Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 002697 20657458 na godz. na dobę w sumie
Fashion in Business - ebook/pdf
Fashion in Business - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 21
Wydawca: Colorful Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3643-4082-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Seria kieszonkowych poradników językowo-biznesowych pomoże Ci poszerzyć słownictwo i wiedzę w różnych dziedzinach. Książeczki zawierają tematycznie zgromadzone pojęcia i zagadnienia, a także ich tłumaczenia. Bądź specjalistą w swojej dziedzinie, również w kręgach obcojęzycznych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Business English Magazine Language Guide Poradnik biznesowo-językowy jest bezpłatnym dodatkiem do Business English Magazine nr 44/2014. Opracowanie: Daria Frączek Zdjęcie na okładce: Carlo Dapino Colorful Media ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań tel. 61 833 63 28, redakcja@business-english.com.pl Dress code1 has been a rather complex2 issue ever since the postmodernist3 movement in the 1950s, and the sexual revolution of the 1960s, when younger generations broke with4 the older, pre-war5 values6 of Western society7, embracing8 freer norms of conduct9 and more equal10 gender11 roles. An updated12 morality and a new social order13 didn’t just make feminists burn their bras14; the new conventions15 allowed skirt hems16 to be taken up17 and straps18 to be cut off19 from dresses. Along with the new mores20, the very fabric21 of corporations has been snipped22, cropped23 and altered24 as well, with some parts donning25 new, sexy and revealing26 garb27, while others are still dressed up to the nines28 in the gentlemanly29 fashions30 of yesteryear31. So nowadays32 you’ve got your Googles and your Facebooks on the one hand, where people go to work in shorts, slippers33 or even shirtless34, and then you’ve got Wall Street and its ilk35, with their perennial36 suits and ties... Instead of simply being relegated to37 mouldy38 attics39 like any other unfashionable40 garment41, the original mid-4220th century43 professional fashion sense44 now coexists45 with a slew of46 less formal styles, making it very hard to choose one fit47 for your particular workplace48. If a company adopts49 a uniform, or issues written guidelines50 that tell what dress code is appropriate51 for its employees52, there’s no problem. Most don’t, however, leaving the whole issue up to53 the employees themselves. And if you don’t actually know what a given54 dress code applies to55? Why, that’s where our handy56 guide57 comes in, replete with58 apparel59 suggestions, basic dress code categories and the dos and don’ts60 of clothing etiquette61. Have fun reading... and picking through your wardrobe62! 1 dresscode des kəʊd obowiązujący/przepisowy strój (w pracy) 2 complex ˈkɒmpleks skomplikowany 3 postmodernist ˌpəʊstˈmɒdənɪst postmodernistyczny 4 tobreakupwithsth tə breɪk ʌp wɪð ˈsʌmθɪŋ zerwać z czymś 5 pre-war priː wɔː(r) przedwojenny 6 value ˈvæljuː wartość 7 society səˈsaɪəti społeczeństwo 8 toembracesth tu ɪmˈbreɪs ˈsʌmθɪŋ przyjąć coś, zaakceptować 9 conduct kənˈdʌkt zachowanie 10 equal ˈiːkwəl równy 11 gender ˈdʒendə(r) płeć 12 toupdate tu ˌʌpˈdeɪt uaktualnić, unowocześnić 13 order ˈɔːdə(r) porządek 14 bra brɑː stanik 15 convention kənˈvenʃn konwenans, norma 16 hem hem rąbek, brzeg 17 totakesthup tə teɪk ˈsʌmθɪŋ ʌp podwinąć/skrócić (rąbek spódnicy, nogawki spodni itp.) 18 strap stræp ramiączko 19 tocutsthoff tə kʌt ˈsʌmθɪŋ ɒf odciąć 20 mores ˈmɔːreɪz zwyczaje, obyczaje 21 fabric ˈfæbrɪk konstrukcja, tkanka 22 tosnip tə snɪp przyciąć, przeciąć 23 tocrop tə krɒp przyciąć krótko 24 toalter tu ˈɔːltə(r) przerobić (spódnicę, sukienkę) 25 todonsth tə dɒn ˈsʌmθɪŋ wdziać coś 26 revealing rɪˈviːlɪŋ odkrywający, wydekoltowany 27 garb ɡɑːb strój, ciuch 28 todressuptothenines tə dres ʌp tə naɪnz być ubranym jak z igły 29 gentlemanly ˈdʒentlmənli po dżentelmeńsku 30 fashion ˈfæʃn moda 31 yesteryear ˈjestəjɪə(r) minione lata 32 nowadays ˈnaʊədeɪz dzisiejsze czasy 33 slipper ˈslɪpə(r) kapeć 34 shirtless ʃɜːtləs bez koszuli 35 sthanditsilk ˈsʌmθɪŋ ənd ɪtz ɪlk coś i inne jemu podobni/ tego rodzaju 36 perennial pəˈreniəl odwieczny 37 torelegatesthtosth tə ˈrelɪɡeɪt ˈsʌmθɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ przenieść coś gdzieś (do lamusa, na wysypisko itp.) 38 mouldy ˈməʊldi spleśniały 39 attic ˈætɪk poddasze 40 unfashionable ʌnˈfæʃnəbl niemodny 41 garment ˈɡɑːmənt część garderoby 42 mid-X mɪd środek/połowa X (tylko przed rzeczownikiem) 43 century ˈsentʃəri wiek 44 sense sens wyczucie, poczucie 45 tocoexist tə ˌkəʊɪɡˈzɪst współistnieć 46 aslewofsth ə sluː əv ˈsʌmθɪŋ masa czegoś 47 fit fɪt dopasowany, pasujący 48 workplace ˈwɜːkpleɪs miejsce pracy 49 toadoptsth tu əˈdɒpt ˈsʌmθɪŋ przyjąć coś 50 guidelines ˈɡaɪdlaɪnz wytyczne 51 appropriate əˈprəʊpriət stosowny 52 employee ɪmˈplɔɪiː pracownik 53 toleavesthuptosb tə liːv ˈsʌmθɪŋ ʌp tə ˈsʌmbədi pozostawić coś w czyjejś gestii 54 given ˈɡɪvn dany, konkretny 55 toapplytosth tu əˈplaɪ tə ˈsʌmθɪŋ stosować się do czegoś 56 handy ˈhændi przydatny, podręczny 57 guide ɡaɪd poradnik 58 repletewithsth rɪˈpliːt wɪð ˈsʌmθɪŋ pełny 59 apparel əˈpærəl strój, odzież 60 dosanddon’ts dəz ən dəʊnts nakazy czegoś i zakazy 61 etiquette ˈetɪket etykieta 62 wardrobe ˈwɔːdrəʊb garderoba BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fashion in Business
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: