Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 010993 24121702 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie III - książka
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0080-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy o obróbce fotografii cyfrowych

Aparat cyfrowy, mimo licznych funkcji ułatwiających wykonanie zdjęcia, sam nie zrobi dobrej fotografii. Nawet zdjęcia wykonane przez profesjonalnego fotografika, korzystającego z doskonałego sprzętu, wymagają czasem pewnych poprawek -- korekcji kolorystyki, kompensacji wpływu nieprawidłowego lub nierównomiernego oświetlenia, wyprostowania 'uciekającego horyzontu', poprawy ostrości, a czasem nawet drobnych modyfikacji wyglądu fotografowanego modela. Na szczęście natura fotografii cyfrowej umożliwia realizację takich zmian bez konieczności zakupu profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego -- wystarczy komputer i odpowiednia aplikacja.

Książka 'Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie III' przedstawia techniki modyfikacji zdjęć cyfrowych stosowane przez profesjonalnych fotografików. Przeczytasz w niej o sposobach wykorzystywania filtrów i narzędzi Photoshopa do poprawy jakości fotografii oraz zmiany ich wyglądu. Dowiesz się, jak profesjonaliści radzą sobie z problemami, przed którymi stajesz. Nie znajdziesz tu nużących opisów poszczególnych filtrów Photoshopa -- zamiast tego dowiesz się, jak i do czego ich używać. Nie będziesz też musiał zastanawiać się, jak dobrać parametry narzędzi -- w tej książce znajdziesz gotowe receptury.

Poznaj techniki obróbki obrazów cyfrowych
stosowane przez zawodowców.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie III Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 83-246-0080-9 Tytu³ orygina³u: The Photoshop CS2 Book for Digital Photographers Format: B5, stron: 488 Kompendium wiedzy o obróbce fotografii cyfrowych (cid:129) Uporz¹dkuj i opisz swoj¹ kolekcjê zdjêæ (cid:129) Wykonaj korektê fotografii w trybie RAW (cid:129) Popraw b³êdy kadrowania (cid:129) Usuñ szumy, zniekszta³cenia i przebarwienia (cid:129) Poznaj profesjonalne techniki wyostrzania Aparat cyfrowy, mimo licznych funkcji u³atwiaj¹cych wykonanie zdjêcia, sam nie zrobi dobrej fotografii. Nawet zdjêcia wykonane przez profesjonalnego fotografika, korzystaj¹cego z doskona³ego sprzêtu, wymagaj¹ czasem pewnych poprawek — korekcji kolorystyki, kompensacji wp³ywu nieprawid³owego lub nierównomiernego oœwietlenia, wyprostowania „uciekaj¹cego horyzontu”, poprawy ostroœci, a czasem nawet drobnych modyfikacji wygl¹du fotografowanego modela. Na szczêœcie natura fotografii cyfrowej umo¿liwia realizacjê takich zmian bez koniecznoœci zakupu profesjonalnego sprzêtu laboratoryjnego — wystarczy komputer i odpowiednia aplikacja. Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie III” przedstawia techniki modyfikacji zdjêæ cyfrowych stosowane przez profesjonalnych fotografików. Przeczytasz w niej o sposobach wykorzystywania filtrów i narzêdzi Photoshopa do poprawy jakoœci fotografii oraz zmiany ich wygl¹du. Dowiesz siê, jak profesjonaliœci radz¹ sobie z problemami, przed którymi stajesz. Nie znajdziesz tu nu¿¹cych opisów poszczególnych filtrów Photoshopa — zamiast tego dowiesz siê, jak i do czego ich u¿ywaæ. Nie bêdziesz te¿ musia³ zastanawiaæ siê, jak dobraæ parametry narzêdzi — w tej ksi¹¿ce znajdziesz gotowe receptury. (cid:129) Katalogowanie zdjêæ za pomoc¹ nowej przegl¹darki Bridge (cid:129) Edycja i korekcja zdjêæ w formacie RAW (cid:129) Kadrowanie i skalowanie fotografii cyfrowych (cid:129) Kalibracja barwna monitora i aparatu fotograficznego (cid:129) Korekcja kolorów, usuwanie przebarwieñ i kompensacja b³êdów oœwietlenia (cid:129) Konwersja fotografii barwnych do skali szaroœci (cid:129) Retusz i usuwanie zbêdnych obiektów ze zdjêæ (cid:129) Tworzenie panoram (cid:129) Wyostrzanie fotografii (cid:129) Sztuka prezentowania zdjêæ Poznaj techniki obróbki obrazów cyfrowych stosowane przez zawodowców Spis treści ROZDZIAŁ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nie Nie brookliński most... Podstawy obsługi programu Bridge Przechowywanie cyfrowych negatywów . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Przygotowanie stykówki na okładkę płyty CD . . . . . . . . . . . . 22 Podstawy obsługi programu Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Przeglądarka plików — odnajdywanie poszukiwanych zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Konfigurowanie wyglądu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . 36 Podgląd zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wyświetlanie informacji zapisanych w pliku ze zdjęciem (czyli metadanych). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wyszukiwanie zdjęć przy użyciu słów kluczowych. . . . . . . . . 40 Zmiana nazwy wybranego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Obracanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Sortowanie i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Usuwanie plików przy użyciu programu Bridge . . . . . . . . . . 52 ROZDZIAŁ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Daj mi ten most... Zaawansowane funkcje i polecenia programu Bridge Tworzenie pełnoekranowych pokazów slajdów . . . . . . . . . . . 56 Wyświetlanie i edycja metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Wsadowe przetwarzanie nazw plików. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Tworzenie szablonów metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Usuwanie metadanych z fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ROZDZIAŁ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Cała w tRAWie. Edycja zdjęć w formacie RAW Podstawowe informacje o formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . 72 Skalowanie i dobór rozdzielczości zdjęć w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Kadrowanie zdjęć zapisanych w formacie RAW . . . . . . . . . . 82 Prostowanie zdjęć zapisanych w formacie RAW . . . . . . . . . . 85 Automatyzacja przetwarzania zdjęć w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Wyostrzanie zdjęć w formacie RAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Kalibracja koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Redukcja szumu na zdjęciach w formacie RAW . . . . . . . . . . 91 Różnicowanie ekspozycji na zdjęciach w formacie RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Korygowanie efektu aberracji chromatycznej (to te kolorowe otoczki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Korygowanie kontrastu przy użyciu krzywych . . . . . . . . . . . . 98 Korygowanie (lub tworzenie) efektu winiety . . . . . . . . . . . .100 Zapisywanie fotografii RAW w formacie Digital Negative firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Tworzenie obrazków w formacie HDR . . . . . . . . . . . . . . . .103 8 Spis treści ROZDZIAŁ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Kingsajz. Skalowanie i kadrowanie Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Kadrowanie zgodne z regułą „złotego podziału”. . . . . . . . .109 Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . .112 Sztuczka umożliwiająca zachowanie proporcji zdjęcia podczas kadrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Tworzenie własnych ustawień narzędzia Crop (kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Tworzenie własnych formatów dokumentów. . . . . . . . . . . .119 Skalowanie cyfrowych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Automatyczne zapisywanie i skalowanie zdjęć . . . . . . . . . .124 Rewolucyjna metoda skalowania zdjęć do rozmiarów plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Zmniejszanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Skalowanie przy użyciu Smart Objects . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Problemy ze skalowaniem, czyli jak dotrzeć do niewidocznych uchwytów przekształcenia . . . . . . . . . . .134 Powiększanie obszaru roboczego przy użyciu narzędzia Crop (kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Prostowanie przekrzywionych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . .138 Automatyczne kadrowanie i prostowanie zdjęć . . . . . . . . .140 ROZDZIAŁ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Trzy kolory. Zarządzanie kolorem Konfigurowanie przestrzeni kolorów w aparacie fotograficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Wybór przestrzeni Adobe RGB (1998) w Photoshopie . . .146 Kalibracja monitora (metodą „po kosztach”) . . . . . . . . . . .149 Profesjonalna kalibracja monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Jak zdobyć (lub przygotować) własny profil drukarki? . . . .156 Drukowanie (czyli cel całej wyprawy) . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 ROZDZIAŁ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Kolor pieniędzy. Tajniki korekcji koloru Jedna uwaga, zanim cokolwiek skorygujesz! . . . . . . . . . . . .168 Korekcja kolorów fotografii cyfrowych. . . . . . . . . . . . . . . . .170 Automatyczna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Jak ułatwić sobie późniejszą korektę portretów studyjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Sztuczka Taza — korekcja koloru dwoma kliknięciami . . .184 Sztuczka Dave’a — znajdowanie neutralnej szarości . . . . .186 Korekta odcieni skóry na fotografiach przeznaczonych do druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Korekta odcieni skóry w obrazach RGB . . . . . . . . . . . . . . .192 Udoskonalona automatyczna korekta kolorów . . . . . . . . . .194 Szybkie korygowanie wybranych fragmentów obrazu. . . . .198 Usuwanie przebarwień jednym kliknięciem myszki . . . . . .200 Spis treści 9 ROZDZIAŁ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Black white. Photoshop w czerni i bieli Zastosowanie kanału jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Konwersja zdjęcia na obraz w skali szarości metodą mieszania kanałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 Konwersja zdjęcia na obraz w skali szarości metodą Scotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Tworzenie bichromii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 ROZDZIAŁ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Jak radzić sobie z szumem na fotografiach cyfrowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Rozjaśnianie zbyt ciemnych obszarów zdjęcia (cyfrowy efekt błysku doświetlającego) . . . . . . . . . . . . .228 Kompensacja prześwietlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Naprawianie nierównomiernie doświetlonych zdjęć . . . . .234 Łatwy sposób poprawiania niedoświetlonych zdjęć . . . . . .236 Korekcja ekspozycji w Photoshopie CS2 . . . . . . . . . . . . . . .238 Profesjonalne przyciemnianie i rozjaśnianie . . . . . . . . . . . .241 Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . .244 Korygowanie wad obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Ratowanie rozmytych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Korekta zniekształceń trapezoidalnych . . . . . . . . . . . . . . . .252 ROZDZIAŁ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 O dwóch takich, co ukradli księżyc. Usuwanie niepożądanych obiektów z fotografii Usuwanie obiektów przy użyciu stempla . . . . . . . . . . . . . . .258 Retuszowanie w linii prostej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Zasłanianie niepotrzebnych elementów zdjęcia . . . . . . . . .263 Usuwanie plamek i innych drobnych obiektów . . . . . . . . . .266 Usuwanie zbędnych obiektów przy użyciu narzędzia Patch (łatka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Retusz perspektywiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 Wydzielanie postaci z tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 ROZDZIAŁ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Fotografia. Retusz portretów Usuwanie przebarwień na skórze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Retuszowanie piegów i trądziku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Usuwanie ciemnych kręgów pod oczami . . . . . . . . . . . . . . .294 Usuwanie oznak starzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Zmiana koloru włosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Szybkie wybielanie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 Wybielanie białek oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 10 Spis treści Uwydatnianie i rozjaśnianie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 Zmiana koloru oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Uwydatnianie brwi i rzęs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Wybielanie zębów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 Usuwanie niepożądanych odbić światła . . . . . . . . . . . . . . . .320 Zaawansowane wygładzanie skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Przekształcanie grymasu w uśmiech . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 Cyfrowa operacja nosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Odchudzanie i wysmuklanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Pozbywamy się tłuszczyku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 ROZDZIAŁ 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Wystrzałowa trzydziestkaósemka. Efekty specjalne dużego kalibru Budowanie dramaturgii obrazu przy użyciu oświetlenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Efekt zmiękczenia ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Przyciemniane krawędzie (efekt winiety) . . . . . . . . . . . . . . .340 Tworzenie realistycznych cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 Dopasowywanie obrazków do kształtu obiektów . . . . . . . .344 Imitacja bichromii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 Naśladowanie efektów działania filtrów fotograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Łączenie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Naśladowanie efektu fotografowania w podczerwieni . . . .356 Neutralny filtr gradientowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Wklejanie fragmentów zdjęć z zachowaniem odpowiedniej perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 ROZDZIAŁ 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Oczy szeroko… otwarte. Tworzenie panoram Ręczny montaż zdjęć panoramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . .368 Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych za pomocą narzędzia Photomerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373 Korygowanie różnic w jasności segmentów panoramy . . . .378 Zaawansowane funkcje łączenia panoram w module Photomerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 ROZDZIAŁ 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Ostry dyżur. Techniki wyostrzania Najprostszy sposób na wyostrzenie obrazu . . . . . . . . . . . . .386 Wyostrzanie w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Wyostrzanie w trybie Luminosity (jasność) . . . . . . . . . . . . .398 Filtr Smart Sharpen (inteligentne wyostrzanie) Photoshopa CS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Wyostrzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Ekstremalne wyostrzanie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 Zaawansowane wyostrzanie portretów kobiet . . . . . . . . . . .410 Spis treści 11 ROZDZIAŁ 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Superprodukcja. Właściwa oprawa projektów Plakaty z mozaiką zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 Cyfrowa ramka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 Plakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 Przygotowanie zdjęć do umieszczenia w galerii . . . . . . . . .428 Układanka slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 ROZDZIAŁ 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Vabank. Prezentacja, która robi wrażenie Osadzanie znaku wodnego i dołączanie informacji o prawach autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 Tworzenie własnego znaku informującego o prawach autorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442 Ochrona plików systemem Digimarc . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Prezentacja zdjęć na ekranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 Prezentowanie zdjęć w internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452 Wydruk zdjęć w kilku formatach na pojedynczym arkuszu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Jak zmienić wygląd pakietu obrazków? . . . . . . . . . . . . . . . .460 Wysyłanie zdjęć pocztą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . . . .464 Przygotowanie prezentacji i wysłanie jej klientowi . . . . . . .466 SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 12 Spis treści Przyznam się bez bicia — nie miałem pojęcia, jak zatytułować ten rozdział. Byłem tak zdesperowany, że postanowiłem poprosić żonę i syna o pomoc w wyszukaniu wszystkich tytułów piosenek, filmów i programów telewizyjnych, które zawierają słowa „obrazek”, „radzić sobie” albo „kłopoty”. Niestety, po zakończeniu zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej wiedziałem tyle, co i przed nią. Tymczasem żona, przedarłszy się przez moją obronę, wtargnęła na przedpole i w akcie ostatecznej desperacji zadzwoniła do teściowej (wyobraź Na kNa kłopoty… Bednarski Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami sobie, że ona mówi do niej „mamusiu”!), aby i tam poszukać natchnienia (tego typu działania podpadają pod kategorię „kształcenie i zdobywanie wiedzy z narażeniem życia i zdrowia” i powinny być dodatkowo opłacane przez mojego Wydawcę). w każdym razie teściowej przyszedł do głowy serial pt. „Na kłopoty… Bednarski”, z którego zapamiętała tyle, że bardzo podobał jej się odtwórca roli tytułowej. Po dłuższej rodzinnej dyskusji, która rozgorzała po mojej propozycji nieznacznego zmodyfikowania nagłówka na potrzeby książki (no, powiedz szczerze, czy „Na kłopoty… Scott, chłop złoty” brzmi aż tak źle?), postanowiłem pozostać przy oryginalnym tytule. Tak czy owak, rozdział wypełniony jest przeróżnymi wskazówkami, jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami. Być może jego tytuł i podtytuł są na tyle czytelne, że rozdział nie wymaga żadnego wstępu, a niektórzy z Was pewnie nawet ucieszyliby się spostrzegłszy, że pozostawiłem w tym miejscu dwie puste kartki, lecz to do mnie niepodobne, mój drogi. Niepodobne, ponieważ z całych sił troszczę się o kompletność i przydatność wszystkich materiałów zgromadzonych w swoich książkach. Troszczę się tak bardzo, że jeśli nawet któregoś dnia okazałoby się, że zużyłem do cna całą troskę, jaką pieczołowicie w sobie pielęgnuję, to sięgnąłbym głębiej; tak głęboko, by wydobyć na powierzchnię choćby kilka marnych kropel. Dlaczego? Ponieważ jestem troskliwy. Dlaczego jestem troskliwy? Bo jestem Troskliwym Misiem (nie uwierzysz, jest za kwadrans trzecia nad ranem, a ja piszę wstęp do pewnego rozdziału…). Na NaNa kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 225 Jak radzić sobie z szumem na fotografiach cyfrowych? Jeśli często fotografujesz w słabych warunkach oświetleniowych, problem szumu na zdjęciach zapewne nie jest Ci obcy. Czy może być coś gorszego od tych uciążliwych, czerwonych, zielonych lub niebieskich kropek, które pokrywają całą powierzchnię obrazu? No dobrze, czy poza dzisiejszą zwariowaną muzyką nastolatków w rodzaju Limp Bizkit albo… eee… Limp Bizkit może być coś gorszego od tego szumu? Okazuje się jednak, że istnieje sposób na jego redukcję (niezależnie od tego, jak go nazwiesz — „szumem kanału niebieskiego”, „szumem spowodowanym zbyt wysoką czułością ISO”, „rozmazanymi kolorami” lub po prostu „denerwującymi, czerwonymi, zielonymi i niebieskimi kropkami”). Aby się o tym przekonać, wykonaj poniższe ćwiczenie. Krok 1. Wczytaj wyraźnie zaszumione cyfrowe zdjęcie. Przeprowadź najpierw wszelkie niezbędne zmiany, takie jak korekcja koloru czy regulacje jasności i kontrastu (przy użyciu takich poleceń jak Shadow/ Highlight (cień/światło), Curves (krzywe) itp.). Działania te zazwyczaj powodują bowiem zwiększenie zaszumienia zdjęcia. Przykładowa fotografia pokazana na rysunku obok została zrobiona nocą, przy użyciu taniej, kompaktowej „cyfrówki”. Czerwone, zielone i niebieskie punkty pokrywają cały obszar zdjęcia, lecz szczególnie dobrze widać je na tle purpurowego nieba. Wiem, że trudno jest dostrzec tego typu zjawisko na tak niewielkiej ilustracji, jaką mogłem zamieścić w książce, więc na kolejnym rysunku umieściłem powiększony fragment zdjęcia, na którym efekt szumu cyfrowego jest już wyraźnie widoczny. Krok 2. Wybierz polecenie Reduce Noise (zmniejsz szum) z menu Filter/Noise (filtr/szum). Gdy pojawi się okno dialogowe tego polecenia, kliknij kilkakrotnie przycisk z symbolem plusa (+), znajdujący się tuż pod oknem podglądu filtra, aby powiększyć fragment przedstawiający niebo. w oknie podglądu pokazany jest fragment zdjęcia już po nałożeniu filtra, jeśli zatem chcesz przekonać się, jak wygląda ten fragment w oryginalnej postaci, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy w oknie podglądu. To bardzo prosta metoda pozwalająca na sprawdzenie efektów działania filtra z wybranymi ustawieniami i skorygowanie ich w razie potrzeby. 226 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Krok 3. Algorytm filtra zaprojektowany został w taki sposób, że najlepsze efekty zazwyczaj uzyskujemy po zwiększeniu wartości parametru Strength (intensywność) do około 7 lub 8. Ponieważ Twoim celem powinno być znalezienie kompromisu pomiędzy zachowaniem jak największej liczby szczegółów i jednoczesnym zredukowaniem zjawiska cyfrowego szumu, spróbuj zwiększyć wartość parametru Preserve Details (zachowaj szczegóły) do 40 lub nawet 50 . Wartość parametru Reduce Color Noise (zniweluj szum kolorowy) powinna wynosić pomiędzy 60 a 70 ; po wpisaniu wartości z tego przedziału spróbuj przesunąć jeszcze suwak tego parametru w prawo, aby przekonać się, jak bardzo można zredukować szum bez wyraźnego rozmycia zdjęcia. Wartość parametru Sharpen Details (wyostrz szczegóły) zazwyczaj nie powinna przekraczać 15 – 20 — zazwyczaj lepsze rezultaty uzyskujemy bowiem w wyniku zastosowania filtra Smart Sharpen (inteligentne wyostrzanie) po zniwelowaniu szumu na fotografii. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrane ustawienia. WSKAZÓWKA: Niektóre aparaty cyfrowe wprowadzają niepożądany efekt, który można nazwać „szumem w kanale koloru niebieskiego”, ponieważ to właśnie w tym kanale zdjęcia efekt szumu jest najwyraźniejszy. Jeśli masz do czynienia z takim właśnie zdjęciem, spróbuj włączyć opcję Advanced (zaawansowane), która umożliwia redukcję szumu w każdym z kanałów obrazu oddzielnie. Kliknij zakładkę Per Channel (na kanał), a następnie wybierz opcję Blue (niebieski) z listy Channel (kanał). Teraz, korzystając z suwaka parametru Strength (intensywność), możesz zredukować efekt szumu wyłącznie w kanale koloru niebieskiego. Przed... ...i po zniwelowaniu efektu szumu cyfrowego przy użyciu filtra Reduce Noise (zmniejsz szum) Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 227 Rozjaśnianie zbyt ciemnych obszarów zdjęcia (cyfrowy efekt błysku doświetlającego) W Photoshopie CS firma Adobe po raz pierwszy zaimplementowała eleganckie narzędzie służące do rozjaśniania nadmiernie ciemnych (lub przyciemniania zbyt jasnych) fragmentów zdjęcia, zwane — całkiem trafnie — Shadow/ Highlight (cień/światło). Polecenie to może być w użyciu proste niczym przesunięcie jednego suwaka, lecz jeśli zagłębisz się w oferowane przez nie opcje, okaże się, że możesz dzięki nim kontrolować najróżniejsze aspekty naświetlenia fotografii, nad którą pracujesz. Doskonale sprawdza się w przypadku zdjęć, które powinny być wykonane z wykorzystaniem dodatkowego błysku doświetlającego flesza (możesz traktować tę funkcję jako bardzo elastyczny efekt cyfrowego błysku doświetlającego), pozwala ona bowiem wydobyć skrywające się w cieniu detale lub zniwelować nadmierne odbłyski światła. Krok 1. Otwórz plik z fotografią, która wymaga korekt w zakresie doświetlenia (przykładowe zdjęcie pokazane na rysunku obok przedstawia fragment biurowca Chryslera w Nowym Jorku). Obiekt, oświetlony z boku i nieco z tyłu, był idealnym kandydatem do zastosowania błysku doświetlającego, gdyby tylko lampy błyskowe były tak silne, że zasięg rzędu kilkudziesięciu metrów nie stanowiłby dla nich problemu. Od czego jednak mamy Photoshopa? Krok 2. Wybierz polecenie Shadow/Highlight (cień/ światło) z menu Image/Adjustments (obrazek/ dopasuj). Y B L E K T T O C S © 228 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Krok 3. W oknie dialogowym Shadow/Highlight (cień/światło), które się wówczas pojawi, standardowe ustawienie parametru Amount (wartość) w sekcji Shadows (cienie) wynosi 50 . Możesz zwiększyć tę wartość, jeśli uważasz, że zdjęcie jest nadal niedostatecznie doświetlone, lub zmniejszyć, jeśli masz wrażenie, że jest zbyt jasne. w przypadku tego zdjęcia korygujemy intensywność cieni, lecz jeśli zamiast tego musielibyśmy zredukować rozjaśnione obszary zdjęcia, we wspomnianym oknie dialogowym należałoby zwiększyć wartość parametru Amount (wartość) w sekcji Highlights (światła). Krok 4. W przypadku omawianego zdjęcia korekcja cieni wynosząca 50 okazała się niewystarczająca, przesunąłem więc suwak parametru Amount (wartość) w sekcji Shadows (cienie) w prawo, aby dodatkowo rozjaśnić najciemniejsze fragmenty fotografii. Kliknięcie przycisku OK zatwierdza wprowadzone zmiany i zamyka okno polecenia Shadow/Highlight (cień/światło). Krok 5. Jeśli będziesz potrzebował bardziej precyzyjnej kontroli nad parametrami zdjęcia niż ta, jaką mogą zaoferować dwa opisane suwaki, kliknij pole wyboru Show More Options (pokaż więcej opcji) w lewym dolnym narożniku okna dialogowego. Natychmiast po zaznaczeniu tej opcji dostaniesz do dyspozycji pełen komplet zabawek, pokazany na rysunku ilustrującym 6. krok tego ćwiczenia. Nie daj się zastraszyć baterii suwaków, która pojawi się przed Twoimi oczami. Zazwyczaj korekta zdjęcia dotyczy wyłącznie cieni lub obszarów nadmiernie rozjaśnionych — a nie obydwu tych zakresów tonalnych równocześnie. Możesz więc spokojnie zignorować połowę dostępnych parametrów. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 229 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 6. Zaawansowanych opcji dostępnych w oknie Shadow/Highlight (cień/światło) używam zazwyczaj wówczas, gdy po rozjaśnieniu obszaru cieni zdjęcie wygląda sztucznie i „mdło”. Polecenie Shadow/Highlight (cień/światło) miewa tendencje do takiego właśnie zniekształcania charakterystyki tonalnej zdjęcia, szczególnie w przypadku fotografii portretowych. w opisywanym przykładzie pomocne może okazać się obniżenie wartości parametru Amount (wartość) w sekcji Shadows (cienie) do około 25 , a następnie zwiększenie wartości parametrów Tonal Width (szerokość tonalna) i Radius (promień) w tej samej sekcji (możesz po prostu przeciągnąć suwaki tych parametrów w prawo). Dzięki tym zabiegom zdjęcie powinno nabrać bardziej wyrazistego wyglądu. Działanie opisywanych suwaków jest następujące: obniżenie wartości parametru Tonal Value (szerokość tonalna) pozwala na skorygowanie wyłącznie najciemniejszych obszarów zdjęcia. Zwiększenie tego parametru sprawia, że korekta będzie dotyczyć stopniowo coraz szerszej gamy cieni. Zwiększ go jeszcze trochę, a okaże się, że działanie funkcji obejmie także półcienie. Podobnie działają suwaki w sekcji Highlights (światła). Parametr Radius (promień) pozwala określić, jak wiele pikseli ulegnie wpływowi wykonywanej korekty, jeśli więc Twoim zamiarem jest zwiększenie obszaru, który modyfikujesz, wystarczy, że zwiększysz wartość tego parametru. Zwiększenie szczegółowości obszarów zacienionych może spowodować nadmierne wysycenie barw. W takim przypadku zmniejsz wartość parametru Color Correction (korekta koloru). Suwak ten w rzeczywistości działa jak współczynnik nasycenia barw zdjęcia ograniczony do obszaru poddawanego działaniu polecenia Shadow/Highlight (cień/światło). Do Twojej dyspozycji pozostaje też suwak Midtone Contrast (kontrast półtonu), pozwalający na dokonanie korekcji kontrastu półcieni. Przed... ...i po rozjaśnieniu zakresu cieni przy użyciu polecenia Shadow/Highlight (cień/światło) 230 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami I S E G A M R E T P U J © I Krok 7. W porządku, udało nam się poprawić zdjęcie, które cierpiało na niedostateczną czytelność zakresu cieni. Warto jednak jeszcze przekonać się, w jaki sposób działa korekcja świateł. Ponieważ w przypadku zdjęcia, nad którym przed chwilą pracowaliśmy, zakres świateł jest bardzo ubogi w szczegóły, postanowiłem znaleźć inną fotografię, która może stanowić dobrą ilustrację tego problemu. Wybierz zatem ponownie polecenie Shadow/Highlight (cień/światło) z menu Image/Adjustments (obrazek/dopasuj) i zmniejsz wartość parametru Amount (wartość) w sekcji Shadows (cienie) do 0 . Krok 8. Przesuń teraz suwak parametru Amount (wartość) w sekcji Highlights (światła) w prawo, aby przyciemnić zakres świateł. Jest to o tyle nietypowe, że przesuwanie w prawą stronę suwaków różnych parametrów w Photoshopie zazwyczaj powoduje zwiększenie jakiejś wartości — tutaj wręcz przeciwnie — zabieg ten sprawia, że zmniejsza się intensywność i jaskrawość świateł. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 231 Kompensacja prześwietlenia Czy podczas oglądania własnych zdjęć nie zdarzają Ci się takie chwile, w których nagle uświadamiasz sobie, że po pierwsze — flesz błysnął, chociaż nie powinien, po drugie — ustawiłeś się zbyt blisko fotografowanego obiektu i wszystko zostało prześwietlone, czy wreszcie, po trzecie — nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji do posługiwania się fleszem i dlatego ktoś powinien Ci go zabrać, nawet gdyby to wymagało wycięcia lampy z korpusu aparatu? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na choćby jedno z tych pytań, to niniejszy poradnik przywracania do życia zdjęć zaświeconych na śmierć pomoże Ci odzyskać reputację i zachować aparat w stanie nienaruszonym. Krok 1. Otwórz plik z fotografią cierpiącą na jakąś odmianę „fleszofobii”. w rozpatrywanym tutaj przykładzie będziemy mieli do czynienia ze zdjęciem, które zostało pozbawione większości szczegółów w związku z niewłaściwym użyciem lampy błyskowej (chodzi głównie o buzię dziecka na pierwszym planie, albowiem scena w tle naświetlona jest poprawnie). Krok 2. Utwórz kopię warstwy ze zdjęciem, przeciągając ją ponad ikonę Create a New Layer (utwórz warstwę) w dolnej części palety warstw. Następnie zmień tryb mieszania tej warstwy z Normal (zwykły) na Multiply (mnożenie). Ponieważ ten tryb mieszania działa rzeczywiście jak „mnożnik”, jego użycie pozwala przywrócić prześwietlonej fotografii znaczną część niewidocznych początkowo detali. Ponieważ po jednokrotnym skopiowaniu warstwy tła buzia dziewczynki zapewne nadal jest prześwietlona, spróbujmy wykonać przynajmniej jeszcze jedną jej kopię. Y B L E K A R B E L A K © 232 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Krok 3. Naciśnij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby ponownie powielić skopiowaną warstwę tła w trybie Multiply (mnożenie). Zabieg ten spowodował przywrócenie wielu niewidocznych dotąd szczegółów i odrobinę zrównoważył kolorystykę buzi dziecka, lecz miał również swoje złe skutki — tło zdjęcia i włosy zostały nadmiernie przyciemnione. Poradzimy sobie jednak także i z tym problemem — kliknij ikonę Add a Layer Mask (Utwórz maskę warstwy), znajdującą się na dole palety warstw. Krok 4. Naciśnij klawisz X, aby zmienić kolor narzędzia na czarny, a następnie naciśnij klawisz B, aby włączyć narzędzie Brush (pędzel). Kliknij miniaturę bieżącej końcówki pędzla znajdującą się na pasku opcji i z przybornika, który się wówczas otworzy, wybierz średniej wielkości końcówkę o miękkich krawędziach. Rozpocznij od zamalowania włosków dziewczynki i tła zdjęcia. w miarę postępów malowania, stopniowo odsłaniana będzie jaśniejsza warstwa, znajdująca się pod spodem. Jeśli chcesz, zamaluj także granatowe ubranko dziecka, które także zostało nadmiernie przyciemnione. Twoim celem powinno być przywrócenie naturalnej równowagi jasności zdjęcia na tyle, na ile tylko będzie to możliwe. Uwaga! Jeśli w pewnym momencie nieposłuszna ręka zamaluje fragment, który zamalowany być nie powinien — nie martw się. Wystarczy, że zmienisz kolor narzędzia na biały (naciskając klawisz X) i ponownie zamalujesz popełniony błąd. Możliwość łatwego retuszu błędów jest jedną z największych zalet stosowania masek warstw. Przed Po Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 233 Naprawianie nierównomiernie doświetlonych zdjęć Niektórzy fotografowie objawiają naturalną skądinąd tendencję do reagowania stosownie do najbliższego otoczenia, w którym się znajdują, zamiast do tego, co widzą, patrząc przez obiektyw aparatu. Na przykład podczas pobytu na koncercie w hali widzą na scenie dziesiątki reflektorów, które ją oświetlają. Co ciekawe jednak, wielu z nich wychodzi wówczas z założenia, że w tym wszystkim brakuje jeszcze jednego źródła światła, czyli ich lampy błyskowej, bo akurat w tym miejscu, w którym siedzą, jest ciemno. Kiedy potem oglądasz takie zdjęcie, widać na nim, że błysk flesza oświetlił wszystkich widzów siedzących przed fotografującym i tym samym nadszarpnął jakość udanego pod innymi względami ujęcia. Prześledźmy zatem szybki sposób nadawania zdjęciom takiego wyglądu, jak gdyby lampa błyskowa rzeczywiście nie została użyta. Krok 1. Otwórz plik z fotografią, w której użycie lampy błyskowej zrujnowało część obrazu (zupełnie jak na pokazanym obok zdjęciu, zrobionym w parku rozrywki Walta Disneya na Florydzie. Głównym obiektem na fotografii miał być przepięknie oświetlony zamek, a nie turyści, choć nie mam żadnych wątpliwości, że są to naprawdę mili ludzie). Naciśnij klawisz L, aby włączyć narzędzie Lasso, a następnie narysuj zaznaczenie obejmujące tę część zdjęcia, która została niepotrzebnie doświetlona błyskiem flesza (na przykładowym zdjęciu będzie to tłum turystów na pierwszym planie). Y B L E K T T O C S © Krok 2. Następną czynnością, którą powinniśmy wykonać, jest naniesienie poprawki do zakresu tonalnego w zaznaczonym obszarze. Nie chcemy jednak, aby efekt tej poprawki kłuł w oczy. Trzeba zatem zmiękczyć nieco krawędzie narysowanego zaznaczenia, dzięki czemu zmiana kolorystyki nie będzie wydawać się zbyt gwałtowna, a retusz płynnie wtopi się w tło. w tym celu wybierz polecenie Feather (wtapianie) z menu Select (zaznacz). w oknie dialogowym Feather (wtapianie) wprowadź wartość wtopienia równą 25 pikseli. (Nawiasem mówiąc, owe 25 pikseli to wartość, która niekoniecznie będzie odpowiednia dla Twojego zdjęcia. Regułą jest tu wybór promienia wtopienia w zależności od rozdzielczości obrazu — im większa, tym większy powinien być promień). 234 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Krok 3. Łatwiej będzie Ci wybrać prawidłowy promień wtopienia, jeśli ukryjesz widok krawędzi selekcji (graficy nazywają je niekiedy „maszerującymi mrówkami”). Uważaj jednak, abyś nie usunął samego zaznaczenia — powinno ono pozostać niezmienione — chodzi bowiem tylko o ukrycie rozpraszających uwagę krawędzi. Naciśnij Ctrl+H (Mac OS: Command+H), a następnie skorzystaj ze skrótu Ctrl+L (Mac OS: Command+L), aby wydać polecenie Levels (poziomy). w dolnej części okna znajdują się suwaki Output Levels (poziomy wyjścia). Przeciągnij biały suwak w lewo, co spowoduje przyciemnienie zaznaczonego obszaru. Jeśli ukryłeś krawędzie zaznaczenia, nie powinieneś mieć żadnego problemu z idealnym dopasowaniem kolorystyki retuszowanego fragmentu do jego otoczenia. Na koniec naciśnij Ctrl+D (Mac OS: Command+D), aby anulować niepotrzebne już zaznaczenie — i gotowe! Przed: lampa błyskowa jest zbyt słaba, by oświetlić zamek znajdujący się kilkaset metrów przed fotografującym Po: niepożądane rozjaśnienie pierwszego planu fotografii zostało zniwelowane, a zdjęcie — ocalone Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 235 Łatwy sposób poprawiania niedoświetlonych zdjęć Przedstawiam przepis na korektę tonalną obrazu dla tych, którzy nie znoszą wykonywać korekt tonalnych. Statystyki twierdzą, że ponad 60 milionów Amerykanów cierpi z powodu paraliżującego zmysły strachu przed WKT (Wykonywaniem Korekcji Tonalnych). Omówiona tutaj technika nie wymaga żadnej znajomości poleceń takich jak Levels (poziomy) lub Curves (krzywe) i pewnie dlatego jest tak popularna. Dodatkowo z łatwością jej wykonania idą w parze znakomite rezultaty, jakie pozwala uzyskać podczas naprawiania niedoświetlonych zdjęć. Krok 1. Otwórz plik z jakąś niedoświetloną fotografią. Na rysunku obok pokazano zdjęcie, które powinno być zrobione przy dłuższym czasie naświetlania, z lampą błyskową, lub też przy użyciu obydwu tych technik. Krok 2. Naciśnij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby utworzyć kopię warstwy tła. Nowa warstwa otrzyma domyślną nazwę Layer 1 (warstwa 1). Zmień tryb mieszania tej nowej warstwy z Normal (zwykły) na Screen (mnożenie odwrotności), mocno rozjaśniając w ten sposób całą fotografię. Y B L E K T T O C S © 236 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Krok 3. Jeśli obraz wciąż nie jest wystarczająco jasny, powtórz ostatnio wykonaną czynność, czyli skopiuj aktywną warstwę, naciskając skrót klawiaturowy Ctrl+J (Mac OS: Command+J), i zmień tryb mieszania otrzymanego w ten sposób duplikatu na Screen (mnożenie odwrotności). w zależności od początkowej jakości fotografii, możesz potrzebować nawet kilku takich warstw, dlatego nie wstydź się i kopiuj je tak długo, aż obraz zacznie wyglądać tak, jak powinien. Krok 4. Może się zdarzyć, że po wykonaniu którejś z kolei kopii warstwy obraz nagle zacznie wyglądać tak, jak gdyby był prześwietlony. W tym momencie będziesz więc potrzebować czegoś w rodzaju „połowy warstwy” lub — innymi słowy — „połowy doświetlenia”. Zmniejsz wartość parametru Opacity dla najnowszej kopii warstwy ze zdjęciem na tyle, by fotografia uzyskała poprawny wygląd. 100-procentowe krycie oznacza, że zawartość warstwy jest w pełni widoczna, a 0-procentowe, że warstwa jest niewidoczna. Jeśli ustawisz krycie na poziomie 50 procent, zawartość warstwy stanie się półprzezroczysta. (Czy jednak muszę Ci to mówić? Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie oczywiste). Kiedy zdjęcie uzyska już odpowiedni wygląd, spłaszcz obraz, wybierając polecenie Flatten Image (spłaszcz obrazek) z podręcznego menu palety Layers (warstwy). WSKAZÓWKA: Istnieje analogiczny sposób na przyciemnienie prześwietlonych zdjęć. Cała różnica polega na tym, że zamiast trybu Screen (mnożenie odwrotności), skopiowanym warstwom nadajemy tryb Multiply (mnożenie). Przed... ...i po nałożeniu na siebie kilku kopii warstwy tła w trybie Screen (mnożenie odwrotności) Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 237 Korekcja ekspozycji w Photoshopie CS2 Jedną z największych zalet formatu RAW jest możliwość korekcji ekspozycji w Photoshopie — a zatem już po wykonaniu zdjęcia — przy użyciu opcji dostępnych w oknie importu zdjęć w tym właśnie formacie. Sytuacja wygląda trochę gorzej, jeśli Twój aparat nie oferuje możliwości zapisywania zdjęć w formacie RAW — do tego typu korekcji zwykłych obrazków zazwyczaj używa się poleceń takich jak Curves (krzywe) lub Levels (poziomy). Photoshop CS2 oferuje jednak nowe polecenie, umożliwiające skorygowanie ekspozycji nawet w przypadku zwykłych zdjęć i choć zostało ono zaprojektowane pod kątem edycji obrazków o podwyższonej głębi barw i działa nieco inaczej niż analogiczne funkcje w oknie importu zdjęć RAW, może okazać się bardzo przydatnym narzędziem do korygowania niedoświetlonych fotografii w formacie JPEG. Y B L E K T T O C S © Krok 1. Wczytaj niedoświetlone zdjęcie (przykładowa fotografia pokazana na rysunku obok przedstawia kolejny już w tym rozdziale samochód niemieckiej marki, ale uwierz mi na słowo, że to nie jest kryptoreklama!). Wybierz polecenie Exposure (ekspozycja) z menu Image/ Adjustments (obrazek/dopasuj). Przyjrzyj się zawartości okna dialogowego Exposure (ekspozycja) — zostało ono pokazane na rysunku do 2. kroku ćwiczenia. Znajdują się tam wprawdzie znajomo wyglądające trzy ikony kroplomierzy, lecz sposób ich działania jest zupełni inny niż bliźniaczych narzędzi w oknach poleceń Levels (poziomy) czy Curves (krzywe) — tutaj zmiana polega jedynie na modyfikacji jasności obrazu. Krok 2. Suwak Exposure (ekspozycja) działa podobnie jak regulacja ekspozycji w ustawieniach Twojego aparatu cyfrowego. Przesunięcie tego suwaka w prawą stronę (w sposób pokazany na rysunku) powoduje przede wszystkim zwiększenie jasności świateł zdjęcia, lecz jednocześnie odrobinę rozjaśnia półcienie (można to z grubsza porównać do przesunięcia suwaka poziomów wejścia dla świateł w oknie dialogowym Levels (poziomy) w lewo — położenie suwaka półcieni również ulega wówczas zmianie). Suwak Exposure (ekspozycja) to najważniejsze narzędzie w oknie dialogowym omawianego polecenia. 238 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Krok 3. Przesunięcie suwaka Offset (kompensacja) w prawo — czyli powyżej wartości zerowej — powoduje efekt rozjaśnienia całego zdjęcia, nieco przypominający rezultat przesunięcia suwaka wyjścia dla cieni w oknie dialogowym Levels (poziomy). Jeśli przesuniesz suwak Offset (kompensacja) w lewo — czyli poniżej zera — to spowoduje on pogłębienie cieni na zdjęciu, pozostawiając zakres świateł w praktycznie niezmienionym stanie. Rezultat ten można porównać do efektów przesunięcia w prawo suwaka poziomów wejścia dla cieni w oknie dialogowym Levels (poziomy). Wiem, trochę to dziwne. Krok 4. Suwak Gamma ma wpływ przede wszystkim na półcienie i część zakresu świateł — podobnie jak suwak półcieni w oknie dialogowym Levels (poziomy). Przesunięcie tego suwaka w prawo powoduje rozjaśnienie półcieni, zaś w lewo — przyciemn ienie tego zakresu. WSKAZÓWKA: Suwaki znajdujące się w omawianym oknie dialogowym są wyjątkowo „czułe” na niewielkie nawet zmiany położenia. Większość zadań związanych z korekcją ekspozycji wymaga jedynie bardzo nieznacznego ich przesunięcia, warto więc wypróbować następującą sztuczkę: przytrzymaj klawisz Ctrl (Mac OS: Command) i przesuń kursor ponad pole parametru, który chcesz zmienić. Teraz, nie zwalniając wciśniętego klawisza, możesz przesuwać kursor myszy w lewo i w prawo, precyzyjnie dostosowując wartość wskazanego parametru. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 239 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 5. Skorygowanie ekspozycji w 2. kroku ćwiczenia spowodowało nadmierne rozjaśnienie zakresu świateł. Szczególnie ucierpiały na tym przednie światła samochodu na zdjęciu. Postanowiłem anulować uzyskany efekt i rozpocząć korekcję jeszcze raz. Tym razem jednak powieliłem najpierw warstwę tła, przeciągając ją ponad ikonę Create a New Layer (utwórz warstwę), znajdującą się na dole palety Layers (warstwy), a następnie ukryłem otrzymaną w ten sposób kopię warstwy, klikając ikonę z symbolem oka, znajdującą się obok jej miniatury. Po zmianie bieżącej warstwy na warstwę Background (tło) wydałem polecenie Exposure (ekspozycja) i zwiększyłem wartość parametru Exposure (ekspozycja) do +1,40. Ponownie wyświetliłem skopiowaną wcześniej warstwę i wykonałem na niej czynności opisane w krokach od 2. do 4. Po rozjaśnieniu duplikatu warstwy dołączyłem do niej maskę, klikając ikonę Add a Layer Mask (utwórz maskę warstwy), znajdującą się na dole palety warstw. Pędzlem o miękkich krawędziach zamalowałem na masce warstwy (kolorem czarnym) te fragmenty zdjęcia, pod którymi znajdowały się przednie światła samochodu, odsłaniając w ten sposób nieco ciemniejszą ich wersję, znajdującą się na warstwie tła. Koniecznie wypróbuj tę metodę! Przed... ...i po zastosowaniu polecenia Exposure (ekspozycja) i skorygowaniu wyglądu świateł przy użyciu maski warstwy 240 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Jeśli kiedykolwiek posługiwałeś się narzędziami Dodge (rozjaśnianie) i Burn (przyciemnianie), wiesz, że nie należą one, delikatnie mówiąc, do najbardziej udanych. Dlatego też profesjonaliści korzystają z metody opisanej poniżej — daje ona taką kontrolę nad obrazem, o jakiej mógłbyś tylko pomarzyć, posługując się klasycznymi narzędziami Dodge i Burn. Co więcej, technika ta „nie wpływa destrukcyjnie na piksele” (czyli nie niszczy pierwotnego wyglądu obrazka podczas edycji). Profesjonalne przyciemnianie i rozjaśnianie Krok 1. Na przykładowym zdjęciu (rysunek obok) słońce nie oświetlało wystarczająco dobrze niektórych ważnych elementów scenerii. Musimy więc ręcznie rozjaśnić te fragmenty fotografii, a wśród nich przede wszystkim wiszący na pierwszym planie szyld i ocienioną ścianę i okna budynku po lewej stronie kadru. Przyda się też nieznaczne przyciemnienie zbyt jaskrawo oświetlonej ściany tuż pod szyldem oraz obiektów w lewym górnym rogu ujęcia. Y B L E K T T O C S © Krok 2. Wybierz polecenie New Layer (nowa warstwa) z podręcznego menu palety Layers (warstwy). Dlaczego tworzymy nową warstwę akurat w taki sposób? Otóż kliknięcie ikony Create New Layer (utwórz warstwę), choć szybsze w działaniu, nie spowoduje wyświetlenia okna dialogowego New Layer (nowa warstwa), które jest niezbędne do zastosowania opisywanej techniki. Jeśli nie cierpisz rozwijanych menu lub jesteś maniakiem wszelkiego rodzaju skrótów klawiaturowych (sam zadecyduj, do której z tych grup należysz), możesz kliknąć ikonę Create New Layer (utwórz warstwę), przytrzymując klawisz Alt (Mac OS: Option). w oknie dialogowym New Layer (nowa warstwa) zmień tryb mieszania na Overlay (nakładka), a następnie zaznacz znajdujące się tuż pod spodem pole opcji Fill with Overlay-neutral color (50 gray) (wypełnij kolorem neutralnym dla nakładki (50 szarości)). Opcja ta jest standardowo nieaktywna, lecz staje się dostępna między innymi po wybraniu trybu mieszania Overlay (nakładka). Po kliknięciu wspomnianego pola wyboru zatwierdź utworzenie nowej warstwy przyciskiem OK. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 241 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Utworzona zostanie nowa warstwa obrazu (wypełniona 50-procentowym kolorem szarym), umieszczona powyżej warstwy Background (tło). (Wypełnienie warstwy kolorem szarym o nasyceniu 50 i zmiana trybu mieszania na Overlay (nakładka) sprawia, że Photoshop ignoruje wypełnienie. Wprawdzie miniatura warstwy widoczna w palecie będzie szara, lecz w oknie dokumentu warstwa ta będzie całkowicie przezroczysta). Krok 4. Naciśnij klawisz B, włączając w ten sposób narzędzie Brush (pędzel) i z przybornika końcówek pędzla znajdującego się na pasku opcji wybierz duży pędzel o łagodnych krawędziach. Zmniejsz poziom krycia narzędzia do około 30 . Krok 5. Naciśnij kolejno klawisze D i X, aby zmienić kolor narzędzia na biały, a następnie rozpocznij malowanie w miejscach, które chcesz rozjaśnić (w przykładzie pokazanym obok za pomocą tej techniki rozjaśniłem szyld na pierwszym planie zdjęcia). w miarę malowania, na miniaturze warstwy w palecie warstw pojawią się jasne pociągnięcia pędzla, a szyld będzie stopniowo rozjaśniany. Krok 6. Jeśli pierwsze pociągnięcie pędzlem po wybranym obszarze nie przynosi spodziewanych rezultatów, zwolnij przycisk myszy i ponownie zamaluj wybrany obszar. Ponieważ cała operacja odbywa się przy stosunkowo niewielkim współczynniku krycia, rozjaśnienie będzie niejako „sumować się” w miarę nakładania kolejnych pociągnięć pędzla. (Okna budynku po lewej stronie zdjęcia musiałem zamalować trzykrotnie). Uwaga! Jeśli po zakończeniu pracy rozjaśnienie wybranych fragmentów okaże się zbyt intensywne, zmniejsz stopień krycia bieżącej warstwy w palecie warstw. 242 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Krok 7. Naciśnij teraz klawisz D, aby zmienić kolor narzędzia na czarny, i zamaluj zbyt jaskrawo oświetloną ścianę budynku, widoczną tuż pod szyldem. Zamaluj również drzwi z blachy falistej w lewym górnym rogu zdjęcia. Gdy skończysz, naciśnij klawisz X i rozjaśnij zbyt ciemną ścianę widoczną na pierwszym planie, po prawej stronie ujęcia. Przyjrzyj się teraz miniaturze warstwy w trybie Overlay (nakładka) w palecie warstw — odzwierciedla ona wszystkie jasne i ciemne pociągnięcia pędzlem, które umożliwiły przywrócenie równowagi tonalnej fotografii. Przed. Szyld na pierwszym planie jest zbyt ciemny, a ściana i okna budynku po lewej stronie wręcz toną w ciemnościach Po. Szyld i ściana budynku po lewej stronie kadru zostały rozjaśnione, zaś blaszane drzwi w lewym górnym rogu i oświetlona ściana widoczna tuż pod szyldem — odrobinę przyciemnione Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 243 Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu Kiedy patrzę na cyfrowy aparat fotograficzny z lampą błyskową umiejscowioną bezpośrednio nad obiektywem, myślę sobie: „Oto zautomatyzowany sprzęt do produkcji zdjęć z efektem czerwonych oczu”. Jeśli jesteś zawodowym fotografikiem, z pewnością nie masz zbyt często do czynienia z podobnym efektem na swoich zdjęciach, bo lampa w Twoim aparacie nie jest umieszczona tuż nad obiektywem — albo używasz oddzielnego flesza, trzymając go w ręku, albo korzystasz ze specjalistycznego oświetlenia studyjnego, albo też posługujesz się tuzinem innych wariackich sztuczek. Jednak nawet profesjonalista zazna (nie)przyjemności obcowania z efektem czerwonych oczu, jeśli weźmie do ręki kompaktowy, tani aparat cyfrowy. Zapoznajmy się więc z równie „kompaktową” techniką usuwania tego efektu z fotografii. Krok 1. Otwórz plik z fotografią, na której pojawia się efekt czerwonych oczu (na przykładowym zdjęciu czerwonych źrenic „dorobił się” synek mojego kolegi, Eric). Krok 2. Naciśnij klawisz Z, aby włączyć narzędzie Zoom (lupka), i powiększ fragment zdjęcia w taki sposób, by efekt czerwonych oczu był bardzo wyraźnie widoczny. Włącz narzędzie Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu), korzystając z paska narzędzi Photoshopa — znajduje się ono pod ikoną narzędzia Spot Healing Brush (punktowy pędzel korygujący). Jeśli chcesz, narzędzie Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu) można włączyć przy użyciu skrótu klawiaturowego — wystarczy nacisnąć Shift+J odpowiednią ilość razy. R E S O M E V A D © 244 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Krok 3. Trudno wyobrazić sobie narzędzie, które byłoby prostsze w użyciu. Wystarczy raz kliknąć zabarwioną na czerwono źrenicę, aby błyskawicznie usunąć niepożądany efekt (przykładowy rezultat działania tego narzędzia pokazany jest na rysunku obok). Działanie narzędzia Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu) można porównać do działania innego spośród narzędzi Photoshopa — różdżki. Kliknięcie powoduje tutaj bowiem automatyczne zaznaczenie całego czerwonego fragmentu (i skorygowanie go). Jeśli za pierwszym razem nie udało Ci się uzyskać wystarczająco dobrych rezultatów, możesz dostosować działanie narzędzia Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu), korzystając z dwóch parametrów znajdujących się na pasku opcji: Pupil Size (wielkość źrenicy) i Darken Amount (intensywność przyciemniania). Krok 4. Działanie parametru Pupil Size (wielkość źrenicy) można porównać do ustawienia Threshold (próg), dostępnego po wybraniu narzędzia Magic Wand (różdżka). Im wyższa jest bowiem wartość tego parametru, tym szersze spektrum barw zostanie skorygowane podczas niwelowania efektu czerwonych oczu. Jeżeli zatem pierwsza próba nie spowodowała usunięcia całego czerwonego przebarwienia ze źrenicy, spróbuj zwiększyć wartość parametru Pupil Size (wielkość źrenicy). Drugi spośród parametrów działania omawianego narzędzia, Darken Amount (intensywność przyciemniania), określa przyciemnienie koloru, którym zastąpimy czerwień źrenicy. Standardowa wartość tego parametru wynosi 50 i zabarwia źrenicę na bardzo ciemny odcień szarości. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze ciemniejszy (a być może nawet czarny) odcień źrenic, po prostu zwiększ wartość parametru Darken Amount (intensywność przyciemniania). Krok 5. Zakończ retusz zdjęcia, klikając narzędziem Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu) źrenicę prawego oka Erica (w analogiczny sposób, w jaki kliknąłeś źrenicę jego lewego oka). Naciśnij Ctrl+0 (Mac OS: Command+0), aby przywrócić standardowe powiększenie dokumentu, i oceń efekt swojej pracy. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 245 Korygowanie wad obiektywu Jedną z nowości Photoshopa CS2 jest specjalny filtr obrazu, stanowiący w rzeczywistości bardzo uniwersalny zestaw różnych narzędzi, które umożliwiają skorygowanie najczęściej występujących zniekształceń zdjęć spowodowanych przez niedoskonałości układu optycznego aparatów fotograficznych. Wśród takich niepożądanych efektów wyróżnić można przede wszystkim zniekształcenia beczkowate i poduszkowe, błędy w odwzorowaniu perspektywy, aberrację chromatyczną i winietowanie. Co ciekawe, możliwość korygowania ostatniego z wymienionych problemów była dostępna już od pewnego czasu, lecz jedynie w przypadku zdjęć w formacie RAW. Odtąd można usuwać efekt winiety również w przypadku zwykłych fotografii w formacie JPEG. Problem 1. Zniekształcenia perspektywiczne Krok 1. Pierwszy spośród niepożądanych efektów, którymi zajmiemy się w tym ćwiczeniu, to zniekształcenia perspektywy. Na przykładowym zdjęciu, pokazanym na rysunku obok, podstawy budynków wydają się mniejsze niż ich dachy (w szczególności dotyczy to budynku po lewej stronie). Całość sprawia wrażenie wesołej, nieco skrzywionej perspektywy rodem z kreskówek, jednak mój klient zupełnie nie miał poczucia humoru. Krok 2. Brak poczucia humoru klientów często zmusza do korygowania zdjęć. Tak będzie i tym razem — wybierz polecenie Lens Correction (korygowanie wad obiektywu) z menu Filter/ Distort (filtr/zniekształć). Gdy pojawi się okno dialogowe Lens Correction (korygowanie wad obiektywu), wyłącz opcję Show Grid (pokaż siatkę), a następnie skieruj swój wzrok ku sekcji Transform (przekształć), znajdującej się w prawej dolnej części okna. Kliknij suwak parametru Vertical Perspective (perspektywa pionowa) i przeciągnij go w prawo, aż budynki nabiorą właściwych proporcji. Działanie filtra polega na proporcjonalnym zwężeniu górnej części zdjęcia, co jednocześnie powoduje pojawienie się wąskich, pustych fragmentów obrazka wzdłuż górnej i bocznych krawędzi obszaru roboczego fotografii (fragmenty te wypełnione są biało-szarą szachownicą). 246 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami I S E G A M R E T P U J © I Krok 3. Istnieje oczywiście sposób na to, by poradzić sobie z pustymi fragmentami — służy do tego rozwijana lista Edge (krawędzie), znajdująca się w dolnej części sekcji Transform (przekształć). z listy tej wybierz opcję Edge Extension (wypełnij krawędzie), która umożliwia dobudowanie brakujących fragmentów na podstawie wyglądu krawędzi obrazka. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Uwaga! Niezależnie od tego, że opcja Edge Extension (wypełnij krawędzie) zazwyczaj dobrze radzi sobie z uzupełnieniem brakujących fragmentów zdjęcia, może się zdarzyć, że po zakończeniu pracy z filtrem Lens Correction (korygowanie wad obiektywu) będziesz musiał poprawić sztucznie dorobione miejsca przy użyciu narzędzi Clone Stamp (stempel) i Healing Brush (pędzel korygujący). Przed: podstawy budynków wydają się być mniejsze od ich dachów Po: zniekształcenie perspektywy zostało skorygowane Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 247 ciąg dalszy na następnej stronie I S E G A M R E T P U J © I Problem 2. Zniekształcenia beczkowate Krok 1. Kolejne z typowych zniekształceń spowodowanych niedoskonałościami obiektywu aparatu to tak zwane zniekształcenia beczkowate. Polegają one na wybrzuszeniu i zaokrągleniu prostych krawędzi obiektów, szczególnie tych, które znajdują się blisko krawędzi zdjęcia. Z problemem tym rozprawimy się, ponownie korzystając z polecenia Lens Correction (korygowanie wad obiektywu), tym razem jednak posłużymy się suwakiem o nazwie Remove Distortion (usuń zniekształcenie), znajdującym się w prawej górnej części okna dialogowego tego polecenia. Kliknij i przeciągnij ten suwak w prawo, aby spowodować „wklęśnięcie” krawędzi zdjęcia i proporcjonalne przekształcenie znajdujących się na fotografii obiektów. Jeśli zamiast suwakiem wolisz posługiwać się narzędziami działającymi w „tradycyjny” sposób, włącz narzędzie Remove Distortion (usuń zniekształcenie), znajdujące się na samej górze paska narzędzi w oknie Lens Correction (korygowanie wad obiektywu), a następnie kliknij i przeciągnij do wnętrza zdjęcia w oknie podglądu. W analogiczny sposób można też usuwać zniekształcenia poduszkowate — wystarczy w tym celu kliknąć i przeciągnąć kursorem myszy od środka na zewnątrz fotografii. Krawędzie obrazu zostaną wówczas odpowiednio uwypuklone. Ponieważ jednak przy użyciu owego „tradycyjnego” narzędzia trudno jest uzyskać drobne, precyzyjne korekty tego typu zniekształceń, zachęcam Cię mimo wszystko do pozostania przy wspomnianym wcześniej suwaku. Krok 2. Po kliknięciu przycisku OK, wzdłuż krawędzi zdjęcia pojawią się puste przestrzenie, które należy wykadrować. Włącz zatem narzędzie Crop (kadrowanie), naciskając klawisz C i wykadruj zdjęcie w taki sposób, by brakujące krawędzie zostały obcięte. Przyznam, że ze względu na niewielki rozmiar zamieszczonych tutaj rysunków trudno jest dostrzec różnicę w wyglądzie przykładowych zdjęć, lecz z pewnością dostrzeżesz ją, samodzielnie korygując zniekształcenia fotografii. Przed Po usunięciu zniekształceń beczkowatych 248 Rozdział 8. Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Problem 3. Efekt winiety Krok 1. Efekt winiety to często spotykany mankament, polegający na nadmiernym przyciemnieniu krawędzi zdjęcia. Można go jednak z łatwością zniwelować, posługując się poleceniem Lens Correction (korygowanie wad obiektywu). Y B L E K T T O C S © Krok 2. W sekcji Vignette (winieta) okna dialogowego Lens Correction (korygowanie wad obiektywu) przesuń suwak Amount (wartość) w prawo i obserwuj stopniowe rozjaśnianie krawędzi. Przerwij w momencie, gdy krawędzie będą wystarczająco jasne — na tyle jasne, by nie odróżniały się od pozostałej części fotografii. Suwak Midtpoint (punkt środkowy), znajdujący się tuż pod suwakiem Amount (wartość), umożliwia dopasowanie zasięgu retuszu. Na przykładowym zdjęciu musiałem nieznacznie zwiększyć ten zasięg, przesuwając go trochę w lewo. Na koniec wystarczy kliknąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybrane ustawienia. Uwaga! Posługując się parametrami zgromadzonymi w oknie Lens Correction (korygowanie wad obiektywu), można również korygować efekt aberracji chromatycznej. Ponieważ sposób postępowania w tym wypadku jest bardzo podobny do technik stosowanych w przypadku zdjęć w formacie RAW, opisałem je w ćwiczeniu „Korygowanie aberracji chromatycznej”, w rozdziale 3. Przed: krawędzie zdjęcia, a szczególnie jego narożniki, są mocno przyciemnione Po: niepożądany tutaj efekt winiety został zupełnie usunięty Na kłopoty… Bednarski. Jak radzić sobie z kłopotliwymi zdjęciami Rozdział 8. 249 Ratowanie rozmytych fotografii To bardzo prosta sztuczka, która umożliwia uratowanie rozmytej fotografii przed skasowaniem, lecz zastrzegam z góry, że jej możliwości są poważnie ograniczone. Po pierwsze, uzyskane w rezultacie zdjęcie nadaje się co najwyżej do wysłania pocztą elektroniczną przyjaciołom i rodzinie, ostatecznie można uzyskać z niego odbitkę o wymiarach nie przekraczających 4×6 cali. Jeśli weźmiesz to pod uwagę, uzyskane efekty są rzeczywiście bardzo przyzwoite. Całość opiera się na słusznym skądinąd założeniu, że w mniejszym formacie wiele zdjęć wydaje się ostrzejszych niż w ich oryginalnej wielkości (najłatwiej się o tym przekonać, patrząc na wyświetlacz LCD Twojego aparatu — nawet zupełnie nieostre zdjęcia wydają się na nim bardzo wyraźne. Smutna prawda wychodzi na jaw dopiero po wczytaniu zdjęcia do Photoshopa). Krok 1. Wczytaj rozmyte zdjęcie, które chciałbyś poprawić. Przykładowe zdjęcie, pokazane na rysunku obok, skopiowałem wprost z karty wyjętej z aparatu. Y B L E K T T O C S © Krok 2. Wybierz polecenie Image Size (wielkość obrazka) z menu Image (obrazek). Nawiasem mówiąc, polecenie to nareszcie „dorobiło się” w Photoshopie CS2 własnego, standardowego skrótu klawiaturowego — jest to skrót Ctrl+Alt+I (Mac OS: Command+Option+I). Gdy pojawi się okno dialogowe tego polecenia, zmniejsz rozdzielczość fotografii z 300 do 72 ppi, pozostawiając jednocześnie jej początkowe wymiary w calach (a zatem, w opisywanym przykładzie, po zmniejszeniu rozdzielczości zdjęcie nadal miałoby na wydruku nieco ponad 10 cali szerokości). Uwaga! Jeśli zdjęcie od samego początku miało rozdzielczość 72 ppi, to oczy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: