Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00113 002659 22742276 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Wydanie drugie - książka
Fotografia cyfrowa. Wydanie drugie - książka
Autor: Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-113-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Fotografia cyfrowa. Wydanie II' to książka przygotowana z myślą o wszystkich fotografach pracujących w technologii cyfrowej, niezależnie od stopnia zaawansowania. Jeśli jesteś amatorem lub hobbystą i korzystasz z aparatu cyfrowego z nadzieją na robienie lepszych zdjęć, to dzięki niniejszej książce dowiesz się, jak do tego dojść. Jeśli zaś z fotografią masz do czynienia od dawna, a teraz zależy ci przede wszystkim na tym, aby gładko przejść z technologii tradycyjnej na cyfrową, lektura tej książki pomoże Ci zrozumieć, czym różni się praca z aparatem cyfrowym od fotografowania urządzeniami analogowymi.

W drugim wydaniu 'Fotografii cyfrowej' znalazło się również miejsce na przegląd najnowszego sprzętu fotograficznego oraz oprogramowania komputerowego służącego do edycji i drukowania cyfrowych zdjęć. Zawarte w tekście ćwiczenia prezentują praktyczne sposoby edycji obrazów -- retuszowania, korekcji kolorów, redukcji szumów, komponowania, maskowania, dodawania efektów specjalnych i wielu innych. Wszystkie przykłady opierają się na programie Adobe Photoshop, ale jako że większość współczesnych narzędzi graficznych posiada wspólne cechy i rozwiązania, przedstawione w książce techniki są uniwersalne.

W książce zostały poruszone następujące zagadnienia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Wydanie drugie Autor: Ben Long T³umaczenie: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-113-4 Tytu³ orygina³u: Complete Digital Photography, Second Edition Format: B5, stron: 440 „Fotografia cyfrowa. Wydanie II” to ksi¹¿ka przygotowana z myġl¹ o wszystkich fotografach pracuj¹cych w technologii cyfrowej, niezale¿nie od stopnia zaawansowania. Jeġli jesteġ amatorem lub hobbyst¹ i korzystasz z aparatu cyfrowego z nadziej¹ na robienie lepszych zdjêæ, to dziêki niniejszej ksi¹¿ce dowiesz siê, jak do tego dojġæ. Jeġli zaġ z fotografi¹ masz do czynienia od dawna, a teraz zale¿y ci przede wszystkim na tym, aby g³adko przejġæ z technologii tradycyjnej na cyfrow¹, lektura tej ksi¹¿ki pomo¿e Ci zrozumieæ, czym ró¿ni siê praca z aparatem cyfrowym od fotografowania urz¹dzeniami analogowymi. W drugim wydaniu „Fotografii cyfrowej” znalaz³o siê równie¿ miejsce na przegl¹d najnowszego sprzêtu fotograficznego oraz oprogramowania komputerowego s³u¿¹cego do edycji i drukowania cyfrowych zdjêæ. Zawarte w tekġcie æwiczenia prezentuj¹ praktyczne sposoby edycji obrazów - retuszowania, korekcji kolorów, redukcji szumów, komponowania, maskowania, dodawania efektów specjalnych i wielu innych. Wszystkie przyk³ady opieraj¹ siê na programie Adobe Photoshop, ale jako ¿e wiêkszoġæ wspó³czesnych narzêdzi graficznych posiada wspólne cechy i rozwi¹zania, przedstawione w ksi¹¿ce techniki s¹ uniwersalne. W ksi¹¿ce zosta³y poruszone nastêpuj¹ce zagadnienia: • G³ówne przyczyny problemów z jakoġci¹ zdjêæ cyfrowych • Podstawy tradycyjnej fotografii i zasady dzia³ania aparatu cyfrowego • Najwa¿niejsze cechy aparatów cyfrowych maj¹ce znaczenie przy doborze w³aġciwego modelu • Noġniki pamiêci dla aparatów cyfrowych • Rêczne i automatyczne ustawianie parametrów ekspozycji • Sposoby wykonywania zdjêæ specjalnych: makrofotografii, fotografii czarno- bia³ych, zdjêæ panoramicznych • Korekcjê tonaln¹ fotografii cyfrowych • Zaawansowan¹ edycjê obrazów, korzystanie z efektów specjalnych i filtrów • Drukowanie i publikowanie fotografii cyfrowych Spis treści Podziękowania ...................................................n...................................................n......11 Rozdział 1. Wprowadzenie ...................................................n.....................................13 Dla kogo przeznaczona jest ta książka?...................................................z............................. 15 Czym jest fotografia cyfrowa?...................................................z........................................... 17 Cyfrowe ABC: kilka podstawowych faktów...................................................z..................... 18 Rozdział 2. Jak dobre są cyfrowe zdjęcia? ...................................................n............21 Słowo o ilustracjach zamieszczonych w książce...................................................z............... 21 Cyfrowe aparaty fotograficzne — w czym tkwi haczyk? ...................................................z. 22 Szum...................................................b...................................................b..................... .....................22 Problemy z kolorami ...................................................b...................................................b.................24 Szczegóły i poszarpane krawędzie ...................................................b...............................................26 Problemy z ekspozycją...................................................b...................................................b..............27 Zbyt dobre, aby było prawdziwe...................................................b..................................................27 „Powód?! Nie potrzeba nam żadnego powodu!” ...................................................b.........................27 Po co Ci cyfrowy aparat fotograficzny? ...................................................z............................ 28 Dlaczego aparaty cyfrowe są lepsze od tradycyjnych aparatów z celownikiem optycznym? ........29 Następny krok ...................................................z...................................................z................. 30 Rozdział 3. Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny? ............................................31 Trochę tradycji, trochę nowoczesności...................................................z.............................. 31 Szczypta teorii kolorów ...................................................z...................................................z..32 Jak działa matryca CCD?...................................................z...................................................z 34 Liczenie elektronów ...................................................b...................................................b..................35 Tablice ...................................................b...................................................b.......................................37 „Jedno CCD i bez interpolacji” ...................................................b....................................................40 Trzeba to poskładać...................................................b...................................................b...................41 Kompresja i przechowywanie obrazów...................................................z............................. 42 Powrót do rzeczywistości ...................................................z.................................................. 44 Rozdział 4. Podstawy fotografii — krótkie wprowadzenie.....................................45 Soczewki ...................................................z...................................................z......................... 46 Ogniskowa...................................................b...................................................b.................................47 Obiektywy o stałej i zmiennej ogniskowej ...................................................b..................................48 Ekspozycja: przesłona, czas otwarcia migawki oraz ISO ...................................................z. 48 Wzajemność czasu i przesłony...................................................b.....................................................51 Szybkość obiektywu...................................................b...................................................b..................52 ISO albo inaczej — „Postaraj się być bardziej czuły” ...................................................b.................52 Prawie to samo...................................................z...................................................z................ 53 4 Fotografia cyfrowa Rozdział 5. Wybór cyfrowego aparatu fotograficznego..........................................55 Podstawy anatomii aparatu cyfrowego...................................................z.............................. 55 Matryce CCD, rozdzielczość, wielkość obrazka i kompresja .............................................. 56 Podział aparatów cyfrowych pod względem rozdzielczości matrycy.............................................57 Rozdzielczość obrazu i kompresja ...................................................b...............................................64 Proporcje obrazu ...................................................b...................................................b.......................66 Budowa aparatu cyfrowego ...................................................z............................................... 66 W pełni automatyczne aparaty kompaktowe z celownikiem optycznym .......................................68 Aparaty kompaktowe wyższej klasy średniej ...................................................b..............................69 Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe z wyższej klasy średniej ...................................................b71 Aparaty bez celownika optycznego...................................................b..............................................73 Profesjonalne cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe...................................................b..................74 Kształt i konstrukcja korpusu ...................................................z............................................ 75 Pomocniczy wyświetlacz LCD ...................................................b....................................................77 Mocowanie aparatu na statywie ...................................................b...................................................78 Jak wybierać? ...................................................b...................................................b............................79 Obiektyw...................................................z...................................................z......................... 79 Zoom i długość ogniskowej ...................................................b...................................................b......81 Funkcjonalność obiektywu...................................................b...................................................b........83 Zoom cyfrowy ...................................................b...................................................b...........................85 Sterowanie ostrością...................................................b...................................................b..................86 Migawka i przesłona ...................................................b...................................................b.................88 Wizjer...................................................z...................................................z.............................. 89 Wizjery LCD ...................................................b...................................................b.............................89 Wizjery optyczne...................................................b...................................................b.......................91 Elektroniczne wizjery TTL ...................................................b...................................................b.......92 Wizjery cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych ...................................................b..................93 Ustawianie parametrów ekspozycji ...................................................z................................... 94 Balans bieli ...................................................b...................................................b................................94 Pomiar światła ...................................................b...................................................b........... ................95 Kompensacja ekspozycji ...................................................b...................................................b...........96 Ustawianie czułości (ISO)...................................................b...................................................b.........96 Blokada ekspozycji i zdjęcia panoramiczne...................................................b.................................97 Programy tematyczne ...................................................b...................................................b................98 Kontrola ostrości obrazu i nasycenia kolorów ...................................................b.............................98 Tryby fotografowania ...................................................z...................................................z.....99 Priorytet czasu i przesłony ...................................................b.........................................................100 Buforowanie obrazu ...................................................b...................................................b................100 Tryb zdjęć seryjnych ...................................................b...................................................b...............101 Tryb filmowy...................................................b...................................................b............. ..............102 Zdjęcia czarno-białe ...................................................b...................................................b................103 Samowyzwalacz i pilot zdalnego sterowania...................................................b.............................103 Szybkość działania aparatu...................................................z.............................................. 104 Lampa błyskowa ...................................................z...................................................z...........105 Przeglądanie zdjęć ...................................................z...................................................z........ 107 Nośnik pamięci i złącza wejścia-wyjścia ...................................................z........................ 108 Transfer i podgląd obrazów...................................................b........................................................108 Nośnik pamięci...................................................b...................................................b........................109 Jak dużo pamięci będziesz potrzebować? ...................................................b..................................113 Wskazówki dotyczące korzystania z nośników pamięci...................................................b............114 Spis treści 5 Akumulatory...................................................b...................................................b.............. Co znajdziesz w pudełku?...................................................z................................................ 115 ..............116 Dodatki...................................................z...................................................z.......................... 118 Porównaj i wybierz ...................................................z...................................................z.......119 Co powinienem kupić? ...................................................z...................................................z. 120 System Mac OS ...................................................b...................................................b............ System Windows...................................................b...................................................b........... Rozdział 6. Kompletowanie wyposażenia cyfrowej ciemni...................................121 Wybór systemu operacyjnego...................................................z.......................................... 121 ...........122 ..........122 Budowanie własnego systemu ...................................................z......................................... 123 Pamięć RAM ...................................................b...................................................b...........................123 Prędkość procesora...................................................b...................................................b..................124 Pamięć masowa ...................................................b...................................................b.......................125 Monitory...................................................b...................................................b................. .................126 Oprogramowanie.....................................z...................................................z.........................128 Programy do edycji obrazów...................................................b......................................................128 Oprogramowanie do edycji zdjęć panoramicznych ...................................................b...................134 Kompresja falkowa ...................................................b...................................................b.................134 Oprogramowanie do katalogowania obrazów...................................................b............................134 Oprogramowanie do odzyskiwania plików...................................................b................................135 Akcesoria ...................................................z...................................................z...................... 136 Gotów? Cel! ...................................................z...................................................z.................. 136 Rozdział 7. Sesja zdjęciowa ...................................................n..................................137 Ustawienia wstępne aparatu...................................................z............................................. 138 Wybór trybu fotografowania ...................................................b......................................................138 Rozmiar obrazu i kompresja ...................................................b......................................................140 Balans bieli ...................................................b...................................................b..............................142 Pomiar światła ...................................................b...................................................b........... ..............146 Wyostrzanie, nasycenie i kontrast ...................................................b..............................................146 Czułość (ISO) ...................................................b...................................................b..........................146 Kadrowanie i ostrość ...................................................z...................................................z.... 149 Długość ogniskowej ...................................................b...................................................b................150 Ostrość...................................................b...................................................b.....................................153 Pomiar światła...................................................z...................................................z............... 162 O czym informuje światłomierz? ...................................................b...............................................162 Wybór metody pomiaru światła ...................................................b.................................................164 Podstawy fotografowania z lampą błyskową ...................................................z.................. 170 Tryby pracy lampy błyskowej...................................................b....................................................170 Balans bieli a światło lampy błyskowej ...................................................b.....................................173 Zasilanie i pamięć ...................................................z...................................................z......... 175 Poczuj moc ...................................................b...................................................b............... ...............175 Nośniki pamięci...................................................b...................................................b.......................177 A to dopiero początek!...................................................z...................................................z.. 178 Rozdział 8. Ręczne ustawianie parametrów ekspozycji ........................................179 Ruch na fotografiach...................................................z...................................................z.....180 Głębia ostrości ...................................................z...................................................z.............. 182 Czas otwarcia migawki a głębia ostrości...................................................z......................... 185 6 Fotografia cyfrowa Kontrola zakresu tonalnego ...................................................z............................................. 186 Dla tych, którzy nie znają się na histogramach ...................................................b..........................190 Szczegóły szczegółów...................................................b...................................................b.............195 Ustawianie parametrów ekspozycji ...................................................z................................. 196 Kompensacja ekspozycji ...................................................b...................................................b.........196 Tryby priorytetów i tryb manualny ...................................................b............................................197 Wzajemność czasu i przesłony...................................................b...................................................198 Kontrola czułości (ISO) ...................................................b...................................................b..........199 Ekspozycja w praktyce...................................................b...................................................b............200 Zamierzone niedoświetlenie fotografii...................................................b.......................................202 Niedoświetlenie raz jeszcze ...................................................b.......................................................204 Ustawienia manualne (dla pewności)...................................................b.........................................205 O bracketingu i histogramach ...................................................z.......................................... 207 Unikanie purpurowej otoczki...................................................z........................................... 208 Wszystko pod kontrolą ...................................................z...................................................z. 209 Rozdział 9. Zdjęcia specjalne ...................................................n...............................211 Makrofotografia ...................................................z...................................................z............ 211 Optymalna długość ogniskowej ...................................................b.................................................212 Ustawianie ostrości ...................................................b...................................................b.................213 Mała głębia ostrości ...................................................b...................................................b................213 Fotografia czarno-biała ...................................................z...................................................z. 215 System strefowy ...................................................b...................................................b......................215 Fotografowanie w podczerwieni ...................................................b................................................218 Zdjęcia panoramiczne ...................................................z...................................................z... 220 Przygotowanie aparatu do zdjęć panoramicznych ...................................................b.....................221 Ekspozycja zdjęć panoramicznych...................................................b.............................................225 Fotografuj z uwagą...................................................b...................................................b..................225 Fotografowanie na potrzeby Internetu...................................................z............................. 227 Rozmiar i jakość obrazu ...................................................b...................................................b..........228 Niech zdjęcie pozostanie czytelne...................................................b..............................................230 Nareszcie — zastosowanie dla zoomu cyfrowego ...................................................b.....................230 Fotografowanie na potrzeby wideo...................................................z.................................. 231 Korzystanie z filtrów ...................................................z...................................................z....232 Rodzaje filtrów ...................................................b...................................................b........................233 Rozszerzenia obiektywu...................................................b...................................................b..........235 Fotografowanie w trudnych warunkach pogodowych...................................................z..... 236 Brud, kurz i piasek a aparaty cyfrowe...................................................b........................................236 Woda a aparaty cyfrowe...................................................b...................................................b..........236 Aparat, który zmarzł...................................................b...................................................b................237 Gorący klimat a aparaty cyfrowe ...................................................b...............................................238 Już prawie na miejscu ...................................................z...................................................z... 240 Rozdział 10. Przygotowywanie obrazów do edycji ................................................241 Przenoszenie i katalogowanie obrazów ...................................................z........................... 241 Transfer danych...................................................b...................................................b.......................242 Porządkowanie plików ...................................................b...................................................b............243 Przygotowanie środowiska edycyjnego...................................................z........................... 244 Jeszcze kilka słów o kolorach ...................................................b....................................................244 Systemy zarządzania kolorem ...................................................b....................................................246 Spis treści 7 Zasada działania systemu zarządzania kolorem...................................................b.........................246 Konfigurowanie systemu zarządzania kolorem ...................................................b.........................248 Soft proofing w Photoshopie 7...........................b...................................................b.................... ....256 Przygotowanie obrazu...................................................z...................................................z... 257 Nowa rozdzielczość obrazu...................................................b...................................................b.....257 Zmiana rozmiarów obrazu ...................................................b...................................................b......258 Ćwiczenie. Zrozumieć czym jest rozdzielczość ...................................................z.............. 260 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................261 Etap 2. Wywołaj okno dialogowe Image Size (Rozmiar obrazka) ...............................................261 Etap 3. Zmiana rozmiarów bez ponownego próbkowania ...................................................b.........261 Etap 4. Zmiana rozmiarów i ponowne próbkowanie ...................................................b.................262 Ćwiczenie. Kadrowanie i zmiana wielkości obrazu ...................................................z........ 263 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................263 Etap 2. Oceń zdjęcie...................................................b...................................................b................264 Etap 3. Skalujemy po raz pierwszy ...................................................b............................................264 Etap 4. Kadrujemy obraz...................................................b...................................................b.........265 Etap 5. Skalujemy po raz drugi ...................................................b..................................................266 Dlaczego najpierw zmieniamy rozmiary?...................................................b..................................267 Rozdział 11. Korekcja tonalna fotografii cyfrowych.............................................269 Powtórka z histogramów ...................................................z................................................. 269 Ćwiczenie. Próba korekcji obrazu za pomocą polecenia Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)...................................................z........................ 271 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................271 Etap 2. Dopasuj jasność obrazu...................................................b..................................................271 Etap 3. Dopasuj kontrast obrazu ...................................................b................................................272 Etap 4. Poddaj się ...................................................b...................................................b....... .............273 Poziomy ...................................................z...................................................z........................ 273 Ćwiczenie. Dopasowanie poziomów wejścia...................................................z.................. 274 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................275 Etap 2. Dopasuj punkt czerni ...................................................b.....................................................275 Etap 3. Dopasuj punkt bieli ...................................................b........................................................276 Etap 4. Poeksperymentuj z suwakiem gamma ...................................................b...........................277 Czy należy martwić się utratą informacji? ...................................................z...................... 278 Ćwiczenie. Korekcja poziomów w praktyce ...................................................z................... 280 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................280 Etap 2. Dopasuj punkt czerni ...................................................b.....................................................281 Etap 3. Dopasuj punkt bieli ...................................................b........................................................281 Etap 4. Dopasuj wartość współczynnika gamma ...................................................b.......................282 Etap 5. Ponownie dopasuj punkt bieli ...................................................b........................................283 Etap 6. Zapisz plik...................................................b...................................................b...................284 Krzywe...................................................z...................................................z.......................... 284 Ćwiczenie. Korekcja obrazu za pomocą krzywych...................................................z......... 287 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................287 Etap 2. Dopasuj punkt czerni ...................................................b.....................................................288 Etap 3. Dopasuj punkt bieli ...................................................b........................................................288 Etap 4. Dopasuj wartość współczynnika gamma ...................................................b.......................288 Etap 5. Wykonaj dodatkowe poprawki ...................................................b......................................290 Etap 6. Dopasuj wygląd nieba...................................................b....................................................290 Poziomy i krzywe a kolory w obrazie ...................................................z............................. 290 8 Fotografia cyfrowa Ćwiczenie. Korekcja kolorystyki obrazu za pomocą poziomów i krzywych..................... 292 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................293 Etap 2. Dokonaj szczegółowej analizy...................................................b.......................................293 Etap 3. Dokonaj edycji krzywych ...................................................b..............................................295 Etap 4. Dokonaj edycji poziomów ...................................................b.............................................296 Nie dotykaj tego pokrętła! ...................................................z............................................... 297 Rozdział 12. Twój własny arsenał ...................................................n........................299 Pędzle i stemple ...................................................z...................................................z............ 299 Pędzle ...................................................b...................................................b......................................300 Aerografy ...................................................b...................................................b................................301 Stemple i narzędzia do klonowania...................................................b............................................301 Ćwiczenie. Klonowanie — klip wideo...................................................z............................ 302 Maski...................................................z...................................................z............................. 303 Narzędzia do tworzenia i edycji masek...................................................b......................................304 Narzędzia zaznaczenia ...................................................b...................................................b............304 Malowanie maski ...................................................b...................................................b....................304 Narzędzia do zaznaczania kolorów ...................................................b............................................306 Narzędzia specjalne...................................................b...................................................b.................306 Zapisywanie masek ...................................................b...................................................b.................307 Zamaskowany czy coś w tym rodzaju...................................................b........................................308 Ćwiczenie. Tworzenie złożonych masek...................................................z......................... 309 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................309 Etap 2. Utwórz maskę ...................................................b...................................................b.............309 Etap 3. Wczytaj utworzoną maskę ...................................................b.............................................311 Etap 4. Zmiękcz tło ...................................................b...................................................b.................311 Etap 5. Oszacuj rezultaty dotychczasowej pracy ...................................................b.......................311 Etap 6. Utwórz maskę gradientową...................................................b............................................312 Etap 7. Wypróbuj nową maskę ...................................................b..................................................313 Etap 8. Utwórz jeszcze jedną maskę ...................................................b..........................................314 Etap 9. Zmiękcz tło ...................................................b...................................................b.................314 Warstwy ...................................................z...................................................z........................ 315 Podstawy ...................................................b...................................................b................. ................315 Warstwy dopasowania (korekcyjne) ...................................................b..........................................318 Maski warstw ...................................................b...................................................b..........................319 Pozostałe narzędzia edycyjne ...................................................z.......................................... 320 Polecenie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ...................................................b...........................321 Polecenie Selective Color (Kolor selektywny) ...................................................b..........................321 Unikalne narzędzia Twojego programu ...................................................b.....................................321 Wybór właściwego narzędzia ...................................................z.......................................... 322 Rozdział 13. Podstawowe operacje edycyjne ...................................................n......323 Tok pracy ...................................................z...................................................z...................... 323 Wstępne porządki ...................................................z...................................................z.........325 Usuwanie szumów...................................................b...................................................b...................325 Identyfikacja szumu ...................................................b...................................................b................325 Ćwiczenie. Selektywne rozmycie — klip wideo...................................................z............. 331 Usuwanie kurzu i plam...................................................b...................................................b............334 Ćwiczenie. Klonowanie — klip wideo...................................................z............................ 335 Korekcja zniekształceń beczkowych i poduszkowych ...................................................z.... 336 Spis treści 9 Ćwiczenie. Korekcja zniekształceń beczkowych ...................................................z............ 336 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................337 Etap 2. Umieść na obrazie linie pomocnicze ...................................................b.............................337 Etap 3. Powiększ obszar roboczy ...................................................b...............................................338 Etap 4. Skoryguj obraz ...................................................b...................................................b............338 Etap 5. Spróbuj jeszcze raz ...................................................b........................................................339 Etap 6. Wykadruj obraz...................................................b...................................................b...........339 Korekcja tonalna ...................................................z...................................................z........... 340 Ćwiczenie. Korekcja kolorów...................................................z.......................................... 340 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................341 Etap 2. Usuń niebieskie przebarwienie ...................................................b......................................341 Etap 3. Zmniejsz nasycenie kolorów tła...................................................b.....................................343 Etap 4. Dopasuj poziomy tła ...................................................b......................................................344 Etap 5. Dopasuj punkty bieli oraz czerni ...................................................b...................................344 Ćwiczenie. Korekcja kolorów — klip wideo ...................................................z.................. 345 Usuwanie efektu czerwonych oczu ...................................................b............................................345 Usuwanie aberracji chromatycznych............................................b.................................................347 Ćwiczenie. Zmniejszanie nasycenia kolorów w przebarwionych obszarach ..................... 347 Etap 1. Zaznacz pierwszy z przebarwionych obszarów ...................................................b.............347 Etap 2. Utwórz warstwę dopasowania Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) .................................348 Etap 3. Określ zakres kolorów stanowiących przebarwienie ...................................................b.....349 Etap 4. Zmniejsz nasycenie wyselekcjonowanego zakresu kolorów ............................................349 Etap 5. Rozszerz zakres kolorów do modyfikacji ...................................................b......................349 Etap 6. Oceń rezultaty ...................................................b...................................................b.............350 Korekcja zakresu tonalnego za pomocą dodatkowych warstw ...................................................b..351 Korekcja balansu bieli ...................................................b...................................................b.............351 Korekcja efektu winietowania...................................................b....................................................352 Korekcja nasycenia kolorów...................................................z............................................ 353 Zwiększanie kontrastu i nasycenia za pomocą dodatkowych warstw...........................................354 Zmniejszanie kontrastu i nasycenia za pomocą dodatkowych warstw .........................................355 Edycja ...................................................z...................................................z........................... 355 Skalowanie...................................................z...................................................z.................... 356 Skalowanie w dół ...................................................b...................................................b....................357 Skalowanie w górę ...................................................b...................................................b..................357 Wyostrzanie ...................................................z...................................................z.................. 358 Jak działa wyostrzanie? ...................................................b...................................................b...........359 Ostrość — nie zawsze znaczy to samo ...................................................z............................ 362 Jeszcze więcej narzędzi ...................................................z...................................................z 363 Rozdział 14. Efekty specjalne ...................................................n...............................365 Symulowanie głębi ostrości ...................................................z............................................. 365 Ćwiczenie. Zmniejszanie głębi ostrości obrazu...................................................z............... 366 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................366 Etap 2. Przygotuj gradient ...................................................b..........................................................367 Etap 3. Utwórz maskę na podstawie gradientu ...................................................b..........................368 Etap 4. Zastosuj rozmycie ...................................................b...................................................b.......368 Etap 5. Dopasuj kształt maski ...................................................b....................................................369 Etap 6. Ostatecznie rozmyj obraz...................................................b...............................................370 Łączenie zdjęć panoramicznych ...................................................z...................................... 372 10 Fotografia cyfrowa Konwersja obrazów kolorowych na obrazy w skali szarości ............................................. 375 Metody konwersji...................................................b...................................................b....................375 Tworzenie obrazów z ręcznie malowaną tintą...................................................z................. 377 Dodawanie tekstury, ziarna i „tradycyjnego” wyglądu ...................................................z... 380 Dodawanie ziarna ...................................................b...................................................b....................381 Ćwiczenie. Dodawania ziarna do obrazu...................................................z......................... 382 Etap 1. Utwórz warstwę zawierającą wzór szumu ...................................................b.....................382 Etap 2. Zmień tryb mieszania warstwy ...................................................b......................................382 Etap 3. Zmniejsz krycie warstwy z szumem ...................................................b..............................383 Kompozycje ...................................................z...................................................z.................. 384 Przygotowanie do druku ...................................................z.................................................. 386 Rozdział 15. Publikowanie fotografii cyfrowych ...................................................n387 Wybór drukarki...................................................z...................................................z............. 387 Drukarki laserowe ...................................................b...................................................b...................388 Drukarki termosublimacyjne...................................................b......................................................389 Drukarki atramentowe...................................................b...................................................b.............390 Wybór papieru...................................................b...................................................b.........................392 Wybór atramentu...................................................b...................................................b.....................393 Drukowanie...................................................z...................................................z................... 394 Wybór rozdzielczości ...................................................b...................................................b..............394 Wybór rozdzielczości drukowania na drukarce laserowej ...................................................b.........395 Wybór rozdzielczości drukowania na drukarce atramentowej...................................................b...396 Drukowanie a system zarządzania kolorem ...................................................b...............................397 Korekcja obrazu przed wydrukiem ...................................................b............................................398 Ćwiczenie. Przygotowywanie obrazu do druku na maszynie offsetowej .......................... 401 Etap 1. Otwórz plik ...................................................b...................................................b.................402 Etap 2. Porozmawiaj z drukarzem...................................................b..............................................402 Etap 3. Ustal zakres tonalny obrazu ...................................................b...........................................403 Etap 4. Oszacuj obraz...................................................b...................................................b..............403 Drukowanie za pośrednictwem Internetu...................................................b...................................404 Publikowanie fotografii cyfrowych w Internecie ...................................................z............ 405 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............. 406 Dodatek A Zawartość CD-ROM-u ...................................................n......................407 Dodatek B Słowniczek...................................................n...........................................409 Skorowidz...................................................n...................................................n............427 Rozdział 9. Zdjęcia specjalne Pod koniec wyprawy statku Apollo 11 na Księżyc, Neil Armstrong i Buzz Aldrin wy- startowali modułem księżycowym z powierzchni naszego satelity i skierowali się w stronę orbitującego modułu załogowego Columbia, w którym oczekiwał na nich Mi- chael Collins. Gdy z powierzchni Księżyca uniosły się wdrobiny pyłu, który wzbił się pod wpływem działania silników pojazdu, operator na Ziemi usłyszał Collinsa mówiącego: „Widzę Ziemię wschodzącą za wami — to jest fantastyczne!”. Po powrocie na Ziemię, wyładowaniu wszystkich próbek oraz sprzętu i wywołaniu filmów ze zdjęciami wyko- nanymi przez Collinsa, Armstrong i Aldrin mogli zobaczyć na własne oczy to, co tak bardzo poruszyło ich kolegę: Ziemię wschodzącą ponad horyzont Księżyca i na tym tle zbliżenie ich lądownika. Można powiedzieć, że zdjęcie to ukazywało całą ludzkość z wyjątkiem jednego człowieka — Mike’a Collinsa, fotografwika. Tak jak i inni astronauci, Collins, oprócz odpowiedniego wyposażenia, musiał posiadać też wiedzę na temat zasad fotografowania. Nieomal pół miliona kilometrów od Ziemi myślał o przesłonie, czasie naświetlania i kliszach, podczas gdy potencjalnie zagrażały mu takie niebezpieczeństwa jak uduszenie z braku tlenu, spłonięcie w kabinie własnego statku kosmicznego lub utonięcie w oceanie po dotarwciu na ojczystą planetę. Zapewne nigdy nie będziesz fotografował w takich warunkach. Mimo to powinieneś wiedzieć, że wykonywanie nietypowych zdjęć wymaga od ich twórcy posiadania odpo- wiedniego sprzętu i starannego przygotowania. W przypadku fotografii księżycowej, oprócz aparatu cyfrowego i dobrego komputera, będzie Ci potrzebny także odpowiedni program badawczy, ufundowany przez jedno ze światowych mocarstw. Jeśli jednak sa- tysfakcjonują Cię bardziej „przyziemne” tematy (na przykład fotografia na potrzeby stron internetowych), wystarczy sam aparat cyfrowy i wodrobina wiedzy podstawowej. W niniejszym rozdziale zapoznasz się z niektórymi specyficznymi technikami fotogra- fowania (począwszy od zdjęć makro i czarno-białych, a skończywszy na fotografiach wykonywanych w trudnych warunkach pogodowych). Makrofotografia Chociaż mogłoby się wydawać, że termin makrofotografia dotyczy wykonywania zdjęć bardzo dużych obiektów, w rzeczywistości jest na odwrót. Dzięki funkcji makro (ang. macro) w aparacie cyfrowym możemy wykonywać wysokiej jakości zdjęcia obiek- tów o bardzo małych rozmiarach. 212 Fotografia cyfrowa Aparaty cyfrowe znakomicie nadają się do fotografowania niewielkich obiektów. Do- brej jakości optyka, w jaką są najczęściej wyposażone, pozwala uzyskiwać obraz ostry i wyraźny, natomiast wysoka czułość na światło umożliwia wykonywanie zdjęć przed- stawiających powiększenie bardzo małego wycinka przestrzeni. Funkcja makro w więk- szości aparatów cyfrowych zazwyczaj pozwala na bardzo duże zbliżenie obiektywu do fotografowanego obiektu — często nawet 2 cm! W lustrzance 35 mm taką możliwość zapewnia dopiero drogi, specjalistyczny obiektyw do makrofotografii i odpowiednie oświetlenie dodatkowe (rysunek 9.1). Rysunek 9.1. Tryb zdjęć makro dostępny w Twoim aparacie cyfrowym umożliwia fotografowanie stosunkowo małych obiektów w dużym zbliżeniu. W przypadku aparatu do fotografii tradycyjnej wymagałoby to zakupu wyspecjalizowanego i bardzo drogiego obiektywu Mimo że fotografujesz aparatem cyfrowym w trybie makro, musisz jednak pamiętać o kilku istotnych sprawach. Optymalna długość ogniskowej Gdy włączysz tryb makro w aparacie fotograficznym, funkcje sterowania zoomem po- zostają przez cały czas dostępne. Często jednak tryb makro działa efektywnie jedynie w ograniczonym zakresie długości ogniskowej. Chociaż możesz zarejestrować obraz przy dowolnej długości ogniskowej, dobre rezultaty otrzymasz jedynie w zakresie ogni- skowej przeznaczonym do fotografii makro. W wielu aparatach mechanizm automa- tycznego ustawiania ostrości nie jest w stanie poprawnie działać, jeśli nie zostanie na- stawiona odpowiednia długość ogniskowej1. Większość aparatów wyświetla informację o optymalnej długości ogniskowej na ekranie LCD. 1 Tą właściwą długością ogniskowej jest zazwyczaj najdmniejsza osiągana przez obiektyw wartość, oznaczająca minimalne zbliżenie. To właśnie z uwagid na ograniczone możliwości automatycznego systemu ustawiania ostrości instrukcje obsługi aparatów cyfdrowych sugerują, aby zdjęcia makro wykonywać w ujęciu szerokokątnym. Podobnie jednak jak to było dwcześniej, w przypadku głębi ostrości, także i tym razem pomóc może ręczne ustawienie ostrości. Nie naldeży się jednak spodziewać, że jest to rozwiązanie wszystkich problemów; jeśli przeczytasz w instrukcjid, że minimalna odległość fotografowanego obiektu od obiektywu wynosi na przykład 20 cm, to raczej nie uzdyskasz ostrego, wyraźnego obrazu, jeśli ta odległośdć będzie mniejsza lub jeśli zbliżenie będzie zbyt dużed. Trzeba więc nie tylko sprawdzić, co mówi instrukcdja obsługi, ale również poeksperymentować trochę samemud i znaleźć taką konfigurację obiektywu, która da maksymalne powiększenie fotografowanego obiektu z zacdhowaniem odpowiedniej ostrości — przyp. tłum. Rozdział 9.  Zdjęcia specjalne 213 Zanim zaczniesz fotografowanie w trybie makro, sprawdź w instrukcji obsługi aparatu, jaką długość ogniskowej należy ustawić. Ustawianie ostrości Mechanizm autofokusa w trybie makro powinien zachowywać się tak samo jak przy zwyczajnych zdjęciach. Musisz jednak pamiętać o tym, że w przypadku bardzo małej odległości obiektywu od obiektu nawet niewielkie przesunięcie aparatu wymaga po- nownego nastawienia ostrości. Najlepsze rezultaty fotografowania w trybie makro otrzymujemy podczas używania statywu. Dzięki niemu nie występuje ryzyko nawet najmniejszego przesunięcia aparatu po ustawieniu ostrości. Jeśli nie posiadasz statywu, możesz spróbować wykorzystać funkcję ciągłego autofokusa, jeśli Twój aparat jest w nią wyposażony. W ten sposób ostrość będzie przez cały czas automatycznie dopasowywana do zmian odległości i nie będziesz musiał obawiać się nieumyślnego przemieszczenia aparatu. Znacznie łatwiej jest utrzymać aparat w stabilnej pozycji, gdy nie próbujesz operować przyciskami zbliżenia. Zamiast używać zoomu do kadrowania ujęcia, możesz po prostu przybliżyć lub oddalić obiektyw od fotografowanego obiektu. Przy małych odległo- ściach wystarczy zazwyczaj nieznaczne przysunięcie luwb odsunięcie ręki z aparatem. Podstawową zasadą jest jednak ta, aby działać dość szybko — wykadrować, zabloko- wać ostrość i zarejestrować zdjęcie. Szybkie wykonanie tych operacji zmniejsza szansę przypadkowego przemieszczenia aparatu. Dla pewności warto jest wykonać kilka zdjęć. Nawet jeśli pierwsze ujęcie okaże się nieostre, być może drugie albo trzecie będzie wy- glądało jak należy. Jeśli aparat posiada funkcję wykonywania zdjęć seryjnych (burst, drive) i może w niej rejestrować obrazy z pożądaną rozdzielczością, weź pod uwagę możliwość jej wykorzystania. Gdy rejestrujesz naprawdę trudne ujęcie, seria obrazów z matrycy może zwiększyć szansę na uzyskanie dobrego rezultatu przynajmniej na jed- nym z nich. Niektóre aparaty Nikona posiadają funkcję wyboru najlepszego zdjęcia, która jest szczególnie użyteczna w makrofotografii. Zasada jej działania polega na wykonaniu jednego zdjęcia w kilku wersjach, a następnie zidentyfikowaniu tego, które ma najlep- szą ostrość. Wszystkie pozostałe obrazy są automatyczniew usuwane z karty pamięci. Mała głębia ostrości Podczas korzystania z funkcji makro powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że zdjęcia uzyskane dzięki niej cechują się stosunkowo małą głębią ostrości. Chociaż pozwala to na uzyskanie wielu ciekawych efektów, a przede wszystkim na wizualne oddzielenie pierwszego planu od tła, to jednak w przypadku, gdy obiekt jest stosunkowo duży, mo- żesz mieć kłopoty z ostrym ukazaniem go w całości. 214 Fotografia cyfrowa Przyjrzyj się zdjęciu przedstawionemu na rysunku 9.2. Rysunek 9.2. Fotografia kalijki etiopskiej wykonana aparatem Nikon Coolpix 990 z funkcją makro. Chociaż kwiat nie jest zbyt wielki, pojawił się problem z zachowaniem odpowiednio dużej głębi ostrości — niektóre fragmenty poza zakresem głębi ostrości obiektywu stały się rozmyte Głębia ostrości zdjęcia jest na tyle mała, że część kwiatu znalazła się poza ostro uchwy- conym wycinkiem przestrzeni. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wyłączenie funkcji makro, odsunięcie aparatu od kwiatu i użycie odpowiedniego zbliżenia w jed- nym ze standardowych trybów fotografowania. Inną wartą wypróbowania opcją byłoby ustawienie ostrości na brzegu kwiatu, ale w takiej sytuacji fragment bliższy obiektywo- wi mógłby zostać ujęty nieostro. Gdy fotografujesz dość płaskie obiekty, głębia ostrości nie stanowi zbyt dużego pro- blemu. Jeśli jednak fotografujesz obiekty o głębokości nawet kilku lub kilkunastu cen- tymetrów, musisz brać pod uwagę ten aspekt zdjęcia. Właściwa ocena głębi ostrości na wyświetlaczu LCD może być bardzo trudna, ponieważ ekran ten jest po prostu zbyt mały, by mógł wyraźnie zobrazować płynne zmiany ostrości w kadrze. Nawet jeśli po- zwala on powiększyć wycinek obrazu z matrycy CCD, zapewne nie będziesz mógł na jego podstawie prawidłowo określić głębi ostrości. Najlepszym sposobem na zapewnienie odpowiednich rezultatów jest zarejestrowanie wielu zdjęć przy różnych długościach ogniskowej. Możesz też spróbować wykonać serię zdjęć z ostrością zablokowaną na różnych fragmentach fotografowanego obiektu. Fotografując płaskie obiekty, staraj się trzymać aparat równolegle do płaszczyzny obiektu. Nawet minimalne odchylenie korpusu od właściwej linii spowoduje zwiększe- nie głębi ostrości. Jeśli Twój aparat nie będzie w stanie jej zarejestrować, to niektóre fragmenty fotografii będą rozmazane. Poznaj słabe punkty swojego aparatu Podczas fotografowania w trybie makro wszystkie znitekształcenia obrazu wprowadzane przez obiektyw stają się jeszcze bardziej widoczne.t Jeśli więc znasz słabe punkty swojego aparatu w tym zakresie (na przykład skłonnotść do tworzenia zniekształceń beczkowych lub poduszkowych), staraj się dobierać takite ustawienia długości ogniskowej, przy których problemy te będą mniej rzucatć się w oczy. Rozdział 9.  Zdjęcia specjalne 215 Fotografia czarno-biała Niektóre aparaty cyfrowe pozwalają rejestrować zdjęcia „czarno-białe”, czyli obrazy z różnymi poziomami szarości zamiast kolorów. Być może zastanawiasz się, po co w ogóle interesować się tym trybem wykonywania zdjęć, skoro każdy obraz kolorowy można przekonwertować do skali szarości w praktycznie dowolnym programie edycyj- nym (więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale 14., „Efekty specjalne”), a zatem lep- szym rozwiązaniem jest chyba wykonanie zdjęcia kolorowego, co daje możliwość wy- boru tego, czy później ma ono stać się zdjęciem czarno-białym czy pozostać w pełnej skali barw. Spostrzeżenie to jest jak najbardziej słuszne, jednak tryb wykonywania zdjęć czarno- białych w aparatach cyfrowych posiada pewne zalety. Po wpierwsze, z uwagi na to, że nie jest konieczna interpolacja kolorów do przestrzeni 24-bitowej, możesz (przynajmniej teoretycznie) uzyskać lepszą ostrość i szczegółowość obrazu. Pomijając interpolację, otrzymujesz bowiem dokładne poziomy luminancji zarejestrowane przez poszczególne piksele matrycy, więc obraz czarno-biały może być ostrwzejszy niż kolorowy. W praktyce, jak pokazuje rysunek 9.3, zazwyczaj występuje bardzo niewielka różnica pomiędzy zdjęciem wykonanym w trybie czarno-białym, a kolorowym zdjęciem prze- konwertowanym później do skali szarości. Obrazy czarno-białe zajmują na karcie pa- mięci tyle samo miejsca, co obrazy kolorowe, więc jeśli nie zauważysz żadnej różnicy w jakości zdjęć rejestrowanych przez Twój aparat, to zapomnij o trybie fotografii czar- no-białych i rób zawsze zdjęcia kolorowe. Główną zaletą trybu zdjęć czarno-białych w aparatach cyfrowych jest to, że umożliwia on obejrzenie fotografii na wyświetlaczu w takiej postaci, jaką przyjmie ona po później- szej konwersji do skali szarości. Jeśli zastanawiasz się, jak dana scena będzie wyglądać w skali szarości, funkcja zdjęć czarno-białych pomoże Ci wwystawić odpowiednią ocenę. System strefowy Osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią czarno-białą często wykorzystują spe- cjalny system wyznaczania parametrów ekspozycji, który jest nazywany systemem strefowym (ang. zone system). Jego popularyzację zawdzięczamy takim znanym foto- grafikom jak Ansel Adams, Minor White i Edwart Weston. Opracowali oni bardzo do- kładną metodę określania ekspozycji, dzięki której możliwe jest otrzymanie szerokiego zakresu tonalnego i późniejsze oddanie na odbitkach drwobnych szczegółów sceny. W systemie strefowym zakres tonalny dzielony jest na 11 stref, z których każda odpo- wiada zmianie jasności o jeden stopień przesłony. Poziom środkowy tak przyjętej skali (oznaczony rzymską cyfrą V) jest odpowiednikiem 18-procentowej szarości (inaczej mówiąc, średniej szarości), o której wspominaliśmy we wcześniejszych rozdziałach (ry- sunek 9.4). 216 Fotografia cyfrowa Rysunek 9.3. Jak widać na ilustracji, różnica pomiędzy obrazem sfotografowanym jako czarno-biały a obrazem kolorowym przekonwertowanym do skali szarości jest niewielka. Jeśli jednak w czasie sesji zdjęciowej chcesz przekonać się, jak wyglądałoby dane ujęcie w skali szarości, funkcja wykonywania zdjęć czarno-białych może być bardzo pomocna Rys
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Wydanie drugie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: