Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00264 003393 21348545 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików - książka
Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-489-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj wskazówki profesjonalistów
i zrób doskonałe zdjęcia

Po opanowaniu podstaw fotografii cyfrowej czas na następny krok. Umiejętności fotografowania i obróbki zdjęć należy doskonalić, poznając kolejne sztuczki i techniki. Wiesz już, do czego służy balans bieli? Wiesz, jak regulować głębię ostrości? Wykorzystaj tę wiedzę i podejdź bardziej kreatywnie do fotografowania. Niech wykonane przez Ciebie zdjęcia zapadają oglądającym w pamięć.

'Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików' to zbiór porad, dzięki którym rozwiniesz skrzydła. Nauczysz się w pełni wykorzystywać możliwości aparatu, przekonasz się, że nawet najgorsze warunki pogodowe i oświetleniowe można wykorzystać do zrobienia doskonałego zdjęcia, a jeśli mimo to zdarzy Ci się wykonać nieudane zdjęcie -- dzięki wiadomościom z tej książki poprawisz je tak, że nie będziesz musiał się go wstydzić.

Przekonaj się, jak bardzo możesz jeszcze pogłębić swoją wiedzę.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików Autor: maran Graphics T³umaczenie: Alina Sikora-Godlewska ISBN: 83-7361-489-3 Tytu³ orygina³u: Digital Photography Top 100 Simplified Tips Tricks Format: B5, stron: 240 Wykorzystaj wskazówki profesjonalistówi zrób doskona³e zdjêcia Po opanowaniu podstaw fotografii cyfrowej czas na nastêpny krok. Umiejêtnoġci fotografowania i obróbki zdjêæ nale¿y doskonaliæ, poznaj¹c kolejne sztuczki i techniki. Wiesz ju¿, do czego s³u¿y balans bieli? Wiesz, jak regulowaæ g³êbiê ostroġci? Wykorzystaj tê wiedzê i podejdĥ bardziej kreatywnie do fotografowania. Niech wykonane przez Ciebie zdjêcia zapadaj¹ ogl¹daj¹cym w pamiêæ. „Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych wskazówek i trików” to zbiór porad, dziêki którym rozwiniesz skrzyd³a. Nauczysz siê w pe³ni wykorzystywaæ mo¿liwoġci aparatu, przekonasz siê, ¿e nawet najgorsze warunki pogodowe i oġwietleniowe mo¿na wykorzystaæ do zrobienia doskona³ego zdjêcia, a jeġli mimo to zdarzy Ci siê wykonaæ nieudane zdjêcie — dziêki wiadomoġciom z tej ksi¹¿ki poprawisz je tak, ¿e nie bêdziesz musia³ siê go wstydziæ. • Przygotowanie aparatu i akcesoriów • Wypracowywanie w³asnego stylu fotografowania • Dobór parametrów ekspozycji • Twórcze wykorzystywanie g³êbi ostroġci i zró¿nicowanych warunków oġwietleniowych • Korekcja i obróbka zdjêæ w programie Adobe Photoshop Elements • Drukowanie i katalogowanie zdjêæ Przekonaj siê, jak bardzo mo¿esz jeszcze pog³êbiæ swoj¹ wiedzê SPIS TREŚCI 11 Przygotuj się do robienia zdjęć Zadanie #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Znajdź dobrą okazję do wykonania zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Uświadom sobie, w jakim celu wykonujesz zdjęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Poznaj dobrze swój aparat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Wybierz odpowiedni format zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dobierz rozdzielczość i stopień kompresji zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Dobierz czułość aparatu, a więc odpowiedni współczynnik ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Popraw kolorystykę zdjęcia dzięki ustawieniu prawidłowego balansu bieli. . . . . . . . . . . . 26 Wykonuj zdjęcia z przeznaczeniem do ich cyfrowej obróbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Spakuj się na efektywną fotograficzną wycieczkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 Zadanie #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 Rób dobre zdjęcia Oceń warunki fotografowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rozważ wszelkie możliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Skomponuj zdjęcie ze wspaniałym efektem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Rób zdjęcia tematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pracuj nad własnym stylem fotografowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Fotografuj szczegóły, by wzbudzić zainteresowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Dobierając kompozycję, pomyśl o proporcjach docelowego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Skorzystaj z danych, jakie dostarcza format EXIF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Pamiętaj, że cierpliwość, wprawa i wysiłek są gwarancją udanych zdjęć . . . . . . . . . . . . 50 33 Dobieraj odpowiednią ekspozycję Zadanie#19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 Zrozum, czym jest ekspozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Poznaj różne tryby fotografowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Dobierz odpowiednią metodę pomiaru światła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Skorzystaj z histogramu, aby uzyskać właściwą ekspozycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Popraw ekspozycję, korzystając z funkcji kompensacji ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Unikaj na zdjęciach tzw. przepaleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Zrozum, co to jest zakres dynamiczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Połącz dwa zdjęcia i uzyskaj pełny zakres dynamiczny obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 44 Zadanie #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 Kontroluj ostrość i głębię ostrości Ustaw idealną ostrość, stosując statyw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Nastaw ostrość na wybrany obszar kadru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Uchwyć na zdjęciu ruch, korzystając z długiego czasu otwarcia migawki . . . . . . . . . . . . 74 Dodaj zdjęciu dramatyzmu dzięki panoramowaniu obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Kreatywnie kontroluj ostrość w trybie ręcznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zrozum, czym jest głębia ostrości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Uzyskaj wspaniałe efekty, sterując głębią ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Zrozum, co to jest ogniskowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Kontroluj perspektywę za pomocą ogniskowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Panuj nad tłem dzięki przesłonie i ogniskowej obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 SPIS TREŚCI 55 Zadanie #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 Rób zdjęcia w odpowiednim świetle Dobierz odpowiednie światło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sfotografuj mgłę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Uchwyć kontur fotografowanego obiektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Naucz się, kiedy korzystać z wbudowanej lampy błyskowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ukaż szczegóły obiektu za pomocą błysku wypełniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Dodaj blasku fotografowanym oczom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Zapobiegaj efektowi czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Dodaj naturalnego światła, korzystając z ekranu odbijającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Wykonuj zbliżenia z pierścieniową lampą błyskową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Użyj światła padającego z okna do zdjęć portretowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wykorzystaj „złotą godzinę” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 66 Twórcze pomysły fotograficzne Zadanie #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 Skup uwagę na fotografowanym obiekcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Fotografuj kolor, by uzyskać widowiskowe zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Uchwyć na zdjęciu ruch za pomocą filtru neutralnej gęstości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kontroluj odbicia światła za pomocą filtru polaryzacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wykonaj serię zdjęć, by stworzyć z nich panoramę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rób zdjęcia, które wzbudzą zachwyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Fotografuj sceny o małym kontraście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wykonuj zdjęcia, kiedy zmieniają się pory roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Fotografuj wzory i kształty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Wykonując zdjęcie, miej w głowie plan jego cyfrowej obróbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Eksperymentuj, by tworzyć niepowtarzalne fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Fotografuj przy słabym świetle i wydobywaj bogate kolory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 77 Zadanie #60 #61 #62 #63 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70 #71 Obróbka obrazów w programie Adobe Photoshop Elements Naucz się optymalnej kolejności obróbki obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Konwertuj pliki formatu RAW za pomocą Adobe Camera RAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Konwertuj pliki formatu RAW za pomocą Capture One DSLR LE . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Użyj narzędzia Clone Stamp do usunięcia niepożądanych elementów . . . . . . . . . . . . . . 130 Modyfikuj wybrany obszar zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Zachowaj historię zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Wypróbuj retuszowanie zdjęć i odzyskiwanie zmian, wykorzystując warstwy dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Stwórz zdjęcie panoramiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Dodaj kolorów do czarno-białych zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Zachowaj i chroń oryginalne pliki zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zmień jednocześnie rozmiar wielu zdjęć cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Zapisz zdjęcia na potrzeby Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 88 Zadanie #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80 #81 #82 Popraw zakres tonalny oraz kolorystykę zdjęcia w programie Adobe Photoshop Elements Sprawdź ekspozycję zdjęcia za pomocą histogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Sprawdź w palecie Info, czy w obrazie występują przebarwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Napraw zdjęcia prześwietlone lub niedoświetlone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Zrozum, czym jest kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Przywróć szczegóły zdjęcia poprzez wybór punktu bieli i punktu czerni. . . . . . . . . . . . . 158 Popraw kontrast obrazu, korzystając z warstwy dopasowania Levels (poziomy) . . . . . . 160 Zmień oświetlenie tła poleceniem Adjust Backlighting (dopasuj tylne oświetlenie) . . . . . 162 Przywróć szczegóły w cieniach obrazu za pomocą filtru Fill Flash (błysk wypełniający) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Rozjaśnij bądź przyciemnij wybrany obszar obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Zlikwiduj przebarwienia za pomocą polecenia Color Cast (przebarwienia). . . . . . . . . . . 166 Popraw kolory zdjęcia, korzystając z warstwy Hue/Saturation (barwa/nasycenie) . . . . . 168 SPIS TREŚCI 99 Rób odbitki (wydruki) zdjęć Zadanie #83 #84 #85 #86 #87 #88 #89 #90 Zrozum, czym jest zarządzanie kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Przytnij zdjęcie do określonych rozmiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Zrób dużą odbitkę (wydruk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Wyostrz zdjęcia cyfrowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Precyzyjnie ulokuj zdjęcie w odpowiednim miejscu na stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Wydrukuj wiele zdjęć na jednej stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Wydrukuj stronę z miniaturkami zdjęć (stykówkę) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Zamów odbitki w internetowym serwisie fotograficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 1010 Zadanie #91 #92 #93 #94 #95 #96 #97 #98 #99 #100 AA Cyfrowe projekty fotograficzne Uporządkuj swoją kolekcję zdjęć cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Podziel się swoimi zdjęciami korzystając z komunikatora Gadu-Gadu . . . . . . . . . . . . . . 198 Zapisz swoją kolekcję zdjęć cyfrowych na płycie DVD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Stwórz pokaz slajdów w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Zrób cyfrowy album ze zdjęciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Wykreuj internetową galerię zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Stwórz pokaz wideoslajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Utwórz kalendarz z własnymi zdjęciami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zaprojektuj i wykonaj fotograficzną kartkę z życzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Stwórz fotomontaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Rób dobre zdjęcia Dobre fotografowanie zależy przede wszystkim od pomysłów fotografa, czasu, jaki przeznacza na wykonywanie zdjęć, ich przeglądanie i cyfrowe przetwarzanie, jego wiedzy na temat aparatu, a nie jak można by przypuszczać, od kupna i zastosowania drogiego sprzętu fotograficznego. Nie sprzęt bowiem wykonuje zdjęcia, a fotograf, który go nosi. Niektóre z droższych aparatów cyfrowych niewątpliwie ułatwiają wykonywanie dobrych zdjęć, jednak jeżeli chcesz osiągnąć prawdziwy fotograficzny sukces, naucz się, jak możesz lepiej fotografować. Tematem twoich zdjęć niech będą rzeczy, zagadnienia, które sprawiają ci radość. Naucz się oceniać i wynajdywać dobre warunki do fotografowania. Określ swój własny pomysł na wykonanie ujęcia i wykorzystaj wszelkie możliwości i właściwości aparatu, aby pomysł ten zrealizować. Zanim wykonasz zdjęcie, będziesz potrzebował mnóstwo czasu, by je zaaranżować, przemyśleć i wyczekać na odpowiedni moment. Być może trzeba będzie poczekać na lepsze warunki oświetleniowe, słabszy wiatr, a nawet na to, by w kadrze obiektywu pojawił się obiekt, który chcesz fotografować. Gdy warunki fotografowania są już właściwe i gdy jesteś już gotowy do zrobienia zdjęcia, musisz mieć pomysł na jego wykonanie oraz na to, jak będzie wyglądała jego kompozycja. Technologia fotografii cyfrowej daje ci znakomite możliwości robienia zdjęć szybko, łatwo, często i tanim kosztem. Co sprawia, że zdjęcie można określić jako naprawdę dobre? Jednym z najlepszych kryteriów jego oceny jest odpowiedź na pytania: czy zdjęcie to ci się podoba i czy jego wykonanie sprawiło ci przyjemność? Oczywiście słuchaj porad i opinii innych osób, jednak pamiętaj, że fotografujesz dla siebie i dla własnej przyjemności. Jeżeli będziesz tak postępował, a jednocześnie dołożysz wszelkich starań i poświęcisz na fotografowanie dużo czasu, z pewnością staniesz się dobrym, a nawet znakomitym fotografem. #10 Oceń warunki fotografowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rozważ wszelkie możliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Skomponuj zdjęcie ze wspaniałym efektem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Rób zdjęcia tematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pracuj nad własnym stylem fotografowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Fotografuj szczegóły, by wzbudzić zainteresowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Dobierając kompozycję, pomyśl o proporcjach docelowego zdjęcia . . . . . . . . . 46 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 Skorzystaj z danych, jakie dostarcza format EXIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 #18 Pamiętaj, że cierpliwość, wprawa i wysiłek są gwarancją udanych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Oceń WARUNKI FOTOGRAFOWANIA Z wielu powodów zanim wykonasz zdjęcie, powinieneś najpierw uważnie ocenić warunki fotografowania. Dobrze jest, jeżeli takie podejście stanie się twoim zwyczajem. Dzięki temu określisz, czy scena jest warta sfotografowania, jak również będziesz mógł zdecydować, w jaki sposób chcesz ją na zdjęciu uchwycić. Być może także stwierdzisz, kiedy warto do tego miejsca wrócić, aby wykonać jeszcze lepsze fotografie. Tutaj należałoby się zastanowić, co determinuje dobre warunki fotografowania? Czy wiatr, deszcz, śnieg lub zbyt jasne światło słoneczne sprawiają, że warunki są niekorzystne? Jednym z niezwykłych aspektów fotografii jest to, że tak naprawdę nie istnieje wiele zasad, które moglibyśmy zawsze uznać za prawdziwe. Bezpiecznie jest powiedzieć, że trudno uzyskać dobre fotografie w południe, w jasnym świetle słonecznym. Jednak może się okazać, że znajdziesz wiele niezwykłych przykładów potwierdzających fakt, jak bardzo takie stwierdzenie jest błędne. Jednym z najważniejszych czynników współtworzących warunki fotografowania jest obiekt, który fotografujesz. Jeżeli zdecydujesz się wykonywać zdjęcia obiektów czy zdarzeń, które są twoją pasją, wówczas nie tylko będziesz czerpał satysfakcję z ich uwieczniania, ale również efekty twoich zdjęć będą znacznie lepsze. Gdy fotografowane rzeczy czy zjawiska leżą w obszarze twoich zainteresowań, a na ich temat posiadasz pewną wiedzę, będziesz potrafił w niezwykły sposób przedstawić na zdjęciu ich duszę. Czy gdyby to wieczorne zdjęcie zostało wykonane wczesnym porankiem, nie przedstawiałoby się lepiej? Poranne słońce znakomicie oświetliłoby białe budynki gospodarstwa Czy to zdjęcie przedstawia prawidłową kolorystykę morskiej plaży? Czy możliwe jest, by wyglądało ono lepiej, gdyby zostało wykonane nieco później? Czy gdyby zastosować krótszy czas otwarcia migawki w celu niedoświetlenie zdjęcia, to uzyskalibyśmy ciekawsze kolory? Czy do przedstawionego zdjęcia białego pudla można było dobrać ciekawsze tło? 3434 Foto wskazówka Jeżeli fotografujesz w warunkach dalekich od ideału, znajdź pomysł na dobre ujęcie. Ulewny deszcz może nadać twojemu zdjęciu niepowtarzalnego charakteru, przedstawiając fotografowany obiekt pośród kałuż, w których znajdzie się jego odbicie. Silny wiatr, który uniemożliwia ci wykonanie zbliżeń, być może przy wykorzystaniu dłuższego czasu otwarcia migawki pozwoli ci na wykonanie znakomitych zmiękczonych zdjęć np. kwiatów poruszanych wiatrem. Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 2 2 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Czy wiesz? Zaskakująco duża liczba doskonałych fotografii została wykonana właśnie w warunkach zakwalifikowanych jako złe. Często zdarza się, że gęsta mgła, burza z piorunami czy też zamieć śnieżna otwierają olbrzymie możliwości zrobienia dobrych zdjęć. Zanim więc znowu pomyślisz, że panująca pogoda nie sprzyja fotografowaniu, idź rób zdjęcia i zobacz, jakie efekty uzyskasz. Poszukaj ujęć kontrastowych — błyskawic, wichur lub uspokajającego się po burzy nieba. Czy to silny wiatr spowodował, że fotograf nie ustawił dobrze ostrości na zdjęciu pszczoły skąpanej w bogatej kolorystyce ogrodu? Czy może to właśnie wiatr pomógł uzyskać interesujący efekt zmiękczonego obrazu? Czy można wykonać dobre zdjęcia podczas zamieci śnieżnej? Jak przedstawiona scena wyglądałaby za godzinę, dwie godziny lub nawet jeszcze później? 3535 Rozważ WSZELKIE MOŻLIWOŚCI Za każdym razem, gdy naciskasz spust migawki, aby zrobić zdjęcie, analizujesz dziesiątki różnych czynników i dobierasz tyleż samo parametrów, takich jak: ekspozycja, kompozycja zdjęcia, warunki oświetleniowe, głębia ostrości, kąt widzenia obiektywu oraz czułość ISO. Aby uzyskiwać lepsze zdjęcia, pomyśl, w jaki sposób możesz operować tymi parametrami i wykonaj wiele zdjęć tego samego obiektu z różnymi ustawieniami aparatu. Następnie uważnie przestudiuj swoje fotografie i wybierz tę, która najbardziej ci się podoba. Im więcej eksperymentujesz i im więcej czasu poświęcasz na analizę efektów swojej pracy, tym bardziej jesteś w stanie zrozumieć, co tak naprawdę chcesz osiągnąć i tym samym możesz rozwijać swój własny styl fotografowania. Dla uzyskania wprawy próbuj fotografować na wiele różnych sposobów. Ponieważ wielu fotografów wykonuje zdjęcia tych samych obiektów, uzyskanie świeżych i interesujących fotografii, z których będziesz dumny, wymaga długiego namysłu. Gdy jeden z fotografów światowej sławy został poproszony o skomentowanie prac innego fotografa, po szybkim przejrzeniu zdjęć stwierdził: „Poświęć parę tygodni i zrób jeszcze kilka tysięcy zdjęć”. Uwaga ta miała na celu podkreślenie, że początkujący fotograf nie nabrał jeszcze wprawy w rozważaniu wszelkich ewentualności wykonania zdjęć. Przedstawione zdjęcie celowo zostało nieco prześwietlone (większa wartość ekspozycji niż wskazana przez aparat) w celu rozjaśnienia posągu Ta fotografia jest rezultatem Już małe niedoświetlenie zdjęcia Takie ujęcie zwraca większą uwagę automatycznych ustawień aparatu powoduje, że tło obrazu zaczyna zanikać na gest posągu 3636 Zastosuj to! Czasami możesz uzyskać bardzo interesujące rezultaty, gdy fotografujesz ze skrajnymi ustawieniami aparatu. Wykonaj zdjęcie z maksymalną wartością przesłony, z maksymalnym czasem otwarcia migawki i maksymalnym kątem widzenia obiektywu. Następnie zastosuj mniej radykalne ustawienia. Wybierz również ustawienia skrajnie minimalne i ponownie wykonaj to samo zdjęcie. Takie eksperymenty mogą zaowocować zdjęciami, z których będziesz zadowolony. Czy wiesz? Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 22 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Najczęściej zdjęcia robione są z punktu widzenia znajdującego się na wysokości wahającej się od około 1,5 m do 1,8 m od poziomu ziemi. Ponieważ większość ludzi właśnie w taki sposób postrzega świat, zdjęcia wykonane z takiej perspektywy są pospolite. Spróbuj sfotografować obiekty z poziomu widzenia robaka lub ptaka i w ten sposób nadaj zdjęciu ciekawą, oryginalną perspektywę. Taki kadr zdjęcia zwraca uwagę na twarz posągu Pozioma orientacja tej fotografii sprawia, iż osoba ją oglądająca ma wrażenie bezpośredniego kontaktu z posągiem 3737 SKOMPONUJ zdjęcie ze wspaniałym efektem Wybór odpowiedniej kompozycji zdjęcia to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przy fotografowaniu. I mimo że wiele wskazówek może pomóc ci dobrze skomponować zdjęcie, nie powinieneś jednak w każdym przypadku rygorystycznie ich przestrzegać. Czasem właśnie złamanie tych zasad daje w efekcie wybitne fotografie. Korzystaj z powszechnie uznanych reguł doboru właściwego układu zdjęcia, takich jak reguła trójpodziału (ang. „rule of thirds”)1 („Rule of thirds” – reguła trójpodziału – jest jedną z reguł komponowania zdjęć. Polega na podzieleniu przygotowywanego ujęcia iluzoryczną siatką na dziewięć jednakowych części, a następnie odpowiednim rozstawieniu elementów kompozycji wedle linii tej siatki. Kluczowe elementy zdjęcia należy ustawić wzdłuż lub na przecięciu wyimaginowanych linii. Można też postarać się, aby naturalne linie na zdjęciu (np. linia horyzontu) pokrywały się z tymi fikcyjnymi — przyp. tłum.), lecz traktuj je raczej jako pomocne wskazówki, a nie jak żelazne zasady, których zawsze należy się trzymać. Zastosowanie aparatu cyfrowego z zoomem umożliwia wypróbowanie wielu kompozycji ujęcia bez ruszania się z miejsca. Z tego samego miejsca możesz zrobić zdjęcie o szerokim kącie widzenia obiektywu, a następnie wykonać maksymalne zbliżenie. Kąt widzenia obiektywu oraz punkt widzenia (punkt obserwacyjny) są to dwa znaczące aspekty komponowania ujęcia, na które masz wpływ, gdy stosujesz zoom. Postaraj się znaleźć twórcze spojrzenie, które ukaże fotografowany obiekt lub scenę w nowy, interesujący sposób. Spróbuj również zaakcentować formę, teksturę, czy też wzór obiektu. Jeżeli udało ci się wykonać zdjęcie, któremu oglądający będzie chciał się dokładniej przyjrzeć, najprawdopodobniej dobrze je skomponowałeś. Do kompozycji przedstawionego zdjęcia zastosowano regułę trójpodziału. Główny obiekt zdjęcia został umieszczony na przecięciu wyimaginowanych linii, dzielących zdjęcie na dziewięć jednakowych części Ujęcie widoku mokradła w ramy pierwszoplanowych drzew uczyniło zdjęcie dużo bardziej ciekawym Dzięki dodaniu do kompozycji ujęcia sporego obszaru zardzewiałej maski samochodu, łatwo domyślić się, gdzie ten dachowy kot ucina sobie drzemkę 3838 Zastosuj to! Możesz przekazać odbiorcy swojego zdjęcia więcej informacji o sfotografowanej scenie, jeżeli w kompozycji ujęcia wyodrębnisz pierwszy plan. Stosowanie tej ciekawej techniki spowoduje, że osoby oglądające twoje zdjęcia poczują, jakby naprawdę były świadkami sfotografowanej sceny. Bez uwzględnienia pierwszego planu, na zdjęciu będzie widoczny tylko fotografowany obiekt. Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 22 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Czy wiesz? Nabycie nowego fotograficznego spojrzenia wymaga nie lada wysiłku. Jeżeli poleciłbyś kilkudziesięciu różnym, lecz dobrym fotografom uwiecznić na zdjęciu ten sam obiekt, każdy z nich skomponuje je w zupełnie inny sposób. Wybierz jakikolwiek obiekt i przekonaj się, w ilu różnych układach możesz go przedstawić. Niech będzie to dla ciebie ćwiczenie mające na celu wytrenowanie twoich umiejętności komponowania zdjęć. Łagodne tło tego zdjęcia pozwala skupić całą uwagę na stojących na stole koktajlach Zamieszczona na zdjęciu nowoczesna architektura nabiera jeszcze bardziej nowoczesnego charakteru dzięki wykonaniu zdjęcia pod określonym kątem 3939 Rób zdjęcia TEMATYCZNE Z wielu różnych powodów powinieneś spróbować wykonać serię zdjęć o tej samej tematyce. Jeżeli wybrałeś taki temat zdjęć, który leży w sferze twoich zainteresowań, fotografowanie sprawi ci ogromną przyjemność. Taki temat stanie się również czynnikiem motywującym cię do fotografowania. Oprócz tego, gdy będziesz pracował nad uzyskiwaniem coraz to lepszych zdjęć tego samego obiektu, przekonasz się, że dzięki temu stajesz się coraz lepszym fotografem. Posiadając kilka zdjęć tego samego elementu, możesz je ze sobą porównać i stwierdzić, co jest zaletą, a co wadą każdego z wykonanych ujęć. Temat, jaki wybierzesz dla swojej serii zdjęć, może być „skończony”, np. mogą to być wszystkie kościoły w konkretnym mieście. Możesz jednak wybrać bardziej otwarty temat, jak na przykład zabytkowe samochody, stare chaty, czy też nawet gargulce2 (Gargulce są to kamienne lub metalowe elementy architektury budynków, rzeźbione w formę zwierzęcia lub człowieka, służące jako rynny do odprowadzania wody z dachu — przyp. tłum.). Zdjęcia zamieszczone poniżej są dobrym przykładem serii zdjęć tematycznych. Wszystkie z nich przedstawiają figurki montowane na maskach zabytkowych samochodów. Za wyjątkiem jednej fotografii wszystkie przedstawiają figurkę buldoga, charakterystycznego dla legendarnej amerykańskiej marki samochodów Mack. A jaki temat ty wybierzesz dla swoich zdjęć? Zdjęcie tej figurki samochodu ciężarowego marki Mack zostało wykonane na miękkim, rozmytym tle Na zdjęciu przedstawiono figurkę buldoga pochodzącą z wozu strażackiego marki Mack Rdza obecna na przedstawionej na zdjęciu figurce odzwierciedla, jak stary jest samochód, na którym jest ona umieszczona 4040 Zastosuj to! Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 22 Gdy wykonujesz serię zdjęć, przemyśl, jaką powinieneś nadać jej kompozycję, aby wszystkie zdjęcia ze sobą współgrały. Czy niektóre ze zdjęć powinieneś wykonać w trybie zdjęć portretowych, a inne w trybie krajobrazowym? Czy wszystkie zdjęcia powinny mieć podobne tło, czy też może się ono różnić? Czy wiesz? STOPIEŃ TRUDNOŚCI Jeżeli wybrałeś tematykę zdjęć, która wymaga ciągłych odkryć i poszukiwań, skorzystaj z pomocy, jaką służy Internet. Jeżeli na przykład zdecydowałeś się fotografować ptaki, znajdź forum, na którym inni pasjonaci fotografii ptaków powiedzą ci, gdzie możesz spotkać ich określone gatunki. Być może szukasz kolejnej starej chaty, którą chciałbyś uwiecznić na zdjęciu. Internet daje ci nieograniczone możliwości w znajdowaniu obiektów, których szukasz, jednocześnie oszczędzając twój czas i pieniądze. Ta pełna wdzięku figurka pochodzi z zabytkowego samochodu Packard Kolejna figurka buldoga zamieszczona na zardzewiałej już masce samochodu marki Mack 4141 Pracuj NAD WŁASNYM STYLEM FOTOGRAFOWANIA Jeżeli widząc konkretne zdjęcie, jesteś w stanie powiedzieć: „To zdjęcie zostało zrobione przez…” i prawidłowo wskazać nazwisko fotografa, masz do czynienia z profesjonalistą, który posiada własny styl fotografowania. Co tworzy styl? Może to być sposób, w jaki fotograf przedstawia interesujący go obiekt, jak wykorzystuje światło lub jak wychwytuje kolory. Może to być też trudna do określenia kombinacja różnych cech tworząca godny uwagi styl. W jaki sposób możesz stworzyć swój własny styl fotografowania? Rób dużo zdjęć, rozwijaj swoje pomysły na ich wykonanie oraz nabywaj wiedzy na temat obiektów, które fotografujesz i tego, jak można je ciekawie sportretować. Gdy wykonasz już tysiące zdjęć, zaczniesz dostrzegać pewnego rodzaju schemat. Być może masz doskonałe wyczucie w fotografowaniu rzeczy, które obfitują w krzykliwe kolory. A może pracowałeś nad swoim impresjonistycznym stylem przez fotografowanie w łagodnym świetle i przy lekkim wietrze, wykorzystując do tego dłuższy czas naświetlania. Gdy dostrzeżesz, w którym kierunku rozwijają się twoje umiejętności fotografowania, pracuj nad nimi i staraj się je ciągle udoskonalać. Dzięki zastosowaniu teleobiektywu, Punkt widzenia został wybrany W przypadku tego zdjęcia Odległość pomiędzy irysem a jego przedstawiony fioletowo-żółty irys znakomicie odróżnia się od zielonego, łagodnego tła tak, aby zwiększyć kontrast pomiędzy fioletowymi płatkami irysa, a zielonym tłem ustawienia przesłony zostały dobrane tak, by ostrość zdjęcia była całkowicie skupiona na irysie, a tło pozostało rozmyte tłem dała możliwość uzyskania efektu łagodnego, zmiękczonego tła 4242 Czy wiesz? Wiele światowej sławy fotografów posiada niepowtarzalny styl, który zasługuje na uznanie. Obejrzyj prace takich fotografów, jak: Annie Leibowitz, Freeman Patterson, Pete Turner, czy też Jerry Uelsmann. To tylko kilka z wielu nazwisk fotograficznych artystów, posiadających łatwo rozpoznawalny styl. Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 22 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Czy wiesz? Jeżeli chcesz sprzedać swoje fotografie na wystawie artystycznej lub wystawić je w galerii, powinieneś sprostać kilku ważnym wymaganiom. Jest bardzo prawdopodobne, że twoje prace zostaną pokazane, jeśli posiadasz wyróżniający się styl, jeśli wykonujesz zdjęcia tematyczne lub gdy spełniasz oba te warunki. Seria przypadkowych zdjęć, nie mających ze sobą żadnego związku jest bowiem mniej interesująca niż grupa zdjęć utrzymanych w konsekwentnym stylu i o spójnej tematyce. Przedstawione dwa zdjęcia autorstwa Larry ego Berman a (www.alternatephoto.com) ukazują unikatowy styl tego fotografa. Wykorzystuje on technikę podczerwieni jako sposób na przedstawienie pospolitych przedmiotów Ważnym elementem stylu Larry ego Berman a jest to, że w pracach swych prezentuje pospolite obiekty sfotografowane w iście nadzwyczajny sposób 4343 FOTOGRAFUJ SZCZEGÓŁY, by wzbudzić zainteresowanie Mimo że podstawową i całkowicie naturalną skłonnością jest fotografowanie całego obiektu, może się okazać, że ujęcie jedynie jego części, z położeniem nacisku na ukazanie szczegółów, zaowocuje urzekającymi zdjęciami. Zdjęcia detali są zazwyczaj bardziej interesujące niż zdjęcia całego obiektu, i to z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że często przedstawiają one tak nieznaczne szczegóły, że osoba oglądająca obiekt w rzeczywistości nie miała nigdy okazji ich dostrzec. Po drugie dlatego, że właśnie te szczegóły sprawią, iż ta sama osoba będzie chciała się dokładniej przyjrzeć zdjęciu, aby odkryć, co właściwie jest jego tematem. Uchwycenie na zdjęciu jedynie części obiektu umożliwia położenie nacisku na detale, które zazwyczaj pozostają niezauważone, gdy oglądasz obiekt w całości. Gdy komponujesz zdjęcie szczegółowe, spróbuj wyrazić na nim formę, kolor, teksturę lub kształt obiektu. Wykonując zdjęcia szczegółowe, miej świadomość, że możesz przyjąć różny stopień szczegółowości. Możesz na przykład sfotografować fragment drzewa o ciekawym kształcie, konkretną gałąź, kilka liści, pojedynczy liść, a nawet obszar liścia ukazujący jego skomplikowaną strukturę. Im bardziej wdajesz się w szczegóły, tym poważniej powinieneś rozważyć zastosowanie trybu zdjęć makro lub skorzystanie z makroobiektywu. Przedstawione zbliżenia irysów zostały wykonane Na tym zbliżeniu podziwiać można piękny, To zdjęcie, wykonane z przodu, w celu ukazania drobnych elementów, które zwykle umykają uwadze na zdjęciach pokazujących całe te kwiaty opływowy kształt irysa dokładnie pokazuje szczegóły wnętrza irysa 4444 Zastosuj to! Jeśli chcesz przykuć uwagę osoby oglądającej zdjęcie twojego autorstwa, sfotografuj tylko część obiektu, sprawiając tym samym, by odbiorca musiał domyślić się, jak wygląda jego reszta, lub nawet zastanowić się, czym właściwie jest to, co na zdjęciu zostało zamieszczone. Często zdarza się, że zdjęcia szczegółowe ukazują takie detale, których odbiorcy nie dostrzegliby w normalnych warunkach. Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 22 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Czy wiesz? Gdy wykonujesz zdjęcie szczegółowe, a obiekt, który fotografujesz jest mały, zastosuj w aparacie tryb makro lub wykorzystaj do zdjęć makroobiektyw. Fotografowanie z małą głębią ostrości może również przyczynić się do sukcesu zdjęcia. Zamieszczone zdjęcie przedstawia architektoniczne, betonowe belki stropowe, które łączą dwa budynki Przedstawienie na zdjęciu jedynie części tej ozdobnej ściany kaplicy sprawia, iż jest ono interesujące 4545 DOBIERAJĄC KOMPOZYCJĘ, pomyśl o proporcjach docelowego zdjęcia Jednym z większych wyzwań w fotografii cyfrowej jest takie dobranie kompozycji obrazu widzianego przez wizjer optyczny, aby dało się ją oddać we właściwych proporcjach na wydruku zdjęcia. Problem ten spowodowany jest tym, że rozmiary (stosunek długości do szerokości) czujnika obrazu nie są takie same jak rozmiary papieru, na którym drukuje się zdjęcia cyfrowe. Proporcje zdjęć, przeznaczonych do zamieszczenia w Internecie również mają inne rozmiary. Nawet jeżeli doskonale dobrałeś kompozycję zdjęcia, kierując się widokiem w wizjerze optycznym, może się okazać, że nie będziesz jej w stanie oddać na wydruku. Obraz, który widzisz przez wizjer ma bowiem inne proporcje niż standardowe rozmiary wydruku zdjęć cyfrowych, takie jak 20x25 cm czy też 10x15 cm i w większości przypadków musisz zdjęcie odpowiednio przyciąć. Pomyśl, jak masz zamiar wykorzystać swoje zdjęcia i wykonaj je stosownie do tego celu. Aby wykluczyć możliwość nieudanego zdjęcia, wykonaj kilka jego wariantów, za każdym razem dobierając inną kompozycję. Biorąc pod uwagę przeznaczenie zdjęcia, jesteś w stanie przewidzieć, jaka powinna być jego kompozycja. Przedstawione poniżej zdjęcia sowy pokazują, jak trudno może być znaleźć chociażby jeden kadr standardowych rozmiarów, pobrany ze zdjęcia oryginalnego, który wyglądałby dobrze. Większość z przeprowadzonych prób wykadrowania oryginału daje efekt zbyt „ciasnych” zdjęć. Ponadto traci się przy tym część pięknych kolorów tła. Oryginalne zdjęcie znakomicie komponuje się W przedstawionym kadrze zdjęcia rozmiarów To samo można powiedzieć o kadrze w wizjerze optycznym 28x35 cm przydałoby się nieco więcej tła w obszarze nad głową sowy przygotowanym do wydruku w rozmiarze 20x25 cm 4646 Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 22 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Uważaj! Jeżeli już w trakcie wykonywania zdjęcia przewidujesz jego przycięcie do standardowych rozmiarów wydruku (takich jak 13x18 cm lub 20x25 cm) lub też do rozmiarów charakterystycznych dla strony WWW (np. 640x480 pikseli), zastosuj ustawienia najwyższej możliwej rozdzielczości. Pozwoli ci to na późniejsze swobodne wykadrowanie zdjęcia bez utraty jego jakości. Jeżeli nie zastosujesz maksymalnej rozdzielczości, może się zdarzyć, że przycięty kadr zdjęcia, po powiększeniu będzie zbyt niskiej rozdzielczości, aby go wykorzystać do zamierzonego celu. Czy wiesz? Jeżeli przycinając zdjęcie ciężko ci uzyskać prawidłowe proporcje kadru, skorzystaj z programu do obróbki zdjęć, np. Adobe Photoshop Elements. Za jego pomocą możesz w pewien sposób zwiększyć szerokość bądź długość zdjęcia. Najpierw dobierz odpowiedni rozmiar kadru, umieść w tym kadrze przycięte zdjęcie, a następnie „namaluj” tło w pustych miejscach kadru korzystając z narzędzia do klonowania obszarów. W kadrze rozmiarów 13x18 cm sfotografowana W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych, Przedstawiony kadr 15x20 cm uświadamia, sowa jest zbyt „ciasno” ujęta rozmiar kadru 10x15 cm wydaje się być odpowiedni. Kadr ten we właściwy sposób prezentuje sowę, obejmując również tło nad jej głową i po bokach jak ciężko jest prawidłowo skomponować odbitkę orientacji poziomej, ze zdjęcia, które zostało wykonane w orientacji pionowej 4747 Skorzystaj z danych, jakich dostarcza FORMAT EXIF Gdy wykonujesz djęcie cyfrowe, aparat zapisuje na nośniku pamięci obraz uchwycony przez czujnik. Oprócz samego zdjęcia aparat zapisuje również dodatkowe użyteczne informacje, takie jak: data i czas wykonania zdjęcia, czas otwarcia migawki, ustawienia przesłony, zastosowaną kompensację ekspozycji, balans bieli, tryb wykonywania zdjęć, współczynnik ISO, sposób pomiaru światła, tryb pracy lampy błyskowej i wiele innych parametrów. Wszystkie wspomniane informacje przechowywane są w formacie EXIF (ang. Exchangeable Image File), który jest standardem zapisu danych o zdjęciu. Aby je odczytać, wymagany jest odpowiedni program, który obsługuje format EXIF. Większość producentów aparatów cyfrowych wraz z samym aparatem dostarcza również programy- przeglądarki odczytujące dane zapisane w tym standardzie. Oprócz tego, dane EXIF możesz odczytać za pomocą aplikacji, takich jak ThumbsPlus firmy Cerious Software (www.cerious.com) lub ACDSee firmy ACD Systems (www.acdsystems.com). Programy typu Adobe Photoshop Elements 2.0 oraz Photoshop 7 posiadają zaawansowane narzędzia do przeglądania i odczytu danych formatu EXIF. Również firmy trzecie wypuściły na rynek darmowe, wyspecjalizowane aplikacje służące do odczytu i wydruku informacji EXIF. Są to między innymi Thumber (www.tawbaware.com) oraz Exifer (www.exifer.friedemann.info). General Ctrl+1 Każde cyfrowe zdjęcie, zapisane na karcie pamięci jako plik, posiada w jego nagłówku informacje EXIF Aby odczytać informacje EXIF dotyczące zdjęcia otwartego w programie Adobe Photoshop Elements 2.0, z menu File (plik) wybierz polecenie File Info (info o pliku), a następnie kliknij w polu Section (sekcja) opcję EXIF (Ctrl+2) 4848 Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 22 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Informacje zawarte w formacie EXIF mogą być bardzo przydatne do tego, byś nauczył się wykonywać lepsze zdjęcia. Zrób kilka fotografii z różnymi ustawieniami przesłony, zmieniając w ten sposób głębię ostrości zdjęcia. Spróbuj również skorzystać z funkcji kompensacji ekspozycji i wykonaj kilka zdjęć o różnym naświetleniu. Następnie przeanalizuj zdjęcia i informacje o nich zawarte w formacie EXIF i zdecyduj, które ustawienia były najlepsze. Zastosuj to! Uważaj! Bądź ostrożny korzystając z nieznanych narzędzi do odczytu informacji EXIF, jak również z tych, służących do obracania widoku zdjęć w przeglądarce. Niektóre z nich wprowadzają nieodwracalne zmiany do plików, sprawiając, że zapisane zdjęcie lub jego dane EXIF nie mogą być odczytane przez żadne inne programy. Gdy masz zamiar skorzystać z nowego narzędzia, przetestuj je najpierw na kopiach swoich zdjęć, chroniąc w ten sposób oryginały. Na podstawie informacji EXIF przedstawionego zdjęcia, możemy zobaczyć, że zostało ono wykonane aparatem Canon PowerShot G2 z czasem otwarcia migawki 1/320, przesłoną f/2,5 oraz bez zastosowania kompensacji ekspozycji Dzięki informacjom EXIF tego zdjęcia, widać, że do jego wykonania zastosowano obiektyw o ogniskowej 21 mm, punktowy sposób pomiaru światła oraz model kolorów sRGB 4949 PAMIĘTAJ, ŻE CIERPLIWOŚĆ, WPRAWA I WYSIŁEK są gwarancją udanych zdjęć Fotografia jest swego rodzaju sztuką. I tak jak w przypadku każdej sztuki, tworzenie dobrych dzieł, a więc dobrych fotografii, wymaga cierpliwości, wprawy i włożenia wysiłku. Niektórym fotografom amatorom wydaje się, że samo kupienie drogiego aparatu cyfrowego wystarczy, aby robić doskonałe zdjęcia. Taki fotograf, po wykonaniu kilkuset zdjęć z niespecjalnym efektem, zniechęci się i przestanie fotografować. Jeżeli chcesz tego uniknąć, już na wstępie przyjmij dobre założenia, pracuj nad swoimi umiejętnościami, uzbrój się w cierpliwość i wykonuj mnóstwo zdjęć, a zobaczysz, że twój wysiłek się opłaci. Pomysł na wykonanie zdjęcia, który czasami jest prawdziwą fotograficzną wizją, oraz umiejętność wykorzystania możliwości sprzętu do uchwycenia tego pomysłu, są to zasadnicze czynniki gwarantujące doskonały efekt fotografowania. Na sukces twoich fotografii mają jednak również wpływ czas, który poświęcisz na fotografowanie oraz cierpliwość, na jaką się zdobędziesz przy wyczekiwaniu na optymalne warunki fotografowania. Pamiętaj, że w fotografii cyfrowej ważną częścią składową procesu uzyskania końcowego efektu zdjęcia jest jego cyfrowa obróbka w programie do tego przeznaczonym, np. w Adobe Photoshop Elements 2.0. Wykonanie zdjęcia to jedno, a jego właściwa edycja to drugie z ważnych zagadnień fotografii cyfrowej. Otwórz swoje prace w programie do edycji obrazów i sprawdź, jak możesz je udoskonalić. Spakuj aparat cyfrowy i wybierz się na wycieczkę w nowe, pasjonujące miejsca Doskonałe zdjęcia często wymagają poświęceń. Aby wykonać ciekawe zbliżenie lilii wodnej, przedstawiony fotograf zdecydował się wejść do stawu 5050 Rób dobre Rób dobre zdjęcia zdjęcia 22 STOPIEŃ TRUDNOŚCI Wielu profesjonalnych fotografów korzystających z aparatów analogowych potrafi zużyć w ciągu jednego dnia dwadzieścia do trzydziestu rolek filmów 36-klatkowych. Jest to około 700 do 1000 wykonanych zdjęć. Gdy korzystasz z aparatu cyfrowego, koszt wykonania takiej liczby zdjęć jest nieporównywalnie mniejszy. Dodatkową zaletą jest to, że masz możliwość zobaczenia każdego zdjęcia natychmiast po jego wykonaniu. Czy wiesz? Czy wiesz? Jedną z najlepszych metod, przydatną w nabywaniu umiejętności dobrego fotografowania, jest fotografować często i dużo. Wykonuj wiele zdjęć tych samych obiektów lub scen, stosując różne ustawienia aparatu i różne kompozycje ujęcia. Następnie analizuj efekty na ekranie komputera, biorąc pod uwagę również informacje, jakie niesie ze sobą format EXIF. Jeżeli nie jesteś zadowolony ze swoich zdjęć, idź i wykonaj je ponownie, aż uzyskasz w końcu efekt, jakiego oczekujesz. Ten fotograf cierpliwie oczekuje na właściwy do wykonania zdjęcia moment zachodu słońca Analiza zdjęć i informacji zawartych w formacie EXIF przyczynia się do udoskonalania umiejętności fotografowania 5151
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: