Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 003838 21720779 na godz. na dobę w sumie
Fizyka mało znana – Lista Ginzburga - ebook/pdf
Fizyka mało znana – Lista Ginzburga - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 286
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4150-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

“Fizyka mało znana – Lista Ginzburga” zawiera pomocnicze materiały do prowadzonego przeze mnie seminarium dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fizyka mało znana k a i s O w e i n g b Z i Lista Ginzburga 04 OZҭACZEҭIA B – notka biograficzna C – ciekawostka D – propozycja wykonania doświadczenia H – informacja dotycząca historii fizyki I – adres strony internetowej K – komentarz P – przykład U – uwaga Zbigniew Osiak (Tekst) FIZYKA MAŁO ZҭAҭA Lista Ginzburga Małgorzata Osiak (Ilustracje) © Copyright by Zbigniew Osiak (text) and Małgorzata Osiak (illustrations) Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora tekstu i autorki ilustracji. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-4150-4 e-mail: zbigniew.osiak@live.com Wstęp 05 “Fizyka mało znana – Lista Ginzburga” zawiera pomocnicze mate- riały do prowadzonego przeze mnie seminarium dla słuchaczy Uni- wersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowe informacje dotyczące sygnalizowanych tam zagadnień zainteresowani Czytelnicy znajdą w innych moich eBookach: Z. Osiak: Elektryczność. Virtualo 2011. Z. Osiak: Szczególna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Ogólna Teoria Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Antygrawitacja. Virtualo 2012. Z. Osiak: Giganci Teorii Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Energia w Szczególnej Teorii Względności. Virtualo 2012. Z. Osiak: Energy in Special Relativity. Virtualo 2011. Z. Osiak: Encyklopedia Fizyki. Virtualo 2012. Z. Osiak: Zadania Problemowe z Fizyki. Virtualo 2011. Seminarium FIZYKA MAŁO ZҭAҭA Lista Ginzburga dr Zbigniew Osiak Portrety i rysunki wykonała Małgorzata Osiak Witalij Łazariewicz Ginzburg (1916-2009) 07 [Виталий Лазаревич Гинзбург] [Vitaly L. Ginzburg] rosyjski fizyk-teoretyk, astrofizyk i historyk fizyki 1916 - Urodził się 4 października w Moskwie. 1938 - Ukończył Uniwersytet Moskiewski. 1940 - Rozpoczął pracę w Instytucie Fizycznym Akademii Nauk ZSRR. 1942 - Doktoryzował się. 1953 - Został członkiem korespondentem Akademii Nauk. 1945/68 - Był profesorem Uniwersytetu Gorkowskiego. 1966 - Został członkiem rzeczywistym Akademii Nauk. 1968 - Rozpoczął pracę jako profesor w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii. 1971/88 - Był dyrektorem Departamentu Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizycznym Akademii Nauk. Witalij Łazariewicz Ginzburg (1916-2009) 08 2003 - Otrzymał wspólnie z A. J. Leggerttem i A. A. Abrikosowem Nagrodę Nobla z fizyki za “pionierski wkład do teorii nadprzewodników i nadcieczy (nadprzewodnictwa i nadciekłości)”. 2009 - Zmarł 8 listopada w Moskwie. Tematyka badawcza ● Ginzburg zajmował się niemal wszystkimi działami fizyki. ● W szczególności opracował wraz z L. D. Landauem teorię nadprzewodności (1950) oraz wspólnie z L. P. Pitajewskim teorię nadciekłości (1958). Witalij Łazariewicz Ginzburg (1916-2009) 09 Ciekawostki ● Profesor Witalij Łazarewicz Ginzburg był członkiem dziesięciu Akademii Nauk, redaktorem miesięcznika Uspiechi Fiziczeskich ̱auk, laureatem licznych nagród i wyróżnień, wymieńmy choćby Medal Mariana Smoluchowskiego (1984), Złoty Medal Londyńskiego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (1991), Nagrodę Bardeena (1991), Złoty Medal Nielsa Bohra (1999). ● Polskiemu czytelnikowi Ginzburg jest znany jako autor książki pod tytułem O fizyce i astrofizyce [PWN, Warszawa 1979]. ● Witalij Łazarewicz pisał artykuły barwnym językiem, odwołując się do licznych porównań, dygresji, żartów, refleksji i wspomnień. Witalij Łazariewicz Ginzburg (1916-2009) 10 Cytaty ● “A jak wskazać liderów w nauce, kiedy badania prowadzone są przez liczne kolektywy uczonych i inżynierów (rola tych ostatnich może być bynajmniej nie drugorzędna)? Dobrze wiemy, że w wielu przypadkach pewne premie i nagrody otrzymują “z urzędu” naczelnicy oddziałów, kierownicy naukowi, w ogólności “bossowie”. Nie rzadko figurują oni w spisie współautorów różnych publikacji (artykułów), patentów, itd., w powstaniu których mieli wątpliwy udział.” ● “Aktywnie pracujący fizycy zwykle mało interesują się przeszłością. Ja sam nie jestem wyjątkiem – zacząłem zajmować się teorią nadprzewodności w 1943, a dopiero w 1979 zdecydowałem się przejrzeć klasyczne prace Kamerlingh-Onnesa (1853-1926). I zostałem w pełni usatysfakcjonowany.” Witalij Łazariewicz Ginzburg (1916-2009) 11 Cytaty ● “Nie raz zetknąłem się z takim obrazkiem: dobry, zdolny student albo już pracownik naukowy, autor oryginalnych artykułów, posiada nader wąski horyzont. Zapoznał się z głębokimi i trudnymi problemami kwantowej teorii pola, ale o gwiazdach neutronowych, czarnych dziurach, ferroelektrykach, nadprzewodnikach, ciekłym helu-trzy i wielu innych nie posiada dostatecznego wyobrażenia nawet na jakościowym poziomie.” Lista Ginzburga 12 ● Lista Ginzburga jest listą problemów fizyki i astrofizyki, które są obecnie szczególnie ważne i interesujące. ● Na świecie żyje ponad pół miliona tworzących fizyków. Lista Ginzburga jest wskazaniem tego, co każdy fizyk wiedzieć powinien, ma pomóc zwłaszcza młodym badaczom w wyborze zagadnień, którymi warto się zająć. ● Kolejne wersje Listy Ginzburga były publikowane w miesięczniku Uspiechi Fiziczeskich ̱auk w latach 1971, 1999, 2002, 2004 i 2007. УФН 103, 1 (1971) 87-119. УФН 169, 4 (1999) 419-441. УФН 172, 2 (2002) 213-219. УФН 174, 11 (2004) 1240-1255. УФН 177, 4 (2007) 346-346. Lista Ginzburga 13 MAKROFIZYKA 01. Kontrolowana synteza jądrowa. 02. Nadprzewodnictwo w wysokich i pokojowych temperaturach. 03. Metaliczny wodór. Inne substancje egzotyczne. 04. Dwuwymiarowa ciecz elektronowa (anomalny efekt Halla i niektóre inne efekty). 05. Pewne problemy fizyki ciała stałego (heterostruktury w półprzewodnikach, kwantowe studnie i kropki, przejścia metal- dielektryk, fale gęstości ładunku i spinu, mezoskopika). 06. Przejścia fazowe drugiego rodzaju i im pokrewne. Niektóre przykłady takich przejść. Ochładzanie (w szczególności laserowe) do super niskich temperatur. Kondensacja Bosego-Einsteina w gazach. Lista Ginzburga 14 07. Fizyka powierzchni. Klastery. 08. Ciekłe kryształy. Ferroelektryki. Ferrotoroiki. 09. Fullereny. Nanorurki. 10. Zachowanie się substancji w super silnych polach magnetycznych. 11. Fizyka nieliniowa. Turbulentność. Solitony. Chaos. Dziwne atraktory. 12. Rasery, grasery, lasery dużej mocy. 13. Superciężkie pierwiastki. Egzotyczne jądra. Lista Ginzburga 15 MIKROFIZYKA 14. Spektrum mas. Kwarki i gluony. Chromodynamika kwantowa. Plazma kwarkowo-gluonowa. 15. Jednolita teoria oddziaływań słabych i elektromagnetycznych. Bozony W i Z. Leptony. 16. Model standardowy. Wielka unifikacja. Super unifikacja. Rozpad protonu. Masy neutrin. Monopole magnetyczne. 17. Długość fundamentalna (skwantowana przestrzeń). Oddziaływania cząstek o wysokich i superwysokich energiach. Kolidery. 18. Niezachowanie parzystości kombinowanej CP. 19. Zjawiska nieliniowe w próżni i super silnych polach elektro- magnetycznych. Przejścia fazowe w próżni. 20. Struny. M-teoria. Lista Ginzburga 16 ASTROFIZYKA 21. Eksperymentalne potwierdzenie ogólnej teorii względności. 22. Fale grawitacyjne i ich detekcja. 23. Problemy kosmologiczne. Inflacja. Λ-człon i „kwintesencja” (ciemna energia). Związek między kosmologią i fizyką wysokich energii. 24. Gwiazdy neutronowe i pulsary. Gwiazdy supernowe. 25. Czarne dziury. Struny kosmiczne (?). 26. Kwazary i jądra galaktyk. Powstawanie galaktyk. 27. Problem ciemnej materii (ukrytej masy) i jej detekcji. 28. Pochodzenie promieniowania kosmicznego o superwysokiej energii. Lista Ginzburga 17 29. Rozbłyski gamma. Hipernowe. 30. Fizyka i astronomia neutrinowa. Oscylacje neutrin. 18 MAKROFIZYKA 01. Kontrolowana synteza jądrowa 19 ● Reakcja termojądrowa (fuzja) ● Bomba wodorowa ● Kontrolowana synteza jądrowa ● Tokamak ● ITER ● Zimna fuzja 01. Reakcja termojądrowa (fuzja) 20 ● Reakcja termojądrowa (fuzja) ⇔⇔⇔⇔ reakcja jądrowa, w której z dwóch jąder lekkich powstaje nowe jądro. W reakcji termojądrowej wyzwala się duża ilość energii, ponieważ suma mas substratów jest większa od sumy mas produktów. Do zajścia reakcji termojądrowej wymagana jest temperatura rzędu 108 K, stąd przedrostek termo w nazwie tej reakcji. 3 T 1 ( →+ 2 D 1 4 2 He + P ) MeV 3,5 ( + n + 14,1 )MeV 1 0 ● Reakcja termojądrowa nazywana jest też reakcją termonuklearną, syntezą jądrową lub fuzją jądrową. 01. Bomba wodorowa 21 ● Bomba wodorowa ⇔⇔⇔⇔ bomba, w której zachodzi niekontrolowana Li. reakcja termojądrowa syntezy jąder helu z nuklidów TD, oraz 6 3 2 1 3 1 6 3 Li →+ n 1 0 4 2 He + 3 T 1 + MeV 4,8 3 T 1 →+ 2 D 1 4 2 He + 1 0 n + 17,6 MeV 2 1 2 1 D +→+ 2 D 1 3 T 1 1 p 1 + MeV 4 D →+ 2 D 1 3 2 He + 1 0 MeV 3,3 n + ● Zapalnikiem w bombie wodorowej jest bomba atomowa. Bomba wodorowa nazywana jest też bombą termojądrową lub termonuklearną. 01. Kontrolowana synteza jądrowa 22 ● Kontrolowana synteza jądrowa ⇔⇔⇔⇔ reakcja termojądrowa (fuzja) przebiegająca w pełni kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Jedną z możliwości jest przeprowadzenie tej reakcji w “naczyniu” utworzonym z odpowiednio uformowanego silnego pola magnetycznego, którego źródłem są nadprzewodnikowe elektromagnesy. Zapalnikiem jest laser o gigantycznej mocy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fizyka mało znana – Lista Ginzburga
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: