Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 010547 21052690 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-450-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kolorowe i treściwe spojrzenie na fotografię cyfrową

Fotografia cyfrowa przestała już być drogą zabawką. Cyfrowe aparaty fotograficzne są coraz tańsze, oferują coraz lepszą jakość zdjęć, a łatwością obsługi nieraz przewyższają klasyczne aparaty. Coraz częściej sięgają po nie nawet zawodowi fotograficy. Cyfrowe zdjęcia są łatwiejsze do obróbki, a dzięki internetowi można się nimi pochwalić przed większą grupą osób.

'Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II' to podręczny 'doradca', dzięki któremu wykonasz zdjęcia wzbudzające podziw. Książeczkę zawsze możesz zabrać ze sobą i zasięgnąć w niej informacji o elementach aparatu, doborze ustawień i technikach fotografowania.

Znajdziesz w niej wszystko -- krótko i treściwie omówiono budowę i części składowe aparatu, tryby działania lampy błyskowej, wybór rozdzielczości zdjęcia, ustalanie parametrów ekspozycji, sposoby fotografowania różnych obiektów oraz archiwizowanie cyfrowych zdjęć.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II Autor: Derrick Story T³umaczenie: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7361-450-8 Tytu³ orygina³u: Digital Photography Pocket Guide, 2nd Edition Format: B5, stron: 128 Fotografia cyfrowa przesta³a ju¿ byæ drog¹ zabawk¹. Cyfrowe aparaty fotograficzne s¹ coraz tañsze, oferuj¹ coraz lepsz¹ jakoġæ zdjêæ, a ³atwoġci¹ obs³ugi nieraz przewy¿szaj¹ klasyczne aparaty. Coraz czêġciej siêgaj¹ po nie nawet zawodowi fotograficy. Cyfrowe zdjêcia s¹ ³atwiejsze do obróbki, a dziêki internetowi mo¿na siê nimi pochwaliæ przed wiêksz¹ grup¹ osób. „Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II” to podrêczny „doradca”, dziêki któremu wykonasz zdjêcia wzbudzaj¹ce podziw. Ksi¹¿eczkê zawsze mo¿esz zabraæ ze sob¹ i zasiêgn¹æ w niej informacji o elementach aparatu, doborze ustawieñ i technikach fotografowania. Znajdziesz w niej wszystko — krótko i treġciwie omówiono budowê i czêġci sk³adowe aparatu, tryby dzia³ania lampy b³yskowej, wybór rozdzielczoġci zdjêcia, ustalanie parametrów ekspozycji, sposoby fotografowania ró¿nych obiektów oraz archiwizowanie cyfrowych zdjêæ. • Podstawowe elementy cyfrowego aparatu fotograficznego • Funkcje aparatu i mo¿liwoġci ich zastosowania • Techniki fotografowania • Tworzenie cyfrowych albumów fotograficznych IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 4 Spis treści Wstęp. Kto tu rządzi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Układ książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rozdział 1. Co to jest? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Przód aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tył aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Góra aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Spód i boki aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wnętrze aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Czujnik optyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Światłomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rozdział 2. Do czego to służy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Przejęcie kontroli nad przyciskami, przełącznikami i poleceniami menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Autoekspozycja programowana (Programmed Autoexposure) . . . . . . . . . . . . . . . 32 Balans bieli (White Balance) . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Blokowanie ekspozycji (Exposure Lock) . . . . . . . . 35 5 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 6 Blokowanie nieskończoności (Infinity Lock) . . . . . 36 Blokowanie ogniskowej (Focus Lock) . . . . . . . . . . 36 Chroń zdjęcia (Protect Images) . . . . . . . . . . . . . . . 37 Czułość ISO (ISO Speed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Czułość kliszy (Film Speed) . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Format pliku (File Format) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Formatowanie karty pamięci (Format Memory Card) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Fotoefekty (Photo Effects) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Kasowanie zdjęć (Erasing Images) . . . . . . . . . . . . 42 Kompensacja ekspozycji (Exposure Compensation) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kompensacja lampy błyskowej (Flash Compensation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kompozycja (Composition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kompresja albo jakość obrazu (Compression or Image Quality) . . . . . . . . . . . . 49 Obszar pomiaru segmentowego (Partial Metering Area) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pomiar ekspozycji (Exposure Metering) . . . . . . . . 51 Pomiar punktowy (Spot meter) . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ręczne ustawianie ekspozycji (Manual Exposure Setting) . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rozdzielczość (Resolution) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Samowyzwalacz (Self Timer) . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Seryjne robienie zdjęć (Sequence Shooting) . . . . . 55 Sterowanie powiększeniem (Magnify Control) . . . 56 Sterowanie zoomem/powiększeniem (Zoom/Magnify Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Tryb autoekspozycji (Autoexposure) . . . . . . . . . . . 57 Tryb ciągły (Continuous Shooting Mode) . . . . . . . 57 Tryb filmowy (Movie Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Tryb makro (Macro Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Tryb panoramiczny (Panorama Mode) . . . . . . . . . . 59 Tryb z priorytetem czasu (Timed value «TV») . . . . . 62 Tryb z priorytetem migawki (Shutter priority) . . . . 64 Tryb z priorytetem przysłony (Aperture Priority Mode «AV») . . . . . . . . . . . . . . 64 Tryb zbliżeniowy (Close-Up Mode) . . . . . . . . . . . . 66 Tryb zdjęć seryjnych/tryb ciągły (Burst/Continuous Shooting Mode) . . . . . . . . . . 67 Tryby lampy błyskowej (Flash Modes) . . . . . . . . . 69 Usuwanie zdjęć (Deleting Images) . . . . . . . . . . . . 72 Zoom cyfrowy (Digital Zoom) . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Rozdział 3. W jaki sposób mogę… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Fotograficzne i komputerowe rady i sztuczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rady i sztuczki fotograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Robić świetne portrety na wolnym powietrzu . . . . 76 Komponować zdjęcia grupowe . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Robić portrety w naturalnym oświetleniu . . . . . . . 84 Dobrze fotografować samego siebie . . . . . . . . . . . . 85 Robić interesujące zdjęcia dzieci . . . . . . . . . . . . . . 87 Chwytać interesujące obrazy z podróży . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . 92 Fotografować na ślubach i weselach Zapobiegać efektowi czerwonych oczu . . . . . . . . . 94 Fotografować zawody sportowe z trybun . . . . . . . . 95 Fotografować akcję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Fotografować w muzeach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Fotografować architekturę jak zawodowiec . . . . . 102 Fotografować małe obiekty na stole . . . . . . . . . . . 105 Robić świetne zdjęcia krajobrazowe . . . . . . . . . . . 106 Fotografować w podczerwieni . . . . . . . . . . . . . . . 108 Fotografować ludzi mrugających przy błysku lampy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Rady i sztuczki komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wysyłać zdjęcia pocztą elektroniczną . . . . . . . . . . 111 Otrzymać wydruki o fotograficznej jakości . . . . . . 114 Zrobić pokaz slajdów cyfrowych . . . . . . . . . . . . . 115 Pracować z plikami RAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Archiwizować do użycia w przyszłości . . . . . . . . . 117 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 6 Spis treści Spis treści 7 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 8 Dodatek. Tabele referencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Tabela 1. Kompensacja ekspozycji . . . . . . . . . . . . . . 119 Tabela 2. Ustawienia trybu lampy błyskowej . . . . . . 120 Tabela 3. Ustawienia balansu bieli . . . . . . . . . . . . . 120 Tabela 4. Tryby działania aparatu z objaśnieniem . . 121 Tabela 5. Tryby pomiaru światła z objaśnieniem . . . 122 Tabela 6. Ustawienia startowe astrofotografii . . . . . 122 Tabela 7. Liczba megapikseli i wielkość drukowanych zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Tabela 8. Liczba zdjęć w zależności od pojemności karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Tabela 9. Kolory w temperaturowej skali Kelvina . . 123 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 WWssttęęppWWssttęępp Kto tu rządzi? Gdy po raz pierwszy bierzesz do rąk aparat fotograficzny, w Twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań. Najpierw chcesz się dowie- dzieć, gdzie jest włącznik zasilania i w jaki sposób można włączyć wyświetlacz LCD. Wkrótce stajesz na rozdrożu, mając przed sobą dwie drogi. Pierwsza to robienie możliwie najlepszych zdjęć na podstawie wiedzy zdobytej w ciągu pierwszych kilku minut. W tym przy- padku o aparacie wiesz zaledwie co nieco i wymagasz od niego, by najlepiej, jak potrafi, robił zdjęcia z wycieczek i przyjęć towa- rzyskich. W podzięce będziesz się starał nie upuścić go i być może od czasu do czasu przetrzesz jego obiektyw. Druga droga jest całkiem odmienna. Kilka pierwszych czynności niczym nie będzie się różnić, będą takie same, niezależnie od tego, kto bierze nowy aparat do rąk. „W jaki sposób mogę ste- rować obiektywem zmiennoogniskowym?”, „Gdzie jest miejsce na baterie?” Ale bardzo szybko znajdziesz się na obszarze dotych- czas nieznanym. Zaczniesz się zastanawiać: „W jaki sposób mogę zrobić zbliżenie tego kwiatu?” i „Czy mogę zrobić portret w przyćmionym świetle świtu lub zmierzchu?” Ta książka ma być przyjaznym przewodnikiem dla tych, którzy wybrali drugą drogę. Jeżeli nią podążysz, Ty i Twój aparat cyf- rowy staniecie się bliskimi przyjaciółmi. Poznasz każdą jego 8 Spis treści 9 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 12 1111 Co to jest? Producenci dzisiejszych aparatów cyfrowych upakowali w nich całą masę przeróżnych funkcji. Aparat, który trzymasz w rękach, lub nad kupnem którego się zastanawiasz, prawdopodobnie jest wyposażony w o wiele więcej możliwości robienia zdjęć, niż jes- teś w stanie sobie wyobrazić. Rzecz w tym, w jaki sposób możesz odkryć ten ukryty potencjał. Najpierw musisz poznać poszczególne elementy aparatu i dowie- dzieć się, do czego służą. W tym rozdziale poznasz ich istotne cechy i znajdziesz się na drodze prowadzącej do panowania nad aparatem. W tym rozdziale przyjrzymy się aparatowi od przodu, od tyłu, z góry i z boków. Gdy już zaznajomisz się z zewnętrznymi przy- ciskami i przełącznikami, przejdziemy do poznania kilku waż- nych elementów ukrytych wewnątrz aparatu, takich jak mat- ryca światłoczuła i systemy pomiarowe. Każdy element został przypisany do jednej z trzech klas: pod- stawowej (P), średniej (S) lub zaawansowanej (Z). Przygotuj listę cech najlepiej pasujących do Twojego doświadczenia foto- graficznego, a pomoże Ci ona przy robieniu zakupów. Oto krót- kie wyjaśnienie podziału na klasy stosowanego w tym rozdziale. 12 Wstęp. Kto tu rządzi? 13 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 14 Cechy podstawowe (P). Te cechy powinien mieć każdy aparat cyf- rowy, który bierzesz pod uwagę. Unikaj takich, w których brakuje wszystkich podstawowych elementów i funkcji, gdyż będziesz potem niezadowolony z ich działania. Cechy średnie (S). Cechy średnie są uzupełnieniem podstawo- wych i przydają się, jeżeli masz już jakieś doświadczenie fotograficzne lub zamierzasz je zdobyć. Cechy zaawansowane (Z). Są to cechy przydatne naprawdę doświadczonym fotografom, którzy szukają wszechstron- nego aparatu umożliwiającego otrzymywanie doskonałych zdjęć w różnych warunkach oświetlenia. Jeżeli interesuje Cię niezawodny aparat w cenie 1200 zł lub mniej, upewnij się, czy wybrany model posiada wszystkie cechy podstawowe wyliczone w tym rozdziale. Aparat średniej klasy kosztuje zwykle od 1200 zł do 2000 zł i powinien mieć wszyst- kie cechy zakwalifikowane jako średnie, a aparat zaawansowa- ny, w cenie od 2000 zł do 4000 zł, odpowiednio — wszystkie cechy zaawansowane. Kiedy już kupisz aparat, poświęć nieco czasu na zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby zaznajomić się z konstrukcją i spo- sobem korzystania z narzędzi sterujących. Potem włóż ten prze- wodnik do torby fotograficznej, a będzie Ci służyć nie tylko jako poradnik pozwalający szybko odszukać informacje o głównych elementach aparatu, lecz pomoże także zrozumieć, w jaki spo- sób korzystanie z poszczególnych cech aparatu może służyć otrzymywaniu lepszych zdjęć. Przód aparatu Na rysunku 1.1 został pokazany przód aparatu cyfrowego średniej klasy. Zauważ, że aparaty tej klasy powinny być wyposażone w wiz- jer optyczny, światło pomocnicze ustawiania ostrości i mikrofon. Rysunek 1.1. Przód aparatu cyfrowego średniej klasy Oto lista elementów zwykle umieszczanych na przodzie aparatu: Czujnik podczerwieni Z. Stosowany przede wszystkim do zdal- nego sterowania spustem migawki w aparatach, które mają tę możliwość. Lampa błyskowa P. Nocą jest dodatkowym źródłem światła w pomieszczeniach, a na wolnym powietrzu służy do robie- nia portretów. Port mikrofonowy/Otwór mikrofonu S. Malutki otworek z przo- du, z boku lub na górze aparatu do nagrywania komenta- rzy dźwiękowych oraz dodawania dźwięku do nagrywanych sekwencji filmowych. Niektóre aparaty mające tryb filmo- wy są również zaopatrzone w mikrofon. Soczewki obiektywu PSZ. Rzucają fotografowany obraz na czuj- nik elektroniczny, gdzie jest zapisywany. Również z socze- wek obiektywu pochodzi obraz pokazywany przez wyświet- lacz LCD umieszczony z tyłu aparatu. Światło pomocnicze ustawiania ostrości S. Pomaga w ustawie- niu ostrości dzięki rzuceniu na przedmiot promienia białego 14 Rozdział 1. Co to jest? Przód aparatu 15 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 16 światła lub subtelnego wzoru. Zapala się również w trybie redukcji efektu czerwonych oczu podczas używania lampy błyskowej oraz działa jako światło ostrzegające, gdy jest włączony samowyzwalacz. Wizjer optyczny S. Pozwala komponować obraz, patrząc przez soczewki wizjera optycznego, zamiast oglądać go na wy- świetlaczu LCD z tyłu aparatu. Korzystanie z wizjera optycz- nego znacznie oszczędza baterie, ale nie pozwala na pre- cyzyjne tworzenie kompozycji i zbliżeń. W większości modeli znajdziesz ciągi liczb zapisane na bokach obiektywu lub na korpusie aparatu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektywu. Liczbom z pierwszego zestawu towarzyszy zwykle oznaczenie „mm” (milimetry), co wygląda mniej więcej tak: 5.4 – 10.8 mm lub 7 – 21 mm lub podobnie. Te liczby to zakres ogniskowych (zakres zoomu) soczewek obiek- tywu. Większość aparatów cyfrowych jest wyposażona w obiek- WWSSKKAAZZÓÓWWKKAA PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNAA Nie istnieje żadna magiczna formuła pozwalająca przeliczać długości ogniskowych aparatów cyfrowych na ich odpowiedniki w aparatach z kliszą 35 mm, gdyż zależność między nimi jest określona przez wielkość matrycy światłoczułej. Zwykle producenci aparatów cyfrowych podają odpowiedniki dla aparatów małoobrazkowych. Jeżeli obudowa aparatu pozwala na używanie obiektywów z aparatów 35-milimetrowych, podają rozmiar matrycy i przelicznik długości ogniskowych. Na przykład Canon 10D ma matrycę mniejszą od filmu 35 mm, w wyniku czego przelicznik długości ogniskowej wynosi 1,6×. W rezultacie standardowy obiektyw 50 mm, użyty w Canonie 10D, zamienia się w teleobiektyw 80 mm. Zwykle przyjmuje się 50-procentowe zwiększenie długości ogniskowej przy użyciu obiektywu z aparatu 35 mm w aparacie cyfrowym: obiektyw z nominalną długością ogniskowej 14 mm w cyfrowej lustrzance jednoobiektywowej będzie działał jak obiektyw z ogniskową około 21 mm. Wyjątkiem są najdroższe modele, jak np. Canon EOS 1Ds wyposażony w matrycę światłoczułą normalnej wielkości, co oznacza, że długości ogniskowych w tym aparacie odpowiadają długościom w aparatach 35-milimetrowych. tywy o współczynniku zbliżenia przynajmniej 2× lub 3× (zoom 2× lub 3×). Obiektywy z zoomem 3× mają zwykle silniejsze cechy teleobiektywu (bardziej zbliżają fotografowany obiekt) niż obiektywy z zoomem 2×. Obiektywy z zakresem ogniskowych 5.4 – 10.8 mm mają współczynnik zbliżenia (zoom) równy 2×(2×5.4 = 10.8), a obiektywy z zakresem 7 – 21 mm — współczynnik zbliżenia równy 3×. Podstawowe aparaty fotograficzne mają obiektywy ze stałą ogniskową (bez zoomu), oznaczoną przez pojedynczą liczbę, np. 7 mm. Jeżeli masz doświadczenie w fotografowaniu na kliszy 35 mm, możesz te dane aparatów cyfrowych przetłumaczyć na infor- macje bardziej dla Ciebie zrozumiałe. Obiektyw 7 – 21 mm w świecie aparatów cyfrowych odpowiada z grubsza obiekty- wowi 35 – 105 mm w tradycyjnej fotografii małoobrazkowej. Drugi ciąg liczb wygląda mniej więcej tak: 1:2.8 – 4.0 lub 1:2.0 – 2.5 Te liczby to maksymalna jasność (wartość przysłony) obiektywu w ustawieniu szerokokątnym i wąskokątnym (teleobiektywo- wym). Jasność określa wielkość światła przenikającego przez obiektyw do czujnika optycznego. Przy dużej jasności, w rodza- ju 1.8 lub 2.0, przez obiektyw przechodzi więcej światła, co pozwala na wykonywanie zdjęć przy gorszym oświetleniu. Jeżeli jasność jest mniejsza, np. 5.6 lub 8, mniej światła dociera przez soczewki obiektywu, co jest niepożądane, jeżeli obiekt foto- grafowany nie jest jasno oświetlony. WWSSKKAAZZÓÓWWKKAA PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNAA Klasyfikacja obiektywów Podstawowe (proste) P. Jedna długość ogniskowej, np. 7 mm, z niewielką jasnością, np. 4 lub 5.6. Średnie S. Niewielki zoom (2×) z maksymalną jasnością obiektywu 2.8 lub 4. Zaawansowane Z. Większy zoom (3× lub więcej) z maksymalną jasnością obiektywu 2.0 lub 2.5. 16 Rozdział 1. Co to jest? Przód aparatu 17 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 18 Tył aparatu Na rysunku 1.2 widzimy tył aparatu cyfrowego średniej klasy. Dostęp do większości najważniejszych funkcji dają przyciski umieszczone poniżej i na prawo od wyświetlacza LCD. Wybierając aparat cyfrowy, należy zwrócić na to uwagę, gdyż korzystanie z tych przycisków pozwala na łatwe ustawianie para- metrów, o wiele szybsze niż za pomocą menu rozwijanych na wyświetlaczu. Rysunek 1.2. Tył aparatu cyfrowego średniej klasy Z tyłu aparatu cyfrowego zwykle znajdują się następujące ele- menty: Lampka kontrolna P. Zapala się po nastawieniu ostrości, gdy aparat jest gotowy do wykonania zdjęcia lub gdy lampa błyskowa jest gotowa do działania. Miganie tej lampki zwykle oznacza, że przed zrobieniem zdjęcia należy sko- rygować ustawienia. Pokrętło wyboru trybów P. Pozwala na wybieranie różnych try- bów robienia i przeglądania zdjęć. Przełącznik wielofunkcyjny S. Umożliwia przeglądanie menu przez naciskanie czterokierunkowych przycisków. Czasami okrągły zestaw kursorów może sterować dwoma odmien- nymi zestawami funkcji: zmianami ustawień w trybie robie- nia zdjęć i dostosowywaniem obrazu w trybie przeglądania. Przyjrzyj się niewielkim ikonom umieszczonym obok przy- cisków. Zwykle informują o funkcjach przycisków w try- bie robienia zdjęć. Przycisk kasowania P. Usuwa zdjęcie widoczne na wyświetla- czu LCD. Zwykle za pomocą tego przycisku nie można usunąć wszystkich zdjęć zapisanych na karcie pamięci. Aby to uczynić, trzeba z menu wybrać polecenie Kasuj wszyst- ko (Erase all). Przycisk menu P. Włącza wyświetlanie menu, co pozwala na korzystanie z wielu funkcji aparatu. Nawigacja po menu najczęściej jest wykonywana za pomocą przycisku wielo- funkcyjnego. Przycisk potwierdzenia ustawień P. Naciśnij go, by potwierdzić wybór. Większość aparatów wymaga potwierdzenia każdego wyboru ustawień przed ich użyciem. Jest to szczególnie ważne przy kasowaniu zdjęć, gdyż utrudnia usunięcie zdję- cia przez przypadkowe naciśnięcie przycisku kasowania. Regulacja ostrości wizjera Z. Pozwala na ręczne dostosowanie ostrości obrazu w wizjerze do wzroku. Tę możliwość mamy jedynie w aparatach wyższej klasy. Wizjer optyczny S. Pozwala na komponowanie zdjęcia dzięki oglądaniu obrazu w oddzielnym wizjerze zamiast na wyświetlaczu LCD. Korzystanie z wizjera optycznego oszczędza baterie, ale jest mniej dokładne, co może spra- wiać kłopoty, gdy obraz musi być bardzo precyzyjnie skom- ponowany, zwłaszcza jeżeli zdjęcie jest robione z bardzo małej odległości. Wizjer optyczny jest za to bardzo przy- datny przy robieniu zdjęć na wolnym powietrzu w pełnym świetle słonecznym, gdy obraz na wyświetlaczu LCD jest słabo widoczny. 18 Rozdział 1. Co to jest? Tył aparatu 19 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 20 Włącznik/wyłącznik wyświetlacza P. Pozwala na wyłączanie wyświetlacza w celu oszczędzania baterii. Często przy- cisk ten ma również trzecią opcję wyświetlania danych pod- czas komponowania obrazu. Zwykle można cyrkulować między tymi trzema opcjami, kolejno naciskając przycisk Wyświetlacz LCD P. Pozwala na dokładne wycelowanie apara- tu dzięki temu, że obraz widoczny na nim pochodzi wprost z obiektywu. Wyświetlacza zawsze powinieneś używać w trybie makro (przy robieniu zdjęć z bardzo małej odległości) lub podczas korzystania z zoomu cyfrowego. Wyświetlacz LCD służy także do przeglądania zrobionych zdjęć. Niestety, na większości wyświetlaczy obraz jest słabo widoczny przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym. Jeżeli robisz wiele zdjęć na świeżym powietrzu, upewnij się, czy Twój aparat ma także wizjer optyczny.. Góra aparatu Górna część aparatu cyfrowego może wyglądać różnie, zależnie od funkcji, które spełnia. Na górze amatorsko-profesjonalnego aparatu Olympus, pokazanego na rysunku 1.3, umieszczono wyświetlacz informacyjny LCD, pokrętło wyboru trybów i stop- kę lampy błyskowej. Przyciski sterujące rozmieszczono na górze i z tyłu aparatu. Zauważ, że główny wyświetlacz LCD można obrócić ku górze, co dodatkowo ułatwia kadrowanie zdjęć. Na górnej powierzchni aparatu zwykle znajdujemy następujące elementy: Dźwignia zoomu/powiększenia S. W trybie robienia zdjęć używaj tej dźwigni do zmiany długości ogniskowej podczas kom- ponowania obrazu, zaś w trybie przeglądania — do powięk- szania obrazu na wyświetlaczu w celu lepszego przyjrze- nia się szczegółom. Pokrętło trybów Z. Pozwala na wybranie trybu robienia zdjęć: automatyki programowej, ręcznego oraz trybów automa- tycznych z priorytetem przysłony i migawki. Rysunek 1.3. Góra zaawansowanego amatorskiego aparatu cyfrowego Przycisk spustu migawki P. Zwalnia migawkę, lecz także powo- duje ustawienie ostrości i ekspozycji. Aby otrzymać dobre zdjęcie, przyciśnij lekko przycisk spustu migawki i przy- trzymaj, czekając na ustawienie ostrości i ekspozycji. Po zapaleniu się lampki kontrolnej, zgłaszającej gotowość do wykonania zdjęcia, naciśnij przycisk aż do spuszcze- nia migawki. Sztuka polega na tym, by nie spuścić migaw- ki za wcześnie, po ustawieniu ostrości, ale przed usta- wieniem ekspozycji. Dopóki się to nie stanie, należy trzymać przycisk na wpół wciśnięty. Niemal we wszystkich apara- tach cyfrowych stosuje się ten dwustopniowy mechanizm spustu migawki. Stopka lampy błyskowej Z. Daje możliwość podłączenia zewnętrz- nej lampy błyskowej i innych akcesoriów. Metalowe styki kontaktowe umożliwiają komunikowanie się aparatu z lampą i sterowanie nią przy korzystaniu z zaawansowa- nych trybów automatycznej kontroli ekspozycji. 20 Rozdział 1. Co to jest? Góra aparatu 21 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 22 Wyświetlacz informacyjny LCD Z. Wyświetla takie informacje o stanie aparatu jak: liczba zdjęć, które jeszcze można zapi- sać na karcie pamięci, ustawienia kompensacji ekspozycji i tryb działania lampy błyskowej. Wyświetlacz ten jest szcze- gólnie przydatny, jeżeli korzystamy z wizjera optycznego, mając wyłączony główny wyświetlacz LCD. Wyświetlacz informacyjny znajduje się na górnej powierzchni obudo- wy najbardziej zaawansowanych aparatów cyfrowych. Spód i boki aparatu Karty pamięci zwykle wkłada się z boku aparatu, zaś baterie od dołu. Tam też można znaleźć gniazda (porty) do łączenia apa- ratu z komputerem lub telewizorem. Warto znaleźć kable pasujące do tych gniazd i przetestować je, a następnie opat- rzyć etykietami, aby ich nie mylić, gdy trzeba będzie ich użyć. Dodatkowe akcesoria aparatu cyfrowego: Głośnik Z. Emituje podkład dźwiękowy cyfrowego wideo lub komentarze słowne; zaprojektowany pierwotnie do szyb- kiego przeglądania pozycji. Aby poprawić jakość dźwię- ku, załaduj dane do komputera i użyj jego systemu odtwa- rzania dźwięku. Gniazdo statywu P. Służy do połączenia aparatu ze statywem lub wspornikiem lampy błyskowej. Gniazda metalowe są o wiele trwalsze, a więc lepsze od plastikowych. Kabel łączący z komputerem P. Używany do przesyłania foto- grafii z aparatu do komputera. Większość aparatów jest wyposażona w kabel USB (Universal Serial Bus). Niektóre zaawansowane lustrzanki jednoobiektywowe (SLR — Single Lens Reflex) są także wyposażone w szybkie łącze „FireWire”. Jeżeli zamierzasz kupić taki aparat, upewnij się, czy będziesz mógł go podłączyć do swego komputera. Pasek na rękę P. Zabezpiecza aparat przed upuszczeniem dzię- ki możliwości zawinięcia paska wokół nadgarstka lub założenia go na szyję. Większość aparatów cyfrowych jest wyposażona w paski przeznaczone do zawinięcia wokół nadgarstka. Pilot zdalnego sterowania Z. Służy do uruchamiania spustu migaw- ki z odległości do 3,5 m. Najlepsze wyniki osiąga się, celując pilotem w czujnik podczerwieni na przodzie aparatu. Wnętrze aparatu W tym rozdziale poznamy podstawowe wewnętrzne elementy i cechy aparatu cyfrowego. Rozpoczniemy od sposobu zasila- nia aparatu. Rysunek 1.4 pokazuje wnętrze typowego aparatu cyfrowego. Rysunek 1.4. W środku aparatu cyfrowego jest więcej elektroniki niż tradycyjnych sprężynek, dźwigni i trybów 22 Rozdział 1. Co to jest? Wnętrze aparatu 23 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 24 Baterie P Baterie dostarczają energii potrzebnej do działania aparatu. Jest to jeden z elementów, który musi posiadać każdy aparat cyfro- wy. Powszechnie są stosowane baterie alkaliczne (zaleca się, by mieć je przy sobie i stosować w razie konieczności w nagłych przypadkach), litowo-jonowe i niklowo-wodorkowe. Dwa ostat- nie typy to baterie wielokrotnego ładowania. Jeżeli kupisz aparat wyposażony w alkaliczne baterie AA, użyj ich do przetestowania działania i szybko zastąp niklowo-wodo- rkowymi (NiMH) bateriami wielokrotnego ładowania, które będą służyć o wiele dłużej niż baterie alkaliczne i z upływem czasu pozwolą zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Wygodne jest natomiast trzymanie w torbie dodatkowego zestawu baterii alka- licznych na wypadek wyczerpania baterii NiMH w sytuacji, gdy nie możemy skorzystać z ładowarki. Innym dobrym zwycza- jem jest posiadanie drugiego zestawu baterii wielokrotnego łado- wania, aby zawsze choć jeden zestaw był gotowy do pracy. Jest to nieco kosztowne, ale jednak tańsze od kupowania wciąż od nowa kolejnych zestawów baterii alkalicznych. Baterie litowo-jonowe są bardzo popularne w aparatach wielu takich producentów jak Sony, Nikon i Canon. Większość tych aparatów jest dostarczana wraz z zestawem odpowiednich bate- rii i właściwą ładowarką. Baterie litowo-jonowe mają dużą pojem- ność i przez długi czas utrzymują ładunek, ale zapewne zech- cesz zaopatrzyć się w zestaw zapasowy, gdyż w razie ich wyczerpania nie możesz zastosować ogólnie dostępnych bate- rii alkalicznych. Patrz rysunek 1.5. Czujnik optyczny PSZ Zamienia energię światła przechodzącego przez obiektyw w sygnał cyfrowy. Najpopularniejsze są czujniki CCD, co ozna- cza Charged-Coupled Device (przyrząd o sprzężeniu ładunkowym). Ale w wielu aparatach, takich jak lustrzanki jednoobiektywo- we (SLR) Canon, stosuje się obecnie czujniki CMOS (Comple- mentary Metal Oxide Semiconductor — komplementarny półprze- wodnik tlenkowy), które mają wiele cech wspólnych z czujnikami Rysunek 1.5. Wysoko wydajne baterie litowo-jonowe (na rysunku po lewej i prawej stronie) oraz niklowo-wodorkowe (w środku) mogą zasilać Twój aparat cyfrowy wielokrotnie dłużej niż baterie alkaliczne. Niestety, w wielu aparatach stosuje się słabsze baterie (pokazane po lewej stronie), które często nie wytrzymują całodziennego fotografowania. Porównaj koszt dodatkowego zestawu baterii z kosztem całego aparatu i nie zapominaj o zabraniu ładowarki na wycieczki trwające dłużej niż jeden dzień CCD, ale zużywają mniej energii. Ostatnio pojawił się na rynku trzeci typ czujników optycznych o nazwie Foveon X3, zastoso- wanych w SLR-ach Sigma. Foveon to rodzaj czujnika CMOS, ale o odmiennej architekturze. Zbudowany jest z dwóch warstw pikseli osadzonych w krzemowej płytce. CCD i tradycyjne czuj- niki CMOS mają tylko jedną warstwę pikseli. WWSSKKAAZZÓÓWWKKAA PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNAA Nowy cyfrowy format SLR: system cztery do trzech (4:3) Producenci lustrzanek cyfrowych (SLR) — głównie Olympus, Kodak i Fuji — proponują obecnie stosowanie czujników o formacie „cztery do trzech”. Nazwa pochodzi od proporcji czujnika optycznego dającego obraz o rozmiarach 4:3, np. 1600x1200 pikseli. System ten wprowadzono w celu ustalenia wspólnego standardu montowania obiektywów. Pierwszym aparatem z systemem 4:3 była lustrzanka cyfrowa Olympus E-1. 24 Rozdział 1. Co to jest? Wnętrze aparatu 25 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 26 Na ile rodzaj czujnika jest istotny przy wyborze aparatu cyfro- wego? Jest mniej ważny od rozmiarów czujnika lub raczej licz- by pikseli (elementów obrazu). Wszystkie trzy rodzaje czujników optycznych to matryce światłoczułe z milionami pikseli, a sto- sowany powszechnie termin megapiksel oznacza milion pikseli. Zamiast mówić „Kupiłem aparat z czujnikiem mającym 2 000 000 pikseli”, mówimy „Kupiłem aparat dwumegapikselowy”. W powszechnej sprzedaży są aparaty z matrycami światłoczułymi liczącymi od 1,3 do 6 megapikseli. W aparatach profesjonalnych stosuje się czujniki nawet 14-megapikselowe. Można ogólnie powiedzieć, że do robienia zdjęć na wakacjach potrzebujesz przy- najmniej 2 megapikseli. Czym więcej pikseli ma Twój aparat, tym większe zdjęcia możesz drukować. Aparaty 2-megapikse- lowe pozwalają na drukowanie dobrej jakości zdjęć o wymiarach do 13×18 cm; 3-megapikselowe — o wymiarach do 20×25 cm, a wyższej klasy zaawansowane aparaty 4-megapikselowe — o wymiarach 28×36 cm. Jeżeli Twoim głównym celem jest wysyłanie zdjęć pocztą elektro- niczną lub umieszczanie ich na stronie WWW, aparaty z matrycą 1,3 megapiksela P powinny być wystarczające. Jeżeli natomiast chcesz drukować zdjęcia, wybierz aparat, korzystając z tabeli 1.1. Tabela 1.1. Zakresy jakości obrazu w popularnych aparatach cyfrowych Zdjęcia do zaakceptowania Typ aparatu 20×25 cm 2 MP S 28×36 cm 3 MP S 30×41 cm 4 MP Z 5 MP Z 41×51 cm Dobra jakość zdjęć 13×18 cm 20×25 cm 28×36 cm 30×41 cm Karty pamięci P Karty pamięci są wymiennymi, wkładanymi do obudowy apa- ratu elektronicznymi nośnikami danych, na których zapisywa- ne są zdjęcia. Niemal każdy aparat cyfrowy korzysta z pamięci wymiennej jakiegoś typu. Po zrobieniu zdjęcia i przygotowa- niu jego danych cyfrowych aparat zapisuje te dane na karcie pamięci. Dzięki temu możesz je odczytać i przenieść w dowol- nym momencie, nawet długo po ich zapisaniu. Najczęściej są stosowane karty CompactFlash (CF), Sony Memory Stick (MS), IBM MicroDrive, MultimediaCard (MMC), Secure Digital (SD) i ostatnio wprowadzone na rynek przez Fuji i Olympusa — xD-Picture Card. Aparaty starszego typu używają kart SmartMedia (SM), które choć nadal dostępne na rynku, są wypierane przez karty xD-Picture Card — mniejsze i bardziej pojemne. Na rysunku 1.6 został pokazany aparat cyfrowy Olympus C-5050, w którym można stosować karty czterech typów. W każdej chwi- li można zmienić typ karty, a nawet kopiować obrazy między nimi (dzięki możliwości tworzenia w aparacie kopii wewnętrz- nej zdjęć). Rysunek 1.6. W Olympusie C-5050 można stosować nośniki czterech typów: CompactFlash (po lewej), xD-PictureCard (w środku), SmartMedia (po prawej) i IBM Microdrive (w aparacie) Rodzaj karty pamięci stosowany w Twoim aparacie nie jest sprawą tak ważną jak jej pojemność. Większość aparatów jest sprzedawana z tak zwaną kartą z zestawu podstawowego, której pojemność wynosi 16 MB lub 32 MB. Coś takiego wystarcza w początkowej fazie nauki, ale gdy zamierzasz zabrać aparat na wakacje lub robić zdjęcia na przyjęciu urodzinowym córki, będzie Ci potrzebna karta o większej pojemności. 26 Rozdział 1. Co to jest? Wnętrze aparatu 27 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 28 Tabela 1.2 pomoże Ci określić wielkość pamięci najodpowied- niejszą dla Twojego aparatu. Tabela 1.2. Minimalna i polecana pojemność kart pamięci Typ aparatu (megapiksele) 2 MP 3 MP 4 MP lub więcej Kara minimalna (megabajty) 64 MB 128 MB 256 MB Karta polecana (megabajty) 128 MB 256 MB 512 MB Dodatkową rzeczą, którą należy brać pod uwagę przy zakupie kart pamięci, jest szybkość zapisywania i odczytywania. Karty High- Speed lub Ultra są dwukrotnie szybsze od standardowych. Wiele zależy tu od przemyślności elektroniki samego aparatu. Proste aparaty typu „wyceluj i zrób zdjęcie” nie wykorzystują możliwoś- ci szybkich kart w takim stopniu jak zaawansowane aparaty ama- torskie i profesjonalne. Jeżeli masz aparat o dużej wydajności, powinieneś zaopatrzyć się przynajmniej w jedną szybką kartę. Karty standardowe są odpowiednie dla aparatów prostych. Inne elementy i funkcje dotyczące korzystania z pamięci: Bufor RAM S. Przechowuje obraz w pamięci operacyjnej apa- ratu (RAM — Random Access Memory) przed zapisaniem go na karcie pamięci. Bufor RAM pozwala na korzystanie funkcji zaawansowanych, takich jak tryb filmowy i foto- grafii seryjnej. Aparat może przekazywać dane do buforu RAM znacznie szybciej niż zapisywać je na karcie pamię- ci. Zatem w trybie fotografii seryjnej aparat zapamiętuje w buforze szereg zrobionych zdjęć, by następnie po zwol- nieniu spustu migawki zapisać je na karcie pamięci. Bufory RAM mają pojemność do 32 MB. Im większa pojemność bufora, tym dłuższy ciąg zdjęć może być zapisany. Kabel wideo S. Pozwala na podłączenie aparatu wprost do tele- wizora lub innego monitora w celu wyświetlania zdjęć na większym ekranie. Korzystanie z kabla wideo jest prostą metodą prezentowania zdjęć dużej grupie widzów. Pamięć masowa i złącze USB S. Pozwala na podłączenie aparatu cyf- rowego do komputera bez używania dodatkowych napędów, mniej więcej tak, jakbyśmy podłączali zewnętrzny dysk twar- dy przez zwykłe wetknięcie kabla. Potem możesz przenosić zdjęcia z aparatu na dysk twardy komputera, „przeciągając je i upuszczając” lub ściągać za pomocą specjalnej aplikacji. Aparaty cyfrowe wyposażone w złącze USB (Universal Serial Bus — uniwersalna magistrala szeregowa) bez instalowania dodat- kowego oprogramowania mogą być podłączane do kompute- rów sterowanych systemami operacyjnymi: Windows XP, 2000, ME i 98 SE oraz Macintosh 9.x i Mac X 10.1 lub nowszymi. Samowyzwalacz P. Opóźnia zwolnienie migawki mniej więcej o 10 sekund. Użycie samowyzwalacza jest prostą metodą pozwalającą fotografowi znaleźć się na zdjęciu grupowym. Czasami samowyzwalacza używamy zamiast zdalnego ste- rowania do zwolnienia migawki bez powodowania drgań aparatu. Jest to szczególnie przydatne, gdy fotografujemy przy słabym świetle z długim czasem naświetlania za pomocą aparatu ustawionego na statywie. Światłomierz PSZ Światłomierz analizuje światło przechodzące przez soczewki i określa odpowiednią szybkość migawki i wielkość przesłony, mające umożliwiając zrobienie dobrze naświetlonego zdjęcia. Aparaty cyfrowe są wyposażane w światłomierze różnego typu, ale wiele modeli pozwala na stosowanie kilku systemów pomia- ru oświetlenia. Trzy najpopularniejsze to: pomiar centralnie ważony, pomiar wielosegmentowy oraz pomiar punktowy — patrz rysunek 1.7. W aparatach zaawansowanych są stosowane wszystkie trzy sys- temy, zaś w prostszych aparatach zwykle jest stosowany pomiar centralnie ważony albo pomiar uśredniony. Pomiar wielosegmentowy (macierzowy)PS. Obszar obrazu jest podzielony na segmenty (zwykle sześć lub więcej) i w każ- dym z nich natężenie światła jest mierzone oddzielnie. Następnie aparat „szacuje” pomiar z każdego segmentu i otrzymany wzór porównuje z danymi przechowywany- mi w pamięci. Na podstawie wyników tego porównania wyliczane są ostateczne parametry ustawienia aparatu. 28 Rozdział 1. Co to jest? Wnętrze aparatu 29 fotlek2_cz1_001-030.qxd 03-03-04 16:23 Page 30 Rysunek 1.7. Trzy popularne wzorce pomiaru oświetlenia. U góry po lewej widzimy pomiar zwany „wielosegmentowym”, w którym wbudowany komputer oblicza światło na podstawie pomiarów we wszystkich obszarach. Diagram po prawej pokazuje wzorzec „centralnie ważony”. Rysunek na dole przedstawia typowy pomiar „punktowy”, w którym aparat odczytuje światło jedynie w centralnym punkcie kadru, ignorując resztę Pomiar centralnie ważony P. Mierzone jest światło pochodzące z całego obszaru obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w centrum. Pomiar punktowy S. Parametry ekspozycji są wyliczane na podsta- wie pomiaru natężenia światła jedynie w wybranym obsza- rze w centrum kadru, zwykle zaznaczonym w wizjerze przez nawiasy. Pomiar punktowy jest przydatny przy oświetleniu kontrastowym, które potrafi zmylić inne systemy pomiarowe. Podsumowanie Teraz, skoro już poznałeś części i cechy aparatu cyfrowego, pora dowiedzieć się, w jaki sposób należy z nich korzystać, by robić dosko- nałe zdjęcia. W następnym rozdziale „Do czego to służy?” znaj- dziesz przydatne wskazówki, w jaki sposób korzystać z możliwoś- ci blokowania ogniskowej, jak wybierać ustawienia lampy błyskowej, stosować „tryb fotografii seryjnej” — oraz wiele innych. Od robie- nia doskonałych zdjęć dzieli Cię tylko jeden rozdział. 30 Rozdział 1. Co to jest?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: