Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 005399 22956975 na godz. na dobę w sumie
FitMind. Schudnij bez diet - książka
FitMind. Schudnij bez diet - książka
Autor: , Liczba stron: 256
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8110-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

„Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi, i robienie tego, czego by się wolało nie robić”.
Mark Twain

 

 

Wyrzuć diety przez okno i odzyskaj równowagę życiową!

Panujący we współczesnym świecie kult szczupłej i wysportowanej sylwetki miliony kobiet (i nie tylko) codziennie doprowadza do rozpaczy. Osiągnięcie wymarzonej figury zaczyna im przesłaniać inne ważne kwestie albo wręcz zamienia się w magiczne myślenie typu: jak schudnę, to wszystko zacznie mi się udawać. Takie myślenie sprawia, że katują się kolejnymi dietami cud, których efektem mogą być poważne problemy zdrowotne, zamiast uważnie przyjrzeć się swojemu życiu, swoim prawdziwym potrzebom i pragnieniom. W tej książce znajdziesz receptę na „odgrubianie” oraz przywrócenie harmonii ciała i duszy bez działania przeciwko naturze czy Twojej własnej fizjologii.

W kolejnych rozdziałach znajdziesz twarde dowody na to, że nie warto ulegać aktualnym wyznacznikom „idealnej sylwetki”, ale także dowiesz się, że w ślad za równowagą duchową podąża równowaga cielesna. Twoje ciało samo wróci do stanu optymalnego, jeśli Twoja dusza, Twoje przekonania i Twoje nawyki zmienią się na dobre. Dlatego właśnie w tej książce nie znajdziesz porad dotyczących tego, co jeść, jak ćwiczyć i jakie kryteria powinnaś spełniać. Jej autorki pragną Ci za to pokazać, jak zaprogramować umysł, emocje, zachowania w drodze do pięknego i atrakcyjnego wyglądu, a przede wszystkim do osiągnięcia wewnętrznej spójności i harmonii.

„Dieta rozumiana jako ograniczanie sobie jedzenia lub manipulowanie łaknieniem jest oszukiwaniem siebie”.
Autorki

Wywiad z Klaudią Pingot na portalu Kobieta.interia.pl >>

 

Posłuchaj wywiadu z Klaudią Pingot w Radiu Zet >>

 

 


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Jan Paluch Ilustracje wewnątrz książki: Fortis Media, Katarzyna Żmuda Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/fitmin Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8110-5 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:294)CI O(cid:294)WIECENIE: TYJ(cid:274), BO SI(cid:274) ODCHUDZAM PRZEWODNIK BLOG BASI — POST PIERWSZY DIETA — SZANSA NA SZCZ(cid:274)(cid:294)CIE CZY NIE(cid:294)WIADOMA UCIECZKA PRZED AUTONOMI(cid:269)? DIETOMANIA, CZYLI KTO I DLACZEGO ROBI NAS W KONIA? CHUDZI S(cid:269) Z JOWISZA, GRUBI Z PLUTONA BLOG BASI — POST DRUGI PIERWSZY KROK SKUTECZNEGO ODCHUDZANIA: POCZUCIE W(cid:226)ASNEJ WARTO(cid:294)CI NAWYKI, KTÓRE DECYDUJ(cid:269) O TWOJEJ WADZE SAMODYSCYPLINA BLOG BASI — POST TRZECI STYLE JEDZENIA MÓZGOWA ROZKOSZ PODNIEBIENIA, CZYLI O TYM, JAK KOTLET I KOKA W JEDNYM STALI DOMU PRZEKONANIA I PYTANIA, KTÓRE ODCHUDZAJ(cid:269) BLOG BASI — POST CZWARTY (cid:294)WIADOMO(cid:294)(cid:259) CIA(cid:226)A EMOCJE, KTÓRE TUCZ(cid:269) 5 11 15 19 23 29 35 37 47 69 75 79 83 89 105 107 117 Kup książkęPoleć książkę 4 F I T M I N D . S C H U D N I J B E Z D I E T EMOCJE, KTÓRE ODCHUDZAJ(cid:269) BLOG BASI — POST PI(cid:269)TY SPR(cid:274)(cid:306)YSTO(cid:294)(cid:259) EMOCJONALNA (TY)JESZ, GDY MASZ PROBLEM — STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI BEZ TYCIA BLOG BASI — POST SZÓSTY HARMONIA A CIA(cid:226)O NASY(cid:259) SI(cid:274) HARMONI(cid:269) TO(cid:306)SAMO(cid:294)(cid:259) BLOG BASI — POST SIÓDMY ZMIANA HISTORII OSOBISTEJ W ODCHUDZANIU JAK ZBUDOWA(cid:259) MOTYWACJ(cid:274) DO ODCHUDZANIA? ANOREKSJA I BULIMIA ORTOREKSJA BLOG BASI — POST ÓSMY CUDA NA TALERZU, CZYLI O NAJDZIWNIEJSZYCH DIETACH (cid:294)WIATA MITY NA TEMAT DIET BLOG BASI — POST DZIEWI(cid:269)TY EKSPERYMENTY FIT TRAVEL, CZYLI PODRÓ(cid:306) PRZEZ ODCHUDZANIE Z ARCHETYPEM BOHATERKI BLOG BASI — POST DZIESI(cid:269)TY 129 135 137 141 147 151 157 171 181 185 195 205 217 221 225 231 235 239 243 255 Kup książkęPoleć książkę O (cid:294) W I E C E N I E : T Y J(cid:274) , B O S I (cid:274) O D C H U D Z A M 5 O(cid:295)wiecenie: tyj(cid:275), bo si(cid:275) odchudzam O(cid:294)WIECENIE: TYJ(cid:274), BO SI(cid:274) ODCHUDZAM Mam na imi(cid:266) Klaudia. Opowiem pokrótce swoj(cid:261) zadziwiaj(cid:261)c(cid:261) przygod(cid:266) z odchudzaniem, któr(cid:261) pewnie prze(cid:298)y(cid:225)a lub prze(cid:298)ywa niejedna z nas. Ma j(cid:261) tak(cid:298)e Aleksandra, wspó(cid:225)autorka tej ksi(cid:261)(cid:298)ki. Wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) moich klientek na coachingach i szkoleniach posiada w(cid:225)asne do(cid:286)wiadczenia w tej dziedzinie. Wszystkie s(cid:261) interesuj(cid:261)ce i pe(cid:225)ne emocjonalnych napi(cid:266)(cid:252), a nierzadko ko(cid:276)- cz(cid:261) si(cid:266) roz(cid:298)aleniem i rozczarowaniem. Gdy projektowa(cid:225)am kurs odchudzania bez diet, Magda Fedor, jedna ze znanych trenerek rozwoju, stwierdzi(cid:225)a: „Klaudia, odchudzanie to niepo- prawne s(cid:225)owo. Odchudzanie to »odchodzenie od chudni(cid:266)cia«. Zdecydowa- nie powinna(cid:286) zmieni(cid:252) nazw(cid:266), tworz(cid:261)c neologizm, ale bardziej adekwatny do tego przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia: odgrubianie bez diet!”. Stwierdzi(cid:225)am, (cid:298)e co(cid:286) w tym jest! Nie s(cid:261)dzisz? Wracaj(cid:261)c do mojej historii... Dzi(cid:286) mam 34 lata. Wa(cid:298)(cid:266) 56 kilogramów i mierz(cid:266) 167 centymetrów. Tre- nerka fitnessu, mierz(cid:261)c moje BMI (dopiero ostatnio si(cid:266) dowiedzia(cid:225)am, co to indeks masy cia(cid:225)a i (cid:298)e chodzi o ilo(cid:286)(cid:252) tkanki t(cid:225)uszczowej), stwierdzi(cid:225)a, (cid:298)e mam je bardzo niskie, ale w normie. Mimo kilku niedoskona(cid:225)o(cid:286)ci mojego cia(cid:225)a mam te(cid:298) poczucie atrakcyjno(cid:286)ci. (cid:251)wicz(cid:266) trzy razy w tygodniu i jem to, na co mam ochot(cid:266). Nigdy nie chodz(cid:266) g(cid:225)odna, bo z g(cid:225)odu boli mnie g(cid:225)owa i robi(cid:266) si(cid:266) z(cid:225)a. Jem pi(cid:266)(cid:252) posi(cid:225)ków dziennie. Tak(cid:298)e desery i s(cid:225)odko(cid:286)ci, ale w ma(cid:225)ych ilo(cid:286)ciach, poniewa(cid:298) z regu(cid:225)y nie mam na nie ochoty. Zawsze de- lektuje si(cid:266) jedzeniem, uwielbiam je(cid:286)(cid:252), jednak nie jest to najwa(cid:298)niejsze w moim (cid:298)yciu. Gdy (cid:252)wicz(cid:266), ca(cid:225)(cid:261) uwag(cid:266) koncentruj(cid:266) na wykonywanych (cid:252)wiczeniach, wizualizuj(cid:261)c równie(cid:298) przyrost masy mi(cid:266)(cid:286)niowej i spalanie t(cid:225)uszczu na brzu- chu. To zdecydowanie pomaga. Nie rozumiem dziewczyn, które na si(cid:225)owni(cid:266) Kup książkęPoleć książkę 6 F I T M I N D . S C H U D N I J B E Z D I E T zabieraj(cid:261) gazety i czytaj(cid:261) je podczas jazdy na rowerku stacjonarnym. To przecie(cid:298) nieefektywne, ich umys(cid:225) skupiony jest na ploteczkach ze (cid:286)wiata show-biznesu czy na najnowszym przepisie na wy(cid:286)mienit(cid:261) szarlotk(cid:266), za- miast stanowi(cid:252) jedno(cid:286)(cid:252) z cia(cid:225)em i tworzy(cid:252) jego psychiczn(cid:261) reprezentacj(cid:266), wizj(cid:266) tego, co si(cid:266) dzieje z cia(cid:225)em podczas treningu. Dzi(cid:286) z ca(cid:225)(cid:261) pewno(cid:286)ci(cid:261) mog(cid:266) powiedzie(cid:252), (cid:298)e potrafi(cid:266) zarz(cid:261)dza(cid:252) swoim cia- (cid:225)em, (cid:286)wiadomie regulowa(cid:252) swoj(cid:261) wag(cid:266), traci(cid:252) kilogramy bez g(cid:225)odzenia si(cid:266) i budowa(cid:252) mas(cid:266) mi(cid:266)(cid:286)niow(cid:261) bez wysi(cid:225)ku. Mam poczucie w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci, osi(cid:261)gn(cid:266)(cid:225)am wewn(cid:266)trzny spokój i harmoni(cid:266), czuj(cid:266) si(cid:266) szcz(cid:266)(cid:286)liwa i atrakcyjna. Doj(cid:286)cie do prze(cid:225)omu, które nazwa(cid:225)am „wyzwoleniem”, zaj(cid:266)(cid:225)o mi lata. Mo- g(cid:225)o zaj(cid:261)(cid:252) tygodnie lub miesi(cid:261)ce, gdyby kto(cid:286) na pocz(cid:261)tku mojej drogi poka- za(cid:225) mi niektóre zale(cid:298)no(cid:286)ci mi(cid:266)dzy cia(cid:225)em a umys(cid:225)em, umys(cid:225)em a emocjami, emocjami a hormonami i wszystkim, co tu wymienione, a jedzeniem. Nie zawsze tak by(cid:225)o. Kiedy(cid:286) by(cid:225)am dziwakiem i freakiem. Mam za sob(cid:261) przygody z anoreksj(cid:261), ortoreksj(cid:261) (uzale(cid:298)nieniem od diety organicznej), bu- limi(cid:261), jedzeniem kompulsywnym oraz uzale(cid:298)nieniem od sportu i kompul- sywnymi (cid:252)wiczeniami fizycznymi. Co ciekawe, (cid:298)adne z powy(cid:298)szych rozwi(cid:261)- za(cid:276) po pierwsze nigdy nie gwarantowa(cid:225)o mi zadowalaj(cid:261)cej sylwetki, lecz jedynie ogromne zm(cid:266)czenie i utrat(cid:266) energii, a po drugie zabiera(cid:225)o spokój i poczucie szcz(cid:266)(cid:286)cia. Wyobra(cid:296) sobie wie(cid:298)owiec o dwudziestu lub trzydziestu pi(cid:266)trach. Przy- pu(cid:286)(cid:252)my, (cid:298)e wie(cid:298)owiec ten ma fundamenty odpowiednie dla domku letni- skowego lub altanki, a wi(cid:266)c nie g(cid:225)(cid:266)bsze ni(cid:298) kilkadziesi(cid:261)t centymetrów. Co si(cid:266) mo(cid:298)e dzia(cid:252) z tak wysokim budynkiem o tak p(cid:225)ytkich fundamentach? O ile w ogóle jeszcze stoi, z pewno(cid:286)ci(cid:261) jest ma(cid:225)o stabilny i grozi mu zawale- nie. In(cid:298)ynierowie mogliby zastosowa(cid:252) inne rozwi(cid:261)zania, które b(cid:266)d(cid:261) kosz- towa(cid:252) du(cid:298)e pieni(cid:261)dze i wiele wysi(cid:225)ku. Mog(cid:261) te(cid:298) zacz(cid:261)(cid:252) rozwa(cid:298)a(cid:252), czy nie lepiej by(cid:225)oby wyburzy(cid:252) inwestycj(cid:266) i zbudowa(cid:252) j(cid:261) na innych podstawach. To da(cid:225)oby szans(cid:266) wie(cid:298)owcowi na przetrwanie d(cid:225)ugich lat. Podobnie jest z nasz(cid:261) wag(cid:261). Nie mamy pewnych podstawowych infor- macji, (cid:286)wiadomo(cid:286)ci cia(cid:225)a i mechanizmów dzia(cid:225)aj(cid:261)cych na nie, a staramy si(cid:266) nim manipulowa(cid:252). To tak, jakby(cid:286)my byli in(cid:298)ynierami i chcieli utrzyma(cid:252) w pionie wie(cid:298)owiec, który nie ma fundamentów. Tak si(cid:266) dzieje, gdy na cia- (cid:225)o próbujemy wp(cid:225)ywa(cid:252) diet(cid:261), pomijaj(cid:261)c umys(cid:225) i emocje, stanowi(cid:261)ce niejako Kup książkęPoleć książkę O (cid:294) W I E C E N I E : T Y J(cid:274) , B O S I (cid:274) O D C H U D Z A M 7 baz(cid:266) naszej egzystencji psychofizycznej. Stan umys(cid:225)u i biegun emocji wa- runkuje postaw(cid:266) cia(cid:225)a i jego kszta(cid:225)t. Cia(cid:225)o i umys(cid:225) to jedno(cid:286)(cid:252). Do cz(cid:225)owieka zawsze trzeba podchodzi(cid:252) holi- stycznie, bo tak wiele procesów si(cid:266) dzieje w nas, (cid:298)e zaj(cid:266)cie si(cid:266) wy(cid:225)(cid:261)cznie jednym elementem niemal na pewno skazuje nas wcze(cid:286)niej czy pó(cid:296)niej na pora(cid:298)k(cid:266). Maj(cid:261)c dwadzie(cid:286)cia kilka lat, ograniczy(cid:225)am swoj(cid:261) diet(cid:266) do 1200 kalorii. Chodzi(cid:225)am na fitness lub biega(cid:225)am codziennie. Czasem dwa razy dziennie. Czu(cid:225)am ci(cid:261)g(cid:225)(cid:261) presj(cid:266), któr(cid:261) oczywi(cid:286)cie sama sobie narzuci(cid:225)am. Z perspek- tywy lat i dnia dzisiejszego by(cid:225) to oczywi(cid:286)cie horror. Wtedy s(cid:261)dzi(cid:225)am, (cid:298)e ka(cid:298)dy sukces musi by(cid:252) okupiony cierpieniem i wyrzeczeniami. Czasem nie mia(cid:225)am si(cid:225)y na sport, wówczas czu(cid:225)am, (cid:298)e trac(cid:266) kontrol(cid:266), wi(cid:266)c zdarza(cid:225)y mi si(cid:266) okresy jedzenia wszystkiego, co mia(cid:225)am pod r(cid:266)k(cid:261), bez (cid:286)wiadomo(cid:286)ci, ile i jak jem. Jad(cid:225)am z poczuciem winy i wyrzutami sumienia, by za dwa dni g(cid:225)odowa(cid:252) i spala(cid:252) na akord kalorie, które wcze(cid:286)niej poch(cid:225)on(cid:266)(cid:225)am. Oczywi- (cid:286)cie mia(cid:225)am ci(cid:261)gle o kilka kilo za du(cid:298)o i by(cid:225)am wiecznie niezadowolona ze swojego wygl(cid:261)du. Opuszcza(cid:225)am wówczas (cid:286)niadania, jad(cid:225)am ma(cid:225)e porcje i tylko dwa posi(cid:225)ki dziennie — jeden po po(cid:225)udniu, drugi wieczorem. Przez wi(cid:266)ksz(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) dnia czu(cid:225)am si(cid:266) g(cid:225)odna. Absolutnie nie mog(cid:225)am odzyska(cid:252) we- wn(cid:266)trznego spokoju, a ca(cid:225)e moje (cid:298)ycie kr(cid:266)ci(cid:225)o si(cid:266) wokó(cid:225) (cid:252)wicze(cid:276), jedzenia i obsesji na punkcie wygl(cid:261)du. Najcz(cid:266)(cid:286)ciej jednak pojawia(cid:225)o si(cid:266) wtedy poczu- cie bezsilno(cid:286)ci, nie(cid:286)wiadomy brak poczucia w(cid:225)asnej warto(cid:286)ci oraz mnóstwo spalaj(cid:261)cych emocji. W tamtym okresie nie mia(cid:225)am nawet poj(cid:266)cia o emocjach i ich wp(cid:225)ywie na organizm, na gospodark(cid:266) hormonaln(cid:261), a ostatecznie tak(cid:298)e na wygl(cid:261)d i jedzenie. Pami(cid:266)tam, (cid:298)e mia(cid:225)am tragiczne wyniki bada(cid:276). Hemoglobin(cid:266) nieustannie poni(cid:298)ej normy i wysoki cholesterol. To by(cid:225)o dla mnie szokuj(cid:261)ce, bo przecie(cid:298) wcale nie jad(cid:225)am sma(cid:298)onego czerwonego mi(cid:266)sa i nie pi(cid:225)am alkoholu. By(cid:225)am pewna, (cid:298)e w laboratorium co(cid:286) pokr(cid:266)cili. Powtórne badania da(cid:225)y te same wy- niki. Nie rozumia(cid:225)am jeszcze wówczas dzia(cid:225)ania wszystkich mechanizmów. Jak dosz(cid:225)am do momentu, w którym czuj(cid:266) si(cid:266) rewelacyjnie, jem, ile chc(cid:266), mam (cid:286)wietne wyniki bada(cid:276) i sylwetk(cid:266) naprawd(cid:266) godn(cid:261) pozazdroszczenia? Nauczy(cid:225)am si(cid:266) zarz(cid:261)dza(cid:252) emocjami i programowa(cid:252) swój umys(cid:225). Odnalaz(cid:225)am wewn(cid:266)trzny spokój i zintegrowa(cid:225)am cia(cid:225)o z umys(cid:225)em. Ca(cid:225)y projekt nazwa- (cid:225)am FitMind — co mo(cid:298)na prze(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) jako „umys(cid:225) w dobrej formie”. Kup książkęPoleć książkę 8 F I T M I N D . S C H U D N I J B E Z D I E T Postanowi(cid:225)am napisa(cid:252) t(cid:266) ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266), bo my(cid:286)l(cid:266), (cid:298)e mo(cid:298)e ona pomóc wielu osobom uwolni(cid:252) si(cid:266) od m(cid:266)cz(cid:261)cych strategii odchudzania i katowania swo- jego cia(cid:225)a. Poprosi(cid:225)am wieloletni(cid:261) przyjació(cid:225)k(cid:266), Aleksandr(cid:266), aby ze wzgl(cid:266)du na swoj(cid:261) ogromn(cid:261) wiedz(cid:266) na temat funkcjonowania mózgu i wp(cid:225)ywu umy- s(cid:225)u na cia(cid:225)o towarzyszy(cid:225)a mi podczas pisania. Sama, jako trener i coach, nie tylko do(cid:286)wiadczy(cid:225)am procesu zmian fizycznych, gdy zacz(cid:266)(cid:225)am wp(cid:225)ywa(cid:252) na swoj(cid:261) psychik(cid:266), ale dostrzeg(cid:225)am te zmiany tak(cid:298)e u swoich klientów. Esencj(cid:266) tej ksi(cid:261)(cid:298)ki stanowi(cid:261) poruszane w niej kwestie merytoryczne i (cid:252)wiczenia dotycz(cid:261)ce pracy nad poszczególnymi elementami osobowo(cid:286)ci. Aleksandra postanowi(cid:225)a jednak wprowadzi(cid:252) do niej element humorystycz- ny w postaci bloga Basi borykaj(cid:261)cej si(cid:266) z problemem nadwagi. Nasz(cid:261) in- tencj(cid:261) jest wywo(cid:225)anie u(cid:286)miechu na twarzach Czytelniczek, oderwanie si(cid:266) na moment od twardej merytoryki i m(cid:266)drkowania autorek. W ko(cid:276)cu we wszystkim musi by(cid:252) równowaga. Przemiany, które si(cid:266) dokona(cid:225)y w moim (cid:298)yciu, uwolni(cid:225)y mnie od mental- nej pu(cid:225)apki, w której (cid:298)y(cid:225)am przez lata. Dopiero dzi(cid:286) wiem, (cid:298)e jad(cid:225)am cz(cid:266)- sto nie z g(cid:225)odu, a z wielu innych przyczyn. Przyczyny te, które dotycz(cid:261) nas wszystkich, zostan(cid:261) opisane w kolejnych rozdzia(cid:225)ach ksi(cid:261)(cid:298)ki. Do prawie ka(cid:298)dego rozdzia(cid:225)u s(cid:261) do(cid:225)(cid:261)czone (cid:252)wiczenia. Niegdy(cid:286) jedna z moich znajomych powiedzia(cid:225)a mi, (cid:298)e naczyta(cid:225)a si(cid:266) mnóstwa materia(cid:225)ów i naogl(cid:261)da(cid:225)a wielu filmów, które pomog(cid:225)y jej zdoby(cid:252) wa(cid:298)ne informacje na temat pracy ze swoim cia(cid:225)em, ale nie wiedzia(cid:225)a, jak je wprowadzi(cid:252) w (cid:298)ycie, nie potrafi(cid:225)a bowiem prze(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) wiedzy na praktyk(cid:266). Przedstawione (cid:252)wicze- nia s(cid:261) istotne, poniewa(cid:298) wiedza teoretyczna nas nie zmienia, zmieniaj(cid:261) nas nowe do(cid:286)wiadczenia. W ksi(cid:261)(cid:298)ce znajdziesz (cid:252)wiczenia, które pomog(cid:261) Ci odnale(cid:296)(cid:252) wewn(cid:266)trzny spokój, rozwi(cid:261)za(cid:252) konflikty wewn(cid:266)trzne, zmieni(cid:252) postrzeganie swojej prze- sz(cid:225)o(cid:286)ci i przysz(cid:225)o(cid:286)ci, wprowadzi(cid:252) nowe nawyki i wzmocni(cid:252) motywacj(cid:266) — to moim zdaniem najwa(cid:298)niejsze czynniki uzyskania pi(cid:266)knej sylwetki na d(cid:225)u- gie lata. Je(cid:286)li kto(cid:286) zapyta(cid:225)by mnie, co najbardziej pomog(cid:225)o mi w tym, (cid:298)e na zawsze zgubi(cid:225)am zb(cid:266)dne kilogramy i uzyska(cid:225)am pi(cid:266)kn(cid:261) sylwetk(cid:266), odpowie- dzia(cid:225)abym, (cid:298)e odzyskanie wewn(cid:266)trznego spokoju i akceptacja siebie. Je(cid:286)li kto(cid:286) zapyta(cid:225)by mnie, co najbardziej mi przeszkadza(cid:225)o w tym procesie, od- powiedzia(cid:225)abym, (cid:298)e nie(cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252) w(cid:225)asnego cia(cid:225)a, brak integracji umy- s(cid:225)u z cia(cid:225)em i ufanie medialnym nowinkom. Znajdziesz zatem w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce Kup książkęPoleć książkę O (cid:294) W I E C E N I E : T Y J(cid:274) , B O S I (cid:274) O D C H U D Z A M 9 tak(cid:298)e najbardziej absurdalne diety i pomys(cid:225)y na odchudzanie z naszymi komentarzami. Co jest najciekawsze w tym wszystkim? Gdy zaczniesz wprowadza(cid:252) za- proponowane przez nas rozwi(cid:261)zania, zaczniesz bardziej cieszy(cid:252) si(cid:266) jedze- niem, ale jednocze(cid:286)nie przestaniesz mie(cid:252) potrzeb(cid:266) jedzenia z innych przy- czyn ni(cid:298) g(cid:225)ód. Dzi(cid:266)ki temu z (cid:225)atwo(cid:286)ci(cid:261) odmówisz sobie s(cid:225)odyczy, chipsów i innych niezdrowych i kalorycznych produktów. Po prostu nie b(cid:266)dziesz mie(cid:252) takiej potrzeby. Bardziej zadbasz o cia(cid:225)o, co zacznie by(cid:252) nie wymuszo- nym zachowaniem, lecz przyjemnym nawykiem. Kup książkęPoleć książkę 1 0 F I T M I N D . S C H U D N I J B E Z D I E T Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

FitMind. Schudnij bez diet
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: