Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 007518 22961044 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Poradnik bez kantów - książka
Fotografia cyfrowa. Poradnik bez kantów - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2012-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pasja ukryta w pikselach

Obudź w sobie prawdziwego Łowcę Ujęć
Od czasu pojawienia się niedrogich aparatów cyfrowych liczba fotoamatorów nad Wisłą gwałtownie wzrosła, choć daleko nam jeszcze do japońskiego foto-szału. Większość posiadaczy 'cyfrówek' zadowala się jednak obsługą przycisku migawki podczas rodzinnych imprez i wakacji. Na szczęście istnieją również prawdziwi pasjonaci -- tacy jak Ty -- którzy chcą, aby ich zdjęcia wyróżniały się ze stosów nudnych fotek, zapełniających albumy w każdym niemal domu.

Jeśli czujesz, że drzemie w Tobie świetny fotograf, który potrzebuje tylko kilku praktycznych rad, by poprawić swój warsztat, rozwinąć umiejętności, zdobyć zestaw przydatnych technik i dowiedzieć się, jak wykorzystywać wszelkie dostępne opcje posiadanego aparatu, ta książka z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Jeśli tylko masz wybór, pamiętaj -- jakość, a nie jakoś.

Dlaczego warto wiedzieć?
Fotografowanie uczy patrzenia, pobudza wrażliwość i daje ogromną satysfakcję. Skoro masz w sobie pasję i talent, koniecznie trzeba je oszlifować.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia cyfrowa. Poradnik bez kantów Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-2012-8 Format: 180x235, stron: 272 Pasja ukryta w pikselach ObudŸ w sobie prawdziwego £owcê Ujêæ Od czasu pojawienia siê niedrogich aparatów cyfrowych liczba fotoamatorów nad Wis³¹ gwa³townie wzros³a, choæ daleko nam jeszcze do japoñskiego foto-sza³u. Wiêkszoœæ posiadaczy „cyfrówek” zadowala siê jednak obs³ug¹ przycisku migawki podczas rodzinnych imprez i wakacji. Na szczêœcie istniej¹ równie¿ prawdziwi pasjonaci — tacy jak Ty — którzy chc¹, aby ich zdjêcia wyró¿nia³y siê ze stosów nudnych fotek, zape³niaj¹cych albumy w ka¿dym niemal domu. Jeœli czujesz, ¿e drzemie w Tobie œwietny fotograf, który potrzebuje tylko kilku praktycznych rad, by poprawiæ swój warsztat, rozwin¹æ umiejêtnoœci, zdobyæ zestaw przydatnych technik i dowiedzieæ siê, jak wykorzystywaæ wszelkie dostêpne opcje posiadanego aparatu, ta ksi¹¿ka z pewnoœci¹ spe³ni Twoje oczekiwania. Jeœli tylko masz wybór, pamiêtaj — jakoœæ, a nie jakoœ. Dlaczego warto wiedzieæ? Fotografowanie uczy patrzenia, pobudza wra¿liwoœæ i daje ogromn¹ satysfakcjê. Skoro masz w sobie pasjê i talent, koniecznie trzeba je oszlifowaæ. • Dobór odpowiedniego dla Ciebie aparatu cyfrowego. • Sztuczki i praktyczne porady na temat fotografowania. • Zasady kompozycji wykonywanych zdjêæ. • Lifting zdjêæ za pomoc¹ programów komputerowych. • Wykonywanie odbitek Twoich fotografii cyfrowych. Spis treści Wprowadzenie 7 Dlaczego zdradzam Ci sekrety? ............................................................................................ 7 Co jest ciekawego w robieniu zdjęć? .................................................................................. 7 Co ułatwia aparat cyfrowy? .................................................................................................... 9 Dla kogo przeznaczona jest ta książka? ...........................................................................10 Jak napisana jest ta książka? ................................................................................................10 Czy fotografowanie jest trudne? ........................................................................................12 Podziękowania ..........................................................................................................................14 Rozdział 1. Jak zbudowany jest aparat cyfrowy? 15 Z czego składa się obraz cyfrowy? .....................................................................................17 Jak powstaje obraz cyfrowy? ...............................................................................................18 Jaką rolę odgrywa optyka? ..................................................................................................26 Jaką rolę odgrywa elektronika? ..........................................................................................40 Podsumowanie .........................................................................................................................51 Pytania kontrolne ....................................................................................................................53 Zadanie do samodzielnego wykonania ..........................................................................53 Rozdział 2. Jak parametry aparatu wpływają na wygląd zdjęcia? 55 Ostrość .........................................................................................................................................56 Ekspozycja ..................................................................................................................................62 Balans bieli .................................................................................................................................68 Temperatura barw ...................................................................................................................71 Histogram ...................................................................................................................................73 Pomiar światła ...........................................................................................................................75 Stabilizacja obrazu ..................................................................................................................77 Fotografowanie sekwencyjne .............................................................................................79 Formaty plików .........................................................................................................................79 Podsumowanie .........................................................................................................................82 Pytania kontrolne ....................................................................................................................84 Zadanie do samodzielnego wykonania ..........................................................................85  Spis treści Rozdział . Jakie są zasady kompozycji zdjęcia? 87 Kompozycja .............................................................................................................................. 88 Nadmiar szkodzi ...................................................................................................................... 88 Reguła trójpodziału ................................................................................................................ 90 Ramka ......................................................................................................................................... 93 Linie prowadzące .................................................................................................................... 95 Widok i portret ......................................................................................................................... 96 Świat z perspektywy żaby .................................................................................................... 98 Podsumowanie ......................................................................................................................100 Pytania kontrolne .................................................................................................................101 Zadanie do samodzielnego wykonania .......................................................................102 Rozdział . Sztuczki i rady 10 Jak włączyć aparat? ..............................................................................................................104 Jak wykonać pierwsze zdjęcia? ........................................................................................109 Jak rozwiązywać problemy z oświetleniem? ..............................................................112 Jak rozwiązywać problemy z ostrością? .......................................................................124 Jaki tryb fotografowania wybrać? ...................................................................................131 Podsumowanie ......................................................................................................................133 Pytania kontrolne .................................................................................................................134 Zadanie do samodzielnego wykonania .......................................................................135 Rozdział 5. Jak edytować zdjęcia? 17 Po co edytować zdjęcia? ....................................................................................................138 Czym edytować zdjęcia? ....................................................................................................138 Co może Corel Paint Shop Pro Photo X2? ....................................................................139 Jakie wymagania ma Corel Paint Shop Pro Photo X2? ............................................139 Dlaczego instalacja programu jest ważna? .................................................................140 Co będzie potrzebne? .........................................................................................................140 Jak zainstalować oprogramowanie? ..............................................................................141 Dlaczego konfiguracja programu jest istotna? ..........................................................146 Jak wyszukiwać i wczytywać zdjęcia? ...........................................................................158 Jak dopasowywać zdjęcia? ................................................................................................166 Jak retuszować zdjęcia? ......................................................................................................184 Jak usunąć na zdjęciu pryszcze z twarzy? ....................................................................187 Podsumowanie ......................................................................................................................198 Pytania kontrolne .................................................................................................................199 Zadanie do samodzielnego wykonania .......................................................................199  Spis treści Rozdział 6. Jak udostępniać zdjęcia? 201 Podsumowanie ......................................................................................................................219 Pytania kontrolne .................................................................................................................219 Zadanie do samodzielnego wykonania .......................................................................220 Rozdział 7. Jak wykonywać odbitki zdjęć cyfrowych? 221 Jak przygotować zdjęcie do wydruku? .........................................................................222 Czym różni się rozmiar od rozdzielczości? ...................................................................223 Formaty odbitek ....................................................................................................................226 Ceny odbitek ..........................................................................................................................227 Jak szybko wykonać odbitki? ...........................................................................................228 Jak starannie wykonać odbitki? .......................................................................................228 Jak wykonać odbitki bez wychodzenia z domu? ......................................................229 Jak znaleźć punkt wykonujący odbitki? .......................................................................229 Czy zdjęcia można drukować bezpośrednio z aparatu? .........................................231 Podsumowanie ......................................................................................................................231 Pytania kontrolne .................................................................................................................232 Zadanie do samodzielnego wykonania .......................................................................233 Rozdział 8. Jaki aparat wybrać? 25 Według potrzeb .....................................................................................................................236 Wykorzystanie aparatu .......................................................................................................237 Człowiek i aparat ...................................................................................................................238 Analogowe a cyfrowe ..........................................................................................................239 Co mówi cena aparatu? ......................................................................................................240 Lustrzanka ...............................................................................................................................241 Marka ........................................................................................................................................241 Funkcje .....................................................................................................................................242 Fotografię się uprawia, a nie pisze o niej… .................................................................250 Podsumowanie ......................................................................................................................253 Pytania kontrolne .................................................................................................................254 Zadanie do samodzielnego wykonania .......................................................................255 5 Spis treści Dodatek A Słownik 257 Dodatek B Odpowiedzi do pytań 26 Rozdział 1. ................................................................................................................................264 Rozdział 2. ................................................................................................................................264 Rozdział 3. ................................................................................................................................264 Rozdział 4. ................................................................................................................................264 Rozdział 5. ................................................................................................................................264 Rozdział 6. ................................................................................................................................265 Rozdział 7. ................................................................................................................................265 Rozdział 8. ................................................................................................................................265 267 Skorowidz 6 Sztuczki i rady 4 W tym rozdziale poznasz odpowiedzi na następujące pytania: •  Jak przygotować do pracy nowy aparat? •  Jak nauczyć się obsługi aparatu? •  Jak korzystać z akumulatorów, aby służyły jak najdłużej? •  Jak rozwiązywać problemy z oświetleniem i ostrością? •  Do czego służą tryby fotografowania? Fotografia cyfrowa Jak włączyć aparat? Cyfrowy aparat fotograficzny jest specjalizowanym komputerem. Niezależ- nie od jego ceny procedura jego włączania jest taka sama: zmontowanie, •  •  poznanie funkcji klawiszy i pokręteł, •  umieszczenie w aparacie źródła energii i karty pamięci, •  ustawienie daty i czasu, •  zastąpienie wybranych ustawień domyślnych własnymi. Kompletność zestawu Aparat cyfrowy dostarczany jest w pudełku, które zawiera samo urządzenie oraz elementy dodatkowe: obiektywy, filtry, kable, oprogramowanie, instruk- cję obsługi itp. Zawartość opakowania jest zależna do typu aparatu i rodzaju zestawu. Powinna ona być zgodna ze specyfikacją znajdującą się w opakowa- niu. Jeżeli brakuje jakiegoś elementu, zgłoś się do sprzedawcy. Im szybciej to zrobisz, tym większa jest szansa na pozytywne rozpatrzenie reklamacji. „Klawiszologia” W instrukcji obsługi znajduje się rozdział zawierający opis przycisków, gniazd itp. znajdujących się na obudowie aparatu. Zapoznaj się z nim. Nie licz na to, że po pierwszym obejrzeniu aparatu zapamiętasz przeznaczenie i lokali- zację wszystkich elementów sterujących. Od czegoś jednak trzeba zacząć. Koniecznie zlokalizuj przycisk włączania aparatu, gniazdo karty pamię- ci i gniazdo baterii lub akumulatorów. Nic nie rób „na siłę” w aparacie. Jeżeli jakiegoś pokrętła nie da się obrócić, a przycisku wcisnąć — sprawdź w instrukcji, czy spełnione zostały wszyst- kie warunki umożliwiające skorzystanie z tych elementów sterujących. Klapki zamykające gniazda pamięci czy zasilania zazwyczaj mają blokady. Można je otworzyć po zwolnieniu blokady. 104 Rozdział 4.  Sztuczki i rady Źródło energii Aparat cyfrowy zasilany jest energią elektryczną. Jest ona niezbędna do po- miaru oświetlenia, ustawiania ostrości, funkcjonowania lampy błyskowej, ustawienia prawidłowych czasów ekspozycji, odczytania danych z matrycy, przetworzenia informacji, zapisania jej na karcie pamięci itp. Źródłem zasilania aparatu fotograficznego są baterie typu AA („palusz- ki”) lub akumulator przeznaczony specjalnie do danego typu aparatu. Jeżeli aparat zasilany jest bateriami typu AA, można zastąpić je akumu- latorkami typu AA. Zazwyczaj w zestawie są baterie. Akumulatorki i łado- warkę należy dokupić. Jeżeli aparat zasilany jest specjalnym akumulatorem, to akumulator ten i ładowarka są w komplecie z aparatem. Uruchomienie aparatu jest możliwe dopiero po zainstalowaniu w nim źródła energii. Baterie można włożyć do aparatu od razu. Akumulator trzeba najpierw naładować. Baterie i akumulatory należy zamontować w aparacie zgodnie z ozna- czeniami widocznymi na obudowie aparatu (właściwe ułożenie bie- gunów dodatniego i ujemnego). Pojemność akumulatora Kupując aparat z akumulatorem dedykowanym mamy pewność, że został on optymalnie dobrany do urządzenia, które będzie zasilał. Gdy sami kupujemy akumulatory AA, mamy do wyboru kilka typów. Różnią się one pojemnością. Pojemność akumulatora oznacza zasób ener- gii elektrycznej zgromadzonej w nim. Podawana jest w amperogodzinach, a w przypadku małych akumulatorów — w mAh (miliamperogodzinach). Typowa pojemność akumulatora wielkości AA to około 2100 mAh. Oznacza to, że z akumulatora można pobierać prąd o natężeniu 1 mA przez 2100 godzin lub 10 mA przez 210 godzin. 105 Fotografia cyfrowa Drugim parametrem akumulatora jest podawane również w katalo- gu maksymalne natężenie prądu, jaki można z niego czerpać. Maksymalne natężenie prądu, jaki można pobierać z akumulatorów AA, nie przekracza 300 mA. Większe obciążenie akumulatora znacznie przyspiesza jego zużycie. Dla użytkownika ważniejsze od maksymalnej pojemności i obciążenia nominalnego są parametry użytkowe, tj. liczba zdjęć, które można wyko- nać po pełnym naładowaniu akumulatora. Jest ona zwykle podawana w in- strukcji obsługi. Wynosi od stu do kilkuset. Zakres ten zależy od tego, czy wykonywane będą zdjęcia przy: •  dobrym oświetleniu, z wykorzystaniem celownika, z podobną ostro- ścią (minimalny pobór mocy), •  użyciu lampy błyskowej, z wykorzystaniem ekranu LCD, częstym ustawianiem ostrości (duży pobór mocy). Ładowarka akumulatora Istnieją dwa rodzaje ładowarek: szybkie i powolne. Szybkie ładują akumulator AA w ciągu kilkudziesięciu minut. Po na- ładowaniu akumulatora nie przerywają ładowania. Odbywa się to jednak kosztem jego żywotności. Powolne ładowarki ładują akumulator AA kilka godzin. Po naładowa- niu akumulatora odłączają go i nie przeładowywują. Wpływa to na zwięk- szenie żywotności akumulatora. Akumulator, tak jak każde urządzenie, którego zasada działania oparta jest na cyklach zamiany energii elektrycznej w chemiczną, a następnie ener- gii chemicznej w elektryczną, ma ograniczoną żywotność. Jeżeli ładowanie będzie wykonywane powoli, akumulator trzeba będzie wymienić po kilku latach przeciętnego fotografowania. Jeżeli ładowanie będzie wykonywane szybko, akumulator trzeba będzie wymienić już po 3 – 4 miesiącach przeciętnego fotografowania. Ładowarka dostarczona wraz z aparatem spełnia warunki powolnego ładowania akumulatorów. 106 Rozdział 4.  Sztuczki i rady Żywotność akumulatora W aparatach cyfrowych najczęściej używane są akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion). Okres ich prawidłowego działania wynosi zazwyczaj około 2 – 3 lat, począwszy od daty produkcji. Po upływie tego okresu akumulator zaczyna tracić pojemność. Gdy dojdzie do wewnętrznego zwarcia jednego z ogniw, akumulator przestaje funkcjonować. Prawidłowo eksploatowany akumulator może wytrzymać kilka lat i mieć jedynie nieznacznie ograniczoną pojemność. Prawidłowa eksploatacja akumulatora Akumulatorom szczególnie szkodzi rozładowanie do granic pojemności. Po długotrwałym głębokim rozładowaniu ponowne naładowanie ogniwa jest najczęściej niemożliwe. Urządzenia elektroniczne wyposażone są w za- bezpieczenia, które podczas zasilania z akumulatora wyłączają odbiornik energii wystarczająco wcześnie, aby akumulator nie został rozładowany cał- kowicie. Ładunek, który pozostaje w akumulatorze pozwala na ponowne naładowanie go (nawet po przechowywaniu kilku dni w stanie rozładowa- nym) i dalsze użytkowanie. Jeżeli akumulator często jest rozładowywany częściowo, a potem znów ła- dowany do pełnej pojemności, to „zapamiętuje”, że wykorzystywana jest część jego pojemności. Pojemność akumulatora spada do zakresu, w jakim jest łado- wany i rozładowywany. Zjawisko to nazywane jest efektem pamięciowym. Aby pojemność nominalna akumulatora nie została zmniejszona, należy co kilka lub kilkanaście tygodni rozładować go do momentu wyłączenia się aparatu. Akumulator następnie należy natychmiast naładować do pełna. 107 Fotografia cyfrowa Należy unikać doładowywania akumulatora, jeśli jeszcze działa. Ma on ograniczoną liczbę cykli ładowania. Niepełne ładowanie jest liczone jako jeden cykl. Temperatura pracy Akumulatory działają najlepiej w przedziale temperatury od +5°C do +40°C. Niektóre wyposażone są w czujnik blokujący możliwość ładowania w niekorzystnych warunkach. Jeżeli zatem w upalny dzień, po długotrwałej pracy na słońcu spróbujesz naładować akumulator, a ten nawet po dłuż- szym czasie ładowania nie będzie wskazywał wzrostu poziomu naładowa- nia, przerwij ładowanie. Gdy akumulator ostygnie, ponów ładowanie. Korzystanie z wyświetlacza LCD zamiast z celownika powoduje zwięk- szony pobór energii. Pojemność akumulatora maleje w temperaturze ujemnej. Karta pamięci Magazynem zdjęć w aparacie analogowym była klisza. W aparacie cyfro- wym rolę taką pełni pamięć. Działa ona na zasadzie podobnej jak pamięć flash montowana w pendrive’ach. Wiele aparatów standardowo ma wbudowaną pamięć. Zwana jest ona pamięcią wewnętrzną. Ma pojemność od kilkunastu do kilkudziesięciu MB. Wystarcza na sprawdzenie w sklepie, czy aparat działa. Rozmiar pamięci aparatu można zwiększyć przez zamontowanie karty pamięci. Rozmiary najpopularniejszych kart pamięci wynoszą kilka GB. 108 Rozdział 4.  Sztuczki i rady •  W wielu aparatach montowane są karty o pojemności od kilkunastu do kilkudziesięciu MB. Dodatkową kartę należy włożyć w jej miejsce. •  Pamięć wewnętrzna jest wbudowana na stałe do aparatu. Karta pamięci jest elementem wymiennym. •  Karty różnią się typem, pojemnością, szybkością zapisu i odczytu. •  Przed użyciem kartę należy sformatować. Formatowanie należy wykonać w aparacie. Nie wolno do tego celu używać programów komputerowych. •  Formatowanie można wykonać, gdy z karty trzeba usunąć wszyst- kie zdjęcia. •  Usuwanie i edycję zdjęć znajdujących się na karcie należy wyko- nywać w aparacie. Nie wolno do tego celu używać komputera. Jak wykonać pierwsze zdjęcia? Aparat cyfrowy, niezależnie od jego ceny i zaawansowania technologicznego, można przełączyć na tryb Auto. Po jego wybraniu automatyka zmierzy wa- runki zewnętrzne i ustawi wartość przysłony, czas otwarcia migawki, balans bieli, czułość, ostrość. Do fotografa należy skierowanie aparatu na obiekt i naciśnięcie przycisku migawki. Proponuję w ten sposób wykonać kilkana- ście zdjęć w plenerze, aby zorientować się, jakie możliwości ma aparat. Na poznawanie aparatu wybierz dobre warunki oświetleniowe. Dzięki temu nie będzie konieczne korzystanie z lampy błyskowej. Gdy opanujesz wykonywanie zdjęć przy oświetleniu naturalnym, mo- żesz zacząć poznawać specyfikę fotografowania z wykorzystaniem oświetle- nia sztucznego. Rozdzielczość na zapas Aparat cyfrowy zaraz po włożeniu źródła zasilania, włączeniu i ustawieniu czasu i daty jest gotowy do pracy. Nie trzeba ustawiać wszystkich parame- trów. Oprogramowanie aparatu wczytuje parametry domyślne. 109 Fotografia cyfrowa Parametry domyślne mają to do siebie, że pozwalają na wykonywa- nie zdjęć. Nie zawsze są one dobrane optymalnie, dostosowane do potrzeb użytkownika. Wszystkie parametry sprawdzisz i ustawisz według własnych potrzeb, użytkując i poznając aparat. Konfigurowanie aparatu warto rozpocząć od zmiany rozdzielczości wykonywanych zdjęć na maksymalną. Dzięki temu, jeśli uda Ci się zrobić interesujące zdjęcie, będziesz mógł wydrukować je na papierze o dużym formacie. Jeśli będziesz miał źródło (plik) o dużej rozdzielczości, zawsze możesz przeprowadzić jego konwersję i uzyskać plik o parametrach odpowiednich do publikowania w internecie. Zdjęcia na zapas Dobrze pamiętam czasy, gdy fotografowałem aparatem analogowym. Licz- ba klatek filmu stanowiła zasadnicze ograniczenie. Po wykonaniu zdjęcia nie było wiadomo jak ono wygląda. Dopiero po wywołaniu i wykonaniu odbitki wiadomo było… czy warto było za nie płacić. Sytuacja zmieniła się diametralnie po rozpowszechnieniu aparatów cy- frowych, w których wykonane zdjęcie można od razu obejrzeć na wyświe- tlaczu. Jeżeli nie widać na nim rażących błędów, można je pozostawić. Na karcie pamięci o pojemności 1 GB zmieści się ponad 280 zdjęć wykonanych w rozdzielczości 3072×2304 pikseli i zapisanych w formacie JPEG. Na wyświetlaczu nie widać szczegółów. Warto więc wykonać kilka zdjęć. Więcej postaci będących w ruchu, a mniej widoków. Zdjęcia można przejrzeć na ekranie komputera. Na dużym ekranie wi- dać więcej niż na wyświetlaczu LCD aparatu. Im zdjęć jest więcej, tym więk- sza szansa na wybranie takich, do których nie będziesz miał uwag. Jeżeli wykonujesz zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych, również możesz skorzystać z ułatwień, które daje aparat cyfrowy. Zrób zdję- cie z ustawieniami, które uważasz za optymalne. Następnie, o ile czas na to pozwala, wykonaj 2 – 3 zdjęcia ze stopniowo rosnącą oraz 2 – 3 zdjęcia ze stopniowo malejącą ekspozycją. Może się okazać, że parametry ustawione na początku nie są optymalne. Zauważysz to dopiero, przeglądając zdjęcia na ekranie komputera. 110 Rozdział 4.  Sztuczki i rady Istnieje wiele wspaniałych programów do korekcji zdjęć cyfrowych. Mimo olbrzymich możliwości oprogramowania mniej czasu wymaga wykonanie kilku ujęć i wybranie najlepszego niż edytowanie jedyne- go posiadanego zdjęcia. Przeglądanie wielu zdjęć tego samego obiektu, wykonanych z róż- nymi ustawieniami, ma wartość dydaktyczną. Po kliknięciu zdjęcia w dolnej części okna wyświetlane są ustawienia, z jakimi zostało ono wykonane (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. W dolnej części okna widoczne są wartości przysłony, czasu ekspozycji, czułości ISO, z jakimi wykonane zostało zdjęcie Droga do sukcesu Po wykonaniu kilkunastu zdjęć obejrzyj je na ekranie komputera lub telewi- zora. Sposób podłączenia aparatu do komputera lub telewizora opisany jest w instrukcji obsługi aparatu. Zależy on od systemu operacyjnego kompute- ra, typu aparatu, typu telewizora. Dopiero oglądanie zdjęć na dużym ekranie i przy odpowiednim oświe- tleniu pozwoli na ocenę ich jakości. 111 Fotografia cyfrowa Niezwykła łatwość, z jaką można wykonywać zdjęcia aparatem cyfro- wym, w połączeniu ze znikomym ich kosztem powoduje, że w krótkim czasie zrobimy olbrzymią ich liczbę. Aby jakość nie zamieniła się w ilość, należy selekcjonować zdjęcia na każdym kroku — starannie wybierać temat zdjęcia, usuwać nieudane zdjęcia z pamięci aparatu, po skopiowa- niu do komputera przenosić je do folderów umożliwiających łatwe od- szukanie, uporządkowane archiwa zapisywać na płytach CD lub DVD. Jeżeli będziesz oglądać zdjęcia wkrótce po ich wykonaniu, widokiem nie- których możesz być zdziwiony. To jest właśnie punkt wyjścia do poszukiwań przyczyn takiego stanu rzeczy, doskonalenia umiejętności, poznawania sprzętu. Nikt nie przyszedł na świat z umiejętnością fotografowania. Jeden opa- nuje ją szybciej, innemu zajmie to więcej czasu. Droga do mistrzostwa zawsze wiedzie przez wykonywanie zdjęć w różnych warunkach i z różnymi ustawie- niami aparatu. Jak rozwiązywać problemy z oświetleniem? Metody pomiaru światła Czujnik oświetlenia aparatu analizuje oświetlenie obiektu, na który skiero- wany jest obiektyw. Istnieje kilka sposobów pomiaru światła. Liczba dostęp- nych metod do wyboru zależna jest od zaawansowania technologicznego aparatu. Każdy z pomiarów ma swoją specyfikę. Cyfrowy pomiar ESP W metodzie tej mierzone jest natężenie światła i obliczane są różnice na- tężenia oświetlenia w kilkudziesięciu różnych obszarach obrazu. Program zapisany w pamięci ROM aparatu wyznacza ekspozycję, która powinna dać najlepsze, zrównoważone, naświetlenie całego zdjęcia (rysunek 4.2). 112 Rozdział 4.  Sztuczki i rady Rysunek 4.2. Zdjęcie wykonano w trybie Auto z cyfrowym pomiarem ESP i środkiem kadru zlokalizowanym na drewnianej rękojeści pióra, na prawo od miejsca, w którym odbijało się słońce Cyfrowy pomiar ESP jest zalecany do fotografowania: •  w standardowych warunkach oświetlenia, •  gdy fotografowany obiekt jest oświetlany od tyłu. Pomiar światła centralnie ważony Pomiar światła centralnie ważony odczytuje wartości z wielu obszarów czujnika światła. Następnie wylicza średnią ekspozycję, przykładając coraz większą wagę statystyczną do obszarów znajdujących się bliżej środka kadru (rysunek 4.3). Rysunek 4.3. Zdjęcie wykonano w trybie Auto z pomiarem światła centralnie ważonym i środkiem kadru zlokalizowanym na drewnianej rękojeści pióra, na prawo od miejsca, w którym odbijało się słońce 113 Fotografi a cyfrowa Ten system pomiaru jest zalecany do fotografowania, gdy: •  najlepiej ma być naświetlony obiekt znajdujący się w środku kadru, •  widoczna ma być również reszta kadru, •  natężenie oświetlenia tła ma nie mieć wpływu na wartość ekspozycji. Pomiar punktowy Pomiar punktowy wyznacza ekspozycję w małym obszarze i stosuje ją do naświetlenia całego kadru (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Zdjęcie wykonano w trybie Auto z pomiarem punktowym i środkiem kadru zlokalizowanym na drewnianej rękojeści pióra, na prawo od miejsca, w którym odbijało się słońce Ten system pomiaru jest zalecany, gdy: •  chcemy prawidłowo naświetlić mały obiekt, który jest oświetlony zdecydowanie inaczej niż reszta kadru (np. bardzo silne oświetlenie od tyłu); reszta kadru może zostać prześwietlona lub niedoświetlona. •  Pomiar punktowy (HI) — korekta jasnych obszarów Gdy tło jest jasne i zostanie użyta funkcja automatycznego ustawiania eks- pozycji, białe obszary obrazu będą mieć kolor szary. Ten tryb wyznaczania ekspozycji pozwala na prześwietlenie białych ob- szarów, umożliwiając dokładne oddanie bieli (rysunek 4.5). Obszar pomiaru światła jest taki sam jak w przypadku pomiaru punk- towego. 114 Rozdział 4.  Sztuczki i rady Rysunek 4.5. Zdjęcie wykonano w trybie Auto z pomiarem punktowym i korektą obszarów jasnych oraz środkiem kadru zlokalizowanym na drewnianej rękojeści pióra, na prawo od miejsca, w którym odbijało się słońce Pomiar punktowy (SH) — korekta ciemnych obszarów Gdy tło jest ciemne i zostanie użyta funkcja automatycznego ustawiania ekspozycji, czarne obszary obrazu będą mieć kolor szary. Ten tryb wyznaczania ekspozycji pozwala na niedoświetlenie tych ob- szarów, umożliwiając dokładne oddanie czerni (rysunek 4.6). Obszar pomiaru światła jest taki sam jak w przypadku pomiaru punk- towego. Rysunek 4.6. Zdjęcie wykonano w trybie Auto z pomiarem punktowym i korektą obszarów ciemnych oraz środkiem kadru zlokalizowanym na drewnianej rękojeści pióra, na prawo od miejsca, w którym odbijało się słońce 115 Fotografi a cyfrowa Na jaką wartość ustawiać przysłonę? Przysłona umożliwia zwężanie okrągłego otworu, przez który światło wpa- da do aparatu. Ma ona miarę liczbową, którą wyznacza się jako stosunek średnicy aktualnej długości ogniskowej do otworu czynnego obiektywu. Otwór czynny obiektywu to otwór, przez który światło przechodzi przy określonej wartości przysłony. Przysłona pełni nie tylko rolę „okularów przeciwsłonecznych” aparatu, ale ma wpływ na głębię ostrości: •  aby na zdjęciu ostry był tylko jeden z fotografowanych obiektów, wartość przysłony musi być mała (większy otwór czynny) — rysu- nek 4.7; 116 Rysunek 4.7. Zdjęcie przy wartości przysłony f = 5,6. Ostrość była ustawiona na liczbę 10. Na krawędziach kadru widać rozmycie ostrości Rozdział 4.  Sztuczki i rady •  im więcej obiektów na zdjęciu ma być ostrych, tym większa musi być wartość przysłony (mniejszy otwór czynny) — rysunek 4.8. Rysunek 4.8. Zdjęcie przy wartości przysłony f = 22. Ostrość była ustawiona na liczbę 10. Zmiana ostrości w całym kadrze nie jest zauważalna Czułość ISO Współczynnik ISO określa poziom ekspozycji wystarczający, aby otrzymać dobre zdjęcie. Im większą ma ona wartość, tym łatwiej zdjęcie można wykonać: •  przy gorszych warunkach oświetleniowych, •  przy mniejszej ekspozycji (rysunki od 4.9 do 4.11). 117 Fotografi a cyfrowa Rysunek 4.9. Zdjęcie wykonano przy silnym świetle słonecznym, migawce 1/250 s, przysłonie f = 22 i czułości ISO = 200. Ekspozycja zbyt mała 118 Rysunek 4.10. Zdjęcie wykonano przy silnym świetle słonecznym migawce 1/250 s, przysłonie f = 22 i czułości ISO = 400. Ekspozycja wymaga niewielkiej korekty Rozdział 4.  Sztuczki i rady Rysunek 4.11. Zdjęcie wykonano przy silnym świetle słonecznym migawce 1/250 s, przysłonie f = 22 i czułości ISO = 800. Ekspozycja o wiele za duża Histogram Zdjęcie z aparatu cyfrowego jest mapą bitową. Oznacza to, że składa się ono z wielu małych kwadratów. Oglądane z odpowiedniej odległości stwarza wrażenie ciągłości. Widać nie punkty, lecz kształty (patrz rysunki 1.1 i 1.2). Każdy z kwadratów jest charakteryzowany przez zawartość w nim ko- lorów czerwonego (R, ang. red), zielonego (G, ang. green), niebieskiego (B, ang. blue). Mogą one przyjmować wartości z przedziału od 0 (brak określonego koloru) do 255 (maksymalna zawartość koloru). Kolor czarny powstaje, gdy brak jest kolorów składowych (0, 0, 0). Ko- lor biały powstaje wówczas, gdy każdy z kolorów składowych ma wartość maksymalną (255, 255, 255). Zawartość składowych opisywana jest w kolejności: czerwona, zielo- na, niebieska (R, G, B). Program zapisany w pamięci aparatu cyfrowego może analizować ob- raz, na który skierowany jest obiektyw. Wynik analizy może zostać wyświe- tlony na ekranie LCD w postaci histogramu. 119 Fotografi a cyfrowa Histogram może być wyznaczony dla każdego składowego koloru osobno lub dla jasności. Białym pikselom należy przypisać liczbę 255, a czarnym 0. Histogram obrazka to wykres, w którym oś pozioma wyskalowana jest w wartościach składowych kolorów lub jasności pikseli, a oś pionowa w liczbie pikseli od określonej wartości składowej koloru lub jasności. Korzystając z histogramu, można dobierać parametry zdjęcia. Należy unikać histogramów, które opisano poniżej. •  •  Jeden wysoki szczyt w pobliżu początku osi poziomej świadczy o złym naświetleniu zdjęcia (zbyt ciemne) — rysunek 2.14. Jeden wysoki szczyt w pobliżu końca osi poziomej świadczy o złym naświetleniu zdjęcia (zbyt jasne). •  Dwa wysokie szyty w pobliżu obu końców osi poziomej informują, że zdjęcie jest zbyt kontrastowe (tylko obszary bardzo ciemne i ja- sne) — patrz rysunek 4.12. •  Prawie pozioma linia świadczy o tym, że zdjęcie jest mało dynamiczne. 120 Rysunek 4.12. Na zdjęciu są głównie elementy ciemne (ściana lasu) i jasne (droga) Rozdział 4.  Sztuczki i rady Na zdjęciu przedstawionym na rysunku 4.13 nie ma obszarów całkowi- cie czarnych ani całkowicie białych. Większość odcieni jasności jest rozło- żona w centralnej części histogramu. Rysunek 4.13. Histogram prawidłowo naświetlonego zdjęcia •  •  Korzystając z histogramu, należy ustawić aparat tak, aby na zdję- ciu nie było zbyt dużo elementów jasnych (np. niebo, piana wodo- spadu) oraz ciemnych (np. cienie drzew). Jeżeli aparat ma funkcję wyświetlania histogramu wykonanego zdjęcia, możemy powtarzać je tak długo, aż wykonane zostanie zdjęcie poprawne technicznie. Jeżeli aparat ma funkcję wyświetlania histogramu obiektów, na które jest skierowany obiektyw, to przed wykonaniem fotografi i można dobrać wartości ekspozycji. •  121 Fotografia cyfrowa Wykonywanie zdjęć z użyciem lampy błyskowej Standardowym wyposażeniem aparatów cyfrowych stała się lampa błysko- wa. Jest ona wbudowana do aparatu. Z konieczności ma ograniczone roz- miary, moc i zasięg. W praktyce nadaje się do fotografowania obiektów znajdujących się w odległości 2 – 5 metrów. •  Gdy lampa pracuje w trybie błysku automatycznego AUTO, wyzwala- na jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub w przy- padku gdy fotografowany obiekt jest oświetlany od tyłu. Aby sfoto- grafować obiekt oświetlony od tyłu, ustaw pole AF na obiekcie. •  Oko ludzkie dostosowuje się do warunków oświetleniowych. Gdy są one złe, źrenice oczu rozszerzają się maksymalnie, aby wpuścić jak najwięcej światła do oka. Efekt czerwonych oczu powstaje, gdy zbyt duża ilość światła wpada do oka, odbija się od siatkówki i przechodząc przez liczne drobne naczynia krwionośne nabiera koloru czerwonego. •  W trybie redukcji efektu czerwonych oczu przed głównym błyskiem lampy emitowane są błyski krótkie. Powodują one zwężenie źre- nic człowieka i minimalizują zjawisko czerwonych oczu. •  Migawka jest wyzwalana 1 sekundę po błyskach wstępnych. Nale- ży mocno trzymać aparat, aby nie się nie poruszał. •  Skuteczność działania redukcji efektu czerwonych oczu może być ograniczona, gdy fotografowana osoba nie patrzy w światło bły- sków lub gdy odległość od obiektu jest zbyt duża. •  Wpływ na skuteczność redukcji efektu czerwonych oczu ma rów- nież indywidualna charakterystyka oczu fotografowanej osoby. •  Funkcja wolnej synchronizacji (kurtyna pierwsza) jest przeznaczona do fotografowania przy długim czasie otwarcia migawki. Podczas fotografowania obiektów w nocy krótki czas otwarcia migawki może sprawić, że tło będzie zbyt ciemne. Funkcja wolnej synchro- nizacji pozwala na fotografowanie tła i obiektu. Ponieważ czas 122 Rozdział 4.  Sztuczki i rady otwarcia migawki jest dłuższy, należy mocno trzymać aparat, aby się nie poruszał, lub korzystać ze statywu. •  W funkcji wolnej synchronizacji (kurtyna druga) lampa błyskowa jest wyzwalana tuż przed zamknięciem migawki. Zmiana czasu wyzwolenia lampy błyskowej umożliwia np. podkreślenie ruchu samochodów przez pokazanie tylnych świateł pozostawiających za sobą smugę. Im dłuższy jest czas otwarcia migawki, tym lepsze można uzyskać efekty. Najdłuższy możliwy czas otwarcia migawki zależy od trybu fotografowania. •  W trybie błysku wypełniającego lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetlenia. Tryb ten pozwala na usunięcie zbędnych cieni na przedniej stronie fotografowa- nych obiektów, a przy oświetleniu obiektów z tyłu — zniwelować efekt przesunięcia barw, co ma miejsce przy sztucznym oświetle- niu (szczególnie przy świetle jarzeniowym). •  Gdy wyzwalana jest lampa błyskowa, czas otwarcia migawki jest ustawiony na 1/180 sekundy lub krótszy. Przy fotografowaniu obiektu oświetlonego od tyłu jasnym światem przy użyciu błysku dopełniającego może dojść do prześwietlenia tła. •  W trybie flash bracketing aparat wykonuje wiele zdjęć, zmieniając natężenie światła emitowanego przez lampę błyskową przy każ- dym ujęciu. •  Robiąc zdjęcia na imprezach masowych odbywających się przy sztucznym oświetleniu (np. mecz w hali), wyłącz lampę błyskową. W przeciwnym wypadku na fotografii pojawią się jedynie… plecy i tyły głów widzów z kilku poprzedzających rzędów. Liczba przewodnia lampy Liczba przewodnia lampy określa maksymalny zasięg lampy, wystarczający do uzyskania prawidłowej ekspozycji. Można ją wyliczyć ze wzoru: LP = Dmax × f gdzie: 123 Fotografia cyfrowa LP — liczba przewodnia dla czułości ISO 100 i obiektywu o ognisko- wej normalnej (około 50 mm w przeliczeniu na format 35 mm), Dmax — maksymalna odległość obiektu od lampy, której błysk wystar- cza do uzyskania prawidłowej ekspozycji, f — wartość liczbowa przysłony. Efekt czerwonych oczu W celu usunięcia efektu czerwonych oczu na zdjęciach można: •  skorzystać z funkcji redukcji efektu czerwonych oczu w aparacie fotograficznym z lampą błyskową, •  włączyć dodatkowe oświetlenie, •  robiąc zdjęcie, nie kierować lampy na twarz osoby fotografowanej, •  wykonać zdjęcie wtedy, gdy osoba fotografowana nie patrzy w obiek- tyw aparatu. Jak rozwiązywać problemy z ostrością? Jeżeli obiekty widoczne na zdjęciu są rozmyte, to mówimy, że zdjęcie jest nieostre. Możliwe są dwie przyczyny braku ostrości: zła głębia ostrości, •  •  poruszenie aparatem podczas robienia zdjęcia. Aby przeciwdziałać skutkom, należy rozpoznać, co jest przyczyną. Oczywiście, może się zdarzyć połączenie kilku przyczyn, ale po dokładnym przyjrzeniu się fotografii można rozwikłać i taką zagadkę. Głębia ostrości Obiekty o wyraźnych konturach są dobrze widoczne. Na rysunku 4.14 ostry jest obraz owada i jego otoczenia. Pień drzewa znajdujący się przy lewej krawędzi rysunku oraz plan dalszy nie są ostre. 124 Rozdział 4.  Sztuczki i rady Rysunek 4.14. Manipulując ostrością, można pokazać obserwatorowi, co jest tematem zdjęcia, a co tłem Zakres odległości od aparatu, w którym obiekty widać jako ostre, zwa- ny jest głębią ostrości. Pogorszenie ostrości jest tym większe, im dalej od miejsca, na które skierowany jest środek obiektywu, znajduje się przedmiot fotografowany. Głębia ostrości jest tym większa, im: •  mniejszy jest otwór przysłony (większa liczba), •  większa jest odległość od aparatu do obiektu, •  krótsza jest ogniskowa obiektywu, •  większa jest matryca. 125 Fotografi a cyfrowa Światło ulega rozczepieniu, przechodząc przez mały otwór, a takim jest przysłona, gdy głębia ostrości ma być największa. Zjawisko to nosi nazwę dyfrakcji. Objawia się ono w postaci barwnych obwódek wokół obiektów widocznych na zdjęciu. Rozmycie zdjęcia Zdjęcie jest rozmyte (niewyraźne) wówczas, gdy aparat przesunął się wzglę- dem obiektu podczas naświetlania matrycy. Nieostre są wówczas wszystkie elementy widoczne na zdjęciu (rysunek 4.15). Rysunek 4.15. Zdjęcie wykonano przy czasie otwarcia migawki wynoszącym 5 s. W tym czasie nie udało mi się utrzymać aparatu nieruchomo 126 Przemieszczenie obiektu Możliwa jest również sytuacja, gdy aparat trzymany był nieruchomo, a w czasie otwarcia migawki przesunął się obiekt (rysunek 4.16). Rozdział 4.  Sztuczki i rady Rysunek 4.16. Cały zegarek był nieruchomy z wyjątkiem sekundnika. Zdjęcie wykonano przy czasie otwarcia migawki wynoszącym 5 s. Aby uniknąć poruszenia aparatu, zamocowano go na statywie Przyczyny braku ostrości Istnieje wiele przyczyn powodujących brak ostrości na zdjęciach. Do naj- częstszych z nich należą: •  Błędne ustawienie ostrości przez fotografa. Taka sytuacja zdarza się podczas fotografowania w trybie z ręcznym ustawianiem ostrości. •  Przed wykonaniem zdjęcia w trybie z automatycznym ustawianiem ostrości nie wciśnięto na chwilę przycisku migawki do połowy (nie uruchomiono automatycznego ustawiania ostrości). •  Przed wykonaniem zdjęcia w trybie z automatycznym ustawianiem ostrości wciśnięto na chwilę przycisk migawki do połowy, ale na- stępnie zbyt szybko wykonano zdjęcie. Układ automatycznego usta- wiania ostrości nie zdążył ustawić ostrości. Taka sytuacja zdarza się, gdy fotograf spieszy się, aby uwiecznić sytuację dynamiczną. 127 Fotografia cyfrowa •  Zbyt słabe oświetlenie, aby zadziałał mechanizm automatycznego ustawiania ostrości. Kryterium ustawienia ostrości jest uzyskanie maksymalnie kontrastowego obrazu obiektu, na który skierowany jest znacznik autofocusu. Gdy jest zbyt ciemno i lampa błyskowa jest wyłączona, to automatyka aparatu nie jest w stanie rozpoznać zmiany koloru. •  Niewłaściwy tryb ustawiania ostrości, np. punktowy, podczas robie- nia zdjęcia widoku. W ustawieniach aparatu można ustalić, na pod- stawie ilu punktów ustawiana będzie ostrość. Jeżeli włączony jest jednopunktowy autofocus, ostrość może zostać ustawiona na obiekt przypadkowy. Warto dokładnie sprawdzać, na co została ustawiona ostrość, lub wykonać kilka ujęć różniących się małym przesunię- ciem aparatu. •  Obiekt, na który ustawiana jest ostrość, nie ma wyraźnej krawędzi. Gdy wykonywane jest zdjęcie pary unoszącej się znad gorącego pły- nu, pajęczyny, moheru — aparat może mieć problemy z ustawieniem ostrości z uwagi na brak jednoznacznie określonych konturów. •  Zdjęcie zapisano w formacie JPEG z wysokim stopniem kompresji. Zmniejszenie objętości pliku, do którego zapisano zdjęcie, odbywa się przez redukcję szczegółów widocznych na fotografii. Może to powodować rozmycie krawędzi widocznych na zdjęciu. Przyczyny rozmycia zdjęcia Oto najczęstsze przyczyny rozmycia zdjęcia: •  Zbyt długi czas otwarcia migawki, w którym aparat został poruszo- ny. Podczas naświetlania matrycy aparat powinien być stabilny. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym większe jest prawdopodobień- stwo, że dłoń fotografa drgnie. •  Zbyt długa ogniskowa. Ogniskowa działa jak dźwignia. Malutki ruch aparatu skierowanego na obiekt odległy o kilkadziesiąt metrów powoduje znaczne przesunięcie obrazu ma matrycy. Z im większej odległości zdjęcie jest wykonywane, tym większe jest prawdopodo- bieństwo, że skutki drgań aparatu będą widoczne na fotografii. •  Wyłączona stabilizacja drgań przy wykonywaniu zdjęć aparatem trzy- manym w rękach. System stabilizacji drgań eliminuje niewielkie ruchy 128 Rozdział 4.  Sztuczki i rady matrycy spowodowane np. drżeniem rąk fotografa. Wyłączenie tego sytemu powoduje, że wszystkie drgania przenoszą się na matrycę. •  Włączona stabilizacja drgań przy wykonywaniu zdjęć z aparatem umieszczonym na statywie. System stabilizacji drgań porusza matry- cą, tak aby mimo drgań aparatu przemieszczała się ona jak najmniej względem padających na nią promieni światła. Zakres ruchów ma- trycy jest dostosowany do amplitudy drgań dłoni człowieka. Gdy aparat znajduje się na statywie, drgania są minimalne. Mimo to układ stabilizacji drgań wykrywa je i wymusza ruchy matrycy o am- plitudzie nieproporcjonalnie dużej w stosunku do drgań aparatu. •  Zdjęcie robione przy bardzo słabym oświetleniu. Słabe oświetlenie wymusza długotrwałe naświetlanie matrycy. Jeśli warunki są tak złe, że nie da się skrócić czasu naświetlania przez zwiększenie czułości ISO i zmniejszenie wartości przysłony, konieczne jest zwiększenie czasu otwarcia migawki. •  Zdjęcie robione przy zbyt małej wartości czułości ISO. Wykony- wanie zdjęcia przy zbyt małej czułości ISO powoduje konieczność zwiększenia czasu otwarcia migawki, a więc czasu, w którym aparat rejestruje na zdjęciu wszelkie ruchy. Parametry zdjęcia Jeżeli zapomnisz, przy jakich ustawieniach parametrów aparatu było wykony- wane zdjęcie, możesz odczytać tę informację, przeglądając właściwości pliku. Aby wyświetlić parametry zdjęcia w Windows XP: 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy. 2. Z podręcznego menu wybierz polecenie Właściwości. 3. Wybierz Podsumowanie/Zaawansowane. Aby wyświetlić parametry zdjęcia w Windows Vista: 1. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy. 2. Z podręcznego menu wybierz polecenie Właściwości. 3. Kliknij kartę Szczegóły (rysunek 4.17). 129 Fotografi a cyfrowa Rysunek 4.17. Informacja o warunkach wykonywania zdjęcia przypisana jest do pliku. Tracona jest po zapisaniu go w innym formacie Wykonywanie zdjęć w trybie priorytetu migawki umożliwia precyzyj- ne określenie czasu naświetlania matrycy i zminimalizowanie prawdo- podobieństwa poruszenia aparatem podczas wykonywania zdjęcia. 130 Rozdział 4.  Sztuczki i rady Jaki tryb fotografowania wybrać? Poznawanie aparatu najlepiej rozpocząć od wykonania kilku zdjęć w trybie Auto. Urządzenie samo zmierzy i nastawi ostrość, przysłonę, czas otwarcia migawki itp. Kolejnym etapem wtajemniczenia jest korzystanie z programów uprosz- czonych. Fotograf ustawia pokrętłem portret, a aparat dobiera ustawienia niezbędne do wykonywania zdjęć portretowych. Następnym stopniem umiejętności jest sterowanie wartościami przysło- ny i migawki. W tabeli 4.1 znajdziesz informację, jaki program wybrać, w zależności od fotografowanego obiektu. Tabela 4.1. Zastosowanie wybranych programów Temat zdjęcia Wykonywanie zdjęć portretowych. Wykonywanie zdjęć krajobrazów. Wykonywanie zdjęć z automatycznie ustawioną przysłoną, migawką itp. W razie potrzeby uru- chamiana jest lampa błyskowa. Fotografowanie z małej odległości. Fotografowanie szybko poruszających się obiek- tów bez rozmycia obrazu. Program Portret Krajobraz Auto Makro Sport Fotografowanie obiektu głównego i tła nocą. Noc + Portret Fotografowanie zaprogramowane — P Fotografowanie przy użyciu wartości przysłony obiektywu i czasu otwarcia migawki ustawio- nych przez procesor aparatu automatycznie, jak w trybie Auto. Używając wskaźnika poziomu ekspozycji, można sprawdzić, jak ustawiona ekspozycja różni się od wartości ekspozycji zmierzonej przez światłomierz aparatu. Tryb ten pozwala na większą kreatywność przy wykonywaniu zdjęć, umożliwiając ręczne ustawianie parametrów aparatu bez względu na prawidłowe wartości ekspozycji. W trybie tym można również wyko- nywać zdjęcia przy długiej ekspozycji, np. zdję- cia astronomiczne lub zdjęcia fajerwerków. 131 Fotografia cyfrowa Temat zdjęcia Program Fotografowanie przy użyciu ręcznego ustawie- nia przysłony. Aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki. Przy otwieraniu przysłony (zmniejszaniu war- tości przysłony) zakres ostrości będzie mniejszy (mniejsza głębia ostrości), co spowoduje wyko- nanie zdjęcia z rozmytym tłem. Zamykanie przy- słony (zwiększanie wartości przysłony) powoduje ustawianie większego zakresu ostrości. Używaj tego trybu, jeżeli chcesz zmienić wygląd tła. Fotografowanie przy użyciu ręcznego ustawie- nia migawki. Aparat automatycznie ustawia czas otwarcia przysłony. Ustaw czas otwarcia migawki zależnie od ro- dzaju efektu, jaki chcesz osiągnąć. Krótszy czas otwarcia migawki pozwala na wykonywanie nierozmytych zdjęć szybko poruszających się obiektów. Dłuższy czas otwarcia migawki roz- mywa poruszający się obiekt, wywołując wraże- nie szybkości lub ruchu. Wykonywanie zdjęć z efektami specjalnymi. Coś dla cierpliwych i zaawansowanych fotografów. Tryb priorytetu przysłony — A Tryb priorytetu migawki — S Ręczne ustawianie parametrów ekspozycji — M Jak działają proste programy? Prosty program zawiera zestaw ustawień predefiniowanych, które są opty- malne podczas wykonywania zdjęć określonego typu. Na portrecie cioci twarz powinna być dobrze widoczna (ostra). Tło musi być lekko rozmyte. Uzyskiwane jest to przez wybranie małej głębi ostrości. Zapewne procesor aparatu ustawia maksymalnie duży otwór przy- słony (minimalna opisująca ją liczba). Identyczne parametry można ustawić ręcznie, jeśli wiadomo, jaki wpływ na głębię ostrości ma rozmiar przysłony. Świadomie dobierając głębię ostro- ści, można uzyskać zdjęcie lepsze niż wykonane z wykorzystaniem wartości narzuconych przez automatykę aparatu. Robiąc zdjęcie krajobrazu, najczęściej nie chcemy wyróżniać jego ele- mentów. Wszystkie powinny być widoczne i ostre. Konieczna jest maksy- malna głębia ostrości. Procesor aparatu powinien więc ustawić najmniejszy otwór przysłony (maksymalna opisująca ją liczba). Czas otwarcia migawki powinien być dostosowany do warunków oświetleniowych, aby przy ma- łym otworze przysłony uzyskać odpowiednie naświetlenie matrycy. 132 Rozdział 4.  Sztuczki i rady Aby na zdjęciu znalazła się jak największa część fotografowanego ob- szaru, ogniskowa obiektywu powinna być ustawiona na najkrótszą wartość (najszerszy kąt widzenia). Korzystanie z ustawień automatycznych ma wady. W pochmurny dzień przy małym otworze przysłony matryca musi być naświetlana przez kilka sekund lub dłużej. Sprzyja to poruszeniu aparatu i utracie ostrości zdjęcia. Jeżeli chcemy uzyskać rozmycie obiektów znajdujących się powyżej lub poniżej określonej odległości od aparatu, fotografujemy w bardzo złych wa- runkach oświetleniowych itp., to dobre wyniki uzyskamy, ustawiając para- metry aparatu ręcznie i eksperymentując z nimi. W programie Sport ustawienia aparatu są optymalizowane do wykony- wania ostrych zdjęć obiektów, które szybko się poruszają. Skrócenie czasu otwarcia migawki można uzyskać wpuszczając maksymalną ilość światła przez otwór przysłony (minimalna opisująca ją liczba). Aby zdjęcie nie było prześwietlone, należy ustawić małą czułość ISO. Po wybraniu programu fotograf pozostawia sterowanie procesorowi aparatu. Przeglądając w systemie Windows właściwości pliku, do którego zapisane zostało zdjęcie, można odczytać, jakie wartości parametrów zosta- ły użyte. W aparacie raczej nie ma możliwości wybrania dyscypliny sportu — podczas robienia zdjęć trzeba uwzględnić to, że maratończyk i sprinter poruszają się z różną szybkością. Podsumowanie •  Nigdy nie dopuszczaj do tego, by akumulatory uległy głębokiemu rozładowaniu. Może to nastąpić podczas przechowywania rozłado- wanego akumulatora przez kilka tygodni bez ładowania. •  Ogranicz do minimum przechowywanie, używanie i ładowanie aku- mulatorów w temperaturze przekraczającej 40° C. •  W histogramie dobrego zdjęcia nie powinno być wysokich słupków przy lewym i prawym brzegu. Świadczą one o istnieniu obszarów bardzo ciemnych (lewy skraj histogramu) lub prześwietlonych (pra- wy skraj histogramu). •  Skierowanie aparatu nieco w górę (na jasne niebo) powoduje po- jawianie się słupków histogramu w prawym końcu, a skierowanie w dół — w lewym. 133 Fotografia cyfrowa •  Uzyskanie poprawnego histogramu jest łatwiejsze niż cyfrowa ob- róbka źle naświetlonego zdjęcia. •  Cyfrowy pomiar ESP jest zalecany do fotografowania w standar- dowych warunkach oświetlenia, przy oświetleniu fotografowanych obiektów od tyłu. •  Pomiar światła centralnie ważony jest zalecany do fotografowania, gdy najlepiej ma być naświetlony obiekt znajdujący się w środku ka- dru, widoczna ma być również reszta kadru, natężenie oświetlenia tła ma nie mieć wpływu na wartość ekspozycji. •  Pomiar punktowy jest zalecany do fotografowania, gdy chcemy pra- widłowo naświetlić mały obiekt, który jest oświetlony zdecydowa- nie inaczej niż reszta kadru (np. bardzo silne oświetlenie od tyłu), reszta kadru może zostać prześwietlona lub niedoświetlona. •  Przysłona pełni nie tylko rolę „okularów przeciwsłonecznych” apa- ratu, ale ma wpływ na głębię ostrości. Aby na zdjęciu ostry był tyl- ko jeden z fotografowanych obiektów, wartość przysłony musi być mała. Im więcej obiektów na zdjęciu ma być ostrych, tym większa musi być wartość przysłony (mniejszy otwór czynny). •  Liczba przewodnia lampy określa maksymalny zasięg lampy, który będzie wystarczający do uzyskania prawidłowej ekspozycji. •  Zakres odległości od aparatu, w którym obiekty widać jako ostre, zwany jest głębią ostrości. Pytania kontrolne Pytanie 1. Mały otwór przysłony pozwala uzyskać: A. wykadrowanie zdjęcia, B. ochronę aparatu przed kurzem, C. dużą głębię ostrości. Pytanie 2. 134 Podczas fotografowania w trybie priorytetu przysłony: A. aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki, B. aparat automatycznie ustawia wartość przysłony, C. aparat automatycznie ustawia głębię ostrości. Rozdział 4.  Sztuczki i rady Pytanie 3. Pomiar punktowy oświetlenia jest zalecany w fotografowaniu, gdy: A. obiekt jest bardzo silne oświetlony od tyłu, B. obiekt ma bardzo małe rozmiary, C. obiekt jest bardzo słabo oświetlony. Zadanie do samodzielnego wykonania W jednakowych warunkach oświetleniowych wykonaj zdjęcia tego samego obiektu, używając wszystkich dostępnych programów tematycznych. Za- notuj kolejność wybieranych programów. Skopiuj pliki do komputera. Od- czytaj (rysunek 4.17), z jakimi wartościami parametrów były wykonywane zdjęcia. Odczytane wartości zapisz w tabeli. Będziesz miał punkt wyjścia do eksperymentów z ręcznymi ustawieniami parametrów aparatu. 135
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Poradnik bez kantów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: