Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00497 009780 21046992 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy - książka
Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-081-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Fotografia cyfrowa weszła w wiek dojrzały. Aparaty cyfrowe zaskakują łatwością obsługi, a zdjęcia jakością nie ustępują tym wykonanym na kliszy. Ponadto obrazy cyfrowe łatwiej przesłać i zaprezentować większej grupie osób.

'Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy' to przewodnik pokazujący, jak możesz zrobić zdjęcia, które zawsze pragnąłeś wykonać. Ta książeczka będzie Twoim kieszonkowym doradcą, który szybko objaśni czym są i do czego służą poszczególne części aparatu oraz jakie należy wybrać ustawienia, aby wykonać perfekcyjne zdjęcie.

Objaśniono tu wszystko, od doboru rozdzielczości zdjęć, przez tryby działania lampy błyskowej, fotografowanie obiektów w ruchu, zbliżenia, karty pamięci, aż po informacje o archiwizowaniu zdjęć i ich wysyłania pocztą elektroniczną.

Jest to poręczny i pożyteczny przewodnik dla każdego, kto używa cyfrowego aparatu fotograficznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Autor: Derrick Story T³umaczenie: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7361-081-2 Tytu³ orygina³u: Digital Photography Pocket Guide Format: B5, stron: 132 Fotografia cyfrowa wesz³a w wiek dojrza³y. Aparaty cyfrowe zaskakuj¹ ³atwoġci¹ obs³ugi, a zdjêcia jakoġci¹ nie ustêpuj¹ tym wykonanym na kliszy. Ponadto obrazy cyfrowe ³atwiej przes³aæ i zaprezentowaæ wiêkszej grupie osób. „Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy” to przewodnik pokazuj¹cy, jak mo¿esz zrobiæ zdjêcia, które zawsze pragn¹³eġ wykonaæ. Ta ksi¹¿eczka bêdzie Twoim kieszonkowym doradc¹, który szybko objaġni czym s¹ i do czego s³u¿¹ poszczególne czêġci aparatu oraz jakie nale¿y wybraæ ustawienia, aby wykonaæ perfekcyjne zdjêcie. Objaġniono tu wszystko, od doboru rozdzielczoġci zdjêæ, przez tryby dzia³ania lampy b³yskowej, fotografowanie obiektów w ruchu, zbli¿enia, karty pamiêci, a¿ po informacje o archiwizowaniu zdjêæ i ich wysy³ania poczt¹ elektroniczn¹. CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE • omówienie elementów aparatu • spis informacji o poszczególnych funkcjach aparatu i ich zastosowaniach • objaġnienie 15 profesjonalnych technik fotografowania. Jest to porêczny i po¿yteczny przewodnik dla ka¿dego, kto u¿ywa cyfrowego aparatu fotograficznego. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp. Kto tu rządzi?...................................................u......... 9 Rozdział 1. Co to jest? ...................................................u..... 12 Przód aparatu ...................................................u.........................................13 Tył aparatu...................................................u..............................................16 Góra aparatu ...................................................u...........................................20 Spód i boki aparatu ...................................................u...............................23 Wnętrze aparatu...................................................u.....................................24 Baterie...................................................u...............................................25 Światłomierz...................................................u....................................25 Czujnik optyczny...................................................u............................26 Karty pamięci ...................................................u..................................27 Podsumowanie...................................................u.......................................31 Rozdział 2. Do czego to służy?.......................................... 32 Przejęcie kontroli nad przyciskami, przełącznikami i poleceniami menu ...................................................u...............................32 Balans bieli (White Balance)...................................................u..........33 Blokowanie ekspozycji (Exposure Lock) .......................................35 Blokowanie nieskończoności (Infinity Lock).................................35 Blokowanie ogniskowej (Focus Lock) ............................................36 Chroń zdjęcia (Protect Images)...................................................u.....38 Czułość ISO (ISO Speed) ...................................................u...............39 Czułość kliszy (Film Speed)...................................................u..........40 Ekspozycja programowana (Programmed Exposure).................40 Format pliku (File Format)...................................................u............41 Formatowanie karty pamięci (Format Memory Card) ................42 JPEG ...................................................u..................................................4u2 Kasowanie zdjęć (Erasing Images)............................u......................42 Kompensacja ekspozycji (Exposure Compensation) ...................43 Kompensacja lampy błyskowej (Flash Compensation)...............46 Kompozycja (Composition) ...................................................u..........47 Spis treści 3 Kompresja albo jakość obrazu (Compression or Image Quality)............................u.........................49 Pomiar ekspozycji (Exposure Metering)........................................51 Pomiar punktowy (Spot meter) ...................................................u....52 Ręczne ustawianie ekspozycji (Manual Exposure Setting) ...........53 Rozdzielczość (Resolution)...................................................u............54 Samowyzwalacz (Self Timer)...................................................u........56 Seryjne robienie zdjęć (Sequence Shooting) ..................................56 Sterowanie powiększeniem (Magnify Control) ............................57 Sterowanie zoomem/powiększeniem (Zoom/Magnify Control) ...................................................u..............57 Tryb autoekspozycji (Auto Exposure)............................................57 Tryb ciągły (Continuous Shooting Mode) .....................................58 Tryb filmowy (Movie Mode) ...................................................u........58 Tryb makro (Macro Mode)...................................................u............59 Tryb panoramiczny (Panorama Mode) ..........................................59 Tryb z priorytetem czasu (Timed value »TV«).............................62 Tryb z priorytetem migawki (Shutter priority).............................65 Tryb z priorytetem przysłony (Aperture Priority Mode »AV«) ...................................................u...65 Tryb zbliżeniowy (Close-Up Mode) ...............................................66 Tryb zdjęć seryjnych/tryb ciągły (Burst/Continuous Shooting Mode).........................u......................68 Tryby lampy błyskowej (Flash Modes).........................u.................71 Usuwanie zdjęć (Deleting Images).............................u.....................73 Zoom cyfrowy (Digital Zoom) ...................................................u.....74 Podsumowanie...................................................u.......................................75 Rozdział 3. W jaki sposób mogę... .................................... 77 Rady i sztuczki fotograficzne...................................................u...............77 Robić świetne portrety na wolnym powietrzu .............................78 Komponować zdjęcia grupowe...................................................u....83 Robić portrety w naturalnym oświetleniu ....................................85 Fotografować samego siebie...................................................u.........90 Robić interesujące zdjęcia dzieci ...................................................u..92 Chwytaj interesujące obrazy z podróży.........................................94 Fotografować na ślubach i weselach ..............................................95 Zapobiegać efektowi czerwonych oczu .........................................98 Fotografować zawody sportowe z trybun...................................100 4 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy 4 18 lut 03 C:AndrzejPDFFotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowySpis.doc Fotografować akcję ...................................................u.......................102 Fotografować w muzeach...................................................u............106 Fotografować architekturę jak zawodowiec................................108 Fotografować małe obiekty na stole .............................................110 Robić świetne zdjęcia krajobrazowe.............................................113 Fotografować ludzi mrugających przy błysku lampy...............115 Rady i sztuki komputerowe............................u......................................116 Wysyłać zdjęcia pocztą elektroniczną ..........................................117 Otrzymać wydruki o fotograficznej jakości...................u..............120 Zrobić pokaz slajdów cyfrowych ..................................................1u20 Archiwizować do użycia w przyszłości.......................................122 Podsumowanie...................................................u.....................................122 Dodatek A Tabele referencyjne......................................... 123 Tabela A.1. Kompensacja ekspozycji ...................................................u...123 Tabela A.2. Ustawienia trybu lampy błyskowej ....................................124 Tabela A.3. Ustawienia balansu bieli ...................................................u...125 Tabela A.4. Tryby działania aparatu z objaśnieniem.............................125 Tabela A.5. Tryby pomiaru światła z objaśnieniem...............................126 Tabela A.6. Ustawienia startowe astrofotografii ....................................127 Tabela A.7. Liczba megapikseli i wielkość drukowanych zdjęć ...........128 Tabela A.8. Liczba zdjęć w zależności od pojemności karty pamięci......128 Skorowidz............................................u................................. 129 Spis treści 5 Rozdział 1. Co to jest? Elementy cyfrowego aparatu fotograficznego Producenci dzisiejszych aparatów cyfrowych upakowali w nich całą masę przeróżnych funkcji. Aparat, który trzymasz w rękach, lub nad kupnem którego się zastanawiasz, prawdopodobnie jest wyposażony w o wiele więcej możliwości robienia zdjęć, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Rzecz w tym, w jaki sposób możesz odkryć ten ukryty potencjał. Najpierw musisz poznać poszczególne elementy aparatu i do- wiedzieć się, do czego służą. W tym rozdziale poznasz ich istotne cechy i znajdziesz się na drodze prowadzącej do panowania nad aparatem. W tym rozdziale przyjrzymy się aparatowi od przodu, od tyłu, z góry i z boków. Gdy już zaznajomisz się z przyciskami i prze- łącznikami, przejdziemy do poznania kilku ważnych elementów ukrytych wewnątrz aparatu, takich jak matryca światłoczuła i sys- temy pomiarowe. Każdy element został przypisany do jednej z trzech klas: podstawowej (basic ) lub zaawansowanej (advanced ). Przygotuj listę cech najlepiej pasujących do Twojego doświadczenia fotograficznego, a pomoże Ci ona przy robieniu zakupów. Oto krótkie wyjaśnienie podziału na klasy stosowanego w tym rozdziale. ), średniej (intermediate Cechy podstawowe (basic ) Te cechy powinien mieć każdy aparat cyfrowy, który bierzesz pod uwagę. Unikaj takich, w których brakuje wszystkich podstawowych elementów i funkcji, gdyż będziesz potem niezadowolony z ich działania. Rozdział 1. Co to jest? 3 Cechy średnie (intermediate ) Cechy średnie są uzupełnieniem podstawowych i przydają się, jeżeli masz już jakieś doświadczenie fotograficzne lub zamierzasz je zdobyć. Cechy zaawansowane (advanced ) Są to cechy przydatne naprawdę doświadczonym fotogra- fom, którzy szukają wszechstronnego aparatu umożliwiają- cego otrzymywanie doskonałych zdjęć w różnych warun- kach oświetlenia. Jeżeli interesuje Cię niezawodny aparat w cenie 1200 zł lub mniej, upewnij się, czy wybrany model posiada wszystkie cechy podsta- wowe wyliczone w tym rozdziale. Aparat średniej klasy kosz- tuje zwykle od 1200 zł do 2000 zł i powinien mieć wszystkie cechy zakwalifikowane jako średnie, a aparat zaawansowany, w cenie od 2000 zł do 4000 zł, odpowiednio — wszystkie cechy zaawan- sowane. Kiedy już kupisz aparat, poświęć nieco czasu na zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby zaznajomić się z konstrukcją i sposobem korzystania z narzędzi sterujących. Potem włóż ten przewodnik do torby fotograficznej, a będzie Ci służyć nie tylko jako poradnik pozwalający szybko odszukać informacje o głównych elemen- tach aparatu, lecz pomoże także zrozumieć, w jaki sposób korzy- stanie z poszczególnych cech aparatu może służyć otrzymywaniu lepszych zdjęć. Przód aparatu Na rysunku 1.1 został pokazany przód aparatu cyfrowego śred- niej klasy. Zauważ trzy elementy: wizjer optyczny, światło po- mocnicze ustawiania ostrości i mikrofon. 4 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Rysunek 1.1. Przód aparatu cyfrowego średniej klasy Oto lista elementów: Lampa błyskowa Nocą jest dodatkowym źródłem światła w pomieszczeniach, a na wolnym powietrzu służy do robienia portretów. Światło pomocnicze ustawiania ostrości Pomaga w ustawieniu ostrości dzięki rzuceniu na przedmiot promienia białego światła lub subtelnego wzoru. Zapala się również w trybie redukcji efektu czerwonych oczu podczas używania lampy błyskowej oraz działa jako światło ostrze- gające, gdy jest włączony samowyzwalacz. Czujnik podczerwieni Stosowany przede wszystkim do zdalnego sterowania spu- stem migawki w aparatach, które mają tę możliwość. Wizjer optyczny Komponuj obraz, patrząc przez soczewki wizjera optycz- nego, zamiast oglądać go na wyświetlaczu LCD z tyłu Rozdział 1. Co to jest? 5 aparatu. Korzystanie z wizjera optycznego znacznie oszczę- dza baterie, ale nie pozwala na precyzyjne tworzenie kom- pozycji i zbliżeń. Port mikrofonowy/Otwór mikrofonu Malutki otworek z przodu aparatu do nagrywania komen- tarzy dźwiękowych oraz dodawania dźwięku do nagrywa- nych sekwencji filmowych. Niektóre aparaty mające tryb filmowy są również zaopatrzone w mikrofon. Soczewki obiektywu Rzucają fotografowany obraz na czujnik elektroniczny, gdzie jest zapisywany. Również z soczewek obiektywu pochodzi obraz pokazywany przez wyświetlacz LCD umieszczony z tyłu aparatu. W większości modeli znajdziesz ciągi liczb zapisane na bokach obiektywu lub na korpusie aparatu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektywu. Liczbom z pierwszego zestawu towarzyszy zwykle oznaczenie „mm” (milimetry), co wygląda mniej więcej t ak: 5.4 – 10.8 mm lub 7 – 21 mm lub podobnie. Te liczby to zakres ogniskowych (zakres zoomu) soczewek obiektywu. Większość aparatów cyfrowych jest wyposażona w obiektywy o współczynniku zbliżenia 2× lub 3× (zoom 2× lub 3×). Obiek- tywy z zoomem 3× mają zwykle silniejsze cechy teleobiektywu (bardziej zbliżają fotografowany obiekt) niż obiektywy z zo- omem 2×. Obiektywy z zakresem ogniskowych 5.4 – 10.8 mm mają współ- czynnik zbliżenia (zoom) równy 2×(2×5.4 = 10.8), a obiektywy z zakresem 7 – 21 mm — współczynnik zbliżenia równy 3×. Pod- stawowe aparaty fotograficzne mają obiektywy ze stałą ognisko- wą (bez zoomu), oznaczoną przez pojedynczą liczbę, np. 7 mm. 6 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Jeżeli masz doświadczenie w fotografowaniu na kliszy 35 mm, możesz te dane aparatów cyfrowych przetłumaczyć na informacje bardziej dla Ciebie zrozumiałe. Obiektyw 7 – 21 mm w świecie aparatów cyfrowych odpowiada z grubsza obiektywowi 35 – 105 mm w tradycyjnej fotografii małoobrazkowej. Drugi ciąg liczb wygląda mniej więcej tak: 1:2.8 – 4.0 lub 1:2.0 – 2.5 Te liczby to maksymalna jasność (wartość przysłony) obiektywu w ustawieniu szerokokątnym i wąskokątnym (teleobiektywo- wym). Jasność określa wielkość światła przenikającego przez obie- ktyw do czujnika optycznego. Przy dużej jasności, w rodzaju 2.0 lub 2.8, przez obiektyw przechodzi więcej światła, co pozwala na wykonywanie zdjęć przy gorszym oświetleniu. Jeżeli jasność jest mniejsza, np. 5.6 lub 8, mniej światła dociera przez soczewki obiektywu, co jest niepożądane, jeżeli obiekt fotografowany nie jest jasno oświetlony. Tył aparatu Na rysunku 1.2 widzimy tył prostego aparatu cyfrowego (klasy podstawowej). Nie ma wizjera optycznego, a więc przy kompo- nowaniu obrazu, który ma być utrwalony, jesteśmy skazani na korzystanie z wyświetlacza LCD. Zauważ, że długość ognisko- wej obiektywu zmieniamy za pomocą dwóch przycisków stero- wania zoomem, umieszczonych z tyłu aparatu. Z tyłu aparatu cyfrowego zwykle znajdują się następujące ele- menty: Lampka kontrolna Zapala się po nastawieniu ostrości, gdy aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia lub gdy lampa błyskowa jest gotowa do działania. Miganie tej lampki zwykle oznacza, że przed zrobieniem zdjęcia należy skorygować ustawienia. Rozdział 1. Co to jest? 7 Rysunek 1.2. Tył prostego aparatu cyfrowego Klasyfikacja obiektywów Podstawowe (proste) Jedna długość ogniskowej, np. 7 mm, z niewielką jasnością, np. 5.6 lub 8. Średnie Niewielki zoom (2×) z maksymalną jasnością obiektywu 2.8 lub 4. Zaawansowane Większy zoom (3×) z maksymalną jasnością obiektywu 2.0 lub 2.5. Regulacja ostrości wizjera Pozwala na ręczne dostosowanie ostrości obrazu w wizjerze do wzroku. Tę możliwość mamy jedynie w aparatach wyż- szej klasy. 8 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Włącznik/wyłącznik wyświetlacza Pozwala na wyłączanie wyświetlacza w celu oszczędzania baterii. Często przycisk ten ma również opcję wyświetlania danych podczas komponowania obrazu. Zwykle można cyr- kulować między tymi trzema opcjami, kolejno naciskając przycisk. Okrągły zestaw kursorów Umożliwia przeglądanie menu przez naciskanie czterokie- runkowych przycisków. Czasami okrągły zestaw kursorów może sterować dwoma odmiennymi zestawami funkcji: zmianami ustawień w trybie robienia zdjęć i dostosowy- waniem obrazu w trybie przeglądania. Przyjrzyj się niewiel- kim ikonom umieszczonym obok przycisków. Zwykle infor- mują o funkcjach przycisków w trybie robienia zdjęć. Wyświetlacz LCD Pozwala na dokładne wycelowanie aparatu, ponieważ obraz na wyświetlaczu pochodzi wprost z obiektywu. Wyświe- tlacza powinieneś zawsze używać w trybie makro (przy robie- niu zdjęć z bardzo małej odległości) lub podczas korzysta- nia z zoomu cyfrowego. Wyświetlacz LCD służy także do przeglądania zrobionych zdjęć. Niestety, na większości wy- świetlaczy obraz jest słabo widoczny przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym. Jeżeli robisz wiele zdjęć na świe- żym powietrzu, upewnij się, czy Twój aparat ma także wizjer optyczny. Przycisk menu Włącza wyświetlanie menu, co pozwala na korzystanie z wielu funkcji aparatu. Nawigacja po menu najczęściej jest wyko- nywana za pomocą okrągłego zestawu kursorów. Przełącznik trybów Pozwala na przełączanie między trybem robienia zdjęć i try- bem przeglądania. Jeżeli Twój aparat pozwala na robienie krótkich filmów, przełącznik będzie miał trzy pozyc je. Rozdział 1. Co to jest? 9 Wizjer optyczny Pozwala na komponowanie zdjęcia dzięki oglądaniu obra- zu w oddzielnym wizjerze zamiast na wyświetlaczu LCD. Korzystanie z wizjera optycznego oszczędza baterie, ale jest mniej dokładne, co może sprawiać kłopoty, gdy obraz musi być bardzo precyzyjnie skomponowany, zwłaszcza jeżeli zdjęcie jest robione z bardzo małej odległości. Wizjer optyczny jest za to bardzo przydatny przy robieniu zdjęć na wolnym powietrzu w pełnym świetle słonecznym, gdy obraz na wyświetlaczu LCD jest słabo widoczny. Na rysunku 1.3 przedstawione są elementy rozmieszczone na tylnej ścianie aparatu cyfrowego średniej klasy. Widzimy, że obok wyświetlacza LCD dodano tu wizjer optyczny. Zauważ ikony umieszczone obok przycisku okrągłego zestawu kursorów: repre- zentują funkcje przycisków w trybie robienia zdjęć. Rysunek 1.3. Tył aparatu cyfrowego średniej klasy 10 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Dodatkowe elementy umieszczone na tylnej ścianie aparatu to: Przycisk potwierdzenia Naciśnij go, by potwierdzić wybór. Większość aparatów wymaga potwierdzenia każdego wyboru ustawień przed ich użyciem. Jest to szczególnie ważne przy kasowaniu zdjęć, gdyż utrudnia usunięcie zdjęcia przez przypadkowe naci- śnięcie przycisku kasowania. Przycisk kasowania Usuwa zdjęcie widoczne na wyświetlaczu LCD. Zwykle za pomocą tego przycisku nie można usunąć wszystkich zdjęć zapisanych na karcie pamięci. Aby to uczynić, trzeba z menu wybrać polecenie Kasuj wszystko (Erase all). Góra aparatu Górna część aparatu kompaktowego (jak widać na rysunku 1.4), zawiera o wiele mniej elementów sterujących niż zaawansowane modele. Pokazany aparat Canona jest wyposażony w pierścienio- wą dźwignię sterowania zoomem, umieszczoną wokół przycisku spustu migawki. Służy ona do ustawiania długości ognis kowej. Na górnej powierzchni aparatu zwykle znajdujemy następujące elementy: Wyświetlacz informacyjny (nazywany też wyświetlaczem smtanu) Wyświetla takie informacje o stanie aparatu jak: liczba zdjęć, które jeszcze można zapisać na karcie pamięci, ustawienia kompensacji ekspozycji i tryb działania lampy błyskowej. Wyświetlacz ten jest szczególnie przydatny, jeżeli korzy- stamy z wizjera optycznego, mając wyłączony główny wy- świetlacz LCD. Wyświetlacz informacyjny znajduje się na górnej powierzchni obudowy najbardziej zaawansowanych aparatów cyfrowych. Rozdział 1. Co to jest? 11 Rysunek 1.4. Góra kompaktowego aparatu cyfrowego Stopka lampy błyskowej Daje możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej i innych akcesoriów. Metalowe styki kontaktowe umożli- wiają komunikowanie się aparatu z lampą i sterowanie nią przy korzystaniu z zaawansowanych trybów automatycz- nej kontroli ekspozycji. Na rysunku 1.5 pokazana została górna powierzchnia obudowy bardziej zawansowanego aparatu cyfrowego. Zauważ stopkę zewnętrznej lampy błyskowej i wyświetlacz informacyjny LCD. Pokrętło wyboru trybu pozwala na wybór ustawienia trybu: automatyki programowej, ręcznego oraz trybów automatycznych z priorytetem przysłony i migawki. Pokazane elementy to: Pokrętło trybów Pozwala na wybranie trybu robienia zdjęć: automatyki pro- gramowej, ręcznego oraz trybów automatycznych z prio- rytetem przysłony i migawki. 12 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Rysunek 1.5. Górna powierzchnia obudowy zaawansowanemgo aparatu cyfrowego Przycisk spustu migawki Zwalnia migawkę, lecz także powoduje ustawienie ostrości i ekspozycji. Aby otrzymać dobre zdjęcie, przyciśnij lekko przycisk spustu migawki i przytrzymaj, czekając na usta- wienie ostrości i ekspozycji. Po zapaleniu się lampki kon- trolnej, zgłaszającej gotowość do wykonania zdjęcia, naci- śnij przycisk aż do spuszczenia migawki. Sztuka polega na tym, by nie spuścić migawki za wcześnie, po ustawieniu ostrości, ale przed ustawieniem ekspozycji. Dopóki się to nie stanie, należy trzymać przycisk na wpół wciśnięty. Niemal we wszystkich aparatach cyfrowych stosuje się ten dwu- stopniowy mechanizm spustu migawki. Dźwignia zoomu/powiększenia W trybie robienia zdjęć używaj tej dźwigni do zmiany dłu- gości ogniskowej podczas komponowania obrazu, zaś w try- bie przeglądania — do powiększania obrazu na wyświe- tlaczu w celu lepszego przyjrzenia się szczegółom. Rozdział 1. Co to jest? 13 Spód i boki aparatu Na rysunku 1.6 został pokazany spód aparatu cyfrowego z gniaz- dem statywu. Rysunek 1.6. Widok aparatu cyfrowego od spodu Dodatkowe akcesoria aparatu cyfrowego: Pasek na rękę Zabezpiecza aparat przed upuszczeniem dzięki możliwości zawinięcia paska wokół nadgarstka lub założenia go na szyję. Większość aparatów cyfrowych jest wyposażona w paski przeznaczone do zawinięcia wokół nadgarstka. Kabel łączący z komputerem Używany do przesyłania fotografii z aparatu do komputera. Większość aparatów jest wyposażona w kabel USB (Univer- sal Serial Bus). Pilot zdalnego sterowania Służy do uruchamiania spustu migawki z odległości do 3,5 m. Najlepsze wyniki osiąga się, celując pilotem w czuj- nik podczerwieni na przodzie aparatu. Głośnik Emituje podkład dźwiękowy cyfrowego wideo lub komen- tarze słowne; zaprojektowany pierwotnie do szybkiego prze- glądania pozycji. Aby poprawić jakość dźwięku, załaduj dane do komputera i użyj jego systemu odtwarzania dźwięku. 14 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Gniazdo statywu Służy do połączenia aparatu ze statywem lub wspornikiem lampy błyskowej. Gniazda metalowe są o wiele trwalsze, a więc lepsze od plastikowych. Wnętrze aparatu W tym rozdziale poznamy podstawowe wewnętrzne elementy i cechy aparatu cyfrowego. Rozpoczniemy od sposobu zasilania aparatu. Na rysunku 1.7 został pokazany aparat, do którego są wkładane baterie alkaliczne, często będące elementem standar- dowego wyposażenia. Jednak na dłuższy czas warto przestawić się na stosowanie niklowo-wodorkowych (NiMH) baterii wie- lokrotnego ładowania, także pokazanych na rysunku. Rysunek 1.7. Dwa różne typy baterii: alkaliczne i NiMH Rozdział 1. Co to jest? 15 Baterie Baterie dostarczają energii potrzebnej do działania aparatu. Jest to jeden z elementów, który musi posiadać każdy aparat cyfrowy. Powszechnie są stosowane baterie alkaliczne, litowo-jonowe i ni- klowo-wodorkowe. Dwa ostatnie typy to baterie wielokrotnego ładowania. Jeżeli kupisz aparat wyposażony w alkaliczne baterie AA, użyj ich do przetestowania działania i szybko zastąp niklowo-wodorko- wymi NiMH bateriami wielokrotnego ładowania, które będą służyć o wiele dłużej niż baterie alkaliczne i pozwolą zaoszczę- dzić mnóstwo pieniędzy. Wygodne jest natomiast trzymanie w torbie dodatkowego zestawu baterii alkalicznych na wypadek wyczerpania baterii NiMH w sytuacji, gdy nie możemy skorzy- stać z ładowarki. Innym dobrym zwyczajem jest posiadanie dru- giego zestawu baterii wielokrotnego ładowania, aby zawsze choć jeden zestaw był gotowy do pracy. Jest to nieco kosztowne, ale jednak tańsze od kupowania wciąż od nowa kolejnych zesta- wów baterii alkalicznych. Baterie litowo-jonowe są bardzo popularne w aparatach wielu ta- kich producentów jak Sony, Nikon i Canon. Większość tych apa- ratów jest dostarczana wraz z zestawem odpowiednich baterii i właściwą ładowarką. Baterie litowo-jonowe mają dużą pojemność i przez długi czas utrzymują ładunek, ale zapewne zechcesz za- opatrzyć się w zestaw zapasowy, gdyż w razie ich wyczerpania nie możesz zastosować ogólnie dostępnych baterii alkalicznych. Światłomierz Światłomierz analizuje światło przechodzące przez soczewki i określa odpowiednią szybkość migawki i wielkość przesłony, mające umożliwiając zrobienie dobrze naświetlonego zdj ęcia. 16 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Aparaty cyfrowe są wyposażane w światłomierze różnego typu, ale wiele modeli pozwala na stosowanie kilku systemów pomiaru oświetlenia. Trzy najpopularniejsze to: pomiar centralnie ważony, pomiar wielosegmentowy oraz pomiar punktowy. W aparatach za- awansowanych są stosowane wszystkie trzy systemy, zaś w prost- szych aparatach zwykle jest stosowany pomiar centralnie ważony albo pomiar uśredniony. Pomiar centralnie ważony Mierzone jest światło pochodzące z całego obszaru obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w centrum. Pomiar wielosegmentowy (macierzowy) Obszar obrazu jest podzielony na segmenty (zwykle sześć lub więcej) i w każdym z nich natężenie światła jest mie- rzone oddzielnie. Następnie aparat „szacuje” pomiar z każ- dego segmentu i otrzymany wzór porównuje z danymi prze- chowywanymi w pamięci. Na podstawie wyników tego porównania wyliczane są ostateczne parametry ustawienia aparatu. Pomiar punktowy Parametry ekspozycji są wyliczane na podstawie pomiaru natężenia światła jedynie w wybranym obszarze w centrum kadru, zwykle zaznaczonym w wizjerze przez nawiasy. Pomiar punktowy jest przydatny przy oświetleniu kontra- stowym, które potrafi zmylić inne systemy pomiarowe. Czujnik optyczny Zamienia energię światła przechodzącego przez obiektyw w sy- gnał cyfrowy. Najpopularniejsze są czujniki CCD, co oznacza Charged-Coupled Device (przyrząd o sprzężeniu ładunkowym). W niektórych aparatach stosowane są czujniki CMOS (Comple- mentary Metal Oxide Semiconductor — komplementarny półprze- wodnik tlenkowy), które mają wiele cech wspólnych z czujni- kami CCD, ale zużywają mniej energii. Rozdział 1. Co to jest? 17 Znów wracamy do sprawy rozmiarów czujnika lub raczej liczby pikseli (elementów obrazu). Czujniki optyczne w dzisiejszych apa- ratach cyfrowych to matryce światłoczułe z milionami pikseli, a stosowany powszechnie termin megapiksel oznacza milion pikseli. Zamiast mówić „Kupiłem aparat z czujnikiem mającym 2 000 000 pikseli”, mówimy „Kupiłem aparat dwumegapikselowy”. W sprzedaży są aparaty z matrycami światłoczułymi liczącymi od 1,3 do 6 megapikseli. Można ogólnie powiedzieć, że do robie- nia zdjęć na wakacjach potrzebujesz przynajmniej 2 megapikseli. Czym więcej pikseli ma Twój aparat, tym większe zdjęcia mo- żesz drukować. Aparaty 2-megapikselowe pozwalają na druko- wanie dobrej jakości zdjęć o wymiarach do 13×18 cm; 3-megapi - kselowe — o wymiarach do 20×25 cm, a wyższej klasy zaawan- sowane aparaty 4-megapikselowe — o wymiarach 28×36 cm. Jeżeli Twoim głównym celem jest wysyłanie zdjęć pocztą elektro- niczną lub umieszczanie ich na stronie WWW, aparaty z matrycą 1,3 megapiksela powinny być wystarczające. Jeżeli natomiast chcesz drukować zdjęcia, wybierz aparat, korzystając z poniższego zestawienia: Typ aparatu Dobra jakość zdjęć Zdjęcia do zaakceptowania 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 13×18 cm 20×25 cm 28×36 cm 30×41 cm Karty pamięci 20×25 cm 28×36 cm 30×41 cm 41×51 cm Karty pamięci są wymiennymi, wkładanymi do obudowy apa- ratu elektronicznymi nośnikami danych, na których zapisywane są zdjęcia. Niemal każdy aparat cyfrowy korzysta z pamięci wy- miennej jakiegoś typu. Po zrobieniu zdjęcia i przygotowaniu jego danych cyfrowych aparat zapisuje te dane na karcie pamięci. 18 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Dzięki temu możesz je odczytać i przenieść w dowolnym mo- mencie, nawet długo po ich zapisaniu. Najczęściej są stosowane karty CompactFlash (CF), ale dostępne są także SmartMedia (SM), Sony Memory Stick (MS), IBM Micro- Drive, MultimediaCard (MMC), Secure Digital (SD) i ostatnio wpro- wadzone na rynek przez Fuji i Olympusa — xD-Picture Card. Na rysunku 1.8 został pokazany aparat cyfrowy Olympus z kartą pamięci SmartMedia. Jest sprzedawany z kartą 16 MB, która nie wystarcza w przypadku aparatu 3-megapikselowego i sensowne wydaje się być używanie go dopiero po zakupieniu karty 64 lub 128 MB. Rysunek 1.8. Aparat cyfrowy Olympus z kartą pamięci SmamrtMedia Na rysunku 1.9 widzimy aparat Nikon z kartą pamięci Compact- Flash. W większości aparatów Nikona są stosowane karty Com- pactFlash, sprzedawane w wielu miejscach i łatwo mieszczące się w portfelu. Rozdział 1. Co to jest? 19 Rysunek 1.9. CompactFlash Rodzaj karty pamięci stosowany w Twoim aparacie nie jest sprawą tak ważną jak jej pojemność. Większość aparatów jest sprzeda- wana z tak zwaną kartą z zestawu podstawowego, której pojem- ność wynosi 8 MB lub 16 MB. Coś takiego wystarcza w począt- kowej fazie nauki, ale gdy zamierzasz zabrać aparat na wakacje lub robić zdjęcia na przyjęciu urodzinowym córki, będzie Ci potrzebna karta o większej pojemności. Ta poręczna tabela pozwoli Ci określić wielkość pamięci najod- powiedniejszą dla Twojego aparatu. Typ aparatu (megapiksele) Kara minimalna (megabajty) Karta polecana (megabajty) 2 MP 3 MP 4 MP 20 32 MB 64 MB 128 MB 64 MB 128 MB 256 MB Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy Inne elementy i funkcje dotyczące korzystania z pam ięci: Pamięć masowa i złącze USB Pozwala na podłączenie aparatu cyfrowego do komputera bez używania dodatkowych napędów, mniej więcej tak, jakbyśmy podłączali zewnętrzny dysk twardy przez zwykłe wetknięcie kabla. Potem możesz przenosić zdjęcia z aparatu na dysk twardy komputera, „przeciągając je i upuszczając” lub ściągać za pomocą specjalnej aplikacji. Aparaty cyfrowe wyposażone w złącze USB (Universal Serial Bus — uniwersalna magistrala szeregowa) bez instalowania dodatkowego oprogramowania mogą być podłączane do komputerów sterowanych systemami operacyjnymi: Win- dows XP, 2000, i ME oraz Macintosh 9.x i Mac X 10.1 lub nowszymi. Bufor RAM Przechowuje obraz w pamięci operacyjnej aparatu (RAM — Random Access Memory) przed zapisaniem go na karcie pamięci. Bufor RAM pozwala na korzystanie funkcji za- awansowanych, takich jak tryb filmowy i fotografii seryjnej. Aparat może przekazywać dane do buforu RAM znacznie szybciej niż zapisywać je na karcie pamięci. Zatem w trybie fotografii seryjnej aparat zapamiętuje w buforze szereg zro- bionych zdjęć, by następnie po zwolnieniu spustu migawki zapisać je na karcie pamięci. Bufory RAM mają pojemność do 32 MB. Im większa pojemność bufora, tym dłuższy ciąg zdjęć może być zapisany. Samowyzwalacz Opóźnia zwolnienie migawki mniej więcej o 10 sekund. Uży- cie samowyzwalacza jest prostą metodą pozwalającą foto- grafowi znaleźć się na zdjęciu grupowym. Czasami sa- mowyzwalacza używamy zamiast zdalnego sterowania do zwolnienia migawki bez powodowania drgań aparatu. Jest Rozdział 1. Co to jest? 21 to szczególnie przydatne, gdy fotografujemy przy słabym świetle z długim czasem naświetlania za pomocą aparatu ustawionego na statywie. Kabel wideo Pozwala na podłączenie aparatu wprost do telewizora lub innego monitora w celu wyświetlania zdjęć na większym ekranie. Korzystanie z kabla wideo jest prostą metodą pre- zentowania zdjęć dużej grupie widzów. Podsumowanie Teraz, skoro już poznałeś części i cechy aparatu cyfrowego, pora dowiedzieć się, w jaki sposób należy z nich korzystać, by robić doskonałe zdjęcia. W następnym rozdziale „Do czego to służy?” znajdziesz przydatne wskazówki, w jaki sposób korzystać z moż- liwości blokowania ogniskowej, jak wybierać ustawienia lampy błyskowej właściwe przy danym oświetleniu, jak starannie spraw- dzać zdjęcia przed przesłaniem ich do komputera — oraz wiele innych. Od robienia doskonałych zdjęć dzieli Cię tylko jeden rozdział. 22 Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: