Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 004938 22935208 na godz. na dobę w sumie
Francuski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Francuski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 225
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3789-2481-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> francuski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Mów śmiało! Z najnowszą serią rozmówek Lingo stanie się to proste i wygodne.

Dzięki naszym praktycznym rozmówkom bez trudu dogadasz się z rodowitymi Francuzami.
Rozmówki francuskie Lingo zawierają zestaw najważniejszych zwrotów obejmujących różne dziedziny życia, takie jak podróże, jedzenie, rozrywka, praca, zakupy czy nagłe wypadki. Dzięki temu rozmówki przydadzą Ci się w każdej sytuacji, zarówno podczas wakacji, wyjazdów służbowych, jak i spotkań z przyjaciółmi.


Rozmówki Lingo pomogą Ci kiedy:
Ponadto w książce znajdziesz:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FRANCUSKII Rozmówki Mów śmiało! w podróży w pracy z przyjaciółmi z wymową i słowniczkiem wydawnictwo LINGO Ewa Gwiazdecka Eric Stachurski francuski Rozmówki z wymową i słowniczkiem Mów śmiało! Konsultacja językowa: Angélique Matynia Wymowa: Barbara Jędraszko, Joanna Jędraszko Redaktor serii: Anna Laskowska Redakcja: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Klara Perepłyś-Pająk Projekt makiety: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © VanderWolf Images / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2016 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-365-7 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-481-4 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk spis treści Wstęp Wymowa 4 5 8. Bank i pieniądze 104 9. Zakupy i usługi 114 1. najważniejsze zwroty 10 10. Poczta i telefon 130 2. Podróż i zwiedzanie 20 11. komputer i internet 3. Zakwaterowanie 4. Jedzenie 5. rozrywka i sport 6. Praca i biznes 7. relacje międzyludzkie 36 47 63 76 89 141 151 165 12. nagłe wypadki 13. Tablice 14. Zarys gramatyki 181 15. słowniczek polsko-francuski 189 W S t ę PWstęp Mów śmiało! Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Mów śmiało!” ułatwi Ci porozumie- wanie się w języku francuskim w każdych okolicznościach. to praktyczne rozmówki z wymową w wygodnym dla użytkownika zapisie fonetycznym, dzięki którym bez trudu dogadasz się z rodowitymi Francuzami. Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części. n Mów śmiało – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. n Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Mów śmiało”. n Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze dla danego tematu słownictwo. W Tablicach znajdziesz zestawienie najczęściej poszukiwanych słów i infor- macji. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz datę swojego przyjazdu lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei błyskawiczna ściąga, potrzebna zwłaszcza gdy chcesz samodzielnie konstruować wypowiedzi w oparciu o materiał zgro- madzony w rozmówkach. A do czego może się przydać zamieszczony na końcu Słowniczek, nie musimy chyba wyjaśniać. Z życzeniami samych miłych konwersacji  zespółautorówiredaktorówLingo wrazzzaprzyjaźnionymiFrancuzkamiiFrancuzami 4 Wymowa W S t ę P W języku francuskim istnieje znaczna rozbieżność między pisownią a wymo- wą. Na ogół nie wymawiamy wszystkich liter, a łączenia międzywyrazowe (liaison) wprowadzają dodatkowe dźwięki. Ponadto ten sam dźwięk może zostać zapisany za pomocą różnych znaków i na odwrót – niektóre, nawet znacznie różniące się od siebie znaki wymawia się jednakowo. Poniżej przedstawiamy uproszczone zasady wymowy przy użyciu zna- ków alfabetu polskiego. Dla oddania kilku dźwięków, które nie występują w języku polskim i w związku z tym nie mają swoich odpowiedników graficznych w alfabecie polskim, stosujemy znaki Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego, obok zaś ogólnie objaśniamy przybliżony sposób ich wymowy. n uwagi wstępne dotyczące wymowy W języku francuskim akcent pada zawsze na ostatnią sylabę. Dwukropek przy samogłosce np. réseau rezo: lub pozioma kreska nad sa- mogłoską np. les services lē serwis oznaczają konieczność wydłużenia dźwięku w wymowie. Dywiz np. quatorze kator-z oznacza konieczność rozdzielenia w wymo- wie dźwięków, które po polsku wymawia się łącznie. n alfabet Alfabet francuski składa się z 26 liter: A – a B – be C – se D – de E – e podobnie do ‘y’ L – el M – em F – ef G – że H – asz I – i J – żi K – ka N – en O – o P – pe Q – kü R – er (gardłowo) S – es t – te U – ü V – we W – dubl’we X – iks Y – igrek Z – zed www.WydawnictwoLingo.pl 5 W Y M O W A Niektóre samogłoski i jedna spółgłoska są opatrzone znakami diakrytyczny- mi, które – za wyjątkiem e i c – nie wpływają na wymowę. Są to: à â ç é è ê ë î ï ô û ù ü. n samogłoski Samogłoski w języku francuskim to: a, e, i, o, u, y. Brzmienie samogłosek a oraz i pokrywa się z wymową polską. Samogłoski e i o mogą być otwarte lub zamknięte. Samogłoska e – è nieme: graficznie odpowiada literze e bez akcentu. Nigdy nie wymawia- my jej na końcu wyrazu, np.: embrasse ãbras, livre liwr. – è zamknięte: wymawiamy podobnie do y (między polskimi i a e, mając minimalnie otwarte usta), gdy mamy do czynienia z następującymi znakami graficznymi: é akcentowane (accent aigu), np.: été ete; -er (końcówka bezokoliczników tzw. pierwszej grupy), np. parler parle; -et, np. ballet bale; -ez (na końcu wyrazu), np.: mangez mãże, nez ne, assez ase. – e otwarte wymawiamy jak e polskie, gdy mamy do czynienia z na- stępującymi znakami graficznymi: è akcentowane (accent grave), np.: carrière kariēr, première premiēr; ê (accent circonflexe), np.: fête fet; ai, np. lait le. W przypadku rodzajników wymowa e jest różna w zależności od tego, czy rodzajnik występuje w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej, np.: le garçon le garsą – chłopiec; e wymawiamy krótko, z ustami nieznacz- nie ściągniętymi w  „dziubek”, ale: les garçons lē garsą – chłopcy; e wymawiamy długo, przesadnie w porównaniu z wymową e w języku pol- skim, z ustami rozciągniętymi jak do szerokiego uśmiechu. Liczbę pojedynczą od liczby mnogiej rodzajników w mowie odróżniamy więc po długości dźwięku. 6 W Y M O W A rose roz. Samogłoska o – o otwarte: w wymowie jest najbardziej zbliżone do polskiego o, np.: – o zamknięte: także wymawia jak polskie o, jednak bardzo wyraźnie układając usta w kształt tej litery, przez co dźwięk ten jest bardziej „krągły”, dłuższy w porównaniu z o otwartym, np.: code kod, globe glob; ô, np.: symptôme sępto:m; au, eau, np.: cause ko:z, bureau büro: Samogłoska u francuskie u nie ma odpowiednika w języku polskim. Aby je wymówić, składamy usta w „dziubek”, jak do u, i wymawiamy i, co tutaj zapisujemy za pomocą znaku ü, np.: murir mürir, mur mür. Samogłoski nosowe (a, e, i, o, u + n lub m, czyli an/am, en/em, in/ im, on/om, un/um) w wymowie zbliżone do polskiego ą lub ę. Gdy mamy do czynienia z wymienionymi znakami graficznymi, wymawiamy dźwięk między polskim ą i głoską występującą w słowie awans. Będziemy to tutaj zapisywać za pomocą znaku ã lub, w niektórych wypadkach, ze względu na trudność wymówienia omawianych dźwięków z niektórymi dźwiękami sąsiednimi, dla ułatwienia jako ą lub ę, np.: am, np.: lampe lãp, en np.: comment komã, ale: combien kąbię; an, np.: Jean żã, em np.: temps tã; en, np.: européen ørope-ę, ale: européenne ørope-en; im, np.: simple sępl, impossible ęposibl; on/om, np.: thon tą, ton tą, ombre ąbr; un, np.: lundi lędi. Wymowę nosową połączenia samogłoski i i spółgłoski n oznaczamy tutaj za pomocą znaku ɛ̃. Dźwięk ten wymawia się podobnie jak ę, jednak jest on dłuższy i nosowy, nie gardłowy, np.: Internet ɛ̃ternet. www.WydawnictwoLingo.pl 7 W Y M O W A Wymawiamy ę, także gdy mamy do czynienia z następującymi znakami graficznymi: ain, aim, np.: pain pę, faim fę; ein, np.: peintre pętr; oin, np.: point płę; yn, ym, np.: symphonie sęfoni. Jeżeli po n lub m występuje samogłoska, wtedy samogłoski tracą noso- wość, np.: un ę, ale: une ün. Samogłoska y y – wymawiamy jak i, np.: stylo stilo, ale w niektórych połączeniach jak j, np.: il y a il ja. n spółgłoski Niektóre spółgłoski różnią się wymową od polskich bądź też zmienia się ich brzmienie w zależności od sąsiedztwa innych dźwięków. c przed samogłoskami a, o, u, przed spółgłoską i na końcu wyrazu wymawiamy jak k, np.: carte kart, clavier klawje, mec mek; przed e oraz i wymawiamy zaś jak s, np.: cendrier sãdrje, social sosjal; ç – wymawiamy jak s, np.: ça sa; g – przed samogłoskami a, o, u i przed spółgłoską wymawiamy jak g, np.: – przed samogłoskami e oraz i wymawiamy zaś jak ż, np.: géant żeã, cigarette sigaret, guichet gisze, grand grą; gigot żigo; h – nie wymawiamy, np.: hier jer; j – wymawiamy jak ż, np. jupe żüp; r – wymawiamy jak polskie r, jednak trzymając język zwykle delikatnie s – między samogłoskami czytamy jak z, np.: maison mezą; x – wewnątrz wyrazu wymawiamy jak: ks, gz, np.: exemple egzãpl; jak s, np.: soixante słasãt lub jak z, np.: deuxième døzjem. przyciśnięty do górnych zębów; 8 W Y M O W A n niektóre połączenia liter ch – wymawiamy jak sz, np.: Charlotte szarlot; eu / oeu – wymawiamy między o a e, układając usta w kształt litery o, a zapisujemy tutaj za pomocą znaku ø, np.: peur pør; œ – wymawiamy między o a e, a zapisujemy tutaj za pomocą znaku oe:, np.: cœur koe:r; oi – wymawia się jak ł, np.: toi tła; ou – wymawiamy jak u, np.: roue ru; gn – wymawiamy jak ń, np.: Pologne poloń; ille – wymawiamy jak ij, np.: fille fij, ale: ważne wyjątki: ville vil, ph – wymawiamy jak f, np.: philosophie filozofi; th – jak t, np.: théâtre teatr. mille mil; n Łączenie międzywyrazowe (liaison) Zjawisko łączenia międzywyrazowego (liaison) zachodzi, gdy jeden z dwóch sąsiadujących ze sobą wyrazów kończy się spółgłoską, a drugi rozpoczyna samogłoską lub niemym h. W  wymowie liaison polega na wymawianiu ostatniej spółgłoski wyrazu (której zwykle się nie wymawia) razem z pierw- szą samogłoską wyrazu następnego, np.: ils_allaient ilzale – szli, ale: il allait ilale – szedł. Dzięki liaison w mowie możemy odróżnić liczbę pojedynczą od liczby mnogiej. n Elizja (wyrzutnia) Zjawisko elizji polega na wyrzuceniu ostatniej samogłoski wyrazu i zastą- pieniu jej apostrofem, jeżeli następny wyraz rozpoczyna się od samogłoski lub od niemego h: le + homme – l’homme le + ami – l’ami. www.WydawnictwoLingo.pl 9 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R O t Y 1. najważniejsze zwroty  Les expressions de base  lezekspresją de baz 1.1. Mów śmiało Bonjour ! bążur Dzień dobry! Bonsoir ! bąsłar Dobry wieczór! Dobranoc! (przy pożegnaniu) Bonsoir ! bąsłar Dobranoc (do osoby, która idzie spać) Cześć! Do jutra! Do zobaczenia wkrótce! Będziemy w kontakcie. Bonne nuit ! bon-nui Salut ! salü A demain ! a demɛ̃ A bientôt ! a biãto: On reste en contact.  ą rest ã kontakt Excusez-moi / pardon !  eksküze-mła/pardą Excusez-moi Monsieur / Excusez-moi Madame ...  eksküze-mła mesjø/eksküze-mła madam Merci. mersi De rien. de rię S’il vous plaît ... sil wu ple Je voudrais ... że wudre Je suis désolé. że słi dezole Przepraszam! Przepraszam pana/panią (w pytaniach o drogę, czas…) Dziękuję. Nie ma za co. Proszę… Proszę o… Bardzo mi przykro. 10 L E S E X P R E S S I O N S D E B A S E . 1 . 1 Szkoda. Nic nie szkodzi. Bardzo dobrze. To bardzo uprzejme/miłe z pana/pani strony. Jest pan/pani bardzo uprzejmy/uprzejma. Gratulacje! Panie i Panowie! Proszę pana! Proszę pani (do panny)! Proszę pani (do mężatki)! Czy może mi pan/pani pomóc? Gdzie znajduje się polska ambasada? Zgubiłem/am się. Zgubiłem/am dokumenty. Dommage. domaż Ça ne fait rien. sa ne fe rię Très bien. tre bię C’est très gentil de votre part.  se tre żąti de wotr par Vous êtes très aimable / serviable.  wu zet trezemabl/serwiabl Félicitations ! felisitasją Mesdames et Messieurs !  medam e mesjø S’il vous plaît Monsieur !  sil wu ple mesjø S’il vous plaît Mademoiselle !  sil wu ple madmłazel S’il vous plaît Madame !  sil wu ple madam Pourriez-vous m’aider ?  purie-wu mede? Où est l’ambassade de Po- logne ?  u e ląbasad de poloń? Je me suis perdu(e).  że me słi perdü J’ai perdu mes papiers.  że perdü me papie www.WydawnictwoLingo.pl 11 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R O t Y Jak dojechać do tego hotelu? Comment aller à cet hôtel ?  komã ale a setotel? Où puis-je trouver ...?  u płi-ż truwe…? Est-ce que je suis sur la bonne route pour aller à ...? es-ke że słi sür la bon rut pur ale a...? Je cherche ... że szersz Où allez-vous ? u ale-wu? Je vais à ... je we a Allez tout droit. ale tu drła Tournez à droite / à gauche.  turne a drłat/a go:sz Excusez-moi, où sont les toi- lettes ?  eksküze-mła, u są le tłalet? Il faut descendre l’escalier.  il fö desãdr leskalje Où es-tu ? u e-tü? Vous parlez francais / anglais / polonais ?  wu parle frãse/ãgle/polone? Un (petit) peu. ę pti pø Pas beaucoup. pa boku Pas du tout. pa dü tu Gdzie mogę znaleźć…? Czy dobrze idę do…? Szukam… Dokąd pan/pani idzie? Idę do… Proszę pójść prosto. Proszę skręcić w prawo/w lewo. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Trzeba zejść po schodach. Gdzie jesteś? Czy mówi pan/pani po francusku/po angielsku/po polsku? Trochę. Niewiele. Wcale. 12 L E S E X P R E S S I O N S D E B A S E Nie mówię po francusku. Je ne parle pas français.  że ne parl pa frãse . 1 . 1 Przepraszam, nie rozumiem. Excusez-moi mais je ne Nie zrozumiałem. Co to znaczy? Czy może pan/pani powtórzyć? Proszę mówić wolniej. Jakiej jest pan/pani narodowości? Skąd jesteś? Jestem Polakiem/Polką. Pochodzę z Polski. Gdzie pan/pani mieszka? Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Krakowie/ w Warszawie. Miejsce zamieszkania. comprends pas.  eksküze-mła me że ne kąprã pa Je n’ai pas compris  że ne pa kąpri Qu’est-ce que ça veut dire ?  kes-ke sa wø dir? Vous pouvez répéter ?  wu puwe repete? Parlez moins vite, s’il vous plaît. parle młɛ̃ wit, sil wu ple Vous venez d’où ? Quelle est votre nationalité ? wu-wene du? kel e wotr nasjonalite? D’où viens-tu ? du wiã-tü? Je suis Polonais / Polonaise.  że słi polone/polonez Je viens de Pologne.  że wiã de poloń Où habitez-vous ? u abite-wu? T’habites où ? tabit u? J’habite à Cracovie / à Varsovie  żabit a krakowi/a warsowi Lieu de résidence. ljø de rezidąs www.WydawnictwoLingo.pl 13 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R O t Y Nazywam się… Jak masz na imię ? Jak się nazywasz? Czy może pan/pani przeliterować nazwisko? Chciałbym panu/pani przedstawić pana/panią/ pannę Dupont. Je m’appelle ... że mapel Comment vous appelez-vous ? Quel est ton/votre prénom ?  komã wuzapele-wu? kel e tą/ wotr prenã? Comment tu t’appelles ?  komã tü tapel? Vous pourriez épeler votre nom ? wu purie epele votr nã? J’aimerais vous présenter Monsieur / Madame / Mademoiselle Dupont.  żemre wu preząte mesjø/ma- dam/madmłazel düpą Miło mi pana/panią poznać. Enchanté de faire votre Jak się państwo miewają? Bardzo dobrze, a pan/pani? Très bien, et vous ?  connaissance.  ãsząte de fer wotr konesąs Comment allez-vous ?  komã ale-wu? tre bię, e wu? Comment vas-tu ? / Ça va ?  komã wa tü? sa wa? Ça va bien, et toi ?  sa wa bię, e tła? Quel est votre métier ?  kel e wotr metie? Tu travailles où ? tü trawaj u? Jak się masz? W porządku, a ty? Jaki jest pana/pani zawód? Gdzie pracujesz? 14 L E S E X P R E S S I O N S D E B A S E Przepraszam, która godzina? Excusez-moi, quelle heure est- il ? eksküze-mła, kel ør etil? Czy mogę zapalić papierosa? Est-ce que je peux fumer ?  . 1 . 1 Czy tu można palić? Jestem głodny/a. Jestem zmęczony/a. Chce mi się pić. Chciałabym wrócić do hotelu. Chciałbym/chciałabym odpocząć. Chciałbym/chciałabym coś zjeść. Czym mogę służyć? Co pan/pani myśli o... Tak. Nie. Nie wiem. es-ke że pø füme? On peut fumer ici ?  ą pø füme isi? J’ai faim. że fɛ̃ Je suis fatigué(e). że słi fatige J’ai soif. że słaf Je voudrais retourner à l’hôtel.  że wudre returne a lotel Je voudrais me reposer.  że wudre me repoze Je voudrais manger quelque chose. że wudre mãże kelke szoz Puis-je vous aider ? Qu’est-ce que jepeux faire pour vous ?  płi-ż wuzede? kes-ke je pø fer pur wu? Que pensez-vous de ...  ke pąse-wu de…? de ...? wuzawe stąd parle de…? Oui. łi Non. nã Je ne sais pas. że ne se pa Słyszał pan/słyszała pani o...? Vous avez entendu parler www.WydawnictwoLingo.pl 15 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R O t Y Być może. Zgoda. Masz rację. To nie moja wina. Peut-être. pøt-etr D’accord. dakor T’as raison. ta rezą Ce n’est pas / C’est ma faute.  se ne pas/se ma fot Quoi ? kła? Qu’est-ce que c’est ? kes-ke se? Qui ? łi? Qui est-ce ? ki es? Où ? u? Quand ? ką? Pourquoi ? purkła? Comment ? komã? Combien ? kąbię? D’où ... ? du? Où ... ? u? Co? Co to jest? Kto? Kto to jest? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Jak? Ile? Skąd? Dokąd? Chciałbym/Chciałabym… Je voudrais / J’aimerais ...   że wudre/żemre 1.2. Porozmawiaj – Je cherche cette adresse… że szersz setadres Szukam tego adresu... 16 L E S E X P R E S S I O N S D E B A S E – Ce n’est pas loin, vous pouvez y aller à pied. se ne pas lłɛ̃, wu puwez ji ale a pie To niedaleko, może pan pójść na piechotę. . 2 . 1 – Par où dois-je y aller ? par u dła-żji ale? Jak mam iść? – Tout droit jusqu’à la grande rue et à gauche. tu drła żuska la grąd rü e a go:sz Prosto, aż do tej dużej ulicy, a potem w lewo. – Merci. mersi Dziękuję. – De rien. de rię Nie ma za co. – Viens, on va se boire un verre ? wiã, ą wa se błar ę wer? Chodź, napijemy się po szklaneczce. – Où tu veux aller ? u tü wø ale? A gdzie chcesz iść? – Dans le bar d’en face, ils ont un vin pas mal du tout. dą le bar dą fas, ilzą ę vɛ̃ pa mal dü tu W barze naprzeciwko mają niezłe wino. – Si on mangeait quelque chose en ville ? si ą mãge kelke szoz ã wil? Może zjemy coś na mieście? – Je suis fatiguée, j’aimerais retourner à l’hôtel. że słi fatige, żemre returne a lotel Jestem zmęczona, chciałabym wrócić do hotelu. www.WydawnictwoLingo.pl 17 P O D S t A W O W E Z W R O t Y 1.3. słówka adres aleja blisko daleko data urodzenia dokumenty imię iść na piechotę jechać kierunek lewo/na lewo literować mapa miejsce zamieszkania mówić nazwisko nie nie wiem 18 adresse (f) adres allée (f) ale près (de) pre (de) loin (de) lłɛ̃ (de) date (f) de naissance  dat de nesąs papiers (m) d’identité / pièces (f) d’identité  papie didątite/pies didątite prénom (m) preną aller à pied ale a pie aller ale direction (f) direksją gauche (f) / à gauche / sur la gauche  a go:sz/a a go:sz/sür la a go:sz épeler epele carte (f) kart lieu (m) de résidence  liø de residąs parler parle nom (m) ną non nã je ne sais pas że ne se pa odpoczywać palić paszport podróż południe poznawać północ pracować prawo/na prawo prosto przedstawiać skręcać tak toaleta ulica urlop wakacje wiek wschód wyjazd wyjeżdżać zachód zgubić się www.WydawnictwoLingo.pl . 3 . 1 L E S E X P R E S S I O N S D E B A S E se reposer se repoze fumer füme passeport (m) paspor voyage (m) włajaż midi (m) midi faire connaissance fer conesąs nord (m) nor travailler trawaje droite (f) / à droite / sur la droite drłat/a drłat/sür la drłat tout droit / en face  tu drła/ã fas présenter preząte tourner turne oui łi toilettes (f) tłalet rue (f) rü congé (m) kąże vacances (f) wakąs âge (m) aż est (m) est départ (m) depar partir partir ouest (m) łest se perdre se perdr 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Francuski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: