Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 013477 21745498 na godz. na dobę w sumie
Fundusze UE 2007-2013 dla małych i średnich firm - ebook/pdf
Fundusze UE 2007-2013 dla małych i średnich firm - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-008-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Co to są “Misie”? To mój skrót oficjalnej nazwy “Małe i Średnie Przedsiębiorstwa” (MŚP). Sympatycznie ich nazywam, prawda? Misie na to zasługują – to Misie tworzą miejsca pracy, dają dochód naszej gospodarce narodowej, borykają się na co dzień z pazernym fiskusem i ZUS-em, ze stale zmieniającym się prawem, dziurawymi drogami i jeszcze wielu innymi problemami. Powinniśmy wspierać Misie, są bardzo pożyteczne... Jakie wsparcie będzie dostępne w latach 2007–2013 dla Misiów – opowiada moja książka.
Najczęściej wymienianą przez MŚP przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest to, że “trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać”, następną jest “brak wiary, że się otrzyma dofinansowanie”, kolejną: “wymogi formalne, brak środków własnych, krótkie terminy składania wniosków, trudności z wypełnieniem wniosku i postawa urzędników”.
Ta książeczka ma ułatwić Misiom starania o pomoc, najbardziej zaś – ma poprawić “dostęp i jakość informacji”. Uproszczenie procedur – niestety nie jest w mojej gestii...
Czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z puli środków w nowej siedmiolatce (2007–2013) nie powinien być zmarnowany. To dobra pora na przygotowanie projektów, które chcielibyście realizować przy udziale środków pomocowych z UE. Do ogłoszenia pierwszych konkursów pozostało niewiele czasu. Powinien być to czas wykorzystany w pełni na uczenie się i dobre przygotowanie do absorpcji funduszy europejskich. Wszystkie obowiązujące wzory wniosków, biznesplanów i innych załączników powstaną, według zapowiedzi resortów odpowiedzialnych za absorpcję funduszy, do końca czerwca 2007 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury Książka zaktualizowana w styczniu 2008 r. (przy stanie prawnym dotyczącym funduszy) 3 © Copyright by Anna Szymańska 2007 Wydanie II zaktualizowane wersja ebook Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/1 01–517 Warszawa tel.: (0-22) 839-36-26 fax: (0-22) 839-67-61 redakcja@placet.pl http://www.placet.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Ilustracje na okładce oraz wewnątrz książki: Marek Pacyński Redakcja: Leszek Plak Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. Skład i łamanie: PLACET Druk i oprawa: ebook 4 Spis treści Chwila rozmowy, czyli co było, co będzie _________________________ 9 Co czeka Misie w latach 2007–2013, czyli ułatwienia __________ 23 Nowości, czyli co to jest innowacja? _____________________________ 79 Za horyzontem – słów kilka o polityce horyzontalnej ____________ 89 Mapa pomocy, czyli fundusze centralne i regionalne _____________ 99 Spacerkiem po Polsce, czyli co znajdą Misie w RPO ___________ 111 Fundusze europejskie, nie unijne ____________________________ 173 Krok po kroku, wniosek, załączniki i co tam jeszcze potrzeba _______________________________________________ 189 Podsumowanie: czyli powtórka z nauki chodzenia _____________ 237 Niezbędnik, czyli książka adresowa ___________________________ 245 Dodatki: słownik, kategoryzacja, formularze, itd. ______________ 249 Słownik __________________________________________________ 249 Kategoryzacja ___________________________________________ 278 Dziedziny interwencji w poszczególnych PO ____________ 283 Karty projektów _________________________________________ 295 Harmonogram prac związanych z przygotowaniem do realizacji PO na lata 2007-2013 ______________________ 298 Definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw KE _ 305 Projekt kwalifikowania wydatków PO IG MRR ___________ 311 Spis rysunków i tabel ________________________________________ 363 Bibliografia __________________________________________________ 364 Indeks _______________________________________________________ 366 5 Skróty Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EBI EFGR EFI EFOiGR EFRR EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS EOG IZ KE KPSOW MEN MF MG MI MKiDN MNiSW MON MPiPS MRiRW MRR: MS MSiT MSP MSWiA MSZ MŚ MŚP MZ NMF NSS OOŚ PO PO IG PO IiŚ PO KL PO PT PO RPW PO EWT RPO SRK SRR SWW UE WPR Europejski Fundusz Społeczny Europejski Obszar Gospodarczy Instytucja Zarządzająca Komisja Europejska Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Środowiska małe i średnie przedsiębiorstwa Ministerstwo Zdrowia Norweski Mechanizm Finansowy Narodowa Strategia Spójności Ocena Oddziaływania na Środowisko Program Operacyjny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy Operacyjne Europejska Współpraca Terytorialna Regionalny Program Operacyjny Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Unia Europejska Wspólna Polityka Rolna 6 Co to są „Misie”? To mój skrót oficjalnej nazwy „Małe i Średnie Przed- siębiorstwa” (MŚP). Sympatycznie ich nazywam, prawda? Misie na to za- sługują – to Misie tworzą miejsca pracy, dają dochód naszej gospodarce narodowej, borykają się na co dzień z pazernym fiskusem i ZUS-em, ze sta- le zmieniającym się prawem, dziurawymi drogami i jeszcze wielu innymi problemami. Powinniśmy wspierać Misie, są bardzo pożyteczne... Jakie wsparcie będzie dostępne w latach 2007–2013 dla Misiów – opowiada moja książka. Najczęściej wymienianą przez MŚP przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest to, że „trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać”1 , następną jest „brak wiary, że się otrzyma dofinansowanie”, ko- lejną: „wymogi formalne, brak środków własnych, krótkie terminy składania wniosków, trudności z wypełnieniem wniosku i postawa urzędników”. Ta książeczka ma ułatwić Misiom starania o pomoc, najbardziej zaś – ma poprawić „dostęp i jakość informacji”. Uproszczenie procedur – niestety nie jest w mojej gestii... 1 System pomocy publicznej dla MŚP w Polsce... „Badanie zlecone przez PARP”. PARP, Warszawa, 2005 r. Czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z puli środków w nowej siedmiolatce (2007–2013) nie powinien być zmarnowany. To dobra pora na przygotowanie projektów, które chcielibyście realizować przy udziale środ- ków pomocowych z UE. Do ogłoszenia pierwszych konkursów pozostało niewiele czasu. Powinien być to czas wykorzystany w pełni na uczenie się i dobre przygotowanie do absorpcji funduszy europejskich. Wszystkie obo- wiązujące wzory wniosków, biznesplanów i innych załączników powstaną, według zapowiedzi resortów odpowiedzialnych za absorpcję funduszy, do końca czerwca 2007 roku. 18 kwietnia 2007 r. Komitet Wykonawczy UEFA (Europejskiej Unii Pił- karskiej) ogłosił decyzję o wyborze gospodarza mistrzostw Europy w piłce nożnej, które odbędą się w 2012 r. – Decyzja o organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie wpłynie na przyspieszenie wielu inwestycji, jakie re- alizowane będą w Polsce w latach 2007-2013 – powiedziała Minister Roz- woju Regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji prasowej (12 kwietnia 2007 r.), w której udział wzięli także Minister Transportu Je- rzy Polaczek oraz Minister Sportu Tomasz Lipiec. Tematem konferencji był: „Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w kontekście starań o organiza- cję Mistrzostw EURO 2012”. – Decyzja o wyborze Polski jako współorganizatora mistrzostw przyczyni się nie tylko do przyspieszenia dużych inwestycji infrastrukturalnych. My- ślę, że wiele inwestycji zostanie ukierunkowanych na obsługę ogromnej liczby kibiców, którzy przyjadą do Polski. Mam tu na myśli projekty z obsza- ru np. hotelarstwa, turystyki, gastronomii, czy rekreacji, które będą realizo- wać przedsiębiorcy – powiedziała Grażyna Gęsicka. Jest więc nadzieja, że Misie będą miały nieco łatwiejszy dostęp do środ- ków pomocowych, a ich pula dla Misiów także ulegnie zwiększeniu. Czego Misiom z całego serca życzę. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze UE 2007-2013 dla małych i średnich firm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: