cid:200) naturalny proces autofagocytozy. Gdy poziom tej substancji w ciele spada coraz bardziej, tkanki zaczynaj(cid:200) ulega(cid:202) degeneracji. To w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej dokucza Ci ból, a posi(cid:239)ki przydaj(cid:200) Ci wi(cid:218)cej kilogramów, ni(cid:285) mia(cid:239)o to miejsce wcze(cid:258)niej. To dlatego nie mo(cid:285)esz dorobi(cid:202) si(cid:218) solidnej muskulatury, niezale(cid:285)nie od tego, ile powtórze(cid:241) i ile serii wykonujesz. Jaka jest najlepsza metoda na podniesienie poziomu hormonu wzrostu i zaprz(cid:218)gni(cid:218)cie autofagii do ci(cid:218)(cid:285)kiej harówki tam, gdzie to konieczne? Jedzenie w sposób zgodny z pew- nymi zasadami. Nie chodzi tu o konkretne kategorie po(cid:285)ywienia ani o to, ile gramów bia(cid:239)ka, w(cid:218)glowo- danów i t(cid:239)uszczów przyjmujesz. Wszystko jest o wiele prostsze — chodzi o to, kiedy jesz (a ujmuj(cid:200)c to bardziej precyzyjnie, kiedy nie jesz). Im wi(cid:218)cej czasu dzieli pierwszy i ostatni Twój posi(cid:239)ek w ci(cid:200)gu dnia, tym krócej b(cid:218)d(cid:200) zachodzi(cid:202) procesy autofagocytozy. To w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego nauczymy Ci(cid:218), kiedy powiniene(cid:258) je(cid:258)(cid:202), a kiedy nie nale(cid:285)y tego robi(cid:202). Nadal b(cid:218)dziesz móg(cid:239) konsumowa(cid:202) dania, które uwielbiasz, a tak(cid:285)e trzyma(cid:202) si(cid:218) obranego schematu (cid:285)ywieniowego — niewa(cid:285)ne, czy jest to dieta niskow(cid:218)glowodanowa, wega(cid:241)ska, czy te(cid:285) nasza ulubiona dieta mi(cid:218)sna. Uruchamiaj(cid:200)c autofagocytoz(cid:218) w odpowiednim momencie, zaczniesz traci(cid:202) t(cid:239)uszcz w sposób, który mo(cid:285)e Ci si(cid:218) wyda(cid:202) nieprawdopodobny, a zatem przyspieszysz proces zwi(cid:218)kszania masy mi(cid:218)(cid:258)niowej. Co równie istotne, poprawi si(cid:218) tak(cid:285)e skuteczno(cid:258)(cid:202) pracy Kup książkęPoleć książkę 34 DROGA DO FIZYCZNEJ I MENTALNEJ PRZEMIANY W SAMCA ALFA Twojego umys(cid:239)u, a badania dowodz(cid:200), (cid:285)e w ten sposób mo(cid:285)na równie(cid:285) walczy(cid:202) z dole- gliwo(cid:258)ciami takimi jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. Autofagia odmieni Twoje (cid:285)ycie, Twój umys(cid:239) i Twoje cia(cid:239)o, dzi(cid:218)ki czemu Twoje organy wewn(cid:218)trzne b(cid:218)d(cid:200) pracowa(cid:202) niczym szwajcarski zegarek, a Twoje odbicie w lustrze zacznie przypomina(cid:202) wizerunek m(cid:218)(cid:285)czyzny. 4. Brak snu Nie chcemy Ci(cid:218) zanudza(cid:202), ale powiniene(cid:258) wi(cid:218)cej spa(cid:202). Dlaczego? To proste: niedosta- teczna ilo(cid:258)(cid:202) snu wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z: (cid:120) kumulowaniem tkanki t(cid:239)uszczowej, (cid:120) wyra(cid:283)niejszym poczuciem g(cid:239)odu, (cid:120) mniejszymi mi(cid:218)(cid:258)niami, (cid:120) wi(cid:218)ksz(cid:200) dra(cid:285)liwo(cid:258)ci(cid:200), (cid:120) podwy(cid:285)szonym poziomem stresu, (cid:120) ryzykiem wcze(cid:258)niejszego zgonu. Nie wiemy, jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii, ale (cid:285)aden z punktów z tej listy nie brzmi naszym zdaniem zach(cid:218)caj(cid:200)co — zw(cid:239)aszcza ta historia z umieraniem. Wykonali(cid:258)my kilka telefonów i próbowali(cid:258)my za(cid:239)atwi(cid:202) rozci(cid:200)gni(cid:218)cie doby o kilka godzin — niestety, tego planu nie uda(cid:239)o si(cid:218) wprowadzi(cid:202) w (cid:285)ycie. Mamy (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, (cid:285)e nie zawsze jeste(cid:258) w stanie przeznaczy(cid:202) na sen siedem czy osiem godzin dziennie. Jeste(cid:258) zaj(cid:218)ty, a my to rozumiemy. To jednak nie jest wystarczaj(cid:200)co dobra wymówka. Przyjrzyj si(cid:218) uwa(cid:285)nie wieczornym czynno(cid:258)ciom, z których móg(cid:239)by(cid:258) zrezygnowa(cid:202), aby pój(cid:258)(cid:202) o godzin(cid:218) wcze(cid:258)niej do (cid:239)ó(cid:285)ka. Czy naprawd(cid:218) nie prze(cid:285)yjesz bez zajrzenia jeszcze raz na Facebook? Koniecznie musisz w(cid:239)a(cid:258)nie wtedy sprawdzi(cid:202), co pokazuj(cid:200) na kanale ESPN? Zako(cid:241)cz swój dzie(cid:241) nieco wcze(cid:258)niej i id(cid:283) do (cid:239)ó(cid:285)ka. Je(cid:285)eli nadal nie zdo(cid:239)ali(cid:258)my Ci(cid:218) przekona(cid:202), oto wa(cid:285)na kwestia, któr(cid:200) powiniene(cid:258) zro- zumie(cid:202) w kontek(cid:258)cie swoich nawyków zwi(cid:200)zanych ze spaniem. Jak twierdz(cid:200) badacze pracuj(cid:200)cy w organizacji Institute of Medicine, d(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) snu nie jest a(cid:285) tak istotna — to jego jako(cid:258)(cid:202) jest czynnikiem pozwalaj(cid:200)cym cieszy(cid:202) si(cid:218) dzie(cid:241) po dniu lepszym (cid:285)yciem i zdrowiem. Chocia(cid:285) przeprowadzano ju(cid:285) bardzo wiele bada(cid:241) pokazuj(cid:200)cych zwi(cid:200)zek pomi(cid:218)dzy kiepsk(cid:200) jako(cid:258)ci(cid:200) snu a problemami takimi jak nadci(cid:258)nienie, cukrzyca czy te(cid:285) prawdopodobie(cid:241)stwo wcze(cid:258)niejszego zgonu, pracownicy Institute of Medicine skupili si(cid:218) na komplikacjach pojawiaj(cid:200)cych si(cid:218) z powodu problemów ze snem w codziennym (cid:285)yciu. Po przeanalizowaniu zachowa(cid:241) oraz tendencji opisanych samodzielnie przez ponad dziesi(cid:218)(cid:202) tysi(cid:218)cy badanych osób uda(cid:239)o si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) wyra(cid:283)n(cid:200) zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202): braki snu podko- puj(cid:200) zdolno(cid:258)(cid:202) do normalnego funkcjonowania. Je(cid:258)li jeste(cid:258) niewyspany, b(cid:218)dziesz mia(cid:239) trudno(cid:258)ci z koncentracj(cid:200), zapami(cid:218)tywaniem informacji, prowadzeniem samochodu, zajmo- waniem si(cid:218) swoimi finansami, a tak(cid:285)e wykonywaniem pracy na odpowiednio wysokim poziomie — a to tylko pi(cid:218)(cid:202) najistotniejszych problemów zwi(cid:200)zanych z niedoborem snu. Kup książkęPoleć książkę BRAN(cid:191)A FITNESS JEST KOMPLETNIE POPIEPRZONA 35 Chocia(cid:285) (cid:285)adne z tych spostrze(cid:285)e(cid:241) nikogo raczej nie zaszokuje, bardziej interesuj(cid:200)ce jest to, jak (cid:239)atwo mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) to, jak si(cid:218) czujesz. Wspomniane badania pokaza(cid:239)y, (cid:285)e ponad trzydzie(cid:258)ci procent doros(cid:239)ych przeznacza na sen mniej ni(cid:285) sze(cid:258)(cid:202) godzin na dob(cid:218). To w(cid:239)a(cid:258)nie w(cid:258)ród tych ludzi najcz(cid:218)(cid:258)ciej pojawia(cid:239)y si(cid:218) wspomniane powy(cid:285)ej problemy. Co z tymi, którzy co noc sypiali d(cid:239)u(cid:285)ej ni(cid:285) osiem godzin? Ich problemy nie zosta(cid:239)y nawet ocenione jako istotne z punktu widzenia statystyki. Oczywi(cid:258)cie, sugerujemy, by(cid:258) wi(cid:218)cej sypia(cid:239) — wiemy jednak, (cid:285)e wprowadzenie tej porady w (cid:285)ycie nie zawsze b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwe. Powiniene(cid:258) wi(cid:218)c poszuka(cid:202) sposobów na popraw(cid:218) jako(cid:258)ci snu, nawet je(cid:285)eli nie uda Ci si(cid:218) przeznaczy(cid:202) na niego zalecanej ilo(cid:258)ci czasu. To w(cid:239)a(cid:258)nie tutaj do gry wchodzi hormon wzrostu oraz niesamowite mo(cid:285)liwo(cid:258)ci insuliny. Podniesienie poziomu hormonu wzrostu mo(cid:285)e zapewni(cid:202) Ci spokojniejszy sen, nawet je(cid:285)eli nie zdo(cid:239)asz przeznaczy(cid:202) na niego zbyt wiele czasu — na to wskazuj(cid:200) przynajmniej rezultaty bada(cid:241) przeprowadzonych przez pracowników Oregon Health and Science University. Co jednak istotniejsze, wi(cid:218)ksza porcja hormonu wzrostu i lepszy jako(cid:258)ciowo sen obni(cid:285)(cid:200) poziom kortyzolu, co zrównowa(cid:285)y szkody spowodowane przez krótszy odpoczynek. CZYM JEST KORTYZOL? Kortyzol to jedna z wa(cid:285)niejszych substancji w (cid:258)wiecie hormonów. Najkrócej rzecz ujmuj(cid:200)c, je(cid:258)li spieprzysz co(cid:258) w kwestiach zwi(cid:200)zanych z kortyzolem, ten zwi(cid:200)zek chemiczny skopie Ci dup(cid:218). Musimy jednak przyzna(cid:202), (cid:285)e ten hormon nie jest tak do ko(cid:241)ca z(cid:239)y — ma on zwi(cid:200)zek z reakcj(cid:200) „walcz lub uciekaj”. Chwilowy skok kortyzolu mo(cid:285)e by(cid:202) wi(cid:218)c pomocny w wielu sprawach, od próby podniesienia wi(cid:218)kszego ci(cid:218)(cid:285)aru oraz poprawy dzia(cid:239)ania uk(cid:239)adu odporno(cid:258)ciowego pocz(cid:200)wszy, a na lepszym funkcjonowaniu mózgu i pami(cid:218)ci sko(cid:241)czywszy. Podobnie jak w przypadku wi(cid:218)kszo(cid:258)ci rzeczy spotykanych w (cid:285)yciu, to dawka czyni trucizn(cid:218). Poziom kortyzolu bardzo cz(cid:218)sto ro(cid:258)nie w odpowiedzi na stres — i nie mamy tu wcale na my(cid:258)li przygl(cid:200)dania si(cid:218) temu, jak Twoja dru(cid:285)yna traci wypracowane wcze(cid:258)niej prowadzenie na dziesi(cid:218)(cid:202) sekund przed ko(cid:241)cem meczu, ani te(cid:285) radzenia sobie z upier- dliwym szefem. Chodzi tu o ka(cid:285)d(cid:200) mo(cid:285)liw(cid:200) odmian(cid:218) stresu, a wi(cid:218)c zbyt ma(cid:239)(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) snu, nadmiar tkanki t(cid:239)uszczowej czy te(cid:285) rozwa(cid:285)ania dotycz(cid:200)ce metod rozwi(cid:200)zania konfliktu z Twoj(cid:200) drug(cid:200) po(cid:239)ówk(cid:200). Stresem podnosz(cid:200)cym poziom kortyzolu mo(cid:285)e by(cid:202) dla cia(cid:239)a nawet skonsumowanie niew(cid:239)a(cid:258)ciwego po(cid:285)ywienia. Kiedy poziom kortyzolu jest nieustannie podwy(cid:285)szony b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) ci(cid:200)gle skacze, Twoje cia(cid:239)o zaczyna nawala(cid:202) w ka(cid:285)dy mo(cid:285)liwy sposób. Szybciej si(cid:218) starzejesz. (cid:146)atwiej przybie- rasz na wadze. Zapadasz na rozmaite choroby. Je(cid:285)eli chcesz by(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwy i dobrze si(cid:218) prezentowa(cid:202), poziom kortyzolu w Twoim orga- nizmie powinien znajdowa(cid:202) si(cid:218) pod nieustann(cid:200) kontrol(cid:200). Tak si(cid:218) sk(cid:239)ada, (cid:285)e wysoki poziom kortyzolu zaburza wzorzec snu. Innymi s(cid:239)owy, to w(cid:239)a(cid:258)nie ta substancja sprawia, (cid:285)e fatalnie (cid:258)pisz, a budz(cid:200)c si(cid:218), czujesz si(cid:218) jeszcze gorzej. Kup książkęPoleć książkę 36 DROGA DO FIZYCZNEJ I MENTALNEJ PRZEMIANY W SAMCA ALFA Jest to typowe b(cid:239)(cid:218)dne ko(cid:239)o, gdy(cid:285) kiepski odpoczynek skutkuje dalszym wzrostem st(cid:218)(cid:285)enia kortyzolu, a to gwarancja jeszcze gorszego snu. Jakby tego by(cid:239)o ma(cid:239)o, mniejsze dawki snu odzieraj(cid:200) Ci(cid:218) równie(cid:285) z Twojego testosteronu — tak przynajmniej twierdz(cid:200) autorzy bada(cid:241) opublikowanych w „Journal of the American Medical Association”. Zauwa(cid:285), (cid:285)e nie mówimy tu wcale o niewielkich spadkach — naukowcy stwierdzili, (cid:285)e kiepski jako- (cid:258)ciowo sen mo(cid:285)e obni(cid:285)y(cid:202) poziom testosteronu nawet o pi(cid:218)tna(cid:258)cie procent. To jeszcze jeden powód, by skupi(cid:202) si(cid:218) na odpoczynku. Najbardziej zdumiewaj(cid:200)ce — i przera(cid:285)aj(cid:200)ce — jest jednak to, (cid:285)e wspomniane przed momentem zmiany nast(cid:218)puj(cid:200) niemal(cid:285)e natychmiast. Wystarczy(cid:239)o, (cid:285)e badani sypiali zbyt krótko zaledwie przez tydzie(cid:241), a naukowcy ju(cid:285) odnotowali u nich spadek poziomu testo- steronu, z kolei sami m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni bior(cid:200)cy udzia(cid:239) w eksperymencie zacz(cid:218)li informowa(cid:202) o tym, (cid:285)e nie panuj(cid:200) nad swoimi humorami, maj(cid:200) mniej energii oraz zmagaj(cid:200) si(cid:218) z pro- blemami dotycz(cid:200)cymi koncentracji. Co gorsza, najwi(cid:218)ksze spadki testosteronu odno- towywano w godzinach popo(cid:239)udniowych i wieczornych (oko(cid:239)o dwudziestej drugiej) — a to oznacza, (cid:285)e poziom tego hormonu osi(cid:200)ga(cid:239) minimum w(cid:239)a(cid:258)nie wtedy, kiedy najbardziej przyda(cid:239)by si(cid:218) w (cid:239)ó(cid:285)ku. Chocia(cid:285) byliby(cid:258)my zachwyceni, gdyby(cid:258) móg(cid:239) sypia(cid:202) po osiem godzin dziennie, zado- wolimy si(cid:218) popraw(cid:200) jako(cid:258)ci Twojego odpoczynku, zostawiaj(cid:200)c Ci przy okazji mnóstwo czasu na wa(cid:285)niejsze rzeczy, takie jak ogl(cid:200)danie pi(cid:239)ki no(cid:285)nej, czytanie ksi(cid:200)(cid:285)ek i uprawianie seksu. 5. Skoki insuliny Czy kiedykolwiek zdarzy(cid:239)o Ci si(cid:218), (cid:285)e po zjedzeniu dro(cid:285)d(cid:285)ówki czu(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) tak, jakby(cid:258) potrzebowa(cid:239) drzemki? Jasne, (cid:285)e tak. Ka(cid:285)demu przytrafi(cid:239)a si(cid:218) kiedy(cid:258) po posi(cid:239)ku taka sytu- acja — niewa(cid:285)ne, czy sprawc(cid:200) zamieszania by(cid:239)a dro(cid:285)d(cid:285)ówka, czy te(cid:285) pizza. Niektóre pyszne dania zawieraj(cid:200)ce mnóstwo w(cid:218)glowodanów s(cid:200) w stanie powali(cid:202) Ci(cid:218) szybciej ni(cid:285) cios pod- bródkowy Tysona. Wielu „ekspertów” (cid:285)ywieniowych powie Ci, (cid:285)e powiniene(cid:258) po prostu unika(cid:202) dro(cid:285)- d(cid:285)ówek. Nie wyg(cid:239)osimy podobnej opinii, poniewa(cid:285) uwielbiamy te wypieki — s(cid:200) one pyszne i nie zmieni tego (cid:285)adna porcja informacji naukowych. Nasza porada b(cid:218)dzie wi(cid:218)c zmierza(cid:202) w przeciwnym kierunku. Je(cid:258)li lubisz w(cid:218)glowodany, chcemy, (cid:285)eby(cid:258) móg(cid:239) je je(cid:258)(cid:202). Zagro(cid:285)eniem dla zdrowia w d(cid:239)ugofalowej perspektywie mo(cid:285)e by(cid:202) dopiero sytuacja, w któ- rej b(cid:218)dziesz prezentowa(cid:239) nieodpowiednie podej(cid:258)cie, a Twoje nieregularne uczty dopro- wadz(cid:200) do powstania w Twoim organizmie niekorzystnych warunków ustrojowych. Ka(cid:285)dy, kto przez jaki(cid:258) czas trzyma(cid:239) si(cid:218) diety niskow(cid:218)glowodanowej, powie Ci, (cid:285)e przyjmowanie w(cid:218)glowodanów rozbija gospodark(cid:218) insulinow(cid:200) i wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z poczuciem zm(cid:218)czenia. Je(cid:285)eli zdarza si(cid:218) to raz na jaki(cid:258) czas, nie jest to wielki problem — niebezpie- cze(cid:241)stwo mo(cid:285)e wynika(cid:202) z cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci wyst(cid:218)powania takiego zjawiska. Je(cid:258)li poziom insuliny w Twoim organizmie dzie(cid:241) po dniu naprzemiennie ro(cid:258)nie i spada, czekaj(cid:200) Ci(cid:218) problemy. Wywo(cid:239)asz w ten sposób co(cid:258), co okre(cid:258)la si(cid:218) mianem oporno(cid:258)ci insulinowej, a to dok(cid:239)adnie przeciwie(cid:241)stwo tego, co chcieliby(cid:258)my uzyska(cid:202), czyli insulinowra(cid:285)liwo(cid:258)ci. Kup książkęPoleć książkę BRAN(cid:191)A FITNESS JEST KOMPLETNIE POPIEPRZONA 37 Je(cid:258)li wykazujesz insulinooporno(cid:258)(cid:202), poziom tego hormonu w Twojej krwi zawsze utrzymuje si(cid:218) na wysokim poziomie, a to oznacza, (cid:285)e Twoje cia(cid:239)o nastawione jest na magazynowanie t(cid:239)uszczów. By(cid:202) mo(cid:285)e s(cid:200)dzisz, (cid:285)e ten problem Ci(cid:218) nie dotyczy, ale dieta przeci(cid:218)tnego Amerykanina obejmuje jakie(cid:258) 300 gramów w(cid:218)glowodanów dziennie. Je(cid:285)eli na (cid:258)niadanie zjesz kanapk(cid:218), w porze lunchu spo(cid:285)yjesz dro(cid:285)d(cid:285)ówk(cid:218), obiadokolacj(cid:218) b(cid:218)dzie stanowi(cid:202) jaki(cid:258) makaron, a pomi(cid:218)dzy posi(cid:239)kami b(cid:218)dziesz jeszcze przegryza(cid:202) ciastka i owoce, istnieje prawdopodobie(cid:241)stwo, (cid:285)e zbli(cid:285)ysz si(cid:218) do granicy niebezpiecznej strefy — we(cid:283) przy tym pod uwag(cid:218), (cid:285)e nie policzyli(cid:258)my tutaj s(cid:239)odzonych napojów (do tej kategorii zali- czaj(cid:200) si(cid:218) równie(cid:285) soki), deserów ani „zdrowych” muffinów, które proponuj(cid:200) Ci w pracy. Kompletnie spieprzone s(cid:200) nawet rekomendacje Departamentu Rolnictwa USA — w my(cid:258)l tych wytycznych nale(cid:285)a(cid:239)oby przyjmowa(cid:202) dziennie 200 do 300 gramów w(cid:218)glo- wodanów. Chocia(cid:285) ka(cid:285)dy z nas lubi od czasu do czasu pój(cid:258)(cid:202) w w(cid:218)glowodanowe tango, (cid:285)ywienie si(cid:218) w taki sposób dzie(cid:241) po dniu nie jest dobrym pomys(cid:239)em. Dlaczego? Skoki insuliny b(cid:218)d(cid:200) stawa(cid:202) si(cid:218) coraz wyra(cid:283)niejsze, a ich powstawanie b(cid:218)d(cid:200) prowokowa(cid:202) coraz mniejsze dawki po(cid:285)ywienia. Przypomina to troch(cid:218) alkoholizm, tyle (cid:285)e zamiast potrzebo- wa(cid:202) wi(cid:218)kszej dawki alkoholu, by si(cid:218) upi(cid:202), b(cid:218)dzie Ci wystarcza(cid:202) coraz mniejsza dawka w(cid:218)glowodanów, by uzyska(cid:202) taki sam skok insuliny, jak wcze(cid:258)niej. To w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego tak wiele osób obawia si(cid:218) w(cid:218)glowodanów. Je(cid:285)eli regularnie jesz ich zbyt du(cid:285)o, ka(cid:285)da kolejna porcja b(cid:218)dzie wywo(cid:239)ywa(cid:202) w Twoim ciele coraz wi(cid:218)ksze problemy — a to jest dok(cid:239)adnie taki scenariusz, jakiego chcemy unikn(cid:200)(cid:202). Insulinooporno(cid:258)(cid:202) nie jest zwyczajn(cid:200) niedogodno(cid:258)ci(cid:200) — jest po prostu niebezpieczna. To oczywiste, (cid:285)e ka(cid:285)dy z nas skupia si(cid:218) na utracie tkanki t(cid:239)uszczowej i mi(cid:218)(cid:258)niach. Istnieje jednak bezpo(cid:258)rednia zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) pomi(cid:218)dzy insulin(cid:200) a problemami zdrowotnymi — mi(cid:218)dzy innymi oty(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) i cukrzyc(cid:200). Czy chcesz by(cid:202) gruby, brzydki i zmaga(cid:202) si(cid:218) z cukrzyc(cid:200)? Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e nie. Nikt tego nie chce. Chcemy, (cid:285)eby(cid:258) by(cid:239) sprawny, szczup(cid:239)y i budzi(cid:239) swoim wygl(cid:200)dem respekt. Droga do tego celu rozpoczyna si(cid:218) od ustanowienia rozs(cid:200)dniejszych norm dotycz(cid:200)- cych konsumpcji w(cid:218)glowodanów. Nie chcemy, aby(cid:258) pogr(cid:200)(cid:285)y(cid:239) si(cid:218) w tej kwestii w ca(cid:239)ko- witym chaosie. Niekorzystne jest nie tylko jedzenie du(cid:285)ych ilo(cid:258)ci w(cid:218)glowodanów dzie(cid:241) po dniu, ale równie(cid:285) konsekwentne przeskakiwanie pomi(cid:218)dzy du(cid:285)ymi i ma(cid:239)ymi dawkami, zalecane przez wiele publikacji dietetycznych. Nie chodzi nam o to, by(cid:258) stosowa(cid:239) podej- (cid:258)cie „wszystko albo nic” — nale(cid:285)y znale(cid:283)(cid:202) t(cid:218) idealn(cid:200) dawk(cid:218), która pozwoli Ci przyj- mowa(cid:202) w(cid:218)glowodany i si(cid:218) nimi cieszy(cid:202), a jednocze(cid:258)nie nie przekroczy granicy powo- duj(cid:200)cej hu(cid:258)tawk(cid:218) poziomu insuliny. Co wi(cid:218)cej, dobrze b(cid:218)dzie kontrolowa(cid:202) poziom insuliny w taki sposób, by(cid:258) móg(cid:239) pozwoli(cid:202) sobie na posi(cid:239)ek stanowi(cid:200)cy odst(cid:218)pstwo od planu i wykorzysta(cid:202) skok insuliny w celu poprawy kondycji fizycznej i zdrowia. Mo(cid:285)emy Ci w tym pomóc. Przekonasz si(cid:218), (cid:285)e je(cid:258)li zaplanujesz konsumpcj(cid:218) dro(cid:285)d(cid:285)ówki, pizzy czy lodów w odpo- wiednim momencie, mo(cid:285)esz poprawi(cid:202) swoj(cid:200) insulinowra(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202), zwi(cid:218)kszy(cid:202) mas(cid:218) mi(cid:218)- (cid:258)niow(cid:200), a nawet pozby(cid:202) si(cid:218) t(cid:239)uszczu. Kup książkęPoleć książkę 38 DROGA DO FIZYCZNEJ I MENTALNEJ PRZEMIANY W SAMCA ALFA 6. Brak pewno(cid:258)ci siebie W posiadaniu wysokiego poziomu testosteronu nie chodzi o to, (cid:285)eby nie by(cid:202) dupkiem. Chodzi o to, (cid:285)eby nie by(cid:202) sukowatym. (Przepisz ten fragment tekstu — a skoro ju(cid:285) to robisz, wrzu(cid:202) go równie(cid:285) na Twitter2). Oto co mamy na my(cid:258)li: testosteron to si(cid:239)a (cid:285)yciowa Twojego cia(cid:239)a. Ta substancja bez- po(cid:258)rednio wp(cid:239)ywa na Twój poziom energii, nastrój i zapa(cid:239). Niski poziom testosteronu oznacza, (cid:285)e b(cid:218)dziesz mniej asertywny, a to powoduje problemy wsz(cid:218)dzie tam, gdzie ich nie potrzebujesz: przy podejmowaniu decyzji, podczas rozmów czy w miejscu pracy. Nawet je(cid:258)li wiesz, (cid:285)e masz racj(cid:218) (lub jeste(cid:258) w danej dziedzinie ekspertem), b(cid:218)dziesz usprawiedli- wia(cid:239) swój brak asertywno(cid:258)ci, mówi(cid:200)c sobie, (cid:285)e bycie s(cid:239)u(cid:285)alczym i okazywanie spolegliwo(cid:258)ci jest korzystne, a Ty nie powiniene(cid:258) wywo(cid:239)ywa(cid:202) zamieszania. To po prostu (cid:258)mieszne. Sukces w (cid:285)yciu osi(cid:200)gaj(cid:200) ci, którzy s(cid:200) pewni siebie, odwa(cid:285)ni i agresywni. Nikt nie b(cid:218)dzie chcia(cid:239) wspiera(cid:202) kogo(cid:258) sukowatego — co wi(cid:218)cej, nikt nawet nie b(cid:218)dzie chcia(cid:239) prze- bywa(cid:202) w towarzystwie kogo(cid:258) takiego. Posiadanie w(cid:239)asnej opinii to podstawa wielko(cid:258)ci. Stronnicy nie staj(cid:200) si(cid:218) przywódcami i nie wznosz(cid:200) si(cid:218) na szczyty — robi(cid:200) to ludzie, którzy maj(cid:200) odwag(cid:218) g(cid:239)o(cid:258)no wyrazi(cid:202) swoje koncepcje (nawet gdyby by(cid:239)y one niezwyk(cid:239)e b(cid:200)d(cid:283) radykalne) i którzy zyskuj(cid:200) pos(cid:239)uch. Pewno(cid:258)(cid:202) siebie jest czynnikiem, który pozwala Ci wyj(cid:258)(cid:202) poza stref(cid:218) komfortu i podj(cid:200)(cid:202) ryzyko — niezale(cid:285)nie od tego, czy chodzi o zabranie g(cid:239)osu w pracy, za(cid:239)o(cid:285)enie w(cid:239)asnej firmy, czy te(cid:285) zabieganie o wzgl(cid:218)dy dziewczyny, która Ci si(cid:218) podoba. To dzi(cid:218)ki pewno(cid:258)ci siebie mo(cid:285)esz rozwija(cid:202) w sobie odwag(cid:218). Je(cid:258)li nigdy nie decydujesz si(cid:218) na podj(cid:218)cie ryzyka, nie b(cid:218)dziesz mia(cid:239) praktycznie (cid:285)adnych szans na stworzenie czego(cid:258) godnego wzmianki. Nikt nie wznosi pos(cid:200)gów tym, którzy prze(cid:285)yli swoje dni w mierno(cid:258)ci, na (cid:285)adnym z gro- bowców nale(cid:285)(cid:200)cych do bohaterów nie znajdziesz te(cid:285) inskrypcji: „Prowadzi(cid:239) bezpieczne (cid:285)ycie”. Brakuje Ci pewno(cid:258)ci siebie? Rozwi(cid:200)zaniem b(cid:218)dzie zwi(cid:218)kszenie naturalnej produkcji testosteronu. Je(cid:285)eli spojrze(cid:202) na to zagadnienie z punktu widzenia fizjologii, wi(cid:218)ksze dawki tego hormonu praktycznie zmieniaj(cid:200) ludzkie nastawienie — to dzi(cid:218)ki tej substancji uwie- rzysz w siebie i wkrótce zdasz sobie spraw(cid:218), (cid:285)e z trudem przychodzi Ci powstrzymanie samego siebie przed wyg(cid:239)oszeniem swojej opinii i wyj(cid:258)ciem przed szereg. To w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego zaprezentujemy Ci wszelkie sposoby pozwalaj(cid:200)ce w naturalny sposób podnie(cid:258)(cid:202) poziom testosteronu, by(cid:258) móg(cid:239) kroczy(cid:202) przez (cid:285)ycie bez obaw, jak na Alf(cid:218) przysta(cid:239)o. 7. Cycki zamiast mi(cid:218)(cid:258)ni Wiesz, tak si(cid:218) sk(cid:239)ada, (cid:285)e Twój organizm produkuje estrogen. Nie ma w tym niczego z(cid:239)ego — to po prostu cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia. Estrogen to czynnik yin pasuj(cid:200)cy do yang, czyli Twojego testosteronu. 2 Wcale nie (cid:285)artujemy — naprawd(cid:218) wy(cid:258)lij taki tweet. Kiedy ju(cid:285) b(cid:218)dziesz to robi(cid:202), u(cid:285)yj oficjalnego hashtagu tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, #alphastatus. Kup książkęPoleć książkę BRAN(cid:191)A FITNESS JEST KOMPLETNIE POPIEPRZONA 39 Prawdziwy problem polega jednak na tym, (cid:285)e przypuszczalnie wytwarzasz zdecy- dowanie wi(cid:218)cej estrogenu, ni(cid:285) powiniene(cid:258) — a te dodatkowe dawki mog(cid:200) powodowa(cid:202) dosy(cid:202) przygn(cid:218)biaj(cid:200)ce skutki uboczne. Zastanawiasz si(cid:218), jak ponuro mog(cid:200) si(cid:218) one przed- stawia(cid:202)? Co powiedzia(cid:239)by(cid:258) na m(cid:218)skie cycki? Faceci uwielbiaj(cid:200) cycki — tyle (cid:285)e niekoniecznie chc(cid:200), by by(cid:239)y one elementem ich w(cid:239)asnych cia(cid:239). Chocia(cid:285) chcieliby(cid:258)my, (cid:285)eby pompki i wyciskanie na (cid:239)awce mog(cid:239)o zlikwidowa(cid:202) ten problem, te (cid:202)wiczenia tego nie zrobi(cid:200). Uwierz nam — to rozwi(cid:200)zania, po które si(cid:218)ga ka(cid:285)dy facet z „m(cid:218)skim biustem”, ale one po prostu nie dzia(cid:239)aj(cid:200). Mo(cid:285)esz zapu(cid:258)ci(cid:202) brod(cid:218) lub w(cid:200)sy — trudno jednak czu(cid:202) si(cid:218) facetem, je(cid:258)li masz wyra(cid:283)nie zaznaczone piersi i wygl(cid:200)dasz jak panienka. W naj(cid:239)agodniejszych przypadkach m(cid:218)skie piersi s(cid:200) po prostu miejscowymi rezerwami t(cid:239)uszczu, powsta(cid:239)ymi na skutek dzia(cid:239)ania kr(cid:200)(cid:285)(cid:200)cego w Twoim organizmie estrogenu. W najgorszym razie zetkniesz si(cid:218) z czym(cid:258), co okre(cid:258)la si(cid:218) ginekomasti(cid:200) — to ju(cid:285) problemy wykraczaj(cid:200)ce poza rezerwy t(cid:239)uszczowe, których mo(cid:285)na by(cid:239)oby si(cid:218) pozby(cid:202). W przypadku ginekomastii dochodzi do zmian w tkankach — t(cid:239)uszcz przyczepia si(cid:218) do Twoich gru- czo(cid:239)ów piersiowych i mo(cid:285)e by(cid:202) usuni(cid:218)ty tylko operacyjnie. Z pewno(cid:258)ci(cid:200) nie masz ochoty na co(cid:258) takiego. Nie mamy zamiaru wp(cid:218)dza(cid:202) nikogo w depresj(cid:218) — tego rodzaju u(cid:258)wiadomienie mo(cid:285)e by(cid:202) po prostu przydatne, gdy(cid:285) we wczesnych stadiach rozwojowych ca(cid:239)y ten problem mo(cid:285)na rozwi(cid:200)za(cid:202), si(cid:218)gaj(cid:200)c po trening i diet(cid:218), które znajdziesz w trzeciej cz(cid:218)(cid:258)ci tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Te programy zminimalizuj(cid:200) produkcj(cid:218) estrogenu w Twoim organizmie, zwi(cid:218)kszaj(cid:200)c rów- nocze(cid:258)nie wydzielanie testosteronu i zapobiegaj(cid:200)c w ten sposób wszelkim niepo(cid:285)(cid:200)danym efektom ubocznym. Wystarczy po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) to ze zmianami w jad(cid:239)ospisie, dzi(cid:218)ki którym b(cid:218)dziesz si(cid:218) trzyma(cid:239) z daleka od pokarmów promuj(cid:200)cych produkcj(cid:218) estrogenu, a poczu- jesz si(cid:218) jak m(cid:218)(cid:285)czyzna (i tak w(cid:239)a(cid:258)nie b(cid:218)dziesz wygl(cid:200)da(cid:202)). 8. M(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni zamienieni w ch(cid:239)opców Niekorzystne skutki wysokiego poziomu estrogenu nie ograniczaj(cid:200) si(cid:218) jedynie do braku pewno(cid:258)ci siebie i niezbyt m(cid:218)skiego wygl(cid:200)du. Spróbujmy posun(cid:200)(cid:202) si(cid:218) do przodu o kolejny krok. Brak testosteronu b(cid:200)d(cid:283) nadwy(cid:285)ka estrogenu mog(cid:200) powa(cid:285)nie wp(cid:239)ywa(cid:202) na Twój ogólny stan psychiczny i emocjonalny. Wizja przemiany w p(cid:239)aczliwego, j(cid:218)cz(cid:200)cego mi(cid:218)czaka przypuszczalnie nie jest zbyt atrakcyjn(cid:200) perspektyw(cid:200), prawda? We(cid:283) jeszcze pod uwag(cid:218), (cid:285)e nie mamy tu wcale na my(cid:258)li tego, jak zachowywa(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), ogl(cid:200)daj(cid:200)c Piosenk(cid:218) Briana (je(cid:258)li nie uroni(cid:239)e(cid:258) podczas tego filmu kilku (cid:239)ez, po prostu nie masz serca). Je(cid:285)eli jednak — podobnie jak wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) facetów — nie panujesz nad poziomem estrogenu w swoim organizmie, czeka Ci(cid:218) (cid:285)ycie pe(cid:239)ne (cid:239)ez. Wysoki poziom estrogenu b(cid:218)dzie mia(cid:239) wp(cid:239)yw na Twoje emocje, wchodz(cid:200)c Ci w parad(cid:218) na ka(cid:285)dym kroku. Od(cid:239)ó(cid:285)my jednak (cid:285)arty na bok: nie chodzi tu o p(cid:239)akanie podczas ogl(cid:200)da- nia reklamówek stworzonych przez Hallmark, piszemy natomiast o powa(cid:285)nych zaburze- niach równowagi hormonalnej, które mog(cid:200) mie(cid:202) wp(cid:239)yw na wiele rzeczy, od podejmowania Kup książkęPoleć książkę 40 DROGA DO FIZYCZNEJ I MENTALNEJ PRZEMIANY W SAMCA ALFA podstawowych decyzji, a(cid:285) po depresj(cid:218) i my(cid:258)li samobójcze. Badania australijskich naukow- ców pokazuj(cid:200), (cid:285)e m(cid:218)(cid:285)czyznom zmagaj(cid:200)cym si(cid:218) z niskim poziomem testosteronu i wyso- kim st(cid:218)(cid:285)eniem estrogenu grozi trzykrotnie wy(cid:285)sze prawdopodobie(cid:241)stwo popadni(cid:218)cia w depresj(cid:218) ni(cid:285) reszcie spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa. 9. Problemy z p(cid:239)odno(cid:258)ci(cid:200) Dziedzictwo. Ch(cid:218)(cid:202) prokreacji jest jednym z najsilniejszych pop(cid:218)dów, jakimi wykazuje si(cid:218) cz(cid:239)owiek. To dla ka(cid:285)dego powód do dumy — jeste(cid:258) nie tylko sum(cid:200) tego, co osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) w (cid:285)yciu, ale widzisz równie(cid:285) swoje odbicie we w(cid:239)asnym potomstwie. Masz bezpo(cid:258)redni wp(cid:239)yw na ludzkie (cid:285)ycia, które stworzy(cid:239)e(cid:258). Co by jednak by(cid:239)o, gdyby okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e nie mo(cid:285)esz mie(cid:202) dzieci, cho(cid:202) win(cid:218) za to ponosi problem, któremu mog(cid:239)e(cid:258) z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) zapobiec? Tak wygl(cid:200)da rzeczywisto(cid:258)(cid:202) w przypadku ka(cid:285)dego m(cid:218)(cid:285)czyzny, który zmaga si(cid:218) z niskim poziomem testosteronu. Na aktualnym etapie Twojego (cid:285)ycia p(cid:239)odzenie dzieci mo(cid:285)e nie by(cid:202) Twoim najwi(cid:218)k- szym zmartwieniem — niewykluczone, (cid:285)e w ogóle nie jeste(cid:258) zainteresowany tym tema- tem. Kwestia posiadania potomstwa powinna by(cid:202) jednak rezultatem (cid:258)wiadomej decyzji, a nie czym(cid:258), co zosta(cid:239)o na Tobie wymuszone przez zaburzenia hormonalne, których bez problemu mog(cid:239)e(cid:258) unikn(cid:200)(cid:202). Badania pokazuj(cid:200), (cid:285)e m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni zmagaj(cid:200)cy si(cid:218) z niskim poziomem testosteronu s(cid:200) bardziej od innych nara(cid:285)eni na (cid:285)ylaki powrózka nasiennego — schorzenie objawiaj(cid:200)ce si(cid:218) powi(cid:218)kszeniem naczy(cid:241) (cid:285)ylnych odprowadzaj(cid:200)cych krew z j(cid:200)der. Chocia(cid:285) posiadanie wielkich jaj mo(cid:285)e si(cid:218) komu(cid:258) wydawa(cid:202) atrakcyjn(cid:200) perspektyw(cid:200), wspomniana choroba jest tak naprawd(cid:218) zwi(cid:200)zana z bezp(cid:239)odno(cid:258)ci(cid:200). Jedn(cid:200) z przyczyn, dla których zmagasz si(cid:218) z niskim poziomem testosteronu, mo(cid:285)e by(cid:202) brak czego(cid:258), co nazywane jest hormonem luteinizuj(cid:200)cym. Ten zwi(cid:200)zek ma wp(cid:239)yw zarówno na produkcj(cid:218) testosteronu, jak i spermy. Chocia(cid:285) dzi(cid:218)ki odpowiedniej kuracji mo(cid:285)na si(cid:218) pozby(cid:202) tego problemu, nawet czasowa bezp(cid:239)odno(cid:258)(cid:202) jest czym(cid:258) przera(cid:285)aj(cid:200)co powa(cid:285)nym. Dbaj(cid:200)c o równowag(cid:218) hormonaln(cid:200), sprawisz, (cid:285)e bardzo szybko wszystko zacznie funkcjo- nowa(cid:202) tak, jak powinno. ZOSTA(cid:148) BOHATEREM... W(cid:146)A(cid:165)NIE TERAZ Podejmiemy w tym miejscu ryzyko i za(cid:239)o(cid:285)ymy, (cid:285)e to, czym na razie si(cid:218) z Tob(cid:200) podzie- lili(cid:258)my, nie wzbudza Twojego zainteresowania. We(cid:283) jednak pod uwag(cid:218), (cid:285)e to tylko pocz(cid:200)- tek pokazywania Ci, w jaki sposób jeste(cid:258) wprowadzany w b(cid:239)(cid:200)d przez bran(cid:285)(cid:218) fitness. Tak naprawd(cid:218) dopiero zacz(cid:218)li(cid:258)my Ci u(cid:258)wiadamia(cid:202), dlaczego otrzymywane dotychczas porady prowadz(cid:200) bezpo(cid:258)rednio do powstawania niektórych problemów, o których ju(cid:285) wspo- mnieli(cid:258)my. W kolejnym rozdziale poka(cid:285)emy Ci dok(cid:239)adnie, w jaki sposób nale(cid:285)y rozumie(cid:202) wszystkie te b(cid:239)(cid:218)dne informacje, a potem rozprawimy si(cid:218) z mitami, które negatywnie wp(cid:239)y- waj(cid:200) na Twoje cia(cid:239)o i Twój uk(cid:239)ad hormonalny. Kup książkęPoleć książkę BRAN(cid:191)A FITNESS JEST KOMPLETNIE POPIEPRZONA 41 SIEDEM CECH ALFY „Przywództwo nie opiera si(cid:218) na opanowanych technikach, ale na cechach charakteru… nak(cid:239)ada równie(cid:285) ci(cid:218)(cid:285)ar pow(cid:258)ci(cid:200)gliwo(cid:258)ci zarówno na przywódc(cid:218), jak i na stronnika”. LEWIS H. LAPHAM Z anim zag(cid:239)(cid:218)bisz si(cid:218) w dalsz(cid:200) lektur(cid:218) tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, powiniene(cid:258) zrozumie(cid:202), o czym tak naprawd(cid:218) rozmawiamy. Jak ju(cid:285) wcze(cid:258)niej wspomnieli(cid:258)my, naszym celem jest ca(cid:239)kowite przede- finiowanie znaczenia „bycia Alf(cid:200)”. Chcemy obali(cid:202) wszelkie negatywne skojarzenia zwi(cid:200)za- ne z arogancj(cid:200) Alf, uto(cid:285)samianiem ich z karkami, a tak(cid:285)e przekonani
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Facet 2.0. Droga do fizycznej i mentalnej przemiany w samca alfa
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: