Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 023217 23572265 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-156-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fotografia cyfrowa to sztuka, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Dzięki systematycznemu spadkowi cen cyfrowych aparatów fotograficznych z dobrodziejstw fotografii cyfrowej mogą korzystać nie tylko zawodowi fotoreporterzy czy agencje fotograficzne. Ale fakt, że każdy może 'pstrykać', nie jest równoznaczny z tym, że każdy jest dobrym fotografem. Zrobienie zdjęcia, które na długo zapadnie oglądającym w pamięć, wymaga pewnej wiedzy o działaniu aparatu, zasadach kompozycji i korzystaniu z możliwości oferowanych przez aparat.

'Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia zaawansowane' to książka dla tych, którzy kupili już aparat bądź zamierzają go zmienić na sprzęt lepszej klasy i chcą, aby ich zdjęcia wyróżniały się spośród setek tysięcy fotografii wykonywanych codziennie przez posiadaczy aparatów cyfrowych. Na praktycznych przykładach przedstawia wszystko, co jest niezbędne do zrobienia dobrego zdjęcia.

Naucz się świadomie wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie oferuje Ci fotografia cyfrowa.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Æwiczenia zaawansowane Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 83-7361-156-8 Format: B5, stron: 136 Fotografia cyfrowa to sztuka, która w ostatnich latach dynamicznie siê rozwija. Dziêki systematycznemu spadkowi cen cyfrowych aparatów fotograficznych z dobrodziejstw fotografii cyfrowej mog¹ korzystaæ nie tylko zawodowi fotoreporterzy czy agencje fotograficzne. Ale fakt, ¿e ka¿dy mo¿e „pstrykaæ”, nie jest równoznaczny z tym, ¿e ka¿dy jest dobrym fotografem. Zrobienie zdjêcia, które na d³ugo zapadnie ogl¹daj¹cym w pamiêæ, wymaga pewnej wiedzy o dzia³aniu aparatu, zasadach kompozycji i korzystaniu z mo¿liwoġci oferowanych przez aparat. „Fotografia cyfrowa. Æwiczenia zaawansowane” to ksi¹¿ka dla tych, którzy kupili ju¿ aparat b¹dĥ zamierzaj¹ go zmieniæ na sprzêt lepszej klasy i chc¹, aby ich zdjêcia wyró¿nia³y siê spoġród setek tysiêcy fotografii wykonywanych codziennie przez posiadaczy aparatów cyfrowych. Na praktycznych przyk³adach przedstawia wszystko, co jest niezbêdne do zrobienia dobrego zdjêcia. • Wybór aparatu i wyposa¿enia dodatkowego dla wymagaj¹cych u¿ytkowników • Korzystanie ze wszystkich funkcji cyfrowego aparatu fotograficznego • Zasady kompozycji ujêcia • Kolor i oġwietlenia • Fotografowanie ró¿nych tematów • Komputerowa obróbka zdjêæ • Eksport zdjêæ do ró¿nych aplikacji Naucz siê ġwiadomie wykorzystywaæ wszystkie mo¿liwoġci, jakie oferuje Ci fotografia cyfrowa. Spis treści Zamiast wstępu...................................................p...................................................p........... ...........................5 Rozdział 1. Wybór aparatu cyfrowego ...................................................p...................................................................7 Obiektyw ...................................................1...................................................1............................ 10 Rozdzielczość...................................................1...................................................1..................... 11 Opcje przechowywania w pamięci ...................................................1........................................ 11 Wizjer i wyświetlacz LCD ...................................................1...................................................1.12 Odwieczny dylemat — kompakt czy lustrzanka?...................................................1.................. 12 Rozdział 2. Układy regulacji aparatu...................................................p...................................................................15 Rozdział 3. Wyposażenie dodatkowe ...................................................p.................................................................25 Statywy i elementy podporowe ...................................................1............................................. 25 Obiektywy i nakładki na obiektywy ...................................................1...................................... 27 Filtry...................................................1...................................................1............................. 29 Rozdział 4. Techniki podstawowe ...................................................p........................................................................33 Zdjęcie musi mieć temat...................................................1...................................................1..... 33 Rozdział 5. Kompozycja...................................................p...................................................p.. .........................................43 Kadr i punkt widzenia ...................................................1...................................................1........ 43 Umieszczenie obiektu w kadrze ...................................................1............................................ 46 Obramowanie ...................................................1...................................................1..................... 49 Kontrast ...................................................1...................................................1.............................. 50 Równowaga...................................................1...................................................1........................ 51 Rozdział 6. Użycie koloru...................................................p...........................................................................................53 Rozdział 7. Światło i oświetlenie ...................................................p...........................................................................57 Oświetlenie studyjne ...................................................1...................................................1.......... 62 Rozdział 8. Fotografowanie różnych obiektów...................................................p..............................................65 Natura...................................................1...................................................1................................. 65 Architektura...................................................1...................................................1........................ 71 Ludzie...................................................1...................................................1................................. 73 Sport ...................................................1...................................................1................................... 80 4 Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia zaawansowane Fotografowanie nocą ...................................................1...................................................1.......... 81 Martwa natura ...................................................1...................................................1.................... 82 Makrofotografia, fotografia zbliżeń...................................................1....................................... 86 Rozdział 9. Dostępne narzędzia i podstawowe operacje ...................................................p........................93 Zapisywanie i przeglądanie zdjęć...................................................1.......................................... 94 Kadrowanie, skalowanie, zmiana rozdzielczości ...................................................1............ 97 Korekta błędów ...................................................1...................................................1.......... 102 Zabawa z kolorem ...................................................1...................................................1...... 109 Zastosowanie maski ...................................................1...................................................1... 113 Ostrość ...................................................1...................................................1....................... 116 Rozdział 10. Drukowanie...................................................p...................................................p.. ........................................121 Podstawy reprodukcji kolorów...................................................1............................................ 126 Przygotowanie i eksportowanie pliku do innej aplikacji ...................................................1..... 129 Adobe After Effects ...................................................1...................................................1... 129 Adobe Illustrator ...................................................1...................................................1........130 CorelDRAW...................................................1...................................................1............... 130 Format EPS ...................................................1...................................................1................ 130 Format DCS 2.0 ...................................................1...................................................1......... 131 Format TIFF...................................................1...................................................1............... 132 Podsumowanie ...................................................p...................................................p............. ....................133 Rozdział 5. Kompozycja Sposób, w jaki komponuje się zdjęcie, układ elementów w kadrze i ich relacje pomiędzy sobą mogą stworzyć doskonały obraz, jak i zdecydować o jego nieudanym charakte- rze. Kadr, umiejscowienie w nim głównego obiektu lub obiektów oraz punkt widze- nia, który się wybierze — wszystkie te elementy mają bezsprzeczny wpływ na uzyskiwa- ny efekt. Kadr i punkt widzenia Kompozycja zdjęcia to przede wszystkim proporcje klatki. Jest to również jeden ze sposo- bów eliminowania ze sceny obiektów, które nie są związane z tematem zdjęcia. Każdy z ro- dzajów fotografii ma wstępnie zarezerwowany pewien typ kadrowania. Drzewa, portrety oraz wysokie budynki aż się proszą o kadr pionowy, tymczasem krajobrazy, zespoły sportowe i zwierzęta najlepiej wyglądają w kadrze poziomym. Niektóre tematy, które nie mają wyraźnych linii pionowych lub poziomych, najlepiej prezentują się w kadrze kwa- dratowym. Podstawowe rodzaje kadrów to: (cid:1) kadr poziomy (cid:1) kadr panoramiczny (cid:1) kadr kwadratowy (cid:1) kadr pionowy Z każdym z nich wiążą się mocne fizyczne skojarzenia. 44 Ćwiczenie 5.1. Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia zaawansowane Wykonaj zdjęcie wybranej sceny w najbardziej charakterystyczny dla człowieka sposób, czyli trzymając aparat poziomo. Następnie sfotografuj scenę w kadrze pionowym. Po- wtórz ćwiczenie kilkanaście razy dla różnych obiektów. Staraj się fotografować zwierzęta, pojazdy w ruchu, osoby i krajobrazy. Przyjrzyj się wykonanym zdjęciom i zastanów się, do których typów fotografii który rodzaj kadru pasuje najlepiej. (cid:1) Kadr poziomy — jest dla człowieka najbardziej naturalnym sposobem postrzegania świata. Dzieje się tak dlatego, że budowa ludzkich oczu powoduje naturalne oglądanie świata bardziej w poziomie niż w pionie, czy w kwadracie Z tego samego powodu filmy w telewizji i w kinie są wyświetlane w formacie poziomym. Dlatego większość aparatów została tak zaprojektowana, że najwygodniej jest je trzymać w pozycji poziomej. Zazwyczaj, gdy coś oglądamy, wzrok jest prowadzony od lewej do prawej, ale oczy przyciąga najbardziej interesujące miejsce. Wszystkie linie poziome i układ przestrzeni w poziomie są wzmocnione. Kadr poziomy jest naturalny przy portretowaniu grupy osób, wąskich obiektów, krajobrazu (rysunek 5.1) oraz w sytuacji, gdy chcemy przedstawić ruch (obiekt zdjęcia powinien „wjeżdżać” w kadr). Rysunek 5.1. Zdjęcia krajobrazu najlepiej wyglądają w kadrze poziomym lub panoramicznym (cid:1) Kadr pionowy — wykonanie zdjęcia w kadrze pionowym powoduje, że wrażenie obrazu jest u odbiorcy zdominowane. Oczy przebiegają obraz od góry do dołu (najczęściej, lub ewentualnie od dołu do góry), szukając relacji w strefach góra-dół. Wielu początkujących fotografów nie docenia możliwości, jakie daje kadr pionowy (rysunek 5.2). (cid:1) Kadr kwadratowy — symetria tego kadru powoduje, że ma on najbardziej neutralny wpływ na charakter obrazu, gdyż nie ma dominacji poziomów ani pionów. Kadr sam w sobie jest szalenie wyważony i może się to przyczynić do tego, że kompozycja stanie się mało atrakcyjna. Dlatego właśnie komponowanie zdjęć w kwadracie nie jest zadaniem prostym (rysunek 5.3). 45 Rozdział 5. (cid:1) Kompozycja Rysunek 5.2. Zdarzają się sytuacje, w których fotografowanie pejzażu wymaga użycia kadru pionowego. Zasadniczo kadr pionowy jest zarezerwowany dla zdjęć architektury i portretów. Ale nie są to jak widać sztywne reguły Rysunek 5.3. W kwadratowym kadrze najlepiej prezentują się obiekty symetryczne. Mogą to być kwiaty, ale równie dobrze będzie wyglądała sfotografowana w ten sposób okrągła klatka schodowa. Jeśli wymagany jest kadr kwadratowy, nie należy się go obawiać, tylko przyciąć zdjęcie do kwadratu Ćwiczenie 5.2. Wykonaj zdjęcie obiektu „na wprost”. Następnie zmień punkt widzenia — możesz się schylić i wykonać ujęcie z żabiej perspektywy lub wejść wyżej i wykonać zdjęcie z ptasiej perspektywy. Wybierz punkt widzenia, który najlepiej przedstawia wybraną scenę. Czy za- uważyłeś, że punkt widzenia znacząco zmienia przedstawioną sytuację? Staraj się o tym pamiętać, szczególnie wykonując zdjęcia reportażowe. Najważniejszy wpływ na układ kompozycji obrazu fotograficznego ma punkt widzenia. Pozycja aparatu, jaką wybierze fotograf pociąga za sobą serię wzajemnych relacji. Przesu- nięcie punktu widzenia w lewo lub w prawo natychmiast zmienia pozycję najbliższe- go elementu sceny w stosunku do najbardziej odległego. Spojrzenie z góry eliminuje wcześniejsze tło i zwiększa obecność płaszczyzn poziomych w obrazie. Porównaj ry- sunki 5.4 i 5.5. 46 Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia zaawansowane Rysunek 5.4. W tak skomponowanym kadrze nacisk jest położony na wodospad, a osoby wydają się jedynie uzupełnieniem sceny. Twarz dziecka jest całkowicie niewidoczna Rysunek 5.5. Zmiana punktu widzenia spowodowała usunięcie z kadru wodospadu, a większy nacisk został położony na fotografowane osoby. Dzięki temu twarz dziecka jest dobrze widoczna Jak łatwo się domyślić, obniżenie punktu widzenia powoduje zmniejszenie powierzchni płaszczyzn poziomych na pierwszym planie. Podejście bliżej lub oddalenie się od fotogra- fowanej sceny zmienia proporcje wielkości bliższych i dalszych przedmiotów. Pokazanie obiektu z innej strony może zmienić charakter całego obrazu. Często minimalne przesu- nięcie aparatu powoduje gwałtowne zmiany kształtu przedmiotów i ułożenia obiektów w kadrze. Umieszczenie obiektu w kadrze Kompozycja fotograficzna zależy od wyboru odległości, punktu i kąta widzenia. Na przy- kład pochylenie osi patrzenia w górę lub w dół powoduje zmianę położenia całej sceny w kadrze. Stosunek wielkości jednych partii obrazu do innych całkowicie ulega zmianie. Łatwo też w można w dowolnym punkcie kadru wyeksponować interesujący Cię element sceny. Rozdział 5. (cid:1) Kompozycja 47 Ćwiczenie 5.3. Wykonaj zdjęcie osoby w kadrze poziomym, umieszczając ją w środku kadru. Następnie przesuń obiektyw w lewo i umieść fotografowaną osobę w jednej trzeciej odległości od pionowej krawędzi kadru. Czy zauważyłeś różnicę pomiędzy tymi dwoma zdjęciami? Które z nich bardziej Ci się podoba? Z pewnością zauważyłeś, że umieszczanie tematu poza środkiem zdjęcia zazwyczaj bar- dzo korzystnie wpływa na kompozycję. Elementy znajdujące się pośrodku kadru często wyglądają nieruchomo i statycznie, natomiast obiekty ulokowane z jednej lub z drugiej strony dają wrażenie ruchu. Porównaj rysunki 5.6 i 5.7. Rysunek 5.6. Osoba umieszczona w centralnej części kadru nie tworzy ciekawej kompozycji Rysunek 5.7. Przesunięcie fotografowanych osób w silny punkt zdjęcia sprawiło, że powstała dynamiczna równowaga w kadrze. Znajdujące się z tyłu wieżowce są równoważone poprzez umieszczone na pierwszym planie osoby Można wyobrazić sobie podział powierzchni całego obrazu dwoma liniami pionowymi oraz dwoma liniami poziomymi na trzy równe części. Umieszczając obiekt zdjęcia na którejkolwiek z tych linii lub w punktach przecięć pozwoli Ci otrzymać lepszą kompozy- cję. Jest to tzw. złota reguła lub reguła mocnych punktów (punkty przecięcia linii). Dla ustalenia, jak będzie wyglądała kompozycja, albo gdzie powinny przebiegać naturalne podziały, możesz użyć ramki kadrującej. Pamiętaj, że jeśli tematem zdjęcia jest osoba, zwierzę czy pojazd, to powinien on być w taki sposób zaaranżowany w kompozycję poziomą, aby przód był zwrócony w kierunku zdję- cia. W przeciwnym razie skierujesz uwagę obserwatora na przestrzeń znajdującą się poza zdjęciem, a przecież tego właśnie nie chcesz. 48 Ćwiczenie 5.4. Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia zaawansowane Fotografując krajobraz wykonaj trzy zdjęcia tej samej scenerii, na których linia hory- zontu będzie za każdym razem przebiegała w innym miejscu kadru. Umieść ją w jednej trzeciej odległości od górnej krawędzi kadru, w połowie kadru i w dwóch trzecich odle- głości od górnej krawędzi kadru. Zastanów się czym się od siebie różnią te zdjęcia. Jaki efekt uzyskałeś na każdym z nich? Horyzont jest często główną linią podziału pomiędzy przestrzeniami w otwartym krajo- brazie. Jeśli linia horyzontu jest umieszczona centralnie to dzieli ona obraz na dwie połowy, z których każda ma tę samą siłę oddziaływania. Może to powodować zmniejszenie siły oddziaływania poszczególnych elementów zdjęcia. Całość zależy od wartości tonalnej i kształtów w każdej połowie. Czasami centralny podział powoduje całkowitą symetrię obrazu (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Linia horyzontu jest umieszczona na środku zdjęcia. Obraz jest podzielony na dwie połowy, z których każda ma taką samą siłę oddziaływania Jeśli na zdjęciu umieścisz linię horyzontu nisko to automatycznie większą część zdjęcia zajmie niebo dając zdjęciu tzw. „oddech” (rysunek 5.9). Rysunek 5.9. Zdjęcie nabrało „oddechu” przez przesunięcie linii horyzontu w dół. Teraz większą część kadru zajmuje niebo Chociaż różnice w skali zdjęcia są relatywnie małe, kilka elementów na pierwszym planie daje wrażenie większej odległości. Stosując ten typ kadrowania możesz również uprościć zdjęcie, jednak pamiętaj aby pozostawić dostateczne zrównoważenie tonalne dołu zdjęcia dla stabilności kompozycji. Wysoko umieszczona linia horyzontu powoduje wprowadzenie urozmaicenia, a zaakcen- towany w ten sposób pierwszy plan staje się głównym tematem zdjęcia (rysunek 5.10). Rozdział 5. (cid:1) Kompozycja 49 Rysunek 5.10. Wysoko umieszczona linia horyzontu powoduje wprowadzenie urozmaicenia Jeśli dodatkowo wprowadzisz kilka dodatkowych elementów, które znajdują się blisko obiektywu, to podkreślisz w ten sposób odległość między najbliższymi i najdalszymi par- tiami obrazu. Uzyskasz w ten sposób wrażenie głębi.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: