Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 010415 21563344 na godz. na dobę w sumie
Firma w spadku - zarząd sukcesyjny - ebook/pdf
Firma w spadku - zarząd sukcesyjny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-445-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Temat sukcesji jest dla polskich przedsiębiorców ważny, ale często jednak nieznany lub nie do końca zrozumiały. Dopiero po uświadomieniu im na realnych przykładach wagi tego tematu można spotkać się z ogromem pytań i chęcią podejmowania stosownych działań. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w znacznym stopniu odpowiada na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, bo to oni oraz ich spadkobiercy są, teoretycznie,  grupą najbardziej zainteresowaną.  W praktyce ustawa dotyka także ich kontrahentów a także pracowników. 
Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w możliwie najprostszy sposób nowego prawa i zwrócenie uwagi Czytelnikowi na ewentualne pułapki czy zagrożenia mogące wynikać ze złej interpretacji przedmiotowych przepisów. Dużą uwagę zwrócono także na pokazanie praktycznych rozwiązań mogących pomóc w interpretacji trudniejszych fragmentów ustawy.
 Temat sukcesji jest dla polskich przedsiębiorców ważny, ale często jednak nieznany lub nie do końca zrozumiały. Dopiero po uświadomieniu im na realnych przykładach wagi tego tematu można spotkać się z ogromem pytań i chęcią podejmowania stosownych działań. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w znacznym stopniu odpowiada na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, bo to oni oraz ich spadkobiercy są, teoretycznie,  grupą najbardziej zainteresowaną.  W praktyce ustawa dotyka także ich kontrahentów a także pracowników. 
Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w możliwie najprostszy sposób nowego prawa i zwrócenie uwagi Czytelnikowi na ewentualne pułapki czy zagrożenia mogące wynikać ze złej interpretacji przedmiotowych przepisów. Dużą uwagę zwrócono także na pokazanie praktycznych rozwiązań mogących pomóc w interpretacji trudniejszych fragmentów ustawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Zarząd sukcesyjny – nowe zasady zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy Firma w spadku – zarząd sukcesyjny 1. Zarząd sukcesyjny – nowe zasady zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy Temat sukcesji jest dla polskich przedsiębiorców ważny, ale często jednak nieznany lub nie do koń- ca zrozumiały. Dopiero po uświadomieniu im na realnych przykładach wagi tego tematu można spotkać się z ogromem pytań i chęcią podejmowania stosownych działań. Ustawa o zarządzie suk- cesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w znacznym stopniu odpowiada na potrzeby zgłasza- ne przez przedsiębiorców. Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia publi- kacji ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli od 25 listopada 2018 r. Pod wieloma względami ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fi- zycznej (dalej: ustawa o zarządzie sukcesyjnym) stanowi pole licznych niedomówień i półprawd coraz po- wszechniej występujących w praktyce legislacyjnej. Jest to zjawisko o tyle niebezpieczne, że złe rozumienie przepisów sukcesyjnych może w bardzo łatwy sposób zaważyć na podjęciu przez przyszłego spadkodawcę pochopnych decyzji, np. o zaniechaniu sporządzenia testamentu. Niewątpliwie ustawa jest rozwiązaniem od wielu lat wyczekiwanym przez przedsiębiorców, w znacz- nym stopniu odpowiadającym potrzebom przez nich zgłaszanym. Nie jest zapewne także dziełem skoń- czonym. Będzie musiała zmieniać się zgodnie z sugestiami samych przedsiębiorców i dopasowywać się do szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej. Można również spodziewać się doprecyzowania ustawy przez orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych. Wiele wprowadzonych w niej instytucji prawnych wymaga bowiem szerszej interpretacji systemowej i celowej, która dopiero będzie tworzona w praktyce stosowania prawa. Przedsiębiorcy powinni więc w najbliższych latach uważnie śledzić (np. w prasie prawniczej czy porta- lach) informacje o najistotniejszych orzeczeniach dotyczących ustawy. Zapewne pojawią się pośród nich in- formacje dalekie od intuicyjnych interpretacji. Swoją rolę odegra też przypuszczalnie Rzecznik Praw Przed- siębiorców, który powinien wskazywać najważniejsze postulaty zmian i objąć szczególną uwagą praktyczne działanie ustawy. Ustawa jest także szansą dla wielu spadkobierców na utrzymanie przedsiębiorstwa tworzonego z ta- kim trudem przez ich krewnych. Pod wieloma względami wydaje się, że ustawa wchodzi w ostatnim momencie, gdy nie jest jeszcze za późno. Kończyć swoją aktywność zawodową zaczyna bowiem pierw- sza fala przedsiębiorców budujących polskich kapitalizm na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć- dziesiątych XX wieku. Znakomita większość z nich prowadzi swoją działalność jako osoby fizyczne. Zara- zem ta część polskich przedsiębiorstw stanowi wyhartowane w ekstremalnie trudnych warunkach dobro narodowe, którego nie powinniśmy stracić. Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w możliwie najprostszy sposób nowe- go prawa i zwrócenie uwagi Czytelnikowi na ewentualne pułapki czy zagrożenia mogące wynikać ze złej interpretacji przedmiotowych przepisów. Celowo więc wyróżniono najważniejsze przepisy, które powin- ny być znane każdemu przedsiębiorcy. Jednocześnie zamieszczono wzorce najważniejszych pism, tak aby spadkodawca/spadkobierca mógł samodzielnie dokonać części czynności. Dużą uwagę zwrócono także na pokazanie praktycznych rozwiązań mogących pomóc w interpretacji trudniejszych fragmentów ustawy. wrzesień 2018 Poradnik Gazety Prawnej nr 9 (907) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Firma w spadku - zarząd sukcesyjny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: