Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 006584 22559368 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie V - książka
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie V - książka
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2375-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dotyczy wersji Photoshop CS4!

Sprzęt do fotografii cyfrowej z każdym miesiącem staje się coraz lepszy i zapewnia coraz większe możliwości tworzenia perfekcyjnych fotografii. Mimo to każdemu -- nawet profesjonaliście -- zdarzają się potknięcia i sytuacje wymagające korekty uzyskanych efektów. W tym celu możesz wykorzystać możliwości pakietów graficznych. Jednym z najlepszych jest Adobe Photoshop. A kto lepiej niż niesamowity Scott Kelby zna wszystkie jego możliwości i potrafi efektownie je wykorzystać?

Właśnie trzymasz w rękach kolejne wydanie jego bestsellerowej książki 'Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć'. Scott jak zwykle w przyjazny, przejrzysty i naprawdę intuicyjny sposób zapozna Cię z metodami obróbki materiału cyfrowego w programie Photoshop CS4. Dowiesz się, w jaki sposób wyostrzać fotografie, korygować ich mankamenty, stosować niezwykłe efekty specjalne oraz tak dobierać konfigurację wydruku, żeby uzyskane rezultaty były zgodne z oczekiwaniami. Twoją żądzę tworzenia niepowtarzalnych fotografii zaspokoi rozdział poświęcony technice HDR (ang. High Dynamic Range), która pozwala uzyskać zapierające dech w piersiach efekty. Ponadto znajdziesz tu mnóstwo praktycznych wskazówek, skrótów oraz ciekawych porad, które zwiększą Twoją wydajność!

Poznaj najlepsze techniki obróbki zdjęć w programie Photoshop CS4!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie V Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2375-4 Tytu³ orygina³u: The Adobe Photoshop CS4 Book for Digital Photographers (Voices That Matter) Format: 172245, stron: 488 Dotyczy wersji Photoshop CS4! • Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci Bridge? • Jak uzyskaæ efekt HDR? • Jak wykonaæ korektê zdjêæ? Sprzêt do fotografii cyfrowej z ka¿dym miesi¹cem staje siê coraz lepszy i zapewnia coraz wiêksze mo¿liwoœci tworzenia perfekcyjnych fotografii. Mimo to ka¿demu – nawet profesjonaliœcie – zdarzaj¹ siê potkniêcia i sytuacje wymagaj¹ce korekty uzyskanych efektów. W tym celu mo¿esz wykorzystaæ mo¿liwoœci pakietów graficznych. Jednym z najlepszych jest Adobe Photoshop. A kto lepiej ni¿ niesamowity Scott Kelby zna wszystkie jego mo¿liwoœci i potrafi efektownie je wykorzystaæ? W³aœnie trzymasz w rêkach kolejne wydanie jego bestsellerowej ksi¹¿ki „Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ”. Scott jak zwykle w przyjazny, przejrzysty i naprawdê intuicyjny sposób zapozna Ciê z metodami obróbki materia³u cyfrowego w programie Photoshop CS4. Dowiesz siê, w jaki sposób wyostrzaæ fotografie, korygowaæ ich mankamenty, stosowaæ niezwyk³e efekty specjalne oraz tak dobieraæ konfiguracjê wydruku, ¿eby uzyskane rezultaty by³y zgodne z oczekiwaniami. Twoj¹ ¿¹dzê tworzenia niepowtarzalnych fotografii zaspokoi rozdzia³ poœwiêcony technice HDR (ang. High Dynamic Range), która pozwala uzyskaæ zapieraj¹ce dech w piersiach efekty. Ponadto znajdziesz tu mnóstwo praktycznych wskazówek, skrótów oraz ciekawych porad, które zwiêksz¹ Twoj¹ wydajnoœæ! • Wykorzystanie mo¿liwoœci narzêdzia Bridge • Mo¿liwoœci modu³u Camera RAW • Podstawowe i zaawansowane korekty zdjêæ • Kadrowanie i prostowanie fotografii • Skalowanie zdjêæ • Efekty specjalne • Korekcja koloru • £¹czenie obrazów HDR • Typowe problemy i ich rozwi¹zania • Kalibracja monitora • Tworzenie i wydruk zdjêæ panoramicznych Poznaj najlepsze techniki obróbki zdjêæ w programie Photoshop CS4! Spis treści ROZDZIAŁ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 London Bridge. Podstawowe informacje o programie Bridge Wczytywanie zdjęć do programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Błyskawiczna konfiguracja podglądu fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Sortowanie i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Usuwanie zdjęć (i folderów) w programie Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Przeglądanie zdjęć znajdujących się na dysku twardym Twojego komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Obracanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wyszukiwanie zdjęć przy użyciu panelu Filter (Filtr) na podstawie metadanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Konfigurowanie wyglądu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ROZDZIAŁ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 The Bridge. Zaawansowane techniki posługiwania się programem Bridge Optymalizacja pracy przy użyciu dwóch monitorów. . . . . . . . . . . . . 54 Stosy — stróże porządku (dla miłośników panoram i zdjęć HDR!). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Projektowanie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Błyskawiczne wyszukiwanie zdjęć na podstawie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Wyświetlanie i edycja metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Tworzenie szablonów metadanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Usuwanie metadanych z fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Seryjna zmiana nazw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Tworzenie kolekcji inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Drukowanie odbitek, tworzenie galerii internetowych i stykówek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ROZDZIAŁ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Wczytywanie zdjęć w formatach RAW, JPEG i TIFF do modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Podstawowe poprawki: balans bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Podstawowe poprawki: ekspozycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Automatyczna korekcja zdjęć w module Camera Raw . . . . . . . . . .106 Jak zaakcentować (lub rozmyć) detale zdjęcia przy użyciu suwaka Clarity (Przejrzystość)?. . . . . . . . . . . . . . . . .107 Spis treści 9 Korekcja zdjęć oświetlonych od tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Korekcja kontrastu przy użyciu krzywych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Kadrowanie i prostowanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Tęsknisz za wyglądem zwykłych zdjęć JPEG? Wypróbuj działanie profili Camera Raw!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 ROZDZIAŁ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Kolejny krok. Moduł Camera Raw dla zaawansowanych Dwukrotne przetwarzanie zdjęcia, czyli próba uchwycenia niemożliwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Edycja wielu zdjęć jednocześnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Wyostrzanie w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Korygowanie efektu aberracji chromatycznej (to te kolorowe otoczki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Korygowanie (lub tworzenie) efektu winiety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Zalety formatu Adobe DNG w odniesieniu do fotografii RAW . . . 144 Barwienie zdjęć i bichromie w module Camera Raw . . . . . . . . . . . .146 Zapisywanie własnych ustawień przetwarzania obrazu . . . . . . . . .148 Korekcja poszczególnych zakresów barw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Prosty retusz obrazu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Usuwanie efektu czerwonych oczu w module Camera Raw . . . . .154 Optymalizacja modułu Camera Raw pod kątem posiadanego aparatu fotograficznego. . . . . . . . . .156 Redukcja szumu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Zmiana rozdzielczości, rozmiarów, przestrzeni i głębi kolorów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 ROZDZIAŁ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Kosmiczna rewolucja. Korygowanie wybranych fragmentów zdjęcia Rozjaśnianie, przyciemnianie i korekcja wybranych fragmentów zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Retuszowanie portretów w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . .171 Korekcja jasności nieba (i innych obiektów) przy użyciu filtra gradientowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174 ROZDZIAŁ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Góra i dół. Skalowanie i kadrowanie zdjęć Trzy ważne informacje o nowym interfejsie programu Photoshop CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Kadrowanie zgodne z „regułą podziału na trzy”. . . . . . . . . . . . . . . . .184 Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Sztuczka umożliwiająca zachowanie proporcji zdjęcia podczas kadrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 10 Spis treści Tworzenie własnych ustawień narzędzia Crop (Kadrowanie) . . . .192 Tworzenie niestandardowych formatów dokumentów . . . . . . . . .195 Skalowanie cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Automatyczne zapisywanie i skalowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Rewolucyjna metoda skalowania zdjęć do rozmiarów plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Zmniejszanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Skalowanie wybranych fragmentów zdjęcia „z uwzględnieniem ich zawartości”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 Prostowanie przekrzywionych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 ROZDZIAŁ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Muzyka słowo liczba kolor. Sekrety korekcji koloru Zanim cokolwiek skorygujesz…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Korekcja kolorów cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Zalety warstw korekcyjnych w Photoshopie CS4. . . . . . . . . . . . . . . .226 Zwiększanie kontrastu obrazu przy użyciu nowego narzędzia TAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Jak uprościć korekcję zdjęć studyjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Sztuczka Dave’a: znajdowanie neutralnej szarości . . . . . . . . . . . . . .235 Korekcja odcieni skóry przy użyciu narzędzia TAT . . . . . . . . . . . . . . .238 Zwiększanie wyrazistości barw? Nie tylko w module Camera Raw! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Jak zachować kolorystykę zdjęcia przeznaczonego do umieszczenia w internecie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 ROZDZIAŁ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Black White World. Jak uzyskać piękne czarno-białe zdjęcia? Konwersja przy użyciu warstwy Black White (Czarno-biały) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Konwersja na skalę szarości przy użyciu modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Konwersja zdjęcia na obraz w skali szarości metodą Scotta . . . . .256 ROZDZIAŁ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Wysokie loty. Tworzenie obrazów HDR (o zwiększonej dynamice tonalnej) Konfigurowanie aparatu fotograficznego pod kątem zdjęć HDR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Łączenie obrazów HDR w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Tworzenie obrazów HDR przy użyciu programu Photomatix Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Spis treści 11 ROZDZIAŁ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 99 problemów. Rozwiązywanie typowych problemów z cyfrowymi zdjęciami Korekcja kolorystyki zdjęć wykonanych we wnętrzach. . . . . . . . . .284 Rozjaśnianie niedoświetlonych obiektów na fotografii. . . . . . . . . .287 Korekcja niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć w 15 sekund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Przyciemnianie i rozjaśnianie obrazu w Photoshopie CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 Błyskawiczne usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . .303 Retuszowanie odbić i odblasków w okularach . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Sekretna sztuczka ułatwiająca retusz zdjęć grupowych w Photoshopie CS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 Zwiększanie głębi ostrości przy użyciu Photoshopa. . . . . . . . . . . . .314 Najszybszy sposób na zmianę rozmiaru (i twardości) pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 ROZDZIAŁ 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Piosenka specjalna. Efekty specjalne dla miłośników fotografii Kwadrychromia i wspaniałe obrazy w skali szarości . . . . . . . . . . . . .320 Oswoić światło. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 Zwiększanie intensywności barw w trybie Lab. . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Modne, kontrastowe portrety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Imitacja bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Łączenie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Naśladowanie efektu fotografowania w podczerwieni. . . . . . . . . .344 Trzy kroki do pięknego portretu a’la Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Zdjęcia panoramiczne: prościej się już nie da!. . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Usuwanie (i dodawanie) obiektów przy użyciu panelu Clone Source (Powielanie źródła) w CS4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 ROZDZIAŁ 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Ostry dyżur. Techniki wyostrzania obrazu Najważniejsze informacje o wyostrzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Wyostrzanie w trybie Luminosity (Jasność) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Wyostrzanie na dwie raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Jak sprawić, by zdjęcia wydawały się ostrzejsze niż w rzeczywistości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 W jakich sytuacjach warto użyć filtra Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 Wyostrzanie krawędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 12 Spis treści ROZDZIAŁ 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Czarne, białe, kolorowe. Drukowanie i zarządzanie kolorem — krok po kroku Konfigurowanie przestrzeni kolorów w aparacie fotograficznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Wybór przestrzeni Adobe RGB (1998) w Photoshopie. . . . . . . . . . .390 Kalibracja monitora (metodą „po kosztach”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 Profesjonalna (sprzętowa) kalibracja monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Jak uzyskać profesjonalne odbitki, czyli kolejny sekret zawodowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Drukowanie (czyli cel całej wyprawy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 ROZDZIAŁ 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Pokaż, na co Cię stać. Jak profesjonalnie zaprezentować swoje prace? Plakat — mozaika miniatur wielu zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414 Tworzenie znaku wodnego i dołączanie informacji o prawach autorskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 Jak zaprojektować końcówkę pędzla naśladującą podpis? . . . . . .425 Jak „odzyskać” starych przyjaciół — czyli niedostępne moduły Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Wydruk zdjęć w kilku formatach na pojedynczym arkuszu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 W jaki sposób wysłać zdjęcie pocztą elektroniczną (zachowując przy tym jego kolorystykę)? . . . . . . . . . . . . . . . . . .434 Projekt artystyczny — plakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 Prosty tryptyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Jedno zdjęcie… a może kilka?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Szablon do drukowania zdjęć panoramicznych. . . . . . . . . . . . . . . . .449 ROZDZIAŁ 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Żądza pieniądza. Proces przygotowywania zdjęć — krok po kroku Mój proces przetwarzania fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458 SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Spis treści 13 Chyba nie muszę dodawać, że tytuł tego rozdziału bezczelnie zapożyczyłem z jednego z filmów znanego aktora, a od pewnego czasu szacownego gubernatora stanu Kalifornia, Arnolda Schwarzeneggera. Skąd u mnie zainteresowanie mocarnym Arnoldem? Wszystko przez to, że któregoś dnia zupełnym przypadkiem natknąłem się na plakat jednego z jego filmów, na którym widniał zastanawiający slogan reklamowy (pozwól, że przytoczę go z pamięci): „Podskoczyli mu. Jemu nikt nie podskakuje”. Dlaczego zastanawiający? Otóż jedno ze słów sloganu zostało pRAWdziwe kłamstwa Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw podkreślone. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że podkreślone zostało słowo „nikt” — o, tak: nikt. Spodziewałbym się raczej, że autor plakatu podkreśli „Jemu”; przynajmniej ja bym tak zrobił. Przecież chodzi o to, żeby zaakcentować rolę głównego bohatera, a nie jakiegoś bliżej nieokreślonego nikogo. Z plakatu zapamiętałem też ubiór Arnolda, który składał się głównie z gigantycznego kalibru spluwy (akurat ten rekwizyt w jego przypadku nikogo raczej nie powinien zaskoczyć) oraz zdecydowanie zbyt obcisłego podkoszulka, spod którego wręcz wyskakiwały bicepsy i klata. Jasne, gdybym to ja miał takie bicepsy i klatę, to pewnie w ogóle nie nosiłbym podkoszulka. Łaziłbym wszędzie nagi od pasa w górę i nie przypuszczam, żeby ktoś próbował mi podskoczyć. Jak mniemam, nawet lepsze knajpy i sklepy spożywcze potulnie zrezygnowałyby z rygorystycznego przestrzegania zasady „klientów bez koszulek nie obsługujemy”. Dodatkowym argumentem, rozwiewającym ewentualne wątpliwości właścicieli, byłaby zapewne solidna broń, którą zawsze nosiłbym ze sobą. O ile mnie pamięć nie myli (a przecież trudno wymagać pamięci absolutnej od raczkującego niemowlaka… w owych latach byłem przecież oseskiem!), film, którego plakat widziałem w internecie, powstał w latach 80. W czasach, gdy nikt nie fotografował jeszcze w formacie RAW, gdyż formatu takiego po prostu nie znano. Każdy martwił się wówczas prognozami rychłego konfliktu na Bliskim Wschodzie, którego punktem zapalnym miały być kurczące się w szybkim tempie zapasy ropy. Nikt nie przypuszczał, że zanim dojdzie do tego konfliktu, na świecie rozgorzeje zupełnie inna wojna — spór o pierwszeństwo pomiędzy formatami JPEG i RAW — która z czasem wciągnie w swe szpony nawet pokojowo nastawione sąsiedztwo, choćby gotowego na kompromisy TIFF-a i stojącego na neutralnym stanowisku PSD. Nadal czytasz te bzdury? Niewiarygodne… Lepiej rozpocznę już ten rozdział. Przysłona: f/16,0 pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 93 Wczytywanie zdjęć w formatach RaW, JPEG i TIFF do modułu Camera Raw Choć moduł Camera Raw został początkowo zaprojektowany do przetwarzania zdjęć zapisanych w formacie RAW, to nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć go w celu skorygowania zdjęć JPEG i TIFF. Istotną zaletą stosowania modułu Camera Raw, z której niewielu użytkowników Photoshopa zdaje sobie sprawę, jest łatwość, z jaką można skorygować zdjęcie przy użyciu tego modułu w porównaniu z wieloma innymi, tradycyjnymi metodami. Narzędzia, w które wyposażony został ten moduł, są proste, skuteczne i wygodne w obsłudze, a każdą poprawkę i zmianę można w dowolnym momencie anulować, co dodatkowo zachęca do ich stosowania. Zanim jednak wspólnie zaczniemy zgłębiać tajniki korekcji obrazu przy użyciu modułu Camera Raw, opowiem Ci, w jaki sposób można otwierać zdjęcia w tym module. Otwieranie zdjęć RaW Moduł Camera Raw został zaprojektowany do obsługi i otwierania fotografii RAW; nic dziwnego, że dwukrotne kliknięcie zdjęcia RAW (niezależnie od tego, czy nastąpi ono w programie Bridge, czy też w oknie systemowym, w którym wyświetlona zostanie zawartość folderu ze zdjęciami), spowoduje uruchomienie Photoshopa i otwarcie tego zdjęcia w module Camera Raw. (Nawiasem mówiąc, oficjalna nazwa tego modułu to Adobe Camera Raw; bardzo często też spotyka się skrót ACR, lecz ja nazywam go po prostu „Camera Raw”, gdyż… bardzo przyzwyczaiłem się do takiej nazwy!). Uwaga: Jeśli po dwukrotnym kliknięciu jakiejś fotografii w formacie RAW okaże się, że nie zostanie ona otwarta w module Camera Raw, to upewnij się, że dysponujesz najnowszą wersją tego modułu — może się zdarzyć, że zdjęcie wykonane nowym modelem aparatu nie zostanie poprawnie rozpoznane jako fotografia RAW przez starsze, nieaktualne wersje programu. Otwieranie zdjęć JPEG i TIFF przy użyciu programu Bridge Jeśli chciałbyś otworzyć zdjęcie w formacie JPEG lub TIFF w module Camera Raw przy użyciu aplikacji Bridge, to po prostu zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Open In Camera Raw (Otwórz w Camera Raw), znajdujący się w górnej części okna tego programu (przycisk ten został zaznaczony na rysunku obok), lub naciśnij Ctrl+R (Mac OS: Command+R). y b l e k t t o c s © y b l e k t t o c s © 94 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Otwieranie zdjęć JPEG i TIFF przy użyciu Photoshopa Jeżeli chciałbyś otworzyć zdjęcie w formacie JPEG lub TIFF w module Camera Raw przy użyciu Photoshopa, (w systemie Windows) wybierz polecenie Open As (Otwórz jako) z menu File (Plik), odszukaj potrzebny plik ze zdjęciem JPEG lub TIFF, wybierz opcję Camera Raw z listy Open As (Otwórz jako) i kliknij przycisk Open (Otwórz). W systemie Mac OS, wybierz polecenie Open (Otwórz) z menu File (Plik). Gdy na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Open (Otwórz), zaznacz potrzebne zdjęcie JPEG (lub TIFF; choć akurat na przykładowych rysunkach widnieją same obrazy JPEG). Na liście Format (Format) wyświetlona zostanie wówczas opcja JPEG. Rozwiń tę listę i wybierz z niej opcję Camera Raw (patrz rysunek obok). Gdy to zrobisz, kliknij przycisk Open (Otwórz) — i gotowe. Wybrany plik zostanie otwarty w module Camera Raw. Otwieranie wielu zdjęć jednocześnie W module Camera Raw można otworzyć wiele zdjęć jednocześnie. Należy w tym celu najpierw je zaznaczyć (w programie Bridge lub przy użyciu narzędzi systemowych), a następnie dwukrotnie kliknąć dowolne z nich. Wszystkie zdjęcia zostaną wówczas otwarte jednocześnie i pojawią się na pasku po lewej stronie okna modułu Camera Raw (patrz rysunek). Jeżeli zamierzasz otworzyć jednocześnie kilka zdjęć JPEG lub TIFF, zaznacz je w programie Bridge, a następnie naciśnij Ctrl+R (Mac OS: Command+R). W razie potrzeby odszukaj właściwy folder ze zdjęciami w panelu Folders (Foldery), zaznacz potrzebne fotografie, a dopiero potem naciśnij Ctrl+R (Mac OS: Command+R). y b l e k t t o c s © y b l e k t t o c s © pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 95 ciąg dalszy na następnej stronie y b l e k t t o c s © Krok 1. Z edycją zdjęć w formatach JPEG i TIFF w module Camera Raw wiąże się jedna ważna rzecz: jeżeli po skorygowaniu zdjęcia w tym formacie klikniesz przycisk Open (Otwórz), to zdjęcie to zostanie otwarte w Photoshopie (zgodnie z oczekiwaniami). Niemniej jeśli chciałbyś po prostu zapisać wykonane zmiany w module Camera Raw, bez otwierania zdjęcia w Photoshopie, to powinieneś kliknąć przycisk Done (Gotowe), pokazany na rysunku obok. Zmiany te zostaną wówczas zatwierdzone, a obraz JPEG lub TIFF — odpowiednio zmodyfikowany. Modyfikacje dokonane w przypadku tego typu materiałów i fotografii RAW dzieli jednak istotna różnica: o ile zdjęcia JPEG i TIFF zostaną w opisany sposób trwale zmienione, o tyle jeśli chodzi o fotografie RAW, każdą zapisaną zmianę można w dowolnym momencie anulować (co stanowi bardzo ważną zaletę rejestrowania zdjęć w tym formacie). Podobnie jest w przypadku przycisku Open Image (Otwórz obraz) — jeśli przy użyciu tego przycisku otworzysz zdjęcie JPEG lub TIFF w Photoshopie, to wszystkie dokonane zmiany zostaną w nieodwracalny sposób zatwierdzone. (Tylko ostrzegam, nie straszę!). Krok 2. I jeszcze jedno: program Photoshop CS4 umożliwia uruchomienie dwóch niezależnych kopii modułu Camera Raw — jedną z poziomu programu Bridge, drugą zaś z Photoshopa. Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesną korekcję i zapisywanie fotografii RAW otwartych z poziomu programu Bridge i niczym niezakłóconą pracę w Photoshopie. Jeśli zauważysz, że najczęściej używasz modułu Camera Raw uruchomionego z poziomu programu Bridge, to naciśnij Ctrl+K (Mac OS: Command+K), aby otworzyć okno dialogowe Preferences (Preferencje), i włącz opcję Double- Click Edits Camera Raw Settings in Bridge (Dwukrotne kliknięcie edytuje ustawienia Camera Raw w programie Bridge). Odtąd dwukrotne kliknięcie miniatury dowolnego zdjęcia w formacie RAW spowoduje otwarcie tego zdjęcia w module Camera Raw z poziomu programu Bridge, a nie Photoshopa. 96 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Podstawowe poprawki: balans bieli Jeśli kiedykolwiek fotografowałeś we wnętrzach, to zapewne z doświadczenia wiesz, że niektóre wykonane w takich warunkach zdjęcia cechują się żółtawym zabarwieniem. Inne z kolei, szczególnie te, które zrobione zostały w typowych pomieszczeniach biurowych, są lekko zielone lub niebieskie. Niebieskawe wydają się też niektóre zdjęcia portretowe, zrobione w głębokim cieniu. Wszystkie wymienione mankamenty świadczą o problemach z poprawnym ustawieniem balansu bieli. Jeśli poprawnie skonfigurowałeś balans bieli w aparacie, to zapewne nie będziesz musiał się z nimi borykać (zdjęcia będą wyglądały naturalnie), lecz większość początkujących fotografów posługuje się automatycznym ustawieniem balansu bieli, który… no cóż. Nie przejmuj się. Na szczęście, problemy tego typu da się z łatwością rozwiązać w module Camera Raw. y b l e k t t o c s © Krok 1. Nie bez powodu postanowiłem omówić proces korekcji balansu bieli na samym początku przedstawiania różnych zagadnień związanych z poprawianiem wyglądu zdjęć. Otóż, po pierwsze, sam zawsze rozpoczynam korekcję fotografii od przeanalizowania balansu bieli w module Camera Raw, po drugie zaś — umiejętna poprawka balansu bieli umożliwia błyskawiczne rozprawienie się z jedną z najpoważniejszych przypadłości trawiących cyfrowe zdjęcia: niepoprawną kolorystyką. Okazuje się, że poprawne ustawienie balansu bieli pozwala wyeliminować 95 problemów z przebarwieniami i innymi mankamentami kolorystyki obrazu, warto więc zmierzyć się z tym zadaniem na samym początku. Spójrz na górną część panelu Basic (Podstawowe), po prawej stronie okna modułu Camera Raw, i odszukaj ustawienia oznaczone etykietą White Balance (Balans bieli). Tuż obok niej powinna znajdować się niewielka lista (oznaczona na rysunku obok). Zgromadzone są na niej różne predefiniowane ustawienia balansu bieli. Po otwarciu jakiegoś zdjęcia po raz pierwszy z listy tej wybrana będzie zapewne opcja As Shot (Jak na ujęciu), która odpowiada ustawieniom balansu bieli zapisanym przez aparat fotograficzny. Przykładowa fotografia, pokazana na rysunku obok, ma wyraźne żółte zabarwienie, które możemy usunąć poprzez umiejętną korekcję balansu bieli. ciąg dalszy na następnej stronie pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 97 Krok 2. Na dobrą sprawę korekcję balansu bieli w module Camera Raw można przeprowadzić na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich i zarazem najprostszy, polega na wybraniu jednego z wbudowanych ustawień balansu bieli z listy White Balance (Balans bieli). Bywa, że ten nieskomplikowany zabieg w zupełności wystarczy do skutecznego skorygowania balansu bieli. Po rozwinięciu listy White Balance (Balans bieli) przejrzyj zgromadzone na niej ustawienia — odpowiadają one różnym wariantom balansu bieli, które można wybrać w aparacie fotograficznym. Wybierz opcję, która możliwie dokładnie odzwierciedla rodzaj oświetlenia, przy jakim fotografowałeś, i sprawdź, czy będzie miało ono korzystny wpływ na kolorystykę zdjęcia (jeśli na przykład zdjęcie było zrobione w cieniu drzewa, to spróbuj wybrać opcję Shade [Cień], i tak dalej). Na pokazanym obok przykładzie stosunkowo najlepiej sprawdziła się opcja Auto (Automatyczny), która spowodowała zniwelowanie dominującej, żółtej barwy i zwiększenie domieszki koloru czerwonego. Wypróbowałem też kilka innych opcji, między innymi Tungsten (Wolfram), która nadała zdjęciu dziwny, zielonkawy odcień. Ogólnie rzecz biorąc, warto wypróbować wszystkie predefiniowane ustawienia i sprawdzić, które z nich wygląda najlepiej. Uwaga: Jest to jeden z kilku aspektów edycji zdjęć, w którym obsługa fotografii RAW i JPEG lub TIFF istotnie się różni: pełna lista ustawień balansu bieli dostępna jest wyłącznie w przypadku zdjęć RAW; w obrazach JPEG i TIFF wybór ogranicza się do opcji As Shot (Jak na ujęciu) i Auto (Automatyczny). Krok 3. Drugi sposób polega na zastosowaniu suwaków Temperature (Temperatura) i Tint (Tinta), które znajdują się tuż pod listą White Balance (Balans bieli). Tło obydwu tych suwaków jest pokolorowane w taki sposób, by już na pierwszy rzut oka można było oszacować ich wpływ na zdjęcie. Najbardziej lubię łączyć działanie suwaków z predefiniowanymi ustawieniami balansu bieli: najpierw wybieram jedno z gotowych ustawień z listy, takie, które przyniesie możliwie dużą poprawę wyglądu zdjęcia, i traktuję je jako punkt wyjścia do dalszych, kosmetycznych poprawek przy użyciu suwaków, dzięki którym mogę nieznacznie zwiększyć lub zmniejszyć domieszkę żółtego bądź niebieskiego. Zgodnie z tym, o czym pisałem wcześniej, efekt uzyskany w przypadku tego zdjęcia przy użyciu opcji Auto (Automatycznie) był całkiem niezły, lecz fotografia nadal miała zielonkawy odcień, postanowiłem więc przeciągnąć suwak Temperature (Temperatura) w kierunku koloru niebieskiego, zaś suwak Tint (Tinta) — w kierunku magenty (patrz rysunek). 98 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Krok 4. Podczas posługiwania się suwakami Temperature (Temperatura) i Tint (Tinta) warto zwrócić uwagę na kilka drobiazgów. Po pierwsze, po przesunięciu jednego z tych suwaków na liście White Balance (Balans bieli) wyświetlana jest opcja Custom (Własny), gdyż poprzez samodzielną zmianę temperatury lub tinty tworzone jest niestandardowe ustawienie balansu bieli. Ponadto jeżeli w pewnym momencie stwierdzisz, że przesunięcie któregoś z suwaków było zupełnie niepotrzebne, kliknij go dwukrotnie, aby przywrócić jego pierwotne położenie. Nawiasem mówiąc, zazwyczaj ograniczam swoje poprawki do przesunięcia suwaka Temperature (Temperatura) i rzadko kiedy sięgam po drugi z nich (jeden suwak najczęściej w zupełności wystarcza do skorygowania zdjęcia). Jeżeli w dowolnym momencie będziesz chciał przywrócić oryginalny balans bieli, wybierz opcję As Shot (Jak na ujęciu) z listy White Balance (Balans bieli). Krok 5. Trzeci sposób na korekcję kolorystyki fotografii — mój ulubiony, którym posługuję się najczęściej — polega na pobraniu próbki koloru wprost ze zdjęcia przy użyciu narzędzia White Balance (Balans bieli) (I). Sposób ten często traktowany jest jako najdokładniejszy ze wszystkich. Jeśli chciałbyś go wypróbować, kliknij przycisk wspomnianego narzędzia na pasku w górnej części okna modułu Camera Raw (jego ikona została oznaczona na rysunku obok) i kliknij w takim miejscu fotografii, które powinno mieć neutralnie szary kolor (rzeczywiście — brzmi to może dość dziwnie: „aby skorygować balans bieli, znajdź na zdjęciu miejsce w kolorze szarym” — lecz wbrew pozorom metoda ta jest całkiem skuteczna). W opisywanym przypadku takiego miejsca można szukać na podłodze, po lewej stronie schodów (patrz rysunek). Jeśli okaże się, że fotografia nabrała nieodpowiedniego odcienia (na przykład stała się zbyt niebieska), to poszukaj innego miejsca do pobrania próbki. WsKazóWKa. Wyzerowanie ustawień balansu bieli W celu błyskawicznego przywrócenia ustawienia As Shot (Jak na ujęciu) dwukrotnie kliknij przycisk narzędzia White Balance (Balans bieli) na pasku narzędzi modułu Camera Raw. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 99 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 6. Na koniec chciałbym napisać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż wszystkie opisane metody umożliwiają dość precyzyjną korekcję balansu bieli. Nie zawsze jednak zdjęcie, którego balans bieli został idealnie skorygowany, będzie… wyglądało idealnie! Najważniejszym kryterium podczas doboru odpowiednich ustawień jest tutaj nie tyle sterylnie neutralna kolorystyka zdjęcia, co ogólne wrażenie, jakie zrobi na Tobie edytowana kompozycja. Unikaj sytuacji, w których patrząc na jakieś zdjęcie, myślisz sobie: „Tak, muszę przyznać, że balans bieli na tym zdjęciu skorygowany jest perfekcyjnie, ale jego kolorystyka jakoś do mnie nie przemawia”. Korekcja balansu bieli jest działaniem subiektywnym, a zachowanie chirurgicznej dokładności nie zawsze przyniesie spodziewane rezultaty. Potraktuj raczej cały proces jak pewne działanie artystyczne, które powinno przynieść określony efekt. Krok 7. Na rysunkach obok pokazana jest różnica pomiędzy oryginalnym zdjęciem a fotografią po skorygowaniu balansu bieli (najszybszy sposób na zweryfikowanie poprawek wprowadzonych w ustawieniach balansu bieli polega na naciśnięciu klawisza P, który służy do włączania i wyłączania podglądu dokonanych zmian). As Shot (Jak na ujęciu) Przed: Przy ustawieniu WsKazóWKa. Karta kolorów Na końcu tej książki znajdziesz tekturową kartę kolorów, którą można wykorzystać do błyskawicznego skorygowania balansu bieli w oknie modułu Camera Raw (karta ta jest perforowana i można łatwo ją wydrzeć). W tym celu należy sfotografować całą scenę wraz z kartą (lub poprosić fotografowaną osobę, aby trzymała tę kartę w ręku na jednym próbnym ujęciu). Po zakończeniu sesji zdjęciowej i zaimportowaniu wszystkich fotografii wystarczy włączyć narzędzie White Balance (Balans bieli) i kliknąć próbkę, która nosi nazwę „Balans bieli dla Camera Raw”. Ustalone w ten sposób ustawienia balansu bieli należy potem skopiować do pozostałych fotografii, wykonanych przy tym samym oświetleniu, w trakcie danej sesji. (Więcej o kopiowaniu ustawień napiszę w następnym rozdziale). zdjęcie ma wyraźny, żółty odcień Po: Wystarczyło jedno kliknięcie narzędziem White Balance (Balans bieli), aby kolorystyka fotografii wróciła do normy 100 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Podstawowe poprawki: ekspozycja Kolejna ważna rzecz (po korekcji balansu bieli), jaką staram się poprawić w wyglądzie zdjęcia, to ekspozycja. Niejednokrotnie spotkałem fotografów, którym trudno się pogodzić z taką kolejnością działania: poprawna ekspozycja to dla nich najważniejsza cecha zdjęcia. Moim zdaniem jednak ewentualne mankamenty w ekspozycji zdjęcia, które już na pierwszy rzut oka wydaje się zdecydowanie zbyt niebieskie lub zbyt żółte, schodzą na drugi plan — w takich przypadkach zawsze wolę najpierw doprowadzić kolorystykę fotografii do porządku, a dopiero później zajmuję się jej jasnością. Jeśli już mowa o jasności, to podczas korekcji ekspozycji cały zakres tonalny obrazu dzielę sobie w myśli na trzy części: cienie, półcienie i światła. W module Camera Raw odpowiadają im trzy suwaki, o których działaniu opowiem już za chwilę. Krok 1. Pierwszy spośród wspomnianych suwaków, Exposure (Ekspozycja), decyduje o ogólnej jasności zdjęcia (przesunięcie go w prawą stronę powoduje rozjaśnienie fotografii, zaś przesunięcie go w prawo — przyciemnienie jej). Położenia tego suwaka nie można jednak bezkarnie zmieniać w całym zakresie jego działania, gdyż mogłoby to spowodować prześwietlenie najjaśniejszych fragmentów fotografii, zwane niekiedy „przycięciem” zakresu świateł (zjawisko to polega na rozjaśnieniu niektórych miejsc obrazu do czystej bieli, wskutek czego znajdujące się w nich detale zostają całkowicie usunięte). Na szczęście moduł Camera Raw potrafi ostrzec przed tego typu skutkami ubocznymi korekcji ekspozycji. Pierwszym ostrzeżeniem jest wygląd histogramu, czyli wykresu znajdującego się w prawym górnym rogu okna tego modułu. Zwróć uwagę na biały trójkąt znajdujący się w górnej części tego wykresu. Oznacza on, że niektóre fragmenty zdjęcia już w tym momencie są prześwietlone. y b l e k t t o c s © Krok 2. Jeżeli chciałbyś sprawdzić, które fragmenty zdjęcia uległy prześwietleniu (dzięki czemu będziesz mógł na własne oczy przekonać się, czy to jedynie fałszywy alarm, czy też „przycięcie” zakresu świateł nastąpiło w miejscach istotnych dla kompozycji zdjęcia), umieść kursor ponad biały trójkąt ostrzegawczy i kliknij go. Wszystkie prześwietlone fragmenty zostaną wówczas oznaczone kolorem czerwonym (patrz rysunek). Włączony w ten sposób podgląd obszarów zagrożonych prześwietleniem będzie wyświetlany do chwili jego wyłączenia przy użyciu tego samego trójkąta (lub klawisza O). ciąg dalszy na następnej stronie pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 101 Krok 3. Jeżeli nie przypadł Ci do gustu ten sposób wyświetlania podglądu prześwietlonych fragmentów zdjęcia lub edytujesz fotografię zawierającą dużą ilość czerwonych elementów, to możesz sięgnąć po nieco inny rodzaj ostrzeżenia — naciśnij klawisz Alt (Mac OS: Option), a następnie kliknij suwak Exposure (Ekspozycja). Cały podgląd zdjęcia stanie się wówczas czarny, a prześwietlone fragmenty zostaną oznaczone kolorami odpowiadającymi kanałom obrazu, w których doszło do utraty informacji o obrazie (jeśli „przycięty” został kanał koloru niebieskiego, to fragmenty, w których do tego doszło, zostaną oznaczone na niebiesko, a jeżeli był to kanał koloru zielonego, fragmenty te będą oznaczone na zielono. Jeżeli w jakimś miejscu zdjęcie zostało prześwietlone we wszystkich kanałach, to miejsce to wyświetlone zostanie w kolorze białym). Podgląd ten będzie wyświetlany dopóty, dopóki nie przestaniesz przesuwać suwaka Exposure (Ekspozycja) lub dopóki nie zwolnisz klawisza Alt (Option). Warto też wziąć pod uwagę fakt, że niektóre fragmenty zdjęcia są „przycięte” w naturalny sposób i nie ma sensu tego zmieniać — może to być na przykład tarcza słoneczna na zdjęciu krajobrazowym czy odblask światła na chromowanym zderzaku wypucowanego samochodu. W takich miejscach nie ma żadnych detali, które warto byłoby ratować. Krok 4. Wiesz już, w jaki sposób zlokalizować ewentualne mankamenty związane z prześwietleniem zdjęcia, lecz nie pisałem jeszcze nic o ich korygowaniu. No cóż; teoretycznie w przypadku zbyt jasnych fotografii można by przesunąć suwak Exposure (Ekspozycja) w lewo, aż ostrzeżenia znikną. Postąpiłem tak na pokazanym obok przykładzie, lecz takie rozwiązanie wiąże się z bardzo poważnymi kompromisami: wprawdzie udało mi się uniknąć prześwietlenia niektórych fragmentów zdjęcia, lecz cała fotografia stała się zdecydowanie zbyt ciemna. Na szczęście w najnowszych wersjach modułu Camera Raw możliwości korygowania ekspozycji obrazu nie kończą się na zmianie ekspozycji. 102 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Krok 5. Rozpocznij od skorygowania ekspozycji zdjęcia przy użyciu suwaka Exposure (Ekspozycja), nie zwracając większej uwagi na ewentualne drobne efekty uboczne w postaci zbyt silnego rozjaśnienia niektórych fragmentów fotografii (na pokazanym obok przykładzie po uzyskaniu odpowiedniej jasności obrazu niektóre istotne fragmenty zdjęcia rzeczywiście zostały prześwietlone, co widać na podglądzie pokazanym na rysunku ilustrującym 3. krok tego ćwiczenia). Gdy ekspozycja będzie wyglądała poprawnie, przesuń suwak Recovery (Odtwarzanie) w prawą stronę. Jego działanie polega na zmniejszeniu jasności tych fragmentów zdjęcia, które ucierpiały w wyniku nadmiernego zwiększenia ekspozycji. Przeciągnij ów suwak na tyle daleko w prawą stronę, aż ostrzegawczy biały trójkąt stanie się czarny (jak na rysunku obok) — i gotowe! Podobnie jak w przypadku parametru Exposure (Ekspozycja), podczas przesuwania suwaka Recovery (Odtwarzanie) również możesz przytrzymać klawisz Alt (Mac OS: Option), aby wyświetlić podgląd prześwietlonych fragmentów zdjęcia na czarnym tle. W miarę przeciągania tego suwaka w prawą stronę fragmentów tych będzie coraz mniej, aż wreszcie zostaną one całkowicie usunięte. W analogiczny sposób można skorygować inne fotografie, których nadmierne rozjaśnienie mogłoby spowodować prześwietlenie obrazu. Fantastyczne, prawda? Krok 6. Pora na korekcję zakresu cieni przy użyciu suwaka Blacks (Czarne). Przesunięcie tego suwaka w prawą stronę powoduje zwiększenie nasycenia czerni w najciemniejszych fragmentach zdjęcia, zaś przesunięcie go w lewo — odpowiednie rozjaśnienie tych miejsc na fotografii. W celu zademonstrowania działania tego suwaka zmieniłem przykładową fotografię — ta stanowi znacznie wdzięczniejszy obiekt do przyciemniania niż poprzednia. y b l e k t t o c s © ciąg dalszy na następnej stronie pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 103 Krok 7. Pogłębienie zakresu cieni powoduje zazwyczaj zwiększenie nasycenia barw, jeśli zatem dysponujesz naprawdę mdłym i „wyjałowionym” z kolorów zdjęciem (takim jak fotografia, którą wybrałem na potrzeby tego fragmentu ćwiczenia), to spróbuj rozpocząć jego korygowanie właśnie od zwiększenia nasycenia barw przy użyciu suwaka Blacks (Czarne). Przesuń ów suwak na tyle daleko w prawą stronę, by przywrócić barwom odpowiednią głębię i plastyczność (patrz rysunek), a dopiero potem zajmij się korygowaniem innych aspektów zdjęcia. Umiejętne zastosowanie suwaka Blacks (Czarne) może mieć niebagatelny wpływ na kontrast i wygląd fotografii: spróbuj chociażby porównać oryginalne zdjęcie, pokazane w poprzednim kroku tego ćwiczenia, z fotografią pokazaną obok. Dobrze; do suwaka Blacks (Czarne) wrócę jeszcze podczas omawiania „śniadaniowej” fotografii. Krok 8. Choć moje największe obawy wzbudzało nadmierne rozjaśnienie zakresu świateł, to podczas korygowania zdjęć należy też zwrócić uwagę na jasność zakresu cieni. Podobnie jak światła, mogą one zostać „przycięte”, a przez to pozbawione jakichkolwiek detali. Trójkąt ostrzegający przed zbyt intensywnym przyciemnieniem cieni znajduje się w lewym górnym rogu histogramu. Jeśli umieścisz nad nim kursor myszy i klikniesz, wszystkie te fragmenty na podglądzie zdjęcia, które wskutek nadmiernego przyciemnienia zostały „przycięte” i stały się jednolicie czarne, zostaną podświetlone na niebiesko (patrz rysunek). Jedyny skuteczny sposób na skorygowanie tego typu mankamentów polega na przesunięciu suwaka Blacks (Czarne) w lewą stronę, lecz zazwyczaj staram się tego uniknąć, gdyż nadmierne rozjaśnienie cieni sprawia, że fotografia staje się płaska i mało kontrastowa. Przyjmuję, że minimalna wartość parametru Blacks (Czarne), której nie należy przekraczać, to 5 (chyba że jest to absolutnie konieczne — na przykład w tym przypadku niedoświetleniem górnych rogów zdjęcia nie trzeba się przejmować, są to bowiem obszary naturalnego cienia). To jednak jedynie moja sugestia i nie musisz jej bezwzględnie przestrzegać. Sztuczka z wciśnięciem klawisza Alt (Mac OS: Option) działa także w przypadku suwaka Blacks (Czarne), lecz — czego nietrudno się domyślić — jej działanie jest odwrotne niż w przypadku podglądu prześwietleń. Tym razem podgląd zdjęcia staje się całkowicie biały, a niedoświetlone miejsca oznaczane są na czarno. 104 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Krok 9. Tuż pod suwakiem Blacks (Czarne) znajduje się suwak o nazwie Brightness (Jasność). Wiesz już, że suwak Exposure (Ekspozycja) służy do korygowania jasności zakresu świateł, zaś suwak Blacks (Czarne) — do korekcji jasności cieni. Suwak Brightness (Jasność) musi zatem odpowiadać za całą resztę zakresu tonalnego, i tak jest w istocie — jeśli znasz już trochę Photoshopa, to podpowiem Ci, że działanie tego suwaka przypomina trójkątny suwak korekcji półcieni w oknie dialogowym Levels (Poziomy). Spośród wszystkich wymienionych suwaków tego używam stosunkowo najrzadziej, a jeśli już, to służy mi on do kosmetycznych poprawek w jasności zdjęcia. W tym przypadku przesunąłem go odrobinę w lewo, aby uniknąć nadmiernego przejaskrawienia niektórych fragmentów fotografii. Korekcja półcieni nie wymaga analizowania ostrzeżeń (moduł Camera Raw nie oferuje zresztą żadnych możliwości w zakresie wyświetlania tego typu informacji), choć drastyczna zmiana położenia tego suwaka może mieć pewien wpływ na jasność cieni bądź świateł. Krok 10. Jeśli wolałbyś uniknąć samodzielniej korekcji jasności poszczególnych zakresów tonalnych zdjęcia, to zawsze możesz użyć przycisku Auto (Automatyczne). Wcale nie wygląda on jak przycisk, a raczej jak łącze internetowe: ma bowiem postać podkreślonego słowo Auto (Automatyczne) — patrz rysunek obok. Po zapoznaniu się z działaniem tego przycisku w poprzedniej wersji modułu Camera Raw często żartowałem, że powinien on raczej nosić nazwę „Automatyczne prześwietlanie”, gdyż w większości przypadków powodował on nadmierne rozjaśnienie fotografii. W Photoshopie CS4, jego działanie zostało jednak zdecydowanie udoskonalone i choć nadal ma on tendencję do rozjaśniania zdjęć, to można wypróbować go bez obaw. Niemniej jeśli po kliknięciu przycisku Auto (Automatyczne) fotografia nie będzie wyglądała zbyt dobrze, naciśnij Ctrl+Z (Mac OS: Command+Z), aby anulować wprowadzoną poprawkę… a następnie skoryguj zdjęcie samodzielnie, przy użyciu suwaków Exposure (Ekspozycja), Blacks (Czarne) i Brightness (Jasność). Na pokazanym obok przykładzie najpierw przywróciłem domyślne ustawienia fotografii przy użyciu przycisku Default (Domyślne), który znajduje się po prawej stronie przycisku Auto (Automatyczne), a następnie podjąłem próbę automatycznej korekcji zdjęcia. Moim zdaniem w porównaniu z wariantem uzyskanym dzięki samodzielnym poprawkom wygląda ono teraz zbyt płasko i mniej plastycznie. Innymi słowy, zdecydowanie warto nauczyć się korygować zdjęcia samemu — zazwyczaj przynosi to znacznie lepszy skutek. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 105 automatyczna korekcja zdjęć w module Camera Raw Zanim opanujesz narzędzia i ustawienia służące do samodzielnej korekcji zdjęć, możesz sięgnąć po funkcję służącą do automatycznej korekcji obrazu. Jej obsługa w module Camera Raw jest banalnie prosta: wystarczy kliknąć niewielki przycisk (przypominający łącze internetowe) z napisem Auto (Automatyczne), aby moduł Camera Raw podjął próbę skorygowania ekspozycji (korekcja ta obejmuje poprawki w zakresie cieni, świateł kontrastu oraz półcieni obrazu i polega na podjęciu próby optymalnego dopasowania położenia większości suwaków omówionych w tym rozdziale). Jeśli uzyskany w ten sposób efekt przypadnie Ci do gustu, możesz skonfigurować moduł Camera Raw w taki sposób, by każde nowe zdjęcie otwierane w tym module było automatycznie korygowane. Brzmi nieźle, lecz byłoby jeszcze lepiej, gdyby automatyczna korekcja obrazu sprawdzała się rzeczywiście dobrze… w praktyce często bywa jednak zupełnie inaczej. Krok 1. Po wczytaniu zdjęcia do modułu Camera Raw możesz od razu podjąć próbę automatycznej korekcji tego zdjęcia, obejmującej najważniejsze ustawienia dostępne w panelu Basic (Podstawowe). Służy do tego niewielki przycisk z napisem Auto (Automatyczne), oznaczony na rysunku obok. Muszę przyznać, że o ile zdarzało mi się używać funkcji automatycznej korekcji obrazu w poprzednich wersjach modułu Camera Raw (każdy parametr obrazu można było wówczas skorygować niezależnie od pozostałych, używając odpowiednich opcji), to w module Camera Raw CS4 podejmuję taką próbę znacznie rzadziej. Dlaczego? Otóż być może miałem wyjątkowego pecha, lecz nie natknąłem się jeszcze na takie zdjęcie, którego funkcja Auto (Automatyczne) nie chciałaby choć trochę prześwietlić. Może się jednak zdarzyć, że efekty działania tej funkcji przypadną Ci do gustu (w sumie czemu nie?) i chciałbyś skonfigurować ją w taki sposób, by każde nowe zdjęcie wczytywane do modułu Camera Raw było automatycznie korygowane. Krok 2. W tym celu należy kliknąć przycisk Preferences (Preferencje) na pasku narzędzi modułu Camera Raw (jest to trzeci przycisk, licząc od prawej strony), a gdy na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Camera Raw Preferences (Preferencje Camera Raw), zaznaczyć opcję Apply auto tone adjustments (Zastosuj automatyczne dopasowanie tonów) — patrz rysunek. Gdy zatwierdzisz wybór tej opcji przyciskiem OK, moduł Camera Raw będzie podejmował próbę automatycznego skorygowania każdego nowego otwartego zdjęcia. Jeśli uznasz, że dane zdjęcie zostało skorygowane niewłaściwie, to kliknij przycisk Default (Domyślnie), znajdujący się tuż obok przycisku Auto (Automatyczne) — zauważ, że ten ostatni będzie wówczas nieaktywny, gdyż korekcja została dokonana automatycznie w chwili wczytania zdjęcia. 106 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Jest to jedna z moich ulubionych funkcji w module Camera Raw. Za każdym razem, gdy prezentuję jej możliwości podczas wykładu, z sali dobiega mnie donośne „ojej!”. Atrakcyjność tego narzędzia polega między innymi na prostocie obsługi: jest to zaledwie jeden suwak, a pomimo tego efekt jego działania jest zdumiewający. Suwak Clarity (Przejrzystość) powoduje zwiększenie kontrastu półcieni w sposób, który pozwala zaakcentować detale i nadać fotografii zupełnie inną siłę wyrazu, a jednocześnie nie powoduje niepotrzebnego wyostrzenia zdjęcia (w pewien sposób naśladuje on niektóre techniki posługiwania się poleceniem Curves (Krzywe) w Photoshopie, które w sprawnych rękach umożliwiają zaakcentowanie kontrastu dowolnego fragmentu zakresu tonalnego zdjęcia). Jak zaakcentować (lub rozmyć) detale zdjęcia przy użyciu suwaka Clarity (Przejrzystość)? Krok 1. Suwak Clarity (Przejrzystość) znajduje się w dolnej części panelu Basic (Podstawowe) modułu Camera Raw, tuż ponad suwakami Vibrance (Jaskrawość) i Saturation (Nasycenie). Podobnie jak w przypadku ustawień umożliwiających wyostrzanie obrazu, w celu przeanalizowania efektów działania tego suwaka należy powiększyć podgląd zdjęcia do 100 . Chyba najłatwiejszy sposób na uzyskanie takiego powiększenia polega na dwukrotnym kliknięciu przycisku narzędzia Zoom (Lupka), znajdującego się na pasku narzędzi modułu Camera Raw; na przycisku tym widnieje niewielkie szkło powiększające. To rzekłszy, przyznam, że na pokazanym obok przykładzie powiększyłem podgląd zdjęcia jedynie do 50 , gdyż po pierwsze — na rysunku zmieścił się dzięki temu nieco większy fragment zdjęcia, a po drugie — przy stuprocentowym powiększeniu ptasie oko wyglądało dość przerażająco. (Nawiasem mówiąc, nie mam pojęcia, czy nadana przez firmę Adobe nazwa „przejrzystość” dobrze oddaje istotę działania tego suwaka, choć rzeczywiście trudno w tym przypadku o lepszą. Może „wyrazistość”?). y b l e k t t o c s © Krok 2. Obsługa suwaka Clarity (Przejrzystość) jest dziecinnie łatwa — spróbuj po prostu przesunąć go w prawo na tyle daleko, by zaakcentować detale zdjęcia, czyli zwiększyć kontrast półcieni (porównaj pokazane obok zdjęcie z fotografią powyżej). Muszę przyznać, że używam suwaka parametru Clarity (Przejrzystość) podczas korygowania większości zdjęć. W zależności od ich tematyki zazwyczaj nadaję mu wartość pomiędzy +25 a +50. Jeżeli fotografia przedstawia bardzo kontrastowe obiekty, zawierające dużą liczbę detali — do takich zdjęć zaliczają się na przykład fotografie architektury, mechanizmów (silniki, motocykle, samochody), obszerne panoramy lub, tak jak w tym przypadku, ujęcie pierzastej, ptasiej głowy — to pozwalam sobie na zwiększenie jego wartości nawet do +75 lub +80. Jeśli mam do czynienia z subtelniejszą fotografią, na przykład portretem dziecka, to zazwyczaj rezygnuję z zastosowania suwaka Clarity (Przejrzystość). ciąg dalszy na następnej stronie pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 107 Krok 3. W wersji CS4 modułu Camera Raw, po raz pierwszy możliwe jest nadanie parametrowi Clarity (Przejrzystość) wartości ujemnej. Przesunięcie suwaka Clarity (Przejrzystość) poniżej 0 umożliwia zmniejszenie kontrastu półcieni, a przez to wygładzenie silnych kontrastów i gwałtownych przejść kolorystycznych. Na przykładzie obok pokazane zostało zdjęcie przed zmniejszeniem wartości omawianego parametru poniżej 0. Krok 4. Przesuń suwak Clarity (Przejrzystość) w lewą stronę (co powoduje zmniejszenie jego wartości poniżej 0), zwróć uwagę na wygląd twarzy modelki — skóra stała się zadziwiająco gładka i delikatna. Owszem, wszystkie inne detale fotografii również uległy nieznacznemu rozmyciu, lecz już niedługo (a ściślej rzecz biorąc w rozdziale 4.), opiszę, w jaki sposób użyć narzędzia Adjustment Brush (Pędzel korekty) do rozmycia tylko tych fragmentów zdjęcia, które tego wymagają (na przykład właśnie skóry na zdjęciu portretowym). y b l e k t t o c s © 108 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Korekcja zdjęć oświetlonych od tyłu Każdemu z nas przydarzy się od czasu do czasu zrobić zdjęcie (celowo lub przez przypadek) pod światło. Obiekty na takiej fotografii przypominają wówczas czarne sylwetki, które trzeba rozjaśnić — na przykład przy użyciu specjalnego suwaka o nazwie Fill Light (Wypełnij światło). W odróżnieniu od polecenia Shadow/ Highlight (Cień/Światło) w Photoshopie, które do poprawnego działania wymaga skonfigurowania kilku różnych parametrów i ustawień (w przeciwnym razie, uzyskany efekt wygląda sztucznie i mdło), obsługa suwaka Fill Light (Wypełnij światło) jest bajecznie prosta, a uzyskane efekty — bardzo naturalne. Co więcej, algorytm działania tego suwaka umożliwia silniejsze rozjaśnienie niedoświetlonych fragmentów niż inne, podobne narzędzia. Posługując się suwakiem Fill Light (Wypełnij światło), warto jednak znać pewną sprytną sztuczkę… Krok 1. Oto przykład typowego zdjęcia, którego główny motyw został sfotografowany o zachodzie słońca i jest wyraźnie oświetlony od tyłu. Owszem, da się wyodrębnić na nim jakieś szczegóły, lecz większa część fotografii spowita jest głębokim cieniem. y b l e k t t o c s © Krok 2. Przeciągnięcie suwaka Fill Light (Wypełnij światło) w prawą stronę spowodowało wyraźne rozjaśnienie ocienionych obszarów, a szczegóły, które dotąd skrywały się w cieniu, stały się wyraźnie widoczne (patrz rysunek). pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 109 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Jeżeli rozjaśnienie zdjęcia wymaga przeciągnięcia suwaka Fill Light (Wypełnij światło) daleko w prawą stronę (tak jak na przykładowej fotografii), może się okazać, że najciemniejsze fragmenty fotografii zostaną „wyjałowione” ze szczegółów. W takich przypadkach staram się więc zrekompensować utratę wyrazistości i kontrastu obrazu poprzez przesunięcie suwaka Blacks (Czarne) odrobinę w prawą stronę (patrz rysunek), co zazwyczaj w zupełności wystarcza, by kolory nabrały głębi i blasku. Warto wiedzieć, że zdjęcia w formacie RAW i JPEG/TIFF dzieli tutaj niewielka różnica. W przypadku fotografii RAW domyślna wartość parametru Blacks (Czarne) wynosi 5 i zazwyczaj wystarczy zwiększyć ją do 7 lub 8. Jeśli chodzi o zdjęcia JPEG lub TIFF, domyślna wartość tego parametru wynosi 0, a w celu pogłębienia cieni nie wystarczy zwiększyć jej o dwa lub trzy punkty. Bywa, że skończy się na 7 (jak na pokazanym obok przykładzie), lecz zdarza się, że suwak ten należy przesunąć jeszcze dalej, by zdjęcie nabrało odpowiedniego kontrastu i głębi. Oczywiście, każda fotografia jest inna, niemniej prawidłowo skorygowane zdjęcie nie powinno wymagać przesuwania suwaka Blacks (Czarne) zbyt daleko (jest on jednak w pewnym sensie powiązany z suwakiem Fill Light (Wypełnij światło) — im dalej zostanie przesunięty ten pierwszy, tym silniej będziesz musiał skompensować zaistniałe mankamenty w zakresie cieni). Krok 4. Tak wygląda porównanie wyglądu zdjęcia przed i po korekcji. Fotografia ta poddana została tylko dwóm zmianom: pierwsza polegała na przesunięciu suwaka Fill Light (Wypełnij światło) w prawo, do wartości 78, druga zaś na zwiększeniu parametru Blacks (Czarne) do 7. Przed: Główny obiekt zdjęcia jest Po: To samo zdjęcie po rozjaśnieniu spowity głębokim cieniem przy użyciu suwaka Fill Light (Wypełnij światło) i zwiększeniu parametru Blacks (Czarne) 110 Rozdział 3. pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Korekcja kontrastu przy użyciu krzywych Sądząc po nazwie, wydawałoby się, że najlepszym narzędziem do zwiększania kontrastu zdjęcia jest suwak Contrast (Kontrast). W praktyce okazuje się jednak, że nadaje się on do zwiększania kontrastu obrazu równie dobrze, jak młotek do naprawiania zegarków. Innymi słowy, staram się unikać posługiwania się nim za wszelką cenę (podobnie zresztą jak analogicznego suwaka w oknie dialogowym polecenia Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) w Photoshopie CS2 i starszych wersjach tego programu, do którego analogia z młotkiem i zegarkiem również pasowała jak ulał. Na szczęście w Photoshopie CS3 i nowszych wersjach tego programu działanie tego polecenia zostało znacznie usprawnione). Zamiast suwaka Contrast (Kontrast) znacznie lepiej będzie użyć specjalnego wykresu krzywej z zakładki Tone Curve (Krzywa tonalna). Założę się, że jeśli choć raz wypróbujesz tę metodę, nigdy już nie sięgniesz po młot… to znaczy nie będziesz korygował kontrastu zdjęć żadnym innym narzędziem. Krok 1. Po przeprowadzeniu najważniejszych poprawek ekspozycji i charakterystyki tonalnej obrazu w zakładce Basic (Podstawowe) pora na kolejny etap pracy nad zdjęciem — korekcję kontrastu. Zgodnie z tym, o czym pisałem we wstępie, suwak Contrast (Kontrast) można całkowicie zignorować i sięgnąć prosto do zakładki Tone Curve (Krzywa tonalna) — aby ją otworzyć, kliknij drugą z ikon znajdujących się po prawej stronie okna modułu Camera y b l e k t t o c s © Raw. W module Camera Raw dostępne są dwa rodzaje krzywych: krzywa definiowana za pomocą punktów kontrolnych oraz krzywa parametryczna. Rozpoczniemy od pierwszej spośród wymienionych krzywych, kliknij zatem zakładkę Point (Punkt), znajdującą się w panelu Tone Curve (Krzywa tonalna). Na rysunku obok pokazane jest zdjęcie przed korekcją, zaś obok niego widoczny jest wykres, który w tym przypadku ma postać ukośnie biegnącej linii… prostej. Wykres w takiej postaci oznacza, że kontrast zdjęcia nie uległ żadnym zmianom (zwróć też uwagę na listę Curve [Krzywa], znajdującą się ponad wykresem — domyślnie wybrana jest z niej opcja Linear [Liniowy], która umożliwia odtworzenie oryginalnego kontrastu zdjęcia). Krok 2. Domyślnie z listy Curve (Krzywa) wybrana jest opcja Medium Contrast (Średni kontrast). Jeśli chciałbyś uzyskać jeszcze silniejszy kontrast, wybierz z wspomnianej listy opcję Strong Contrast (Duży kontrast). Spójrz na rysunek obok i przekonaj się, o ile bardziej kontrastowe jest zdjęcie po zmianie tej opcji. Jeśli przyjrzysz się kształtowi krzywej po wybraniu każdej z nich, to przekonasz się, że intensywność zmiany kontrastu jest uzależniona od kąta nachylenia środkowej części krzywej: im bardziej „stromy” jest wykres, tym większa zmiana kontrastu obrazu. ciąg dalszy na następnej stronie pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Rozdział 3. 111 Krok 3. Jeśli umiesz posługiwać się poleceniem Curves (Krzywe) Photoshopa i chciałbyś nadać krzywej niestandardowy kształt, to zapewne najwygodniej będzie Ci potraktować jedną z istniejących predefiniowanych krzywych jako punkt wyjścia do dalszej pracy i przesunąć wybrane punkty kontrolne przy użyciu myszy lub klawiszy strzałek (moim zdaniem najwygodniej jest najpierw kliknąć wybrany punkt kontrolny, a następnie precyzyjnie zmienić jego położenie przy użyciu klawiszy strzałek w górę i w dół). Jeśli wolisz rozpocząć pracę nad krzywą od zera, to z listy Curve (Krzywa) wybierz opcję Linear (Liniowy), wskutek czego wykres przyjmie postać linii prostej. W celu dodania punktu kontrolnego wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu krzywej. Aby usunąć niepotrzebny punkt kontrolny, kliknij go i przeciągnij poza obszar wykresu (zrób to jednym szybkim ruchem, tak jak zrywa się plasterek opatrunkowy). Krok 4. Jeśli zaprojektujesz krzywą, która może przydać się podczas korekcji innych zdjęć, to możesz zapisać ją w postaci specjalnego ustawienia. W tym celu kliknij ostatnią z szeregu ikon znajdujących się po prawej stronie okna modułu Camera Raw, aby wyświetlić panel o nazwie Presets (Ustawienia domyślne). Gdy to zrobisz, kliknij przycisk New Preset (Nowe ustawienie domyślne), który wygląda dokładnie jak przycisk tworzenia nowej warstwy w panelu Layers (Warstwy) w Photoshopie. Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas okno dialogowe New Preset (Nowe ustawienie domyślne), pokazane na rysunku obok. Jeżeli zamierzasz zapisać wyłącznie kształt krzywej, z pominięciem innych, ewentualnych zmian i poprawek, jakim
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie V
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: