Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 019334 23379317 na godz. na dobę w sumie
Fotografia portretowa i reportażowa. Warsztaty fotograficzne - książka
Fotografia portretowa i reportażowa. Warsztaty fotograficzne - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2341-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-76%), audiobook).

Dobre zdjęcia nie powstają przypadkowo. Nie wystarczą także 'dobre oko', fotogeniczna modelka czy świetny sprzęt - musisz poświęcić naprawdę wiele czasu na zgłębianie parametrów technicznych, aby opanować trudną sztukę fotografii portretowej. Ocena światła, kompozycja, dobór tła oraz punktu widzenia to nie są czynniki, które można intuicyjnie definiować. Tutaj wymagane jest doświadczenie, gruntowna wiedza i nieprzeciętna wyobraźnia.

Dzięki książce 'Fotografia portretowa i reportażowa. Warsztaty fotograficzne' zdobędziesz fachową wiedzę na temat profesjonalnego fotografowania ludzi - tak, aby Twoje zdjęcia robiły wrażenie! Dowiesz się, jak rejestrować ekspresję twarzy modela, utrwalać ludzkie emocje i osobowości oraz robić interesujące zdjęcia najmłodszym - dzieciom i niemowlętom. Każdy rozdział książki zawiera praktyczne zadania, które pozwolą Ci nabyć nowe, cenne umiejętności. Dzięki temu każde kolejne wykonane przez Ciebie zdjęcie będzie jeszcze ciekawsze i lepsze technicznie.

Opanuj magiczną sztukę utrwalania ludzkich emocji i osobowości!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia portretowa i reporta¿owa. Warsztaty fotograficzne Autor: Erin Manning T³umaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-2341-9 Tytu³ orygina³u: Portrait and Candid Photography: Photo Workshop Format: 180235, stron: 264 • Jak dobraæ sprzêt? • Jak manipulowaæ œwiat³em? • Jak fotografowaæ ludzi w ruchu? Dobre zdjêcia nie powstaj¹ przypadkowo. Nie wystarcz¹ tak¿e „dobre oko”, fotogeniczna modelka czy œwietny sprzêt – musisz poœwiêciæ naprawdê wiele czasu na zg³êbianie parametrów technicznych, aby opanowaæ trudn¹ sztukê fotografii portretowej. Ocena œwiat³a, kompozycja, dobór t³a oraz punktu widzenia to nie s¹ czynniki, które mo¿na intuicyjnie definiowaæ. Tutaj wymagane jest doœwiadczenie, gruntowna wiedza i nieprzeciêtna wyobraŸnia. Dziêki ksi¹¿ce „Fotografia portretowa i reporta¿owa. Warsztaty fotograficzne” zdobêdziesz fachow¹ wiedzê na temat profesjonalnego fotografowania ludzi – tak, aby Twoje zdjêcia robi³y wra¿enie! Dowiesz siê, jak rejestrowaæ ekspresjê twarzy modela, utrwalaæ ludzkie emocje i osobowoœci oraz robiæ interesuj¹ce zdjêcia najm³odszym – dzieciom i niemowlêtom. Ka¿dy rozdzia³ ksi¹¿ki zawiera praktyczne zadania, które pozwol¹ Ci nabyæ nowe, cenne umiejêtnoœci. Dziêki temu ka¿de kolejne wykonane przez Ciebie zdjêcie bêdzie jeszcze ciekawsze i lepsze technicznie. • Obserwacja i nawi¹zywanie kontaktów z fotografowanymi osobami • Komponowanie zdjêcia • Rola œwiat³a • Zasady doboru odpowiedniego sprzêtu • Rozpoznawanie cech œwiat³a i jego wp³ywu na fotografowan¹ scenê • Wykonywanie zdjêæ portretowych • Fotografie z imprez okolicznoœciowych, zdjêcia grupowe • Zdjêcia dzieci i niemowl¹t • Utrwalanie ruchu • Dostêpne narzêdzia do pracy z materia³em fotograficznym • Obróbka i korekta zdjêæ • Publikacja Opanuj magiczn¹ sztukê utrwalania ludzkich emocji i osobowoœci! Spis treści ROZDZiAł 1 Obserwacja ludzi i nawiązywanie z nimi kontaktu Podstawy fotografowania ludzi Kim j­est osoba, którą fotografuj­esz? Uchwyć wyj­ątkową chwilę Reżyserowanie uj­ęć Kompozycja zdjęcia Kreatywne techniki komponowania zdj­ęć Opowiedz historię Rola światła Twarzowe światło To, co widzisz Podstawowe elementy aparatu Megapiksele Karty pamięci Baterie Aparaty kompaktowe Lustrzanki cyfrowe Wybór obiektywu do lustrzanki Głębia ostrości Przysłona Ogniskowa 21 22 22 22 22 26 27 27 29 30 31 31 32 32 32 33 34 35 35 35 38 11 ROZDZiAł 2 Wyposażenie fotografa Obiektywy i filtry Jasność obiektywu Typy obiektywów Ogniskowa obiektywu Filtry na obiektyw Akumulatorki Statywy Cechy statywów Ministatyw Statyw z j­edną nogą Odbłyśniki i dyfuzory Lampy światła stałego i lampy błyskowe Zewnętrzna lampa błyskowa Lampa wyzwalana przez inną lampę oraz kontroler bezprzewodowy Lampy światła stałego Tła Torby na sprzęt Sprzęt do przechowywania i oglądania zdjęć Karty pamięci Urządzenia do oglądania zdj­ęć Różne dodatki Nakładka korekcyj­na na wizj­er Kamizelka fotograficzna Osłona do zdj­ęć pod wodą Nasadka na ekran LCD Zdalny spust migawki Szmatki, chusteczki i pióra do obiektywów Wielofunkcyj­ny scyzoryk Puder 43 44 45 45 46 48 49 50 51 52 52 53 54 54 55 56 56 57 57 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 62 12 ROZDZiAł 3 Rozpoznawanie cech światła Zrozumieć światło Rodzaj­ światła Kierunek Intensywność Barwa Kontrolowanie oświetlenia Odbij­anie światła Rozpraszanie światła Stosowanie lampy błyskowej­ Pomiar ekspozycji ROZDZiAł 4 Kompozycja kadru Podstawy kompozycji Prostota Reguła trój­podziału Linia Obramowanie Barwy dopełniaj­ące Schemat i powtórzenie Zmiana perspektywy Zmiana punktu widzenia Zastosowanie wybiórczej ostrości 65 66 66 67 73 73 74 74 75 76 77 81 82 82 82 85 87 91 92 95 96 98 13 ROZDZiAł 5 Aranżowanie kadru Zdjęcia portretowe Przygotowanie Wybór tła Wybór miej­sca Dopasuj­ ubiór, fryzurę i makij­aż Stosowanie rekwizytów Analiza światła Planowanie oświetlenia Znalezienie dobrego światła Manipulowanie oświetleniem Współpraca z modelem Zdobądź zaufanie Przydatne techniki dla pozuj­ących osób Sprawdź różne pozycj­e Rej­estruj­ spontaniczne chwile Eksperymentowanie Zmień punkt widzenia Zrób autoportret 101 102 102 104 106 106 107 110 110 110 111 113 113 114 115 119 120 120 122 ROZDZiAł 6 Przygotowanie do sesji Zdjęcia rodzinne, grupowe i na imprezach 127 128 128 128 129 130 131 Zdobądź informacj­e o modelach Przemyśl to, co chcesz uzyskać Wybierz miej­sce Zastanów się nad oświetleniem Przewiduj­ niespodzianki 14 Kierowanie grupą i jej ustawianie Sprawdzaj­ różne sposoby pozowania Zaplanuj­ nieformalne zdj­ęcia Fotografia reportażowa Kreatywność Optymalne dla zdjęć grupowych tryby pracy aparatu ROZDZiAł 7 Dzieci Kierowanie dziećmi Różny wiek, różne fazy rozwoj­u Zaangażuj­ j­e Zdjęcia pełne życia Prowokowanie autentycznych chwil Obserwacj­a i rej­estrowanie autentycznych chwil Kadrowanie ujęć Eksperymentuj­ z punktem widzenia Zej­dź na poziom dziecka Podej­dź bliżej­ 131 132 135 138 141 145 149 150 151 152 155 155 156 158 158 159 160 15 ROZDZiAł 8 Niemowlęta Jak sprawić, aby niemowlę czuło się komfortowo Dopasuj­ się do j­ego planu dnia Zadbaj­ o właściwe otoczenie Dostosuj­ się do j­ego wieku Przede wszystkim prostota Przygotowanie tła Przygotowanie dziecka Wybór właściwych ubranek Wybór pozycj­i Zabawa rekwizytami Miękkie oświetlenie Szukanie miękkiego oświetlenia Tworzenie miękkiego oświetlenia Wyczucie chwili Uchwyć znaczący moment Skup się na oczach Wykorzystaj­ tryb ciągły Pamiętaj­ o szczegółach ROZDZiAł 9 Zdjęcia w ruchu Wybór właściwych opcji Aparat kompaktowy Lustrzanki Jasność obiektywu Ogniskowa obiektywu 16 165 166 166 166 168 172 172 174 174 175 176 178 178 179 180 181 182 182 182 187 188 188 190 192 193 Zamrażanie akcji Szybka migawka z lampą błyskową Rozmywanie ruchu Wolna migawka ze statywem Panoramowanie Zbliżenie Wolna migawka z lampą błyskową RoZdZiał 10 Poprawianie i publikowanie zdjęć Katalogowanie i przechowywanie zdjęć Programy do organizowania zdjęć Programy do edycji zdjęć Ulepszanie i poprawianie zdjęć Okno Quick Fix (Szybka korekta) Okno Full Edit (Pełna edycja) Podstawy edycji Kadrowanie Poprawianie balansu kolorów, nasycenia i kontrastu Poprawa kontrastu za pomocą funkcji Levels Wybielanie zębów Usuwanie efektu czerwonych oczu Usuwanie niedoskonałości 193 196 197 198 199 200 200 207 208 209 209 213 213 214 215 218 219 221 223 224 226 17 230 231 233 235 235 237 241 242 242 243 243 244 244 245 246 249 257 Publikowanie zdjęć Pokaz slaj­dów Poczta mailowa Strony internetowe do publikacj­i zdj­ęć Drukowanie Kopia kolekcj­i zdj­ęć na DVD DODATEK 1 Źródła Magazyny Książki Organizacje Kursy fotograficzne Strony internetowe z recenzjami sprzętu i wyposażenia Strony do publikowania zdjęć Programy do organizowania i edycji zdjęć Kursy internetowe Słowniczek Skorowidz 18 R o z d z a ł i 9 i z d j ę c a w R u c h u wybór właściwych opcji Zamrażanie aKcji roZmywanie ruchu Akcja uchwycona na fotografii kojarzy się z ruchem i żywiołowością oraz wywołuje wrażenie dynamiki. Niektóre zdjęcia zamrażają pewien ułamek chwi- li, natomiast inne rozmywają ruch za pomocą este- tyki jak ze snu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak uzy- skać takie efekty, przede wszystkim powinieneś po- znać możliwości swojego aparatu i obiektywu. Ten temat omówię na początku tego rozdziału. Następ- nie poznasz techniki rejestrowania ruchu, które po- zwolą Ci na robienie zarówno wyraźnych, jak i roz- mytych zdjęć. wybóR właściwych opcji Jeśli korzystasz z aparatu kompaktowego, masz mniejsze możliwości rejestrowania akcji niż profe- sjonalni fotografowie. Mimo że taki aparat ma pew- ne opcje, których możesz użyć, to uzyskanie obra- zów szybkiej akcji w dużym zbliżeniu i z rozmytym tłem wymaga zastosowania lustrzanki cyfrowej i ja- snego obiektywu. Jednak niezależnie od aparatu bę- dziesz mógł zrobić dobre zdjęcia ruchu, jeżeli zro- zumiesz ograniczenia i możliwości swojego sprzętu. Poniżej znajdziesz wskazówki na temat fotografo- wania akcji za pomocą aparatu kompaktowego oraz lustrzanki. aParat komPaktoWy Aparaty kompaktowe mają tryb sportowy, któ- ry automatycznie dopasowuje ustawienia ekspozy- cji, wybierając odpowiednio szybką migawkę. Zoom optyczny umożliwia pewne zbliżenie, a Ty masz nie- ograniczoną możliwość eksperymentowania i wyko- nania dowolnej ilości zdjęć. Po prostu kasuj te, któ- re Ci się nie spodobają. Oto kilka wskazówek, które zwiększą szanse na zrobienie dobrego zdjęcia ruchu za pomocą aparatu kompaktowego: t Korzystaj z wizjera zamiast z ekranu LCD. Ekran LCD nie jest w stanie wiernie pokazać szybko przemieszczających się obiektów lub lu- dzi, przez co powstaje efekt rozmazania. Trud- no Ci będzie śledzić interesujący Cię poruszają- cy się obiekt. Lepiej, gdy w tym celu skorzystasz z wizjera. Panning (zwany także panoramowa- niem) oznacza, że podążasz obiektywem za prze- mieszczającym się obiektem. W ten sposób mo- żesz uzyskać efektowne obrazy, na których po- ruszający się człowiek będzie wyraźny, natomiast tło będzie rozmyte, co daje złudzenie ruchu, jak na zdjęciu 9-1. t Ustaw aparat na tryb sportowy, aby zopty- malizować rezultaty fotografowania porusza- jących się ludzi. W tym trybie aparat automa- tycznie zmniejsza przysłonę, aby wpuścić przez obiektyw więcej światła, oraz dobiera szybszą migawkę, co pozwala na uchwycenie przesuwa- jących się obiektów. t Ustaw ostrość wcześniej. Aparat potrzebuje trochę czasu na automatyczne ustawienie ostro- ści, więc gdy naciśniesz spust migawki, zdjęcie zostanie wykonane z pewnym opóźnieniem. Je- śli w trakcie panoramowania wybranego obiek- tu przyciśniesz spust migawki do połowy, a w od- powiednim momencie przyciśniesz go do końca, będziesz mógł lepiej wymierzyć ujęcie i zminima- lizujesz efekt opóźnienia migawki. Innym spo- sobem jest wcześniejsze ustawienie ostrości na punkcie, w którym planujesz zrobić zdjęcie, i na- ciśnięcie spustu do końca, gdy pojawi się tam fo- tografowana osoba. t Zrób zbliżenie akcji za pomocą zoomu optycz- nego. Większość aparatów kompaktowych ofe- ruje trzykrotny zoom. Im większy, tym dalej mo- 188 FotogRaFia poRtRetowa i RepoRtażowa / zdjęcia w ruchu 9-1 Gdy Nyle jechał na deskorol- ce w dół długiej ulicy, panora- mowałam jego ruch przez wi- zjer optyczny, podążając za nim obiektywem. ISO 250, f/32, 1/15 sekundy, obiektyw Canon EF 70 – 200 mm, f/2,8 ł 9 R o z d z a i żesz stanąć. Jeśli zamierzasz fotografować mecze piłki nożnej lub ręcznej, zainwestuj w aparat wy- posażony przynajmniej w dziesięcio- lub dwuna- stokrotny zoom optyczny. Porównaj zdjęcia 9-2 i 9-3, a zobaczysz, o co mi cho- dzi. Oba zostały wykonane z tego samego miejsca, a fotografowany człowiek nie zmienił swojej pozy- cji. Pierwsze z nich zostało zrobione z wykorzysta- niem trzykrotnego zoomu optycznego, co jak wi- dać nie wystarczyło, aby pokazać ekspresję twarzy. Na drugim z tych zdjęć zastosowałam dwunasto- krotny zoom, który pozwolił na duże zbliżenie i po- kazanie wyrazu twarzy i innych detali. Taka możli- wość przydaje się, gdy na przykład stoisz na trybu- nach i chcesz zrobić dobre zdjęcia pokazujące akcje na boisku. 189 liwości lustrzanki. Jej najważniejsze zalety to mię- dzy innymi wyższa jakość zdjęć, więcej opcji i moż- liwość wymiany obiektywu. Poniżej znajdziesz naj- ważniejsze ustawienia, które przydadzą się podczas rejestrowania ruchu: t Ustaw tryb zapisu na ciągły, skomponuj kadr, a następnie przyciśnij migawkę i zrób serię zdjęć. W ten sposób w kolejnych fotografiach uchwycisz każdy ruch i ekspresję. Seria zdjęć 9-4 pokazuje przykład wykorzysta- nia ciągłego trybu zapisu do zarejestrowania se- kwencji ruchów. t Ustaw półautomatyczny tryb priorytetu mi- gawki. W tym trybie masz pełną kontrolę nad prędkością migawki. Ustaw szybszą (1/250 se- kundy lub krócej), aby zamrozić akcję, lub wol- niejszą (1/60 sekundy lub dłużej), aby ją rozmyć. Ten tryb świetnie się sprawdza w sytuacjach, gdy czas ekspozycji jest ważniejszy niż głębia ostro- ści. Nawet jeśli zmieni się oświetlenie, prędkość migawki pozostanie taka sama. Zmiany światła 9-2 9-3 Michael stał w dość dużej odległości. Za pomocą trzykrotnego zoomu z aparatu kompaktowego mogłam wykonać nieznaczne zbliżenie, które widać na zdjęciu 9-2. Jednak dopiero dwunastokrotny zoom pozwolił na pokazanie detali bez ko- nieczności podchodzenia bliżej. ISO 100, f/3,7, aparat Leica V-Lux1 lustrZanki Aparaty kompaktowe są wszędzie — umożliwia- ją zarejestrowanie chwil, które mogłyby umknąć niezauważone. Ten fenomen spowodował olbrzymi wzrost zainteresowania fotografią. Kiedy już opa- nujesz obsługę swojego aparatu, będziesz gotowy do przejścia na następny poziom i skorzystania z moż- 190 FotogRaFia poRtRetowa i RepoRtażowa / zdjęcia w ruchu spowodują jedynie automatyczne dopasowanie odpowiedniej przysłony. t Ustaw tak zwaną „dobiegaczkę” (ang. predic- tive autofocus). Próba ustawienia ostrości na poruszającym się obiekcie może stanowić poważ- ne wyzwanie. W aparacie kompaktowym mo- żesz wykorzystać możliwość wcześniejszego usta- wienia ostrości, lecz zaletą lustrzanki jest opcja zwana dobiegaczką. Na obiektywie tryb pomiaru ostrości ustaw na automatyczny (AF). W apa- racie wybierz tryb priorytetu migawki, a następ- nie w menu znajdź opcje autofocusu i ustaw „do- biegaczkę” lub „AI Servo”. Ta opcja śledzi ostro- ścią poruszające się obiekty, których odległość od obiektywu ulega zmianie. Korzysta się z niej w ten sposób, że przyciskasz spust migawki do połowy, aby aktywować ustawianie ostrości, po czym w wybranym momencie wciskasz spust do końca. W ten sposób autofocus będzie miał do- ł 9 R o z d z a i statecznie dużo czasu na wychwycenie obiektu i ustawienie na nim ostrości. t Ustaw większą czułość. ISO określa ilość świa- tła, jaką rejestruje matryca aparatu. Podobnie jak czułość błony filmowej, w połączeniu z pręd- kością migawki i przysłoną umożliwia ustawie- nie właściwej ekspozycji. W ciemnych miej- scach, gdy nie chcesz użyć lampy błyskowej, zwiększ ISO do 400 lub więcej, aby matryca apa- ratu zarejestrowała więcej światła. Wyższa czu- łość oznacza, że możesz ustawić szybszą migawkę i lepiej uchwycić ruch. Pamiętaj jednak o tym, że zbyt wysokie ISO prowadzi do powstania na zdjęciach szumu, który jest cyfrowym odpowied- nikiem ziarna na klasycznym filmie (zobacz zdję- cie 9-5). Cyfrowy szum polega na tym, że zdjęcie jest usiane bezbarwnymi pikselami, które okre- śla się także jako zakłócenia. Aby zarejestrować poszczególne fazy tzw. prostej piłki Jacka, włączyłam w apara- cie tryb ciągły. ISO 320, f/32, 1/30 sekundy, obiektyw Canon EF 24 – 105 mm, f/4L IS 9-4 191 dziesz ją wśród podstawowych parametrów obiek- tywu. Na przykład dla obiektywu 28 – 135 mm, f/4 minimalna przysłona wynosi f/4. Im mniejsza cy- fra, tym większy maksymalny otwór. Zgodnie z tym obiektyw 28 – 75 mm, f/2,8 wpuszcza więcej światła niż 18 – 55 mm, f/3,5 – 5,6. Jaśniejszy obiektyw umożliwia zastosowanie szybszej migawki — nie musisz naświetlać matrycy zbyt dłu- go, gdyż obiektyw szybciej wpuści ilość światła po- trzebną do właściwej ekspozycji. Ponieważ obiekty- wy z mniejszą maksymalną przysłoną pozwalają na stosowanie szybszej migawki, są powszechnie nazy- wane „szybkimi”. Jeśli chcesz zrobić świetne zdjęcia akcji, potrzebujesz szybkiego obiektywu. Obiektywy ze zmienną ogniskową mogą mieć sta- łą lub zmienną minimalną przysłonę. W tym dru- gim przypadku (na przykład f/3,5 – 5,6) maksymal- ny otwór obiektywu zmienia się w zależności od ustawionego zbliżenia. Maksymalne zbliżenie ozna- cza minimalną przysłonę f/5,6, natomiast minimal- ne — f/3,5. Problem z takim obiektywem polega na tym, że gdy zrobisz zbliżenie, zmienią się parame- try ekspozycji. Mniejsza ilość wpadającego wówczas światła sprawia, że aparat automatycznie dobiera wolniejszą migawkę. W obiektywach ze stałą minimalną przysłoną ta wartość się nie zmienia, niezależnie od wykorzysta- nego zbliżenia (na przykład f/2,8). Taki obiektyw poznać po tym, że w parametrach podaje się jedną wartość przysłony (na przykład 28 – 105 mm, f/4). Jeśli chcesz, aby prędkość migawki nie zmieniała się w trakcie fotografowania, użyj obiektywu ze stałą minimalną przysłoną. Większość najlepszych zdjęć sportowych zosta- ła zrobiona z minimalną przysłoną lub o jeden sto- pień niższą od minimalnej. Fotografowie robią tak z dwóch powodów: 9-5 Ustawienie wyższego ISO umożliwiło zastosowanie szybszej migawki, lecz do- prowadziło do pojawienia się na zdjęciu cyfrowego szumu. ISO 1000, f/6,3, 1/800 sekundy, obiektyw Canon EF 24 – 105 mm, f/4L IS odsyłacz więcej informacji na temat lustrzanek znaj- dziesz w rozdziale 1., natomiast obiektywy opi- sałam w rozdziale 2. jasność obiektyWu Każdy obiektyw ma określony maksymalny otwór, który przekłada się na maksymalną ilość wpusz- czonego światła. Jest to minimalna przysłona i znaj- 192 FotogRaFia poRtRetowa i RepoRtażowa / zdjęcia w ruchu t Potrzebujesz jak najszybszej migawki. t Nie masz wpływu na tło, które często w takich sytuacjach byłoby bardzo rozpraszające, gdyby było wyraźnie widoczne. Mała przysłona izoluje fotografowaną osobę z tła za pomocą małej głębi ostrości, jak na zdjęciu 9-6. ł 9 R o z d z a i ogniskoWa obiektyWu Obiektywy różnią się ogniskową, która określa, jak daleko możesz stać od przedmiotu, a mimo tego zrobić odpowiednie zbliżenie. Im dalej stoisz, tym dłuższej ogniskowej potrzebujesz. Teleobiek- tyw pozwala na obserwowanie ulubionego sportu zza linii bocznej i wykonywanie dobrych, bliskich ujęć poszczególnych graczy. Możesz zapamiętać, że każde 100 mm ogniskowej pozwala na oddalenie się o 10 metrów. Zdjęcie 9-7 wykonałam zza ogrodzenia otacza- jącego boisko, a mimo to mogłam uchwycić ak- cję z bliska dzięki obiektywowi z długą ogniskową (70 – 200 mm). Najlepsze obiektywy do fotografowania spor- tu mieszczą się w kategoriach teleobiektywów, co oznacza, że ich ogniskowa wynosi od 100 do 300 mm. Jaśniejsze teleobiektywy zawierają więcej so- czewek oraz są cięższe i większe niż te ciemniejsze ze zmienną minimalną przysłoną, co przekłada się na różnicę w cenie. 9-6 Ustawiłam szybką migawkę i małą przysłonę, aby uchwycić w powietrzu skok Ni- cholasa i rozmyć tło. ISO 250, f/3,2, 1/800 sekundy, obiektyw Canon EF 24 – 105 mm, f/4L IS zamRażanie aKcji Nasze oczy nie są w stanie dostrzec czegoś, co dzie- je się w ułamkach sekund. Na szczęście aparat ma taką możliwość, dzięki czemu możesz zamrozić ak- cję i uwiecznić ją na fotografii. Celem takiego zdję- cia jest unieruchomienie poruszającego się przed- miotu, aby oglądający mógł go wyraźnie zobaczyć. Ma ono sens tylko wówczas, gdy oglądający wie, że osoba na zdjęciu była w ruchu w trakcie jego wy- konywania. Twoje zdjęcie będzie lepsze, gdy poka- żesz na nim punkt odniesienia, przekazujący pew- ną historię. Jaką czynność wykonuje osoba na zdję- ciu? Czy w tle znajduje się coś, co da oglądającemu dodatkowe informacje? Jeśli na przykład fotografu- jesz skoki o tyczce, skomponuj zdjęcie tak, aby zna- lazła się na nim tyczka, a może nawet poprzeczka, natomiast gdy fotografujesz siatkarza, uwzględnij na zdjęciu piłkę i siatkę. 193 Za pomocą długiej ogniskowej łatwiej zbliżyć się do fotografowanej osoby. ISO 100, f/3,5, 1/180 sekundy, obiektyw Canon EF 70 – 200 mm, f/2,8 9-7 Innym sposobem na zatrzymanie akcji jest zrobie- nie zdjęcia w punkcie kulminacyjnym. Uchwyć moment, gdy baseballista w trakcie skoku znaj- dzie się najwyżej. Otwórz migawkę dokładnie wte- dy, gdy akcja ulegnie zawieszeniu. Sfotografuj dziec- ko, gdy huśtawka na moment zawiśnie w powietrzu, by zmienić kierunek ruchu. Takie uchwycenie ak- cji jest możliwe nawet przy średnim czasie migawki, lecz musisz idealnie trafić we właściwy moment. Prędkość migawki może działać na Twoją korzyść. Poniżej zamieściłam przykładowe wartości, odpo- wiednie do fotografowania różnych akcji: Pływak: 1/125 Biegacz: 1/250 Deskorolkarz: 1/500 Kolarz: 1/500 Samochód jadący 80 km/h: 1/750 Narciarz: 1/1000 Spadające krople wody: 1/2000 194 FotogRaFia poRtRetowa i RepoRtażowa / zdjęcia w ruchu Aby uchwycić wybrany ruchomy obiekt, musisz wziąć pod uwagę: t prędkość, z jaką się porusza — im większa, tym szybszą migawkę będziesz musiał ustawić; t jego odległość od obiektywu — im będzie bli- żej, tym szybsza migawka. Przykładem może być krajobraz za oknem, gdy jedziesz autostradą — elementy znajdujące się w pobliżu samocho- du wydają się przesuwać znacznie szybciej niż te bardziej odległe. t jego kierunek ruchu względem obiektywu — człowiek, który przemieszcza się wzdłuż kadru Jack biegł dość szybko, lecz od- powiednio szybka migawka po- zwoliła na stosunkowo wyraźne uchwycenie jego ruchu. ISO 320, f/6,3, 1/800 sekundy, obiektyw Canon EF 24 – 105 mm, f/4L IS 9-8 ł 9 R o z d z a i może wyjść na zdjęciu znacznie bardziej rozma- zany niż ten, który dobiega do lub oddala się od obiektywu. Jeśli fotografowany obiekt przesuwa się wzdłuż kadru, musisz użyć szybszej migawki, niż gdy zbliża się w Twoją stronę. Trafienie we właściwy moment jest bardzo ważne, gdy chcesz uchwycić akcję. Musisz przewidzieć, co się zdarzy, i wcisnąć spust migawki, zanim do tego dojdzie. Jeśli widzisz już akcję gołym okiem, oznacza to, że przegapiłeś okazję za względu na opóźnienie między chwilą, gdy obraz dotrze do Twojego syste- mu nerwowego, a otwarciem migawki. Zdjęcie 9-8 przedstawia przykład zamrożenia akcji. 195 9-9 Włączenie lampy błyskowej po- zwoliło mi na zamrożenie skoku Nicholasa w najwyższym punk- cie i uzyskanie ostrego zdję- cia. ISO 200, f/4,5, 1/200 sekun- dy, obiektyw Canon EF 17 – 35 mm, f/2,8 sZybka migaWka Z lamPą błyskoWą Łatwo uchwycić akcję z prędkością migawki rzędu 1/4000 sekundy, lecz ujemną stroną takiego rozwią- zania jest zredukowanie ilości światła, która dotrze do matrycy aparatu. Pamiętaj, że na właściwą eks- pozycję składa się przysłona, migawka i ISO. W sła- bo oświetlonych scenach będziesz musiał albo użyć minimalnej przysłony (f/2,8), albo zwiększyć ISO (400 lub więcej), albo zrobić i jedno, i drugie. Jed- nak nawet wtedy może się okazać, że kadr jest za słabo oświetlony. 196 FotogRaFia poRtRetowa i RepoRtażowa / zdjęcia w ruchu Mam jednak dobre wieści! Istnieje sposób na obej- ście tych ograniczeń — wbudowana lub zewnętrz- na lampa błyskowa jest w stanie zamrozić akcję, gdy scena jest zbyt słabo oświetlona, aby użyć szybszej migawki. Nawet gdy masz wystarczającą ilość świa- tła, zastosowanie lampy błyskowej jest lepszym po- mysłem niż zwiększenie prędkości migawki. Dlacze- go? Najszybsza migawka to zazwyczaj 1/4000 sekun- dy, podczas gdy większość fleszy potrafi emitować błyski trwające zaledwie 1/50 000 sekundy. Ze względu na takie działanie lampy błyskowej nie musisz się kłopotać przysłoną i wartością ISO, po- nieważ aparat ustawi je automatycznie. Sprawdź w instrukcji obsługi zasięg Twojej lampy błyskowej. Większość wbudowanych fleszy potrafi emitować światło na odległość 3 – 4 metrów. Jeże- li fotografowany obiekt znajduje się dalej, natężenie światła będzie zbyt małe, aby go oświetlić. Pamiętaj więc o tym, aby nie stać zbyt daleko, gdy zamrażasz Rozmyty bieg Jacka uzyska- ny za pomocą wolnej migaw- ki. ISO 320, f/22, 1/50 sekun- dy, obiektyw Canon EF 24 – 105 mm, f/4L IS 9-10 ł 9 R o z d z a i akcję. Zdjęcie 9-9 przedstawia efekt wykorzystania tego sposobu. Rozmywanie Ruchu Rozmycie na zdjęciu sugeruje ruch i tworzy efekt es- tetyki snu, który jest nieosiągalny, gdy zamrażasz akcję. Chociaż nie ma określonych zasad, jak po- winno wyglądać nieostre zdjęcie, da się zrobić tak, że część obrazu będzie ostra, a reszta będzie mia- ła rozmyte krawędzie. Interesujący efekt rozmy- cia możesz uzyskać za pomocą kilku różnych tech- nik. Każda z nich wymaga innego podejścia i pro- wadzi do odmiennych rezultatów. Przypuszczalnie będziesz musiał przeprowadzić dużą liczbę ekspery- mentów i skasować sporo zdjęć, lecz w efekcie mo- żesz uzyskać oszałamiające zdjęcie stulecia. Rozmy- cie na zdjęciu 9-10 sugeruje ruch i zostało osiągnię- te poprzez ustawienie wolnej migawki. 197 Wolna migaWka Ze statyWem Każdy efekt rozmycia wiąże się z wolniejszą migaw- ką niż przy zdjęciach akcji, lecz jeśli ustawisz mi- gawkę dłuższą niż 1/60 sekundy, powinieneś ustabi- lizować aparat za pomocą statywu. W przeciwnym wypadku drgania rąk spowodują rozmazanie całe- go obrazu. Aby zarejestrować rozmycie pochodzące od prze- mieszczających się obiektów lub ludzi, a jednocze- śnie uzyskać wyraźne tło, wykonaj następujące czynności: t Ustaw aparat na statywie i pamiętaj o wolnej migawce. t Znajdź interesujące lub dramatyczne tło w miejscu, gdzie chodzi wiele osób. t Wybierz tryb priorytetu migawki i ustaw jej czas na 1/4 sekundy lub dłużej. t Włącz samowyzwalacz lub użyj zdalnego spu- stu migawki i zacznij fotografować. W zależności od wybranej prędkości migawki uzy- skasz różne efekty. Ta metoda pozwala na uchwyce- nie ciekawych zdjęć ludzi w ruchu. 9-11 Zastosowanie neutralnego filtra w słoneczne popołudnie pozwoliło na ustawie- nie wolniejszej migawki i zarejestrowanie rozmytego ruchu. ISO 250, f/32, 1 se- kunda, obiektyw Canon EF 70 – 200 mm, f/2,8 i trzykrotny filtr neutralny 198 FotogRaFia poRtRetowa i RepoRtażowa / zdjęcia w ruchu ł 9 R o z d z a i Abstrakcyjne kolory i sylwetki wyglądające jak du- chy stanowią niezwykły sposób rejestrowania ru- chu, tak jak na zdjęciu 9-11, na którym Michael stoi nieruchomo na schodach, a wokół niego prze- pływa zamglony tłum. wskazówka gdy eksperymentujesz z rozmywaniem ruchu, zmieniaj prędkości migawki, aby sprawdzić róż- ne stopnie rozmazania. PanoramoWanie Panoramowanie za poruszającym się przedmio- tem pozwala go wyraźnie uchwycić i jednocześnie rozmazać tło, które zmieni się w pasma otaczające przedmiot i sugerujące ruch i prędkość. Jeśli chcesz osiągnąć ten efekt, pamiętaj o poniższych wskazów- kach: t Zapewnij sobie stabilną pozycję, twardo roz- stawiając nogi, i obracaj się w pasie, aby prze- suwać obiektyw na poruszającą się osobą. t Przyciśnij spust migawki do połowy i podążaj obiektywem za poruszającą się osobą — nie pozwól jej zniknąć z wizjera. t Gdy uznasz, że nadszedł właściwy moment, przyciśnij spust migawki do końca. Tło ule- gnie rozmyciu, natomiast fotografowana osoba będzie ostra ze względu na to, że aparat poruszał się synchronicznie z nią. Panoramowanie wymaga nieco praktyki. Jeśli fo- tografujesz aparatem kompaktowym, pamiętaj o trzech podstawowych krokach: 1. Ustaw ostrość w miejscu, gdzie zamierzasz zrobić zdjęcie, poprzez wciśnięcie spustu mi- gawki do połowy. 2. Gdy zauważysz interesującą Cię osobę, zacznij za nią podążać, spoglądając w wizjer. 3. Przyciśnij spust migawki do końca, gdy foto- grafowana osoba znajdzie się w miejscu, na którym ustawiłeś ostrość. Gdy panoramujesz za pomocą lustrzanki, wykonaj następujące punkty: 1. Ustaw tryb priorytetu migawki. 2. Włącz dobiegaczkę. 3. Ustaw seryjny tryb zapisu zdjęć. 4. Przyciśnij spust migawki do połowy, aby usta- wić ostrość, a następnie zacznij przesuwać aparat za fotografowaną osobą, śledząc ją przez wizjer. 5. Przyciśnij spust migawki do końca i nie pusz- czaj, aby wykonać serię zdjęć. Tryb ciągły oznacza, że aparat wykona serię zdjęć, a dopiero potem zapisze je na karcie. Dzięki temu masz większe szanse na uchwycenie tego właściwe- go kadru. Sprawdź w instrukcji, ile zdjęć może zare- jestrować Twój aparat w jednej serii. Pomocne w śledzeniu akcji jest wykorzystanie płyn- nie obracającego się statywu. Jeśli masz taką moż- liwość, poproś fotografowaną osobę, aby przebie- gła tam i z powrotem przed obiektywem, a Ty ustaw statyw tak, aby nie tracić biegnącego z kadru. Wykonaj mnóstwo fotografii i eksperymentuj z róż- nymi prędkościami migawki — mniejszymi lub równymi 1/60 sekundy — i tak jak dobry gracz w golfa lub tenisista, kontynuuj panoramowanie, nawet gdy już przyciśniesz spust. Zdjęcie 9-12 poka- zuje efekt panoramowania ruchu. Podążałam obiek- tywem za szybko zjeżdżającym na desce po zboczu Nyle’em i przycisnęłam spust migawki, dzięki czemu tło zmieniło się w rozmyte pasy. 199 9-12 Przycisnęłam spust migawki do połowy i panoramowałam syn- chronicznie ze zjeżdżającym Ny- le’em, dzięki czemu uzyskałam pasiaste tło i względnie wyraźną postać na desce. ISO 250, f/32, 1 sekunda, obiektyw Canon EF 70 – 200 mm, f/2,8 Zbliżenie Aby nadać wrażenie ruchu obiektowi, który się nie porusza, zrób zdjęcie obiektywem ze zmienną ogni- skową i w trakcie ekspozycji szybko wykonaj zbli- żenie lub oddalenie. Ta technika wymaga nieco wprawy, lecz za jej pomocą możesz przekształcić sta- tyczny kadr w dramatyczną i ekscytującą scenę. Na zdjęciu uzyskasz pasy rozchodzące się promieniście od fotografowanej osoby. Żeby zdążyć wykonać zbliżenie lub oddalenie w trakcie ekspozycji, musisz ustawić wolną migaw- kę. W zależności od efektu, jakich chcesz uzyskać, możesz trzymać aparat w ręce lub ustawić go na statywie. To drugie rozwiązanie sprawi, że nie zmie- ni się kompozycja kadru, gdy będziesz wykonywał zbliżenie (jak na zdjęciu 9-13). Wolna migaWka Z lamPą błyskoWą Istnieją dwa podstawowe sposoby rejestrowania ka- dru oświetlonego lampą błyskową: t Aparat ustawia szybką migawkę, aby zmini- malizować rozmycie, a błysk oświetla fotogra- fowaną osobę, natomiast tło pozostaje ciemne. t Aparat ustawia wolną migawkę, aby uchwy- cić światło wypełniające przestrzeń. Lampa błyskowa oświetla fotografowaną osobę słabszym błyskiem, a aparat, w zależności od ruchu w tle, zarejestruje różny stopień rozmycia. Ta technika jest nazywana „slow-synch” lub po prostu „slow” i oznacza synchronizację błysku z długimi czasa- mi naświetlania. 200 FotogRaFia poRtRetowa i RepoRtażowa / zdjęcia w ruchu Nacisnęłam spust migawki i jednocześnie przekręciłam zoom w obiektywie, przechodząc od naj- dłuższej do najkrótszej ogniskowej, dzięki czemu powstał ów „promienisty” efekt. ISO 200, f/13, 1/40 sekundy, obiektyw Canon EF 24 – 105 mm, f/4L IS 9-13 ł 9 R o z d z a i Aparaty kompaktowe mają zazwyczaj tryb nocnych scen, który pozwala na oświetlenie fotografowanej osoby lampą błyskową i jednoczesne wykorzysta- nie wolnej migawki, aby zarejestrować światło oto- czenia. Wykorzystaj to ustawienie na przyjęciach i w innych przypadkach słabego oświetlenia. Dzięki temu twarze fotografowanych osób będą jasne, lecz uchwycisz także złoty blask świec lub innego źró- dła światła, który przy normalnym ustawieniu lam- py błyskowej zostałby spowity mrokiem. Aby zdjęcia z wolną migawką były wyraźne, weź ze sobą mini- statyw, który zapewni Ci stabilną podporę w każdej sytuacji. Zdjęcie 9-14 pokazuje, jak można uchwy- cić światło wypełniające pomieszczenie przy jedno- czesnym rozświetleniu twarzy fotografowanej osoby za pomocą flesza. Lustrzanki umożliwiają ustawienie wolnej migaw- ki z lampą błyskową w trybie priorytetu migaw- ki, przysłony lub trybie manualnym, natomiast nie można tak ustawić w trybie automatycznego dobie- rania przysłony i migawki oraz w większości progra- mów tematycznych. 201 9-14 Ustawiłam w aparacie kompak- towym tryb nocnych scen, aby uchwycić światło wypełniają- ce pomieszczenie i delikatnie doświetlić twarz Michaela fle- szem. ISO 100, f/2,6, 1/4 sekun- dy, obiektyw Canon Power- Shot A540. Synchronizacja flesza z długimi czasami naświetla- nia może też służyć do uzyskania wrażenia dyna- micznego ruchu. Błysk lampy i wolna migawka two- rzą interesującą mieszaninę wyraźnych, oświetlo- nych fleszem przedmiotów oraz rozmazanego ruchu. Trudno zaplanować takie zdjęcie, lecz jeśli właści- wie trafisz, efekt bywa oszałamiający i ekscytujący. Niektóre droższe lustrzanki mają funkcję synchro- nizacji błysku przed zamknięciem migawki. Znaj- dziesz ją zazwyczaj w trybie manualnym. W tym ustawieniu lampa rozbłyśnie dopiero pod koniec ekspozycji, a nie jak zazwyczaj na początku. Taka współpraca flesza z migawką pozwala na zarejestro- wanie jasnych rozmytych śladów poruszania się fo- tografowanej osoby. Na zdjęciu 9-15 lampa błysko- wa oświetliła golfiarza, natomiast wolna migawka w połączeniu z synchronizacją błysku przed za- mknięciem migawki umożliwiła zarejestrowanie śla- dów ruchu kija i piłki. Gdy będziesz eksperymentował z fotografowa- niem poruszających się ludzi, przypuszczalnie wy- konasz wiele zdjęć, które Ci się nie spodobają. Nie zniechęcaj się. Uchwycenie ludzi, którzy wciąż się przemieszczają, nie należy do łatwych zadań. Nawet profesjonalni fotografowie sportowi mu- szą przebierać wśród wielu fotografii, aby znaleźć tę właściwą. Rób mnóstwo zdjęć i znajdź czas na to, aby przejrzeć je na ekranie komputera — przy- puszczalnie znajdziesz wśród nich prawdziwe arty- styczne perełki. 202 FotogRaFia poRtRetowa i RepoRtażowa / zdjęcia w ruchu 9-15 Synchronizacja błysku przed za- mknięciem migawki i wolna mi- gawka pozwalają na uchwyce- nie śladów ruchu w wyjątkowy sposób. ISO 100, f/14, 1/30 se- kundy, obiektyw Canon EF 24 – 105 mm, f/4L IS ł 9 R o z d z a i 203 zadanie na koniec rozdziału Zamroź akcję za pomocą lampy błyskowej idź na dziecięce zawody sportowe, do parku, lub nawet obserwuj ludzi na własnym podwórku, aby uchwycić kogoś w akcji za pomocą lampy błyskowej. wybierz najlepsze zdjęcie i zastanów się, jakie ekspe- rymenty doprowadziły do takiego efektu. ile różnych prędkości migawki sprawdziłeś? ile zrobiłeś zdjęć? aby wykonać to zadanie, poprosiłam nyle’a, aby pokazał mi wszystkie sztuczki, które potrafi wykonać na swojej desce. włączyłam lampę błyskową i zaczęłam eksperymentować z różnym prędkościami migawki. wykonałam mnóstwo zdjęć, dzięki czemu znalazłam wśród nich kilka naprawdę dobrych. to jedno z mo- ich ulubionych, ponieważ uchwyciłam nyle’a w szczytowym momencie skoku. lampa błyskowa sprawi- ła, że na zdjęciu praktycznie nie ma żadnych rozmyć. iso 100, f/22, 1/50 sekundy, obiektyw canon eF 24 – 105 mm, f/4l is. 204
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia portretowa i reportażowa. Warsztaty fotograficzne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: