Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00252 003460 21550758 na godz. na dobę w sumie
Fundusze UE 2007-2013 dla samorządów terytorialnych - ebook/pdf
Fundusze UE 2007-2013 dla samorządów terytorialnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-030-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswojenie nowych zasad i funduszy – tu szczególnie funduszy dla samorządów terytorialnych – nowych programów operacyjnych oraz wskazać sposoby poszukiwania dofinansowania dla projektów, a także “oswoić” wszystkich z “nowomową” eurobiurokratów. Sprawdziłam niejednokrotnie, na osobach które szkoliłam, jak rozumieją np. “równość szans”? Otóż ile osób było na szkoleniu – tyle było definicji. A w rozumieniu UE to równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, wykształcenia, zarobków, polityki. Wyjaśniam to bardzo szczegółowo w rozdziale dotyczącym polityk horyzontalnych.

Ci, którzy czytali moje poprzednie książki trafią tu zapewne na powtórzenia. Jest to zabieg konieczny, ponieważ poradniki pisane są dla beneficjentów różnych sektorów, a nie wiem, czy i kto będzie chciał przeczytać wszystko co napisałam o funduszach. Zapewne każdy sięgnie po tę książkę, która interesuje go najbardziej.

W każdej kolejnej książce znajduje się coraz więcej aktualizacji, ponieważ proces programowania w Polsce jest jeszcze niedokończony (chociaż pierwsze wytyczne UE dotyczące nowego okresu finansowania ukazały się już w 2005 roku). Cóż, mamy tysiące “ważniejszych” spraw, niż programowanie wydatkowania wielkich pieniędzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 1 2 Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury 2 3 3 Stan prawny na 1 listopada 2007 r. Projekt okładki i ilustracje: Marek Pacyński Redakcja: Leszek Plak © Copyright by Anna Szymańska 2007 4 Wydanie ebook Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/1 01–517 Warszawa tel.: (0-22) 839-36-26 fax: (0-22) 839-67-61 redakcja@placet.pl http://www.placet.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN 978- 83-7488-030-030-5 Skład i łamanie: PLACET Druk i oprawa: ebook 4 5 Spis treści Wstęp czyli to, co pisze się na ostatku, kiedy już wiadomo, co się napisało i o czym jest ta książka _________________________ 7 1 CO NAS CZEKA, czyli nowy okres programowania ____________ 11 2. CO JEST CO czyli fundusze unijne i europejskie _____________ 63 3. ŚRODKI NOWEGO OKRESU, czyli przegląd budżetów i priorytetów programów operacyjnych ___________________ 71 4. POMOC PUBLICZNA czyli „de minimis non curat lex” (Prawo nie troszczy się o drobiazgi) _______________________________ 129 5. RYBY, czyli słów kilka o Wspólnej Polityce Rybackiej _________ 143 6. CBA, czyli uważajcie na polityki i załączniki _________________ 149 7. OBCE SŁOWA, czyli od kwantyfikacji do konwergencji ______ 177 8. OD POMYSŁU DO PROJEKTU, czyli jak to się robi? ________ 211 9. PODSUMOWANIE, czyli kropka nad „i” _____________________ 243 10. PASMANTERIA, czyli dodatki _____________________________ 265 SŁOWNIK ____________________________________________________ 286 Bibliografia ___________________________________________________ 315 Indeks ______________________________________________________ 317 5 6 Skróty: Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EBI EFGR EFI EFOiGR EFRR EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS EOG IZ KE KPSOW MEN MF MG MI MKiDN MNiSW MON MPiPS MRiRW MRR: MS MSiT MSP MSWiA MSZ MŚ MŚP MZ NMF NSS OOŚ PO PO IG PO IiŚ PO KL PO PT PO RPW PO EWT RPO SRK SRR SWW UE WPR Europejski Fundusz Społeczny Europejski Obszar Gospodarczy Instytucja Zarządzająca Komisja Europejska Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Środowiska małe i średnie przedsiębiorstwa Ministerstwo Zdrowia Norweski Mechanizm Finansowy Narodowa Strategia Spójności Ocena Oddziaływania na Środowisko Program Operacyjny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy Operacyjne Europejska Współpraca Terytorialna Regionalny Program Operacyjny Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Unia Europejska Wspólna Polityka Rolna 6 7 Wstęp czyli to, co pisze się na ostatku, kiedy już wiadomo, co się napisało i o czym jest ta książka „Co to jest wielbłąd? Koń zaprojektowany przez Komisję.” Hans Friederichs Nie będę pisała o tym co było, bo nie chcę „mieszać” w skołata- nych głowach. Ledwie bowiem poznaliśmy „biblię” funduszy struk- turalnych (2000–2006) – Rozporządzenie 1260/99 WE, a już mamy nowy okres programowania, zmieniające się fundusze i zasady ko- rzystania z nich oraz nowe dokumenty programowe krajowe i UE. 7 8 Nie zmieniło się jedno – idea funduszy unijnych – nie są one do „łatania” dziur w budżetach jednostek samorządów terytorialnych. Fundusze wcale nie mają służyć finansowaniu budowania dróg, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, sal gimnastycznych, szkół wyższych, itd. Wszystkie fundusze charakteryzują się swoistą filo- zofią. Fundusze UE – również. Wszystkie fundusze UE „kręcą się” wokół CZŁOWIEKA i jego potrzeb. Człowiek jest najważniejszy. Budować drogi – tak, ale dla ludzi. Budować wodociągi i sieć kanalizacyjną – tak – wszystko dla popra- wienia warunków życia człowieka. By właściwie uzasadnić każdy wniosek, musimy o tym przesłaniu pamiętać. Nigdy remont drogi dla samej drogi, nigdy budowa wodociągu czy kanalizacji wyłącznie dla ochrony środowiska. W tym chronionym i czystym środowisku ma żyć człowiek, w godnych siebie warunkach. Przyswojenie tej pro- stej filozofii funduszy UE pozwoli znacznie lepiej uzasadniać ko- nieczność realizacji, przy udziale dofinansowania środkami UE, wa- szych projektów. Wszystko co będziecie robili, badali, budowali, mo- dernizowali, wyposażali z udziałem środków pomocowych z UE – musi w konsekwencji służyć człowiekowi, jego wygodzie, poprawie- niu jego warunków życia, nauki, pracy, wypoczynku, zdrowia, itd. Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswo- jenie nowych zasad i funduszy, nowych programów operacyjnych oraz wskazać sposoby poszukiwania dofinansowania dla projektów, a także „oswoić” was z „nowomową” euro biurokratów. Sprawdziłam niejednokrotnie, na osobach które szkoliłam, jak rozumieją, np. „równość szans”? Otóż ile osób było na szkoleniu – tyle było defini- cji. A co oznacza „równość szans” w rozumieniu UE? Nic ponad równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, wykształce- nia, zarobków, polityki. Po prostu nie ma wyróżniania żadnej płci! Panowie i panie – albo panie i panowie – wszyscy mają mieć równe szanse. Nie ma zawodów męskich i kobiecych, nie ma miejsc pracy dla pań albo panów – wszyscy muszą mieć równe szanse, bez wzglę- 8 9 du na płeć. Wyjaśniam to bardzo szczegółowo w rozdziale dotyczą- cym polityk horyzontalnych. Ci, którzy czytali moje poprzednie książki trafią tu zapewne na powtórzenia. Jest to zabieg konieczny, ponieważ poradniki pisane są dla beneficjentów różnych sektorów, a nie wiem, czy i kto będzie chciał przeczytać wszystko co napisałam o funduszach. Zapewne każdy sięgnie po tę książkę, która interesuje go najbardziej. W każdej kolejnej książce znajduje się coraz więcej aktualizacji, ponieważ proces programowania w Polsce jest jeszcze niedokończo- ny (chociaż pierwsze wytyczne UE dotyczące nowego okresu finan- sowania ukazały się już w 2005 roku). Cóż, mamy tysiące „ważniej- szych” spraw, niż programowanie wydatkowania wielkich pieniędzy. Już jesteśmy spóźnieni o rok; pierwsze konkursy, według przewidy- wań optymistycznych, rozpoczną się w połowie 2008 roku. A mogło być tak pięknie i mogliśmy już od co najmniej pół roku „wydawać” unijne pieniądze. Znów poprzedni okres niczego nas nie nauczył. Znów będziemy zbierać projekty (wnioski) na ostatnią chwilę, będzie chaos, pęd do utrzymania się w terminach, byle co, aby tylko pie- niądze nie przepadły. Zgrozą wieje. Powtarzam to tysiączny raz – jedna pani minister nie da rady! Wszyscy ministrowie – razem z Sejmem – TAK! Ale ci mieli „ważniejsze” sprawy, trzeba było się kłócić, obrażać, powoływać, odwoływać, itd. Nadchodzący czas trzeba wykorzystać na dobre przygotowanie projektów, aby potem nie dostać zadyszki w wyścigu z czasem. Jest jeszcze chwila, by się czegoś nauczyć, by jeszcze coś zrobić. 9 10 Wydawnictwo PLACET Książka z serii Fundusze Europejskie 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze UE 2007-2013 dla samorządów terytorialnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: